Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa alkaen

2 YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana Yrittäjän tapaturmavakuutus yrittäjän turvaksi Korvaukset... 5 Vahinkoesimerkkejä... 7 Korvaus- ja vakuutusesimerkkejä vuonna Tämä opas ei ole täydellinen selvitys Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta. Tutustu myös vakuutusehtoihin. Mahdolliset vahingot korvataan tapaturmavakuutuslainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti.

3 LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS työntekijöiden turvana Työsuhteessa olevien työntekijöiden turva työtapaturmien varalta on Suomessa hyvin järjestetty. Työnantajalla on velvollisuus ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus. Tämän vakuutuksen perusteella työntekijällä on oikeus saada korvausta työtapaturmasta ja ammattitaudista. SISÄLTYYKÖ YRITTÄJÄ LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN PIIRIIN? Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske itsenäistä yrittäjää eikä hänen työhönsä osallistuvia ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jäävät myös avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jonka osuus yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa on yli puolet määräämisvallasta tai pääluvun mukaan lasketuista yhtiöosuuksista. Niin ikään lakisääteisen tapaturmavakuutusturvan ulkopuolelle jää osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa osakepääomasta yli puolet. YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS yrittäjän turvaksi Turva lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jääville omistajayrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Koska sinulla yrittäjänä lienee muutakin ajateltavaa kuin vakuutusasiat, arvostat varmasti vakuutusturvassasi Yrittäjän tapaturmavakuutuksen korkeaa korvaustasoa ja vakuutusehtojen helppoutta. Tapaturmavakuutuslakiin perustuva Yrittäjän tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, joka on luotu nimenomaan yrittäjän tarpeita silmälläpitäen. Vakuutusehtoja valmisteltaessa otettiin huomioon se, että yrittäjän työaika ei yleensä ole säännöllinen. Yrittäjän tapaturmavakuutus onkin voimassa sekä työ- että vapaa-aikana, jolloin rajanvedoilta työajan ja vapaa-ajan välillä vältytään. Yrittäjän tapaturmavakuutus on vain yrittäjän ja hänen työhönsä osallistuvien perheenjäsentensä turva. Jos yrittäjän palvelukseen tulee uusia työntekijöitä, on näitä varten tehtävä erillinen lakisääteinen tapaturmavakuutus. Pyydä meiltä tarjous Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta! YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUKSELLA VOIDAAN VAKUUTTAA itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja itsenäisen yrittäjän työssä oleva ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuva perheenjäsen avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiitiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jos hänen osuutensa yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa on yli puolet määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön osakas joka yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet yhtiön osakepääomasta. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 3

4 TYÖHÖN OSALLISTUVAN YRITTÄJÄN JA OMISTAJAN TAPATURMAVAKUUTUSTURVA Taulukosta voit helposti päätellä, kuulutko sinä ja kuuluvatko perheenjäsenesi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, vai tulisiko sinun turvata tulevaisuutesi esimerkiksi Yrittäjän tapaturmavakuutuksella. YHTIÖMUOTO TYÖHÖN OSALLISTUVAT HENKILÖT LAKISÄÄTEINEN TAPATURMA- VAKUUTUS YRITTÄJÄN TAPATURMA- VAKUUTUS TOIMINIMI yrittäjä itse yrittäjän aviopuoliso perheenjäsen yrittäjän avopuoliso vieras työntekijä KOMMANDIITTIYHTÖ vastuunalainen yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista vastuunalainen yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista äänetön yhtiömies, joka osallistuu työhön yhtiömiehen perheenjäsen vieras työntekijä AVOIN YHTIÖ yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % määräämisvallasta tai yhtiöosuuksista yhtiömiehen perheenjäsen vieras työntekijä OSAKEYHTIÖ osakas, joka on johtavassa asemassa ja omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakepääomasta osakas, joka ei ole johtavassa asemassa osakas, joka omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % osakepääomasta vieras työntekijä Tapaturmavakuutuslaissa perheenjäseneksi katsotaan aviopuoliso, omat sekä aviopuolison lapset ja lastenlapset, ottolapset, vanhemmat, isovanhemmat ja ottovanhemmat aviopuolisoineen, jos nämä asuvat vakituisesti yrittäjän, yhtiömiehen tai osakkaan kanssa samassa taloudessa. Tapaturmavakuutuksessa avopuolisoa ei lueta perheenjäseneksi. Tapaturmavakuutuslaissa henkilöllä katsotaan olevan johtava asema, jos hän käyttää yhtiössä päivittäin ylintä päätöksentekovaltaa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja osakeyhtiön toimitusjohtaja. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 4

5 YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN LAAJUUS Yrittäjän tapaturmavakuutus on voimassa sekä työaikana että vapaa-aikana Suomessa ja ulkomailla. Ulkomaanmatkoja varten suositellaan lisäturvaksi matkavakuutusta. KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT Korvaukset määräytyvät pääsääntöisesti samoin perustein sekä työ- että vapaa-aikana sattuvien tapaturmien osalta. Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvataan: työtapaturma vapaa-ajan tapaturma eräitä lyhyehkön ajanjakson, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana syntyviä vammoja, kuten esim. työnteon yhteydessä syntynyt hiertymä ja paleltuma työstä johtuva ammattitauti. Paras tapa henkilövakuutusten kokonaisuuden rakentamiseen on Yrittäjän Oikea Turva -kartoitus, jonka saat konttoreistamme. KORVAUKSET Korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan. Seuraavana esitellään tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia. 1. KUSTANNUSTEN KORVAUKSET Sairaanhoitokulut Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturman vuoksi työntekijälle annetusta sairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset. Sairaanhoitoa ovat muun muassa lääkärinhoito, lääkkeet, tekojäsenet ja muut apuvälineet. Sairaanhoitokulut korvataan ilman aika- ja euromääräistä ylärajaa. Sairaanhoito tulee kuitenkin antaa tarpeettomia kustannuksia välttäen. Sairaanhoidon korvaamista koskevan lakimuutoksen johdosta työaikana sattuneesta tapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokustannukset korvataan todellisten kustannusten mukaan riippumatta siitä, onko hoito annettu julkisessa tai yksityisessä hoitolaitoksessa. Sairaanhoitokustannusten korvaaminen edellyttää vakuutuslaitokselta etukäteen pyydettyä maksusitoumusta. Maksusitoumusta ei kuitenkaan tarvita ensimmäiseen vastaanottokäyntiin ja siihen välittömästi liittyvään vähäiseen hoitotoimenpiteeseen (kipsaus, röntgen- ja ultraäänitutkimus tai muu näihin rinnastettava toimenpide) eikä kiireelliseen sairaanhoitoon, joka on välttämätöntä vammasta tai sairaudesta vahingoittuneelle aiheutuvan välittömän uhan vuoksi (hengenvaara). Magneettitutkimus ja tähystystutkimus sen sijaan eivät ole tässä tarkoitettuja vähäisiä toimenpiteitä, joten niihin tarvitaan aina maksusitoumus. Vakuutusyhtiöt voivat hoidon saamisen nopeuttamiseksi tietyissä tilanteissa ohjata vahingoittuneen maksusitoumuksella sellaiseen hoitopaikkaan, jossa hän saa tarvitsemansa hoidon mahdollisimman nopeasti. Sairaanhoidon korvaamista koskeva lakimuutos koskee vain ja sen jälkeen sattuvia työtapaturmia ja ilmeneviä ammattitauteja. Se ei koske vapaa-aikana sattuvia tapaturmia. Vapaa-ajalla sattuneesta tapaturmasta ja ennen sattuneesta tapaturmasta ja ilmenneestä ammattitaudista aiheutuneet sairaanhoitokustannukset korvataan ensisijaisesti julkisen sektorin sairaanhoitolaitoksissa yleisen maksuluokan mukaan. Vakuutuksesta siis korvataan sairaanhoito sen suuruisena, jonka vahingoittunut joutuisi itse potilasmaksuna maksamaan. Tämän ylittävät kustannukset voidaan korvata, jos se on perusteltua ottaen huomioon sairaanhoidon odotusajan olennainen vaikutus tapaturmavamman aiheuttaman työkyvyttömyyden kestoon tai muu syy. Mikäli edellä mainitut perusteet täyttyvät, voidaan korvata hoito yksityisessä hoitolaitoksessa. Sama koskee erityistutkimuksia ja toimenpiteitä, kuten magneettitutkimusta ja tähystystä. Julkisen sektorin kustannusten ylittävien kustannusten korvaaminen edellyttää aina vakuutusyhtiön etukäteistä maksusitoumusta. Tutkimuskustannukset Perustellut ja tarpeelliset lääkärintutkimuskulut, jotka ovat aiheutuneet sen selvittämisestä, onko kysymyksessä työtapaturman aiheuttama vamma tai ammattitauti, korvataan vaikka vamma tai sairaus ei osoittautuisikaan tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavaksi. Esinevahingot Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset sekä tekojäsenet. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tapaturma on aiheuttanut jonkin vamman. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 5

6 Kodinhoidon lisäkustannukset Henkilölle, joka ei kykene vamman vuoksi hoitamaan kotiaan, maksetaan korvausta lisääntyneistä kodinhoitokustannuksista. Korvaus maksetaan kunnallisen kodinhoitoavun taksan tai todellisten kohtuullisten kustannusten mukaan enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Korvausta ei makseta yleensä perheenjäsenen antamasta avusta. Haittalisä Jos vakuutettu on vamman tai sairauden vuoksi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua tai vaikea vamma muutoin aiheuttaa poikkeuksellista haittaa, hänelle maksetaan haittalisää. 2. ANSIONMENETYSKORVAUKSET Päiväraha Päivärahaa maksetaan, mikäli vakuutettu on ollut kokonaan tai osittain kykenemätön tekemään työtään vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää lukuunottamatta. Kokonaan työkyvyttömälle vakuutetulle päivärahan suuruus päivää kohden on 360. osa vakuutusta tehtäessä sovitusta yrittäjän vuosityöansiosta. Päivärahaa maksetaan tapaturman sattumispäivää lukuun ottamatta jokaiselta päivältä, myös sunnuntailta ja juhlapyhiltä enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivästä lukien. Mikäli työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden korvaus muuttuu tapaturmaeläkkeeksi. Päiväraha on veronalaista tuloa. Tapaturmaeläke Tapaturmaeläkettä maksetaan, kun vakuutetun työkyky on tapaturmavamman tai ammattitaudin vuoksi päivärahakauden jälkeen vähentynyt vähintään kymmenellä prosentilla ja hänen työansionsa ovat alentuneet. Vakuutetulla on oikeus tapaturmaeläkkeeseen, jos hän ei lainkaan pysty palaamaan työhön tai jos hän palaa työhön alentunein ansioin. Jos vakuutettu palaa työhön alentunein ansioin verrattuna ennen tapaturmaa vallinneeseen ansiotasoon, myönnetään hänelle osaeläkettä. Täysin työkyvyttömän yrittäjän tapaturmaeläke on 85 % hänen vuosityöansiostaan 65 ikävuoteen asti ja 70 % hänen täytettyään 65 vuotta. Tapaturmaeläkkeen määrä tarkistetaan vuosittain TyELindeksin mukaisesti. Tapaturmaeläke on veronalaista tuloa. 3. HAITTARAHA PYSYVÄSTÄ YLEISESTÄ HAITASTA Haittarahaa maksetaan tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Haittarahan suuruus määräytyy lääketieteellisin perustein sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksesta antaman päätöksen mukaan. Korvauksensaajan yksilölliset olosuhteet, kuten ammatti, harrastukset ja ansiotulot, eivät vaikuta haittarahan määrään. Haittaraha maksetaan kertakaikkisena, kun haittaluokka on Haittaluokkiin kuuluvista vammoista maksetaan vakuutetun valinnan mukaan joko kertakaikkinen tai jatkuva korvaus. Haittaraha lasketaan haittaluokan ja tapaturman sattumisvuoden vähimmäisvuosityöansion perusteella. Kun haittaraha maksetaan kertakaikkisena, korvauksen suuruus saadaan pääomittamalla jatkuva korvaus korvauksensaajan iän ja sukupuolen perusteella. Haittaraha on verotonta tuloa. 4. KUNTOUTUSKUSTANNUKSET Tapaturmavakuutuslain mukaan korvataan lääkärin määräämä lääkinnällinen kuntoutus. Samoin kuntouttamiskustannuksina korvataan esimerkiksi henkilön koulutus uuteen ammattiin. Kuntoutuksen ajalta maksetaan täyttä päivärahaa tai tapaturmaeläkettä. Myös tarpeelliset opintovälineiden hankkimisesta, matkoista koulutuspaikkakunnalle sekä muualla kuin kotipaikkakunnalla elämisestä aiheutuneet kulut korvataan. 5. PERHE-ELÄKE Jos vakuutettu menehtyy tapaturman tai ammattitaudin seurauksena, hänen edunsaajillaan on oikeus perheeläkkeeseen. Perhe-eläke myönnetään leskeneläkkeenä ja/tai lapseneläkkeenä. Leskeneläkkeeseen on oikeutettu pääsäännön mukaan avioleski. Myös avopuolisolla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen, jos avopuolisot ovat eläneet yhteisessä taloudessa ja avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lapseneläkettä maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ja päätoimisesti opiskelevalle lapselle siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta. Perhe-eläkkeen määrä tarkistetaan vuosittain TyEL-indeksin mukaisesti. Perhe-eläke on saajalleen veronalaista tuloa. 6. HAUTAUSAPU Hautausavun määrä on euroa vuonna SOVITTU VUOSITYÖANSIO ANSIONMENETYS- KORVAUSTEN POHJAKSI Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan ansionmenetyskorvausten (päiväraha ja tapaturmaeläke) perusteena oleva vuosityöansio. Vuosityöansion tulee pääsääntöisesti olla YEL-työtulon suuruinen, mutta vähintään tapaturmavakuutuslain vähimmäisvuosityöansion suuruinen. Vuonna 2015 tapaturmavakuutuslain mukainen vähimmäisvuosityöansio on euroa. Vuosityöansiota on mahdollista muuttaa myös kesken vakuutuskauden. Tällöin muutos astuu voimaan siitä hetkestä, kun tieto asiasta on saapunut vakuutusyhtiöön. Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 6

7 YHTEENSOVITUS Yrittäjän tapaturmavakuutuksen korvauksia ei ole aiemmin yhteensovitettu Kelan maksamien etuuksien kanssa. Sairausvakuutuslakia muutettiin alkaen ja sen uusien yhteensovitussäännösten mukaisesti Kela vähentää jatkossa sairausvakuutuslain mukaisesta sairauspäivärahastaan tapaturmavakuutuslain perusteella (eli Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta) maksetun ansionmenetyskorvauksen. Vähennys tehdään vain niissä tapauksissa, joissa etuus on maksettu yrittäjän työaikana sattuneen tapaturman tai ammattitaudin johdosta ja Kelasta korvattavan sairauspäivärahan maksaminen on ensimmäisen kerran aloitettu vuonna Yrittäjän tapaturmavakuutuksen tapaturmaeläke voi korvaustasoltaan korkeana myös vähentää työeläkelakien ja liikennevakuutuslain mukaista työkyvyttömyyseläkettä. Ansionmenetyskorvaukset ovat verotettavaa tuloa saajalleen. KORVAUKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET Vakuutuksesta ei korvata sellaista muun työnantajan työssä sattunutta vakuutustapahtumaa, josta vakuutetulla on oikeus tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Jos yrittäjä on työsuhteessa yrittäjätoimintansa ohella, kuuluu hän työsuhteensa perustella työnantajansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, eikä Yrittäjän tapaturmavakuutuksella ole tarvetta kattaa näitä tilanteita. Vakuutuksesta ei korvata muun muassa seuraavia vapaaaikana sattuvia tapaturmia, jos: Kysymyksessä on liikennevahinko, joka tapahtuu EU- tai ETA-maassa riippumatta siitä, onko vahingoittuneella oikeus korvaukseen liikenne vakuutuksesta. Vahinkotapahtuma on potilasvahinkolain mukaan korvattava potilasvahinko. Näistä vastaa lakisääteinen potilasvakuutus. Saman vahinkotapahtuman johdosta on oikeus jonkin muun lain kuin tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen, joka määräytyy tapaturmavakuutuslain työtapaturmien korvaamista koskevien säännösten mukaisesti. Tällaisia lakeja ovat esim. laki ihmishenkeä pelas tet taessa sattuvan tapaturman korvaamisesta sekä pelastuslaki. Koska vahingoittuneen oikeus korvaukseen on näissä olosuhteissa turvattu, ei yrittäjien tapaturmavakuutusturvaa ole tarvetta ulottaa kyseisiin tapaturmiin. Saman vahinkotapahtuman johdosta on oikeus sotilastapaturmalain mukaiseen korvaukseen. Sotilastapaturmien korvaustaso vastaa työtapaturmien korvaustasoa. Sotilastapaturmalaki korvaa mm. kertausharjoituksissa sattuneita tapaturmia. Vahinkotapahtuma johtuu pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta. Kyseessä on tapaturmavakuutuslain 4 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettu työliikkeen yhteydessä tapahtunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen. Vakuutuksesta ei korvata muussa yrittäjätyössä sattu nutta tapaturmaa, ellei siitä vakuutusta tehtäessä ole toisin sovittu. VAHINKOESIMERKKEJÄ LASKETTELURINTEESTÄ SAIRAUSLOMALLE Toimitusjohtaja Teuvo Toikka oli innokas laskettelun harrastaja. Eräänä viikonloppuna hän kaatui laskettelurinteessä. Seurauksena oli nilkan nivelsiteiden katkeaminen ja neljän kuukauden sairausloma. Toikka omisti yrityksensä (Oy) 55 prosenttisesti ja yritys on vakuuttanut Teuvon Yrittäjien tapaturmavakuutuksella. Vuosityöansioksi on sovittu euroa, mikä oli saman suuruinen kuin Teuvon YEL-työtulokin. Vuonna 2015 vakuutusmaksu on 518 euroa. Urheiluharrastus ei vaikuta maksuun. Korvasimme tapaturman aiheuttamat sairaanhoitokulut sekä maksoimme sairausloman ajalta päivärahaa. Päivärahan määrä on yhdeltä päivältä vuosityöansion 360. osa, joten Teuvolle maksettiin 84,72 euroa päivältä neljän kuukauden ajan. AMMATTITAUTI VEI AMMATIN Liisa Liimatainen on Leipä Ky:n ainoa vastuunalainen yhtiömies ja hän otti itselleen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vuonna 1992, joka antaa hänelle samanlaisen turvan tapaturmien ja ammattitautien varalta kuin mitä hänen työntekijöilläänkin on. Lisäksi Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa myös vapaa-aikana sattuvat tapaturmat. Vuosityöansioksi on sovittu euroa, mikä vastaa Liisan YEL-työtuloa. Vakuutusmaksu on euroa vuonna Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 7

8 Liisalla ilmeni 46-vuotiaana astma, jonka aiheuttaja oli työpaikan jauhopöly. Ammattitaudin vuoksi Liisa ei voinut enää jatkaa leipurin ammatissa. Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvattiin sairauden aiheuttamat hoitokulut ja maksettiin päivärahaa 56,94 euroa kultakin työkyvyttömyyspäivältä vuoden ajan. Liisalle maksettiin myös haittarahakorvaus ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Päivärahakauden jälkeen Liisalle maksettiin tapaturmaeläkettä 1 452,08 euroa kuukaudessa. Koulutusmahdollisuutta uuteen ammattiin alettiin selvittää välittömästi ammattitaudin ilmenemisen jälkeen. SELÄN KIPEYTYMINEN VAATI SAIRAUSLOMAA Pauli Pulttinen on Pultti Oy:n toimitusjohtaja ja omistaa yrityksestä 75 %. Hän on myös ottanut itselleen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vuonna Vuosityöansioksi on sovittu euroa, mikä vastaa hänen YEL-työtuloaan. Vakuutusmaksu on euroa vuonna Pauli siirsi pulttilaatikkoa, kun hän tunsi selässään kipua. Hänen selkälihaksensa kipeytyi siten, että hän joutui olemaan kaksi viikkoa sairauslomalla. Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvattiin työliikkeen yhteydessä tapahtuneen lihaksen kipeytymisen aiheuttamat hoitokulut ja maksettiin päivärahaa 75,00 euroa päivältä koko työkyvyttömyysajan. KORVAUS- JA VAKUUTUSESIMERKKEJÄ vuonna 2015 VUOSITYÖANSIO Minimivuosityöansio ANSIONMENETYSKORVAUKSET Päiväraha 1) euroa/pv 34,88 48,61 62,50 83,33 111,11 Tapaturmaeläke 2) euroa/kk 889, , , , ,33 KUSTANNUSTEN KORVAUKSET Sairaanhoitokulut Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Kuntoutuskorvaukset Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa Haittarahakorvaus 3) Kuolemantapauskorvaukset 4) Vaihtelee, Vaihtelee, Vaihtelee, Vaihtelee, Vaihtelee, enintään enintään enintään enintään enintään kuitenkin kuitenkin kuitenkin kuitenkin kuitenkin Perhe-eläke euroa/kk 732, , , , ,33 Hautausapu Vakuutusmaksuesimerkkejä 5) Konttorityö Vähittäiskauppias Kuorma-autoilija Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 8

9 1) Päivärahaa maksetaan työkyvyttömyyspäiviltä enintään vuoden ajan tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä lukien. Päivärahan suuruus päivää kohti on 360. osa sovitusta vuosityöansiosta. 2) Tapaturmaeläkettä maksetaan työkyvyttömyyden ajalta päivärahakauden päätyttyä. Täyden eläkkeen suuruus on 85 % vuosityöansiosta. Eläkkeensaajan täytettyä 65 vuotta eläkkeen määrä on 70 % vuosityöansiosta. 3) Yleisestä pysyvästä haitasta maksetaan haittaraha, jonka suuruus määräytyy lääketieteellisin perustein sosiaalija terveysministeriön vahvistaman haittaluokituksen mukaisesti. 4) Kuolemantapauskorvauksia maksetaan, kun kuolema aiheutuu tapaturmasta tai ammattitaudista. Lesken omat ansiot vaikuttavat perhe-eläkkeen määrään, jos ne ylittävät tulosovitusperusteen ,00 euroa (vuonna 2015). Tulosovitusta ei tehdä ensimmäisen vuoden aikana eläkkeen myöntämisestä lukien eikä ennen kuin edunsaajan kuollessa leskeneläkkeeseen oikeutetun huollettavina olleiden lasten oikeus lapseneläkkeeseen päättyy. 5) Yrittäjän tapaturmavakuutuksen maksu määräytyy yksilöllisesti ja siihen vaikuttavat sovittu vuosityöansio sekä vakuutetun työtehtävät. Maksuun vaikuttaa myös asiakassuhteen kesto. Tässä laskelmassa vakuutusmaksut on laskettu uudelle alkavalle vakuutukselle. Hinnat sisältävät If Yrityskansioalennuksen. Lisätietoa if.fi/yritys Yrittäjän tapaturmavakuutus vakuutusopas sivu 9

10 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, IF Y-tunnus /2015 if.fi/yritys Yrityspalvelut p If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, puh ja faksi

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Suosituksen tarkoitus ja lähtökohdat 2. Mitä välineitä suositus

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF MATKAVAKUUTUS Sisällys Onnellista matkaa onhan matkavakuutus kunnossa!................ 3 Matkavakuutus turvanasi...

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2011 alkaen. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Hyödynnä verkkopalvelut Verkkopalvelussa voit

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 10 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 10 1 Yleistä bonuksesta 10 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot