Maija Salomaa Syyskuu 2014 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maija Salomaa Syyskuu 2014 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ"

Transkriptio

1 1 Maija Salomaa Syyskuu 2014 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ Tämä muistio kuvaa yleistasolla korvausasian käsittelyä ja korvauksia. Tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain säännökset ja alan ohjeet eivät kata kaikkia tilanteita ja toisaalta tapaukset ovat yksilöllisiä. Käsittely eri vakuutusyhtiöissä on joissakin kohdin erilaista. 1) KORVAUSASIAN VIREILLETULO VAKUUTUSYHTIÖSSÄ - Kun työntekijällä ilmenee keuhkosairaus, joka todennäköisesti on asbestin aiheuttama, asia lähetetään vireille tapaturmavakuutusyhtiöön - Useimmin asia tulee vireille niin, että hoitava lääkäri tai hoitolaitos lähettää lääkärinlausunnon vakuutusyhtiölle. - Asian vireilletuloon ei tarvita erillistä hakemusta. Asia voi tulla vireille lääkärinlausunnolla tai työntekijän ilmoituksella. Poikkeuksena avopuolison perhe-eläke, jota on erikseen haettava - Kun vakuutusyhtiölle tulee tieto mahdollisesta ammattitaudista, syntyy vakuutusyhtiölle selvittämisvelvollisuus - Asia tulisi saattaa vireille siihen vakuutusyhtiöön, jossa työntekijän viimeinen asbestialtisteinen työ on ollut vakuutettuna. - Jos tietoa työhistoriasta ja vakuutusyhtiöstä ei ole saa asian vireille viimeisen työsuhteen vakuutusyhtiössä tai jos tätäkään tietoa ei ole niin asian voi lähettää Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon tai ylipäänsä jollekin vakuutusyhtiölle - Jos korvausasia tulee vireille vasta vahingoittuneen kuoleman jälkeen, korvausselvittely tehdään pääsääntöisesti samoin kuin muissa tapauksissa. 2) KORVAUSASIAN KÄSITTELYSTÄ JA SELVITTÄMISESTÄ - Kun vakuutusyhtiöön on tullut Ilmoitus tai lääkärinlausunto, josta ilmenee, että kyse on mahdollisesta ammattitaudista tapaturmavakuutusyhtiö aloittaa korvausasian selvittelyn ja tarvittaessa siirtää asian oikealle vakuutusyhtiölle. - Vakuutusyhtiö hankkii selvityksen työhistoriasta ja asbestialtistumisesta. Tämä selvitys hankitaan vahingoittuneelta, sekä työnantajalta/työnantajilta. Lisäksi mikäli tietoja altistumisesta ei ole enää saatavissa ratkaisu työhistoriasta voidaan tehdä mm. Eläketurvakeskuksen rekisteristä. Usein työnantaja on jo lopettanutkin toimintansa, mutta tällä ei ole merkitystä itse korvausten maksuun. - Usein hoitolaitos on jo ehtinyt selvittää altistumista ja tiedot saadaan lääkärinlausunnosta - Selvitystyö voi kestää pitkään, koska työsuhteista ja vakuutusyhtiöstä voi olla vaikea saada tietoa. Tarvittaessa korvausasiaa selvittelevä yhtiö voi maksaa korvauksia ennakkona. Tässä tosin vaikuttaa, mikäli vahingoittunut saa jo muualta eläkettä - Korvausasiassa annetaan kirjallinen päätös, johon voi hakea muutosta tapaturmavakuutuslain mukaisia muutoksenhakukeinoja käyttäen. Tämä tarkoittaa ensin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus ja rajoitetusti korkein oikeus - Muutoksenhaussa saattaa olla mahdollisuus saada korvausta oikeudenkäyntikuluista vastapuolelta, mutta niitä on erikseen vaadittava - Mikäli on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, kannattaa olla ensin yhteydessä päätöksen tehneeseen yhtiöön, moni asia voi selvitä ja korjaantua jo tällä - Jos muutoksenhaun määräaika olisi jo mennyt ohi, toimittamalla vakuutusyhtiölle uutta selvitystä (lääketieteellistä tms) asian saa uudelleen vireille

2 2 3) MIKÄ ON KORVAAVA VAKUUTUSYHTIÖ? - Korvaava vakuutusyhtiö on se vakuutusyhtiö, jonka vakuuttamassa työsuhdetyössä asbestialtistumista on viimeksi ollut. Tuon viimeisen työsuhteen pituudella ei ole merkitystä. - Syöpätapauksissa korvaavaa vakuutusta ja asbestialtistumista haettaessa ei oteta huomioon työsuhteita, joissa työntekijä oli viimeisen kymmenen vuoden aikana ennen sairautta. Tämä johtuu siitä, että syöpä kehittyy hitaasti ja on aiheutunut tuota aikaa edeltävästä työstä. 4) MITEN ALTISTUMISTA ARVIOIDAAN? - Altistumisen on tullut olla määrältään ja laadultaan riittävä - Asbestityön kokonaiskestolla ja voimakkuudella on merkitystä ratkaistaessa korvattavuutta - Näyttöä tarvitaan sitä, että altistuminen ollut riittävä, jotta keuhkosairaus voidaan korvata ammattitautina. - Tähän ratkaisemiseen on sovittu kriteerit yhteistyössä mm. työmarkkinajärjestöjen kanssa. - Mesoteliooman korvaamiselle riittää varsin lyhyt, jopa kuukauden asbestialtistuminen. - Keuhkosyöpä korvataan asbestieristys- ja ruiskutustyössä olleelle, jos altistus on kestänyt vähintään vuoden. - Eräissä muissa riskiammateissa, (useat rakennusala), edellytetään kymmenen vuoden työskentelyä ja selvitystä asbestialtistumisesta. - Kaikissa syöpätapauksissa edellytetään myös, että altistumisesta taudin ilmenemiseen on kulunut vähintään kymmenen vuotta. 5) ILMENEMISAIKA - Ammattitaudin ilmenemispäivä on sen lääkärissäkäynnin päivä, jolloin työntekijää ensimmäisen kerran tutkittiin tämän sairauden vuoksi. Varsinkin keuhkopussin molemminpuolisissa kalkkeutumissa tämä päivä on käytännössä usein ensimmäisen röntgenkuvan tai vastaavan tutkimuksen päivämäärä. - Korvauksia maksetaan aikaisintaan ilmenemispäivästä lukien ja sen mukaan määräytyy vuosityöansio (ks. jäljempänä). Aikaisintaan vuoden kuluttua ilmenemispäivästä työntekijällä on oikeus haittarahaan. 6) ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSET LYHYESTI¹ a) Keuhkopussin kalkkeutumat eli ns. plakit - molemminpuoliset plakkilöydökset - eivät yleensä aiheuta työkyvyn alentumaa eikä korvattavaa haittaa; ei siis ansionmenetys- eikä haittarahaa - tutkimus- ja hoitokulut korvataan yleensä julkisella sektorilla tehtyinä - jatkoseuranta Työterveyslaitoksella ei ole tarpeen, vaikka perustutkimus siellä olisi korvattukin, jatko voidaan tehdä tavallisen terveydenhuollon piirissä - ei yleensä sairaalahoidon tarvetta sairaalahoito johtuu usein muista keuhkosairauksista, jotka eivät ole ammattitauteja eli keuhkoahtaumatauti ym. b) Asbestoosi eli keuhkojen sidekudostuminen - asbestooseista osa on lieviä sidekudostumislöydöksiä, osa taas vaikeita ja ne voivat aiheuttaa täyden työkyvyttömyyden ja tapaturmaeläkkeen - haittaraha lääketieteellisen tilan mukaan, haittaluokka vaihtelee tässä ryhmässä paljon, koska näitä sairauksia on monen asteisia - haittaraha maksetaan aikaisintaan ilmenemispäivän vuosipäivästä lukien - sairaanhoitokulut korvataan useimmiten julkisella sektorilla (ks. seuraavassa sairaanhoitokulut) - joskus Työterveyslaitos tarpeen ja sinne pyydettävä maksusitoumus - perhe-eläkettä ja hautausapu, kun kuolema johtuu ammattitaudista

3 3 c) Keuhkosyöpä ja mesoteliooma - yleensä aiheuttavat työkyvyttömyyden - jos keuhkosyöpä paranee leikkauksella, se ei välttämättä aiheuta työkyvyttömyyttä - haittarahaa maksetaan aina syöpäsairauksien korvaamista koskevan erityissäännöksen mukaan (ks. haittaraha) - tutkimus- ja sairaanhoitokulut julkisella sektorilla korvataan, yksityissektorin hoitotai tutkimuspaikkaan pyydettävä maksusitoumus - tutkimukset joskus Työterveyslaitoksella tarpeen, jos tehdään työperäisyyttä selvittäviä erikoistutkimuksia tai tarvitaan asiantuntijalausuntoa, sinnekin pyydettävä maksusitoumus etukäteen - ei yleensä kuntoutushoitoja - perhe-eläkettä ja hautausapu, kun kuolema johtuu ammattitaudista ¹Tämän muistion korvaukset koskevat ammattitauteja, joiden ilmenemisaika on vuonna 1982 tai sen jälkeen. Tätä aikaisempien ammattitautien korvaukset ovat kulukorvausten osalta lähes vastaavat, mutta haitta- ja ansionmenetyskorvaukset ovat aivan erilaisia. Sairaanhoitokuluissa selvitetään lähinnä vuonna 2005 tai sen jälkeen ilmenneiden ammattitautien sääntöjä. 7) SAIRAANHOITO- JA TUTKIMUSKULUT - Sairaanhoidon järjestäminen kuuluu ammattitaudeissakin julkiselle sektorille ja kotikunnalle. - Vakuutusyhtiö ei järjestä tutkimuksia tai hoitoa, mutta korvaa tarpeellisen hoidon. - Seuranta järjestyy yleensä julkisen sektorin hoitopaikassa eikä määräajoin toistuva seuranta Työterveyslaitoksella ole yleensä tarpeen sairauden hoitamiseksi. - Hoitolaitos pyytää ammattitautiepäilyn tutkimuksia varten aina vakuutusyhtiöltä maksusitoumuksen, mikäli ammattitautiepäily on alkanut tai ammattitauti on ilmennyt vuonna 2005 tai sen jälkeen. - Ennen vuotta 2005 alkanut epäily tai ilmennyt ammattitauti, pääsääntö on julkisen sektorin hoito ja maksutaso. - Keuhkosyövän ja mesoteliooman osalta ja asbestoosinkin osalta eräissä tapauksissa vakuutusyhtiö kustantaa tutkimukset Työterveyslaitoksella. TTL:n tutkimuksiin tarvitaan aina vakuutusyhtiön maksusitoumus, jonka TTL pyytää etukäteen. - Ammattitaudiksi todetun sairauden hoitokulut korvataan ilman aikarajoituksia niin pitkään kuin niitä aiheutuu. - Sairaanhoitokuluina korvataan myös ammattitaudin aiheuttamat lääkekulut ja sairaalahoidot ja esim. happirikastimen käyttökulut. - Hoidon apuvälineidenkin järjestämisen vastuu kuuluu aina kotikunnalle. Saattohoitoa voidaan korvata myös yksityisissä hoitokodeissa - tätäkin on syytä tiedustella aina etukäteen vakuutusyhtiöltä - Vaikka keuhkosairaus ei osoittaudu ammattitaudiksi, korvataan sen aiheuttamat tutkimuskulut, kun ammattitautiepäily on ollut perusteltu. Tutkimuspaikoiksi riittävät yleensä esim. keskussairaalat, joskus maksetaan TTL:n tutkimukset, kuten edellä on todettu. Jos kyseessä on tällainen ammattitautiepäily, ei siis makseta muuta kuin nuo kulut. Korvauskäytännön perusteella maksetaan tällöin myös matkakulut. 8) MUITA KUSTANNUSTEN KORVAUKSIA A) Kodinhoidon lisäkustannukset, joita lain mukaan maksetaan vain vuoden ajalta sairauden ilmenemisestä. Lisäkustannusten tarve ja korvaus ovat yksilöllisiä eli niistä kannattaa keskustella vakuutusyhtiön kanssa etukäteen.

4 4 B) Henkilölle, joka ei sairautensa vuoksi tule toimeen ilman toisen henkilön apua, maksetaan haittalisää, joka on normitettu veroton kulukorvaus. Haittalisä perustuu sairauden tilakuvauksiin lääkärinlausunnoissa, siinä ei tarvitse olla maksettu apua eikä kuitteja. Haittalisää ei makseta sairaala- tai hoitolaitosajalta. - ylin = jokapäiväinen, yhtämittainen ja aikaa vievä hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarve - keskimmäinen = jokapäiväinen, säännöllinen hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarve - alin = joissakin jokapäiväisissä toiminnoissa säännöllisesti tai lähes säännöllisesti hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarvetta - vuonna 2014 ylin haittalisä on 28,96 /pvä, keskimmäinen 19,55 /pvä, alin 8,70 /pvä 9) ANSIONMENETYSKORVAUKSET - Ammattitaudin aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta maksetaan päivärahaa ja tapaturmaeläkettä. - Niiden perusteena on vahingoittuneen vuosityöansio, jolla tapaturmavakuutuslain mukaan tarkoitetaan vakiintunutta ansiotasoa ammattitaudin ilmetessä. - Usein työntekijä on asbestiammattitaudin ilmetessä jo eläkkeellä. Tällöin vuosityöansio lasketaan sen ansiotason mukaan, joka hänellä viimeksi oli työvuosina ja määrä korotetaan ilmenemisvuoden tasoon TyEL-palkkakertoimella. Jos työntekijä sairastuessaan on vielä työelämässä, vuosityöansio määrätään vakiintuneen työansioiden tason mukaan. - Päiväraha on 360.osa vuosityöansiosta ja sitä maksetaan kultakin kalenteripäivältä. - Ilmenemispäivän vuosipäivästä lukien korvaus on tapaturmaeläkettä. Tapaturmaeläkkeen taso on 85 % vuosityöansiosta ja 65 vuotta täyttäneelle 70 % vuosityöansiosta. - Kun työntekijä on ammattitaudin ilmetessä jo eläkkeellä, työeläkejärjestelmä vähentää korvauksestaan tapaturmaeläkkeen. Näin työeläkepuolelta ei yleensä jää maksettavaksi eläkettä, koska tapaturmaeläke on työeläkettä suurempi. 10) HAITTARAHA - Haittarahaa maksetaan pysyvästä yleisestä haitasta - Tapaturmavakuutuslain mukaan oikeus haittarahaan alkaa ammattitaudin ilmenemisen vuosipäivästä. Asbestoosi- ja syöpätapauksissa ei näin ollen makseta haittarahaa, jos sairaus johtaa kuolemaan ennen tuota vuosipäivää. - Haittarahan suuruus määräytyy haittaluokan mukaan. Haittaluokan perusteena on sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukainen haittaluokitus ja haittaluokkia on kaksikymmentä. - Haitan suuruuteen eivät vaikuta työntekijän omat ansiot, vaan pohjana on kaikille tapaturmavakuutuslain mukainen minimivuosityöansio ( euroa vuonna 2014). - Haittaraha on verotonta ns. aineettoman vahingon korvausta. - Haittaraha maksetaan pääsäännön mukaan kertakaikkisena haittaluokissa 1-10 ja vahingoittuneen valinnan mukaan joko kertakaikkisena tai jatkuvana haittaluokissa Kertakaikkinen korvaus on vuotuisen haittarahan pääomitusta, joten siihen vaikuttaa työntekijän ikä ja sukupuoli. Tätä pääsääntöä ja valinnan mahdollisuutta isoissa haittaluokissa sovelletaan asbestooseihin. - Syöpätapauksien haittakorvauksesta tapaturmavakuutuslaissa on erityissäännös. Niissä maksetaan aina haittaluokkaa 10 vastaava kertakorvaus ja lisäksi vuosipäivästä alkaen jatkuvaa haittarahaa oikean haittaluokan mukaan. Myös tämä kertakaikkinen korvaus maksetaan aikaisintaan vuosipäivänä. - Ammattitaudeissa, joissa ilmenemispäivä on vuonna 2010 tai sen jälkeen, käytetään uutta vuoden 2010 haittaluokitusta - Plakkitaudeissa ei pääsääntöisesti aiheudu korvattavan suuruista haittaa, mutta muissa asbestisairauksissa aiheutuu.

5 5 11) KUNTOUTUS - Korvattavaa kuntoutushoitoa asbestisairauksissa sairauden luonteen vuoksi ei yleensä ole katsottu tarvittavan, koska sairauden tilaan ei voida vaikuttaa kuntoutuksen keinoin. Kun on menossa kuntoutukseen, siihen on aina ensin syytä hakea vakuutusyhtiön maksusitoumus. Vapaamuotoisia kunto- ja terveyskursseja ei korvata kuntoutuksena. - Sopeutumisvalmennusta korvataan silloin kun siihen on erityisiä perusteita sairauden tilanteen ym. elämäntilanteen perusteella, asbestisairauksissa kuitenkin aika harvoin. - Apuvälineitä ja esim. happirikastimen käyttökuluja korvataan yleensä sairaanhoitona (hoidon järjestämisvastuu on näissäkin kunnalla). - Asbestisairauksiin ei niiden luonteen takia juurikaan liity ammatillista kuntoutusta. 12) PERHE-ELÄKE - Korvausasia voi kokonaisuudessaankin tulla vireille vasta työntekijän kuoleman jälkeen, - Korvaukset maksetaan tällöin kuolinpesälle samalla tavalla, kuin ne olisi maksettu työntekijälle itselleen. - Kuolemantapauksissa maksetaan asbestisairauksissakin perhe-eläkettä ja hautausapua. Niitä maksetaan, kun kuolema johtuu korvatusta sairaudesta. Korvaamiseen ei siis riitä pitkäaikainenkaan sairastaminen ja esim. pitkäkin kotihoito, jos kuoleman syy on muu sairaus kuin ammattitauti. Tällaisia kielteisiäkin päätöksiä joudutaan joskus tekemään. - Hautausapu on euroa vuonna Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alle 18-vuotiaille lapsille sekä opiskeleville alle 25- vuotiaille lapsille. Asbestisairauksissa tavallisin eläkkeensaaja on aviopuoliso, koska nämä sairaudet usein ilmenevät melko myöhäisessä iässä. - Lesken eläkettä maksetaan aviopuolisolle tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle. - Ns. avopuoliso voi saada perhe-eläkettä eräin tiukoin edellytyksin (yhdessä asuminen ja joko yhteinen lapsi tai viranomaisen oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta). - Jos avo- tai avioliitto on solmittu ammattitaudin ilmenemisen jälkeen, leskellä on perheeläkeoikeus vain, jos liitto on kestänyt vähintään kolme vuotta tai siitä on syntynyt lapsi. - Perhe-eläke on leskelle 40 %, kun hän on yksin eläkkeensaajana, ja muuten saajien määrän mukaan, kuitenkin enintään 70 % vahingoittuneen vuosityöansiosta. - Lesken eläkkeeseen vaikuttavat hänen omat tulonsa jonkin verran vähentävästi, jos ne ylittävät tulosovitusrajan (vuonna 2014 raja on ,00 euroa). Käytännössä tulosovitus asbestisairauksissa harvoin vähentää lesken eläkettä, koska lesken tulot yleensä jäävät tuon rajan alle. 13) MUUT KORVAUSJÄRJESTELMÄT - Työtapaturma- ja ammattitautikorvaukset ovat aina ensisijaisia muihin korvausjärjestelmiin nähden. - Ammattitaudeissa korvaajana on ensisijaisesti tapaturmavakuutusyhtiö ja muut sairaudet kuuluvat sairausvakuutusjärjestelmän ja työeläkejärjestelmän piiriin. - Sairaanhoitokuluja voi ammattitaudeissa hakea myös Kelasta, mutta yksinkertaisinta on toimittaa niistä selvitykset tapaturmavakuutusyhtiölle. Huom! Asbestille altistuminen, pitkäaikainenkaan, ei sinänsä ole korvattavaa, mutta jos asbestille altistumisesta aiheutuu sairaus, se korvataan ammattitautina. Altistuminen ei myöskään riitä syyksi tutkimuskulujen korvaamiselle, vaan tutkimukset korvataan vain kun ne tehdään henkilökohtaisten oireiden takia.

6 Usein työntekijällä on muita keuhkosairauksia samanaikaisesti, esimerkiksi keuhkoahtaumatauti, joka ei ole ammattitautina korvattava sairaus. Ammattitaudin osuus korvataan näissä tilanteissa, ei kaikkea keuhkosairautta. Jos ammattitautina tällaisessa tilanteessa on esimerkiksi keuhkopussin plakit, ei ammattitauti yleensä aiheuta korvattavaa haittaa tai työkyvyttömyyttä. (ks. seuraavat esimerkit). 6 ESIMERKKEJÄ AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA Indeksitasojen ym. takia esimerkkien korvaussummat eivät ole aivan tarkkoja, mutta osoittavat korvauksen suuruusluokan. 1. Plakit - työntekijällä tai eläkeläisellä todetaan keuhkopussin kalkkeutumat eli ns. plakit - tutkimuskuluja, lääkärinpalkkioita ja lausuntopalkkio (yleensä julkisen sektorin taksan mukaan) ja matkakulut, yht. 603 euroa - sairaus ei aiheuta työkyvyttömyyttä eli ansionmenetyskorvausta ei makseta (päätöksessä teksti, että työkyvyn alenema on alle 10 % - ks. erikseen haitta alla) - ei pysyvää yleistä haittaa eli haittaluokka alle kaksi, joten haittarahaa ei makseta (ennen v ilmennyt ammattitauti) - ei kuntoutushoidon tarvetta ammattitaudin vuoksi 2. Asbestin aiheuttama syöpä - ammattitauti ilmenee toukokuussa 2011, 68-vuotias eläkkeellä oleva mies - sairaanhoito- ja tutkimuskulut maksetaan, happirikastimen käyttö ym. (sairaanhoidon järjestämisvastuu kunnalla) - ei yleensä kuntoutushoidon tarvetta - haittarahaa maksetaan toukokuussa 2012 (eli vuosipäivänä) - kertakaikkinen haittaraha haittaluokan 10 mukaan euroa (v tasossa) - lisäksi jatkuva haittaraha vuosipäivästä kuolemaan saakka - haittaluokan 20 mukaan jatkuva haittaraha on euroa/ vuosi + indeksikorotus vuosittain - työkyvyttömyydestä ensin päivärahaa ja sitten täysi tapaturmaeläke - vuosityöansio on viimeisin työajan ansiotaso korotettuna v tasoon indeksillä - lesken eläke on 40 prosenttia vahingoittuneen vuosityöansiosta eli eurosta - leskelle eläke 40 % x e = e/v + indeksikorotus - lesken tulot olleet euroa/v, joten omat tulot eivät vaikuta eläkkeeseen (raja on euroa v. 2012) - hautausapu euroa v Asbestoosi / työkyvyttömyys seurauksena - 52-vuotiaan miehen sairaus todetaan ammattitaudiksi syksyllä 2010, ensimmäinen lääkärissäkäynti tämän sairauden vuoksi toukokuussa 2009 = ilmenemisaika - lääkekuluja ehkä = lääkehappi, hengitysteitä avartavia lääkkeitä - päivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden alusta vuosipäivään - tässä tapauksessa asbestoosi on vaikea ja aiheuttaa työkyvyttömyyden - tapaturmaeläkettä maksetaan vuosipäivästä 85 % vuosityöansiosta ja 65 vuoden iässä taso on 70 % - haittaraha esim. haittaluokan 8 mukaan, kertakaikkinen korvaus euroa (v taso) - jos haittaluokka olisi 12, vahingoittunut saisi valita maksutavan: kertakaikkinen korvaus olisi euroa jatkuva haittaraha olisi e euroa vuodessa + indeksikorotukset - tarpeelliset sairaanhoitokulut korvataan

7 7 - ei yleensä kuntoutuslaitoshoidon tarvetta 4. Asbestoosi / lievä, ei työkyvyttömyyttä - 52-vuotiaan miehen sairaus todetaan ammattitaudiksi syksyllä 2014, ilmenemisaika on ensikäynti toukokuu tarpeelliset sairaanhoitokulut korvataan - ei kuntoutushoitotarvetta - ei työkyvyttömyyttä eli ei makseta päivärahaa eikä tapaturmaeläkettä - haittaluokka vuosipäivänä keväällä 2014 on neljä - kertakaikkinen haittaraha euroa Lisätietoa mm. TYÖTAPATURMAKIRJA, työtapaturmien ja ammattitautien korvaus- ja vakuutusasiat. Sirpa Kukkonen - Terttu Karmavalo, Finva Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Työterveyslaitos Ammattitaudit-sivusto Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Sirpa Kukkonen Kesäkuu 2012 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ

Sirpa Kukkonen Kesäkuu 2012 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ 1 Sirpa Kukkonen Kesäkuu 2012 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ Tämä muistio kuvaa yleistasolla korvausasian käsittelyä ja korvauksia.

Lisätiedot

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Mikä on ammattitauti? Ammattitautilain 1 Ammattitaudilla, josta on suoritettava korvausta tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Työtapaturmakirja. Sisällys

Työtapaturmakirja. Sisällys Työtapaturmakirja Sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 1.1 Tekevälle sattuu yli 130 000 työtapaturmaa vuodessa 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet 1.3 Lakisääteinen ja

Lisätiedot

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 1.1 Tekevälle sattuu 130 000 työtapaturmaa vuodessa... 11 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet... 12 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävä työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

Asbestialtistumisen arviointi ammattitautiepäilyissä

Asbestialtistumisen arviointi ammattitautiepäilyissä Asbestialtistumisen arviointi ammattitautiepäilyissä Ehdotus toimintamalliksi keskussairaalassa, jossa diagnosoidaan ja hoidetaan keuhkosyöpäpotilaita 14.11.2015 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Vaarallinen asbesti

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Vaarallinen asbesti Hengitysliitto Heli ry:n opas Vaarallinen asbesti Asbestisairauksien määrä on nyt suurimmillaan Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. 2 Asbestisairauksien

Lisätiedot

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE 1 Johdanto 1.1 Mitä kuntoutus on? 1.1.1 Kuntoutuksen käsite 1.1.2 Kuntoutuksen toimintajärjestelmä 1.2 Työkyky ja toimintakyky 1.3 Kuntoutuksen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

Etuudet ja niiden hakeminen työtapaturmissa ja liikennevahingoissa

Etuudet ja niiden hakeminen työtapaturmissa ja liikennevahingoissa Etuudet ja niiden hakeminen työtapaturmissa ja liikennevahingoissa - esimerkkejä, keskustelua ja kysymyksiä Ari Kaukiainen, dos. Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola 5.5.2015 Koulutus ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

LUKIJALLE. Lokakuussa 2015 Kirsi Salo

LUKIJALLE. Lokakuussa 2015 Kirsi Salo LUKIJALLE Tämä kirja on jatkoa pitkään ilmestyneelle Työtapaturmakirjalle. Rakenne on pääosin ennallaan, mutta sisältö on kirjoitettu 1.1.2016 voimaan tulevan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseksi.

Lisätiedot

Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva

Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva Lainsäädäntö Valtiokonttori Lainsäädännön kehitys Tapaturmavakuutuslaki 1.1.1949 31.12.2015 (+ liitännäiset kuten ammattitautilaki): valtioon palvelussuhteessa

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS?

MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS? MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS? Vakuutuslääketieteen perusopetus L-kurssi Helsinki 7.5.2012 Kyösti Haukipuro ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue Kela ja muu sosiaaliturva 2011 Sosiaalim enot yhteensä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2017 1 (5) 1 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Ammattitautipotilaan käytännön opas

Ammattitautipotilaan käytännön opas Ammattitautipotilaan käytännön opas 2013 Oppaan ovat laatineet: Työterveyslaitoksen sosiaalityöntekijät Pirjo Ghazanfari ja Irmeli Koskinen 2 1. Mikä on ammattitauti? Arkipuheessa ammattitaudeilla tarkoitetaan

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan: 1) sotilaallisesta

Lisätiedot

Mela-turvaa omaiselle

Mela-turvaa omaiselle Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan.

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 8/2004 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 22.12.2004 1(22) MAKSU- JA MENETTELYTAPAMUUTOKSET SAIRAANHOIDON KORVAUKSISSA

Lisätiedot

OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE

OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Opas asbestialtistuneille ja -sairastuneille Asbesti on merkittävin

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

UUDET OHJEET SELVITYSTEN HANKKIMISESTA JA VAHINGOITTUNEEN KUULE- MISESTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTAAN LÄHETETTÄVISSÄ ASIOISSA

UUDET OHJEET SELVITYSTEN HANKKIMISESTA JA VAHINGOITTUNEEN KUULE- MISESTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTAAN LÄHETETTÄVISSÄ ASIOISSA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2004 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 15.9.2004 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) UUDET OHJEET SELVITYSTEN HANKKIMISESTA JA VAHINGOITTUNEEN

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki 7.8.2015/873 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20150873. Vastuunrajoitus ja tulosteen

Lisätiedot

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta suoritetaan korvausta myös hänen omaisilleen sekä hautausapua, niin kuin tässä laissa säädetään.

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta suoritetaan korvausta myös hänen omaisilleen sekä hautausapua, niin kuin tässä laissa säädetään. 1 of 60 27/05/2011 12:27 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1948» 20.8.1948/608 20.8.1948/608 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Tapaturmavakuutuslaki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2015. 873/2015 Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2015. 873/2015 Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2015 873/2015 Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON Työtapaturma ja toimenpideohjeet

SÄHKÖLIITON Työtapaturma ja toimenpideohjeet TYÖTAPATURMA JA TOIMENPIDEOHJEET 3 Sisällysluettelo Johdanto 4 Tapaturmavakuutuksen periaatteet 5 Korvattava työtapaturma 6 Syy-yhteys 7 Vakava työtapaturma 7 Toimenpiteet tapaturman jälkeen 8 Tapaturmailmoitus

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 7 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä vahingonkorvausasiassa

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen. Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja. Keskity elämään.

Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen. Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja. Keskity elämään. Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja Keskity elämään. 1 Sisällysluettelo Kenen on otettava vakuutus?...4 Vakuutus vapaaehtoisesti...4 Vakuutuksen voimaantulo...4

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste o voimassa 1.1.2008 alkae Yrittäjie tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmie varalta Yrittäjä o yleise sairausvakuutukse korvauste varassa, jos työssä, työmatkalla

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka: 1) suorittaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 268/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 15 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutuslain muuttamista. Koska tapaturmassa vammautuneiden tai ammattitautiin

Lisätiedot

Va l t i o k o n t t o r i n k o r v a u s p a l v e l u t

Va l t i o k o n t t o r i n k o r v a u s p a l v e l u t n korvauspalvelut lyhyesti Valtionhallinnon sisäisten konsernipalveluiden kehittäjä ja tuottaja valtion virastojen kumppanina: Palvelut yksityisille kansalaisille ja yrityksille: talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 15 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yksityisellä terveydenhoitosektorilla annetun tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

vuotta TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen.

Lisätiedot

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Kela sähköisti palvelunsa Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Lapsiperheet Työttömät Eläkeläiset Opiskelijat Sairastaminen Asumisen tuet Kuntoutus

Lisätiedot

PYSYVÄN YLEISEN HAITAN JOHDOSTA SUORITETTAVA HAITTARAHA

PYSYVÄN YLEISEN HAITAN JOHDOSTA SUORITETTAVA HAITTARAHA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 5/2013 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(35) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.12.2013 PYSYVÄN YLEISEN HAITAN JOHDOSTA SUORITETTAVA HAITTARAHA

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1358 1369 SISÄLLYS N:o Sivu 1358 Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta... 3853 1359 Laki tapaturmavakuutuslain perusteella

Lisätiedot

LYHYEN AJAN ANSIONMENETYSKORVAUS OSA-AIKAELÄKKEELLÄ OLEVALLE

LYHYEN AJAN ANSIONMENETYSKORVAUS OSA-AIKAELÄKKEELLÄ OLEVALLE TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 9/2001 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 21.11.2001 1(5) Merja Salonen LYHYEN AJAN ANSIONMENETYSKORVAUS OSA-AIKAELÄKKEELLÄ

Lisätiedot

TÄYDENTÄVIÄ OHJEITA SAIRAANHOIDON KORVAAMISEEN ALKAEN (TÄKY)

TÄYDENTÄVIÄ OHJEITA SAIRAANHOIDON KORVAAMISEEN ALKAEN (TÄKY) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 11/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 21.12.2005 Puh. (09) 680 401 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(8) TÄYDENTÄVIÄ OHJEITA SAIRAANHOIDON KORVAAMISEEN

Lisätiedot

Lääkevahinkovakuutus. Petri Ahonen

Lääkevahinkovakuutus. Petri Ahonen Lääkevahinkovakuutus Petri Ahonen 12.5.2017 Vakuutusturvan järjestäminen LÄÄKKEIDEN VALMISTAJAT, MAAHANTUOJAT, JAKELIJAT JA MUUT TOIMIJAT OSUUSKUNTA Ostaa vakuutuksen yhtiöltä Ottaa vakuutuksen jäsentensä

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

AMMATTITAUTIASIOIDEN KÄSITTELYOHJE

AMMATTITAUTIASIOIDEN KÄSITTELYOHJE TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 2/2010 Bulevardi 28 00120 Helsinki 16.6.2010 Puh. (09) 680 401 Faksi (09) 604 714 1(26) Merja Salonen AMMATTITAUTIASIOIDEN KÄSITTELYOHJE 2(26) AMMATTITAUTIASIOIDEN

Lisätiedot

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Kansaneläke Terveydenhoito Perheetuudet KELA Kunnat Työttömyys Sairaus ja äitiysetuudet (rahaetuudet) Työttömyyskassat Työtapaturma ja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

TERVEYDENTILATIETOJEN TOIMITTAMINEN VAKUUTUSLAITOKSELLE TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIOISSA

TERVEYDENTILATIETOJEN TOIMITTAMINEN VAKUUTUSLAITOKSELLE TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIOISSA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 5/2009 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 27.5.2009 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TERVEYDENTILATIETOJEN TOIMITTAMINEN VAKUUTUSLAITOKSELLE

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Työperäinen syöpä ja ammattisyöpä Suomessa

Työperäinen syöpä ja ammattisyöpä Suomessa Työperäinen syöpä ja ammattisyöpä Suomessa, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 8.3.2017 Käsitehierarkia Työhön liittyvät sairaudet Ei syy-yhteyttä työhön, mutta - tauti

Lisätiedot

Tapaturma- ja tartuntatautilain keskeisimmät muutokset. Kuntamarkkinat 9.9.2015 Lakimies Jean-Tibor IsoMauno Sosiaali- ja terveysyksikkö

Tapaturma- ja tartuntatautilain keskeisimmät muutokset. Kuntamarkkinat 9.9.2015 Lakimies Jean-Tibor IsoMauno Sosiaali- ja terveysyksikkö Tapaturma- ja tartuntatautilain keskeisimmät muutokset Kuntamarkkinat 9.9.2015 Lakimies Jean-Tibor IsoMauno Sosiaali- ja terveysyksikkö Tapaturmavakuutuslaki nykytila Nykylaki on vanhaa perua, vuodelta

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2017 alkaen YRITTÄJÄN turvaksi Yrittäjän tapaturmavakuutus on suunniteltu yrittäjien tarpeisiin. Se antaa kattavaa turvaa

Lisätiedot

TVL:N JA TAKO:N OHJEET (KIERTOKIRJEET, TIEDOTTEET JA MUUT OHJEET)

TVL:N JA TAKO:N OHJEET (KIERTOKIRJEET, TIEDOTTEET JA MUUT OHJEET) KS & TK 1(17) 22.12.2015 TVL:N JA TAKO:N OHJEET (KIERTOKIRJEET, TIEDOTTEET JA MUUT OHJEET) A Vuosittaiset yhteenvedot TAKO 1982 TAKO kiertokirjeet 1983 TAKO kiertokirjeet 1984 TAKO kiertokirjeet 1985 TAKO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Yrittäjän Henkilöturva

Yrittäjän Henkilöturva Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Tuote-esite voimassa 1.10. 2014 alkaen Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Sisältö Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus 3 Näistä syistä kannattaa valita Yrittäjän Henkilöturva

Lisätiedot

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014

Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Vähentääkö eläkeuudistus työkyvyttömyyttä? Jukka Kivekäs 4.12.2014 Sidonnaisuudet Vakuutuslääketieteen dosentti, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 7.5.2015 1(17) TVL:n tiedote 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne TyTAL).

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Voimassa 1.1.2011 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai

Lisätiedot

Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Oltermannissa. Tarja Pajunen

Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Oltermannissa. Tarja Pajunen Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Oltermannissa Tarja Pajunen Hengitysliitto Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveys on jokamiehenoikeus Tarja Pajunen 2013 Hengitysliitto on Hengitysliitto on sosiaali-

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 62/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi päätoimisten opiskelijoiden päivärahakorvausta

Lisätiedot