KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE"

Transkriptio

1 KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE Juha Hartikainen KYS-SYDÄNKESKUS AME

2 ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med

3 HYPERTENSIO

4 ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med B.010 Sydän ja verisuonisto (c)

5 ILMAILUMÄÄRÄYKSET CAA (Civil Aviation Authority)

6 ILMAILUMÄÄRÄYKSET CAA (Civil Aviation Authority)

7 ILMAILUMÄÄRÄYKSET JAA MANUAL OF AVIATION MEDICINE

8 VERENPAINE

9 Määritelmä Kohonneella verenpaineella (hypertensio, verenpainetauti ) tarkoitetaan tilaa, jossa suurten ja keskisuurten valtimoiden paine on jatkuvasti normaalia korkeampi: systolinen paine 140 mmhg tai diastolinen 90 mmhg. Verenpainetaso määritetään laskemalla vähintään neljänä eri päivänä tehtyjen kaksoismittausten keskiarvo. optimaalinen verenpaine aikuisilla systolinen 120 mmhg ja diastolinen 80 mmhg. Käypä Hoito 2009

10 Luokka Verenpainetason luokittelu SVP (mmhg) DVP (mmhg) Toimenpiteet Optimaalinen <120 ja <80 Tarkistusmittaus 5 vuoden välein "Normaali" <130 ja <85 Tarkistusmittaus 2 vuoden välein "Tyydyttävä" (korkea normaali) ja Tarkistusmittaus 1 vuoden välein, elintapaohjeet Kohonnut verenpaine Lievästi kohonnut tai Verenpainetason 1 arviointi 2 kuukauden aikana, elintapaohjeet Kohtalaisesti kohonnut Huomattavasti kohonnut Hypertensiivinen kriisi Isoloitunut systolinen hypertensio tai Verenpainetason 1 arviointi 1 kuukauden aikana, elintapaohjeet 180 tai 110 Verenpainetason 1 arviointi 1 2 viikon aikana, elintapaohjeet 200 tai 130 Välitön hoito ja <90 Verenpainetason 1 arviointi kuten yllä 1 Vähintään neljän eri päivinä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo 2 Ks. kohta Hypertensiivinen kriisi Verenpainetaso määritetään laskemalla vähintään neljän, eri päivänä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo. Luokittelun tulee perustua ensisijaisesti muun terveydenhuollon ammattilaisen kuin lääkärin tekemiin mittauksiin. Käypä Hoito 2009

11 Luokka Verenpainetason luokittelu SVP (mmhg) DVP (mmhg) Toimenpiteet Optimaalinen <120 ja <80 Tarkistusmittaus 5 vuoden välein "Normaali" <130 ja <85 Tarkistusmittaus 2 vuoden välein "Tyydyttävä" (korkea normaali) ja Tarkistusmittaus 1 vuoden välein, elintapaohjeet Kohonnut verenpaine Lievästi kohonnut tai Verenpainetason 1 arviointi 2 kuukauden aikana, elintapaohjeet Kohtalaisesti kohonnut Huomattavasti kohonnut Hypertensiivinen kriisi Isoloitunut systolinen hypertensio tai Verenpainetason 1 arviointi 1 kuukauden aikana, elintapaohjeet 180 tai 110 Verenpainetason 1 arviointi 1 2 viikon aikana, elintapaohjeet 200 tai 130 Välitön hoito ja <90 Verenpainetason 1 arviointi kuten yllä 1 Vähintään neljän eri päivinä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo 2 Ks. kohta Hypertensiivinen kriisi Verenpainetaso määritetään laskemalla vähintään neljän, eri päivänä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo. Luokittelun tulee perustua ensisijaisesti muun terveydenhuollon ammattilaisen kuin lääkärin tekemiin mittauksiin. Käypä Hoito 2009

12 Verenpainetason luokittelu Terveydenhuollossa mitattua keskiarvoa 140/90 mmhg vastaa kotimittausten keskiarvo 135/85 mmhg vuorokausirekisteröinnin o 24 tunnin keskiarvo /80 mmhg o valvetason keskiarvo /85 mmhg o unenaikainen keskiarvo 120/70 mmhg. Valkotakkihypertensio = verenpaine on vastaanotolla mitattuna kohonnut verrattuna koti- tai pitkäaikaisrekisteröintiin. Piilevä hypertensio = verenpaine on kotona tai pitkäaikaisrekisteröinnillä päivällä mitattuna kohonnut, mutta vastaanotolla normaali. Pseudohypertensio = verenpaine on korkea ja reagoi huonosti lääkitykseen. Syynä on tavallisesti olkavarsivaltimon kalkkiutuminen. Käypä Hoito 2009

13 VERENPAINE JA STROKE/SYDÄNINFARKTI SYSTOLINEN VERENPAINE Suhteellinen aivohalvausvaara Suhteell. sepelvaltimotautivaara Aivohalvauskuolleisuus Sepelvaltimotautikuolleisuus < n=1233 Systolinen verenpaine (mmhg) n= Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT); n=347,978 men MacMahon et al., Lancet 1990

14 HYPERTESION AND ATRIAL FIBRILLATION Manolis et al J Hypertens 20012

15 VERENPAINE JA MORTALITEETTI Käypä Hoito 2009

16 KOHONNEEN VERENPAINEEN HOITO TRAFI JHA Käypä Hoito 2009

17 ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med B.010 Sydän ja verisuonisto (c)

18

19

20 THE END jha/

21 HYPERTENSIO Kardiovaskulaariset riskitekijät Hypertensio Subkliininen aivovaurio Mikroaneurysmat Ateroskleroosi Remodeling Valkoisen aineen muutokset Kognitiivinen heikkeneminen Kliiniset tapahtumat Hemorraaginen aivohalvaus Iskeeminen aivohalvaus Dementia Primaaripreventio Sekundaaripreventio TRAFI JHA

22 MITTAUSTEKNIIKAN VAIKUTUS VERENPAINEESEEN Tekniikka Systolinen verenpaine Diastolinen verenpaine Potilas makuulla istumisen sijasta Nousee 3 mmhg makuulla Laskee 2-5 mmhg makuulla Potilaan käden sijainti Laskee 8 mmhg jokaista 10 cm yli sydämen tason Laskee 8 mmhg jokaista 10 cm yli sydämen tason Tuen puute Nousee 2 mmhg Nousee 2 mmhg Liian pieni mansetti Nousee 8 mmhg Nousee 8 mmhg AME TRAFI 1/ KARDIOLOGIA - JHA - JHA

23 KOTIMITTAUS INDIKATIOT Valkotakkihypertension diagnostiikka Resistentti hypertensio Matalaan verenpaineeseen sopivat oireet Pitkäaikaisseuranta Parantaa lääkehoidon komplianssia AME TRAFI 1/ KARDIOLOGIA - JHA - JHA

24 Blood Pressure (mmhg) VERENPAINEEN VUOROKAUSIVAIHTELU TRAFI JHA Redon J et al. Hypertension 1998;31:712-8

25 HYPERTENSIO Toimistomittaus >140/90 mmhg vähintään neljänä eri päivänä tehdyn kaksoismittauksen keskiarvo Kotimittaus >135/85 mmhg vähintään neljän työpäivän aikana tehdyn kahden aamu- ja iltamittauksen keskiarvo 24 tunnin mittaus kokovrk >135/85 mmhg valveaika >140/90 mmhg uniaika >125/75 mmhg TRAFI JHA

26 HOITORESISTENTTI HYPERTENSIO Hypertension may be termed resistant to treatment, or refractory, when a therapeutic plan that has included attention to lifestyle measures and the prescription of at least three drugs in adequate doses has failed to lower systolic and diastolic blood pressure sufficiently. TRAFI JHA ESH-ESC Guidelines 2003

27 KOHONNEEN VERENPAINEEN HOITO TRAFI JHA

28 Patients remaining on therapy at 1 year (%) HOITOKOMPLIANSSI Potilaat, jotka käyttivät alunperin määräättyä verenpainelääkettä vielä 1 vuoden kulutua hoidon aloittamisesta * *p= Ang II receptor antagonists ACE inhibitors Calcium channel blockers ß-blockers Diuretic TRAFI JHA Bloom BS. Clin Ther 1998;

29 LVH DIAGNOSTIIKKA TRAFI JHA Käypä Hoito Duodecim 2002:118:110 päivitys

30 VERENPAINEEN MITTAUS TRAFI JHA Käypä Hoito Duodecim 2002:118:110 päivitys

31 KOTIMITTAUS TULKINTA Täysin automaattinen muistiyksiköllä varustettu paras vaihtoehto Ranne- ja sormimittarit ovat epäluotettavia Mittarin ostajan on syytä varmistua, että laite on hyväksytty testeissä Mittaukset 3-7 päivänä (aamu ja ilta), kaksoismittaus istuen (1. päivän lukemat poistetaan?) Toistomittaukset viikon ajalta 3 kk välein Lukemat 135/85 mmhg ovat kohonneita TRAFI JHA

32 Perustutkimukset Perustutkimukset tehdään, kun verenpaineen taso on todettu kohonneeksi. Anamneesi Sukuanamneesi (vanhemmat, sisarukset) o hypertensio, tyypin 2 diabetes, dyslipidemia o varhaiset sepelvaltimo- tai aivoverenkiertotapahtumat (miehet alle 55-vuotiaana, naiset alle 65-vuotiaana) Muut sydän- ja verisuonitaudit Muut hoitoon vaikuttavat sairaudet, kuten diabetes, munuaissairaus tai munuaisvaurio, astma ja kihti Hypertension kulku (alku, eteneminen, vaikeusaste) Lääkkeiden käyttö Elintavat Kuormittavat psyykkiset ja sosiaaliset tekijät

33 Kohde-elinvauriot Sydämen vasemman kammion hypertrofia (LVH) Hypertensiossa vasemman kammion liikakasvua esiintyy 2 5-kertaisesti normotensioon verrattuna. LVH kasvattaa verisuonitautitapahtumien riskiä. Munuaissairaudet Munuaissairaudet altistavat hypertension kehittymiselle; toisaalta lievästikin kohonnut verenpaine nopeuttaa munuaissairauksien etenemistä. Mikroalbuminuria, proteinuria ja seerumin kreatiinipitoisuuden vähäinenkin suureneminen kasvattavat verisuonitapahtumien riskiä.

34 Kohde-elinvauriot Silmät Huolellinen silmänpohjatutkimus tehdään aina, kun diastolinen painetaso on vähintään 120 mmhg. Subkliininen kohde-elinvaurio suurissa verisuonissa Verisuonitason vaurioita voidaan arvioida mittaamalla o Suurten suonten jäykkyys Pulssiaallon etenemisnopeus ja muoto o Kaulavaltimon seinämäpaksuus (IMT) o Nilkka-olkavarsipainesuhde (ABI).

35 Seurantatiheys hoitotason mukaan Hyvä hoitotaso (alle 140/85 mmhg) Vuosittain yksi seurantakäynti lääkärillä ja 1 4 käyntiä hoitajalla kotimittausten toteutumisen mukaan. Kohtalainen hoitotaso (140/85 159/99 mmhg) Seurantakäynnit lääkärillä kuuden ja hoitajalla 3 kuukauden välein, kunnes hoitotasapaino on hyvä ja elintavat ja muut vaaratekijät ovat hallinnassa. Huono hoitotaso (yli 160/100 mmhg) Seurantakäynnit lääkärillä ja hoitajalla 1 3 kuukauden välein, kunnes hoitotasapaino on hyvä ja elintavat ja muut vaaratekijät ovat hallinnassa. Erikoislääkärin konsultaatio, jos hoitotasapaino on kolmen lääkkeen yhdistelmästä huolimatta huono. Erittäin huono hoitotaso (yli 180/110 mmhg) Tarvittaessa erikoislääkärin konsultaatio.

36 Stamler J et al. Diabetes Care 1993; 16: Systolisen verenpaineen vaikutus sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen Non-diabetic (n=342,815) Diabetic (n=5,163) < > 200 Systolic blood pressure (mmhg)

37 (%) ETEISVÄRINÄLLE ALTISTAVAT TEKIJÄT Idiopathic Valve disease Coronary disease Hypertension Heart failure Kliininen Kardiologia 200

38 SYDÄMEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVILLA TODETTAVIA SAIRAUKSIA Verenpainetauti 75%:lla Sepelvaltimotauti 46%:lla Diabetes 16%:lla Kardiomyopatia 11%:lla Läppävika 3%:lla Cor pulmonale?%:lla

39 VERENPAINE JA STROKE/SYDÄNINFARKTI DIASTOLINEN VERENPAINE Suhteellinen aivohalvausvaara Suhteell. sepelvaltimotautivaara Aivohalvaus Sepelvaltimotauti Diastolinen verenpaine (mmhg) Seuranta-aika 10 vuotta MacMahon et al., Lancet 1990

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö teemu.niiranen@thl.fi Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Elämäntavat ja valtimosairaudet

Elämäntavat ja valtimosairaudet Elämäntavat ja valtimosairaudet Hannu Vanhanen, Ylilääkäri, dosentti Suomen Sydänliitto ry!" #"$ " #"% " & ) * * Painonhallinta!"" #!"" $ " % & ' (""( ( ( '" ('( * # TERVEYDEN SOSIAALISET MÄÄRITTÄJÄT Riskitekijöillä

Lisätiedot

Verenpaineen mittaamisen opettaminen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille

Verenpaineen mittaamisen opettaminen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 295 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Verenpaineen mittaamisen opettaminen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabeetikon aivohaverit Makrovaskulaariset lisäsairaudet Liikunta ja lihavuusgeenit 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Vesa-Matti Väärä Diabeteskeskuksessa

Lisätiedot

Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö

Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö Hoitosuositus on asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatima, tieteellisesti mahdollisimman hyvin perusteltu kannanotto, jota lääkäri ja potilas voivat käyttää hoitopäätöksen

Lisätiedot

DYSLIPIDEMIAN EHKÄISYN JA HOIDON MERKITYS SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSISSA. Professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollinen sairaala

DYSLIPIDEMIAN EHKÄISYN JA HOIDON MERKITYS SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSISSA. Professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollinen sairaala DYSLIPIDEMIAN EHKÄISYN JA HOIDON MERKITYS SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSISSA Professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollinen sairaala 15.1.2010 Sidonnaisuudet: Olen tehnyt koulutus-, tutkimus- ja konsultaatioyhteistyötä

Lisätiedot

Uniapnea, minullako?

Uniapnea, minullako? Uniapnea, minullako? Sisällys Hoidon myötä alkaa aivan uusi elämä... 4 Uni... 6 Terve uni... 6 Univaje ja valvominen... 7 Mitä on uniapnea?... 8 Obstruktiivinen uniapnea... 9 Sentraalinen uniapnea... 9

Lisätiedot

UUSIN TIETO VAHVISTAA:

UUSIN TIETO VAHVISTAA: Kahvifaktaa ja terveys y h t e e n v e t o j a t i e t e e l l i s i s t ä t u t k i m u k s i s t a 2 4 TUTKITTUA TIETOA Kahvin vaikutus sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin ASIANTUNTIJA Tutkimusprofessori

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN VALINTAKOEVAATIMUKSET UUDISTUVAT

LÄÄKETIETEEN VALINTAKOEVAATIMUKSET UUDISTUVAT LÄÄKETIETEEN VALINTAKOEVAATIMUKSET UUDISTUVAT Lääketieteen valintakoe uudistuu, kun pitkään käytössä ollut Galenos poistuu pääsykoevaatimuksista. Keväällä 2012 valintakokeen tehtävät pohjautuvat lukion

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot

SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10

SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10 8 SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.1.001 Verenkiertoelinsairaudet Suomessa... 9 8.1.002 Diabetes Suomessa... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10 8.2.1 Vaaratekijät...

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää Annettu Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 2007 Kansaneläkelaitos on sairausvakuutuslain

Lisätiedot

Yleisimmät sydän- ja verenkiertoelinten

Yleisimmät sydän- ja verenkiertoelinten Koonnut: Sanna Muukka Sydän- ja verisuonitautien osuus kaikista kuolemansyistä on noin puolet ja sepelvaltimotaudin yksinään vajaa 30 prosenttia. Vaikka suomalaisten sydän- ja verisuoniterveys on parantunut

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

POTILASLAIN JA DYSLIPIDEMIOIDEN KÄYPÄ HOITO - SUOSITUKSEN TOTEUTUMINEN DYSLIPIDEMIOIDEN STATIINIHOIDOSSA

POTILASLAIN JA DYSLIPIDEMIOIDEN KÄYPÄ HOITO - SUOSITUKSEN TOTEUTUMINEN DYSLIPIDEMIOIDEN STATIINIHOIDOSSA POTILASLAIN JA DYSLIPIDEMIOIDEN KÄYPÄ HOITO - SUOSITUKSEN TOTEUTUMINEN DYSLIPIDEMIOIDEN STATIINIHOIDOSSA Piela Litmanen Pro Gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää Annettu Helsingissä 2. päivänä lokakuuta 2013 Kansaneläkelaitos on sairausvakuutuslain

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Reetta Haikola Anne Karppinen MBO-POLIKLINIKAN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET SAAMASTAAN ELÄMÄNTAPAMUUTOSTEN HOIDONOHJAUKSESTA LIEKSAN TERVEYSKESKUKSESSA

Lisätiedot

sairauksien Munuaisennaltaehkäisy

sairauksien Munuaisennaltaehkäisy sairauksien Munuaisennaltaehkäisy 2 Teksti: Seppo Ojanen, Nefrologian ylilääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, Tammikuu 2010 Sisällys Munuaissairauksien ennaltaehkäisy 4 Munuaissairauksien yleisyys Suomessa

Lisätiedot

Sekundaarinen hypertensio = kohonneen verenpaineen syynä on elimistön oma vika

Sekundaarinen hypertensio = kohonneen verenpaineen syynä on elimistön oma vika Tuula Tikkanen Sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, diabetologi Hypertension hoidon erityispätevyys (ESH) 04.04.2014 Helsinki Eksogeeninen hypertensio =verenpaineen nousun aiheuttajana on jokin

Lisätiedot

Uniapnea, minullako?

Uniapnea, minullako? Uniapnea, minullako? Sisällys Hoidon myötä alkaa aivan uusi elämä...3 Uni...4 Terve uni...4 Univaje ja valvominen...4 Mitkä ovat uniapnean oireet?...6 Öisin esiintyvät oireet...6 Päivisin esiintyvät oireet...6

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes. Itsehoito-opas

Tyypin 2 diabetes. Itsehoito-opas Tyypin 2 diabetes Itsehoito-opas TYYPIN 2 DIABETES Itsehoito-opas Tyypin 2 diabetes Itsehoito-opas Sisällysluettelo 1. Määritelmiä...7 1.1. Insuliini... 7 1.2. Diabetes... 7 1.3. Aikuistyypin eli tyypin

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Kohonnut keuhkoverenpaine (pulmonaalihypertensio, käsiteltävä varoen

Kohonnut keuhkoverenpaine (pulmonaalihypertensio, käsiteltävä varoen Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Helsingin yliopisto, Clinicum, Anestesiologia ja tehohoito leila.niemi-murola[a]hus.fi Merja Aronen LT, erikoislääkäri Hyks, ATeK, Leikkaussalit-linja, Meilahden

Lisätiedot

Pohjolan bioanalyytikkopäivä 13.11.2010 Tapani Ebeling erikoislääkäri, OYS

Pohjolan bioanalyytikkopäivä 13.11.2010 Tapani Ebeling erikoislääkäri, OYS Pohjolan bioanalyytikkopäivä 13.11.2010 Tapani Ebeling erikoislääkäri, OYS 1 Toteaminen Glukoosiparametrit: fp-gluk, 2hgluk, OGTT2h, GHbA1c C-peptidi (+ P-gluk) Seuranta GAD-Ab (ICA, IA2) U-alb/krea *

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN ITSEHOIDON OPAS. Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste

SYDÄNPOTILAAN ITSEHOIDON OPAS. Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄNPOTILAAN ITSEHOIDON OPAS Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste 1 SEPELVALTIMOTAUTIKUOLLEISUUS EU:N ERI MAISSA SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT TAPAUKSIA 100 000 ASUKASTA KOHTI 0-140 140-180 180-288 288-387

Lisätiedot

Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa

Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa KASAUS IEEESSÄ RAIMO KEUNEN professori, ylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, sisätautien klinikka raimo.kettunen@phsotey.fi JARI LAUKKANEN dosentti, osastonylilääkäri,

Lisätiedot

ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ

ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ Sanna-Kaisa Pykälä Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö 10/2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä Käypä hoito -suositus

Lisätiedot