Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

2 YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana Yrittäjän tapaturmavakuutus yrittäjän turvaksi Korvaukset... 5 Vahinkoesimerkkejä... 7 Korvaus- ja vakuutusesimerkkejä vuonna Tämä opas ei ole täydellinen selvitys Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta. Tutustu myös vakuutusehtoihin. Mahdolliset vahingot korvataan tapaturmavakuutuslainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti.

3 LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS työntekijöiden turvana Työsuhteessa olevien työntekijöiden turva työtapaturmien varalta on Suomessa hyvin järjestetty. Työnantajalla on velvollisuus ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus. Tämän vakuutuksen perusteella työntekijällä on oikeus saada korvausta työtapaturmasta ja ammattitaudista. SISÄLTYYKÖ YRITTÄJÄ LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN PIIRIIN? Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske itsenäistä yrittäjää eikä hänen työhönsä osallistuvia ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jäävät myös avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jonka osuus yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa on yli puolet määräämisvallasta tai pääluvun mukaan lasketuista yhtiöosuuksista. Niin ikään lakisääteisen tapaturmavakuutusturvan ulkopuolelle jää osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa osakepääomasta yli puolet. YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS yrittäjän turvaksi Turva lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jääville omistajayrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Koska sinulla yrittäjänä lienee muutakin ajateltavaa kuin vakuutusasiat, arvostat varmasti vakuutusturvassasi Yrittäjän tapaturmavakuutuksen korkeaa korvaustasoa ja vakuutusehtojen helppoutta. Tapaturmavakuutuslakiin perustuva Yrittäjän tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, joka on luotu nimenomaan yrittäjän tarpeita silmälläpitäen. Vakuutusehtoja valmisteltaessa otettiin huomioon se, että yrittäjän työaika ei yleensä ole säännöllinen. Yrittäjän tapaturmavakuutus onkin voimassa sekä työ- että vapaa-aikana, jolloin rajanvedoilta työajan ja vapaa-ajan välillä vältytään. Yrittäjän tapaturmavakuutus on vain yrittäjän ja hänen työhönsä osallistuvien perheenjäsentensä turva. Jos yrittäjän palvelukseen tulee uusia työntekijöitä, on näitä varten tehtävä erillinen lakisääteinen tapaturmavakuutus. Pyydä meiltä tarjous Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta! YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUKSELLA VOIDAAN VAKUUTTAA itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja itsenäisen yrittäjän työssä oleva ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuva perheenjäsen avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiitiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jos hänen osuutensa yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa on yli puolet määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön osakas joka yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet yhtiön osakepääomasta. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 3

4 TYÖHÖN OSALLISTUVAN YRITTÄJÄN JA OMISTAJAN TAPATURMAVAKUUTUSTURVA Taulukosta voit helposti päätellä, kuulutko sinä ja kuuluvatko perheenjäsenesi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, vai tulisiko sinun turvata tulevaisuutesi esimerkiksi Yrittäjän tapaturmavakuutuksella. YHTIÖMUOTO TYÖHÖN OSALLISTUVAT HENKILÖT LAKISÄÄTEINEN TAPATURMA- VAKUUTUS YRITTÄJÄN TAPATURMA- VAKUUTUS TOIMINIMI yrittäjä itse yrittäjän aviopuoliso perheenjäsen yrittäjän avopuoliso vieras työntekijä KOMMANDIITTIYHTÖ vastuunalainen yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista vastuunalainen yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista äänetön yhtiömies, joka osallistuu työhön yhtiömiehen perheenjäsen vieras työntekijä AVOIN YHTIÖ yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista yhtiömiehen perheenjäsen vieras työntekijä OSAKEYHTIÖ osakas, joka on johtavassa asemassa ja omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakepääomasta osakas, joka ei ole johtavassa asemassa osakas, joka omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % osakepääomasta vieras työntekijä Tapaturmavakuutuslaissa perheenjäseneksi katsotaan aviopuoliso, omat sekä aviopuolison lapset ja lastenlapset, ottolapset, vanhemmat, isovanhemmat ja ottovanhemmat aviopuolisoineen, jos nämä asuvat vakituisesti yrittäjän, yhtiömiehen tai osakkaan kanssa samassa taloudessa. Tapaturmavakuutuksessa avopuolisoa ei lueta perheenjäseneksi. Tapaturmavakuutuslaissa henkilöllä katsotaan olevan johtava asema, jos hän käyttää yhtiössä päivittäin ylintä päätöksentekovaltaa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja osakeyhtiön toimitusjohtaja. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 4

5 YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN LAAJUUS Yrittäjän tapaturmavakuutus on voimassa sekä työaikana että vapaa-aikana Suomessa ja ulkomailla. Ulkomaanmatkoja varten suositellaan lisäturvaksi matkavakuutusta. KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT Korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti samoin perustein sekä työ- että vapaa-aikana sattuvien tapaturmien osalta. Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvataan: työtapaturma vapaa-ajan tapaturma eräitä lyhyehkön ajanjakson, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana syntyviä vammoja, kuten esim. työnteon yhteydessä syntynyt hiertymä ja paleltuma työstä johtuva ammattitauti. Paras tapa henkilövakuutusten kokonaisuuden rakentamiseen on Yrittäjän Oikea Turva -kartoitus, jonka saat konttoreistamme. KORVAUKSET Korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan. Seuraavana esitellään tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia. 1. KUSTANNUSTEN KORVAUKSET Sairaanhoitokulut Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturman vuoksi työntekijälle annetusta sairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset. Sairaanhoitoa ovat muun muassa lääkärinhoito, lääkkeet, tekojäsenet ja muut apuvälineet. Sairaanhoitokulut korvataan ilman aika- ja euromääräistä ylärajaa. Sairaanhoito tulee kuitenkin antaa tarpeettomia kustannuksia välttäen. Sairaanhoidon korvaamista koskevan lakimuutoksen johdosta työaikana sattuneesta tapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokustannukset korvataan todellisten kustannusten mukaan riippumatta siitä, onko hoito annettu julkisessa tai yksityisessä hoitolaitoksessa. Sairaanhoitokustannusten korvaaminen edellyttää vakuutuslaitokselta etukäteen pyydettyä maksusitoumusta. Maksusitoumusta ei kuitenkaan tarvita ensimmäiseen vastaanottokäyntiin ja siihen välittömästi liittyvään vähäiseen hoitotoimenpiteeseen (kipsaus, röntgen- ja ultraäänitutkimus tai muu näihin rinnastettava toimenpide) eikä kiireelliseen sairaanhoitoon, joka on välttämätöntä vammasta tai sairaudesta vahingoittuneelle aiheutuvan välittömän uhan vuoksi (hengenvaara). Magneettitutkimus ja tähystystutkimus sen sijaan eivät ole tässä tarkoitettuja vähäisiä toimenpiteitä, joten niihin tarvitaan aina maksusitoumus. Vakuutusyhtiöt voivat hoidon saamisen nopeuttamiseksi tietyissä tilanteissa ohjata vahingoittuneen maksusitoumuksella sellaiseen hoitopaikkaan, jossa hän saa tarvitsemansa hoidon mahdollisimman nopeasti. Sairaanhoidon korvaamista koskeva lakimuutos koskee vain ja sen jälkeen sattuvia työtapaturmia ja ilmeneviä ammattitauteja. Se ei koske vapaa-aikana sattuvia tapaturmia. Vapaa-ajalla sattuneesta tapaturmasta ja ennen sattuneesta tapaturmasta ja ilmenneestä ammattitaudista aiheutuneet sairaanhoitokustannukset korvataan ensisijaisesti julkisen sektorin sairaanhoitolaitoksissa yleisen maksuluokan mukaan. Vakuutuksesta siis korvataan sairaanhoito sen suuruisena, jonka vahingoittunut joutuisi itse potilasmaksuna maksamaan. Tämän ylittävät kustannukset voidaan korvata, jos se on perusteltua ottaen huomioon sairaanhoidon odotusajan olennainen vaikutus tapaturmavamman aiheuttaman työkyvyttömyyden kestoon tai muu syy. Mikäli edellä mainitut perusteet täyttyvät, voidaan korvata hoito yksityisessä hoitolaitoksessa. Sama koskee erityistutkimuksia ja toimenpiteitä, kuten magneettitutkimusta ja tähystystä. Julkisen sektorin kustannusten ylittävien kustannusten korvaaminen edellyttää aina vakuutusyhtiön etukäteistä maksusitoumusta. Tutkimuskustannukset Perustellut ja tarpeelliset lääkärintutkimuskulut, jotka ovat aiheutuneet sen selvittämisestä, onko kysymyksessä työtapaturman aiheuttama vamma tai ammattitauti, korvataan vaikka vamma tai sairaus ei osoittautuisikaan tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavaksi. Esinevahingot Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset sekä tekojäsenet. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tapaturma on aiheuttanut jonkin vamman. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 5

6 Kodinhoidon lisäkustannukset Henkilölle, joka ei kykene vamman vuoksi hoitamaan kotiaan, maksetaan korvausta lisääntyneistä kodinhoitokustannuksista. Korvaus maksetaan kunnallisen kodinhoitoavun taksan tai todellisten kohtuullisten kustannusten mukaan enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Korvausta ei makseta yleensä perheenjäsenen antamasta avusta. Haittalisä Jos vakuutettu on vamman tai sairauden vuoksi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua tai vaikea vamma muutoin aiheuttaa poikkeuksellista haittaa, hänelle maksetaan haittalisää. 2. ANSIONMENETYSKORVAUKSET Päiväraha Päivärahaa maksetaan, mikäli vakuutettu on ollut kokonaan tai osittain kykenemätön tekemään työtään vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuunottamatta. Kokonaan työkyvyttömälle vakuutetulle päivärahan suuruus päivää kohden on 360. osa vakuutusta tehtäessä sovitusta yrittäjän vuosityöansiosta. Päivärahaa maksetaan tapaturman sattumispäivää lukuun ottamatta jokaiselta päivältä, myös sunnuntailta ja juhlapyhiltä enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivästä lukien. Mikäli työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden korvaus muuttuu tapaturmaeläkkeeksi. Päiväraha on veronalaista tuloa. Tapaturmaeläke Tapaturmaeläkettä maksetaan, kun vakuutetun työkyky on tapaturmavamman tai ammattitaudin vuoksi päivärahakauden jälkeen vähentynyt vähintään kymmenellä prosentilla ja hänen työansionsa ovat alentuneet. Vakuutetulla on oikeus tapaturmaeläkkeeseen, jos hän ei lainkaan pysty palaamaan työhön tai jos hän palaa työhön alentunein ansioin. Jos vakuutettu palaa työhön alentunein ansioin verrattuna ennen tapaturmaa vallinneeseen ansiotasoon, myönnetään hänelle osaeläkettä. Täysin työkyvyttömän yrittäjän tapaturmaeläke on 85 % hänen vuosityöansiostaan 65 ikävuoteen asti ja 70 % hänen täytettyään 65 vuotta. Tapaturmaeläkkeen määrä tarkistetaan vuosittain TyELindeksin mukaisesti. Tapaturmaeläke on veronalaista tuloa. 3. HAITTARAHA PYSYVÄSTÄ YLEISESTÄ HAITASTA Haittarahaa maksetaan tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Haittarahan suuruus määräytyy lääketieteellisin perustein sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksesta antaman päätöksen mukaan. Korvauksensaajan yksilölliset olosuhteet, kuten ammatti, harrastukset ja ansiotulot, eivät vaikuta haittarahan määrään. Haittaraha maksetaan kertakaikkisena, kun haittaluokka on Haittaluokkiin kuuluvista vammoista maksetaan vakuutetun valinnan mukaan joko kertakaikkinen tai jatkuva korvaus. Haittaraha lasketaan haittaluokan ja tapaturman sattumisvuoden vähimmäisvuosityöansion perusteella. Kun haittaraha maksetaan kertakaikkisena, korvauksen suuruus saadaan pääomittamalla jatkuva korvaus korvauksensaajan iän ja sukupuolen perusteella. Haittaraha on verotonta tuloa. 4. KUNTOUTUSKUSTANNUKSET Tapaturmavakuutuslain mukaan korvataan lääkärin määräämä lääkinnällinen kuntoutus. Samoin kuntouttamiskustannuksina korvataan esimerkiksi henkilön koulutus uuteen ammattiin. Kuntoutuksen ajalta maksetaan täyttä päivärahaa tai tapaturmaeläkettä. Myös tarpeelliset opintovälineiden hankkimisesta, matkoista koulutuspaikkakunnalle sekä muualla kuin kotipaikkakunnalla elämisestä aiheutuneet kulut korvataan. 5. PERHE-ELÄKE Jos vakuutettu menehtyy tapaturman tai ammattitaudin seurauksena, hänen edunsaajillaan on oikeus perheeläkkeeseen. Perhe-eläke myönnetään leskeneläkkeenä ja/tai lapseneläkkeenä. Leskeneläkkeeseen on oikeutettu pääsäännön mukaan avioleski. Myös avopuolisolla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen, jos avopuolisot ovat eläneet yhteisessä taloudessa ja avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lapseneläkettä maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ja päätoimisesti opiskelevalle lapselle siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta. Perhe-eläkkeen määrä tarkistetaan vuosittain TyEL-indeksin mukaisesti. Perhe-eläke on saajalleen veronalaista tuloa. 6. HAUTAUSAPU Hautausavun määrä on euroa vuonna SOVITTU VUOSITYÖANSIO ANSIONMENETYS- KORVAUSTEN POHJAKSI Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan ansionmenetyskorvausten (päiväraha ja tapaturmaeläke) perusteena oleva vuosityöansio. Vuosityöansion tulee pääsääntöisesti olla YEL-työtulon suuruinen, mutta vähintään tapaturmavakuutuslain vähimmäisvuosityöansion suuruinen. Vuonna 2015 tapaturmavakuutuslain mukainen vähimmäisvuosityöansio on euroa. Vuosityöansiota on mahdollista muuttaa myös kesken vakuutuskauden. Tällöin muutos astuu voimaan siitä hetkestä, kun tieto asiasta on saapunut vakuutusyhtiöön. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 6

7 YHTEENSOVITUS Yrittäjän tapaturmavakuutuksen korvauksia ei ole aiemmin yhteensovitettu Kelan maksamien etuuksien kanssa. Sairausvakuutuslakia muutettiin alkaen ja sen uusien yhteensovitussäännösten mukaisesti Kela vähentää jatkossa sairausvakuutuslain mukaisesta sairauspäivärahastaan tapaturmavakuutuslain perusteella (eli Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta) maksetun ansionmenetyskorvauksen. Vähennys tehdään vain niissä tapauksissa, joissa etuus on maksettu yrittäjän työaikana sattuneen tapaturman tai ammattitaudin johdosta ja Kelasta korvattavan sairauspäivärahan maksaminen on ensimmäisen kerran aloitettu vuonna Yrittäjän tapaturmavakuutuksen tapaturmaeläke voi korvaustasoltaan korkeana myös vähentää työeläkelakien ja liikennevakuutuslain mukaista työkyvyttömyyseläkettä. Ansionmenetyskorvaukset ovat verotettavaa tuloa saajalleen. KORVAUKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET Vakuutuksesta ei korvata sellaista muun työnantajan työssä sattunutta vakuutustapahtumaa, josta vakuutetulla on oikeus tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Jos yrittäjä on työsuhteessa yrittäjätoimintansa ohella, kuuluu hän työsuhteensa perustella työnantajansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, eikä Yrittäjän tapaturmavakuutuksella ole tarvetta kattaa näitä tilanteita. Vakuutuksesta ei korvata muun muassa seuraavia vapaaaikana sattuvia tapaturmia, jos: Kysymyksessä on liikennevahinko, joka tapahtuu EU- tai ETA-maassa riippumatta siitä, onko vahingoittuneella oikeus korvaukseen liikenne vakuutuksesta. Vahinkotapahtuma on potilasvahinkolain mukaan korvattava potilasvahinko. Näistä vastaa lakisääteinen potilasvakuutus. Saman vahinkotapahtuman johdosta on oikeus jonkin muun lain kuin tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen, joka määräytyy tapaturmavakuutuslain työtapaturmien korvaamista koskevien säännösten mukaisesti. Tällaisia lakeja ovat esim. laki ihmishenkeä pelas tet taessa sattuvan tapaturman korvaamisesta sekä pelastuslaki. Koska vahingoittuneen oikeus korvaukseen on näissä olosuhteissa turvattu, ei yrittäjien tapaturmavakuutusturvaa ole tarvetta ulottaa kyseisiin tapaturmiin. Saman vahinkotapahtuman johdosta on oikeus sotilastapaturmalain mukaiseen korvaukseen. Sotilastapaturmien korvaustaso vastaa työtapaturmien korvaustasoa. Sotilastapaturmalaki korvaa mm. kertausharjoituksissa sattuneita tapaturmia. Vahinkotapahtuma johtuu pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta. Kyseessä on tapaturmavakuutuslain 4 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettu työliikkeen yhteydessä tapahtunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen. Vakuutuksesta ei korvata muussa yrittäjätyössä sattu nutta tapaturmaa, ellei siitä vakuutusta tehtäessä ole toisin sovittu. VAHINKOESIMERKKEJÄ LASKETTELURINTEESTÄ SAIRAUSLOMALLE Toimitusjohtaja Teuvo Toikka oli innokas laskettelun harrastaja. Eräänä viikonloppuna hän kaatui laskettelurinteessä. Seurauksena oli nilkan nivelsiteiden katkeaminen ja neljän kuukauden sairausloma. Toikka omisti yrityksensä (Oy) 55 prosenttisesti ja yritys on vakuuttanut Teuvon Yrittäjien tapaturmavakuutuksella. Vuosityöansioksi on sovittu euroa, mikä oli saman suuruinen kuin Teuvon YEL-työtulokin. Vuonna 2015 vakuutusmaksu on 518 euroa. Urheiluharrastus ei vaikuta maksuun. Korvasimme tapaturman aiheuttamat sairaanhoitokulut sekä maksoimme sairausloman ajalta päivärahaa. Päivärahan määrä on yhdeltä päivältä vuosityöansion 360. osa, joten Teuvolle maksettiin 84,72 euroa päivältä neljän kuukauden ajan. AMMATTITAUTI VEI AMMATIN Liisa Liimatainen on Leipä Ky:n ainoa vastuunalainen yhtiömies ja hän otti itselleen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vuonna 1992, joka antaa hänelle samanlaisen turvan tapaturmien ja ammattitautien varalta kuin mitä hänen työntekijöilläänkin on. Lisäksi Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa myös vapaa-aikana sattuvat tapaturmat. Vuosityöansioksi on sovittu euroa, mikä vastaa Liisan YEL-työtuloa. Vakuutusmaksu on euroa vuonna Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 7

8 Liisalla ilmeni 46-vuotiaana astma, jonka aiheuttaja oli työpaikan jauhopöly. Ammattitaudin vuoksi Liisa ei voinut enää jatkaa leipurin ammatissa. Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvattiin sairauden aiheuttamat hoitokulut ja maksettiin päivärahaa 56,94 euroa kultakin työkyvyttömyyspäivältä vuoden ajan. Liisalle maksettiin myös haittarahakorvaus ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Päivärahakauden jälkeen Liisalle maksettiin tapaturmaeläkettä 1 452,08 euroa kuukaudessa. Koulutusmahdollisuutta uuteen ammattiin alettiin selvittää välittömästi ammattitaudin ilmenemisen jälkeen. SELÄN KIPEYTYMINEN VAATI SAIRAUSLOMAA Pauli Pulttinen on Pultti Oy:n toimitusjohtaja ja omistaa yrityksestä 75 %. Hän on myös ottanut itselleen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vuonna Vuosityöansioksi on sovittu euroa, mikä vastaa hänen YEL-työtuloaan. Vakuutusmaksu on euroa vuonna Pauli siirsi pulttilaatikkoa, kun hän tunsi selässään kipua. Hänen selkälihaksensa kipeytyi siten, että hän joutui olemaan kaksi viikkoa sairauslomalla. Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvattiin työliikkeen yhteydessä tapahtuneen lihaksen kipeytymisen aiheuttamat hoitokulut ja maksettiin päivärahaa 75,00 euroa päivältä koko työkyvyttömyysajan. KORVAUS- JA VAKUUTUSESIMERKKEJÄ vuonna 2015 VUOSITYÖANSIO Minimivuosityöansio ANSIONMENETYSKORVAUKSET Päiväraha 1) euroa/pv 34,88 48,61 62,50 83,33 111,11 Tapaturmaeläke 2) euroa/kk 889, , , , ,33 KUSTANNUSTEN KORVAUKSET Sairaanhoitokulut Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Kuntoutuskorvaukset Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Haittarahakorvaus 3) Kuolemantapauskorvaukset 4) Vaihtelee, Vaihtelee, Vaihtelee, Vaihtelee, Vaihtelee, enintään enintään enintään enintään enintään kuitenkin kuitenkin kuitenkin kuitenkin kuitenkin Perhe-eläke euroa/kk 732, , , , ,33 Hautausapu Vakuutusmaksuesimerkkejä 5) Konttorityö Vähittäiskauppias Kuorma-autoilija Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 8

9 1) Päivärahaa maksetaan työkyvyttömyyspäiviltä enintään vuoden ajan tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä lukien. Päivärahan suuruus päivää kohti on 360. osa sovitusta vuosityöansiosta. 2) Tapaturmaeläkettä maksetaan työkyvyttömyyden ajalta päivärahakauden päätyttyä. Täyden eläkkeen suuruus on 85 % vuosityöansiosta. Eläkkeensaajan täytettyä 65 vuotta eläkkeen määrä on 70 % vuosityöansiosta. 3) Yleisestä pysyvästä haitasta maksetaan haittaraha, jonka suuruus määräytyy lääketieteellisin perustein sosiaalija terveysministeriön vahvistaman haittaluokituksen mukaisesti. 4) Kuolemantapauskorvauksia maksetaan, kun kuolema aiheutuu tapaturmasta tai ammattitaudista. Lesken omat ansiot vaikuttavat perhe-eläkkeen määrään, jos ne ylittävät tulosovitusperusteen ,00 euroa (vuonna 2015). Tulosovitusta ei tehdä ensimmäisen vuoden aikana eläkkeen myöntämisestä lukien eikä ennen kuin edunsaajan kuollessa leskeneläkkeeseen oikeutetun huollettavina olleiden lasten oikeus lapseneläkkeeseen päättyy. 5) Yrittäjän tapaturmavakuutuksen maksu määräytyy yksilöllisesti ja siihen vaikuttavat sovittu vuosityöansio sekä vakuutetun työtehtävät. Maksuun vaikuttaa myös asiakassuhteen kesto. Tässä laskelmassa vakuutusmaksut on laskettu uudelle alkavalle vakuutukselle. Hinnat sisältävät If Yrityskansioalennuksen. Lisätietoa if.fi/yritys Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 9

10 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, IF Y-tunnus /2015 if.fi/yritys Yrityspalvelut p If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, puh ja faksi

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2017 alkaen YRITTÄJÄN turvaksi Yrittäjän tapaturmavakuutus on suunniteltu yrittäjien tarpeisiin. Se antaa kattavaa turvaa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Mikä on ammattitauti? Ammattitautilain 1 Ammattitaudilla, josta on suoritettava korvausta tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 4 momentin mukaisen Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot (vapaaehtoinen ulkomaantyön vakuutus) Ehdot voimassa 1.1.2012 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu,

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle if.fi TOIMINTAAN JA OMAISUUTEEN LIITTYVÄT VAKUUTUKSET Vastuuvakuutukset Potilasvahinkolain mukainen terveyden- tai sairaanhoidon vastuu hoidon

Lisätiedot

Työtapaturmakirja. Sisällys

Työtapaturmakirja. Sisällys Työtapaturmakirja Sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 1.1 Tekevälle sattuu yli 130 000 työtapaturmaa vuodessa 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet 1.3 Lakisääteinen ja

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste o voimassa 1.1.2008 alkae Yrittäjie tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmie varalta Yrittäjä o yleise sairausvakuutukse korvauste varassa, jos työssä, työmatkalla

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2008 akaen. Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjäe eduista turvaa tapaturmien varata Yrittäjä on yeisen sairausvakuutuksen korvausten varassa, jos työssä, työmatkaa tai vapaa-aikana

Lisätiedot

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 1.1 Tekevälle sattuu 130 000 työtapaturmaa vuodessa... 11 1.2 Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet... 12 1.3 Lakisääteinen ja ensisijainen

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva

Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva Sotilas- ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturva Lainsäädäntö Valtiokonttori Lainsäädännön kehitys Tapaturmavakuutuslaki 1.1.1949 31.12.2015 (+ liitännäiset kuten ammattitautilaki): valtioon palvelussuhteessa

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LYHYEN AJAN ANSIONMENETYSKORVAUS OSA-AIKAELÄKKEELLÄ OLEVALLE

LYHYEN AJAN ANSIONMENETYSKORVAUS OSA-AIKAELÄKKEELLÄ OLEVALLE TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 9/2001 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 21.11.2001 1(5) Merja Salonen LYHYEN AJAN ANSIONMENETYSKORVAUS OSA-AIKAELÄKKEELLÄ

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Mitä vakuutetaan? Miten vakuutetaan? Kunnossa. muuttuvat kulut. - vastuuaika 6 kk

Mitä vakuutetaan? Miten vakuutetaan? Kunnossa. muuttuvat kulut. - vastuuaika 6 kk 1/6 SÄHKÖSUUNNITTELUTOIMISTOJEN VAKUUTUSRATKAISU Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuus- ja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa. YRITYKSEN OMAISUUTEEN JA TOIMINTAAN

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula Yhtiön MYELvakuuttaminen Seija Karhula 28.3.2017 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet vanhuus tapaturma MYEL - vakuutus - työtulo sairaus lomitus kuolemantapaus 3 3 Vanhuuseläke Osa-aikaeläke 1.1.2017

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

TESON JÄSENYRITYKSEN. vakuut st rp e. if.fi/teso. Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1

TESON JÄSENYRITYKSEN. vakuut st rp e. if.fi/teso. Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1 TESON JÄSENYRITYKSEN vakuut st rp e if.fi/teso Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1 Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuus- ja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa.

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta suoritetaan korvausta myös hänen omaisilleen sekä hautausapua, niin kuin tässä laissa säädetään.

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta suoritetaan korvausta myös hänen omaisilleen sekä hautausapua, niin kuin tässä laissa säädetään. 1 of 60 27/05/2011 12:27 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1948» 20.8.1948/608 20.8.1948/608 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Tapaturmavakuutuslaki

Lisätiedot

Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen. Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja. Keskity elämään.

Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen. Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja. Keskity elämään. Tuote-esite voimassa 1.5.2003 alkaen Suomen olympiajoukkueen virallinen vakuuttaja Keskity elämään. 1 Sisällysluettelo Kenen on otettava vakuutus?...4 Vakuutus vapaaehtoisesti...4 Vakuutuksen voimaantulo...4

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka: 1) suorittaa

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Yrittäjän Henkilöturva

Yrittäjän Henkilöturva Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Tuote-esite voimassa 1.10. 2014 alkaen Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Sisältö Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus 3 Näistä syistä kannattaa valita Yrittäjän Henkilöturva

Lisätiedot

Mela-turvaa omaiselle

Mela-turvaa omaiselle Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri

Lisätiedot

Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua?

Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Mitä teen ammattitautia epäiltäessä tai tapaturman satuttua? Työterveyshoitajien koulutuspäivät 2012 Korvausasiantuntija Essi Manner Mitä tietoa tulet tämän esityksen aikana saamaan? Perustiedot maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki 7.8.2015/873 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20150873. Vastuunrajoitus ja tulosteen

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Maija Salomaa Syyskuu 2014 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ

Maija Salomaa Syyskuu 2014 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ 1 Maija Salomaa Syyskuu 2014 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ Tämä muistio kuvaa yleistasolla korvausasian käsittelyä ja korvauksia.

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2015. 873/2015 Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2015. 873/2015 Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2015 873/2015 Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE

VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE 8.12.2011 1/6 VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi autokoulun riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle.

Lisätiedot

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan: 1) sotilaallisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 31/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturmaja eläketurvasta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 31/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturmaja eläketurvasta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 31/2009 vp Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturmaja eläketurvasta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (HE 22/2009

Lisätiedot

OP-Pohjola. Oppilaat ja päiväkotilapset ryhmätapaturmavakuutuksessa

OP-Pohjola. Oppilaat ja päiväkotilapset ryhmätapaturmavakuutuksessa 1 Oppilaat ja päiväkotilapset ryhmätapaturmavakuutuksessa Vantaan kaupungin ryhmätapaturmavakuutus Kaupungin järjestämät ja valvomat toiminnot Lapsille päivähoidossa ja koulussa, sekä niihin liittyvillä

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE

KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE KUNTOUTUS JA VAKUUTUS TYÖTAPATURMAT, LIIKENNEVAHINGOT JA TYÖELÄKE 1 Johdanto 1.1 Mitä kuntoutus on? 1.1.1 Kuntoutuksen käsite 1.1.2 Kuntoutuksen toimintajärjestelmä 1.2 Työkyky ja toimintakyky 1.3 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen

Lakisääteinen tapaturmavakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 3 1 Vakuuttamisvelvollisuus... 3 2 Vakuutettavat... 3 2.1 Työsuhteessa olevat työntekijät...

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen TYÖTAPATURMAT AMMATTITAUDIT 1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Sisältö Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2008 alkaen. Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä

Lisätiedot

Sirpa Kukkonen Kesäkuu 2012 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ

Sirpa Kukkonen Kesäkuu 2012 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ 1 Sirpa Kukkonen Kesäkuu 2012 Korvauslakimies, LähiTapiola ASBESTIN AIHEUTTAMIEN AMMATTITAUTIEN KORVAUKSISTA JA KORVAUSKÄSITTELYSTÄ Tämä muistio kuvaa yleistasolla korvausasian käsittelyä ja korvauksia.

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 AGENDA Työtapaturma- ja ammattitautilaki 2016 Ammatti- ja riskiluokkamuutokset 2016 MUUTOKSIA 2016 Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016.

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjä työnantajana

Maaseutuyrittäjä työnantajana Maaseutuyrittäjä työnantajana Työsuhteiset henkilöt (TyEL) Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsopimuksen käsitettä. Työsuhde määritellään työsopimuksen tunnusmerkistön

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS?

MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS? MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS? Vakuutuslääketieteen perusopetus L-kurssi Helsinki 7.5.2012 Kyösti Haukipuro ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue Kela ja muu sosiaaliturva 2011 Sosiaalim enot yhteensä

Lisätiedot

2. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen työttömyysturvaetujen edellytyksenä

2. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen työttömyysturvaetujen edellytyksenä Sosiaaliturvaoikeus Valinnainen kurssi 19.9.2013 2. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen työttömyysturvaetujen edellytyksenä 3. Mitä tarkoittaa ennakollinen ja jälkikäteinen oikeusturva toimeentuloturvajärjestelmässä?

Lisätiedot

lakisääteinen tapaturmavakuutus

lakisääteinen tapaturmavakuutus lakisääteinen tapaturmavakuutus Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Myrskyävällä merellä kokemus korostuu. Suomen ainoa merivakuutusyhtiö Alandia Vakuutus juontaa juurensa ahvenanmaalaisesta merenkulkuperinteestä.

Lisätiedot

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan.

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 8/2004 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 22.12.2004 1(22) MAKSU- JA MENETTELYTAPAMUUTOKSET SAIRAANHOIDON KORVAUKSISSA

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11.

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. Maatilayrittäjän Omaturva MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. 1 Maatila on vaarallinen työpaikka Tiloilla tapahtuu vuosittain 7-10 kuolemaan johtanutta tapaturmaa Ammattitauteja ilmenee 400-500 vuosittain

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1358 1369 SISÄLLYS N:o Sivu 1358 Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta... 3853 1359 Laki tapaturmavakuutuslain perusteella

Lisätiedot

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä 2015 28.10.2015 Sisältö Lakimuutoksen taustaa Muutokset työnantajan näkökulmasta Muutokset työntekijän näkökulmasta Muutokset yrittäjän näkökulmasta Miten muutokset

Lisätiedot

Suositus vakuutusratkaisuksi

Suositus vakuutusratkaisuksi Suositus vakuutusratkaisuksi bensiinikauppiasliiton jäsenyrityksille Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuusja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa. yrityksen

Lisätiedot

vuotta TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen.

Lisätiedot

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Jukka Äyrä Myyntipäällikkö LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa 22.2.2017 Presentation name Author 1 2. VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS JA SEN SOVELTAMINEN 22.2.2017 Presentation name Author

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot