Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

2 YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana Yrittäjän tapaturmavakuutus yrittäjän turvaksi Korvaukset... 5 Vahinkoesimerkkejä... 7 Korvaus- ja vakuutusesimerkkejä vuonna Tämä opas ei ole täydellinen selvitys Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta. Tutustu myös vakuutusehtoihin. Mahdolliset vahingot korvataan tapaturmavakuutuslainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti.

3 LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS työntekijöiden turvana Työsuhteessa olevien työntekijöiden turva työtapaturmien varalta on Suomessa hyvin järjestetty. Työnantajalla on velvollisuus ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus. Tämän vakuutuksen perusteella työntekijällä on oikeus saada korvausta työtapaturmasta ja ammattitaudista. SISÄLTYYKÖ YRITTÄJÄ LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN PIIRIIN? Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske itsenäistä yrittäjää eikä hänen työhönsä osallistuvia ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jäävät myös avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jonka osuus yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa on yli puolet määräämisvallasta tai pääluvun mukaan lasketuista yhtiöosuuksista. Niin ikään lakisääteisen tapaturmavakuutusturvan ulkopuolelle jää osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa osakepääomasta yli puolet. YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS yrittäjän turvaksi Turva lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jääville omistajayrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Koska sinulla yrittäjänä lienee muutakin ajateltavaa kuin vakuutusasiat, arvostat varmasti vakuutusturvassasi Yrittäjän tapaturmavakuutuksen korkeaa korvaustasoa ja vakuutusehtojen helppoutta. Tapaturmavakuutuslakiin perustuva Yrittäjän tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, joka on luotu nimenomaan yrittäjän tarpeita silmälläpitäen. Vakuutusehtoja valmisteltaessa otettiin huomioon se, että yrittäjän työaika ei yleensä ole säännöllinen. Yrittäjän tapaturmavakuutus onkin voimassa sekä työ- että vapaa-aikana, jolloin rajanvedoilta työajan ja vapaa-ajan välillä vältytään. Yrittäjän tapaturmavakuutus on vain yrittäjän ja hänen työhönsä osallistuvien perheenjäsentensä turva. Jos yrittäjän palvelukseen tulee uusia työntekijöitä, on näitä varten tehtävä erillinen lakisääteinen tapaturmavakuutus. Pyydä meiltä tarjous Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta! YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUKSELLA VOIDAAN VAKUUTTAA itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja itsenäisen yrittäjän työssä oleva ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuva perheenjäsen avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiitiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jos hänen osuutensa yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa on yli puolet määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön osakas joka yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet yhtiön osakepääomasta. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 3

4 TYÖHÖN OSALLISTUVAN YRITTÄJÄN JA OMISTAJAN TAPATURMAVAKUUTUSTURVA Taulukosta voit helposti päätellä, kuulutko sinä ja kuuluvatko perheenjäsenesi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, vai tulisiko sinun turvata tulevaisuutesi esimerkiksi Yrittäjän tapaturmavakuutuksella. YHTIÖMUOTO TYÖHÖN OSALLISTUVAT HENKILÖT LAKISÄÄTEINEN TAPATURMA- VAKUUTUS YRITTÄJÄN TAPATURMA- VAKUUTUS TOIMINIMI yrittäjä itse yrittäjän aviopuoliso perheenjäsen yrittäjän avopuoliso vieras työntekijä KOMMANDIITTIYHTÖ vastuunalainen yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista vastuunalainen yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista äänetön yhtiömies, joka osallistuu työhön yhtiömiehen perheenjäsen vieras työntekijä AVOIN YHTIÖ yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista yhtiömiehen perheenjäsen vieras työntekijä OSAKEYHTIÖ osakas, joka on johtavassa asemassa ja omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakepääomasta osakas, joka ei ole johtavassa asemassa osakas, joka omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % osakepääomasta vieras työntekijä Tapaturmavakuutuslaissa perheenjäseneksi katsotaan aviopuoliso, omat sekä aviopuolison lapset ja lastenlapset, ottolapset, vanhemmat, isovanhemmat ja ottovanhemmat aviopuolisoineen, jos nämä asuvat vakituisesti yrittäjän, yhtiömiehen tai osakkaan kanssa samassa taloudessa. Tapaturmavakuutuksessa avopuolisoa ei lueta perheenjäseneksi. Tapaturmavakuutuslaissa henkilöllä katsotaan olevan johtava asema, jos hän käyttää yhtiössä päivittäin ylintä päätöksentekovaltaa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja osakeyhtiön toimitusjohtaja. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 4

5 YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN LAAJUUS Yrittäjän tapaturmavakuutus on voimassa sekä työaikana että vapaa-aikana Suomessa ja ulkomailla. Ulkomaanmatkoja varten suositellaan lisäturvaksi matkavakuutusta. KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT Korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti samoin perustein sekä työ- että vapaa-aikana sattuvien tapaturmien osalta. Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvataan: työtapaturma vapaa-ajan tapaturma eräitä lyhyehkön ajanjakson, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana syntyviä vammoja, kuten esim. työnteon yhteydessä syntynyt hiertymä ja paleltuma työstä johtuva ammattitauti. Paras tapa henkilövakuutusten kokonaisuuden rakentamiseen on Yrittäjän Oikea Turva -kartoitus, jonka saat konttoreistamme. KORVAUKSET Korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan. Seuraavana esitellään tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia. 1. KUSTANNUSTEN KORVAUKSET Sairaanhoitokulut Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturman vuoksi työntekijälle annetusta sairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset. Sairaanhoitoa ovat muun muassa lääkärinhoito, lääkkeet, tekojäsenet ja muut apuvälineet. Sairaanhoitokulut korvataan ilman aika- ja euromääräistä ylärajaa. Sairaanhoito tulee kuitenkin antaa tarpeettomia kustannuksia välttäen. Sairaanhoidon korvaamista koskevan lakimuutoksen johdosta työaikana sattuneesta tapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokustannukset korvataan todellisten kustannusten mukaan riippumatta siitä, onko hoito annettu julkisessa tai yksityisessä hoitolaitoksessa. Sairaanhoitokustannusten korvaaminen edellyttää vakuutuslaitokselta etukäteen pyydettyä maksusitoumusta. Maksusitoumusta ei kuitenkaan tarvita ensimmäiseen vastaanottokäyntiin ja siihen välittömästi liittyvään vähäiseen hoitotoimenpiteeseen (kipsaus, röntgen- ja ultraäänitutkimus tai muu näihin rinnastettava toimenpide) eikä kiireelliseen sairaanhoitoon, joka on välttämätöntä vammasta tai sairaudesta vahingoittuneelle aiheutuvan välittömän uhan vuoksi (hengenvaara). Magneettitutkimus ja tähystystutkimus sen sijaan eivät ole tässä tarkoitettuja vähäisiä toimenpiteitä, joten niihin tarvitaan aina maksusitoumus. Vakuutusyhtiöt voivat hoidon saamisen nopeuttamiseksi tietyissä tilanteissa ohjata vahingoittuneen maksusitoumuksella sellaiseen hoitopaikkaan, jossa hän saa tarvitsemansa hoidon mahdollisimman nopeasti. Sairaanhoidon korvaamista koskeva lakimuutos koskee vain ja sen jälkeen sattuvia työtapaturmia ja ilmeneviä ammattitauteja. Se ei koske vapaa-aikana sattuvia tapaturmia. Vapaa-ajalla sattuneesta tapaturmasta ja ennen sattuneesta tapaturmasta ja ilmenneestä ammattitaudista aiheutuneet sairaanhoitokustannukset korvataan ensisijaisesti julkisen sektorin sairaanhoitolaitoksissa yleisen maksuluokan mukaan. Vakuutuksesta siis korvataan sairaanhoito sen suuruisena, jonka vahingoittunut joutuisi itse potilasmaksuna maksamaan. Tämän ylittävät kustannukset voidaan korvata, jos se on perusteltua ottaen huomioon sairaanhoidon odotusajan olennainen vaikutus tapaturmavamman aiheuttaman työkyvyttömyyden kestoon tai muu syy. Mikäli edellä mainitut perusteet täyttyvät, voidaan korvata hoito yksityisessä hoitolaitoksessa. Sama koskee erityistutkimuksia ja toimenpiteitä, kuten magneettitutkimusta ja tähystystä. Julkisen sektorin kustannusten ylittävien kustannusten korvaaminen edellyttää aina vakuutusyhtiön etukäteistä maksusitoumusta. Tutkimuskustannukset Perustellut ja tarpeelliset lääkärintutkimuskulut, jotka ovat aiheutuneet sen selvittämisestä, onko kysymyksessä työtapaturman aiheuttama vamma tai ammattitauti, korvataan vaikka vamma tai sairaus ei osoittautuisikaan tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavaksi. Esinevahingot Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset sekä tekojäsenet. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tapaturma on aiheuttanut jonkin vamman. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 5

6 Kodinhoidon lisäkustannukset Henkilölle, joka ei kykene vamman vuoksi hoitamaan kotiaan, maksetaan korvausta lisääntyneistä kodinhoitokustannuksista. Korvaus maksetaan kunnallisen kodinhoitoavun taksan tai todellisten kohtuullisten kustannusten mukaan enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Korvausta ei makseta yleensä perheenjäsenen antamasta avusta. Haittalisä Jos vakuutettu on vamman tai sairauden vuoksi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua tai vaikea vamma muutoin aiheuttaa poikkeuksellista haittaa, hänelle maksetaan haittalisää. 2. ANSIONMENETYSKORVAUKSET Päiväraha Päivärahaa maksetaan, mikäli vakuutettu on ollut kokonaan tai osittain kykenemätön tekemään työtään vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuunottamatta. Kokonaan työkyvyttömälle vakuutetulle päivärahan suuruus päivää kohden on 360. osa vakuutusta tehtäessä sovitusta yrittäjän vuosityöansiosta. Päivärahaa maksetaan tapaturman sattumispäivää lukuun ottamatta jokaiselta päivältä, myös sunnuntailta ja juhlapyhiltä enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivästä lukien. Mikäli työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden korvaus muuttuu tapaturmaeläkkeeksi. Päiväraha on veronalaista tuloa. Tapaturmaeläke Tapaturmaeläkettä maksetaan, kun vakuutetun työkyky on tapaturmavamman tai ammattitaudin vuoksi päivärahakauden jälkeen vähentynyt vähintään kymmenellä prosentilla ja hänen työansionsa ovat alentuneet. Vakuutetulla on oikeus tapaturmaeläkkeeseen, jos hän ei lainkaan pysty palaamaan työhön tai jos hän palaa työhön alentunein ansioin. Jos vakuutettu palaa työhön alentunein ansioin verrattuna ennen tapaturmaa vallinneeseen ansiotasoon, myönnetään hänelle osaeläkettä. Täysin työkyvyttömän yrittäjän tapaturmaeläke on 85 % hänen vuosityöansiostaan 65 ikävuoteen asti ja 70 % hänen täytettyään 65 vuotta. Tapaturmaeläkkeen määrä tarkistetaan vuosittain TyELindeksin mukaisesti. Tapaturmaeläke on veronalaista tuloa. 3. HAITTARAHA PYSYVÄSTÄ YLEISESTÄ HAITASTA Haittarahaa maksetaan tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Haittarahan suuruus määräytyy lääketieteellisin perustein sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksesta antaman päätöksen mukaan. Korvauksensaajan yksilölliset olosuhteet, kuten ammatti, harrastukset ja ansiotulot, eivät vaikuta haittarahan määrään. Haittaraha maksetaan kertakaikkisena, kun haittaluokka on Haittaluokkiin kuuluvista vammoista maksetaan vakuutetun valinnan mukaan joko kertakaikkinen tai jatkuva korvaus. Haittaraha lasketaan haittaluokan ja tapaturman sattumisvuoden vähimmäisvuosityöansion perusteella. Kun haittaraha maksetaan kertakaikkisena, korvauksen suuruus saadaan pääomittamalla jatkuva korvaus korvauksensaajan iän ja sukupuolen perusteella. Haittaraha on verotonta tuloa. 4. KUNTOUTUSKUSTANNUKSET Tapaturmavakuutuslain mukaan korvataan lääkärin määräämä lääkinnällinen kuntoutus. Samoin kuntouttamiskustannuksina korvataan esimerkiksi henkilön koulutus uuteen ammattiin. Kuntoutuksen ajalta maksetaan täyttä päivärahaa tai tapaturmaeläkettä. Myös tarpeelliset opintovälineiden hankkimisesta, matkoista koulutuspaikkakunnalle sekä muualla kuin kotipaikkakunnalla elämisestä aiheutuneet kulut korvataan. 5. PERHE-ELÄKE Jos vakuutettu menehtyy tapaturman tai ammattitaudin seurauksena, hänen edunsaajillaan on oikeus perheeläkkeeseen. Perhe-eläke myönnetään leskeneläkkeenä ja/tai lapseneläkkeenä. Leskeneläkkeeseen on oikeutettu pääsäännön mukaan avioleski. Myös avopuolisolla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen, jos avopuolisot ovat eläneet yhteisessä taloudessa ja avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lapseneläkettä maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ja päätoimisesti opiskelevalle lapselle siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta. Perhe-eläkkeen määrä tarkistetaan vuosittain TyEL-indeksin mukaisesti. Perhe-eläke on saajalleen veronalaista tuloa. 6. HAUTAUSAPU Hautausavun määrä on euroa vuonna SOVITTU VUOSITYÖANSIO ANSIONMENETYS- KORVAUSTEN POHJAKSI Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan ansionmenetyskorvausten (päiväraha ja tapaturmaeläke) perusteena oleva vuosityöansio. Vuosityöansion tulee pääsääntöisesti olla YEL-työtulon suuruinen, mutta vähintään tapaturmavakuutuslain vähimmäisvuosityöansion suuruinen. Vuonna 2015 tapaturmavakuutuslain mukainen vähimmäisvuosityöansio on euroa. Vuosityöansiota on mahdollista muuttaa myös kesken vakuutuskauden. Tällöin muutos astuu voimaan siitä hetkestä, kun tieto asiasta on saapunut vakuutusyhtiöön. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 6

7 YHTEENSOVITUS Yrittäjän tapaturmavakuutuksen korvauksia ei ole aiemmin yhteensovitettu Kelan maksamien etuuksien kanssa. Sairausvakuutuslakia muutettiin alkaen ja sen uusien yhteensovitussäännösten mukaisesti Kela vähentää jatkossa sairausvakuutuslain mukaisesta sairauspäivärahastaan tapaturmavakuutuslain perusteella (eli Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta) maksetun ansionmenetyskorvauksen. Vähennys tehdään vain niissä tapauksissa, joissa etuus on maksettu yrittäjän työaikana sattuneen tapaturman tai ammattitaudin johdosta ja Kelasta korvattavan sairauspäivärahan maksaminen on ensimmäisen kerran aloitettu vuonna Yrittäjän tapaturmavakuutuksen tapaturmaeläke voi korvaustasoltaan korkeana myös vähentää työeläkelakien ja liikennevakuutuslain mukaista työkyvyttömyyseläkettä. Ansionmenetyskorvaukset ovat verotettavaa tuloa saajalleen. KORVAUKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET Vakuutuksesta ei korvata sellaista muun työnantajan työssä sattunutta vakuutustapahtumaa, josta vakuutetulla on oikeus tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Jos yrittäjä on työsuhteessa yrittäjätoimintansa ohella, kuuluu hän työsuhteensa perustella työnantajansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, eikä Yrittäjän tapaturmavakuutuksella ole tarvetta kattaa näitä tilanteita. Vakuutuksesta ei korvata muun muassa seuraavia vapaaaikana sattuvia tapaturmia, jos: Kysymyksessä on liikennevahinko, joka tapahtuu EU- tai ETA-maassa riippumatta siitä, onko vahingoittuneella oikeus korvaukseen liikenne vakuutuksesta. Vahinkotapahtuma on potilasvahinkolain mukaan korvattava potilasvahinko. Näistä vastaa lakisääteinen potilasvakuutus. Saman vahinkotapahtuman johdosta on oikeus jonkin muun lain kuin tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen, joka määräytyy tapaturmavakuutuslain työtapaturmien korvaamista koskevien säännösten mukaisesti. Tällaisia lakeja ovat esim. laki ihmishenkeä pelas tet taessa sattuvan tapaturman korvaamisesta sekä pelastuslaki. Koska vahingoittuneen oikeus korvaukseen on näissä olosuhteissa turvattu, ei yrittäjien tapaturmavakuutusturvaa ole tarvetta ulottaa kyseisiin tapaturmiin. Saman vahinkotapahtuman johdosta on oikeus sotilastapaturmalain mukaiseen korvaukseen. Sotilastapaturmien korvaustaso vastaa työtapaturmien korvaustasoa. Sotilastapaturmalaki korvaa mm. kertausharjoituksissa sattuneita tapaturmia. Vahinkotapahtuma johtuu pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta. Kyseessä on tapaturmavakuutuslain 4 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettu työliikkeen yhteydessä tapahtunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen. Vakuutuksesta ei korvata muussa yrittäjätyössä sattu nutta tapaturmaa, ellei siitä vakuutusta tehtäessä ole toisin sovittu. VAHINKOESIMERKKEJÄ LASKETTELURINTEESTÄ SAIRAUSLOMALLE Toimitusjohtaja Teuvo Toikka oli innokas laskettelun harrastaja. Eräänä viikonloppuna hän kaatui laskettelurinteessä. Seurauksena oli nilkan nivelsiteiden katkeaminen ja neljän kuukauden sairausloma. Toikka omisti yrityksensä (Oy) 55 prosenttisesti ja yritys on vakuuttanut Teuvon Yrittäjien tapaturmavakuutuksella. Vuosityöansioksi on sovittu euroa, mikä oli saman suuruinen kuin Teuvon YEL-työtulokin. Vuonna 2015 vakuutusmaksu on 518 euroa. Urheiluharrastus ei vaikuta maksuun. Korvasimme tapaturman aiheuttamat sairaanhoitokulut sekä maksoimme sairausloman ajalta päivärahaa. Päivärahan määrä on yhdeltä päivältä vuosityöansion 360. osa, joten Teuvolle maksettiin 84,72 euroa päivältä neljän kuukauden ajan. AMMATTITAUTI VEI AMMATIN Liisa Liimatainen on Leipä Ky:n ainoa vastuunalainen yhtiömies ja hän otti itselleen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vuonna 1992, joka antaa hänelle samanlaisen turvan tapaturmien ja ammattitautien varalta kuin mitä hänen työntekijöilläänkin on. Lisäksi Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa myös vapaa-aikana sattuvat tapaturmat. Vuosityöansioksi on sovittu euroa, mikä vastaa Liisan YEL-työtuloa. Vakuutusmaksu on euroa vuonna Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 7

8 Liisalla ilmeni 46-vuotiaana astma, jonka aiheuttaja oli työpaikan jauhopöly. Ammattitaudin vuoksi Liisa ei voinut enää jatkaa leipurin ammatissa. Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvattiin sairauden aiheuttamat hoitokulut ja maksettiin päivärahaa 56,94 euroa kultakin työkyvyttömyyspäivältä vuoden ajan. Liisalle maksettiin myös haittarahakorvaus ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Päivärahakauden jälkeen Liisalle maksettiin tapaturmaeläkettä 1 452,08 euroa kuukaudessa. Koulutusmahdollisuutta uuteen ammattiin alettiin selvittää välittömästi ammattitaudin ilmenemisen jälkeen. SELÄN KIPEYTYMINEN VAATI SAIRAUSLOMAA Pauli Pulttinen on Pultti Oy:n toimitusjohtaja ja omistaa yrityksestä 75 %. Hän on myös ottanut itselleen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vuonna Vuosityöansioksi on sovittu euroa, mikä vastaa hänen YEL-työtuloaan. Vakuutusmaksu on euroa vuonna Pauli siirsi pulttilaatikkoa, kun hän tunsi selässään kipua. Hänen selkälihaksensa kipeytyi siten, että hän joutui olemaan kaksi viikkoa sairauslomalla. Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvattiin työliikkeen yhteydessä tapahtuneen lihaksen kipeytymisen aiheuttamat hoitokulut ja maksettiin päivärahaa 75,00 euroa päivältä koko työkyvyttömyysajan. KORVAUS- JA VAKUUTUSESIMERKKEJÄ vuonna 2015 VUOSITYÖANSIO Minimivuosityöansio ANSIONMENETYSKORVAUKSET Päiväraha 1) euroa/pv 34,88 48,61 62,50 83,33 111,11 Tapaturmaeläke 2) euroa/kk 889, , , , ,33 KUSTANNUSTEN KORVAUKSET Sairaanhoitokulut Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Kuntoutuskorvaukset Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Haittarahakorvaus 3) Kuolemantapauskorvaukset 4) Vaihtelee, Vaihtelee, Vaihtelee, Vaihtelee, Vaihtelee, enintään enintään enintään enintään enintään kuitenkin kuitenkin kuitenkin kuitenkin kuitenkin Perhe-eläke euroa/kk 732, , , , ,33 Hautausapu Vakuutusmaksuesimerkkejä 5) Konttorityö Vähittäiskauppias Kuorma-autoilija Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 8

9 1) Päivärahaa maksetaan työkyvyttömyyspäiviltä enintään vuoden ajan tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä lukien. Päivärahan suuruus päivää kohti on 360. osa sovitusta vuosityöansiosta. 2) Tapaturmaeläkettä maksetaan työkyvyttömyyden ajalta päivärahakauden päätyttyä. Täyden eläkkeen suuruus on 85 % vuosityöansiosta. Eläkkeensaajan täytettyä 65 vuotta eläkkeen määrä on 70 % vuosityöansiosta. 3) Yleisestä pysyvästä haitasta maksetaan haittaraha, jonka suuruus määräytyy lääketieteellisin perustein sosiaalija terveysministeriön vahvistaman haittaluokituksen mukaisesti. 4) Kuolemantapauskorvauksia maksetaan, kun kuolema aiheutuu tapaturmasta tai ammattitaudista. Lesken omat ansiot vaikuttavat perhe-eläkkeen määrään, jos ne ylittävät tulosovitusperusteen ,00 euroa (vuonna 2015). Tulosovitusta ei tehdä ensimmäisen vuoden aikana eläkkeen myöntämisestä lukien eikä ennen kuin edunsaajan kuollessa leskeneläkkeeseen oikeutetun huollettavina olleiden lasten oikeus lapseneläkkeeseen päättyy. 5) Yrittäjän tapaturmavakuutuksen maksu määräytyy yksilöllisesti ja siihen vaikuttavat sovittu vuosityöansio sekä vakuutetun työtehtävät. Maksuun vaikuttaa myös asiakassuhteen kesto. Tässä laskelmassa vakuutusmaksut on laskettu uudelle alkavalle vakuutukselle. Hinnat sisältävät If Yrityskansioalennuksen. Lisätietoa if.fi/yritys Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 9

10 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, IF Y-tunnus /2015 if.fi/yritys Yrityspalvelut p If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, puh ja faksi

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 4 momentin mukaisen Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot (vapaaehtoinen ulkomaantyön vakuutus) Ehdot voimassa 1.1.2012 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu,

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka: 1) suorittaa

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Yrittäjän Henkilöturva

Yrittäjän Henkilöturva Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Tuote-esite voimassa 1.10. 2014 alkaen Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Sisältö Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus 3 Näistä syistä kannattaa valita Yrittäjän Henkilöturva

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan.

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 8/2004 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 22.12.2004 1(22) MAKSU- JA MENETTELYTAPAMUUTOKSET SAIRAANHOIDON KORVAUKSISSA

Lisätiedot

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan: 1) sotilaallisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen TYÖTAPATURMAT AMMATTITAUDIT 1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Sisältö Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20150459. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1358 1369 SISÄLLYS N:o Sivu 1358 Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta... 3853 1359 Laki tapaturmavakuutuslain perusteella

Lisätiedot

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Työtapaturma- ja ammattitautilaki Työtapaturma- ja ammattitautilaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Jukka Äyrä Myyntipäällikkö LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa 22.2.2017 Presentation name Author 1 2. VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS JA SEN SOVELTAMINEN 22.2.2017 Presentation name Author

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen MEDIASEMINAARI Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen 1 Mihin tarvitaan vapaaehtoista henkilöturvaa? Sosiaaliturvahan kattaa. Tapaturma 2 Joka päivä sattuu jopa 2000

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus*

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus* Ryhmäsampo Primus vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen Edullista henkilöturvaa yhteistyöjärjestöjemme jäsenille. if.fi 010 19 19 19 Suomen edullisin henkivakuutus* * Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn

Lisätiedot

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Fenniaturvan aikuisten henkilövakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Sisältö Sinun ja perheesi turvaksi Fenniaturvan tapaturmavakuutus, aikuisen sairausturvavakuutus ja leikkausturvavakuutus

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 15 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yksityisellä terveydenhoitosektorilla annetun tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

Va l t i o k o n t t o r i n k o r v a u s p a l v e l u t

Va l t i o k o n t t o r i n k o r v a u s p a l v e l u t n korvauspalvelut lyhyesti Valtionhallinnon sisäisten konsernipalveluiden kehittäjä ja tuottaja valtion virastojen kumppanina: Palvelut yksityisille kansalaisille ja yrityksille: talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

VTS:n 175. suoritustilaisuus, Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tenttikysymykset

VTS:n 175. suoritustilaisuus, Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tenttikysymykset VTS:n 175. suoritustilaisuus, Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tenttikysymykset 18.-19.1.2017 1. Vuosityöansio. Työtapaturma sattuu 3.5.2016. Vahingoittunut on ollut vahinkohetkellä työnantajan palveluksessa

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET Käsitemääritelmät Ammatillinen kuntoutus Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla vakuutetun on mahdollista harjoittaa aiempaa, tai mahdollisesti uutta, ammattiaan. Ammatillista

Lisätiedot

ESIMERKKITAPAUKSIA VARUSMIESPALVELUKSESSA JA RAUHANTURVATEHTÄVISSÄ LOUKKAANTUNEIDEN KORVAUSKÄSITTELYSTÄ. Kuva: Lehtikuva Oy

ESIMERKKITAPAUKSIA VARUSMIESPALVELUKSESSA JA RAUHANTURVATEHTÄVISSÄ LOUKKAANTUNEIDEN KORVAUSKÄSITTELYSTÄ. Kuva: Lehtikuva Oy ESIMERKKITAPAUKSIA VARUSMIESPALVELUKSESSA JA RAUHANTURVATEHTÄVISSÄ LOUKKAANTUNEIDEN KORVAUSKÄSITTELYSTÄ Kuva: Lehtikuva Oy Kuva: Lehtikuva Oy ja Puolustusvoimat JOHDANTO Palveluksessa loukkaantunut varusmies

Lisätiedot

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta,

1994 vp - HE 65. korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) perusteella sairausvakuutuksen omavastuuajalta, 1994 vp - HE 65 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 :n ja sairausvakuutuslain 4 a :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

SOSIAALITURVAN KOE 172 + Mallivastaukset ( p.)

SOSIAALITURVAN KOE 172 + Mallivastaukset ( p.) SOSIAALITURVAN KOE 172 + Mallivastaukset ( p.) Kysymyksiä sosiaaliturvan eri osa-alueilta 5p Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? oikein väärin a) Erityisäitiysrahaa maksetaan lapsen ulkomailta

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutukset

Yrittäjän tapaturmavakuutukset Yrittäjän tapaturmavakuutukset Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaan Tuote-esite voimassa 1.1.2016 alkaen Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset yrittäjälle

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 48/2011 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän

Lisätiedot