Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola"

Transkriptio

1 Näin hoidan Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola Vaste hoitoon on huono noin joka kymmenennellä verenpainepotilaalla. Tärkeimmät syyt ovat mittaamiseen liittyvät ongelmat, diagnosoimaton sekundaarinen verenpainetauti, huono hoitomyöntyvyys, verenpaineen lisääntynyt reaktiivisuus, huonot elämäntapatekijät ja verenpaineeseen epäedullisesti vaikuttavat muut lääkkeet. Hyvä ja tarkka anamneesi sekä huolellinen kliininen tutkimus ovat syitä selvitettäessä tärkeät. Kotimittauksesta tai verenpaineen 24 tunnin seurannasta saattaa olla hyötyä sekä diagnostiikassa että hoidossa. Jos potilaalla epäillään sekundaarista verenpainetautia, hänet on syytä lähettää erikoissairaanhoitoon tilanteen tarkempaa selvitystä varten. Huonosti vasteinen potilas voidaan usein hoitaa perusterveydenhuollossa, mutta muutenkin kuin sekundaarisen verenpainetaudin osalta erikoissairaanhoidon konsultaatiosta saattaa olla hyötyä ja sitä kannattaa käyttää. Kohonnut verenpaine on Suomessa yleistä. Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan henkilöä sai vuonna 2002 erityiskorvausta kroonisen verenpainetaudin lääkitykseen. Keskimääräinen potilaskohtainen lääkekustannus oli 340 euroa vuodessa. Takalan ym. (2001) tutkimuksen mukaan vuonna 1996 nykyisen hoitotavoitteen alle 140/85 mmhg saavutti ainoastaan hieman yli 10 % lääkehoitoa saaneista verenpainepotilaista. Käypä hoito -suosituksen (Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä 2002) mukaan kohonneen verenpaineen hoito aloitetaan yhdellä lääkkeellä. Aloituslääke vaihdetaan toiseen ryhmään kuuluvaan lääkkeeseen, jos verenpaine ei alene ollenkaan. Jos verenpaine alenee mutta ei tavoitteeseen asti, aloituslääkkeeseen yhdistetään toinen lääke. Hankalissa tapauksissa saatetaan joutua käyttämään 4 5 lääkkeen yhdistelmää. Eurooppalainen (Guidelines Committee 2003) ja yhdysvaltalainen (Chobanian ym. 2003) hoitosuositus kehottavat aloittamaan kohonneen verenpaineen lääkehoidon suoraan kahden lääkkeen yhdistelmällä, jos lähtöarvo ylittää hoitotavoitteen 20/10 mmhg:llä. Noin 10 %:lla potilaista useammankaan lääkkeen yhdistelmä ei laske verenpainetta riittävästi, jolloin joudutaan miettimään, mikä saattaisi olla huonon vasteen syynä (taulukko 1). Tällaisen potilaan tullessa perusterveydenhuoltoon voidaan häntä tutkittaessa edetä seuraavassa järjestyksessä. Mittauksesta johtuvat syyt Liian lyhyt mansetti. Mietittäessä huonon hoitovasteen syitä kannattaa ensimmäiseksi katsoa potilaan käsivarren paksuus. Mansetin painepussin leveyden tulee olla vähintään 40 % ja pituuden vähintään 80 % olkavarren ympärysmitasta. Useimmissa avoterveydenhuollon mittauspisteissä käytettävät mansetit ovat riittävän suuria. Ainoastaan hyvin ylipainoiselle mansetti saattaa olla liian pieni. Tällaisen potilaan mit- Duodecim 2004;120:

2 Taulukko 1. Huonosti hoitoon reagoivan kohonneen verenpaineen syitä. Mittaamiseen liittyvät ongelmat Liian lyhyt mansetti Pseudohypertensio Valkotakkiverenpaine Huono hoitomyöntyvyys Elämäntapatekijät Liiallinen volyymikuormitus (natriumin saanti) Tupakointi Ylipaino ja metabolinen oireyhtymä Liiallinen alkoholinkäyttö Lakritsin käyttö (huom. myös purutupakan käyttö) Sekundaarinen verenpainetauti Muut lääkkeet Tulehduskipulääkkeet Sympatomimeetit Kortikosteroidit Ehkäisypillerit Siklosporiini, takrolimuusi Huumeet (amfetamiini, kokaiini) Verenpaineen lisääntynyt reaktiivisuus tai vaihtelu Barorefleksin häiriö tausarvo saattaa korjaantua, kun käytetään riittävän suurta mansettia. Mansetin koko on huomioitava varsinkin sähköistä verenpainemittaria käytettäessä, koska siihen ei aina ole hankittu isoa mansettia. Pseudohypertensiossa mitattu verenpainearvo on suurempi kuin todellinen valtimonsisäinen paine. Ilmiön selittää potilaan olka- ja rannevaltimon seinämän ateroskleroosi ja kalkkiutuminen, jolloin mansetti ei paina valtimoa kokoon niin, että verenpaineen tavanomainen mittaus onnistuisi luotettavasti. Pseudohypertensiota pitää epäillä iäkkäillä potilailla, joilla mitataan toistuvasti suuria verenpainearvoja, mutta joilla ei siitä huolimatta todeta verenpaineen aiheuttamia elinmuutoksia tai joilla on matalaan verenpaineeseen liittyviä oireita. Oslerin merkkiä on pidetty osoituksena pseudohypertensiosta. Sillä tarkoitetaan olkavarsivaltimon sykkeen tuntumista edelleen, vaikka mansetin paine ylittää kuullun systolisen paineen. Oslerin merkki ei kuitenkaan ole luotettava, vaan se todetaan monella iäkkäällä henkilöllä, joiden verenpaine on normaali. Pseudohypertensiota on katsottu voitavan selvittää myös oskillometrisella mittauksella (tavanomainen sähköinen verenpainemittari) tai sormen päästä tehtävällä verenpaineen mittauksella, joiden antama arvo on pseudohypertensiossa lähempänä todellista valtimonsisäistä painetta. Pseudohypertension luotettava selvittäminen vaatii kuitenkin valtimonsisäistä verenpaineen mittausta, johon on ainoastaan harvoin mahdollisuus ja tarvetta. Pseudohypertension yleisyys on epäselvä. Pseudohypertensiotapauksissa voidaan tyytyä korkeampiin mansetilla mitattuihin verenpaineisiin ja tarvittaessa vähentää runsasta verenpainelääkitystä. Niin sanotun valkotakkiverenpaineen esiintyvyys on vaihdellut kriteerien mukaan eri tutkimuksissa välillä %. Erityisen runsaasti valkotakkiverenpainetta on todettu isoloituneesta verenpaineesta kärsivillä iäkkäillä henkilöillä. Sitä tulee epäillä, jos verenpaine on vastaanotolla korkea mutta potilas valittaa matalaan verenpaineeseen sopivia oireita tai kotimittaustulokset ovat pieniä. Valkotakkiverenpaineisen potilaan verenpaine ei laske, vaikka käytetään useaa lääkettä ainoastaan lääkityksen aiheuttamat haittavaikutukset lisääntyvät. Epäiltäessä valkotakkiverenpainetta potilaalle pitäisi joko tehdä verenpaineen 24 tunnin ambulatorinen mittaus tai lainata kotimittari. Verdecchian ym. (1996) tutkimuksen mukaan ne potilaat, joiden 24 tunnin mittauksen päiväaikainen keskiarvo on alle 130/80 mmhg, eivät tarvitse verenpainelääkitystä. Jos päiväkeskiarvo /80 86 mmhg, tapahtumariski on lähes yhtä suuri kuin niiden potilaiden, joilla on todellinen korkea verenpaine. Niitäkin potilaita, joille ei aloiteta lääkehoitoa, pitää seurata, koska useimmille heistä kehittyy seuraavien kymmenen vuoden aikana varsinainen verenpainetauti. Jos 24 tunnin mittausta tai kotimittausta ei ole perusterveydenhuollossa saatavissa, potilas voidaan sitä varten lähettää erikoissairaanhoitoon. 1584

3 Hoitomyöntyvyys YDINASIAT Tutkimusten mukaan noin % verenpainepotilaista ei käytä lääkitystä sovitusti, ja sama koskee liikunta- ja ruokavalio-ohjeita (Takala 1995, Kyngäs ja Lahdenperä 1999). Käytännössä hoitomyöntyvyyden tarkistaminen on vaikeaa. Beetasalpaajaa käytettäessä voidaan tarkastella sykevastetta, mutta sekään ei ole aina luotettava (metoprololin nopeat metaboloijat). Useimmiten huonosti hoitoon myöntyväisillä potilailla ei ole mukana vanhoja reseptejä, joten niiden tarkastelukaan ei auta. Huonoa hoitomyöntyvyyttä ennustavat tutkimusten mukaan potilaan nuori ikä, työssäkäynti, korkea diastolinen verenpaine ja ainoastaan yhden lääkkeen käyttäminen. Naisten hoitomyöntyvyys on useimmiten parempi kuin miesten. Huonon hoitomyöntyvyyden syyksi potilaat ovat kertoneet unohtamisen, lääkityksen haittavaikutukset ja kustannukset sekä epäsäännölliset elämäntavat. Myös puutteelliset tai epäselvät hoito-ohjeet huonontavat hoitomyöntyvyyttä. Jos epäilet huonoa hoitomyöntyvyyttä, kotimittarin lainaamisesta potilaalle saattaa olla hyötyä. Edmondsin ym. (1985) tutkimuksessa hoitomyöntyvyys parani huomattavasti, kun potilaat huomasivat kotimittauksissa verenpaineen olevan merkittävästi kohonnut. Tärkeää on kertoa potilaalle, mitä verenpaineen hoidolla tavoitellaan. Suuri osa potilaista kertoo, ettei heille ole kerrottu tavoitetasoa. Tällöin on muistettava, että potilas on vastaanotolla useimmiten niin jännittynyt, että hänelle jää mieleen ainoastaan noin viidesosa puhutuista asioista, joten asioiden toistaminen on tärkeää. Jos potilaan hoitomyöntyvyys on huono, erikoissairaanhoidon konsultaatiosta ei välttämättä ole hyötyä. Tärkeintä on potilaan hyvä suhde omaan lääkäriin. Joskus erikoissairaanhoidon konsultaatio saattaa parantaa hoitomyöntyvyyttä, jos potilas oivaltaa hypertension olevan vakava sairaus, josta useat lääkärit ovat hänen tapauksessaan huolissaan. Elämäntavat Runsas suolankäyttö heikentää useimpien verenpainelääkkeiden tehoa ja lisää elimistön nestemäärää (10 grammaa suolaa sitoo noin litran vettä). Jos tarvitaan objektiivista tietoa potilaan suolankäytöstä, voidaan mitata 24 tunnin aikana kerätystä virtsasta natrium. Vuorokausivirtsan natriummäärä 100 mmol vastaa noin kuuden gramman vuorokautista suolankäyttöä. Tavallinen ruokasuola voidaan korvata mineraalisuolalla, jolloin saadaan myös lisättyä ruokavalion kaliumpitoisuutta. Usein suolan käytön vähentäminen ei kuitenkaan onnistu riittävästi, jolloin kannattaa tarkistaa, että lääkityksessä on mukana diureetti (useimmiten hydroklooritiatsidi annoksin 12,5 25 mg/vrk). Ylipaino saattaa nostaa verenpainetta ja heikentää verenpainelääkityksen tehoa. Usein ylipainoon liittyy uniapnea, jonka yhteydessä esiintyy kohonnutta verenpainetta eri tutkimusten mukaan %:lla (Kantola ja Partinen 1991). Jos verenpaine on ollut pitkään kohonneena, laihdutus korjaa sen vain harvoin. Verenpaineesta saattaa kylläkin tulla helpommin hoidettava. Runsaankin pysyvän laihdutustuloksen jälkeen verenpaineen on osoitettu kohoavan uudelleen muutaman kuukauden kuluessa. Jos Noin joka kymmenennellä verenpainepotilaalla vaste hoitoon on huono. Tarkista, että lääkeyhdistelmät ovat järkeviä ja annokset on määritetty huolellisesti. Selvitä anamneesi hyvin ja tee huolellinen kliininen tutkimus. Muista mittaamiseen liittyvät ongelmat, huono hoitomyöntyvyys, huonot elämäntapatekijät, sekundaarinen verenpainetauti ja epäedullisesti vaikuttavat muut lääkkeet. Konsultoi tarvittaessa erikoissairaanhoitoa. 1585

4 ylipainoon liittyy uniapnea, potilaalle tehdään unipolygrafiatutkimus. Sen tuloksen mukaan hoidetaan mahdollinen uniapnea, jolloin verenpaineesta saattaa tulla helpommin hoidettava. Uniapnean hoito ei kuitenkaan useimmiten kokonaan korjaa verenpainetta, vaan lisäksi tarvitaan myös verenpaineen lääkehoitoa. Runsas alkoholinkäyttö (yli kolme annosta päivässä) heikentää verenpainelääkityksen tehoa, minkä takia alkoholinkäytöstä tulee keskustella huonosti hoitoon reagoivan potilaan kanssa. Myös lakritsin syönti nostaa verenpainetta. Lakritsin glykyrritsiinipitoisuuden mukaan riittävä verenpainetta nostava määrä lakritsia on grammaa viikossa. Geneettisistä syistä ja erilaisen metabolian takia eri ihmiset näyttävät olevan eriasteisesti herkkiä lakritsille. Tyypillisiä piirteitä lakritsin aiheuttamalle korkealle verenpaineelle ovat plasman pieni kaliumpitoisuus ja alkaloosi. Myös aldosteronipitoisuus on pieni. On muistettava, että myös purutupakassa on glykyrritsiinihappoa. Tupakka sinänsä nostaa verenpainetta noin puolen tunnin ajaksi, mikä saattaa sotkea verenpainemittauksen tulosta. Ketjupolttajien verenpaine on jatkuvasti korkea. Sekundaarinen verenpainetauti Sekundaarinen verenpainetauti on aina pidettävä mielessä, jos hoitovastetta ei saavuteta. Peruslaboratoriokokeet on tehtävä viimeistään tässä vaiheessa, jos niitä jostain syystä ei ole tehty jo aiemmin. Suurentunut kreatiniiniarvo, hypokalemia ja virtsan poikkeava sedimenttilöydös saattavat viitata sekundaariseen verenpainetautiin. Sekundaarista verenpainetautia epäiltäessä potilas kannattaa lähettää erikoissairaanhoitoon, jossa voidaan tehdä tarvittavat lisätutkimukset (taulukot 2 ja 3). Sekundaarisen hypertension tavallisin syy on renovaskulaarinen, mikä on usein diagnostinen ongelma. Renaaliset syyt ovat enemmän hoidollisia kuin diagnostisia ongelmia. Hypokalemia ilman diureettihoitoa viittaa lähes aina sekundaariseen hypertensioon (hyperaldosteronismi, hyperreninismi, Liddlen tauti, lakritsin syönti). Taulukko 2. Milloin epäilen sekundaarista verenpainetautia? Nuori potilas (alle 30 vuotta) Verenpaineen äkillinen kohoaminen tai vaikeutunut verenpainetauti Systolinen verenpaine yli 220 mmhg tai diastolinen yli 120 mmhg Sopivat oireet tai löydökset Hoitotavoitetta ei saavuteta kolmella lääkkeellä Munuaisten vajaatoiminta Proteinuria tai hematuria Hypokalemia Iäkäs potilas Verenpaineen hoidosta on osoitettu olevan iäkkäille potilaille selvää hyötyä sekä diastolisen että varsinkin systolisen verenpaineen osalta ainakin 84 ikävuoteen asti. Sitä vanhemmilla verenpaineen hoito vähentää aivotapahtumia, mutta sillä ei ole vaikutusta kokonaiskuolleisuuteen (Bulpitt ym. 2003). Verisuonen seinämien jäykkyyden takia vanhusten verenpaineen hoidon tavoitetta on usein vaikea saavuttaa. Ongelmaksi tulee verenpaineen lasku pystyyn noustessa ja muutkin lääkityksen aiheuttamat haittavaikutukset. On kuitenkin muistettava, että jo noin mmhg:n suuruinen alenema systolisessa ja noin 5 6 mmhg:n alenema diastolisessa verenpaineessa vähentävät aivotapahtumien riskiä lähes 40 % ja sepelvaltimotautitapahtumien riskiä noin 20 % (Collins ym. 1990). Siten osittaisestakin verenpaineen laskusta on hyötyä iäkkäälle. Muut lääkkeet Tulehduskipulääkkeiden käyttö saattaa viedä reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien verenpainelääkkeiden tehon jopa kokonaan (Johnson ym. 1994). Usein potilaat jättävät tämän lääkeaineryhmän käytön mainitsematta, jos sitä ei muisteta erikseen kysyä. Tällaisessa tilanteessa joudutaan miettimään, tarvitseeko potilas anti-inflammatorista lääkettä vai olisiko mahdollista käyttää pelkkää kipulääkettä, jolla ei 1586

5 Taulukko 3. Sekundaarisen verenpainetaudin tutkiminen. Syy Renaalinen Renovaskulaarinen Primaarinen aldosteronismi Akromegalia Cushingin oireyhtymä Feokromosytooma Primaarinen hyperparatyreoosi Aivokasvain Aortan koarktaatio Uniapnea Monogeeninen verenpainetauti (esim. Liddlen tauti, glukokortikoidilla hoidettava mineralokortikoidismi) Perusdiagnostiikka Seerumin kreatiniini, virtsatutkimus, kaikukuvaus, biopsia? Munuaisvaltimoiden dopplerkaikukuvaus Munuaisverenkierron kaptopriilitehosteinen isotooppitutkimus Munuaisten magneettiangiografia Plasman kalium, natrium ja reniini, seerumin aldosteroni sekä vuorokausivirtsan kalium, natrium ja aldosferoni Ulkonäkö, kasvuhormoninmääritys kahden tunnin glukoosirasituksessa, seerumin insuliininkaltainen kasvutekijä I Ulkonäkö, 1 mg:n deksametasonikoe Oireet, vuorokausivirtsan metanefriinit ja normetanefriinit, seerumin kromograniini A Seerumin kalsiumin ja epäorgaanisen fosfaatin paastoarvot, parathormoni, plasman kloridi, vuorokausivirtsan kalsium Oireet, aivojen tietokonetomografia tai magneettikuvaus Verenpaineen mittaaminen molemmista käsistä ja jaloista, selästä kuuluva systolinen sivuääni, sydämen kaikukuvaus Unipolygrafia Tyypillinen elektrolyytti- (useimmiten hypokalemia) ja happo-emästasapaino herättää epäilyn Geneettinen testi, jos saatavissa ole vaikutusta verenpaineeseen. Myös uudemmat selektiiviset tulehduskipulääkkeet saattavat heikentää verenpainelääkkeiden tehoa. Jos tulehduskipulääkkeen käyttö on välttämätöntä, verenpainelääkitykseen kannattaa yhdistää kalsiuminestäjä, jonka tehoon näillä kipulääkkeillä ei ole vaikutusta. Muita verenpainelääkkeitä tarvitaan useimmiten tavanomaista suurempia annoksia. Ehkäisypillerit saattavat nostaa verenpainetta. Niiden käytön lopettamisen jälkeen kannattaa odottaa noin puolen vuoden ajan verenpaineen normaalistumista. Myös joidenkin voimailulajien harrastajien käyttämät anaboliset steroidit nostavat verenpainetta. Huumeista varsinkin amfetamiinin ja kokaiinin kaltaiset aineet nostavat verenpainetta. Joissakin tapauksissa statiinilääkityksen lisääminen verenpainelääkitykseen saattaa parantaa yllättävästi verenpainehoidon tehoa. Vaikutus välittyy ilmeisesti endoteelin parantuneen toiminnan kautta. Suurissa aineistossa hyötyä ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan. Verenpainepotilaan lipidistatuksen hyvä hoito on muutenkin tärkeää (Sever ym. 2003). Baroreseptorin toimintahäiriö Baroreseptorin toimintahäiriö on harvinainen. Se liittyy useimmiten johonkin vammaan, kaulan alueen sädehoitoon, perinnölliseen paragangliooma-oireyhtymään tai degeneratiiviseen neurologiseen sairauteen. Baroreseptorin toimintahäiriölle on ominaista hyvin korkea verenpaine ja hyvin nopea syke sekä makuu- että pystyasennossa. Toisinaan kuitenkin potilas on hypotensiivinen ja hänen sykkeensä on hidas. Oireet ovat hyvin samanlaisia kuin feokromosytoomassa, ja hypertensiivisessä vaiheessa katekoliamiinipitoisuudet saattavat olla hyvinkin suuret. Diagnoosi voidaan tehdä autonomisen hermoston tutkimuspakettia käyttäen. Myös hyvä vaste lihaksensisäiseen klonidiiniin viittaa baroreseptorin toimintahäiriöön. 1587

6 Baroreseptorin toimintahäiriön pitkäaikaishoito on ongelmallista. Vaste klonidiinin on tavallisesti hyvä, mutta tarvittavat annokset saattavat olla suuria. Klonidiinin tilalla voidaan käyttää myös moksonidiinia. Joskus potilas tarvitsee hitaan sykkeen takia sydämentahdistimen. Lopuksi Noin joka kymmenes verenpainepotilas vastaa hoitoon huonosti. Hyvä ja tarkka anamneesi on silloin tärkeä, jotta voidaan selvittää potilaan ruokatottumukset, muiden lääkkeiden käyttö ja hoitomyöntyvyys. On tarkistettava, liittyykö verenpaineen mittaukseen ongelmia. Kotimittauksesta tai verenpaineen 24 tunnin seurannasta saattaa olla hyötyä. Jos potilaalla epäillään sekundaarista verenpainetautia, potilas on syytä lähettää erikoissairaanhoitoon tilanteen tarkempaa selvitystä varten. Huono vasteinen potilas voidaan usein hoitaa perusterveydenhuollossa, mutta muutenkin kuin sekundaarisen verenpaineen osalta erikoissairaanhoidon konsultaatiosta saattaa olla hyötyä ja sitä kannattaa käyttää. Kirjallisuutta Bulpitt CJ, Beckett NS, Cooke J, ym. Results of the pilot study for the hypertension in the very elderly trial. J Hypertens 2003;21: Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, ym. The seventh report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. The JNC 7 report. JAMA 2003;289: Collins R, Peto R, MacMahon S, ym. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Lancet 1990;335: Edmonds D, Foerster E, Groth H, Greminger P, Siegenthaler W, Vetter W. Does self-measurement of blood pressure improve patient compliance in hypertension. J Hypertens Suppl 1985;3:S31 4. Guidelines Committee European Society of Hypertension European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2003;21: Johnson AG, Nguyen TV, Day RO. Do nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect blood pressure? Ann Intern Med 1994;121: Kantola I, Partinen M. Unihäiriöt ja sydän- ja verenkiertoelinsairaudet. Duodecim 1991;107: Kyngäs H, Lahdenperä T. Compliance of patients with hypertension and associated factors. J Adv Nurs 1999;29: Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR, ym. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial- Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003;361: Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Kohonneen verenpaineen hoito. Käypä hoito -suositus. Duodecim 2002;118:3 26. Takala J. Miksi kohonneen verenpaineen hoito epäonnistuu. Suom Lääkäril 1995;95: Takala J, Kumpusalo E ja työryhmä. Verenpainepotilas terveyskekuksessa: hoidossa yhä parantamisen varaa. Suom Lääkäril 2001;56: Verdecchia P, Schillaci G, Boldrini F, ym. White coat hypertension. Lancet 1996;348: ILKKA KANTOLA, dosentti, erikoislääkäri TYKS:n sisätautiklinikka Turku 1588

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Sekundaarinen hypertensio = kohonneen verenpaineen syynä on elimistön oma vika

Sekundaarinen hypertensio = kohonneen verenpaineen syynä on elimistön oma vika Tuula Tikkanen Sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, diabetologi Hypertension hoidon erityispätevyys (ESH) 04.04.2014 Helsinki Eksogeeninen hypertensio =verenpaineen nousun aiheuttajana on jokin

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA Dosentti, sisätautien el Toimialuejohtaja Tyks, Turku SIDONNAISUUDET Advisor/Consultant/Speaker s Bureau Bayer, Boehringer-Ingelheim, Genzyme-Sanofi, Medtronic, Menarini,

Lisätiedot

Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset

Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset Ilkka Tikkanen Professori, osastonylilääkäri Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, nefrologia, ja Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva

Lisätiedot

Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho

Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho Lääkehoito Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet Heikki Ruskoaho Kohonnutta verenpainetta alentavan lääkehoidon tavoitteena on sekä systolisen että diastolisen verenpaineen mahdollisimman

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Tiina Laatikainen, LT, tutkimusprofessori 24.11.2012 1 Kohonnut verenpaine Lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin Sepelvaltimotaudin

Lisätiedot

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti MENETELMÄOHJE 1 (5) 3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti 1. YLEISTÄ Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti antaa kertamittauksia ja kotimittauksia paremman ja luotettavamman kuvan verenpaineesta. Lisäksi

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Vaikean verenpainetaudin hoito

Vaikean verenpainetaudin hoito Näin hoidan Matti Nikkilä Vaikean verenpainetaudin hoito Uusista verenpainelääkkeistä huolimatta hypertension hoitotulokset jäävät usein epätyydyttäviksi. Lähes puolella verenpainepotilaista todetaan lääkityksen

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Asiakastiedote 26/2014

Asiakastiedote 26/2014 Arvoisa asiakas, Asiakastiedote Sivu 1/5 Muutoksia reniini- ja aldosteronimäärityksiin sekä uusi tutkimus Aldosteroni-reniini, suhde fp-reniini, konsentraatio fp-reninm ATK 22100 P -Reniini, konsentraatio

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE Juha Hartikainen KYS-SYDÄNKESKUS AME 2003 1 ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med HYPERTENSIO ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med B.010 Sydän ja verisuonisto (c) ILMAILUMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja Kohonnut verenpaine Ilkka Tikkanen ja Tuula Tikkanen Kiistatta on osoitettu, että jo lievästi kohonnutta verenpainetta kannattaa hoitaa. Uusimmissa suosituksissa ollaan kuitenkin luopumassa kategorisista

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Hypertension endokriiniset syyt. Leena Moilanen Sisätautien klinikka KYS Lääkärien kertausharjoitukset: Endokrinologia 5.12.2008

Hypertension endokriiniset syyt. Leena Moilanen Sisätautien klinikka KYS Lääkärien kertausharjoitukset: Endokrinologia 5.12.2008 Hypertension endokriiniset syyt Leena Moilanen Sisätautien klinikka KYS Lääkärien kertausharjoitukset: Endokrinologia 5.12.2008 Sidonnaisuudet Leena Moilanen En omista lääke-, terveysteknologia- tai instrumenttiteollisuuden

Lisätiedot

Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta

Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta Antti Jula LKT, sisätautien erikoislääkäri, tutkimusprofessori, THL Yleislääkäripäivät 2016, 13.5.2016 Helsinki Verenpaine ja AVH-kuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes?

TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? TYYPIN 2 DIABETES Mikä on tyypin 2 diabetes? Sisällys Mitä tarkoittaa tyypin 2 diabetes (T2D)? Mihin T2D vaikuttaa? Miten T2D hoidetaan? T2D hoidon seuranta Mitä nämä kokeet ja tutkimukset kertovat? Muistiinpanot

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

Tietoa eteisvärinästä

Tietoa eteisvärinästä Tietoa eteisvärinästä Mikä eteisvärinä eli flimmeri on? Eteisvärinä on tavallisin pitkäkestoinen sydämen rytmihäiriö, joka yleistyy 60 ikävuoden jälkeen. Yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa eteisvärinää

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

PITKÄAIKAISREKISTERÖINNIT

PITKÄAIKAISREKISTERÖINNIT PITKÄAIKAISREKISTERÖINNIT YLEISIMPIÄ ESIMERKKEJÄ A. Savolainen s.2013 1 Yleisimmät Ekg:n vuorikausinauhoitus Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti Ruokatorven PH Oksimetria 2 Muita Syketaajuus ja sykevaihtelu

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi?

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Ilkka Tikkanen NÄIN HOIDAN Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Kaikki keskeiset verenpainelääkeryhmät parantavat hypertensiopotilaiden ennustetta. Reniini-angiotensiinijärjestelmän estäjien

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

Feokromosytoomapotilaan anestesia

Feokromosytoomapotilaan anestesia Feokromosytoomapotilaan anestesia Leila Niemi-Murola dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys, AFAMEE kliininen opettaja Clinicum, HY ja TutKA, HYKS Feokromosytooma Insidenssi 1/400 000 - verenpainetautia

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

Verenpaineen kotiseuranta

Verenpaineen kotiseuranta Verenpaineen kotiseuranta Liikunnan vaikutus 3-9 kk aikana Lääkityksen vaikutus Hoitotulokset ja seuranta Autotehtaan työntekijöiden ja toimihenkilöiden ikäjakautuma, yhteensä 1002 henkeä Tästä kaikki

Lisätiedot

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet Ei aiheeseen liittyviä sidonnaisuuksia Tutkimusrahoitus Novartis Luennoitsija Sanofi-Aventis,

Lisätiedot

Johdanto fysiologian kurssityöhön KTI = F1 Verenpaineen mittaaminen Valtimosykkeen tunnusteleminen Verenvirtauksen tutkiminen doppler laitteella

Johdanto fysiologian kurssityöhön KTI = F1 Verenpaineen mittaaminen Valtimosykkeen tunnusteleminen Verenvirtauksen tutkiminen doppler laitteella Johdanto fysiologian kurssityöhön KTI = F1 Verenpaineen mittaaminen Valtimosykkeen tunnusteleminen Verenvirtauksen tutkiminen doppler laitteella Liisa Peltonen Sydänäänien kuuntelu Matti Ahlström VERENKIERTOON

Lisätiedot

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys Katsaus TIMO STRANDBERG Iäkkään hypertensio Kohonnut verenpaine on erityisesti iäkkäillä vakavien sydän- ja verisuonisairauksien varsinkin aivohalvauksen ja sydämen vajaatoiminnan taustatekijä. Kohonneen

Lisätiedot

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Valmisteyhteenveto on luettava huolellisesti ennen Bupropion Sandoz -valmisteen

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Valkotakkiverenpaine ja piilevä hypertensio totta vai tarua? Antti Jula Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Valkotakkiverenpaine ja piilevä hypertensio totta vai tarua? Antti Jula Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Valkotakkiverenpaine ja piilevä hypertensio totta vai tarua? Antti Jula Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 135/85 Ambulatory awake or Home BP Antti Jula 2 Valkotakkihypertensio ja piilevä

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa FINRISKI-terveystutkimuksen tuloksia Pekka Jousilahti Tutkimusprofessori, THL 25.10.2014 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus - Viisi aluetta Suomessa

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Coronary Event Risk Test eli CERT on uusi tutkimus, jonka avulla voidaan arvioida henkilön sydäninfarktiriskiä.

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta Vanhemmille/huoltajille Ensimmäisen annoksen jälkeen lääkäri pyytää lasta jäämään vastaanotolle vähintään kuuden

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Milloin pitää epäillä sekundaarista hypertensiota?

Milloin pitää epäillä sekundaarista hypertensiota? Niina Koivuviita NÄIN TUTKIN Milloin pitää epäillä sekundaarista hypertensiota? Sekundaarinen hypertensio todetaan noin 5 10 %:lla verenpainetautia sairastavista. Sekundaarisen verenpainetaudin mahdollisuus

Lisätiedot

Kohonneen verenpaineen hoito

Kohonneen verenpaineen hoito Käypä hoito -suositus Kohonneen verenpaineen hoito Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa kohonneen verenpaineen ehkäisyä, diagnostiikkaa

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 23.11.2011/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti,

Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Harvinainen Lapsuusiän Primaarinen Systeeminen Vaskuliitti, Versio 2016 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Mitä vaskuliittityyppejä tunnetaan? Miten vaskuliitit luokitellaan?

Lisätiedot

HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HIV-positivisilla potilailla on suurentunut munuaisten vajaatoiminnan riski, joka edellyttää

Lisätiedot

Runsaat kuukautiset Käypä hoito

Runsaat kuukautiset Käypä hoito Runsaat kuukautiset Käypä hoito 29.10.2018 Mitä uutta? Tässä päivityksessä: HIFU Anemian hoito Kierukan asetus jo perusterveydenhuollossa (maksutta) jos runsaat vuodot ja merkittävä anemia Uudet kierukat

Lisätiedot

Uniapnea liikennelentäjällä

Uniapnea liikennelentäjällä Uniapnea liikennelentäjällä Uniapnea (Käypä hoito suositus 2010) DGN: Anamneesi, kliininen tutkimus, yöpolygrafia Oireet: Levoton yöuni, unihäiriöt, unettomuus Yöhikoilu, lisääntynyt yöllinen virtsaneritys

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Tavoitteet Oireet ja löydökset Periaatteet ja menetelmät Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnostiikka Seulonta Lähde:

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Hypertensio 24.8.2012 Meilahti ls. 4

Hypertensio 24.8.2012 Meilahti ls. 4 Hypertensio 24.8.2012 Meilahti ls. 4 Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Medisiininen tulosyksikkö, nefrologian klinikka, ja Helsinki Hypertension

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n TUNNE PULSSISI ESTÄ AIVOINFARKTI Tunne pulssisi Estä aivoinfarkti Tiedätkö, lyökö sydämesi, kuten sen pitää? Onko sydämen syke säännöllinen vai epäsäännöllinen? Epäsäännöllinen

Lisätiedot

Verenpaine mihin kaikkeen se vaikuttaa? Mika Koskinen Neurologian el

Verenpaine mihin kaikkeen se vaikuttaa? Mika Koskinen Neurologian el Verenpaine mihin kaikkeen se vaikuttaa? Mika Koskinen Neurologian el 10.4.2018 Verenpaine (RR) Suurimmissa valtimoissa oleva painetta Pitää veren liikkeessä Vaihtelee sydämen pumppauksen tahdissa Suurimmillaan

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Kohonnut verenpaine

Käypä hoito -suositus. Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty 22.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT MEMO OHJELMA MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ 2015 Inkeri Vyyryläinen (toim.) SELKOESITE MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muistiliiton esite Selkokielimukautus:

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TULOSTEN LUOTETTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT Leposyke Maksimisyke Puuttuva syketieto tai mittaushäiriöt Mittauksen pituus Sairaudet Lääkitys LEPOSYKE VAIKUTTAA PALAUTUMISEN MÄÄRÄÄN

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat 1.3.2012. Verenpaineen pitkäaikaismittauksen merkitys ja laatukriteerit

Käsiteltävät asiat 1.3.2012. Verenpaineen pitkäaikaismittauksen merkitys ja laatukriteerit Verenpaineen pitkäaikaismittauksen merkitys ja laatukriteerit Harri Lindholm, kliinisen fysiologian erikoislääkäri Käsiteltävät asiat Verenpaineen vuorokausirekisteröinnin aiheet Mittausmenetelmät Laitteiden

Lisätiedot

Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta

Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta Alkoholidementia hoitotyön näkökulmasta PÄIHDELÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 8.3.2019 SH KATJA ORANEN HELSINGIN SAIRAALA / SUURSUON SAIRAALA, AKUUTTI PÄIHDEKUNTOUTUSOSASTO 12 Suursuon sairaala os. 12 Akuutti päihdekuntoutusosasto

Lisätiedot

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Antti Jula Ylilääkäri, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tärkeimmät kuolemaan johtaneet riskitekijät

Lisätiedot

ESTÄ AIVOINFARKTI YLEINEN JA YLEISTYVÄ ETEISVÄRINÄ. Tunne pulssisi

ESTÄ AIVOINFARKTI YLEINEN JA YLEISTYVÄ ETEISVÄRINÄ. Tunne pulssisi Ammattilaisille Tunne pulssisi ESTÄ AIVOINFARKTI Eteisvärinä on iäkkäillä yleinen, vointia heikentävä ja terveyttä uhkaava rytmihäiriö, jonka vakavin seuraus on aivoinfarkti. Epäsäännöllinen syke on eteisvärinän

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti

Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti Hyvä päivä, hyvä yö? Helena Aatsinki, työterveyshuollon erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, psykoterapeutti Sivu 1 Unihäiriöt Unettomuushäiriöt Unenaikaiset hengityshäiriöt Keskushermostoperäinen

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta?

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Kirsi Rantanen Neurologi, vs oyl Mei neu ppkl, HUS SVPY sihteeri 10.9.2015 1 SVPY syysristeily 4.-6.9.2015 Verenpaine ja AVH-sairaudet 70%:lla AVH-potilaista

Lisätiedot

TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TULOSTEN LUOTETTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT Leposyke Maksimisyke Puuttuva syketieto tai mittaushäiriöt Mittauksen pituus Sairaudet Lääkitys LEPOSYKE VAIKUTTAA PALAUTUMISEN MÄÄRÄÄN

Lisätiedot

Unilääketiede valtakunnalliset unilääketieteen koulutuspäivät

Unilääketiede valtakunnalliset unilääketieteen koulutuspäivät Unilääketiede 2017 19. valtakunnalliset unilääketieteen koulutuspäivät 30.10-31.10.2017 Paikka: Valkean talon auditorio, Ilkantie 4, 00401 Helsinki Kohderyhmä: Terveyskeskuslääkärit, työterveyslääkärit,

Lisätiedot

Munuaistaudin hoito aikuistyypin diabetesta sairastavilla hypertensiivisillä potilailla muun verenpainelääkityksen osana (ks. kohta 5.1).

Munuaistaudin hoito aikuistyypin diabetesta sairastavilla hypertensiivisillä potilailla muun verenpainelääkityksen osana (ks. kohta 5.1). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Irbesartan Teva 300 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg irbesartaania Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Yleislääkäripäivät Munuaispotilaan lääkehoito. Risto Tertti Sisät. ja nefrol. el, dos. UTU/Vaasan keskussairaala, sisätaudit

Yleislääkäripäivät Munuaispotilaan lääkehoito. Risto Tertti Sisät. ja nefrol. el, dos. UTU/Vaasan keskussairaala, sisätaudit Yleislääkäripäivät 2018 Munuaispotilaan lääkehoito Risto Tertti Sisät. ja nefrol. el, dos. UTU/Vaasan keskussairaala, sisätaudit Munuaispotilaan lääkehoito? Miten määrätä lääkkeitä potilaille, joilla on

Lisätiedot

DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA

DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA Diabeetikon hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA Simon terveyskeskuksessa noudatetaan L-PKS:n alueellista diabeetikon hoitokäytäntöä.

Lisätiedot

Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen.

Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen. Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden vaikutus parisuhteeseen. Sh (AMK), seksuaaliterapeutti Veli-Matti Piippo KSSHP Seksuaalisuus Seksuaalisuus on elämän laatutekijä, jolla on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen

Lisätiedot

Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku

Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku Uni- ja vireystilapotilaan hoitopolku 5.2.2019 klo 9:05-9:15 Juha Markkula, LT Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, unilääketieteen erityispätevyys Apulaisylilääkäri, TYKS Uni- ja hengityskeskus/

Lisätiedot

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Geneettisen tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA 1/5 ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA KESKEISET TEKIJÄT: o Sepelvaltimon tukos / ahtautuminen (kuva 1,sivulla 5) o Tromboottinen

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n Tunne pulssisi ESTÄ AIVOINFARKTI Epäsäännöllinen syke voi johtua eteisvärinästä, jonka vakavin seuraus on aivoinfarkti. Eteisvärinän voi havaita itse pulssiaan tunnustelemalla.

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TULOSTEN LUOTETTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT Leposyke Alkoholi Maksimisyke Sairaudet Lääkitys Puuttuva syketieto LEPOSYKE VAIKUTTAA PALAUTUMISEN MÄÄRÄÄN Mittausjakso

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

Tabletti. Valkoinen tai vaalea, kaksoiskupera ja soikea tabletti, jossa on toisella puolella sydän ja toisella puolella numero 2771.

Tabletti. Valkoinen tai vaalea, kaksoiskupera ja soikea tabletti, jossa on toisella puolella sydän ja toisella puolella numero 2771. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Aprovel 75 mg tabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tabletit sisältävät 75 mg irbesartaania. Apuaine: 15,37 mg laktoosimonohydraattia/tabletti. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot