Vaikean verenpainetaudin hoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikean verenpainetaudin hoito"

Transkriptio

1 Näin hoidan Matti Nikkilä Vaikean verenpainetaudin hoito Uusista verenpainelääkkeistä huolimatta hypertension hoitotulokset jäävät usein epätyydyttäviksi. Lähes puolella verenpainepotilaista todetaan lääkityksen aikana edelleen selvästi suurentuneita verenpainearvoja (yli 140/90 mmhg). Syynä tähän voi olla potilaan huono hoitomyöntyvyys, koska hypertensio on useimmiten oireeton tai vähäoireinen sairaus. Verenpainelääkityksen aikana lääkkeettömän hoidon merkitys saattaa unohtua niin potilaalta kuin hoitavalta lääkäriltä. Vaikean hypertension (yli 180/110 mmhg) hoito vaatii yleensä neljän lääkkeen yhdistelmää ja tarvittaessa tutkimuksia sekundaarisen hypertension selvittämiseksi, jos verenpaine ei laske riittävästi yhdistelmähoidosta huolimatta. Vaikea hypertensio on usein myös hoitoresistentti, minkä vuoksi huolellinen anamneesi elintavoista ja muista sairauksista on tärkeää. T yöikäisistä hypertensiivisistä henkilöistä vain noin puolet on tietoisia kohonneesta verenpaineestaan (Kastarinen ym. 1998). Heistä taas noin joka toinen käyttää säännöllisesti verenpainelääkkeitä. Tutkimusten mukaan osapuilleen 50 % verenpainepotilaista on riittämättömästi hoidettuja ja vain neljäsosa on hyvässä hoitotasapainossa (Meriranta ym. 2004). Hoitamaton tai huonosti hoidettu vaikea hypertensio aiheuttaa kohde-elinvaurioita (taulukko 1), jotka lisäävät verenpainepotilaiden sairastuvuutta ja kuolleisuutta sydän ja verisuonisairauksiin. Kohonneen verenpaineen liian pitkä seuranta ilman lääkehoitoa aiheuttaa pysyviä muutoksia verisuonten seinämiin ja pahentaa hypertensiota. Vaikean hypertension paras ehkäisykeino on aloittaa lievän hypertension hoito ajoissa. Taulukko 1. Vaikean verenpainetaudin aiheuttamat elinvauriot. Aivot : aivohalvaus (infarkti, verenvuoto), enkefalopatia Sydän: hypertrofia, vajaatoiminta, keuhkopöhö, sepelvaltimotauti Munuaiset: mikroalbuminuria, nefroskleroosi, vajaatoiminta Silmän verkkokalvo: verenvuoto, eksudaatit, staasipapilla, näköhäiriöt Lääkäreiden asenteet Lääkäreiden välinpitämätön asenne nuorten ja työikäisten potilaiden suureen verenpainearvoon (taulukko 2) on yleinen kansainvälinen ongelma. Keskivaikeata verenpainetautia saatetaan seurata vuosikausia ilman lääkitystä. Suomessa yhtenä syynä tähän saattavat olla Kansaneläkelaitoksen ohjeet erityiskorvattavuudesta. Taustalla voi olla myös lääkärin liian suuri usko elintapamuutosten vaikutukseen. Lievän hypertension lääkehoito on aloitettava viimeistään kuuden kuukauden lääkkeettömän seurannan jälkeen, elleivät elintapamuutokset tuota tulosta. Keskivaikean hypertension lääke- Taulukko 2. Hypertension luokittelu. Verenpaineen luokka Systolinen verenpaine (mmhg) Diastolinen verenpaine (mmhg) Normaali alle 140 alle 90 Lievä hypertensio Keskivaikea hypertensio Vaikea hypertensio yli 180 yli 110 Isoloitunut systolinen yli 180 alle 90 hypertensio Pahanlaatuinen hypertensio yli 240 yli 140 Duodecim 2007;123:

2 Taulukko 3. Hypertensiopotilaan anamneesi. Nautintoaineet: alkoholi, tupakka, lakritsi, suola Lääkkeet: särky, astma ja masennuslääkkeet, hormonihoito, steroidit Muut sairaudet: diabetes, sydän ja munuaissairaudet, aivoverenkierron häiriöt Psykososiaaliset tekijät: työstressi, avioero yms. Yleinen terveydentila: paino, liikunta, harrastukset Suku: verenpainetauti, sydän ja aivoinfarktit alle 65 vuoden iässä Verenpaineen seuranta ja lääkitys viimeisten 10 vuoden ajalta hoito on aloitettava viimeistään kuukauden seurannan jälkeen. Todetun vaikean hypertension lääkehoito on syytä aloittaa tarkistusmittausten jälkeen viikon kuluessa. Verenpainetaudin ehkäisy Verenpainepotilaan huolellinen anamneesi (taulukko 3) saattaa paljastaa syyn verenpaineen nousuun. Nautintoaineista alkoholi, tupakka ja lakritsi ovat tärkeimmät nuorten ja keski-ikäisten kohonneen verenpaineen aiheuttajia. Osa ihmisistä (noin %) on herkkiä suolalle ja heille kehittyy hypertensio suolan liiallisen käytön seurauksena. Särkylääkkeiden runsas käyttö saattaa vaikuttaa munuaisten prostaglandiinisynteesiin aiheuttaen suolan ja nesteen kertymistä elimistöön sekä verenpaineen nousua. Huomattava ylipainoisuus johtaa usein vaikeahoitoiseen hypertensioon. Vähärasvainen ruokavalio ja liikunnan lisäys laskevat painoa ja vähentävät arterioskleroosin ja siitä johtuvan sekundaarisen hypertension vaaraa. Riittämätön lääkitys Sisätautien poliklinikkaan tulevista lähetteistä päätellen verenpainetaudin hoito on muuttunut ongelmalliseksi uusien lääkkeiden tultua markkinoille. Hoitoon reagoimattomia verenpainepotilaita lähetetään entistä enemmän jatkotutkimuksiin sekundaarisen syyn pois sulkemiseksi. Erittäin harvoin näistä potilaista kuitenkaan löytyy mitään poikkeavaa hypertension aiheuttajaa. Yleisin syy on riittämätön lääkitys. Uusimpia lääkkeitä kuten, angiotensiinireseptorin (ATR) salpaajaa tai kalsiuminestäjää, on usein määrätty mutta hyvin usein diureetti tai beetasalpaaja tai molemmat puuttuvat lääkityksestä. Tiedusteltaessa potilaalta ja lähettävältä lääkäriltä syytä tähän vastauksena ovat beetasalpaajien ja diureettien»vanhanaikaisuus» ja niiden käytön vältettävyys. Lääkityksen valinta Ensimmäiset laajat verenpainetutkimukset (Veterans Administrations Cooperative Study Group 1967) osoittivat verenpainetaudin hoidon tärkeyden ja jo pelkän diureettilääkityksen hyödyllisyyden. Tosin näissä tutkimuksissa osa potilaista, joiden diastolinen paine oli 115 mmhg tai enemmän, hoidettiin lumelääkkeellä, jolloin päätetapahtumia (aivohalvaus, sydäninfarkti, munuaissairaudet) ilmaantui nopeasti ja paljon. Nykyisin tämänkaltainen tutkimusasetelma ei ole mahdollinen eettisistä syistä. Vielä 1985 julkaistiin lumekontrolloitu verenpainetutkimus (MRC, Medical Research Council Working Party) lievää hypertensiota (diastolinen paine alle 105 mmhg) sairastavilla. Tässä tutkimuksessa miehet hyötyivät hoidosta mutta naiset eivät. Uusimmat verenpainetutkimukset ovat enimmäkseen kahden vaikuttavan aineen vertailuja (ALLHAT, LIFE, VALUE, ASCOT) (Dahlöf ym ja 2005, Furberg ym. 2002, Stevo ym. 2004). Verenpainelääkkeiden teho paineen alentamisessa on osoittautunut yhtä hyväksi kaikissa tutkimuksissa, mutta tilastollisia eroja on todettu haittavaikutuksissa, tietyissä päätetapahtumissa (aivohalvaukset) ja liitännäissairauksien (diabetes) esiintymisessä. Suuret verenpainetutkimukset ovat lääketeollisuuden teettämiä ja maksamia, ja niissä on usein verrattu uusia lääkkeitä vanhoihin. Useimmissa tutkimuksissa on todettu, että tärkeintä on normaalin verenpainetason (140/90 mmhg) saavuttaminen, mutta markkinoinnissa käytetään hyväksi muita perusteluita. Lievässä hypertensiossa (yli 140/90 mmhg) voidaan valita aloituslääke yksilöllisesti, jolloin potilaan ikä, sukupuoli, metabolinen kokonaistilanne (insuliiniresistenssi, lipidit, liikapaino), muut sairaudet ja hemodynaaminen tilanne vaikuttavat asiaan (taulukko 4) (Nikkilä 1999 ja 2006) M. Nikkilä

3 Keskivaikeassa verenpainetaudissa (yli 160/100 mmhg) joudutaan useimmiten käyttämään yhdistelmähoitoa, joiden järkevimpiä ovat ACE:n estäjän ja diureetin tai beetasalpaajan ja kalsiuminestäjän (dihydropyridiini) yhdistelmät, koska niillä on additiivinen vaikutus verenpaineen laskuun ja käänteinen haittavaikutuksiin. Myös yhdistelmähoidoissa pyritään ottamaan huomioon muut sairaudet ja hemodynamiikka. Ylipainoisille metabolista oireyhtymää sairastaville, diabeetikoille ja bradykardisille potilaille määrätään ACE:n estäjän ja diureetin yhdistelmää. Tiheälyöntisille ja rytmihäiriöihin taipuvaisille potilaille joita työikäisistä verenpainepotilaista on enemmistö on järkevintä antaa beetasalpaajan ja kalsiuminestäjän yhdistelmää. Taulukko 4. Verenpainelääkkeen valinta. Tiatsididiureetti Naiset, iäkkäät Sydämen vajaatoiminta Tehostamaan ACE:n estäjän ja ATR:n salpaajan vaikutusta Superselektiivinen beetasalpaaja (bisoprololi, betaksololi) Nuoret Rytmihäiriö, takykardia, stressi, sepelvaltimotauti Tehostamaan kalsiuminestäjien vaikutusta ja estämään niiden aiheuttamaa takykardiaa ja hengenahdistusta, jota saattaa esiintyä myös ACE:n estäjiä ja ATR:n salpaajia käytettäessä ACE:n estäjät Dyslipidemia, insuliiniresistenssi, metabolinen oireyhtymä, diabetes, vasemman kammion hypertrofia, nefropatia ATR:n salpaaja ACE:n estäjän aiheuttaessa yskää; samat käyttöaiheet kuin ACE:n estäjillä Kalsiuminestäjä Iäkkäät, fyysisesti aktiiviset Beetasalpaajan ollessa vasta-aiheinen Spironolaktoni Hypokalemian sekä primaarisen ja sekundaarisen hyperaldosteronismin yhteydessä Tehostamaan tai korvaamaan ACE:n estäjän ja diureetin vaikutusta Sentraalisesti vaikuttavat (klonidiini, moksonidiini) Vaikean hypertension hoitoon yhdessä muiden verenpainelääkkeiden kanssa Kaikki edellä mainitut yhdistelmänä Vaikean hypertension hoidossa vasta-aiheet huomioiden Vaikean verenpainetaudin hoito on selväpiirteistä, koska tällöin joudutaan käyttämään kaikista neljästä lääkeaineryhmästä valittua lääkettä (beetasalpaaja, kalsiuminestäjä, ACE:n estäjä tai ATR:n salpaaja, diureetti). Beetasalpaajaksi kannattaa valita mahdollisimman beeta 1 - selektiivinen, tehokas ja hyvin imeytyvä lääke, kuten bisoprololi. Kalsiuminestäjäksi valitaan verisuoniselektiivinen lääke, jolla on vaikutusta iäkkäillä potilailla myös sepelvaltimoihin. Varsinkin vanhemmille sepelvaltimotautia sairastaville amlodipiini on sopivin kalsiuminestäjä. Jos munuaisten toiminta on normaali, valitaan riittävän pitkävaikutteinen ACE:n estäjä (enalapriili, perindopriili). Hoitomyöntyvyyden parantamiseksi diureetti (hydroklooritiatsidi) voidaan valita yhdistelmävalmisteena beetasalpaajan tai ACE:n estäjän mukana. Lisähyötyä voidaan saada lievän hypokalemian yhteydessä valitsemalla hydroklooritiatsidi ja amiloridi erikseen yhdistelmävalmisteena. Merkitsevä hypokalemia edellyttää aina reniinin ja aldosteronin määrityksiä. Vaikka primaarista hyperaldosteronismia (Connin syndroomaa) ei todettaisikaan, kannattaa kokeilla spironolaktonia merkitsevän hypokalemian yhteydessä. Mikäli potilaalla on sekundaarinen hyperaldosteronismi (sekä reniini että aldosteronipitoisuudet ovat suurentuneita tai normaalin ylärajoilla), voidaan usein muiden diureettien ja ACE:n estäjien käyttö lopettaa ja kokeilla niiden tilalle spironolaktonia sen hyvän tehon vuoksi. ACE:n estäjät aiheuttavat noin 20 %:lle verenpainepotilaista yskää, jolloin varalääkkeenä käytetään ATR:n salpaajaa. Usein neljän lääkkeen yhdistelmä tehoaa vaikeaan hypertensioon hyvin. Lisäksi varsinkin spironolaktonin käyttö valikoidusti on parantanut hoitotuloksia. Ellei tämä yhdistelmä tehoa riittävästi, on potilas lähetettävä erikoissairaanhoitoon sekundaarisen hypertension tutkimiseksi. Jos sekundaarinen hypertensio on suljettu pois sairaalatutkimuksilla eikä potilaan verenpaine ole tyydyttävällä tasolla neljää lääkettä käytettäessä, voidaan lääkitykseen lisätä vielä sentraalisesti vaikuttava klonidiini tai uudempi, paremmin siedetty moksonidiini. Vaikean verenpainetaudin hoito 1737

4 Sekundaarinen hypertensio Ellei neljän lääkkeen yhdistelmällä saada riittävää hoitovastetta ja potilas on käyttänyt lääkkeitään ohjeiden mukaan, hänet on syytä lähettää erikoissairaanhoidon tutkimuksiin. Verenpainepotilaan perustutkimusten (taulukko 5) lisäksi määritetään plasman reniini ja aldosteroni sekä vuorokausivirtsan metanefriinit ja normetanefriinit. Primaarinen hyperaldosteronismi (Connin syndrooma) on alidiagnosoitu ja yleisin työikäisten sekundaarisen hypertension syy (taulukko 6). Vanhuksilla taas arterioskleroosin aiheuttama renovaskulaarinen hypertensio on alidiagnosoitu ja yleinen kohonneen verenpaineen aiheuttaja. Muut endokrinologiset syyt (taulukko 5) ovat erittäin harvinaisia. Yleensä munuaissairaudet ovat tiedossa ennestään eivätkä aiheuta diagnostisia ongelmia. Poikkeuksia ovat eri syistä johtuva hydronefroosi tai äkillinen munuaisvaltimon tai laskimon tukos. Siksi munuaisten kaikukuvaus ja nefrografia kuuluvat sekundaarisen hypertension perustutkimuksiin. Kasvaimista aivo ja munuaiskasvaimet saattavat olla vaikean hypertension syynä. Kroonista päänsärkyä potevalle verenpainepotilaalle on syytä tehdä aivojen tietokonetomografia. Suurien aldosteroni tai reniiniarvojen yhteydessä tavallisin kuvantamistutkimus on munuaisten ja lisämunuaisten tietokonetomografia. Renovaskulaarista hypertensiota epäiltäessä on nykyisin Taulukko 5. Sekundaarisen hypertension tutkimukset. Perustutkimukset: pieni verenkuva, seerumin kalium ja kreatiniini, verenglukoosi, lipidit, EKG, thoraxröntgen Plasman reniinin ja aldosteronin yksi aamuarvo riittää Spironolaktonin käyttö keskeytetään 4 6 viikkoa aikaisemmin, mutta muiden verenpainelääkkeiden käyttöä ei tarvitse keskeyttää Vuorokausivirtsan metanefriinit ja normetanefriinit Munuaisten kaikukuvaus ja tarvittaessa dopplertutkimus Nefrografia (kaptopriililla, tai ilman sitä, jos potilas käyttää jo ACE:n estäjää) Munuaisten magneettiangiografia, jos em. tutkimusten perusteella epäillään munuaisvaltimoperäistä hypertensiota Lisämunuaisten ja munuaisten tietokonetomografia, jos epäillään lisämunuaisen adenoomaa tai hypertrofiaa tai munuaiskasvainta Seerumin kalsium, hypertyreoosin sulkeminen pois, deksametasonikoe Taulukko 6. Sekundaarisen hypertension syitä. Primaarinen hyperaldosteronismi (yleisin) Renovaskulaarinen hypertensio yleinen vanhuksilla arterioskleroosin yhteydessä nuorilla voi esiintyä fibromuskulaarista dysplasiaa Renaalinen hypertensio anamneesissa nefropatia, harvoin diagnostinen ongelma hydronefroosi eri syistä äkillinen tukos munuaisvaltimossa tai laskimossa virtsakivitauti eturauhasen liikakasvu Muut endokrinologiset syyt: feokromosytooma, Cushingin tauti, akromegalia, hyperparatyreoosi, reninooma Muut syyt: aivokasvain, aivovamma, aivoinfarkti, kollagenoosit, aortan koarktaatio, uniapnea käytännöllisintä tehdä suoraan munuaisvaltimoiden magneettiangiografia. Joissakin sairaaloissa tehdään rutiinimaisesti kaptopriilirenografia, mutta se on osoittautunut epäherkäksi tutkimukseksi. Hoitoon reagoimaton verenpainetauti Resistentillä hypertensiolla tarkoitetaan sellaista verenpainetautia, joka ei reagoi neljän lääkkeen yhdistelmään riittävästi, vaan verenpaine pysyy korkeampana kuin 140/90 mmhg. Syynä saattaa olla potilaan hoitomyöntyvyyden puute tai lääkeannosten pienuus. Muita syitä voivat olla sekundaarinen hypertensio, valkotakkihypertensio, jokin lääke, jolla on interaktio verenpainelääkkeen kanssa (särkylääkkeet, hormonit, steroidit, astmalääkitys, masennuslääkkeet, syklosporiini), nautintoaine (alkoholi, tupakka, lakritsi, suola), pseudohypertensio tai yksinkertaisesti huomattava ylipaino. Iäkkäiden potilaiden verenpaineen hoito on usein ongelmallista valtimoiden kovettumisen yhteydessä esiintyvän pseudohypertension vuoksi. Poikkeuksellisen korkea systolinen ja diastolinen verenpaine 4 5 lääkkeen yhdistelmästä huolimatta tuo mieleen valkotakki tai pseudohypertension. Joskus iäkäs potilas on harvinaisen hyväkuntoinen ja elää pitkään korkeasta verenpaineesta ja maksimaalisesta verenpainelääkityksestä huolimatta eikä elinmuutoksia todeta. Tietysti on otettava huomioon sekin vaihtoehto, että potilas ei ota lääkkeitään niin kuin on mää M. Nikkilä

5 rätty. Iäkkäiden potilaiden verenpaineen hoidossa on tärkeätä huomioida mahdollinen ortostaattinen hypotensio, ja siksi verenpaine on syytä mitata välillä myös pystyasennossa. Pahanlaatuinen verenpainetauti Pahanlaatuinen verenpainetauti on kliininen oireyhtymä, joka kehittyy pitkään hoitamattomana olleen hypertension seurauksena. Verenpaineen tehostuneen diagnostiikan ja hoidon myötä se on nykyisin harvinainen löydös, joka useimmiten liittyy sekundaarisen hypertension komplisoitumiseen tai raskaudenaikaiseen pre eklampsiaan. Pahanlaatuiseen hypertensioon liittyy aivojen ja munuaisten verenkierron häiriöitä, jotka johtavat verenpaineen huomattavaan nousun myötä patofysiologisiin muutoksiin arterioleissa, voimakkaaseen sympatikotoniaan ja reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmän rajuun aktivoitumiseen. Yleensä diastolinen verenpaine on yli 140 mmhg ja oireina ovat päänsärky, sekavuus, kouristukset, näköhäiriöt, sydämen toiminnan pettäminen, keuhkopöhö ja oliguria. Pahanlaatuiseen verenpaineeseen liittyvä hypertensiivinen kriisi vaatii aina sairaalahoitoa ja nitroprussidiinfuusion tai nitroinfuusion ja labetalolia suoneen. Ensiapuna on syytä antaa keskipitkä tai pitkävaikutteista kalsiuminestäjää ja klonidiinia lihakseen. Hoidon pitkittyessä ensiavussa on annettava varalta suonensisäinen nesteinfuusio. Hemodynaamisen tilanteen mukaan ensiavussa voidaan antaa suoneen 40 mg furosemidia ja 5 mg metoprololia. Verenpaineen liiallisesta äkillisestä alentamisesta on varoitettu, koska joissakin tapauksissa verenpaineen äkillinen huomattava nousu liittyy alkavaan aivoinfarktiin ja verenpaineen liian nopea lasku voi pahentaa aivojen iskemiaa ja laajentaa aivoinfarktia. Lopuksi Koska vaikean hypertension hoito ehkäisee parhaiten aivohalvauksia, pitäisi potilailta kartoittaa aivohalvauksen vaaratekijöitä eikä niinkään soveltaa sepelvaltimotaudin vaaraa kuvaavaa taulukkoa. Lääketeollisuus pyrkii ohjailemaan uusien verenpainetutkimusten perusteella lääkäreiden hoitokäytäntöjä erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja lääke-esittelyissä uusien kalliimpien lääkkeiden suuntaan. Myös puolueettomat asiantuntijat ja Suomen verenpaineyhdistys pohtivat aika ajoin, mikä olisi paras ensisijaislääkitys hypertension hoidossa. Lääkitystä valittaessa on otettava yksilöllisesti huomioon potilaan ikä, sukupuoli, sydämen ja verenkierron tila, diabetes, insuliiniresistenssi ja metabolinen oireyhtymä, stressitekijät sekä mahdollinen sekundaarinen hypertensio. Vaikean hypertension hoidossa näitä ei tarvitse pitkälti pohtia vaan kaikkia neljää verenpainelääkeryhmää (ACE:n estäjä tai ATR:n salpaaja, diureetti, beetasalpaaja, kalsiuminestäjä) käytetään samanaikaisesti riippumatta siitä, ovatko ne»uusia vai vanhoja» lääkkeitä. y d i n a s i a t Kohonneen verenpaineen ajoissa aloitettu hoito ehkäisee vaikean verenpainetaudin ja elinkomplikaatioiden kehittymistä. Verenpainetaudin hoidossa on tärkeintä normotension (alle 140/90 mmhg) saavuttaminen. Toissijaista on, millä lääkkeellä se saavutetaan. Yhdistelmähoito (ACE:n estäjä + diureetti tai beetasalpaaja + kalsiuminestäjä) pienillä annoksilla on useimmiten tehokkaampi kuin monoterapia isolla annoksella. Vaikean verenpainetaudin hoidossa joudutaan käyttämään lähes aina neljää verenpainelääkettä: ACE:n estäjää (tai ATR:n salpaaja), diureettia, beetasalpaajaa ja kalsiuminestäjää. Vaikean verenpainetaudin hoito 1739

6 Kirjallisuutta Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE, ym. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359: Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, ym. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindropril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicenter randomised controlled trial. Lancet 2005;366: Furberg CD, Wright JT, Davis BR, ym. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomised to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs. diuretic: the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA 2002;288: Kastarinen MJ, Salomaa VV, Vartiainen EA, ym. Trends in blood pressure levels and control of hypertension in Finland from 1982 to J Hypertens 1998;16: Medical Research Council Working Party. MRC trial of treatment of mild hypertension: principal results. BMJ 1985;291: Meriranta P, Tikkanen I, Kumpusalo E, ym. Verenpainepotilas terveyskeskuksessa: hoitotulokset paranemassa. Suom Lääkäril 2004;59: Nikkilä M. Kohonneen verenpaineen lääkehoito. Duodecim 1999;115: Nikkilä M. Ovatko uudet verenpainelääkkeet parempia kuin vanhat? Duodecim 2006;122: Stevo J, Kjeldsen SE, Weber M, ym. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet 2004;363: Veterans Administration Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents: Effects of treatment on morbidity in hypertension. Results in patients with diastolic blood pressures averaging 115 through 129 mmhg. JAMA 1967;202: MATTI NIKKILÄ, dosentti, ylilääkäri Hatanpään sairaala Tampere 1740

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho

Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho Lääkehoito Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet Heikki Ruskoaho Kohonnutta verenpainetta alentavan lääkehoidon tavoitteena on sekä systolisen että diastolisen verenpaineen mahdollisimman

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola

Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola Näin hoidan Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola Vaste hoitoon on huono noin joka kymmenennellä verenpainepotilaalla. Tärkeimmät syyt ovat mittaamiseen liittyvät ongelmat,

Lisätiedot

Sekundaarinen hypertensio = kohonneen verenpaineen syynä on elimistön oma vika

Sekundaarinen hypertensio = kohonneen verenpaineen syynä on elimistön oma vika Tuula Tikkanen Sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, diabetologi Hypertension hoidon erityispätevyys (ESH) 04.04.2014 Helsinki Eksogeeninen hypertensio =verenpaineen nousun aiheuttajana on jokin

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA Dosentti, sisätautien el Toimialuejohtaja Tyks, Turku SIDONNAISUUDET Advisor/Consultant/Speaker s Bureau Bayer, Boehringer-Ingelheim, Genzyme-Sanofi, Medtronic, Menarini,

Lisätiedot

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi?

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Ilkka Tikkanen NÄIN HOIDAN Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Kaikki keskeiset verenpainelääkeryhmät parantavat hypertensiopotilaiden ennustetta. Reniini-angiotensiinijärjestelmän estäjien

Lisätiedot

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE Juha Hartikainen KYS-SYDÄNKESKUS AME 2003 1 ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med HYPERTENSIO ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med B.010 Sydän ja verisuonisto (c) ILMAILUMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Hypertension endokriiniset syyt. Leena Moilanen Sisätautien klinikka KYS Lääkärien kertausharjoitukset: Endokrinologia 5.12.2008

Hypertension endokriiniset syyt. Leena Moilanen Sisätautien klinikka KYS Lääkärien kertausharjoitukset: Endokrinologia 5.12.2008 Hypertension endokriiniset syyt Leena Moilanen Sisätautien klinikka KYS Lääkärien kertausharjoitukset: Endokrinologia 5.12.2008 Sidonnaisuudet Leena Moilanen En omista lääke-, terveysteknologia- tai instrumenttiteollisuuden

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Kohonneen verenpaineen seulonnan yleistyessä

Kohonneen verenpaineen seulonnan yleistyessä Kohonnut verenpaine Matti Nikkilä Kohonnut verenpaine on todettu hyvin yleiseksi ja merkitseväksi sydän- ja verisuonitautien vaaratekijäksi. Lääkehoidon aloituksen kynnys on alentunut parin viime vuosikymmenen

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Asiakastiedote 26/2014

Asiakastiedote 26/2014 Arvoisa asiakas, Asiakastiedote Sivu 1/5 Muutoksia reniini- ja aldosteronimäärityksiin sekä uusi tutkimus Aldosteroni-reniini, suhde fp-reniini, konsentraatio fp-reninm ATK 22100 P -Reniini, konsentraatio

Lisätiedot

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Antti Jula Ylilääkäri, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tärkeimmät kuolemaan johtaneet riskitekijät

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet?

Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet? Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet? 23.05.08 Helsinki Tuula Tikkanen Dosentti, apulaisylilääkäri Laakson sairaalan konsultaatiopkl ja Helsinki Hypertension Centre of Excellence, HYKS Kohonnut verenpaine,

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia

Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia Tieteessä alkuperäistutkimus Teemu L. Ahola LT, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus THL, Terveysosasto teemu.ahola@tyks.fi Jouni K. Johansson LT, terveydenhuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Feokromosytoomapotilaan anestesia

Feokromosytoomapotilaan anestesia Feokromosytoomapotilaan anestesia Leila Niemi-Murola dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys, AFAMEE kliininen opettaja Clinicum, HY ja TutKA, HYKS Feokromosytooma Insidenssi 1/400 000 - verenpainetautia

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys Katsaus TIMO STRANDBERG Iäkkään hypertensio Kohonnut verenpaine on erityisesti iäkkäillä vakavien sydän- ja verisuonisairauksien varsinkin aivohalvauksen ja sydämen vajaatoiminnan taustatekijä. Kohonneen

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Hypertonian lääkehoito Seminaari 2015, L4k Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio

Hypertonian lääkehoito Seminaari 2015, L4k Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio Hypertonian lääkehoito Seminaari 2015, L4k 5.5.2014 Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio Kliinisen farmakologian seminaarit Ilmoittautuminen ja palaute Weboodissa (300013) Hypertonian

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja Kohonnut verenpaine Ilkka Tikkanen ja Tuula Tikkanen Kiistatta on osoitettu, että jo lievästi kohonnutta verenpainetta kannattaa hoitaa. Uusimmissa suosituksissa ollaan kuitenkin luopumassa kategorisista

Lisätiedot

Lääkkeet ja kuntoutuminen

Lääkkeet ja kuntoutuminen Lääkkeet ja kuntoutuminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri Helsingin Sosiaalivirasto Toimeksianto; Lääkkeiden vaikutus Laskevat verenpainetta niin, että vanhus pyörtyy Jäykistävät Vievät tasapainon Sekoittavat

Lisätiedot

RR = CO x TPR. Mistä verenpaine muodostuu? Verenpainelääkkeet. Verenpainetauti kehittyy hitaasti ja oireetta HYPERTENSION SILENT KILLER

RR = CO x TPR. Mistä verenpaine muodostuu? Verenpainelääkkeet. Verenpainetauti kehittyy hitaasti ja oireetta HYPERTENSION SILENT KILLER Mistä verenpaine muodostuu? Verenpainelääkkeet Professori Eero Mervaala Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto RR = CO x TPR CO = Cardiac output = Syke x sydämen iskutilavuus TPR = Total peripheral

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tdk Helsingin yliopisto

Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tdk Helsingin yliopisto Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tdk Helsingin yliopisto CARDIOVASCULAR CONTINUUM Ravinto Elintavat Perimä Dyslipidemia Hypertensio Lihavuus/

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO LOSATRIX 12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT Päivämäärä: 8.9.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hypertensiosta,

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Jopa %:lla aikuistyypin diabeetikoista

Jopa %:lla aikuistyypin diabeetikoista Aikuistyypin diabetes on valtimotauti Verenpainetaudin hoito aikuistyypin diabeetikoilla Leena Mykkänen Jopa 40 60 %:lla aikuistyypin diabeetikoista on kohonnut verenpaine, joka lisää jo muutenkin suurta

Lisätiedot

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite II Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 6 Angiotensiinikonvertaasin estäjiä (ACE:n estäjiä) benatsepriilia, kaptopriilia, silatsapriilia, delapriilia, enalapriilia,

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE 13 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Valtimotaudin ABC 2016

Valtimotaudin ABC 2016 Valtimotaudin ABC 2016 Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Milloin pitää epäillä sekundaarista hypertensiota?

Milloin pitää epäillä sekundaarista hypertensiota? Niina Koivuviita NÄIN TUTKIN Milloin pitää epäillä sekundaarista hypertensiota? Sekundaarinen hypertensio todetaan noin 5 10 %:lla verenpainetautia sairastavista. Sekundaarisen verenpainetaudin mahdollisuus

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti. Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen

Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti. Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen Katsaus Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen Vaihdevuosien jälkeiseen kohonneeseen verenpaineeseen on viime vuosikymmenien aikana suhtauduttu pidättyvämmin kuin miehen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti MENETELMÄOHJE 1 (5) 3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti 1. YLEISTÄ Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti antaa kertamittauksia ja kotimittauksia paremman ja luotettavamman kuvan verenpaineesta. Lisäksi

Lisätiedot

Hypertensio 24.8.2012 Meilahti ls. 4

Hypertensio 24.8.2012 Meilahti ls. 4 Hypertensio 24.8.2012 Meilahti ls. 4 Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Medisiininen tulosyksikkö, nefrologian klinikka, ja Helsinki Hypertension

Lisätiedot

Hypertonian lääkehoito Seminaari 2014, L4k Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio

Hypertonian lääkehoito Seminaari 2014, L4k Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio Hypertonian lääkehoito Seminaari 2014, L4k 6.5.2014 Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio Kliinisen farmakologian seminaarit Ilmoittautuminen Weboodissa (300013) Hypertonian lääkehoito

Lisätiedot

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Tiina Laatikainen, LT, tutkimusprofessori 24.11.2012 1 Kohonnut verenpaine Lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin Sepelvaltimotaudin

Lisätiedot

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen terveysasema Vähentää astmaatikkojen päivystyskäyntejä ja

Lisätiedot

Mikä on valtimotauti?

Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin ABC Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS

KANSANELÄKELAITOKSESTA ANNETUN LAIN 20 :N PERUSTEELLA ANNETTUJEN KANSANELÄKELAITOKSEN OHJEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS 28.11.2003 2734/2/03 ja 2343/2/01 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen- Laakkonen Sosiaali- ja terveysministeriö KANSANELÄKELAITOKSESTA

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Kotiseuranta sydämen vajaatoimintapotilailla. 8.12.2011 VTT Tiina Heliö Dos., kardiologi HYKS

Kotiseuranta sydämen vajaatoimintapotilailla. 8.12.2011 VTT Tiina Heliö Dos., kardiologi HYKS Kotiseuranta sydämen vajaatoimintapotilailla 8.12.2011 VTT Tiina Heliö Dos., kardiologi HYKS Yleistä sydämen vajaatoiminnasta Eri syistä johtuva pumpputoiminnan häiriö, johon liittyy poikkeava hengenahdistus

Lisätiedot

Aivohalvausten torjunta tarvitsee kansallisen ohjelman

Aivohalvausten torjunta tarvitsee kansallisen ohjelman Professori Markku Kaste luennoi aiheesta aivohalvaus ja sen torjunta n järjestämässä yleisöluentosarjassa 14.3.2011 Helsingissä. Yleisöluento kuuluu Kansainvälisen Aivoviikon tapahtumiin. Professori Markku

Lisätiedot

Kohonneen verenpaineen hoito

Kohonneen verenpaineen hoito Käypä hoito -suositus Kohonneen verenpaineen hoito Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa kohonneen verenpaineen ehkäisyä, diagnostiikkaa

Lisätiedot

Hoidon aloitus ja seuranta 1

Hoidon aloitus ja seuranta 1 Hoidon aloitus ja seuranta 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. ENTRESTO on tarkoitettu aikuispotilaiden oireisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun sairauteen liittyy alentunut ejektiofraktio.

Lisätiedot

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä Sydän ja ajokyky Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä 29.3.2017 Sidonnaisuudet Työnantajan määräämä koulutus Boston scientific Medtronic finland St Jude Medical Sydän Ihmisen

Lisätiedot

Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito. Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin

Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito. Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin LT, tutkimustyö hypertensiosta ja nefrologiasta sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri European

Lisätiedot

DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA

DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA Diabeetikon hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA Simon terveyskeskuksessa noudatetaan L-PKS:n alueellista diabeetikon hoitokäytäntöä.

Lisätiedot

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA 1/5 ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA KESKEISET TEKIJÄT: o Sepelvaltimon tukos / ahtautuminen (kuva 1,sivulla 5) o Tromboottinen

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti,

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, Versio 2016 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Mitä vaskuliittityyppejä tunnetaan? Miten vaskuliitit luokitellaan?

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 12,5 mg, 25 mg, 50 mg tai 100 mg losartaanikaliumia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 12,5 mg, 25 mg, 50 mg tai 100 mg losartaanikaliumia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losartan Actavis 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Actavis 25 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Actavis 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miten käytän sykevälivaihtelun mittausta sairauksia potevilla ja lääkityksiä käyttävillä? Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos HRV- eri tekijöiden vaikutus Stressi Perimä

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Hypertensio Biomedicum, ls. 2

Hypertensio Biomedicum, ls. 2 Hypertensio 2.3.2015 Biomedicum, ls. 2 Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre of Excellence

Lisätiedot

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MIKÄ ON MONILÄÄKITYSTÄ? Tutkimukset 5 tai yli 10 tai yli runsas

Lisätiedot

Verenpaineen kotiseuranta

Verenpaineen kotiseuranta Verenpaineen kotiseuranta Liikunnan vaikutus 3-9 kk aikana Lääkityksen vaikutus Hoitotulokset ja seuranta Autotehtaan työntekijöiden ja toimihenkilöiden ikäjakautuma, yhteensä 1002 henkeä Tästä kaikki

Lisätiedot

Cozaar 12,5 mg -tabletti Sininen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toinen puoli on tasainen ja toisella puolella on merkintä 11.

Cozaar 12,5 mg -tabletti Sininen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toinen puoli on tasainen ja toisella puolella on merkintä 11. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cozaar 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Cozaar 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Cozaar 100 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Cozaar

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Verenpainepotilaan perustutkimukset ja lääkevalinta

Verenpainepotilaan perustutkimukset ja lääkevalinta Verenpainepotilaan perustutkimukset ja lääkevalinta Ilkka Tikkanen, dos. sisät. ja nefrol. erik.lääk. Osastonylilääkäri, HYKS Medisiininen tulosyksikkö, Nefrologian klinikka ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2012 Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Elimistön

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Bimatoprosti 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohonneen silmänpaineen alentaminen kroonista avokulmaglaukoomaa

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää valsartaania 40 mg, 80 mg tai 160 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää valsartaania 40 mg, 80 mg tai 160 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valsartan Actavis 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Valsartan Actavis 80 mg kalvopäällysteiset tabletit Valsartan Actavis 160 mg kalvopäällysteiset tabletit 2.

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TULOSTEN LUOTETTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT Leposyke Alkoholi Maksimisyke Sairaudet Lääkitys Puuttuva syketieto LEPOSYKE VAIKUTTAA PALAUTUMISEN MÄÄRÄÄN Mittausjakso

Lisätiedot

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet.

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet. Yleinen luulo on, että syy erektiohäiriöön löytyisi korvien välistä. Tosiasiassa suurin osa erektiohäiriöistä liittyy sairauksiin tai lääkitykseen. Jatkuessaan erektiohäiriö voi toki vaikuttaa mielialaankin.

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Verenpainepotilaan lääkehoidon toteutuminen ja siihen liittyvät vaikeudet potilaiden kokemana

Verenpainepotilaan lääkehoidon toteutuminen ja siihen liittyvät vaikeudet potilaiden kokemana Verenpainepotilaan lääkehoidon toteutuminen ja siihen liittyvät vaikeudet potilaiden kokemana Ikonen, Sanna 2013 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Verenpainepotilaiden lääkehoidon toteutuminen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot