Yrittäjien tapaturmavakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjien tapaturmavakuutus"

Transkriptio

1 TUOTESELOSTE Tuoteseloste o voimassa alkae Yrittäjie tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmie varalta Yrittäjä o yleise sairausvakuutukse korvauste varassa, jos työssä, työmatkalla tai vapaa-aikaa sattuu tapaturma. Yrittäjä voi kuiteki ottaa itsellee yrittäjie vapaaehtoise tapaturmavakuutukse, joka ataa häelle huomattavasti paremma turva. Turvaa tapaturmie ja ammattitautie varalta Yrittäjie tapaturmavakuutus korvaa yrittäjille sattuvie tapaturmie ja ammattitautie aiheuttamia kuluja ja asio meetystä. Se o tapaturmavakuutuslai mukaie vapaaehtoie vakuutus, joka o voimassa sekä työ- että vapaa-aikaa. Vakuutukse atama laaja turva voivat saada yksityiset elikeioharjoittajat ja yhtiömuotoisissa yrityksissä työsketelevät omistajat, jotka eivät kuulu pakollise lakisääteise tapaturmavakuutukse piirii. Kela sairausvakuutuslai perusteella maksamissa korvauksissa o rajoituksia ja karessiaikoja, joita yrittäjie tapaturmavakuutuksessa ei ole. Tapaturmassa vahigoittuut saa yrittäjie tapaturmavakuutukse päiväraha lisäksi yleesä myös sairausvakuutuslai mukaise päiväraha. Yrittäjie tapaturmavakuutuksessa o laajat ja kattavat korvaukset tapaturmista. Esimerkiksi päiväraha maksetaa kaikilta päiviltä tapaturmapäivä jälkee, ku työkyvyttömyys o tapaturmapäivä jälkee kestäyt vähitää kolme peräkkäistä päivää. Vakuutuksesta korvataa myös urheilutapaturmat, jos urheilemisesta ei makseta asio- tai muuta tuloa. Vakuutusmaksu voi vähetää yritykse verotuksessa ja maksaa joustavasti erissä. Mitä yrittäjie tapaturmavakuutus korvaa? Vakuutus korvaa työssä ja vapaa-aikaa sattuvat tapaturmat sekä työstä aiheutuvat ammattitaudit. Yrittäjie vapaaehtoisessa tapaturmavakuutuksessa ei ole urheilua koskevia rajoituksia, ku urheilua harrastetaa vapaa-aja toimitaa palkatta /6

2 Mitä yrittäjie tapaturmavakuutus ei korvaa? Yrittäjie tapaturmavakuutus ei korvaa vapaa-aikaa sattueita pahoipitelyjä ammattiurheilussa sattuvia tapaturmia vapaa-aikaa sattueita liikeevahikoja vapaa-aikaa sattueita vahikoja, joista o oikeus korvauksee joki muu lai kui tapaturmavakuutuslai mukaa (esim. pelastus-, potilas- ja sotilastoita koskeva lai mukaa) sairauksia, jotka eivät johdu tapaturmasta eivätkä ole ammattitauteja. Ammattiurheilija ei voi saada yrittäjie tapaturmavakuutusta, vaa häet o vakuutettava pakollisella ammattiurheilijoide Urheilijaturvavakuutuksella. Tästä o säädetty urheilijoide tapaturma- ja eläketurvasta aetussa laissa (575/2000). Vakuutusmaksu työ riski ja sovitu vuosityöasio mukaa Vakuutusmaksu suuruutee vaikuttaa työ vaarallisuus (riski) ja vakuutusta tehtäessä sovittava vuosityöasio. Yrittäjä määrittelee työlaadu (ammattiimikkee), joka parhaite kuvaa työ vaarallisuutta (riskiä). Sovitu vuosityöasio tulee vastata työstä maksettavaa keskimääräistä palkkaa tai palkkaa, joka maksettaisii samasta työstä yhtä ammattitaitoiselle hekilölle. Sovittua vuosityöasiota tarkistetaa vuosittai TyEL-ideksillä. Joustavat osamaksut sovitu aikataulu mukaa Yrittäjie tapaturmavakuutukse maksu peritää kultaki vakuutuskaudelta etukätee. Maksu voi maksaa myös useammassa erässä. Jokaise maksuerä tulee olla vähitää 50 euroa. Kuki maksuerä sisältää oi 5 %: vuotuise koro. Vakuutus o voimassa aia Yrittäjie tapaturmavakuutus o voimassa aia työssä ja vapaa-aikaa kaikkialla maailmassa. Vakuutus tulee voimaa aikaisitaa siitä päivästä, jolloi olet todistettavasti sopiut A-Vakuutukse edustaja kassa vakuutukse alkamisesta. Vakuutus päättyy siitä päivästä, jolloi A-Vakuutus o vastaaottaut allekirjoittamasi kirjallise irtisaomisilmoitukse. Vastuu muutoste ilmoittamisesta Vakuutusehtoje mukaa yrittäjie tapaturmavakuutukse ottaeella yrityksellä tai yksityisellä elikeioharjoittajalla o velvollisuus ilmoittaa vakuutettuje tiedoissa tapahtueista muutoksista. Näitä ovat esimerkiksi maksuu vaikuttavat tekijät: ammati tai asema muuttumie yrityksessä. Vakuutukse voimassaolo kaalta oleellisia tietoja ovat esimerkiksi vakuutetu hekilötietoje muutokset, yritysmuodo ja omistusosuuksie muuttumie, yritystoimia keskeyttämie tai lakkaamie. Yrittäjie tapaturmavakuutus o tarkoitettu imesä mukaisesti yrityksessä työsketelevälle yksityiselle elikeioharjoittajalle tai omistajalle. Mite saat yrittäjie tapaturmavakuutukse? Vakuutukse saat ottamalla yhteyttä palveluumeroihimme tai omaa yhteyshekilöösi tai käymällä toimistossamme. 2/6

3 Kuka voi ottaa yrittäjie tapaturmavakuutukse? Alla olevasta taulukosta äet, kuulutko lakisääteise tapaturmavakuutukse piirii, vai voitko vakuuttaa itsesi yrittäjie tapaturmavakuutuksella. Yhtiömuoto Omistustilae Kuuluu lakisääteisee tapaturmavakuutuksee pakollisesti Voidaa vakuuttaa vapaaehtoisesti yrittäjävakuutuksella Toimiimi/ Yksityie elikeioharjoittaja - työataja itse - työataja aviopuoliso - työataja avopuoliso - työataja perheejäse, joka asuu vakituisesti työataja taloudessa ja o sukua suoraa yleevässä tai aleevassa polvessa - tällaise perheejäsee aviopuoliso - tällaise perheejäsee avopuoliso Avoi yhtiö - yhtiömies, jolla o yli 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista yksi tai yhdessä perheejäseesä * kassa - yhtiömies, jolla o yksi tai yhdessä perheejäseesä * kassa eitää 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista Kommadiittiyhtiö **) - vastuualaie yhtiömies, jolla o yli 50 % vastuualaiste yhtiömieste määräämisvallasta tai yhtiöosuuksie yhteismäärästä yksi tai yhdessä perheejäseesä * kassa - vastuualaie yhtiömies, jolla o yksi tai yhdessä perheejäseesä * kassa eitää 50 % vastuualaiste yhtiömieste määräämisvallasta tai yhtiöosuuksie yhteismäärästä Osakeyhtiö - osakas, joka o johtavassa asemassa ja omistaa yli 50 % osakkeista yksi tai yhdessä perheejäseesä * kassa - osakas, joka ei ole johtavassa asemassa - osakas, joka omistaa eitää 50 % osakkeista yksi tai yhdessä perheejäseesä * kassa * Perheejäseellä tarkoitetaa aviopuolisoa ja Yksityie elikeioharjoittaja -kohdasssa määriteltyjä perheejäseiä ja heidä aviopuolisoitaa. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävät riastetaa aviopuolisoihi. ** Kommadiittiyhtiö ääetö yhtiömies, joka vastiketta vastaa osallistuu työhö yrityksessä, kuuluu aia pakollisesti lakisääteisee tapaturmavakuutuksee Yrittäjie tapaturmavakuutus korvaa kustauksia, asiomeetystä ja haittaa Yrittäjie tapaturmavakuutus korvaa tapaturmavamma ja ammattitaudi johdosta Suomessa yksityisellä lääkäriasemalla tai yksityissairaalassa aetusta hoidosta aiheutuvat hoitokulut täysimääräisiä. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi lääkäripalkkiot, lääkkeet, tutkimus- ja hoitokulut sekä sairaala hoitopäivämaksut. Korvauste maksamise edellytykseä o, että tutkimus tai hoito o lääkäri määräämää ja välttämätötä vamma tutkimiseksi ja hoitamiseksi. Vakuutuksesta maksetaa kaikki korvaukset tapaturmavakuutuslai mukaisesti. Asiomeetyskorvaukset maksetaa sovitu vuosityöasio mukaa. /6

4 Päivärahaa myös lauatai- ja pyhäpäiviltä Päivärahaa maksetaa, ku vahigoittuut o kokoaa tai osittai työkyvytö vähitää kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivä jälkee. Päivärahaa maksetaa kaikilta kaleteripäiviltä eitää yhde vuode aja tapaturmapäivää lukuu ottamatta. Tapaturmaeläkettä jopa 85 prosettia sovitusta vuosityöasiosta Tapaturmaeläkettä maksetaa päivärahakaude jälkee, jos työkyvyttömyys vielä jatkuu. Täyde tapaturmaeläkkee määrä o 85 prosettia sovitusta vuosityöasiosta, kues eläkkeesaaja täyttää 65 vuotta. Tämä jälkee täysi eläke o 70 prosettia vuosityöasiosta. Haittaraha Haittarahaa maksetaa, jos tapaturmavammasta tai ammattitaudista jää pysyvä haitta. Maksettava määrä perustuu sosiaali- ja terveysmiisteriö vahvistamaa haittaluokituksee. Haittarahaa maksetaa päivärahakaude päätyttyä haittaluokasta riippue kertakorvauksea tai jatkuvaa. Kutoutus Ammatillise kutoutukse ajalta maksetaa täyttä päivärahaa tai tapaturmaeläkettä. Lisäksi korvataa kutoutuksesta aiheutuvia muita kuluja, esimerkiksi opiskelu-, matka- ja asumiskuluja. Muua kutoutuksea voidaa korvata esimerkiksi vaikeavammaiselle asuo muutostyöt. Perhe-eläke Perhe-eläkettä maksetaa yrittäjie tapaturmavakuutuksesta leskelle ja alle 18-vuotiaille lapsille. Työkyvytö tai opiskeleva lapsi saa eläkettä 25-vuotiaaksi saakka. Avopuoliso voi saada leskeeläkkee, jos puolisoilla o tai o ollut yhteie lapsi tai jos heillä o viraomaise vahvistama keskiäie elatussopimus. Laste lukumäärä vaikuttaa perhe-eläkkee suuruutee. Hautausapu Kuolipesälle maksettava hautausapu o vakuutetu vuosityöasiosta riippumato summa. Sosiaali- ja terveysmiisteriö vahvistaa hautausavu määrä vuosittai. Muut korvaukset Jos tapaturmasta aiheutuu fyysie vamma, myös samalla rikkoutueet silmälasit, proteesit ja muut vastaavat apuvälieet korvataa. Muita esievahikoja (esimerkiksi pyöräilykypärää) ja vaatteita ei korvata. Ku vammaa epäillää työtapaturmaksi tai sairautta ammattitaudiksi, korvataa se selvitämiseksi tarpeelliset tutkimuskulut, vaikka tutkimuste perusteella todetaa, että kysymyksessä ei ole ammattitauti eikä työtapaturma aiheuttama vamma. Tutkimuskuluia korvataa perustellut ja tarpeelliset lääketieteelliset tutkimukset ja iistä aiheutueet matkakulut. Tutkimuksesta johtueita asiomeetyksiä ei korvata. Jos vahigoittuut ei kykee suoriutumaa kodihoitotöistää ja tästä aiheutuu lisäkustauksia, korvaa vakuutus kohtuulliset lisäkustaukset eitää vuode aja tapaturma sattumisesta tai ammattitaudi ilmeemisestä lukie. Jos vahigoittuut tapaturmavamma tai ammattitaudi johdosta tarvitsee päivittäisissä toimioissaa toise hekilö apua, maksetaa haittalisää. Vahigoittueelle, joka tekojäse tai muu apuvälie aiheuttaa pitovaatteide kulumista, maksetaa vaatelisää. 4/6

5 Korvauste suhde muihi lakisääteisii korvauksii Huomattava etu o, että vahigoittuut saa yrittäjie tapaturmavakuutukse päiväraha lisäksi yleesä myös sairausvakuutuslai mukaise päiväraha. Poikkeuksea ovat liikeevahigot. Yrittäjie tapaturmavakuutuksesta maksetaa liikeevahigoista korvausta, jos tapaturma o työssä tai työmatkalla sattuut liikeevahiko. Toie korvaava vakuutus o äissä tapauksissa liikeevakuutus. Koska liikeevakuutus o lakisääteie vakuutus, ei Kela maksa yleise sairausvakuutuslai perusteella korvausta. Liikeevakuutus taas ei korvaa sitä päiväraha osuutta eikä iitä kulukorvauksia, jotka o maksettu vahigoittueelle yrittäjie tapaturmavakuutuksesta, koska liikeevakuutus riastaa yrittäjie tapaturmavakuutukse tapaturmavakuutuslakii perustuvaa lakisääteisii vakuutuksii. Se sijaa liikeevakuutuksesta voi äissä tapauksissa hakea korvausta esimerkiksi kivusta ja särystä. Vapaa-aikaa sattuvie liikeevahikoje aiheuttamia tapaturmavammoja ei korvata yrittäjie tapaturmavakuutuksesta. Työeläkeyhtiöt yhteesovittavat yrittäjie tapaturmavakuutuksesta maksetut asiomeetyskorvaukset, ku vahigoittueella o sama tapaturma vuoksi oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä myös lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta. Esimerkkejä asiomeetyskorvauksista Esimerkki 1 37-vuotiaaa työkyvyttömäksi Kampaamoyrittäjä otti itsellee yrittäjie tapaturmavakuutukse A-Vakuutuksesta. Vuosityöasioksi sovittii euroa. Vakuutus oli voimassa työssä ja vapaa-aikaa. Yrittäjä sai kampaamokemikaaleista hakala ihottuma. Ammattitaudi vuoksi hä joutui lopettamaa työsä 37-vuotiaaa. Vuode päivärahakaude jälkee yrittäjälle maksettii vakuutuksesta veroalaista eläkettä euroa vuodessa TyEL-ideksillä korotettua. Lisäksi yrittäjälle korvattii kolme vuode koulutus uutee ammattii. Hä sai heti koulutukse jälkee töitä. Yrittäjä asiotaso ei aletuut, ku uusia asioita verrattii sovittuu TyEL-ideksillä korotettuu vuosityöasioo. Tapaturmaeläkettä maksettii koko koulutusajalta. Myös koulukäyistä aiheutueet kulut korvattii vahvistettuje ormie mukaa. Esimerkki 2 Vauhdi hurmaa ja tapaturmasta pitkä sairausloma Toimitusjohtajalle otettii yrittäjie tapaturmavakuutus. Toimitusjohtaja omistaa 75 prosettia yhtiö osakkeista. Vuosityöasioksi sovittii euroa. Toimitusjohtaja kaatui lumilautaillessaa vapaa-aikaaa. Häe oikea rateesa murtui. Häet toimitettii hoidettavaksi lääkäriasemalle. Tapaturma aiheutti 90 päivä sairausloma. Hoitokuluje lisäksi vakuutuksesta maksettii päivärahaa 90 x 116,67 euroa eli yhteesä euroa. Päivärahasta tehtii 50 proseti eakopidätys. 5/6

6 Tapaturmavakuutuslai perusteella suoritettavat tärkeimmät korvaukset Korvauslaji Korvausmäärä Verotus Korvattavat kulut Korvausaika Sairaahoitokulut Maksetaa kaikki tapa- Veroto korvaus Sairaahoitokulut, Ei aikarajaa turmavammasta tai lääkäripalkkiot, ammattitaudista johtuvat, matkakulut, lääkkeet, välttämättömät kulut apuvälieet Päiväraha /360 Veroalaista tuloa Eitää 1 vuosi vuosityöasiosta* Tapaturmaeläke Täysi tapaturmaeläke Veroalaista tuloa 85 % vuosityöasiosta - 65 vuode ikää asti 70 % vuosityöasiosta - yli 65-vuotiaille koko eliiä Haittaraha Määräytyy haittaluoka, Verotota tuloa Maksetaa kertaiä ja sukupuole tai jatkuvaa mukaa. korvauksea Työ-, asio- ja Kutoutus- ja koulutus- Veroalaista tuloa toimitakykyä ajalta maksetaa täyde edistävä kutoutus työkyvyttömyyde mukaista päivärahaa tai eläkettä. Kutoutuksesta Lisäksi maksetaa Kulukorvaukset aiheutuvat kulut kaikki kutoutuskulut. verotota kutoutusajalta Perhe-eläke Yhteesä eitää 70% Veroalaista tuloa Lapselle lapseeläkettä leskelle ja lapsille vuosityöasiosta 8 vuode ikää saakka, opiskelevalle lapselle 25 vuode ikää saakka Hautausapu Vuosittai eriksee Veroto korvaus Kuolipesälle vahvistettava summa * Vuosityöasiolla tarkoitetaa vakuutetu sovittua vuosityöasiota, joka o voimassa silloi, ku tapaturma sattuu tai ammattitauti ilmeee. Ota yhteys A-Vakuutuksee Palveluumero Iteret Sähköposti 6/6

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Tapaturma -vakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

Kodin ja perheen vakuutukset

Kodin ja perheen vakuutukset Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Tuoteseloste voimassa 4.2.2013 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi (osuuspankin

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 166. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 8.1.2014 1. Kouvolassa toimiva osakeyhtiö maahantuo ja myy elektroniikkaa.

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 10 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 10 1 Yleistä bonuksesta 10 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua?

Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Työterveyshoitajien koulutuspäivät 2012 Korvausasiantuntija Essi Manner Mitä tietoa tulet tämän esityksen aikana saamaan? Perustiedot maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot