Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015"

Transkriptio

1 13 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai klo Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori Patrik Scheinin, dekaani, pj 1-22 professori Leena Krokfors 1-22 professori Teija Kujala 1-22 professori Sari Lindblom-Ylänne 1-22 professori Johanna Mäkelä 1-22 professori Markku Niemivirta 1-22 professori Heikki Ruismäki 1-22 professori Sirpa Tani 1-22 professori Anu-Katriina Pesonen 1-22 koulutuspäällikkö Johanna Lammi 1-22 viestintäsihteeri Antti Moilanen 1-22 opiskelija Jouni Vainio 1-22 opiskelija Ilkka Muukkonen 1-22 Esittelijät: hallintopäällikkö Laura Tuominen (puh ), 21 suunnittelupäällikkö Kaisa Atosuo (puh ), 4 jatkokoulutuskoordinaattori Olli Hallamaa (puh ), 6-20 opintoasiainkoordinaattori Salla Mäkinen (puh ), 5 Sihteeri: hallintosihteeri Sirpa Koivumäki (puh ) 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Helsingin yliopiston johtosäännön 21 ja 22 :n sekä yliopistolain 42 :n mukaan tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuoritusta arvosteltaessa tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on samantasoinen opintosuoritus. Esitys: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin, että kokous on päätösvaltainen. 2 Pöytäkirjantarkistajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi professori Johanna Mäkelä ja amanuenssi Miia Valento. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi professori Johanna Mäkelä ja viestintäsihteeri Antti Moilanen. 3 Lisäasiat Helsingin yliopiston hallintojohtosäännön 44 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esityslista mahdollisista lisäasioista jaetaan kokouksen alussa. Esitys: Otetaan käsiteltäväksi.

2 14 Päätös: Otettiin käsiteltäväksi lisäasiana pykälä 21 PhD Liisa Postareffin hakemus dosentiksi, pätevyyden toteaminen ja esityksen tekeminen kanslerille. 4 Ilmoitusasiat - tilakatsaus (Atosuo) Opetushallitus - OPETUSUUNNITELMATYÖTÄ TUKEVIA MAKSUTTOMIA KOULUTUSTILAISUUKSIA VUODEN 2015 ALUSSA tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumislinkit löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta: seuraava tilaisuus Helsingissä Apurahoja haettavissa - Lotta Svärd huolto- ja perinnerahoitus jakaa keväällä 2015 apurahoja Lotta Svärdjärjestöä ja Lotta-toimintaa ja sekä Lottia käsitteleviin korkeakoulujen opinnäytteisiin ja tutkimuksiin. Hakemukset, joihin tulee liittää opinnäytteestä ja tutkimuksesta suunnitelma tai lyhyt tiivistelmä sekä tiedekunnan tai työn ohjaajan lausunto, tulee lähettää mennessä osoitteella: Lotta Svärd huolto- ja perinnerahasto Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö Mannerheimintie 93 A Helsinki - Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö jakaa Matti Laurilan rahastosta keväällä 2015 apurahoja Suomen vapaussotaan ja itsenäistymisvaihetta käsitteleviin korkeakoulujen opinnäytteisiin ja tutkimuksiin. Hakemukset, joihin tulee liittää opinnäytteestä ja tutkimuksesta suunnitelma tai lyhyt tiivistelmä sekä tiedekunnan tai työn ohjaajan lausunto, tulee lähettää mennessä osoitteella: Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö Mannerheimintie 93 A Helsinki Lisätietoja molemmista apurahoista antaa säätiön asiamies Kalevi Klefström puh. (09) Esitys: Merkitään tiedoksi esitetyt ilmoitusasiat. Päätös: Katsaus Siltavuorenpenkereen tilamuutoksiin (Atosuo) Siltavuorenpenkereen tilasuunnittelua varten asetettu Tilatoimikunta kokoontui Tilatoimikuntaan kuuluvat edustajat Tila- ja kiinteistökeskuksesta Avoimesta yliopistosta, Palmeniasta, kirjastosta, tiedekunnasta, käyttäytymistieteiden laitokselta ja opettajankoulutuslaitokselta. Tilatoimikunnan tehtävänä oli sopia eri yksiköiden/toimintojen sijoittumisesta Siltavuorenpenkereen kiinteistöihin. Tilamuutosten taustalla on kirjaston päätös luopua Minervassa olevista kirjastotiloista K1 kerroksen osalta. Kirjastolle jää Minervan käyttöön vielä Minervan K2 kerros, jota kehitetään oppimiskeskuksena. Yliopiston johto on linjannut selvitettäväksi voisivatko Avoimen yliopiston ja Palmenian toiminnot Fabianinkatu 32:sta siirtyä Siltavuorenpenkereelle. Käyttäytymistieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja tiedekunnan kanslia ovat tehneet alustavat suunnitelmat tilamäärien vähentämiseksi tavoitteena tilakustannusten säästöt. Tila- ja kiinteistökeskuksen laskelmien mukaan Minervan K1 kerroksen vapautuminen ja laitosten tilojen vähentämissuunnitelmat osoittavat, että Avoin yliopisto ja Palmenia pystytään sijoittamaan Siltavuorenpenkereelle.

3 15 Tila- ja kiinteistökeskus on laatinut vaihtoehtoisia suunnitelmia eri yksiköiden/toimintojen sijoittamisesta. Tilatoimikunnan kokouksessa päädyttiin ratkaisuun, että Palmenia sijoittuu Minervan vanhalle puolelle nykyisiin opettajankoulutuslaitoksen tiloihin. Avoin yliopisto sijoittuu Athenan 2. kerrokseen. Lisäksi Avoimen yliopiston käyttöön tulee Athenan liikuntatila. Käyttäytymistieteiden laitos luopuu muuten Athenan tiloista lukuun ottamatta Athenan Oikokadun puoleisella siivellä 1. kerroksessa olevia tiloja. Käyttäytymistieteiden laitos tiivistää toimintaansa Psychologicumissa ja Minervassa. Psychologicumissa muutetaan muutama seminaari-/kokoustila työtilaksi ja Minervan 3. kerroksen aulatilaa muutetaan työtiloiksi. Opettajankoulutuslaitoksen toimintaa siirtyy Minervan K1 kerrokseen ja Athenan 2. ja 3. kerroksiin. Aurorassa tiivistetään tilojen käyttöä. Fontell talo ei tule tiedekunnan, Avoimen yliopiston eikä Palmenian käyttöön. Konkreettinen suunnittelu jatkuu yksiköiden omissa työryhmissä tiiviissä yhteistyössä Tila- ja kiinteistökeskuksen kanssa. Tiedekunnan ja laitosten tavoitteena olleet tilakustannusten säästöt ovat alustavien laskelmien mukaan: OKL noin euroa /vuosi IBS noin euroa/vuosi tiedekunta/kanslia noin euroa/vuosi Opiskelijajärjestöjen tilat otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Minervan (uusi puoli) 1. kerrokseen rakennetaan henkilöstöruokala, jonka suunnittelua varten Unicafé järjestää yhdessä tiedekunnan kanssa henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajille ideointikokouksen/laajennetun ravintolatoimikunnan kokouksen. Muutostöiden ja muuttojen alustava aikataulu täsmentyy suunnittelutyön käynnistyttyä. Tila- ja kiinteistökeskus laatii Flammaan tiedotteen Siltavuorenpenkereen tulevista muutoksista. Muutoin merkittiin tiedoksi. 5 Pro gradu -tutkielmat (Mäkinen) Helsingin yliopiston johtosäännön 21 :n mukaisesti hallintoelin on päätösvaltainen opintosuoritusta arvosteltaessa, kun puheenjohtajan lisäksi on läsnä neljä muuta jäsentä, jolla on samantasoinen opintosuoritus. Johtosäännön mukaan 10 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää syventävien opintojen tutkielmien hyväksymisestä, ellei tiedekuntaneuvosto ole siirtänyt päätösvaltaa laitosneuvostolle. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta ei ole päättänyt päätösvallan siirrosta tutkielmien osalta. Päätösehdotus: Hyväksytään ja arvostellaan liitteessä (liite 1 5) mainitut pro gradu - tutkielmat (ei esittelyä; HY:n johtosääntö 22 ). 6 Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin liitteen mukaisesti. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani, professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen, koulutuspäällikkö, KM Johanna Lammi ja viestintäsihteeri, VTM Antti Moilanen. Yliopistolaki (558/2009), 82 :n ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten tutkintolautakuntaa koskevan johtosäännön 32 :n mukaan opiskelija voi pyytää opintosuorituksen arvostelua koskevaan tiedekuntaneuvoston antamaan päätökseen oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltamisen omalta osaltaan tietoonsa.

4 16 KM Markus Talvion väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu, toinen käsittely (Hallamaa) KM Markus Talvion kasvatuspsykologian alaan kuuluva väitöskirja How do teachers benefit from training on social interaction skills? Developing and utilizing an instrument for evaluating teachers social and emotional learning tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Neil Humphrey, kustoksena professori Kirsti Lonka ja arvolausetoimikunnan jäsenenä professori Katarina Salmela-Aro. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan jäsenen lausunnot tiedekuntaneuvoston kokouksen esityslistan liitteissä (liitteet ). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Kirsti Lonka ja toisena ohjaajana professori Taru Lintunen. Asia jäi pöydälle tiedekuntaneuvoston kokouksessa Esitarkastajana toimineelta professori Marjatta Vanhalakka-Ruoholta on pyydetty perusteltu arvio arvosanasta. Professori Marjatta Vanhalakka-Ruohon lausunto on liitteenä (liite 1 6). Vastaväittäjän lausunto sekä lisälausunto on toimitettu KM Markus Talviolle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. KM Markus Talvion vastine on liitteenä (liite 2 6). Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Vastaväittäjä ja arvolausetoimikunnan jäsen ehdottavat arvosanaksi laudatur, professori Marjatta Vanhalakka-Ruoho ehdottaa arvosanaksi eximia cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä KM Markus Talvion väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 7 PsM Mari-Pauliina Vainikaisen väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu, toinen käsittely (Hallamaa) PsM Mari-Pauliina Vainikaisen erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja Finnish primary school pupils performance in learning to learn assessments: A longitudinal perspective on educational equity tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Benő Csapó ja kustoksena professori Markku Jahnukainen. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot tiedekuntaneuvoston kokouksen esityslistan liitteinä (liitteet ). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut tutkimusjohtaja, professori emeritus Jarkko Hautamäki ja toisina ohjaajina dosentti Jan-Erik Lönnqvist ja dosentti Markku Verkasalo. Asia jäi pöydälle tiedekuntaneuvoston kokouksessa Esitarkastajana toimineelta professori Andreas Demetrioulta on pyydetty perusteltu arvio arvosanasta. Professori Andreas Demetrioun lausunto on liitteenä (liite 1 7). Vastaväittäjän lausunto sekä lisälausunto on toimitettu PsM Mari-Pauliina Vainikaiselle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. PsM Mari-Pauliina Vainikainen on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomautettavaa lausunnoista.

5 17 Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi vastaväittäjä ja arvolausetoimikunnan jäsen sekä professori Andreas Demetriou ehdottavat laudatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä PsM Mari-Pauliina Vainikaisen väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 8 PsM Matti Joensuun väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Hallamaa) PsM Matti Joensuun psykologian alaan kuuluvan väitöskirja Job control as a predictor of mental and cardiovascular health: a prospective multicohort study tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Taru Feldt ja kustoksena professori Mika Kivimäki ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Taina Hintsa. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot liitteenä (liitteet 1-3 8). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Mika Kivimäki ja ohjaajana dosentti Ari Väänänen. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu PsM Matti Joensuulle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. PsM Matti Joensuu on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnosta. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan eximia cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä PsM Matti Joensuun väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 9 M.A. Yusuke Sakurain väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Hallamaa) M.A. Yusuke Sakurain kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirja International university students academic engagement: Understanding factors contributing to the academic engagement of international students tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Jan Vermunt, kustoksena professori Sari Lindblom-Ylänne ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Auli Toom. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot liitteenä (liitteet 1-3 9). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on professori Sari Lindblom-Ylänne ja ohjaajana on toiminut dosentti Kirsi Pyhältö.

6 18 Vastaväittäjän lausunto on toimitettu M.A. Yusuke Sakuraille vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. M.A. Yusuke Sakurai on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnosta. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan magna cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä M.A. Yusuke Sakurain väitöskirja arvosanalla magna cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 10 PsM Paula Virtalan väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Hallamaa) PsM Paula Virtala psykologian alaan kuuluva väitöskirja The neural basis of Western music chord categorizations effects of development and music expertise. tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori István Winkler, kustoksena professori (ma.) Mari Tervaniemi ja arvolausetoimikunnan jäsenenä professori Laura Hokkanen. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot liitteenä (liitteet ). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori (ma.) Mari Tervaniemi ja toisena ohjaajana tutkimusprofessori Minna Huotilainen. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu PsM Paula Virtalalle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. PsM Paula Virtala on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnosta. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan eximia cum laude approbatur Päätös: Päätettiin hyväksyä PsM Paula Virtalan väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki,professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 11 PeM Harriet Zilliacuksen väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Hallamaa) PeM Harriet Zilliacuksen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Supporting Students Identities and Inclusion in Minority Religious and Secular Ethics Education: A Study on Plurality in the Finnish Comprehensive School tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi dosentti Kerstin von Brömssen, kustoksena professori Gunilla Holm ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Anna Slotte-Lüttge. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot liitteenä (liitteet ).

7 19 Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on professori Gunilla Holm ja sivuohjaajana on toiminut professori Arto Kallioniemi. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu PeM Harriet Zilliacukselle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. PeM Harriet Zilliacukus on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnosta. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan magna cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä PeM Harriet Zilliacuksen väitöskirja arvosanalla magna cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 12 KM Poh Yi (Joey) Chuan väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Hallamaa) KM Poh Yi (Joey) Chua on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Dance talent development. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Kirsi Tirri ja ohjaajana dosentti Inkeri Ruokonen. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet professor Mirka Koro-Ljungberg (Arizona University, USA) ja adjunct professor Barry Oreck (Long Island University Brooklyn, The University of Connecticut, and The International Learning Styles Center of SUNY Buffalo, USA). Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 12). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu KM Poh Yi (Joey) Chualle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Professori Kirsi Tirri ehdottaa vastaväittäjäksi professori Jane Piirtoa (Schar College of Education, Ashland University). KM Poh Yi (Joey) Chualle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä 2. myöntää KM Poh Yi (Joey) Chualle väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi professori Jane Piirto 4. todeta, ettei KM Poh Yi (Joey) Chua ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän valinnasta, 5. nimetä kustokseksi professori Kirsi Tirri, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, 7. nimetä arvolausetoimikuntaan jäseneksi vastaväittäjän lisäksi professori Heikki Ruismäki.

8 20 13 M.A. Emmanuel Okwara Kalun väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Hallamaa) M.A. Emmanuel Okwara Kalu on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Towards bettering HIV/AIDS understanding: A phenomenographic-comparison of the conceptions of HIV-positive university students in Finland and Nigeria. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Jari Lavonen ja muina ohjaajina professori emeritus Mauri Åhlberg ja dosentti Eila Jeronen. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet professori emeritus Pertti Yli-Luoma Oulun yliopistosta ja dosentti Taina Kaivola HY:n matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 13). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu M.A. Emmanuel Okwara Kalulle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Professori emeritus Mauri Åhlberg ehdottaa, että vastaväittäjäksi kutsuttaisiin professori Michael Reiss, Institute of Education, University College London ja arvolausetoimikunnan jäseneksi dosentti Taina Kaivola. M.A. Emmanuel Okwara Kalulle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä 2. myöntää M.A. Emmanuel Okwara Kalulle väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi professori Michael Reiss, 4. todeta, ettei M.A. Emmanuel Okwara Kalu ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän valinnasta, 5. nimetä kustokseksi professori Jari Lavonen, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, 7. delegoida arvolausetoimikuntaan jäsenen nimeäminen dekaanille. 14 KM Matti Aarnion väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) KM Matti Aarnio on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Collaborative knowledge construction in the context of problem-based learning: learning from conflicting ideas and knowledge. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 14). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Sari Lindblom-Ylänne ja ohjaajana dosentti Eeva Pyörälä. ja FT Juha Nieminen. Professori Sari Lindblom-Ylänne ehdottaa esitarkastajiksi professori Kati Hakkaraista Tampereen yliopistosta ja dosentti Sari Poikelaa Lapin yliopistosta. 1. pyytää esitarkastajiksi professori Kati Hakkarainen ja dosentti Sari Poikela,

9 21 2. todeta, että KM Matti Aarnio ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta, 15 KM Tommi Eränpalon väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) KM Tommi Eräpalo on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Pelillisyys tuo esiin nuorten kansalaispätevyyttä Analyysejä nuorten yhteiskunnallisesta deliberaatiosta. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 15). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Jukka Rantala ja ohjaajana yliopistonlehtori Jan Löfström. Professori Jukka Rantala ehdottaa esitarkastajiksi tutkimusprofessori Tommi Hoikkalaa (Nuorisotutkimusverkosto) ja dosentti Lasse Siuralaa (Aaltoyliopisto). 1. pyytää esitarkastajiksi tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja dosentti Lasse Siurala, 2. todeta, että KM Tommi Eränpalo ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta, 16 KM Susanna Hannuksen väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) KM Susanna Hannus on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Pienten askelten tanssi Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 16). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Hannu Simola ja ohjaajana KT Jaana Poikolainen. Professori Hannu Simola ehdottaa esitarkastajiksi professori Eeva Anttilaa Taideyliopistosta ja professori Marita Mäkistä Tampereen yliopistosta. 1. pyytää esitarkastajiksi professori Eeva Anttila ja professori Marita Mäkinen, 2. todeta, että KM Susanna Hannus ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta,

10 22 17 KM Heidi Hyytisen väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) KM Heidi Hyytinen on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Looking Beyond the Obvious Theoretical, Empirical and Methodological Insights into Critical Thinking. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 17). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Sari Lindblom-Ylänne ja ohjaajana dosentti Katariina Holma, dosentti Auli Toom. ja professori Richard Shavelson. Professori Sari Lindblom-Ylänne ehdottaa esitarkastajiksi lehtori, Dr Ben Kotzeeta (University of Birmingham) ja apulaisprofessori Jeffrey Greeneä (University of North Carolina). 1. pyytää esitarkastajiksi lehtori, Dr Ben Kotzee ja apulaisprofessori Jeffrey Greene, 2. todeta, että KM Heidi Hyytinen ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta, 18 KM Satu-Mari Janssonin väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) KM Satu-Mari Jansson on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Teatteri ja draama työn oppimismuotona. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 18). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Yrjö Engeström ja ohjaajana FT Hanna Toiviainen. Professori Yrjö Engeström ehdottaa esitarkastajiksi professori Arja Ropoa Tampereen yliopistosta ja akatemiatutkija Teija Löytöstä Aalto yliopistosta. 1. pyytää esitarkastajiksi professori Arja Ropo ja akatemiatutkija Teija Löytönen, 2. todeta, että KM Satu-Mari Janson ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta,

11 23 19 YTM Michael Laakasuon väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) YTM Michael Laakasuo on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kognitiotieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Healthy Individuals Decision Making in Online Poker Perspectives on Emotional Stability and Wellbeing. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 19). Jatko-opintojen oppiainetta edustavan ohjaajana on toiminut professori emerita Christina Krause ja nykyään ohjaajana on toiminut tutkijatohtori Jussi Palomäki. Apulaisprofessori Markus Jokela ehdottaa esitarkastajiksi apulaisprofessori Topi Miettistä (Hanken, Svenska Handelshögskolan) ja apulaisprofessori Lauri Nummenmaata (Aalto yliopisto). 1. pyytää esitarkastajiksi apulaisprofessori Topi Miettinen ja apulaisprofessori Lauri Nummenmaa, 2. todeta, että YTM Michael Laakasuo ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta, 20 FM Kirsi Wallinheimon väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) FM Kirsi Wallinheimo on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä. Tapaustutkimus ruotsin kielen opetuksesta ja opiskelusta yliopiston kielikeskuksessa ryhmätyöohjelmistoa käyttäen. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 20). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut dosentti Pirjo Harjanne ja ohjaajana professori (emeritus) Seppo Tella. Dosentti Pirjo Harjanne ehdottaa esitarkastajiksi dosentti Minna Maijalaa Turun yliopistosta ja dosentti Peppi Taalasta Jyväskylän yliopistosta. 1. pyytää esitarkastajiksi dosentti Minna Maijala ja dosentti Peppi Taalas, 2. todeta, että FM Kirsi Wallinheimo ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta,

12 24 21 PhD Liisa Postareffin hakemus dosentiksi, pätevyyden toteaminen ja esityksen tekeminen kanslerille (Tuominen) PhD Liisa Postareff on hakenut yliopistopedagogiikan dosentuuria. Opetusnäytteensä aiheena hän esitti: Mikä edistää laadukasta oppimista yliopistossa? Helsingin yliopiston johtosäännön 84 :n mukaan kansleri voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, se tekee asiaa koskevan esityksen kanslerille. Tiedekuntaneuvosto hankkii ennen päätöksentekoa lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei se erityisestä syystä katso lausuntoa tarpeettomaksi. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijan opetustaidosta. Tiedekuntaneuvosto päätti nimetä lausunnonantajiksi professori Mari Murtosen ja professori Filip Dochyn. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta on arvioinut hakijan opetustaidon. Liitteinä hakemus, asiantuntijoiden puoltavat lausunnot ja opetustaitotoimikunnan lausunto opetustaidosta (liitteet ). 1. todeta, että PhD Liisa Postareffillä on dosentin edellyttämä tieteellinen pätevyys ja opetustaito, 2. todeta, että hän täyttää dosenteille asetetut kielitaitovaatimukset, 3. esittää kanslerille, että PhD Liisa Postareffille myönnettäisiin yliopistopedagogiikan dosentin arvo. 22 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Dekaani, puheenjohtaja (1-22 ) Professori Patrik Scheinin Sihteeri (1-22 ) Hallintosihteeri Sirpa Koivumäki Esittelijä (21 ) Hallintopäällikkö Laura Tuominen Esittelijä (4 ) Suunnittelupäällikkö Kaisa Atosuo

13 25 Esittelijä (5 ) Opintoasiainkoordinaattori Salla Mäkinen Esittelijä (6-20 ) Jatkokoulutuskoordinaattori Olli Hallamaa Pöytäkirjan tarkistajat Professori Johanna Mäkelä Viestintäsihteeri Antti Moilanen

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 17.03.2014 Aika 17.03.2014, 13:00-14:40 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-24

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle

Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle TAVOITTEENA TOHTORINHATTU Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 ENNEN VÄITÖSTÄ...

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6/2009

Johtokunnan kokous 6/2009 PÖYTÄKIRJA 5.2.2010 1 (6) Johtokunnan kokous 6/2009 Aika: ke 25.11.2009 klo. 9.08-11.10 Paikka: Päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Teknillinen korkeakoulu, Otakaari 1, Otaniemi Läsnä: Vararehtori, professori

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot