Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014"

Transkriptio

1 84 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai klo Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori Patrik Scheinin, dekaani, pj 1-33 professori Leena Krokfors 1-33 professori Mari Tervaniemi 1-33 professori Sari Lindblom-Ylänne 1-33 professori Johanna Mäkelä 1-33 professori Heikki Ruismäki 1-33 professori Katri Räikkönen-Talvitie 1-33 professori Markku Niemivirta 5 professori Sirpa Tani 1-33 yliopistonlehtori Anu-Katriina Pesonen 1-33 lehtori Marja K. Martikainen 1-33 taloussuunnittelija Jaana Ahonen 1-33 amanuenssi Miia Valento 1-33 opiskelija Jussi Järvinen 1-33 opiskelija Ilkka Muukkonen 1-33 opiskelija Jaakko Tähkä 1-33 Varajäsen: professori Pirjo Aunio 5 Esittelijät: hallintopäällikkö Laura Tuominen (puh ), 30, 31 suunnittelupäällikkö Kaisa Atosuo (puh ), 5 opintoasiainpäällikkö Raija Lahdenperä (puh ), 6 tutkimusasiainpäällikkö Kari Kantasalmi (puh ), 7-29, 32 Sihteeri: hallintosihteeri Sirpa Koivumäki (puh ) 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Helsingin yliopiston johtosäännön 21 ja 22 :n sekä yliopistolain 42 :n mukaan tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuoritusta arvosteltaessa tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on samantasoinen opintosuoritus. Esitys: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin, että kokous on päätösvaltainen. 2 Pöytäkirjantarkistajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi professori Leena Krokfors ja opiskelija Susanna Jokimies. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi professori Leena Krokfors ja lehtori Marja K. Martikainen. 3 Lisäasiat Helsingin yliopiston hallintojohtosäännön 44 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esityslista mahdollisista lisäasioista jaetaan kokouksen alussa.

2 85 Esitys: Otetaan käsiteltäväksi. Päätös: Otettiin käsiteltäväksi lisäasiana pykälä 32 PsM Sebastian Thermanin väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen. 4 Ilmoitusasiat Esitys: Merkitään tiedoksi liitteessä esitetyt ilmoitusasiat (liite 1 4). Päätös: Merkittiin tiedoksi. 5 Keskusteluasioina: Tiedekunnan tavoiteohjelman tarkistaminen vuoden 2015 toimenpiteet (Atosuo) Toiminnan ja talouden suunnitteluohjeen 2015 mukaan luonnos tiedekunnan tavoiteohjelman tarkistamiseksi tulee olla hyväksyttynä Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan osalta on sovittu, että luonnos tavoiteohjelman vuoden 2015 tarkisteeksi on keskusteluasiana tiedekuntaneuvoston kokouksessa , joka on samalla tiedekuntatason YT -menettelyn mukainen käsittely. Tavoiteohjelman tarkiste hyväksytään tiedekuntaneuvoston kokouksessa Yliopiston hallituksen ja TaTu seminaarin valmistelun pohjalta on kirjattu vuoden 2015 tärkeimpiä toimenpiteitä, jotka tulee ottaa huomioon suunnitelmien valmistelussa: TOP Panostaa kansainväliseen rekrytointiin ja yhteistyöhön 2. Parantaa tutkimusedellytyksiä 3. Sujuvoittaa opintojen etenemistä Yhteiskunnallinen vaikuttaja 4. Toteuttaa vaikuttamisen agendaansa Innostava ja hyvinvoiva yhteisö 5. Kannustaa osaamisen kehittämiseen Kestävä talous 6. Tehostaa toimintoja ja tilojen käyttöä Tavoiteohjelmien tarkisteessa tulee todeta vuoden 2015 tärkeimmät toimenpiteet (4-6 kpl). Tiedekuntaneuvoston kokouksessa ovat keskusteluasiana ehdotukset tiedekunnan tavoiteohjelmaan vuoden 2015 tärkeimmiksi toimenpiteiksi (4-6) nostettavista asioista, jotka on koottu liitteinä olevista laitosten toimintasuunnitelmien 2015 tarkisteista sen mukaisina kuin ne ovat kokouskutsun lähettämisvaiheessa. Opettajankoulutuslaitoksen valitsemat tärkeimmät toimenpiteet liitteenä (liite 1 5) Käyttäytymistieteiden laitoksen valitsemat tärkeimmät toimenpiteet liitteenä (liite 2 5) Ehdotus tärkeimmistä toimenpiteistä Tilojen vähentäminen ja samalla toiminnallisuuden parantaminen (Kestävä talous) 2. Aikaa tutkimukselle (TOP 50/Tutkimusedellytysten parantaminen) opintopistettä suorittavien määrän lisääminen ja koulutusten uudistaminen (TOP 50/Sujuvoittaa opintojen etenemistä) 4. Toimenpiteet/selvitykset ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen aloittamiseksi 5. (Yhteiskunnallinen vaikuttaja/toteuttaa vaikuttamisen agendaansa)

3 6. Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet (Innostava ja hyvinvoiva yhteisö) 7. Täydentävän rahoituksen hallinnointiin liittyvien prosessien arviointi ja kehittäminen (Kestävä talous + Innostava ja hyvinvoiva yhteisö/kannustaa osaamisen kehittämiseen?) 8. Tavoitellaan/selvitetään mahdollisuuksia yhdenmukaisten kandidaatin tutkintoja (koulutusten/laitosten kesken?). (TPO 50/ Sujuvoittaa opintojen etenemistä). 9. Tiedekuntarajat ylittävä yhteistyö mm. yhteisprofessuurit (mm. toimenpiteet lahjoitusprofessuurin hankkimiseksi 375 varainhankintakampanjassa (TOP 50/Parantaa tutkimusedellytyksiä/ Sujuvoittaa opintojen etenemistä) Esitys: Keskustellaan tavoiteohjelman tarkisteen vuoden 2015 tärkeimmistä toimenpiteistä. Päätös: Todettiin, että YT-menettelyn mukaiseen keskustelutilaisuuteen oli kutsuttu tiedekuntaneuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmiehet Elisa Hyytiäinen, Tapani Kaakkurinniemi, Seppo Sainio ja Inkeri Ruokonen. Pääluottamusmiehistä kokoukseen osallistui Inkeri Ruokonen. Kokoukseen osallistuivat tiedekuntaneuvoston osallistujalistassa mainittujen lisäksi laitosjohtajat Jari Lavonen ja Jussi Saarinen sekä harjoittelukoulut yksikön johtava rehtori Markku Pyysiäinen. Tiedekunnan kanslian henkilökunnasta kokoukseen osallistuivat tiedekuntaneuvoston esittelijät tutkimusasiainpäällikkö Kari Kantasalmi, opintoasiainpäällikkö Raija Lahdenperä, opintoasiainkoordinaattorit Helena Laurila ja Salla Mäkinen, kv -suunnittelija Turkka Lavaste, ja hallintopäällikkö Laura Tuominen sekä opintosihteerit Erja Karjalainen ja Viive Toomesaar. Kokoukseen osallistui myös opiskelija Kasper Mobarak. Todettiin, että Harjoittelukoulut yksikön toimintasuunnitelman käsittely ei ollut vielä käytettävissä esityslistan lähetysvaiheessa, mutta johtava rehtori Markku Pyysiäinen totesi kokouksessa yksikön tärkeimmät viisi toimenpidettä vuodelle Tavoiteohjelman tarkisteen tiedekuntatason alustavassa käsittelyssä keskityttiin annetun ohjeistuksen mukaan erityisesti vuonna 2015 tehtäviin toimenpiteisiin. Laitosten ehdotukset 4-6 tärkeimmästä toimenpiteestä ovat syntyneet vuorovaikutuksessa tiedekunnan kanssa. Keskustelussa ehdotuksena olleet yhdeksän toimenpidekohtaa niputettiin laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Esille nousivat tutkimusedellytysten parantaminen ml. huippujen tunnistaminen ja tukeminen sekä aikaa tutkimukselle/tipit, jossa otetaan huomioon myös laadun varmistaminen ja erilaiset mahdollisuudet tippiläisen tukemiseksi esim. mentorointi. Täydentävän rahoituksen hallinnointi haluttiin yhdistettävän myös tutkimusedellytysten parantamiseen. Opintojen sujuvoittamiseen liittyvät toimenpiteet haluttiin kiteyttää laajemmin tulpat pois tarkasteluun ml. laadun ja rakenteiden kehittäminen ja tähän liittyen mm. yhdenmukaiset kanditutkinnot.. Opintojen sujuvoittamiskeskustelussa tuotiin esille, että on tärkeää, että opiskelijat osallistuvat kiinteämmin opintojen suunnitteluun. Byrokratia ei saa hidastaa opintojen etenemistä Rakenteet (ml. laitosrakenne) ja yhteistyö nousi keskustelussa yhdeksi laajemmaksi kokonaisuudeksi. Kansainvälistyminen haluttiin nostaa läpikäyväksi teemaksi. Tilojen vähentäminen ja tehokkaampi käyttö nousi toimintaedellytyksiä parantavana toimenpiteenä yhdeksi vuoden 2015 tärkeimmistä toimenpiteistä. Todettiin, että laitokset voivat ottaa käydyn keskustelun huomioon vielä omien toimen toimintasuunnitelmiensa käsittelyissä. Tiedekunnan tavoiteohjelman vuoden 2015 tarkisteen laatimisessa otetaan huomioon käyty keskustelu ja laitosten mahdolliset uudet painotukset Pro gradu -tutkielmat (Lahdenperä) Helsingin yliopiston johtosäännön 21 :n mukaisesti hallintoelin on päätösvaltainen opintosuoritusta arvosteltaessa, kun puheenjohtajan lisäksi on läsnä neljä muuta jäsentä, jolla on samantasoinen opintosuoritus. Johtosäännön mukaan 10 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää syventävien opintojen tutkielmien hyväksymisestä, ellei tiedekuntaneuvosto ole siirtänyt päätösvaltaa laitosneuvostolle. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta ei ole päättänyt päätösvallan siirrosta tutkielmien osalta.

4 Päätösehdotus: Hyväksytään ja arvostellaan liitteessä (liite 1 6) mainitut pro gradu - tutkielmat (ei esittelyä; HY:n johtosääntö 22 ). Liitteenä tilasto suoritetuista tutkinnoista (liite 2 6). Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin liitteen mukaisesti. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen-Talvitie, professori Sirpa Tani, yliopistonlehtori, PsT Anu- Katriina Pesonen, lehtori, FM Marja K. Martikainen, taloussuunnittelija, FM Jaana Ahonen ja amanuenssi, KM Miia Valento. Yliopistolaki (558/2009), 82 :n ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten tutkintolautakuntaa koskevan johtosäännön 32 :n mukaan opiskelija voi pyytää opintosuorituksen arvostelua koskevaan tiedekuntaneuvoston antamaan päätökseen oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltamisen omalta osaltaan tietoonsa M.A. (Educ.) Chia-Chien Changin väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) M.A. (Educ.) Chia-Chien Changin kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Highly Educated Taiwanese Women Seeking a Self-Acceptable Social Position in Finland tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi Dr. Ghazala Bhatti, kustoksena professori Gunilla Holm ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Anne Nevgi. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan jäsenen lausunnot liitteinä (liitteet 1-3 7). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajan on toiminut professori Gunilla Holm ja toisena ohjaajana dosentti Sirpa Lappalainen. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu M.A. (Educ.) Chia-Chien Changille vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. M.A. (Educ.) Chia-Chien Chang on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnon suhteen. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan eximia cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä M.A. (Educ.) Chia-Chien Changin väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom- Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen-Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori, PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 8 KM Reetta Mietolan väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) KM Reetta Mietolan kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Hankala erityisyys. Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Leena Koski, kustoksena professori Elina Lahelma ja arvolausetoimikunnan jäsenenä professori Hannu Simola. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan jäsenen lausunnot liitteinä (liitteet 1-3 8). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Elina Lahelma ja toisena ohjaajana dosentti Sirpa Lappalainen.

5 88 Vastaväittäjän lausunto on toimitettu KM Reetta Mietolalle vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. KM Reetta Mietola on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnon suhteen. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan magna cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä KM Reetta Mietolan väitöskirja arvosanalla magna cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen- Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori, PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 9 M.Sc. Maria Mittagin väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) M.Sc. Maria Mittagin psykologian alaan kuuluva väitöskirja Interactions of the processing of letters and speech sounds as reflected by event-related brain potentials tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Paavo Leppänen, kustoksena professori Teija Kujala ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Lari Vainio. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot liitteinä (liitteet 1-3 9). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Teija Kujala ja sivuohjaajina professori Kimmo Alho ja Dr. Rika Takegata. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu M.Sc. Maria Mittagille vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. M.Sc. Maria Mittag on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnon suhteen. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan eximia cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä M.Sc. Maria Mittangin väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen- Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori, PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 10 KM Päivi Pelli-Kouvon väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) KM Päivi Pelli-Kouvon kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Toimintatutkimus CLILopetuk-sesta: LEO-mallin kehittäminen tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori emeritus Sauli Takala, kustoksena professori Heini-Marja Järvinen ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Raili Hildén. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan jäsenen lausunnot liitteinä (liitteet ). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Heini-Marja Järvinen ja toisina ohjaajina professori Leena Krokfors ja dosentti Esa Penttinen.

6 Vastaväittäjän lausunto on toimitettu KM Päivi Pelli-Kouvolle vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. KM Päivi Pelli-Kouvo on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnon suhteen. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä KM Päivi Pelli-Kouvon väitöskirja arvosanalla cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen-Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori, PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista KM Hanna Posti-Ahokkaan väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) KM Hanna Posti-Ahokkaan kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Tanzanian Female Students Perspectives on the Relevance of Secondary Education tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Colleen McLaughlin, kustoksena professori Päivi Palojoki ja arvolausetoimikunnan jäsenenä professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan jäsenen lausunnot liitteinä (liitteet ). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Päivi Palojoki ja toisena ohjaajana dosentti Elina Lehtomäki. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu KM Hanna Posti-Ahokkaalle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkintoja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. KM Hanna Posti-Ahokas on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnon suhteen. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan eximia cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä KM Hanna Posti-Ahokkaan väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen- Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 12 Upseeri Antti-Tuomas Pulkan väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) Upseeri Antti-Tuomas Pulkan kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja The interaction of motivation and learning environment. The role of goal orientations in students course evaluations tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Marina Serra de Lemos, kustoksena professori (ma.) Markku Niemivirta ja arvolausetoimikunnan jäsenenä apulaisprofessori Risto Hotulainen. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan jäsenen lausunnot liitteinä (liitteet ).

7 90 Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori (ma.) Markku Niemivirta ja toisena ohjaajana professori Patrik Scheinin. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu upseeri Antti-Tuomas Pulkalle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkintoja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan laudatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä Upseeri Tuomas Pulkan väitöskirja arvosanalla laudatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen-Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori, PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 13 PsM Petteri Simolan väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) PsM Petteri Simolan psykologian alaan kuuluva väitöskirja Sleep problems and their implications from preschool to school age tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Hanna Ebeling, kustoksena professori Teija Kujala ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Anu-Katriina Pesonen. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan jäsenen lausunnot liitteinä (liitteet ). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Teija Kujala ja toisena ohjaajana professori Eeva Aronen. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu PsM Petteri Simolalle vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. PsM Petteri Simola on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnon suhteen. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan magna cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä PsM Petteri Simolan väitöskirja arvosanalla magna cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen- Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori, PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 14 KL Kaisu Toivosen väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) KL Kaisu Toivosen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Persoonan eettinen kasvu ja kasvatus jälkimodernissa ajassa suomalaisen kasvatusjärjestelmän kautta tulkittuna tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Jouni Välijärvi, kustoksena professori Leena Krokfors ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Riitta Jyrhämä. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot liitteinä (liitteet ). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Leena Krokfors.

8 91 Vastaväittäjän lausunto on toimitettu KL Kaisu Toivoselle vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. KL Kaisu Toivonen on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnon suhteen. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä KL Kaisu Toivosen väitöskirja arvosanalla cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen-Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori, PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 15 M.A. Rita Waye Johnson Longfor n väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) M.A. Rita Waye Johnson Longfor n kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Exploration in Language Didactics and in Teachers Pedagogical Thinking. Secondary School Language Teachers Conceptions and Methods of Teaching English as a Second Language in Cameroon tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi associate professor Gudrun Erickson, kustoksena professori Heini-Marja Järvinen ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Maria Kela. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan jäsenen lausunnot liitteinä (liitteet ). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Heini-Marja Järvinen ja ensimmäisenä ohjaajana professori emeritus Seppo Tella. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu M.A. Rita Waye Johnson Longfor lle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. M.A. Rita Waye Johnson Longfor on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnon suhteen. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä M.A. Rita Waye Johnson Longfor n väitöskirja arvosanalla cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen- Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori, PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 16 VTM Annarita Kolin väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Kantasalmi) VTM Annarita Koli on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi aikuiskasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Työn mieltä etsimässä. Työhyvinvoinnin edistäminen ammatinopettajien työssä.

9 92 Jatko-opintojen valvojana on professori Yrjö Engeström ja pääohjaajana on toiminut dosentti Kirsti Launis sekä toisena ohjaajana professori emeritus Jaakko Virkkunen. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet professori Anneli Leppänen ja dosentti Jussi Silvonen. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 16). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu VTM Annarita Kolille vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Professori Yrjö Engeström ehdottaa vastaväittäjäksi professori Matti Vartiaista Aalto yliopistosta. VTM Annarita Kolille on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä, 2. myöntää VTM Annarita Kolille väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi professori Matti Vartiainen, 4. todeta, ettei VTM Annarita Koli ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän 5. nimetä kustokseksi professori Yrjö Engeström, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu. 17 FL Eila Longan väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Kantasalmi) FL Eila Lonka on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi logopedian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen From silence to sounds. Outcomes of cochlear implantation in Finnish adults and children. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Anu Klippi ja toisena ohjaajana dosentti Minna Laakso. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet dosentti Tapani Jauhiainen ja dosentti Jyrki Tuomainen. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 17). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FL Eila Longalle vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Professori Anu Klippi ehdottaa vastaväittäjäksi esitarkastajana toiminutta dosentti Tapani Jauhiaista ja arvolausetoimikunnan jäseneksi professori (ma.) Mari Tervaniemeä, perustelut liitteenä (liite 3 17). FL Eila Longalle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä, 2. myöntää FL Eila Longalle väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi dosentti Tapani Jauhiainen, 4. todeta, ettei FL Eila Lonka ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän 5. nimetä kustokseksi professori Anu Klippi, 6. nimetä arvolausetoimikuntaan jäseneksi vastaväittäjän lisäksi professori (ma.) Mari Tervaniemi.

10 93 18 PsM Silja Martikaisen väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Kantasalmi) PsM Silja Martikainen on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi psykologian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Sleep, physical activity, and health in children a developmental perspective. Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Katri Räikkönen-Talvite ja toisena ohjaajana dosentti Anu-Katriina Pesonen. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet professori Anthony C. Hackney ja professori David Phillips. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 18). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu PsM Silja Martikaiselle vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Dosentti Anu-Katriina Pesonen ehdottaa vastaväittäjäksi tutkimusprofessori Timo Partosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. PsM Silja Matrikaiselle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä, 2. myöntää PsM Silja Martikaiselle väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi tutkimusprofessori Timo Partonen, 4. todeta, ettei PsM Silja Martikainen ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän 5. nimetä kustokseksi professori Katri Räikkönen-Talvitie, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, 7. nimetä arvolausetoimikuntaan jäseneksi vastaväittäjän lisäksi professori Marko Elovainio. 19 KM Riikka Monosen väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Kantasalmi) KM Riikka Mononen on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi erityispedagogiikan alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Do Early Mathematics Interventions Count? Supporting Children at Risk for Mathematics Difficulties. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Pirjo Aunio ja toisena ohjaajana PsT Tuire Koponen. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet associate professor George Georgiou ja professori Maria Chiara Passolunghi. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 19). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu KM Riikka Monoselle vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Professori Pirjo Aunio ehdottaa vastaväittäjäksi professori Annemie Desoete a (Ghent University, Belgium) ja arvolausetoimikunnan jäseneksi professori Markku Jahnukaista. KM Riikka Monoselle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä, 2. myöntää KM Riikka Monoselle väittelylupa,

11 3. pyytää vastaväittäjäksi professori Annemie Desoete, 4. todeta, ettei KM Riikka Mononen ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän 5. nimetä kustokseksi professori Pirjo Aunio, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, 7. nimetä arvolausetoimikuntaan jäseneksi vastaväittäjän lisäksi professori Markku Jahnukainen PsM Tapani Riekin väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Kantasalmi) PsM Tapani Riekki on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi psykologian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Neural and cognitive basis of paranormal beliefs: core knowledge violations, cognitive inhibition, and the social brain. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut dosentti Marjaana Lindeman. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet professori Jari Hietanen ja apulaisprofessori Lauri Nummenmaa. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 20). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu PsM Tapani Riekille vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Dosentti Marjaana Lindeman ehdottaa vastaväittäjäksi apulaisprofessori Michiel van Elk a (University of Amsterdam) ja kustokseksi professori Heikki Summalaa. PsM Tapani Riekille on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä, 2. myöntää PsM Tapani Riekille väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi apulaisprofessori Michiel van Elk, 4. todeta, ettei PsM Tapani Riekki ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän 5. nimetä kustokseksi professori Heikki Summala, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu. 21 KM Markus Talvion väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Kantasalmi) KM Markus Talvio on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatuspsykologian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen How do teachers benefit from training on social interaction skills? Developing and utilizing an instrument for evaluating teachers social and emotional learning. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Kirsti Lonka ja toisena ohjaajana professori Taru Lintunen. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet dosentti Maaret Wager ja professori Marjatta Vanhalakka-Ruoho. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 21). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu KM Markus Talviolle vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti.

12 Professori Kirsti Lonka ehdottaa vastaväittäjäksi professori Neil Humphrey ta (University of Manchester, UK) ja arvolausetoimikunnan jäseneksi professori Leena Krokforsia. KM Markus Talviolle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä, 2. myöntää KM Markus Talviolle väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi professori Neil Humphrey, 4. todeta, ettei KM Markus Talvio ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän 5. nimetä kustokseksi professori Kirsti Lonka, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, 7. nimetä arvolausetoimikuntaan jäseneksi vastaväittäjän lisäksi professori Kai Hakkarainen PsM Soile Tuovisen väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Kantasalmi) PsM Soile Tuovinen on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi psykologian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Maternal hypertensive disorders during pregnancy and mental health and cognitive functioning of the adult offspring: the Helsinki Birth Cohort Study. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Katri Räikkönen- Talvitie ja toisina ohjaajina professori Johan G. Eriksson ja dosentti Anu-Katriina Pesonen. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet professori Timo Strandberg ja professori Marja Vääräsmäki. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 22). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu PsM Soile Tuoviselle vastineen antamista varten oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Professori Katri Räikkönen-Talvitie ehdottaa vastaväittäjäksi professori Claudia Buss a (Charite, Berlin) ja arvolausetoimikunnan jäseneksi dosentti Hannele Laivuorta Haartmaninstituutista. PsM Soile Tuoviselle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä, 2. myöntää PsM Soile Tuoviselle väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi professori Claudia Buss, 4. todeta, ettei PsM Soile Tuovinen ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän 5. nimetä kustokseksi professori Katri Räikkönen-Talvitie, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, 7. nimetä arvolausetoimikuntaan jäseneksi vastaväittäjän lisäksi dosentti Hannele Laivuori.

13 96 23 PsM Mari-Pauliina Vainikaisen väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Kantasalmi) PsM Mari-Pauliina Vainikainen on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi erityispedagogiikan alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Finnish primary school pupils performance in learning to learn assessments: A longitudinal perspective on the educational equity. Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut tutkimusjohtaja, professori emeritus Jarkko Hautamäki ja toisina ohjaajina dosentti Jan-Erik Lönnqvist ja dosentti Markku Verkasalo. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet professori Andreas Demetriou ja professori Hannu Savolainen. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 23). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu PsM Mari-Pauliina Vainikaiselle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Tutkimusjohtaja, professori emeritus Jarkko Hautamäki ehdottaa vastaväittäjäksi professori Benő Csapóa (University of Szeged, Hungary) ja kustokseksi professori Markku Jahnukaista. PsM Mari-Pauliina Vainikaiselle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä ja että MA Nick Kirkwood on ilmoittanut kieliasun täyttävän väitöskirjalle asetetut vaatimukset, 2. myöntää PsM Mari-Pauliina Vainikaiselle väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi professori Benő Csapó, 4. todeta, ettei PsM Mari-Pauliina Vainikainen ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän 5. nimetä kustokseksi professori Markku Jahnukainen, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu. 24 PeM Harriet Zilliacuksen väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Kantasalmi) PeM Harriet Zilliacus on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Supporting Students Identities and Inclusion in Minority Religious and Secular Ethics Education: A Study on Plurality in the Finnish Comprehensive School. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on professori Gunilla Holm ja sivuohjaajana on toiminut professori Arto Kallioniemi. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet dosentti Jenny Berglund ja professori Denise Cush. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 24). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu PeM Harriet Zilliacukselle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkintoja oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Professori Gunilla Holm ehdottaa vastaväittäjäksi dosentti Kerstin von Brömssenia (Karlstads Universitet) ja arvolausetoimikunnan jäseneksi dosentti Anna Slotte-Lüttgea. PeM Harriet Zilliacukselle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti.

14 97 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä, 2. myöntää PeM Harriet Zilliacukselle väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi dosentti Kerstin von Brömssen, 4. todeta, ettei PeM Harriet Zilliacus ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän 5. nimetä kustokseksi professori Gunilla Holm, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, 7. nimetä arvolausetoimikuntaan jäseneksi vastaväittäjän lisäksi dosentti Anna Slotte-Lüttge. 25 TtM Kati Karhulan väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Kantasalmi) TtM Kati Karhula on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi psykologian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Association of job strain with sleep, and psychophysiological recovery in shift working health care professionals. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 25). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on professori Mika Kivimäki ja toisena ohjaajana dosentti Sampsa Puttonen. Professori Mika Kivimäki ehdottaa esitarkastajiksi professori Frida Fischer a (University of Sao Paolo, Brasil) ja professori Ulla Kinnusta Tampereen yliopistosta. HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (42 ) mukaisesti tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjalle vähintään kaksi esitarkastajaa, joilla mikäli mahdollista tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot tai poikkeustapauksessa vähintään tohtorin tutkinto. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana. Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. 1. pyytää esitarkastajiksi professori Frida Fischer ja professori Ulla Kinnunen, 2. todeta, että TtM Kati Karhula ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien 3. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna ennen väittelyluvan myöntämistä. 26 PsM Paula Virtalan väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Kantasalmi) PsM Paula Virtala on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi psykologian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen The neural basis of Western music chord categorizations effects of development and music training. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 26). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on professori (ma.) Mari Tervaniemi ja toisena ohjaajana tutkimusprofessori Minna Huotilainen. Professori (ma.) Mari Tervaniemi ehdottaa esitarkastajiksi professori Paavo Leppästä Jyväskylän yliopistosta ja professori Sylvain Morenoa (University of Toronto, Canada). HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (42 ) mukaisesti tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjalle vähintään kaksi esitarkastajaa, joilla mikäli mahdollista tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot tai poikkeustapauksessa vähintään tohtorin tutkinto. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana. Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta.

15 1. pyytää esitarkastajiksi professori Paavo Leppänen ja professori Sylvain Moreno, 2. todeta, että PsM Paula Virtala ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien 3. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna ennen väittelyluvan myöntämistä PsM Heidi Losoin lisensiaatintutkimus, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) PsM Heidi Losoi on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi neuropsykologian erikoispsykologikoulutukseen kuuluvan lisensiaatintutkimuksensa Resilience Is Associated With Fatigue After Mild Traumatic Brain Injury. Jatko-opintojen valvojana on toiminut professori Laura Hokkanen ja ohjaajina ovat toimineet professori emeritus Juhani Julkunen ja PsT Eija Rosti-Otajärvi. Tiedekunnan nimeäminä lausunnonantajina ovat toimineet PsT Taina Nybo ja PsT Satu Winqvist. Lausunnonantajat esittävät, että PsM Heidi Losoin lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 27). Professori Laura Hokkasen lisälausunto arvosanasta liitteenä (liite 3 27). PsM Heidi Losoille on varattu tilaisuus vastineen antamiseen lausunnoista HY:n tutkintoja oikeusturvajohtosäännön (34 ja 64 ) mukaisesti. PsM Heidi Losoi on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista lausuntojen suhteen. Päätösehdotus: Päätetään lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 34 ja 41 ). Arvosanaksi ehdotetaan kiittäen hyväksytty. Päätös: Päätettiin hyväksyä PsM Heidi Losoin lisensiaatintutkimuksen arvosanalla kiittäen hyväksytty. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen- Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori, PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön lisensiaatintutkimuksen arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 28 PsM Minna Poutasen lisensiaatintutkimus, hyväksyminen ja arvostelu (Kantasalmi) PsM Minna Putanen on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi neuropsykologian erikoispsykologikoulutukseen kuuluvan lisensiaatintutkimuksensa Before and after entering school: the Development of Attention and Executive Functions from 6 to 8 years in Finnish Children. Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Laura Hokkanen ja toisena ohjaajana PsT Kaisa Peltomaa. Tiedekunnan nimeäminä lausunnonantajina ovat toimineet PsT Vesa Närhi ja PsT Kati Rantanen. Lausunnonantajat esittävät, että PsM Minna Poutasen lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin. Yhteislausunto liitteenä (liite 1 28). PsM Minna Poutaselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen lausunnoista HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34 ja 64 ) mukaisesti. PsM Minna Poutanen on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista lausuntojen suhteen.

16 Päätösehdotus: Päätetään lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 34 ja 41 ). Arvosanaksi ehdotetaan hyväksytty. Päätös: Päätettiin hyväksyä PsM Minna Poutasen lisensiaatintutkimuksen arvosanalla hyväksytty. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi professori Leena Krokfors, professori Mari Tervaniemi, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori Heikki Ruismäki, professori Katri Räikkönen- Talvitie, professori Sirpa Tani ja yliopistonlehtori, PsT Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön lisensiaatintutkimuksen arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista PsM Mia Valtosen lisensiaatintutkimus, lausunnonantajien nimeäminen (Kantasalmi) PsM Mia Valtonen on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi terveyspsykologian erikoispsykologikoulutukseen kuuluvan lisensiaatintutkimuksensa Enhancing Sense of Coherence via Early Intervention Among Depressed Occupational Heath Care Clients. Jatko-opintojen ohjaajina ovat toimineet dosentti Taina Hintsa ja tutkimusprofessori Annamari Tuulio-Henriksson. Dosentti Taina Hintsa ehdottaa lausunnonantajiksi professori Marko Elovainiota Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja PsT Päivi Merjosta Käyttäytymistieteiden laitokselta. Esitys: Pyydetään lausunnonantajiksi professori Marko Elovainio ja PsT Päivi Merjonen. (HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö 40 ) 30 KT Taina Kyrönlammen dosenttihakemus, esityksen tekeminen kanslerille (Linnansaari) KT Taina Kyrönlampi on hakenut perhekasvatuksen dosentuuria. Opetusnäytteensä aiheena hän esitti: Alle kouluikäisen lapsen kokemuksellinen suhde arkeen. Helsingin yliopiston johtosäännön 84 :n mukaan kansleri voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, se tekee asiaa koskevan esityksen kanslerille. Tiedekuntaneuvosto hankkii ennen päätöksentekoa lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei se erityisestä syystä katso lausuntoa tarpeettomaksi. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijan opetustaidosta. Tiedekuntaneuvosto päätti lausunnonantajiksi professori Kimmo Jokisen ja professori Maritta Törrösen. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta on arvioinut hakijan opetustaidon. Liitteenä hakemus, asiantuntijoiden puoltavat lausunnot ja opetustaitotoimikunnan lausunto opetustaidosta (liitteet ) 1. todeta, että KT Taina Kyrönlammella on dosentin edellyttämä tieteellinen pätevyys ja opetustaito, 2. todeta, että hän täyttää dosenteille asetetut kielitaitovaatimukset, 3. esittää kanslerille, että KT Taina Kyrönlammelle myönnettäisiin perhekasvatuksen dosentin arvo.

17 100 Päätös: Asia jätettiin pöydälle. 31 FT Minna Kyttälän dosenttihakemus, esityksen tekeminen kanslerille (Linnansaari) FT Minna Kyttälä on hakenut erityispedagogiikan, erityisesti oppimisen ja muistin tutkimuksen dosentuuria. Opetusnäytteensä aiheena hän esitti: Työmuisti ja oppiminen. Helsingin yliopiston johtosäännön 84 :n mukaan kansleri voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, se tekee asiaa koskevan esityksen kanslerille. Tiedekuntaneuvosto hankkii ennen päätöksentekoa lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei se erityisestä syystä katso lausuntoa tarpeettomaksi. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijan opetustaidosta. Tiedekuntaneuvosto päätti lausunnonantajiksi professori Mikko Aron ja professori Rauno Parrilan. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta on arvioinut hakijan opetustaidon. Liitteenä hakemus, asiantuntijoiden puoltavat lausunnot ja opetustaitotoimikunnan lausunto opetustaidosta (liitteet ) ). Kanslerin ja tiedekunnan linjausten mukaisesti erityisesti määreitä ei suositella käytettäväksi. Tämän vuoksi dosentuurin alaksi on päätetty esittää erityispedagogiikka. Hakija on samaa mieltä. 4. todeta, että FT Minna Kyttälällä on dosentin edellyttämä tieteellinen pätevyys ja opetustaito, 5. todeta, että hän täyttää dosenteille asetetut kielitaitovaatimukset, 6. esittää kanslerille, että FT Minna Kyttälälle myönnettäisiin erityispedagogiikan dosentin arvo. 32 PsM Sebastian Thermanin väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Kantasalmi) PsM Sebastian Therman on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi psykologian alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Plumbing the Uncanny. Dimensions of psychotic-like experiences and their clinical utility. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut yliopistonlehtori, FT Hely Kalska ja pääohjaajana dosentti Jaana Suvisaari. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet dosentti Erika Jääskeläinen ja professori Martti T. Tuomisto. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 32). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu PsM Sebastian Thermanille vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkintoja oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Yliopistonlehtori Hely Kalska ehdottaa vastaväittäjäksi Dr. Paolo Fusar-Polia (King s College London), liitteenä perustelut (liite 3 32) sekä kustokseksi professori Laura Hokkasta. PsM Sebastian Thermanille on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä,

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 9.9.2014 klo 11.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Tarjolla kahvia/teetä

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2012 128 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 30.10.2012 klo 9.00 10.10 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014 114 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 4.11.2014 klo 9.00 11.15 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2014 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 18.3.2014 klo 9.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: Jäsenet: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014 1 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 21.1.2014 klo 9.00 11.35 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2015 42 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.5.2015 klo 9.00 10.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2011

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2011 54 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2011 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.5.2011 klo 9.00 11.15 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2014 51 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 13.5.2014 klo 9.00 11.45 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 4.11.2014 klo 11.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: Jäsenet: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2013 35 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 16.4.2013 klo 9.00 11.15 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2013 15 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.2.2013 klo 9.00 11.10 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2013 136 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 10.12.2013 klo 9.00 10.50 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K18 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2013 1 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 22.1.2013 klo 9.00 11.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2013 81 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 10.9.2013 klo 9.00 11.30 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 21.1.2014 klo 9.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Jäsenet: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 13/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 13/2010 140 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 13/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 14.12.2010 klo 9.00 11.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2015 1 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 20.1.2015 klo 9.00 10.30 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2013 23 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.3.2013 klo 9.00 11.45 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2014 121 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 9.12.2014 klo 9.00 12.40 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015. akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie professori Anu Klippi

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015. akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie professori Anu Klippi Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 17.2.2015 klo 9.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: Jäsenet: Varajäsenet:

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2010 114 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.10.2010 klo 9.00 10.40 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2013 64 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 11.6.2013 klo 9.00 11. 25 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2010 33 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 23.3.2010 klo 9.00 11.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2012 136 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 20.11.2012 klo 9.00 11.30 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 13 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.2.2015 klo 9.00 10.25 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 10.6.2014 klo 9.00 12.50 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2011

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2011 22 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2011 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 22.3.2011 klo 9.00 11.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2014 14 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 18.2.2014 klo 9.00 11.05 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

-Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2011

-Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2011 37 -Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2011 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.4.2011 klo 9.00 10.45 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2012 95 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 11.9.2012 klo 9.00 11.50 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2014 39 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 15.4.2014 klo 9.30 12.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 7.10.2014 klo 9.00 12.05 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2015 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seikkula

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2011

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2011 10 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2011 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 15.2.2011 klo 9.00 11.25 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2015 26 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.3.2015 klo 9.00 11.45 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2010 9 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 26.1.2010 klo 9.00 11.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2014 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: Paikka: tiistai 15.4.2014 klo 9.30 HUOMIO, KOKOUS ALKAA VASTA PUOLI KYMMENEN Siltavuorenpenger

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 12/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 12/2010 123 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 12/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 23.11.2010 klo 9.00 11.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2013 46 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 14.5.2013 klo 9.00 11.40 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 28.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 18 A 17/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2010 2 FT Juha Ridanpään dosentuuriasia;

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2012 53 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.4.2012 klo 9.00 11.50 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieleellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadeltaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seiklcula

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 7B/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.8.2016 klo 9.15 9.40 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Hanna Erola, opintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2015 50 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 9.6.2015 klo 9.00 12.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2010 86 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 7.9.2010 klo 9.00 10.40 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2012 114 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 2.10.2012 klo 9.00 12.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2013 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 11B/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 16.12.2015 klo 9.15 9.55 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Hanna Erola, opintopäällikkö Läsnä

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seikkula

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1/2015 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko SciI±ula

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄ SKYL Ä N YL I OPI STO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2012 80 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 5.6.2012 klo 9.00 11.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2011

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2011 120 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2011 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 22.11.2011 klo 9.00 11.15 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2010 72 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 8.6.2010 klo 9.00 12.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/19.02.2002 FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 Hallintopäällikön

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 Aika Paikka perjantaina 27.5.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2012 1 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.1.2012 klo 9.00 11.50 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 15.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 34 A 34/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2010 OPINTOASIAT A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2016 1 28.09.2016 Aika 28.09.2016, 10:15-10:30 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2015. akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie professori Anu Klippi

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2015. akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie professori Anu Klippi Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2015 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 21.4.2015 klo 9.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: Jäsenet: Varajäsenet:

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2013 119 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.11.2013 klo 9.00-11.05 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 7B/2017 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 14.6.2017 klo 9.15 9.50 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Hanna Erola, opintopäällikkö Läsnä

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 5.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 6 A 1/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2012 37 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 20.3.2012 klo 9.00 11.50 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2016

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2016 1 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2016 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.1.2016 klo 9.00 12.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2016 1 20.01.2016 Aika 20.01.2016, 10:15-10:36 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2015 1 21.10.2015 Aika 21.10.2015, 10:15-10:41 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2017 asialista

Kokouksen 3 / 2017 asialista Kokouksen 3 / 2017 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KM Liisa Ansalan väitöskirjan arvosteleminen 3. KM Antero Stenlundin väitöskirjan arvosteleminen 4. Kasvatustieteen apulaisprofessorin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2014 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 9.12.2014 klo 9.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: Jäsenet: professori

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

Asialista 10A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Asialista 10A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 10A/2011 1 (6) Johtokunnan kokous Aika tiistai 25.10.2011 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYvÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 8/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seikkula

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO Kokous 3/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 3/2000 tiistaina 21.3.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 26.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 7 A 12 A 7/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia;

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 15.4.2010.

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 8.6.2016 klo 10.10 11.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2015 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seikkula

Lisätiedot