Mela-turvaa vakuutetulle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mela-turvaa vakuutetulle"

Transkriptio

1 Mela-turvaa vakuutetulle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela

2 Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri vaiheissa. Viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien, metsänomistajien ja tieteen sekä taiteen apurahansaajien työeläketurva määräytyy maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan ja sen perustana on MYEL-vakuutus. MYELin rinnalla maatalousyrittäjälle ja apurahansaajalle tuo turvaa MATA-työtapaturmavakuutus ja muut Melan etuudet. Yhteisnimellä tätä turvaa kutsutaan Mela-turvaksi. Tässä esitteessä asiat on esitetty vain pääkohdittain. Tarkempaa tietoa vakuuttamisesta saat nettisivuiltamme. Myös Mela-asiamies auttaa kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa

3 Vakuutus Mela-turvan perustana Mela-turvan perustana oleva maatalousyrittäjän MYEL-vakuutus on enemmän kuin pelkkä työeläkevakuutus. MYEL-vakuutus antaa maatalousyrittäjälle turvaa kaikissa elämän eri vaiheissa. Sairauden ja tapaturman sattuessa maksetaan päivärahaa. Iän karttuessa tai työkyvyn heikentyessä maksetaan MYEL-eläkettä. Vakuutus turvaa myös omaisten toimeentuloa perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. Kuka vakuutetaan? MYEL-vakuutukseen kuuluvat vuotiaat maa- ja metsätaloutta, kalastusta tai poronhoitoa harjoittavat itsenäiset yrittäjät sekä heidän perheenjäsenensä. Vakuutus on pakollinen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Siksi yrittäjän tulee ottaa vakuutus kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän aloittaa maa- tai metsätalouden, kalastuksen tai porotalouden harjoittamisen. Osa-aikainen, muualla palkkatyössä oleva maatalousyrittäjä vakuutetaan MYELin mukaan, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Eläkettä voi karttua samanaikaisesti sekä palkka- että yrittäjätyöstä. Tapaturman sattuessa Kaikilla pakollisessa MYEL-vakuutuksessa olevilla on automaattisesti myös tapaturmaturva. MATA- työtapaturmavakuutus korvaa maatalousyrittäjätyössä sattuneet tapaturmat ja näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit. Työtapaturmavakuutuksen rinnalle voi ottaa vakuutuksen myös vapaa-ajalle

4 MYEL-työtulo MYEL-työtulo kuvaa maatalousyrittäjän tilallaan tekemää työpanosta. Työtulon määrityksessä pohjana käytetään maatalous- ja metsämaan pinta-alaa. Työtuloa korottavat esimerkiksi tilan huomattava tuottavuus ja erilaiset maatalouden liitännäistoiminnat. Kalastajan ja poronhoitajan vakuutuksessa työtulon perusteena käytetään kalastustuloa ja porojen lukumäärää. Yrittäjä voi vaikuttaa Maatalousyrittäjä voi itse vaikuttaa työtulonsa määrään, sillä säännökset antavat liikkumavaraa. Lain määräämissä rajoissa yrittäjä voi valita itselleen sopivan työtulon. Kun tuotannossa tai tilan olosuhteissa tapahtuu muutoksia, työtuloa voidaan muuttaa. Muutokset voimassa olevaan vakuutukseen tehdään aina ilmoituspäivästä, ei koskaan takautuvasti. Mela-turvaa elämän eri vaiheissa tapaturma vanhuus MYEL vakuutus työtulo sairaus lomitus kuolemantapaus - 4 -

5 Työtulon merkitys MYEL-työtulosta lasketaan maatalousyrittäjän eläkkeet, korvaukset ja päivärahat. Siksi on tärkeää, että työtulo vastaa yrittäjän työpanosta tilalla. Kun työtulo on mitoitettu oikein, myös korvaukset ja eläkkeet ovat kohdallaan. Tapaturmapäiväraha ja -eläke lasketaan tapaturmahetkellä voimassa olevasta työtulosta. MYEL-eläkkeeseen taas vaikuttavat kaikki vakuutuksessaoloajan työtulot. Tämän lisäksi MYEL-työtuloa käytetään useiden muiden etuuksien, kuten esimerkiksi liikennevakuutuksen päivärahan ja Kelan päivärahojen laskuperusteena. Myös vakuutusmaksut ja sijaisapumaksun suuruus lasketaan MYEL-työtulosta. Vuosilomaa ja sijaisapua voivat saada pakolliseen vakuutukseen kuuluvat yrittäjät. MYEL-vakuutuksesta karttuu eläkettä Vakuutetun Ei vielä Eläkkeen rinnalla ikä eläkkeellä olevasta vakuutuksesta vuotias 1,5 % vuodessa 1,5 % vuodessa vuotias 1,9 % vuodessa 1,5 % vuodessa vuotias 4,5 % vuodessa 1,5 % vuodessa Voit muuttaa työtuloasi sähköisissä asiointipalveluissa! - 5 -

6 Vakuutus maa- ja metsätaloudesta MYEL-vakuutukseen kuuluvat vuotiaat maa- ja metsätaloutta harjoittavat maatalousyrittäjät. Vakuutukseen kuuluu myös yrittäjän puoliso tai avopuoliso. Lisäksi perheenjäsenet, kuolinpesän osakkaat ja maataloutta yhtymänä harjoittavat vakuutetaan MYELin mukaan. Vakuutus maatilalta Maatilatalouden harjoittaja vakuutetaan, jos tilalla on viljeltyä maatalousmaata ja metsää vähintään viisi MYEL-hehtaaria. MYEL-hehtaareiksi lasketaan peltomaa kokonaan sekä metsästä Etelä-Suomessa 1/10, Keski-Suomessa 1/15 ja Pohjois-Suomessa 1/20. Maatalousmaan työtulo määritellään pinta-alan perusteella. Viljelty vuokrapelto lasketaan mukaan pinta-alaan. Maatalouden työtuloon vaikuttavat myös yrittäjien lukumäärä ja tilan tuottavuus. Vakuutus metsästä Metsänomistaja vakuutetaan, jos hän työskentelee merkittävästi omistamassaan metsässä. Myös metsästään hoitosopimuksen tehnyt metsänomistaja voidaan vakuuttaa. Metsän perustyötulo määritellään metsän pinta-alasta. Tilan sijainnista riippuu, miten paljon siitä karttuu työtuloa. Työtulon suuruuteen vaikuttaa myös metsätöiden määrä. Vakuutus liitännäistoiminnasta Maatilatalouden lisäksi kaikki maatalousverotettu toiminta, kuten konetyöt, tilan tuotteiden jalostus, puiden sahaus, viljan puinti ja kuivatus, mehiläishoito, kalankasvatus ja maatilamatkailu on MYEL-vakuutettavaa työtä. Jos liitännäistoimintaa verotetaan muun kuin maatalousverotuksen mukaan, sitä ei vakuuteta MYELissä

7 Maatalousverotettu liitännäistoiminta lasketaan mukaan maatilatalouden työtuloon. Se korottaa työtuloa yrittäjän työpanoksen osuudella. Koko tilan työtulo Kun maatalousmaasta ja metsästä sekä liitännäistoiminnoista saadut työtulot lasketaan yhteen, saadaan koko tilan työtulo. Se jaetaan yrittäjille heidän työpanoksensa mukaan. Yrittäjän oma esitys työtulon määrittelyssä on tärkeä. Vakuutettava yrittäjä Maatilalta vakuutetaan yrittäjänä henkilö, jonka hallinnassa tila on. Vuokrapellolta vakuutetaan aina sen viljelijä, ei peltojen omistajaa. Tilan haltijan puoliso vakuutetaan samoin ehdoin kuin yrittäjäkin. Avioehto ei vaikuta vakuuttamiseen. Vakuutus voidaan vahvistaa takautuvasti toiminnan aloittamisesta lähtien, kuitenkin enintään kulumassa olevalta ja sitä välittömästi edeltävältä kolmelta vuodelta. Avopuoliso voidaan vakuuttaa, kun hän asuu yrittäjän kanssa samassa taloudessa ja työskentelee tilalla. Avopuolison vakuutus voi alkaa vasta hakemuspäivän jälkeen. Maatilatalouden harjoittajan työtuloa määritettäessä otetaan huomioon viljellyn maatalousmaan pinta-ala metsän pinta-ala maatalousverotettu liitännäistoiminta tilan tuotanto, tuottavuus ja työmäärä yrittäjien lukumäärä työnjako tilalla yrittäjän oma esitys - 7 -

8 Kuolinpesän tila Kuolinpesän tilalta voidaan vakuuttaa yrittäjinä leski sekä tilalla säännöllisesti työskentelevät lapset. Yhtiöt ja yhtymät Maatalousyhtymässä maataloutta harjoittavat vakuutetaan yrittäjinä. Yhtymä voi olla esimerkiksi kahden tai useamman henkilön yhdessä omistama tai vuokraama maatila. Osakeyhtiön osakas voidaan vakuuttaa, jos toimintaa verotetaan maatalouden tulonlähteestä. Yrittäjänä vakuutetaan johtavassa asemassa oleva osakas, jolla pitää olla määrätty osuus yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden kokonaismäärästä. MYEL-vakuutukseen kuuluminen kannattaa aina selvittää, jos maataloustoimintaa harjoitetaan yhtiömuotoisena. Perheenjäsenen vakuutus Perheenjäsenenä vakuutetaan yrittäjän lähisukulainen, jolle maksetaan palkkaa ja joka asuu ja työskentelee tilalla. Jos palkkaa ei makseta, vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena. Yrittäjän vanhemmat tai lapset voidaan vakuuttaa, vaikka he eivät asuisikaan tilalla. Heidän tulee kuitenkin tehdä työtä viljelmällä päätoimisesti. Myös uinuvalla luopumistuella olevat voidaan vakuuttaa perheenjäsenenä. Perheenjäsenen työtuloksi määritellään hänelle maksettu palkka luontaisetuineen. Jos palkkaa ei makseta, työtulo vahvistetaan työpanoksen mukaan

9 Kalastajan vakuutus Kalastaja vakuutetaan yrittäjänä, jos häntä verotetaan kalastustulosta. Kalastajan puoliso vakuutetaan, jos hän osallistuu yrityksen työhön. MYELin mukaan kalastusyrittäjinä voidaan vakuuttaa myös troolin tai nuottakunnan osakkaana kalastustyötä tekevät sekä osuudella kalastavat. Yhtymät ja yhtiöt vakuutetaan samoin kuin viljelijöiden vakuutuksessa. MYEL-vakuutus on kalastajalle pakollinen, jos ansiot kalastuksesta ovat riittävän suuret. Kalastustyötä on Varsinaisen kalastuksen lisäksi vakuutettavaa työtä on kalan käsittely, pyydysten valmistus, korjaus ja kunnostus. Myös saaliin markkinointi on MYELin mukaista työtä. Kalastajan työtulo Kalastajan työtuloksi vahvistetaan pääsääntöisesti prosenttia kalastusyrityksen bruttotulosta. Kalastajan oma ehdotus on tärkeä työtuloa määriteltäessä. Jos yrittäjiä on useampia, yrityksen kokonaistyötulo jaetaan kalastusyrityksessä työskentelevien kesken heidän työpanostensa suhteessa. Kalastajan perheenjäsen Kalastajan perheenjäsen, joka työskentelee kalastusyrityksessä ja asuu kalastajan kanssa samassa taloudessa, vakuutetaan MYELin mukaan. Työtuloksi perheenjäsenelle vahvistetaan hänelle maksettu palkka luontaisetuineen. Jos palkkaa ei makseta, työtulo vahvistetaan työpanoksen mukaan

10 Poronhoitajan vakuutus Poronhoitotyötä omaan tai paliskunnan lukuun tekevät poronomistajat vakuutetaan MYELin mukaan. Poronhoitajan puoliso vakuutetaan, jos hän osallistuu poronhoitotyöhön. MYEL-vakuutus on pakollinen, jos ansiot porotaloudesta ovat riittävän suuret. Poronhoitotyötä on MYELin mukaista poronhoitotyötä on paliskunnan lukuun tehty työ, kuten porojen paimentaminen, tarhaus ja erottelu. Myös teurastus, merkintä ja paliskunnan aitatyöt sekä poroisännän ja rahastonhoitajan työ ovat poronhoitotyötä. Samoin työ paliskunnan kirjanpidon ulkopuolella, kuten esimerkiksi porojen tarhaus, talvirehun keruu ja varastointi sekä erotustyö, on MYELin mukaista työtä. Lisäksi vakuutettavaa työtä on petojen torjunta ja työvälineiden hoito ja korjaus sekä porotuotteiden jalostus. Poronhoitajan työtulo Poronhoitajan työtulo määritellään lukuporojen ja poronhoitotyöpäivien perusteella. Työpäiviin lasketaan sekä paliskunnassa tehdyt työpäivät että paliskunnan kirjanpidon ulkopuolinen työ. Perheenjäsenen vakuutus Poronhoitajan perheenjäsen pitää vakuuttaa, jos hän asuu poronhoitajan kanssa samassa taloudessa ja tekee poronhoitotyötä. Perheenjäsenen työtuloksi vahvistetaan hänelle maksettu palkka luontaisetuineen. Vakuutus on otettava, vaikka palkkaa ei maksettaisikaan. Työtulona käytetään tällöin työpanoksen määrää

11 Vapaaehtoinen MYEL-vakuutus MYEL-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena, jos tilan pinta-ala on alle viisi MYEL-hehtaaria. Vapaaehtoinen vakuutus tulee kyseeseen myös silloin, jos yrittäjä työskentelee tilalla, mutta vuotuinen työtulo ei riitä pakolliseen vakuutukseen. Perheenjäsen voi ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen, jos hänelle ei makseta tekemästään työstä palkkaa. Vapaaehtoisen vakuutuksen voivat ottaa myös vanhuuseläkkeellä olevat henkilöt, jotka jatkavat maatalousyrittäjätyötään. Vapaaehtoisen vakuutuksen edut ovat lähes samat kuin pakollisen vakuutuksen. Vapaaehtoiseen vakuutukseen kuuluvalla ei kuitenkaan ole oikeutta ryhmähenkivakuutukseen eikä lomituspalveluihin. Niihin ovat oikeutettuja vain yrittäjät, joilla on pakollinen MYEL-vakuutus. MATA-työtapaturmavakuutus ei kuulu automaattisesti vapaaehtoisesti MYEL-vakuutetulle, mutta sen voi ottaa vapaaehtoisena. Vapaaehtoinen vakuutus alkaa aikaisintaan hakemuspäivästä. Pakollinen ja vapaaehtoinen vakuutus Pakollinen MYEL rinnalla automaattisesti MATA-työtapaturmavakuutus ryhmähenkivakuutus Vapaaehtoinen MYEL vakuutettu voi lisäksi ottaa vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Ei MYEL-vakuutettu jos tekee maatalousyrittäjätyötä, voi ottaa vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

12 MATA-työtapaturmavakuutus Kaikille MYEL-vakuutetuille, joilla on pakollinen vakuutus, tulee automaattisesti maatalousyrittäjien työtapaturmavakuutus (MATA). MATA-työtapaturmavakuutus korvaa maatalousyrittäjätyössä sattuneet tapaturmat ja näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit. Ne, jotka eivät ole pakollisesti vakuutettuja, mutta tekevät säännöllisesti maatalousyrittäjätyötä, voivat ottaa MATA-työtapaturmavakuutuksen vapaaehtoisena. Vapaaehtoisen vakuutuksen saa myös ilman MYEL-vakuutusta. Tilalla perheenjäsenenä työskentelevät luopumistuella olevat voivat myös ottaa vapaaehtoisen työtapaturmavakuutuksen. Lisäksi vapaaehtoisen vakuutuksen voivat ottaa maatalousyrittäjätyötä tekevät alle 18-vuotiaat ja 68 vuotta täyttäneet, jotka eivät saa MYEL-vakuutusta. Työtapaturmavakuutuksen rinnalle voi ottaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka korvaa yksityistaloudessa ja harrastuksissa sattuneet tapaturmat. Mitä korvataan? Tapaturmavakuutuksesta korvataan vamman hoidosta, lääkkeistä ja hoitomatkoista aiheutuneet tarpeelliset kulut kokonaisuudessaan. Päivärahaa maksetaan, jos tapaturmasta seuraa tapaturmapäivän lisäksi vähintään kolmen päivän työkyvyttömyys. Päivärahaa maksetaan enintään vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Jos työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden, maksetaan tapaturmaeläkettä. MATA-vakuutuksesta voidaan maksaa myös haittakorvauksia tai saada kuntoutusta. Tapaturmaisen kuoleman jälkeen maksetaan hautausapua ja leskelle sekä lapsille perhe-eläkettä

13 Vapaa-ajan MATA-vakuutus Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutus on tarkoitettu maatalousyrittäjätyötä tekeville. Sen saa vain MATA-työtapaturmavakuutuksen rinnalle. Mitä korvataan? Vapaa-ajan MATA-vakuutus korvaa yksityistalouden ja vapaa-ajan tapaturmat. Yksityistalouden töitä ovat esimerkiksi asuinrakennuksen rakentaminen ja kunnossapito sekä asunnon siivoaminen tai ruoanlaitto perheelle. MATA-vakuutus korvaa myös harrastuksissa, kuten urheilussa ilman lajirajoituksia tai ulkomailla matkustellessa sattuneet tapaturmat. Korvaukset määräytyvät kuten työtapaturmavakuutuksesta. Vapaa-ajan vakuutus ei korvaa sairauksia eikä tapaturmia, jotka sattuvat palkka- tai yrittäjätyössä. Vapaa-ajan vakuutuksesta ei saa myöskään korvausta liikennevahingoista, pahoinpitelyistä eikä vahingoista, joista korvausoikeus määräytyy muiden lakien perusteella

14 Vakuutusmaksut Vakuutusmaksu lasketaan vakuutetun henkilökohtaisesta MYEL-työtulosta. Maksu riippuu työtulon määrästä ja vakuutetun iästä. Suuremman eläkekarttuman takia 53 vuotta täyttäneiltä peritään vähän korkeampaa vakuutusmaksua. Vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen maksu on yhtä suuri kuin pakollisen vakuutuksen maksu. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maksuprosentit vuosittain. Vakuutusmaksut peritään 1 3 erässä maksun suuruudesta riippuen. Jos työtulo muuttuu vuoden aikana, vakuutusmaksu korjataan myöhemmin erääntyvissä erissä. Esimerkki vakuutusmaksuista 2014 MYEL-työtulo vuodessa e e e MYEL- ja RHV- 211 e/kk 320 e/kk 479 e/kk vakuutusmaksu MATA-työtapaturmavakuutus 23 e/kk 34 e/kk 44 e/kk (pakollinen vakuutusmaksu) Kyseessä on alle 53-vuotias vakuutettu, jonka MATA-työtapaturmavakuutuksen maksussa ei ole huomioitu MATA-bonuksia eikä työterveyshuoltoalennusta

15 Muut vakuutusmaksut Samalla vakuutusmaksulaskulla MYEL-maksun kanssa peritään MATA-työtapaturmavakuutuksen maksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu (RHV). Vapaaehtoisten vakuutusten maksut peritään erikseen kerran vuodessa. MATA-bonus MATA-vakuutuksesta kertyy bonusta. Vakuutettu saa vakuutusmaksuunsa vuosittain 10 prosentin alennuksen. Enimmillään alennus voi olla 50 prosenttia täydestä maksusta. Jokainen korvattu vahinko vähentää bonusalennusta 10 prosenttiyksikköä. Bonusta karttuu erikseen työtapaturmavakuutuksesta ja vapaa-ajan vakuutuksesta. Työterveyshuoltoalennus Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyneet MYEL-vakuutetut yrittäjät saavat MATA-työtapaturmavakuutuksen maksuun 20 prosentin alennuksen. Saadakseen alennuksen yrittäjän on pitänyt liittyä työterveyshuoltoon edellisen vuoden lokakuun 1. päivään mennessä. Vähennä verotuksessa Melan vakuutusmaksut ovat kokonaan verovähennyskelpoisia. Maksut voi vähentää maatalouden tulosta, MYEL-maksun myös ansiotulosta. Kalastaja ja poronhoitaja voivat vähentää vakuutusmaksunsa kalastus- ja porotaloustulosta

16 Vakuutus eläkkeen rinnalla Jo eläkkeellä olevat voivat kartuttaa eläkkeen rinnalla uutta eläkettä. Yrittäjä voi ottaa uuden MYEL-vakuutuksen, jos maatalousyrittäjätoiminta jatkuu ja vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Eläkkeelläoloaikana tehdystä työstä eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa. Vanhuuseläkkeellä Kun vakuutettu jää vanhuuseläkkeelle, pakollinen MYEL-vakuutus päättyy. Alle 68-vuotias vanhuuseläkeläinen voi ottaa vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen, jos hän jatkaa maatalousyrittäjätyötä ja muut MYELin edellytykset täyttyvät. Vakuutus päättyy työskentelyn loputtua tai viimeistään silloin, kun vakuutettu täyttää 68 vuotta. Eläkkeen uudesta vakuutuksesta saa aikaisintaan 68-vuotiaana. Työkyvyttömyyseläkkeellä Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voidaan vakuuttaa jäljellä olevan työpanoksen mukaan. Jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät, MYEL-vakuutus on pakollinen. Eläke uudesta vakuutuksesta lisätään jo olemassa olevaan eläkkeeseen, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Kuntoutustuki Kuntoutustuella oleva voidaan vakuuttaa, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Jos työkyky palautuu, vakuutus pitää tarkistaa olosuhteiden mukaiseksi. Työtapaturmavakuutus Jos MYEL-vakuutus on pakollinen, vakuutuksen rinnalle tulee automaattisesti MATA-työtapaturmavakuutus. Jos vakuutus on vapaaehtoinen tai sitä ei ole lainkaan, yrittäjän kannattaa ottaa työvahinkojen varalle vapaaehtoinen MATA-työtapaturmavakuutus

17 Käytännön asioita Ota yhteyttä Mela-asiamieheen tai Melaan, kun aloitat tai lopetat yritystoiminnan (maatalous, kalastus, poronhoito, metsätalous) ostat, myyt tai vuokraat maata tai luovut vuokramaista työnjako tilalla muuttuu tai tilalle tulee uusi yrittäjä tilan tuottavuus tai tuotantotapa muuttuu oleellisesti olet aloittanut tai lopettanut maatalouden liitännäistoimintoja tai liitännäistoiminnan verotuskäytäntö muuttuu palkanmaksu alkaa tai päättyy yli 18-vuotiaalle perheenjäsenelle perheenjäsen muuttaa tilalta haluat ottaa vapaaehtoisen MYEL- tai MATA-vakuutuksen. Ota huomioon myös, jos tilalla käytetään ulkopuolista palkattua työvoimaa. Se kuuluu muun lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen piiriin. harjoitetaan maataloudesta erillistä yritystoimintaa. Kannattaa selvittää, missä eläkelaitoksessa ko. toiminta vakuutetaan

18 Sähköiset asiointipalvelut MYEL-vakuutettuna sinulla on mahdollisuus tutustua omaan Mela-turvaasi netissä Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla osoitteessa asiointipalvelut. Asiointipalveluissa voit tarkistaa henkilökohtaiset asiakastietosi, jotka on tallennettu Melan rekistereihin. Voit hoitaa vakuutusasioitasi, tehdä Mela-sairauspäivärahahakemuksen ja vanhuuseläkehakemuksen. Voit myös kokeilla, miten työtulon muuttaminen vaikuttaa Mela-turvaasi tai vakuutusmaksuihin. Työeläkeotteesta näet yksityisen työnantajan palveluksessa ja yrittäjänä tehdyn työhistoriasi. Lisäksi voit katsoa ja tulostaa erilaisia todistuksia vakuutuksistasi, eläkkeistäsi tai muista korvauksista. Mela-turva netissä Päivitä MYEL-työtulosi Muuta osoitteesi ja tilinumerosi Hae Mela-sairauspäivärahaa Tulosta todistuksia Tarkista turvasi taso arviolaskelmasta Katso vakuutustietojasi Tutustu työeläkeotteeseesi Muista lomitusnetti

19 Mela-turvaa on Työeläkkeet (MYEL) Työeläkkeet turvaavat toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja osa-aikaisen työn aikana sekä perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. MYEL-eläkkeet myönnetään samoin perustuin kuin muidenkin yrittäjien ja palkansaajien työeläkkeet. Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset (MATA) Työtapaturmat ja ammattitaudit korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan. Työtapaturmavakuutukseen voi liittää vapaaehtoisen vapaaajan tapaturmavakuutuksen. Mela-sairauspäiväraha Kun maatalousyrittäjä sairastuu, Mela maksaa päivärahaa sairausvakuutuksen omavastuuajalta. Luopumistuki (LUTU) Luopumistukea maksetaan ikääntyneille viljelijöille ja poronhoitajille, jotka luopuvat maatalouden ja porotalouden harjoittamisesta. Ryhmähenkivakuutuskorvaukset (RHV) MYEL-vakuutetun kuoleman jälkeen omaiset saavat korvauksen maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksesta. Lomituspalvelut Lakisääteiseen MYEL-vakuutukseen kuuluvat maatalousyrittäjät voivat saada lomittajan tilalleen. Lomituspalveluja tarjoavat kuntien muodostamat paikallisyksiköt. Työturvallisuus ja työhyvinvointi Työturvallisuus- ja työhyvinvointityö tukee maatalousyrittäjän työssä jaksamista ja edistää terveellisiä ja turvallisia työtapoja. Tavoitteena on vähentää tapaturmia ja ammattitauteja

20 Lisätietoa Mela-turvasta Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa. Monipuolista tietoa Mela-turvasta, asiamiesten yhteystiedot ja ohjeet vastaanottoajan varaamisesta löydät nettisivuiltamme fi. Soita asiakaspalveluumme Lähetä postia Melaan, PL 16, Espoo Melan esitteitä voit tilata maksutta netistä tai asiakaspalvelustamme. PunaMusta Oy 2/2014

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013

Vakuutus. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 Vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2013 2 MYEL-vakuutus Enemmän kuin pelkkä työeläkevakuutus Antaa turvaa elämän eri vaiheissa Viljelijälle Kalastajalle Poronhoitajalle Metsänomistajalle Apurahansaajalle

Lisätiedot

Mela-turvaa omaiselle

Mela-turvaa omaiselle Mela-turvaa omaiselle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän eri

Lisätiedot

Mela-turvaa iän karttuessa

Mela-turvaa iän karttuessa Mela-turvaa iän karttuessa Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä

Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä Mela-turvaa työkyvyn heikentyessä Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Apurahansaajan Mela-turva

Apurahansaajan Mela-turva Apurahansaajan Mela-turva Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Mela-turva tutuksi! Mela vakuutta apurahansaajan...3 Apurahansaajan Mela-turva...3 Vakuuttamisvelvollisuus...5 Työskentely ulkomailla...6 Vakuutuksen

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Seinäjoki 8.11.2014 MELA TURVA

Seinäjoki 8.11.2014 MELA TURVA Seinäjoki 8.11.2014 MELA TURVA Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Maatalousyrittäjää ja apurahansaajaa varten maanviljelijät, kalastajat, poronhoitajat, metsänomistajat, apurahansaajat lakisääteinen

Lisätiedot

Mela-turvaa luopuvalle yrittäjälle

Mela-turvaa luopuvalle yrittäjälle Mela-turvaa luopuvalle yrittäjälle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen 1 Opettajalle Uudelle maatalousyrittäjälle (otsikkodia 1) Maatalousyrittäjyys on valinta (diat 2 ja 3) Suomessa on aktiivisesti kehitetty maatalousyrittäjän sosiaaliturvaa. Tavoitteena on ollut yhtä kattava

Lisätiedot

5) työtulolla maatalousyrittäjälle 14 :n ja apurahansaajalle 21 a :n mukaisesti vahvistettua vuotuista työtuloa; (19.12.2008/990)

5) työtulolla maatalousyrittäjälle 14 :n ja apurahansaajalle 21 a :n mukaisesti vahvistettua vuotuista työtuloa; (19.12.2008/990) 1 of 52 27/05/2011 11:11 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1280 22.12.2006/1280 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 157/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain 3 :n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 :n, työntekijäin eläkelain 19 d :n ja merimieseläkelain 63

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

APURAHANSAAJAN MYEL-VAKUUTUSOPAS 1

APURAHANSAAJAN MYEL-VAKUUTUSOPAS 1 MYEL-VAKUUTUSOPAS 1 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS... 2 1.1 Yleistä työeläkevakuutuksesta... 2 1.2 Vakuuttamisen ehdot... 2 1.2.1 Apurahansaaja... 3 1.2.2 Apuraha tieteellisen tutkimuksen tekemiseen tai taiteellisen

Lisätiedot

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot