Yrittäjien tapaturmavakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjien tapaturmavakuutus"

Transkriptio

1 TUOTESELOSTE Voimassa alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa hän on yhteiskunnan järjestämän sairausvakuutuksen varassa. Yrittäjä voi kuitenkin merkittävästi laajentaa vakuutusturvaansa ottamalla itselleen yrittäjien vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa työajan lisäksi myös vapaa-ajalla.

2 Turvaa tapaturmien ja ammattitautien varalta Yrittäjien tapaturmavakuutus korvaa yrittäjille sattuvien tapaturmien ja ammattitautien aiheuttamia kuluja ja ansionmenetystä. Se on tapaturmavakuutuslain mukainen vapaaehtoinen vakuutus, joka on voimassa sekä työettä vapaa-aikana kaikkialla maailmassa. Vakuutuksen antaman laajan turvan voivat saada yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yhtiömuotoisissa yrityksissä työskentelevät omistajat, jotka eivät kuulu pakollisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Yrittäjien tapaturmavakuutuksen etuja Sairausvakuutuslain perusteella Kelan maksamissa korvauksissa on rajoituksia ja karenssiaikoja, joita yrittäjien tapaturmavakuutuksessa ei ole. Tapaturmassa vahingoittunut voi saada yrittäjien tapaturmavakuutuksen päivärahan lisäksi myös sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan. Yrittäjien tapaturmavakuutuksessa on laajat ja kattavat korvaukset tapaturmista. Esimerkiksi päiväraha maksetaan kaikilta päiviltä tapaturmapäivän jälkeen, kun työkyvyttömyys on tapaturmapäivän jälkeen kestänyt vähintään kolme peräkkäistä päivää. Sairaanhoitokuluissa ei ole korvauskattoa. Vakuutuksesta korvataan myös urheilutapaturmat, jos urheilemisesta ei makseta ansio- tai muuta tuloa. Vakuutusmaksun voi vähentää yrityksen verotuksessa ja maksaa joustavasti erissä. Mitä yrittäjien tapaturmavakuutus korvaa? Vakuutus korvaa työssä ja vapaa-aikana sattuvat tapaturmat sekä työstä aiheutuvat ammattitaudit voimassaolevan tapaturmavakuutuslain mukaisesti. Yrittäjien tapaturmavakuutuksen vakuutusehdoissa on joitain korvausta koskevia rajoituksia. Vakuutuksesta ei esimerkiksi korvata vapaa-aikana sattuneita liikennevahinkoja tai pahoinpitelyjä. Kuka voi ottaa yrittäjien tapaturmavakuutuksen? Taulukosta nähdään, kuka kuuluu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin ja kuka voi ottaa yrittäjien tapaturmavakuutuksen. Yhtiömuoto Pakollisesti vakuutettavat Vapaaehtoisesti vakuutettavat Osakeyhtiö Kommandiittiyhtiö Avoin yhtiö Toiminimi tai yksityinen elinkeinonharjoittaja Osakas, joka ei ole johtavassa asemassa. Osakas, joka omistaa enintään 50 % osakkeista yksin tai yhdessä perheensä kanssa. Vastuunalainen yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheensä kanssa enintään 50 % vastuunalaisten yhtiömiesten määräämisvallasta / yhtiöosuuksien yhteismäärästä. Äänetön yhtiömies Yhtiömiehen palkattu perheenjäsen Yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheensä kanssa enintään 50 % määräämisvallasta / yhtiöosuuksista. Yhtiömiehen palkattu perheenjäsen Palkkaa saava avopuoliso Työnantajan perheenjäsenen palkattu avopuoliso Osakas, joka on johtavassa asemassa ja omistaa yli 50 % osakkeista yksin tai yhdessä perheensä kanssa. Vastuunalainen yhtiömies, jolla on yli 50 % vastuunalaisten yhtiömiesten määräämisvallasta / yhtiöosuuksista yksin tai yhdessä perheensä kanssa. Yhtiömies, jolla on yli 50 % määräämisvallasta / yhtiöosuuksista yksin tai yhdessä perheensä kanssa. Työnantaja itse tai hänen aviopuolisonsa tai perheenjäsenensä Osakeyhtiössä huomioitavaa Henkilöllä tulee itsellään olla vähintään yksi osake, jotta perheenjäsenten osakkeet voidaan laskea yhteen henkilökohtaisen osuuden kanssa. Aviopuolisoiden omistaessa puoliksi osakepääoman molemmat jäävät vakuuttamispakon ulkopuolelle, jos kummallakin samanaikaisesti on johtava asema. Avopuolisoiden omistaessa osakepääoman puoliksi molemmat kuuluvat vakuutukseen pakollisesti vakuutettavina, mikäli he työskentelevät yrityksessä. Johtavaksi asemaksi katsotaan työskentely toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana tai hallituksen varsinaisena jäsenenä. Johtavaksi asemaksi katsotaan muutkin ylemmän johtotason tehtävät, kun niihin liittyy vastaava päätäntävalta, jota käytetään tosiasiallisesti ja päivittäin. Osakkeiden tuottamaa äänimäärää ei huomioida määriteltäessä osakkaiden kuulumista lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Väliyhtiön kautta tapahtuvaa omistusta ei oteta huomioon osakeyhtiössä eikä muussakaan yritysmuodossa. Kommandiittiyhtiössä huomioitavaa Kun aviopuolisot omistavat vastuunalaisten yhtiömiesten yhtiöosuuden puoliksi, molemmat jäävät vakuuttamispakon ulkopuolelle. Vastaavassa tilanteessa olevat, yrityksessä työskentelevät avopuolisot kuuluvat molemmat pakollisesti vakuutukseen. 2

3 Kuka on perheenjäsen Tapaturmavakuutuslain mukaan perheenjäsen on yksityisen elinkeinonharjoittajan, osakkaan tai yhtiömiehen kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuva henkilö, joka on hänelle tai hänen aviopuolisolleen sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa tai on hänen ottolapsensa, -vanhempansa tai jonkun edellä mainitun aviopuoliso. Aviopuolison lisäksi perheenjäseniä ovat esimerkiksi isovanhemmat, lapset ja näiden aviopuolisot edellyttäen, että he asuvat vakinaisesti työnantajan kanssa samassa taloudessa. Samassa taloudessa asuminen tarkoittaa, että perheenjäsen ei maksa työnantajalle korvausta asumisestaan ja kuluistaan. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävät rinnastetaan aviopuolisoiksi. Tapaturmavakuutukseen kuulumista määriteltäessä avopuoliso ei ole yksityisen elinkeinonharjoittajan, yhtiömiehen tai osakkaan perheenjäsen. Yksityisen elinkeinonharjoittajan avopuoliso kuuluu vakuutukseen pakollisesti vakuutettavana työntekijänä, kun hän työskentelee yrityksessä ja työstä maksetaan vastiketta. Yrityksessä työskentelevän osakkaan tai yhtiömiehen avopuoliso kuuluu vakuutukseen pakollisesti, ellei hän omista yhtiöosuuksia tai osakkeita. Avopuoliso voi jäädä vakuuttamispakon ulkopuolelle henkilökohtaisen yhtiöomistuksensa ja asemansa perusteella. Ammattiurheilijat Ammattiurheilija ei voi saada yrittäjien tapaturmavakuutusta, vaan hänet on vakuutettava pakollisella ammattiurheilijoiden Urheilijaturvavakuutuksella. Tästä on säädetty urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa (575/2000). Vakuutusmaksu työn riskin ja sovitun vuosityöansion mukaan Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa työnlaatu ja sovittava vuosityöansio. Työnlaatu määritellään sen mukaan, mitä työtehtäviä yrittäjä ilmoittaa tekevänsä. Sovitun vuosityöansion tulee vastata työstä maksettavaa keskimääräistä palkkaa tai palkkaa, joka maksettaisiin samasta työstä yhtä ammattitaitoiselle henkilölle. Vuosityöansio on siten sovittava pääsääntöisesti yrittäjän eläkelain mukaisessa YEL-vakuutuksessa vahvistetun työtulon suuruiseksi, ja sitä tarkistetaan vuosittain TyEL-indeksillä. Sovittu vuosityöansio on vähintään Sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistaman vähimmäisvuosityöansion suuruinen. Joustavat osamaksut sovitun aikataulun mukaan Yrittäjien tapaturmavakuutuksen maksu veloitetaan kultakin vakuutuskaudelta etukäteen. Maksun voi maksaa lisämaksusta myös useammassa erässä. Vastuu muutosten ilmoittamisesta Yrityksellä tai yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa vakuutettujen tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Näitä ovat esimerkiksi maksuun vaikuttavat tekijät: työnlaadun, ammatin tai aseman muuttuminen yrityksessä. Vakuutuksen voimassaolon kannalta oleellisia tietoja ovat esimerkiksi vakuutetun henkilötietojen muutokset, yritysmuodon ja omistusosuuksien muuttuminen, yritystoiminnan keskeyttäminen tai lakkaaminen. Yrittäjien tapaturmavakuutus on tarkoitettu nimensä mukaisesti yrityksessä työskentelevälle yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai omistajalle. Yrittäjien tapaturmavakuutus korvaa kustannuksia, ansionmenetystä ja haittaa Hoito- ja tutkimuskulut Yrittäjien tapaturmavakuutus korvaa tapaturmavamman ja ammattitaudin johdosta Suomessa yksityisellä lääkäriasemalla tai yksityissairaalassa annetusta hoidosta aiheutuvat hoitokulut täysimääräisinä. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, lääkkeet, tutkimus- ja hoitokulut sekä sairaalan hoitopäivämaksut. Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että tutkimus tai hoito on lääkärin määräämää ja välttämätöntä vamman tutkimiseksi ja hoitamiseksi. Pohjolalla on laaja, koko maan kattava hoitolaitoskumppaniverkosto, jonka avulla voimme varmistaa nopean hoitoon pääsyn ja tehokkaan kuntoutuksen. Pohjolan hoitolaitoskumppanille antamalla maksusitoumuksella voi varmistaa etukäteen esimerkiksi magneettitutkimuksen tai leikkauksen kustannusten korvattavuuden yrittäjien tapaturmavakuutuksesta. Pohjolan perustama Omasairaala on tullut vuoden 2013 alusta osaksi kumppanuus-verkostoamme. Omasairaala on erikoistunut hoitamaan tuki- ja liikuntaelinten vammoja, joita pääosa tapaturmavahingoista on. Diagnoositekniikka ja hoito ovat huippuluokkaa. Asiakkaan saapuessa Omasairaalaan, tapahtuvat hoitoonohjaus, korvauspäätös, kuvantaminen, leikkaus ja kuntoutus kaikki Omasairaalan puitteissa. Tällä saavutetaan nopea hoitoon pääsy ja kuntoutuminen, hyvät hoitotulokset ja paras asiakaskokemus. Kun vammaa epäillään työtapaturmaksi tai sairautta ammattitaudiksi, korvataan sen selvittämiseksi tarpeelliset tutkimuskulut, vaikka tutkimusten perusteella todetaan, että kysymyksessä ei ole ammattitauti eikä työtapaturman aiheuttama vamma. Tutkimuskuluina korvataan perustellut ja tarpeelliset lääketieteelliset tutkimukset ja niistä aiheutuneet matkakulut. Tutkimuksesta johtuneita ansionmenetyksiä ei korvata. Päiväraha Päivärahaa maksetaan, kun vahingoittunut on kokonaan tai osittain työkyvytön vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivän jälkeen. Päivärahaa maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä enintään yhden vuoden ajan, tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Päivärahan määrä on 1/360 sovitusta vuosityöansiosta. Tapaturmaeläke Ansionmenetyskorvaus muuttuu tapaturmaeläkkeeksi vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Tapaturmaeläkettä myönnetään, jos vahingoittuneen työkyky on alentunut vähintään 10 prosenttia. Työkyvyn alentumaa arvioitaessa otetaan huomioon vahingoittuneen kyky hankkia itselleen ansiotuloa sellaisella työllä, jota häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa vahingoittuneen ikä, koulutus, työkokemus sekä asuinpaikka. Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 prosenttia vuosityöansiosta, kunnes eläkkeensaaja täyttää 65 vuotta. Tämän jälkeen täysi eläke on 70 prosenttia vuosityöansiosta. Tapaturmaeläkkeeseen tehdään vuosittain indeksikorotus. 3

4 Haittaraha Haittarahaa maksetaan, jos tapaturmavammasta tai ammattitaudista jää pysyvä toimintakykyyn vaikuttava haitta. Arvioinnissa huomioidaan vamman tai sairauden aiheuttamat yleiset toimintakyvyn rajoitteet, mutta ei yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia Haittarahan määrä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaan haittaluokitukseen. Haittaluokkia on 20. Haittaluokan ollessa 1-10 haittaraha myönnetään kertakorvauksena. Haittaluokissa korvaus maksetaan vahingoittuneen valinnan mukaan joko kertakaikkisena tai jatkuvana. Haittaraha maksetaan, kun vamman tai sairauden tila on vakiintunut, aikaisintaan kuitenkin vuoden kuluttua tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Kuntoutus Tapaturmavakuutuksesta korvataan ammatilliseen ja toimintakykykuntoutukseen liittyviä toimenpiteitä. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on työhön paluu joko vahingoittuneen tapaturman sattuessa tekemään tai kokonaan uuteen työhön. Toimintakykykuntoutuksen keinoin edistetään puolestaan vahingoittuneen yleistä toimintakykyä sekä selviytymistä arkielämässä. Ammatillisena kuntoutuksena korvataan muun muassa työkokeiluja, uudelleenkoulutusta sekä yritystukea. Kuntoutusajalta sekä kuntoutuksen selvittely- ja odotusajalta maksetaan täysi tapaturmaeläke. Lisäksi korvataan opiskelusta aiheutuneita kustannuksia. Vahingoittunut voi olla oikeutettu osittaiseen tapaturmaeläkkeeseen, jos hänen ansiotasonsa on uudessa työssä aikaisempaa alhaisempi. Toimintakykykuntoutuksena korvataan muun muassa fysioterapiaa, laitoskuntoutusjaksoja, apuvälineitä sekä asunnon muutostöitä. Tehokkailla ja oikea-aikaisilla kuntoutustoimenpiteillä voidaan lyhentää tapaturmavammasta tai ammattitaudista johtuvaa työkyvyttömyysaikaa sekä edistää vahingoittuneen työ- ja toimintakyvyn palautumista. Pohjola havaitsee kuntoutustarpeen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä ohjaa vahingoittuneen tarvittavien palvelujen piiriin. Pohjolalla on maanlaajuinen kumppaniverkosto, mikä mahdollistaa nopean ja tehokkaan kuntoutusprosessin. Perhe-eläke Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja vahingoittuneen alle 18-vuotiaille lapsille. Päätoimisesti opiskelevalle tai työkyvyttömälle lapselle maksetaan eläkettä kuitenkin 25 ikävuoteen saakka. Myös leskeneläkkeeseen oikeutetun lapselle voidaan myöntää perhe-eläke, jos vahingoittunut huolehti lapsen elatuksesta. Leskeneläkkeeseen on oikeutettu aviopuoliso ja rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos puolisoilla on yhteinen lapsi tai sopimus keskinäisestä elatuksesta. Perhe-eläkkeen suuruus riippuu siihen oikeutettujen henkilöiden lukumäärästä. Leskeneläke on enimmillään 40 % vahingoittuneen vuosityöansiosta. Yhden lapsen eläkkeen enimmäismäärä on 25 %. Enimmillään perhe-eläkettä maksetaan 70 % vuosityöansiosta. Lesken tulot vaikuttavat vähentävästi eläkkeeseen, jos ne ylittävät tapaturmavakuutuslaissa erikseen vahvistetun määrän. Leskeneläke myönnetään kuitenkin aina vähentämättömänä kuolemaa seuranneen vuoden ajalta. Muut korvaukset Tapaturmavakuutuksesta maksetaan myös eräitä muita korvauksia, esimerkiksi haittalisää, kodinhoidosta aiheutuneita lisäkustannuksia ja hautausapua. Korvausten suhde muihin lakisääteisiin korvauksiin Huomattava etu on, että vahingoittunut voi saada yrittäjien tapaturmavakuutuksen päivärahan lisäksi myös sairaus- vakuutuslain mukaisen päivärahan. Poikkeuksena ovat liikennevahingot. Yrittäjien tapaturmavakuutuksesta maksetaan liikennevahingoista korvausta, jos tapaturma on työssä tai työmatkalla sattunut liikennevahinko. Toinen korvaava vakuutus on näissä tapauksissa liikennevakuutus. Koska liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, ei Kela maksa yleisen sairausvakuutuslain perusteella korvausta. Liikennevakuutus taas ei korvaa sitä päivärahan osuutta eikä niitä kulukorvauksia, jotka on maksettu vahingoittuneelle yrittäjien tapaturmavakuutuksesta, koska liikennevakuutus rinnastaa yrittäjien tapaturmavakuutuksen tapaturmavakuutuslakiin perustuvana lakisääteisiin vakuutuksiin. Sen sijaan liikennevakuutuksesta voi näissä tapauksissa hakea korvausta esimerkiksi kivusta ja särystä. Vapaa-aikana sattuvien liikennevahinkojen aiheuttamia tapaturmavammoja ei korvata yrittäjien tapaturmavakuutuksesta. Työeläkeyhtiöt yhteensovittavat yrittäjien tapaturmavakuutuksesta maksetut ansionmenetyskorvaukset, kun vahingoittuneella on saman tapaturman vuoksi oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä myös lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta. Muutoksen hakeminen korvauspäätökseen Pohjolan antamaan korvauspäätökseen tyytymättömän kannattaa aina ensin ottaa yhteys Pohjolaan. Pohjola voi oikaista tarvittaessa päätöksensä. Päätökseen sisältyy muutoksenhakuohje valituksen tekemisestä. Jos Pohjola ei valituksen ja sen yhteydessä toimitettujen lisäselvitysten perusteella voi itse oikaista päätöstä, Pohjola lähettää valituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle käsiteltäväksi. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa tarvittaessa Vakuutusoikeuteen ja Vakuutusoikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta. Valitusprosessi on kaikilta osin maksuton. 4

5 Tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavat korvaukset Korvauslaji Korvausmäärä Korvausaika Erityistä Päiväraha Yrittäjän sovittua vuosityöansiota vastaava korvaus Työkyvyttömyyden kesto enintään vuoden ajalta Kelan myöntämää sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa on mahdollista saada samalle ajalle Tapaturmaeläke Täysi eläke 85 % vuosityöansiosta, 65. ikävuodesta alkaen 70 % Aikaisintaan vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta, ei enimmäisaikaa Myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi Ammatillinen kuntoutus Kuntoutusajalta päiväraha tai tapaturmaeläke ja kuntoutuksen kustannukset Tyypillisesti uudelleenkoulutus soveltuvaan ammattiin Sairaanhoitokulut Täysi korvaus tarpeellisesta sairaanhoidosta Koskee myös lääkkeitä, hoitotarvikkeita ja sairaanhoidon matkakustannuksia Yksityisellä lääkäriasemalla tai yksityissairaalassa annetusta hoidosta aiheutuneet kustannukset ovat korvattavia Pohjolalla kattava hoitolaitoskumppaniverkosto Toimintakykykuntoutus Täysi korvaus Palveluasuminen: lakiin perustuva kiinteä korvaus Apuvälineet, asunnon muutostyöt, kuntoutusjaksot, kuntoutustutkimukset, palveluasuminen, sopeutumisvalmennus ja muut niihin rinnastettavat kustannukset Haittaraha Vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän yleisen haitan haittaluokkaa vastaava korvaus Maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua Valinnan mukaan kertakaikkinen korvaus tai koko eliniän jatkuvana maksettava Omat ansiot, työ tai harrastukset eivät vaikuta korvausmäärään Haittalisä Päiväkorvaus poikkeuksellisesta haitasta tai vamman aiheuttamasta avuttomuudesta Ei makseta sairaala- tai laitoshoidon ajalta Vaatelisä Päiväkorvaus tekojäsenen tai apuvälineen aiheuttamasta vaatteiden kulumisesta Edellyttää tekojäsenen tai apuvälineen pitkäaikaista käyttöä Opaskoiralisä Päiväkorvaus opaskoiran ylläpidosta aiheutuvasta kustannuksesta Kodinhoitokustannukset Kohtuulliset ja välttämättömät lisäkustannukset Enintään vuoden ajalta Siivous, ruokaostokset, lumityöt ja vastaavat Perhe-eläke Enimmäismäärä 70 % sovitusta vuosityöansiosta Lesken omat ansiot työntekijän kuolinhetkellä voivat vähentää eläkkeen määrää aikaisintaan vuoden kuluttua kuolemasta Leskelle ei enimmäisaikaa, mutta oikeus päättyy uuteen avioliittoon tai vastaavaan Lapselle 18 vuoden ikään saakka Opiskelevalle tai työkyvyttömälle lapselle 25 vuoden ikään saakka Leskeksi luetaan aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli sekä avopuoliso jos yhteinen lapsi tai sopimus keskinäisestä elatuksesta Leskeneläkkeeseen voi olla oikeutettu vain yksi henkilö Hautausapu Kuolinpesälle maksettava kuolinvuoden mukaan määräytyvä korvaussumma Kertakorvaus Sovittu vuosityöansio ei vaikuta Esinevahingot Täysi korvaus tapaturman yhteydessä särkyneistä silmälaseista, kuulokojeista, hammasproteeseista, tekojäsenistä ja vastaavista Kertakorvaus Lisäksi korvataan ensihoidon yhteydessä leikatut vaatteet ja sormukset Muita esinevahinkoja ei korvata Tutkimuskulut Täysi korvaus tarpeellisesta lääkärintutkimuksesta vaikka vamma tai sairaus ei osoittaudu työtapaturman aiheuttamaksi tai ammattitaudiksi Tapauskohtaisesti tarpeelliset ja perustellut lääkärintutkimukset 5

6 Esimerkkejä ansionmenetyskorvauksista Esimerkki 1 Kampaamoyrittäjä otti itselleen yrittäjien tapaturmavakuutuksen Pohjolasta. Vuosityöansioksi sovittiin euroa. Vakuutus oli voimassa työssä ja vapaa-aikana. Yrittäjä sai kampaamokemikaaleista hankalan ihottuman. Ammattitaudin vuoksi hän joutui lopettamaan työnsä 37-vuotiaana. Vuoden päivärahakauden jälkeen yrittäjälle maksettiin vakuutuksesta veronalaista eläkettä euroa vuodessa TyEL-indeksillä korotettuna. Lisäksi yrittäjälle korvattiin kolmen vuoden koulutus uuteen ammattiin. Hän sai heti koulutuksen jälkeen töitä. Yrittäjän ansiotaso ei alentunut, kun uusia ansioita verrattiin sovittuun TyEL-indeksillä korotettuun vuosityöansioon. Tapaturmaeläkettä maksettiin koko koulutusajalta. Myös koulunkäynnistä aiheutuneet kulut korvattiin vahvistettujen normien mukaan. Esimerkki 2 Toimitusjohtajalle otettiin yrittäjien tapaturmavakuutus. Toimitusjohtaja omistaa 75 prosenttia yhtiön osakkeista. Vuosityöansioksi sovittiin euroa. Toimitusjohtaja kaatui lumilautaillessaan vapaa-aikanaan. Hänen oikea ranteensa murtui. Hänet toimitettiin hoidettavaksi lääkäriasemalle. Tapaturma aiheutti 90 päivän sairausloman. Hoitokulujen lisäksi vakuutuksesta maksettiin päivärahaa 90 x 116,67 euroa eli yhteensä euroa. Ota yhteys Pohjolaan Palvelunumero Internet Sähköposti (Vakuutus- ja korvauspalvelut) 6

7 Yhdessä hyvä tulee.

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste o voimassa 1.1.2008 alkae Yrittäjie tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmie varalta Yrittäjä o yleise sairausvakuutukse korvauste varassa, jos työssä, työmatkalla

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G

Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Yksityistapaturmavakuutus sekä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus Vakuutusehdot 11 G Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys 1. Henkilövakuutukset 2. Yhteiset määräykset yksityistapaturmavakuutukselle ja tapaturma-

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus Yksityistapaturmavakuutus Tuoteseloste www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voidaan täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa. Työssä

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 9.1.2013 1. Mikko toimii avoimen yhtiön yhtiömiehenä pienessä

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Kodin ja perheen vakuutukset

Kodin ja perheen vakuutukset Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Tuoteseloste voimassa 4.2.2013 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi (osuuspankin

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot