Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti. Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti. Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen"

Transkriptio

1 Katsaus Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen Vaihdevuosien jälkeiseen kohonneeseen verenpaineeseen on viime vuosikymmenien aikana suhtauduttu pidättyvämmin kuin miehen hypertensioon. Verenpaine on kohonnut yli puolella yli 65-vuotiaista naisista ja noin kolmanneksella heistä on isoloitunut systolinen hypertensio. Lääkkeetön hoito (laihdutus, liikunta, suolan vähentäminen) on suositeltavaa lievässä verenpainetaudissa. Hormonikorvaushoito laskee verenpainetta useimmilla naisilla hoidon alussa, mutta myöhemmin vaikutus näyttää häviävän. Estrogeenin suotuisat vaikutukset valtimoiden endoteelifunktioon ja lipidimetaboliaan vähentänevät kuitenkin myöhemmällä iällä kehittyvän systolisen hypertension vaaraa. Naisilla on verenpainetaudin lisäksi usein muitakin riskitekijöitä, kuten ylipaino ja diabetes, ja nämä on otettava huomioon hoitoa aloitettaessa. Verenpainelääkkeet aiheuttavat naisille enemmän haittavaikutuksia kuin miehille. Sopivan verenpainelääkityksen etsiminen saattaa olla mutkallista, mutta se kannattaa, sillä iäkkäiden naisten verenpainetaudin hoito vähentää kuolleisuutta sepelvaltimotautiin ja aivohalvaukseen siinä missä miehilläkin. Vaihdevuosien jälkeiseen kohonneen verenpaineen hoitoon on viime vuosikymmenien aikana suhtauduttu pidättyvämmin kuin miehen hypertension hoitoon. Tähän ovat vaikuttaneet vanhemmissa tutkimuksissa alle 70- vuotiailla naisilla ja miehillä saadut tulokset. Sir George Pickering kirjoitti runsaat 40 vuotta sitten:»millä tahansa verenpainetasolla ja iällä naiset selviävät paremmin kuin miehet» (Pickering 1995). Framinghamin tutkimuksen alkuvaiheen tulokset tukivat tätä päätelmää, mutta tuoreemmat tulokset olivat menopaussin ohittaneiden naisten osalta päinvastaiset (Kannel ym. 1995). Verenpainetauti on naisella vähintään yhtä merkittävä sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen vaaratekijä kuin vastaavanikäisellä miehellä (McMahon ym. 1990). Kiinnostus naisen verenpainetaudin erityispiirteitä kohtaan on kasvamassa, sillä iäkkäillä naisilla tavallisen systolisen verenpainetaudin hoitaminen näyttää olevan tuloksellista. Epidemiologia Noin 60 % yhdysvaltalaisista ja suomalaisista naisista on hypertensiivisiä (verenpaine yli 140/ 90 mmhg, taulukko 1) 45 ikävuoden jälkeen (Eaker ym. 1993, Vartiainen ym. 1998). Tämänikäisessä väestössä isoloitunut systolinen verenpainetauti, joka on sydän- ja verisuonitautien tärkeä vaaratekijä, on yleisempi naisilla (esiin- Taulukko 1. Aikuisten verenpainetaudin luokittelu. Mukailtu Bittnerin ja Oparilin (1997) esityksestä. Luokka Verenpaine Systolinen (mmhg) Diastolinen (mmhg) Normaali alle 130 alle 85 Korkea normaali Hypertensio lievä keskivaikea vaikea erittäin vaikea yli 210 yli 120 Systolinen hypertensio yli 160 alle 95 Duodecim 2002;118:

2 Verenpaine, mmhg tyvyys 30 %) kuin miehillä (Rich-Edwards ym. 1995). Systolinen verenpaine nousee iän mukana, kun taas diastolinen paine alkaa laskea 65 ikävuoden jälkeen. Kuudenkymmenen vuoden iän jälkeen sekä systolinen että diastolinen verenpaine ovat naisilla korkeammat kuin miehillä (Staessen ym. 1990) (kuva). Pitkittäistutkimusten perusteella ei ole voitu osoittaa, että keskimäärin 51 vuoden ikään sijoittuvat vaihdevuodet ja estrogeenin puute aiheuttaisivat»hyppäyksen» naisen systolisessa verenpaineessa, joka nousee melko tasaisesti iän karttuessa (Staessen ym. 1990) (kuva). Systolisen verenpaineen nousuun on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota, koska se on voimakkaampi kardiovaskulaaristen komplikaatioiden vaaratekijä kuin diastolisen verenpaineen nousu (Staessen ym. 1990, Antikainen ym. 2000). Patofysiologia Kuva. Systolinen ja diastolinen verenpaine iän funktiona aineistossa, jossa oli miestä ( ), ja naista ( ). Kuhunkin ikäpisteeseen on merkitty tutkittujen henkilöiden lukumäärä (Staessen ym. 1990). Verenpainetaudin syissä ei ole todettu merkittäviä eroja sukupuolten välillä. Asiaa on käsitelty laajasti Bittnerin ja Oparilin tuoreessa kirjassa (1997). Vajaalla 5 %:lla on todettavissa sekundaarinen hypertension syy. Yksi renovaskulaarisen verepainetaudin harvinainen syy on fibromuskulaarinen hyperplasia. Se liittyy yleensä nuorten sekundaariseen hypertensioon, ja se on noin kahdeksan kertaa yleisempi nuorilla naisilla kuin nuorilla miehillä. Myös aivolisäkeperäinen Cushingin tauti on yleisempi naisilla, mutta sekin on hyvin harvinainen (Suomessa 30 tapausta vuodessa). Feokromosytooma on miehillä ja naisilla yhtä harvinainen. Sympaattisen hermoston on todettu olevan»yliaktivoitunut» hypertensiivisillä menopaussin ohittaneilla naisilla stimulaatiotilanteessa (pystyynnousu). Heillä myös plasman reniini- ja proreniinipitoisuudet ovat suuremmat kuin hedelmällisessä iässä, mutta tämän löydöksen patofysiologista merkitystä ei tiedetä. Kuumien aaltojen yhteydessä verenpaine ei normaalisti kohoa, vaikka sydämen syke nopeutuukin. Hemodynaamisesti verenpainetautia sairastavat fertiili-ikäiset naiset ovat ikäisiään miehiä»nuorempia», sillä heillä taudin hyperkineettinen, pienempään ääreisvastukseen liittyvä vaihe kestää kauemmin kuin miehillä. Tämä ero häviää vaihdevuosi-iän jälkeen, mikä liittynee estrogeenin endoteelifunktiota parantavan vaikutuksen lakkaamiseen. Naisten lisääntynyt systolinen verenpainetauti liittynee myös estrogeenin puutteeseen: suurten valtimoiden kimmoisuus vähenee, ne muuttuvat jäykemmiksi ja sykepaine kohoaa. Naiset voivat tällöin olla herkempiä suolan verenpainetta kohottavalle vaikutukselle kuin miehet (Aepfelbacher ja Messerli 1996). Englantilaisen tutkimusten mukaan insuliiniherkkyys pienenee ajan funktiona vaihdevuosien jälkeen. On mahdollista, että samaan aikaan usein tapahtuva painonnousu sekä geneettinen alttius voivat lisätä insuliiniresistenssiä ja johtaa menopaussin jälkeiseen metaboliseen oireyhtymään (Spencer ym. 1997). Kaikki tutkimukset eivät tue insuliiniherkkyyden muutoksia menopaussin yhetydessä (Iozzo ym. 1999). Raskausajan verenpainetauti (pre-eklampsia) voi myös ennakoida myöhempää postmenopausaalihypertension kehittymistä, ja yhteisenä nimittäjänä saattaa olla taipumus insuliiniresistenssiin (Laivuori 1999). 26 R. J. Kaaja ja M. J. Tikkanen

3 Verenpainetaudin aiheuttamat kohdeelinvauriot Framinghamin tutkimuksen mukaan vasemman kammion paksuuntuminen eli hypertrofia on erityisen tärkeä sepelvaltimotaudin vaaratekijä. Menopaussin jälkeen kammiolihaksen konsentrista hypertrofiaa lisää samanaikainen liikalihavuus, joka on verenpainetautia sairastavilla naisilla tärkeämpi vasemman kammion hypertrofiaa lisäävä tekijä kuin miehillä (Kuch ym. 1998). Samalla verenpainetasolla naisilla esiintyy vähemmän verenpainetautiin liittyvää vasemman kammion hypertrofiaa kuin miehillä vaihdevuosi-ikään saakka. Sen jälkeen tilanne kääntyy päinvastaiseksi ja systolinen hypertensio johtaa vasemman kammion hypertrofiaan useammin kuin miehillä ja sydän- ja verisuonitautien suurentuneeseen vaaraan (Bittner ja Oparil 1997). Estrogeenilla saattaa siis olla vasemman kammion hypertrofioitumiselta suojaava vaikutus. Verenpainetauti on sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen vaaratekijänä yhtä tärkeä naisilla ja miehillä (McMahon ym. 1990). Verenpainetaudin hoidon hyödyllisyys Naisten ja miesten verenpainetaudin hoitaminen on yleensä kannattavaa, mutta sukupuolierojakin on tutkimuksissa todettu (taulukko 2). Tutkimuksia ei ole tähän mennessä suunniteltu selvittämään sukupuolten välisiä eroja, minkä vuoksi jälkikäteen tehtyihin analyyseihin on syytä suhtautua varovaisesti. Lisäksi valtaosassa verenpainetutkimuksia tuloksia ei ole eritelty sukupuolen mukaan. Viime vuosina lääkehoitoja on kohdistettu yhä vanhempiin ikäryhmiin ja naisten osuus hoitokokeiluissa on ollut merkittävä (yli 50 %). Äskettäin julkaistussa meta-analyysissa pohdittiin, missä määrin iäkkäiden miesten ja naisten systolista verenpainetautia (systolinen verenpaine yli 160 mmhg, diastolinen alle 95 mmhg) kannattaa hoitaa (Staessen ym. 2000). Yhden fataalin tai ei-fataalin sydänja verisuonitapahtuman välttämiseksi viiden vuoden aikana oli tarpeen hoitaa 38 naista ja 18 miestä. Toisaalta ikäraja oli asetettu melko matalalle (60 vuotta) ja naisen verenpainetaudin hoito hyödyttää selvemmin iäkkäämpiä, yli 70-vuotiaita (Dahlöf ym. 1993). Ikä sinänsä vai- Taulukko 2. Naisilla tehtyjä verenpainelääketutkimuksia. Julkaisuajankohta Naisia Ikä Seuranta- Vertaillut hoidot Kuolleisuus 2 Sydäninfarktit 2 Aivohalvaukset 2 ja tutkimukset 1 (v) aika (%) (%) (%) naisilla miehillä naisilla miehillänaisilla miehillä HDFP ,3 Tehostettu hoito vs vakioitu ,7-15,2-16,7-30,4-40 Australian NPB study BDFZ tai PROP vs lume -29,4 4-36,2-26,5 5 MRC ,5 ATEN tai HCTZ/AMIL vs lume MRCE ,8 ATEN tai HCTZ/AMIL vs lume -12, ,9-27,8-40 SHEP >60 4,5 CLTD ATEN vs lume ,8-40 STOP ,1 6 Pieniannoksinen beetasalpaaja -32,0-53,8-26,0 +3, ja/tai diureetti vs lume SystEur NITR ja/tai ACEHCTZ vs lume -14,6 4-31,3 4-42,3 4 1 Hypertension Detection and Follow-up Program, HDFP (1979, 1982, 1984, 1988); Australian National Blood Pressure Study (The Management Committee 1984); - = ei ilmoitettu tai ei sovellu Medical Research Council, MRC (1985); Medical Research Council in the Elderly, MRCE (1992); Systolic Hypertension in the Elderly Program, SHEP (1991); Swedish Trial in Old Patient with hypertension, STOP (Dahlöf ym. 1993); Staessen ym. Syst-Eur (1997). 2 Tulokset: ensin mainittu hoito verrattuna jälkimmäiseen; - = pienempi, + = suurempi. 3 Valkoihoiset naiset huomioitu. 4 Molemmilla sukupuolilla. 5 Yhdistetyt kardiovaskulaaritapahtumat. 6 Ennenaikainen lopetus. 7 Naisten osuus 67 %. ACE = (ACE:n) estäjä, HCTZ = hydroklooritiatsidi, BDFZ = bendrofluatsidi, PROP = propranololi, ATEN = atenololi, HCTZ/AMIl = hydroklooritiatsidi/amiloridi, NITR= nitrendipiini. Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti 27

4 kuttaa hoidon tehoon sukupuoleen katsomatta: yli 70-vuotiaita on tarpeen hoitaa yhden kardiovaskulaarisen tapahtuman välttämiseksi viiden vuoden aikana vain puolet yli 60-vuotiaiden joukkoon verrattuna. Framinghamin tutkimuksen uudelleen arvioinnin perusteella systolisen verenpainetaudin vaikutus kuolleisuuteen ei olisikaan lineaarinen (tasaisesti nouseva), ja sekä sukupuolen että iän vaikutus pitää ottaa huomioon näissä arvioissa. Esimerkiksi vuotiailla naisilla kuolleisuus alkaa nousta vasta, kun systolinen verenpaine kohoaa yli 170 mmhg:n. Samanikäisillä miehillä vastaava paineraja on 160 mmhg (Port ym. 2000). Diastolisen verenpaineen osalta asia näyttää oleva toisin. Äskettäin julkaistiin Hypertension Optimal Treatment (HOT) -tutkimuksen tulokset iän ja naissukupuolen kannalta (Kjeldsen ym. 2000). Tutkimukseen osallistuneet naiset olivat keskimäärin 1,5 vuotta vanhempia kuin miehet, heidän systolinen verenpaineensa oli 3 5 mmhg korkeampi, ja he saivat miehiä useammin diureettihoitoa. Uutena havaintona tutkijat totesivat naisilla suuremman sydäninfarktien vähenemän hoitoryhmässä, jossa tavoitteena oli saada diastolinen verenpaine alenemaan ainakin arvoon 80 mmhg, verrattuna ryhmään, jossa tavoitteena oli vähintään arvo 90 mmhg. Miehillä suuntaus oli samanlainen muttei merkitsevä. Eri hoitomuodot Lääkkeetön hoito. Elintapojen muutokset vaikuttavat naisilla ja miehillä yhtä tehokkaasti. Lievän verenpainetaudin (diastolinen paine mmhg) hoidossa elintapamuutokset (laihdutus, suolan ja alkoholin käytön vähentäminen) laskevat verenpainetta yhtä tehokkaasti kuin kevyt verenpainelääkitys (Wasserthal-Smoller ym. 1992, Neaton ym ), mutta yhdessä nämä hoidot vähentävät verisuonikomplikaatioita enemmän kuin pelkkä lääkkeetön hoito (Neaton ym. 1993). Vaihdevuosi-iän jälkeen ylipaino on monen naisen ongelma. Verenpainetaudin lisäksi saattaa puhjeta myös tyypin 2 diabetes. Laihdutus yhdistettynä säännölliseen liikuntaan on juuri vaihdevuosikynnyksen ylittäneen naisen suositeltavin perushoito. Merkittävistä eroista suolan vaikutuksessa naisten ja miesten verenpaineeseen ei ole näyttöä. Beetasalpaajat sopivat premenopausaalisen naisen hypertension (hyperkineettinen vaihe) hoitoon paremmin kuin menopaussin jälkeen, jolloin ne ovat usein huonosti siedettyjä eivätkä aina tehoa iäkkäillä naisilla, joiden plasman reniiniaktiivisuus on pieni. Tuoreen yhdysvaltalaisen seurantatutkimuksen mukaan beetasalpaaja voi lisätä tyypin 2 diabeteksen puhkeamista, mutta diureettihoito ei aikaisemmista tutkimuksista poiketen lisännyt tätä riskiä (Gress ym. 2000). Beetasalpaajahoitoa ei suositella naiselle, jolla on tyypin 2 diabeteksen vaaratekijöitä (esim. liikapaino, raskausdiabetes, sukurasite). Diureetti (tiatsididiureetti) on edelleenkin yksi käyttökelpoisimmista naisten verenpainelääkkeistä, sillä se myös vähentää kalsiumin eritystä virtsaan, hidastaa osteoporoosin kehittymistä ja vähentää lonkkamurtumia. ACE:n estäjä on yksi vaihtoehto, varsinkin jos potilaalla todetaan muita merkkejä metabolisesta oireyhtymästä (lihavuus, glukoosi-intoleranssi, diabetes, seerumin suurentunut triglyseridipitoisuus tai pienentynyt HDL-kolesterolipitoisuus). Viime aikoina on julkaistu kaksi tutkimusta (30 50 % naisia), joissa ACE:n estäjän (kaptopriili ja ramipriili) todettiin vähentävän tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyttä lumelääkeryhmään tai beetasalpaaja/diureetti-ryhmään verrattuna (Hansson ym. 1999a, Yusuf ym. 2000). HOPE-tutkimuksessa teho kardiovaskulaaritapahtumien estossa tuli hyvin esiin sekä miehillä että naisilla (Yusuf ym. 2000). Angiotensiinireseptorin salpaajat ovat käyttökelpoisia menopaussin jälkeisen hypertension hoidossa erityisesti hyvän siedettävyyden vuoksi. Lisätehoa voidaan saada lisäämällä lääkitykseen diureetti.»uudet» ja»vanhat» verenpainelääkkeet. Tuoreen ruotsalaisen tutkimuksen mukaan vanhemmat verenpainelääkkeet (beetasapaajat ja diureetit) ovat yhtä tehokkaita estämään sairastuvuutta ja kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin kuin uudemmat lääkkeet, kuten ACE:n estäjät ja kalsiuminestäjät (Hansson ym. 28 R. J. Kaaja ja M. J. Tikkanen

5 1999b). Tutkimuksen potilaat olivat pääasiassa naisia (67 %) ja heidän keski-ikänsä oli 67 vuotta. Verenpainelääkkeiden haittavaikutukset. Verenpainelääkkeet aiheuttavat naisille yleensä enemmän haittavaikutuksia kuin miehille Esimerkiksi ACE:n estäjät aiheuttavat yskää ja kalsiuminestäjät nilkkaturvotusta (Fisher ym. 1996). Yksi tärkeä hoitolinjoja muokkaava tekijä voi olla juuri lääkkeen haittavaikutusten esiintyminen. Hormonikorvaushoito ja verenpainetauti Seerumin estrogeenipitoisuus on fertiili-ikäisillä hypertensiivisillä naisilla pienempi kuin normotensiivisillä naisilla (Nordby ym. 1992). Hormonikorvaushoito laskee sekä systolista että diastolista verenpainetta hoidon alussa (Luotola 1983). Ensimmäisen hoitovuoden jälkeen verenpaine palautuu ennalleen ja alkaa nousta iän mukana (The Writing Group for the PEPI Trial 1995). Näin verenpainetauti ei ole hormonikorvaushoidon aihe muttei myöskään vasta-aihe. Estrogeenihoidon verisuonia suojelevat vaikutukset viittaavat siihen, että se voisi hidastaa systolisen verenpainetaudin kehittymistä, mutta varmaa näyttöä tästä ei vielä ole. Lopuksi Vaihdevuosien jälkeisessä iässä systolisen verenpainetaudin ilmaantuvuus on suurempi naisilla kuin vastaavanikäisillä miehillä, ja tämän sairauden hoitaminen tuottaa kardiovaskulaaristen tapahtumien ehkäisyssä vähintään yhtä hyvät tulokset kuin miehillä. Alussa siteerattu Sir George Pickeringin toteamus naisten paremmasta selviytymisestä ei pitäne paikkaansa menopaussin jälkeen, jolloin valtimoiden kimmoisuus vähenee estrogeenin»suojavaikutuksen» jäätyä pois. Verenpainelääkkeet näyttäisivät tehoavan yhtä hyvin naisten kuin miesten verenpaineeseen. Lääkkeiden mahdolliset haittavaikutukset ovat kuitenkin yleisempiä naisilla, mikä vaikuttaa lääkkeen valintaan. Kirjallisuutta Aepffelbacher FC, Messerli FH. Hemodynamics and pathogenesis. Kirjassa: Messerli FH, toim. Hypertension in postmenopausal women. New York: Marcel Dekker, 1996, s Antikainen RL, Jousilahti P, Vanhanen H, Tuomilehto J. Excess mortality associated with icreased pulse pressure among middle-aged men and women is explained by high systolic blood pressure. J Hypertens 2000;18: Bittner V, Oparil S. Hypertension. Kirjassa: Julian DG, Wenger N, toim. Women and heart disease. New York: Mosby, Martin Dunitz, 1997, s Dahlöf B, Hansson L, Lindholm LH, Schersten TE, Wester P-O. Swedish trial in old patients with hypertension (STOP-hypertension). Analysis performed up to Clin Exp Hypertens 1993;15: Eaker ED, Chesebro JH, Sacks FM, Wenger NK, Whisnant JP, Winston M. Cardiovascular disease in women. Circulation 1993; 88: Fisher T, Schmieder RE, Aepfelbacher FC, Messerli FH. Antihypertensive therapy in postmenopausal women. Kirjassa: Messerli FH, toim. Hypertension in postmenopausal women. New York: Marcel Dekker, 1996, s Gress TW, Nieto FJ, Shahar E, Wofford MR, Brancati FL. Hypertension and antihypertensive therapy as risk factors for type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2000;342: Hansson L, Lindholm L, Niskanen L, ym. Effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition compared with conventional therapy on cardiovascular morbidity and mortality in hypertension: The Captopril Prevention Project (CAPPP) randomised trial. Lancet 1999(a);353: Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T, ym. Randomized trial of old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity in the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study. Lancet 1999(b);354: Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. Five-year findings of age Hypertension Detection and Follow-up Program. II Mortality by race-sex and age. JAMA 1979;242: Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. Five-year findings of the Hypertension Detection and Follow-up Program. JAMA 1982;247: Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. Effect of stepped care treatment on the incidence of myocardial infarction ad angina pectoris. Hypertension 1984; 6 Suppl 1: I- 198 I-206. Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. Persistence of reduction in blood pressure and mortality of participants in the Hypertension Detection and Follow-up Program. JAMA 1988;259:2 22. Iozzo P, Beck-Nielsen H, Laakso M, Smith U, Yki-Järvinen H, Ferrannini E. Independent influence of age on basal insulin secretion in nondiabetic humans. European Group for the Study of Insulin Resistance. J Clin Endocrinol Metab 1999;84: Kannel WB, Wilson PWF. Risk factors that attenuate the female coronary disease advantage. Arch Intern Med 1995;1455: Kjeldsen SE, Kolloch RE, Leonetti G, ym. Influence of gender and age, on preventing cardiovascular disease by antihypertensive treatment and acetylsalicylic acid. The HOT study. Hypertension optimal treatment. J Hypertens 2000;18: Kuch B, Muscholl M, Luchner A, ym. Gender specific differences in left ventricular adaptation to obesity and hypertension. J Hum Hypertens 1998;12: Laivuori H. Insulin sensitivity in pre-eclampsia: relationships to leptin, homocysteine and activin-inhibin. Väitöskirja. Helsingin yliopisto Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti 29

6 Luotola H. Blood pressure and hemodynamics in postmenopausal women during estradiol-17b substitution. Väitöskirja. Helsingin yliopisto McMahon S, Peto R, Cutler J, ym. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Lancet 1990;335: Medical Research Council Working Party. MRC trial of treatment of mild hypertension: principal results. BMJ 1985;291: Medical Research Council Working Party. Medical Research Council trial tretament of hypertension in older adults: principal results. BMJ 1992;??: Neaton JD, Grimm RH, Prineas RJ, ym. Treatment of mild hypertension study (TOMHS). JAMA 1993;270: Nordby G, Haaland A, Os I. Evidence of decreased fibrinolytic activity in hypertensive premenopausal women. Scand J Clin Lab Invest 1992;52: Pickering GW. High blood pressure. London: Churchill-Livingstone, 1995, s Port S, Demer L, Jennrich R, Walter D, Garfinkel A. Systolic blood pressure. Lancet 2000;355: Rich-Edwards JW, Manson JE, Hennekens CH, Buring JE. The primary prevention of coronary artery disease in women. N Engl J Med 1995;332: SHEP Cooperative Research Group. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). JAMA 1991; 265: Spencer CP, Godsland IF, Stevenson JC. Is there a menopausal metabolic syndrome? Gynecol Endocrinol 1997; 11: Staessen J, Amery A, Fagard R. Editorial review: isolated hypertension in the elderly. J Hypertens 1990;8: Staessen JA, Fagard R, Lutgarde T, ym. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. Lancet 1997;350: Staessen JA, Gasowski J, Wang JG, ym. Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of outcome trial. Lancet 2000;355: The Management Committee of the Australian National Blood Pressure Study. Prognostic factors in the treatment of mild hypertension. Circulation 1984;69: The Writing Group for the PEPI Trial. Effects of estrogen or estrogen/ progestin regimens on heart diasease risk factors in postmenopausal women. JAMA 1995;273: Vartiainen E, Jousilahti P, Juolevi A, ym. Tutkimus kroonisten kansantautien riskitekijöistä, niihin liittyvistä elintavoista, oireista ja terveyspalveluiden käytöstä.tutkimuksen toteutus ja perustaulukot. FINRIKSKI Helsinki: Kansanterveyslaitos, Wasserthal-Smoller S, Blaufox MD, Oberman AS, Langford HG, Davis BR, Wylie-Rosett J. The Trial of Antihypertensive Interventions adn Management (TAIM) study. Adequate weight loss, alone and combined with drug therapy in the treatment of mild hypertension. Arch Intern Med 1992;152: Yusuf S, Sleight P, Pogue J, Bosch J, Davies R, Dagenais G. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med 2000;342: RISTO J. KAAJA, dosentti, erikoislääkäri HYKS:n naistentautien klinikka PL 140, HUS MATTI J. TIKKANEN, professori HYKS:n sisätautien klinikka PL 341, HUS 30

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja Kohonnut verenpaine Ilkka Tikkanen ja Tuula Tikkanen Kiistatta on osoitettu, että jo lievästi kohonnutta verenpainetta kannattaa hoitaa. Uusimmissa suosituksissa ollaan kuitenkin luopumassa kategorisista

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys Katsaus TIMO STRANDBERG Iäkkään hypertensio Kohonnut verenpaine on erityisesti iäkkäillä vakavien sydän- ja verisuonisairauksien varsinkin aivohalvauksen ja sydämen vajaatoiminnan taustatekijä. Kohonneen

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE Juha Hartikainen KYS-SYDÄNKESKUS AME 2003 1 ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med HYPERTENSIO ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med B.010 Sydän ja verisuonisto (c) ILMAILUMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Jopa %:lla aikuistyypin diabeetikoista

Jopa %:lla aikuistyypin diabeetikoista Aikuistyypin diabetes on valtimotauti Verenpainetaudin hoito aikuistyypin diabeetikoilla Leena Mykkänen Jopa 40 60 %:lla aikuistyypin diabeetikoista on kohonnut verenpaine, joka lisää jo muutenkin suurta

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia

Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia Tieteessä alkuperäistutkimus Teemu L. Ahola LT, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus THL, Terveysosasto teemu.ahola@tyks.fi Jouni K. Johansson LT, terveydenhuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Tiina Laatikainen, LT, tutkimusprofessori 24.11.2012 1 Kohonnut verenpaine Lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin Sepelvaltimotaudin

Lisätiedot

Vaihdevuosi-ikäisistä naisista joka toisella on

Vaihdevuosi-ikäisistä naisista joka toisella on Katsaus Risto Kaaja Sepelvaltimotauti on naisten yleisin kuolinsyy, ja neljännes naisista kuolee siihen. Tärkeimpiä vaaratekijöitä ovat metabolinen oireyhtymä, diabetes, hypertensio, dyslipidemia ja tupakointi,

Lisätiedot

Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho

Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho Lääkehoito Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet Heikki Ruskoaho Kohonnutta verenpainetta alentavan lääkehoidon tavoitteena on sekä systolisen että diastolisen verenpaineen mahdollisimman

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Antti Jula Ylilääkäri, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tärkeimmät kuolemaan johtaneet riskitekijät

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

1.9.2006/SRI,AR TYYPIN 2 DIABETES VAARATEKIJÄT

1.9.2006/SRI,AR TYYPIN 2 DIABETES VAARATEKIJÄT 1.9.2006/SRI,AR TYYPIN 2 DIABETES VAARATEKIJÄT 1. HOMA indeksit...2 2. Metabolisen oireyhtymän liittyviä vaaratekijöitä...3 3. Metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä kuvaavat muuttujat...7 1 1. HOMA indeksit

Lisätiedot

Vaikean verenpainetaudin hoito

Vaikean verenpainetaudin hoito Näin hoidan Matti Nikkilä Vaikean verenpainetaudin hoito Uusista verenpainelääkkeistä huolimatta hypertension hoitotulokset jäävät usein epätyydyttäviksi. Lähes puolella verenpainepotilaista todetaan lääkityksen

Lisätiedot

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä Veikko Salomaa, MD, PhD Research Professor 10/21/11 SVT, DM, MeTS / Salomaa 1 10/21/11 Presentation name / Author 2 35-64 - vuo*aiden ikävakioitu sepelval*motau*kuolleisuus

Lisätiedot

Kohonneen verenpaineen seulonnan yleistyessä

Kohonneen verenpaineen seulonnan yleistyessä Kohonnut verenpaine Matti Nikkilä Kohonnut verenpaine on todettu hyvin yleiseksi ja merkitseväksi sydän- ja verisuonitautien vaaratekijäksi. Lääkehoidon aloituksen kynnys on alentunut parin viime vuosikymmenen

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lihavuus ja liitännäissairaudet Rasvahapot valtimotaudin vaaran arvioinnissa Lihavuus ja liitännäissairaudet Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä 12.12.2011 Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lisätiedot

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Sidonnaisuudet Toiminut asiantuntijana seuraaville lääkeyrityksille: Bayer Schering, Schering-Plough Luennoitsijana

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite II Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 6 Angiotensiinikonvertaasin estäjiä (ACE:n estäjiä) benatsepriilia, kaptopriilia, silatsapriilia, delapriilia, enalapriilia,

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Feokromosytoomapotilaan anestesia

Feokromosytoomapotilaan anestesia Feokromosytoomapotilaan anestesia Leila Niemi-Murola dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys, AFAMEE kliininen opettaja Clinicum, HY ja TutKA, HYKS Feokromosytooma Insidenssi 1/400 000 - verenpainetautia

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa

Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa Lena Thorn HYKS, sisätaudit, nefrologian klinikka, Biomedicum Helsinki Sipoon terveyskeskus VIII Valtakunnallinen diabetespäivä 12.11.2009, Dipoli, Espoo Väitöskirjan

Lisätiedot

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA Dosentti, sisätautien el Toimialuejohtaja Tyks, Turku SIDONNAISUUDET Advisor/Consultant/Speaker s Bureau Bayer, Boehringer-Ingelheim, Genzyme-Sanofi, Medtronic, Menarini,

Lisätiedot

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9.

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9. Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa TUTKIJARYHMÄ: Nina Rautio, Pirkanmaan shp, nina.rautio@oulu.fi Jari Jokelainen, Oulun yliopisto Heikki Oksa,

Lisätiedot

Valkotakkiverenpaine ja piilevä hypertensio totta vai tarua? Antti Jula Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Valkotakkiverenpaine ja piilevä hypertensio totta vai tarua? Antti Jula Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Valkotakkiverenpaine ja piilevä hypertensio totta vai tarua? Antti Jula Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 135/85 Ambulatory awake or Home BP Antti Jula 2 Valkotakkihypertensio ja piilevä

Lisätiedot

Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet?

Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet? Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet? 23.05.08 Helsinki Tuula Tikkanen Dosentti, apulaisylilääkäri Laakson sairaalan konsultaatiopkl ja Helsinki Hypertension Centre of Excellence, HYKS Kohonnut verenpaine,

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa FINRISKI-terveystutkimuksen tuloksia Pekka Jousilahti Tutkimusprofessori, THL 25.10.2014 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus - Viisi aluetta Suomessa

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Elintapamuutokset tarjoavat halvan ja tehokkaan

Elintapamuutokset tarjoavat halvan ja tehokkaan Kohonnut verenpaine Kohonneen verenpaineen lääkkeetön hoito Antti Jula Tärkeimmät kohonnutta verenpainetta alentavat elintapatekijät ovat natriumin saannin vähentäminen, kaliumin saannin lisääminen, ylipainoisilla

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Renaalinen denervaatio kohonneen verenpaineen hoidossa

Renaalinen denervaatio kohonneen verenpaineen hoidossa Renaalinen denervaatio kohonneen verenpaineen hoidossa Ilkka Tikkanen, dos. sisät. ja nefrol. erik.lääk. Osastonylilääkäri, HYKS Medisiininen tulosyksikkö, nefrologian klinikka ja Helsinki Hypertension

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi?

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Ilkka Tikkanen NÄIN HOIDAN Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Kaikki keskeiset verenpainelääkeryhmät parantavat hypertensiopotilaiden ennustetta. Reniini-angiotensiinijärjestelmän estäjien

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10. Mikko Syvänne Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.2010 1 Klassiset valtimotaudin riskitekijät Kohonnut veren kolesteroli Kohonnut

Lisätiedot

KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO

KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO Näyttöä väestötutkimuksista, 1960 2015 www.puolikiloa.fi 2 Meta- analyysi Tutkimus Maa Vuodet Key ym. 1999 Adven7st Mortality USA 1960 65 Mukana Adven7st

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Sekundaarinen hypertensio = kohonneen verenpaineen syynä on elimistön oma vika

Sekundaarinen hypertensio = kohonneen verenpaineen syynä on elimistön oma vika Tuula Tikkanen Sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, diabetologi Hypertension hoidon erityispätevyys (ESH) 04.04.2014 Helsinki Eksogeeninen hypertensio =verenpaineen nousun aiheuttajana on jokin

Lisätiedot

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste?

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Carol Forsblom, D.M.Sc. FinnDiane, kliininen koordinaattori HYKS Sisätaudit, Nefrologian klinikka Folkhälsanin tutkimuskeskus LabQuality 2008-02-07 Diabetes

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta?

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Kirsi Rantanen Neurologi, vs oyl Mei neu ppkl, HUS SVPY sihteeri 10.9.2015 1 SVPY syysristeily 4.-6.9.2015 Verenpaine ja AVH-sairaudet 70%:lla AVH-potilaista

Lisätiedot

Hypertension lääkehoito Suomessa

Hypertension lääkehoito Suomessa SILY ry:n ja Trafin valtuuttamien ilmailulääkäreiden kevätkokous 4.4.2014 Helsinki Hypertension lääkehoito Suomessa Teemu Ahola LT kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus Ilmailulääkäri

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORIDIP 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORIDIP 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.3.2016, VERSIO 1.1 VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola

Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola Näin hoidan Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola Vaste hoitoon on huono noin joka kymmenennellä verenpainepotilaalla. Tärkeimmät syyt ovat mittaamiseen liittyvät ongelmat,

Lisätiedot

UUSIN TIETO VAHVISTAA:

UUSIN TIETO VAHVISTAA: Kahvifaktaa ja terveys y h t e e n v e t o j a t i e t e e l l i s i s t ä t u t k i m u k s i s t a 2 4 TUTKITTUA TIETOA Kahvin vaikutus sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin ASIANTUNTIJA Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet Ei aiheeseen liittyviä sidonnaisuuksia Tutkimusrahoitus Novartis Luennoitsija Sanofi-Aventis,

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Monipillerissäkö tulevaisuus? Timo Strandberg. Helsingin yliopisto, Hyks. LKT, professori

Monipillerissäkö tulevaisuus? Timo Strandberg. Helsingin yliopisto, Hyks. LKT, professori Monipillerissäkö tulevaisuus? 24.11.2017 Timo Strandberg LKT, professori Helsingin yliopisto, Hyks Yhteistyö Erilaista yhteistyötä (tutkimus, koulutus, konsultointi) useiden tähän esitykseen liittyvien

Lisätiedot

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Juhani Sivenius Kuopion yliopisto, neurologian klinikka, KYS, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Aivoinfarktipotilaan seuraava päätetapahtuma on todennäköisesti

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

Keski-ikä oli 38,5 vuotta.

Keski-ikä oli 38,5 vuotta. Väestö Vuosina 1800-1950 Suomen väestö kaksinkertaistui aina 50 vuodessa. Vuosina 1950-1990 väestön lisäys on ollut 1 miljoona eikä se enää juuri muutu. Alle työikäisiä on noin 1 milj. ja yli 65-vuotiaita

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä. Aila Tiitinen ja Matti J. Tikkanen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä. Aila Tiitinen ja Matti J. Tikkanen Lääkehoito Vaihdevuosien hormonikorvaushoito sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä Aila Tiitinen ja Matti J. Tikkanen Vaihdevuosien jälkeinen hormonikorvaushoito yleistyy koko ajan. Tavallisimmin estrogeenihoito

Lisätiedot

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti MENETELMÄOHJE 1 (5) 3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti 1. YLEISTÄ Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti antaa kertamittauksia ja kotimittauksia paremman ja luotettavamman kuvan verenpaineesta. Lisäksi

Lisätiedot

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle?

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Timo Strandberg Geriatrian professori, LKT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Helsingin ja Oulun yliopistot, Hyks Tyypin 2 diabetes ja riskit

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 17 December 2015 EMA/PRAC/835776/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 30.

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Yhteiset kansanterveytemme haasteet riskitiedoista toimintaan Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Markku Peltonen PhD,, dosentti, yksikön n pääp äällikkö Diabetesyksikkö Terveyden

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Verenpainetasot ja hoitotasapaino FINRISKI-tutkimusalueilla 1982 2012

Verenpainetasot ja hoitotasapaino FINRISKI-tutkimusalueilla 1982 2012 alkuperäistutkimus tieteessä Tiina Laatikainen LT, professori Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä,

Lisätiedot

Natriuminsaannin vähentäminen lisää terveitä elinvuosia

Natriuminsaannin vähentäminen lisää terveitä elinvuosia Katsaus Antti Jula LKT, tutkimusprofessori, sisätautiopin dosentti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö Natriuminsaannin vähentäminen lisää terveitä elinvuosia Natriuminsaannin vähentäminen

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO LOSATRIX 12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT Päivämäärä: 8.9.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hypertensiosta,

Lisätiedot

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina:

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: B12-vitamiini B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: solujen jakautumiseen kudosten muodostumiseen

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Kohonneen verenpaineen hoidon tavoite ja lääkehoidon aiheet

Kohonneen verenpaineen hoidon tavoite ja lääkehoidon aiheet Kohonneen verenpaineen hoidon tavoite ja lääkehoidon aiheet 19.9.2013 Jyväskylä Teemu Ahola, LT kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS sydänkeskus Kuva modifioitu artikkeleista: Kastarinen J Hypertens

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

Alzheimerin taudin ehkäisy

Alzheimerin taudin ehkäisy Alzheimerin taudin ehkäisy Tiia Ngandu MD, PhD 5.9.2012 Karjalan XII Lääketiedepäivät/ Tiia Ngandu 1 Alzheimerin taudin ennaltaehkäisy Taustaa Vaara- ja suojatekijät Interventiotutkimukset 5.9.2012 Karjalan

Lisätiedot

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta,

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, vaan liikunnan määrästä ja ruokavalion terveellisyydestä. Liikkuvat Koen terveyteni hyväksi 8% 29 % Olen tyytyväinen

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

GP Koulutustilaisuus Tuohilampi Pauliina Tuomikoski, LKT HUS Hyvinkään sairaala

GP Koulutustilaisuus Tuohilampi Pauliina Tuomikoski, LKT HUS Hyvinkään sairaala Kuumat aallot hormonihoidon verisuonivaikutusten ennustaja? GP Koulutustilaisuus Tuohilampi 1.10.2011 Pauliina Tuomikoski, LKT HUS Hyvinkään sairaala Kuumat aallot 60-80%:lla vaihdevuosi-ikäisistä naisista

Lisätiedot

Ikämiesten seksuaalisuus

Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Turku 26.1.2012 Juhana Piha Fysiologian dosentti, Kliinisen fysiologian erikoislääkäri Kliininen seksologi (vaativa erityistaso, NACS) Seksuaalisuuden

Lisätiedot