sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus 11 2 kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? 26 3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 47"

Transkriptio

1 sisällys 1 Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus Tekevälle sattuu työtapaturmaa vuodessa Tapaturmavakuutuslain tarkoitus ja keskeiset periaatteet Lakisääteinen ja ensisijainen sosiaalivakuutus oikeus korvaukseen työsuhteessa olevilla, eräillä opiskelijoilla ja erityisryhmillä Työtapaturmavakuutus on viranomaistoimintaa Työnantajalla lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus ja vastuu rahoituksesta Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet EU ja suomalainen työtapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutus eri maissa Työtapaturmavakuutuksen kokonaisuudistus tulossa vuonna 2016? kenellä on oikeus työtapaturmakorvaukseen? oikeus työtapaturmakorvaukseen perustuu työsuhteeseen Työsuhde Itsenäinen yrittäjä ja perheenjäsenet Itsenäinen yrittäjä yrittäjän ja yksityisen työnantajan perheenjäsenten vakuutusturva Yhtiömuotoisten yritysten osakkaat useimmat osakkaat ja yhtiömiehet kuuluvat lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen Esimerkkejä osakkaiden ja perheenjäsenten vakuuttamisesta Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat Opiskelijoiden ja koululaisten vakuutusturva Työvoimakoulutuksessa olevat rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otetut henkilöt Perhehoitajan vakuutusturva Palomiehet, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet muita lakeja, joissa säädetään tapaturmavakuutuslain mukaisesta turvasta Työnantajalla on vakuuttamisvelvollisuus Työtapaturmat ja ammattitaudit Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutustapahtumat tätä kaikkea korvataan Työtapaturma Työtapaturman määritelmä Tapaturma Milloin tapaturma on sattunut työssä? Työstä johtuvat olosuhteet

2 3.2.5 Työnantajan omaisuuden ja ihmishengen pelastaminen tai varjeleminen Työtapaturma ja sota tai aseellinen selkkaus Pahoinpitely ja muu toisen henkilön tahallinen teko Työssä syntyneiden lihas- ym. vammojen korvaaminen työtapaturmana Vamman tai sairauden paheneminen työtapaturmassa Ammattitaudit Maatalousyrittäjän työvahinko Opiskelijoiden ja koululaisten tapaturmat Työtapaturmakorvausten periaatteet ja pääryhmät Yleistä Työtapaturmakorvaukset ovat ensisijaisia Tapaturmavakuutus turvaa toimeentulon ja vakiintuneen ansiotason Esimerkki työtapaturmasta Esimerkki ammattitaudista Ansionmenetyskorvaukset Suurin osa työtapaturmista on päivärahatapauksia päiväraha ja tapaturmaeläke työkyvyn alenemasta Päiväraha Päivärahan edellytykset päiväraha neljältä viikolta eli lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ansionmenetyskorvaus Vuosityöansioon perustuva päiväraha Opiskelijan ja koululaisen päiväraha Vuosityöansio Vuosityöansiosäännökset ja vakiintunut ansiotaso Vuosityöansion arvioiminen Opiskelijoiden ja koululaisten vuosityöansio Ns. työurattoman nuoren vuosityöansio Yrittäjän tulot Tapaturmaeläke Tapaturmaeläkkeen edellytykset ja suuruus Työkyvyttömyyden käsite tapaturmaeläkkeessä Miten jäljellä olevaa työkykyä arvioidaan? Ammattitauti eläkeläisellä Indeksikorotukset Sairaanhoitokulut ja muut korvattavat kustannukset Korvattavat kustannukset luetellaan laissa sairaanhoito ja lääkkeet maksutta vakuutustodistuksella Sairaanhoitokulut Sairaanhoitokulujen säännökset Sairaanhoidon korvaaminen ja menettely Sairaanhoito ennen vuotta 2005 sattuneissa tapaturmissa

3 6.3.4 Matkakulut Apuvälineet, hoitotarvikkeet ja proteesit Fysikaalisen hoidon aiheuttama ansionmenetys Kodinhoitokustannusten korvaaminen Työtapaturmassa särkyneiden esineiden korvaaminen Tutkimuskulut ammattitautiepäilyissä ja työtapaturmissa Haitta-, vaate- ja opaskoiralisät Haittalisä Vaatelisä Opaskoiralisä Haittaraha Haittaraha ja haittaluokitus Pysyvä yleinen haitta Haitan suuruus Haitan pysyvyys Haittarahan suuruus Kuntoutus Kuntoutuksen edellytykset ja järjestäminen Kuntoutusmuodot ja etuudet Työ- ja toimintakyvyn kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Kuntoutusasian käsittely Kuntoutusesimerkkejä korvaukset kuolemantapauksessa Hautausapu Perhe-eläke Leskeneläkkeen saaja Lapseneläkkeen saajat Perhe-eläkkeen suuruus Tulosovitus leskeneläkkeeseen Perhe-eläkesäännökset vuosina maatalousyrittäjän ja apurahansaajan tapaturmakorvaukset Työtapaturmakorvaukset ja muut korvausjärjestelmät Työtapaturmavakuutuksen ensisijaisuus Sairausvakuutus Liikennevakuutus ja muu vahingonkorvaus Työeläke ja muut eläkejärjestelmät Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset ja yhteensovitus Perhe-eläkkeen yhteensovitussäännöksiä

4 12 Ennen vuotta 1982 sattuneiden työtapaturmien JA ammattitautien korvaukset Vanha korvausjärjestelmä sattumisajankohdan mukaan Korvaukset ennen vuotta päihtymyksen ja huolimattomuuden vaikutus korvauksiin Työtapaturman Ja ammattitautiasian ilmoittaminen JA tarvittavat tiedot Toimenpiteet tapaturman satuttua ja ammattitautiasiassa Työtapaturmien ilmoittaminen ja käsittely Korvausasian vireilletulo Työnantajan tapaturmailmoitus Missä ajassa ilmoitus on tehtävä? Lääkärinlausunnot, maksusitoumuspyynnöt ja laskut Vahingoittuneen toimenpiteet Korvausasian käsittely, oikeusturva ja muutoksenhaku Hallintolain periaatteet ja käsittelysäännöt työtapaturma-asioissa Käsittelyaika ja viivästyminen Päätöksen oikaiseminen ja virheiden korjaaminen Olosuhteiden muutokset Virheiden korjaaminen Päätöksen korjaaminen uuden selvityksen perusteella Henkilötietojen käsittely korvausasioissa Korvaustoiminnan yhtenäisyys Tapaturma-asiain korvauslautakunta Jos vakuutuslaitoksen päätös ei tyydytä Muutoksenhaku Yleistä Valituksen käsittely vakuutuslaitoksessa Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta Vakuutusoikeus Korkein oikeus Korvausasian alistaminen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle Vakuutuksen elinkaari VAKUUTUKSEN hakemisesta päättymisilmoitukseen Vakuutusta pitää hakea Yleisvakuutuksen ja erillisvakuutuksen ero Vakuutuksenottajalla ei ole omavastuuosuutta korvauksesta

5 16.4 Jatkuvan vakuutuksen vakuutuskausi on kalenterivuosi Työnantaja ilmoittaa palkat Työnantajan pitää ilmoittaa muutoksista Ennakkomaksusta lopulliseen maksuun Kaikki päättyy aikanaan Vakuutusehdoissa on eroja Tapaturmavakuutusmaksut verotuksessa Tapaturmavakuutusmaksu Vakuutusmaksun perusteet Työnantajat rahoittavat korvaukset vakuutusmaksuilla Tapaturmavakuutusjärjestelmän kustannukset ja vakuutusmaksu Vakuutusmaksun perustana on riski Vakuutusmaksun koostumus Vakuutusmaksu koostuu eri osista Perusmaksu Lakisääteiset lisät Tapaturmavakuutusmaksun kaksi perusjärjestelmää Taulustomaksu ja sen apuvälineet Vakuutusmaksuissa voi olla alennusta Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen rahoitus ja vakuutusmaksu Muutoksenhaku vakuutusmaksuun Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset Vapaaehtoiset vakuutukset Vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus erityisryhmät, joilla on velvollisuus ottaa 57 :n 1 momentin mukainen vapaaehtoinen vakuutus Vapaa-ajan vakuutukset Vapaa-ajan vakuutus Urheiluvakuutus Laajennettu oppilasvakuutus Laivaväen vapaa-ajan vakuutus Suppea vapaa-ajan vakuutus pysyvän vamman varalta Yrittäjien tapaturmavakuutus Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset Työajan vakuutus Vapaa-ajan vakuutus Työtapaturmavakuutuksen YHTEYDESSÄ HOIDETTAVAT VAKUUTUKSET Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutusrahaston perimät työttömyysvakuutusmaksut

6 Yleistä Työttömyysmaksujen maksuvelvollisuus Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun määrä Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun määrä Työtapaturmavakuutus ja KANSAINVÄLISET TILANTEET Yleisesti ulkomaantyöstä Työskentely EU:n jäsenvaltiossa ja muissa sopimusmaissa Yleistä sosiaaliturvasopimuksista EU- ja ETA-maissa työskentely Työskentely muussa sosiaaliturvasopimusmaassa Työnteko sopimuksettomassa maassa Tapaturmavakuutuslain 1 a määrää turvan Pääsääntönä suomalainen vakuutusturva Vapautus kuulumisesta Suomen järjestelmään Ulkomaalaiset työntekijät Suomessa Diplomaatit ja EU-jäsenvaltioiden edustustot Vapaaehtoinen vakuutus ulkomaantyössä Työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut ulkomaantyössä Yhteistyötä ja valvontaa tarvitaan Yhteistyöelimet Toimeenpanojärjestelmän valvonta Työsuojelu ja työtapaturmavakuutus Työsuojelutyöhön on monta syytä Työsuojeluun liittyvät säännökset Työtapaturmatilastot ja työturvallisuustyö Tapaturmavakuutuslaitosten työturvallisuuspalvelut Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työsuojelutyö lakiluettelo ja kirjallisuusvinkkejä 252 Lakiluettelo internetosoitteita vakuutusyhtiöiden verkkosivut Työtapaturmakirjan kotisivu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sanasto hakemisto

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa

Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Ammattitaudin toteaminen ja korvaukset Asbesti-iltapäivä 31.10.2013 Korvauslakimies Maija Salomaa Mikä on ammattitauti? Ammattitautilain 1 Ammattitaudilla, josta on suoritettava korvausta tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

SÄHKÖLIITON Työtapaturma ja toimenpideohjeet

SÄHKÖLIITON Työtapaturma ja toimenpideohjeet TYÖTAPATURMA JA TOIMENPIDEOHJEET 3 Sisällysluettelo Johdanto 4 Tapaturmavakuutuksen periaatteet 5 Korvattava työtapaturma 6 Syy-yhteys 7 Vakava työtapaturma 7 Toimenpiteet tapaturman jälkeen 8 Tapaturmailmoitus

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 9.1.2013 1. Mikko toimii avoimen yhtiön yhtiömiehenä pienessä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 5.9.2012 1. Veljekset Matti ja Pekka Peltola ovat osakkaina peltisepänliikkeessä

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Joulukuu 2010 Ohjaaja: Raija Järvinen

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa Sosiaaliturvaoikeudet Suomessa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 166. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 8.1.2014 1. Kouvolassa toimiva osakeyhtiö maahantuo ja myy elektroniikkaa.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapauskohtaisten eläkkeiden tilastollinen ennustaminen

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapauskohtaisten eläkkeiden tilastollinen ennustaminen Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapauskohtaisten eläkkeiden tilastollinen ennustaminen SHV-harjoitustyö (suppea) Tiina Seppänen 11.9.2014 Sisältö Abstract... 1 1 Johdanto... 2 2 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

Ammattitautipotilaan käytännön opas

Ammattitautipotilaan käytännön opas Ammattitautipotilaan käytännön opas 2013 Oppaan ovat laatineet: Työterveyslaitoksen sosiaalityöntekijät Pirjo Ghazanfari ja Irmeli Koskinen 2 1. Mikä on ammattitauti? Arkipuheessa ammattitaudeilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo

Toimeentuloturva. Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset. Toimittaja: Pauliina Hilkamo Toimeentuloturva 2003 Lakisääteinen sosiaaliturva ja vapaaehtoiset vakuutukset Toimittaja: Pauliina Hilkamo Copyright: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2003 ISSN 0785-014X Edita Prima Oy Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot