Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015"

Transkriptio

1 13 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai klo Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori Patrik Scheinin, dekaani, pj 1-22 professori Leena Krokfors 1-22 professori Teija Kujala 1-22 professori Sari Lindblom-Ylänne 1-22 professori Johanna Mäkelä 1-22 professori Markku Niemivirta 1-22 professori Heikki Ruismäki 1-22 professori Sirpa Tani 1-22 professori Anu-Katriina Pesonen 1-22 koulutuspäällikkö Johanna Lammi 1-22 viestintäsihteeri Antti Moilanen 1-22 opiskelija Jouni Vainio 1-22 opiskelija Ilkka Muukkonen 1-22 Esittelijät: hallintopäällikkö Laura Tuominen (puh ), 21 suunnittelupäällikkö Kaisa Atosuo (puh ), 4 jatkokoulutuskoordinaattori Olli Hallamaa (puh ), 6-20 opintoasiainkoordinaattori Salla Mäkinen (puh ), 5 Sihteeri: hallintosihteeri Sirpa Koivumäki (puh ) 1 Kokouksen päätösvaltaisuus Helsingin yliopiston johtosäännön 21 ja 22 :n sekä yliopistolain 42 :n mukaan tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuoritusta arvosteltaessa tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on samantasoinen opintosuoritus. Esitys: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin, että kokous on päätösvaltainen. 2 Pöytäkirjantarkistajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi professori Johanna Mäkelä ja amanuenssi Miia Valento. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi professori Johanna Mäkelä ja viestintäsihteeri Antti Moilanen. 3 Lisäasiat Helsingin yliopiston hallintojohtosäännön 44 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esityslista mahdollisista lisäasioista jaetaan kokouksen alussa. Esitys: Otetaan käsiteltäväksi.

2 14 Päätös: Otettiin käsiteltäväksi lisäasiana pykälä 21 PhD Liisa Postareffin hakemus dosentiksi, pätevyyden toteaminen ja esityksen tekeminen kanslerille. 4 Ilmoitusasiat - tilakatsaus (Atosuo) Opetushallitus - OPETUSUUNNITELMATYÖTÄ TUKEVIA MAKSUTTOMIA KOULUTUSTILAISUUKSIA VUODEN 2015 ALUSSA tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumislinkit löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta: seuraava tilaisuus Helsingissä Apurahoja haettavissa - Lotta Svärd huolto- ja perinnerahoitus jakaa keväällä 2015 apurahoja Lotta Svärdjärjestöä ja Lotta-toimintaa ja sekä Lottia käsitteleviin korkeakoulujen opinnäytteisiin ja tutkimuksiin. Hakemukset, joihin tulee liittää opinnäytteestä ja tutkimuksesta suunnitelma tai lyhyt tiivistelmä sekä tiedekunnan tai työn ohjaajan lausunto, tulee lähettää mennessä osoitteella: Lotta Svärd huolto- ja perinnerahasto Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö Mannerheimintie 93 A Helsinki - Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö jakaa Matti Laurilan rahastosta keväällä 2015 apurahoja Suomen vapaussotaan ja itsenäistymisvaihetta käsitteleviin korkeakoulujen opinnäytteisiin ja tutkimuksiin. Hakemukset, joihin tulee liittää opinnäytteestä ja tutkimuksesta suunnitelma tai lyhyt tiivistelmä sekä tiedekunnan tai työn ohjaajan lausunto, tulee lähettää mennessä osoitteella: Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö Mannerheimintie 93 A Helsinki Lisätietoja molemmista apurahoista antaa säätiön asiamies Kalevi Klefström puh. (09) Esitys: Merkitään tiedoksi esitetyt ilmoitusasiat. Päätös: Katsaus Siltavuorenpenkereen tilamuutoksiin (Atosuo) Siltavuorenpenkereen tilasuunnittelua varten asetettu Tilatoimikunta kokoontui Tilatoimikuntaan kuuluvat edustajat Tila- ja kiinteistökeskuksesta Avoimesta yliopistosta, Palmeniasta, kirjastosta, tiedekunnasta, käyttäytymistieteiden laitokselta ja opettajankoulutuslaitokselta. Tilatoimikunnan tehtävänä oli sopia eri yksiköiden/toimintojen sijoittumisesta Siltavuorenpenkereen kiinteistöihin. Tilamuutosten taustalla on kirjaston päätös luopua Minervassa olevista kirjastotiloista K1 kerroksen osalta. Kirjastolle jää Minervan käyttöön vielä Minervan K2 kerros, jota kehitetään oppimiskeskuksena. Yliopiston johto on linjannut selvitettäväksi voisivatko Avoimen yliopiston ja Palmenian toiminnot Fabianinkatu 32:sta siirtyä Siltavuorenpenkereelle. Käyttäytymistieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja tiedekunnan kanslia ovat tehneet alustavat suunnitelmat tilamäärien vähentämiseksi tavoitteena tilakustannusten säästöt. Tila- ja kiinteistökeskuksen laskelmien mukaan Minervan K1 kerroksen vapautuminen ja laitosten tilojen vähentämissuunnitelmat osoittavat, että Avoin yliopisto ja Palmenia pystytään sijoittamaan Siltavuorenpenkereelle.

3 15 Tila- ja kiinteistökeskus on laatinut vaihtoehtoisia suunnitelmia eri yksiköiden/toimintojen sijoittamisesta. Tilatoimikunnan kokouksessa päädyttiin ratkaisuun, että Palmenia sijoittuu Minervan vanhalle puolelle nykyisiin opettajankoulutuslaitoksen tiloihin. Avoin yliopisto sijoittuu Athenan 2. kerrokseen. Lisäksi Avoimen yliopiston käyttöön tulee Athenan liikuntatila. Käyttäytymistieteiden laitos luopuu muuten Athenan tiloista lukuun ottamatta Athenan Oikokadun puoleisella siivellä 1. kerroksessa olevia tiloja. Käyttäytymistieteiden laitos tiivistää toimintaansa Psychologicumissa ja Minervassa. Psychologicumissa muutetaan muutama seminaari-/kokoustila työtilaksi ja Minervan 3. kerroksen aulatilaa muutetaan työtiloiksi. Opettajankoulutuslaitoksen toimintaa siirtyy Minervan K1 kerrokseen ja Athenan 2. ja 3. kerroksiin. Aurorassa tiivistetään tilojen käyttöä. Fontell talo ei tule tiedekunnan, Avoimen yliopiston eikä Palmenian käyttöön. Konkreettinen suunnittelu jatkuu yksiköiden omissa työryhmissä tiiviissä yhteistyössä Tila- ja kiinteistökeskuksen kanssa. Tiedekunnan ja laitosten tavoitteena olleet tilakustannusten säästöt ovat alustavien laskelmien mukaan: OKL noin euroa /vuosi IBS noin euroa/vuosi tiedekunta/kanslia noin euroa/vuosi Opiskelijajärjestöjen tilat otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. Minervan (uusi puoli) 1. kerrokseen rakennetaan henkilöstöruokala, jonka suunnittelua varten Unicafé järjestää yhdessä tiedekunnan kanssa henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajille ideointikokouksen/laajennetun ravintolatoimikunnan kokouksen. Muutostöiden ja muuttojen alustava aikataulu täsmentyy suunnittelutyön käynnistyttyä. Tila- ja kiinteistökeskus laatii Flammaan tiedotteen Siltavuorenpenkereen tulevista muutoksista. Muutoin merkittiin tiedoksi. 5 Pro gradu -tutkielmat (Mäkinen) Helsingin yliopiston johtosäännön 21 :n mukaisesti hallintoelin on päätösvaltainen opintosuoritusta arvosteltaessa, kun puheenjohtajan lisäksi on läsnä neljä muuta jäsentä, jolla on samantasoinen opintosuoritus. Johtosäännön mukaan 10 :n mukaan tiedekuntaneuvosto päättää syventävien opintojen tutkielmien hyväksymisestä, ellei tiedekuntaneuvosto ole siirtänyt päätösvaltaa laitosneuvostolle. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta ei ole päättänyt päätösvallan siirrosta tutkielmien osalta. Päätösehdotus: Hyväksytään ja arvostellaan liitteessä (liite 1 5) mainitut pro gradu - tutkielmat (ei esittelyä; HY:n johtosääntö 22 ). 6 Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin liitteen mukaisesti. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani, professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen, koulutuspäällikkö, KM Johanna Lammi ja viestintäsihteeri, VTM Antti Moilanen. Yliopistolaki (558/2009), 82 :n ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten tutkintolautakuntaa koskevan johtosäännön 32 :n mukaan opiskelija voi pyytää opintosuorituksen arvostelua koskevaan tiedekuntaneuvoston antamaan päätökseen oikaisua tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltamisen omalta osaltaan tietoonsa.

4 16 KM Markus Talvion väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu, toinen käsittely (Hallamaa) KM Markus Talvion kasvatuspsykologian alaan kuuluva väitöskirja How do teachers benefit from training on social interaction skills? Developing and utilizing an instrument for evaluating teachers social and emotional learning tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Neil Humphrey, kustoksena professori Kirsti Lonka ja arvolausetoimikunnan jäsenenä professori Katarina Salmela-Aro. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan jäsenen lausunnot tiedekuntaneuvoston kokouksen esityslistan liitteissä (liitteet ). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Kirsti Lonka ja toisena ohjaajana professori Taru Lintunen. Asia jäi pöydälle tiedekuntaneuvoston kokouksessa Esitarkastajana toimineelta professori Marjatta Vanhalakka-Ruoholta on pyydetty perusteltu arvio arvosanasta. Professori Marjatta Vanhalakka-Ruohon lausunto on liitteenä (liite 1 6). Vastaväittäjän lausunto sekä lisälausunto on toimitettu KM Markus Talviolle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. KM Markus Talvion vastine on liitteenä (liite 2 6). Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Vastaväittäjä ja arvolausetoimikunnan jäsen ehdottavat arvosanaksi laudatur, professori Marjatta Vanhalakka-Ruoho ehdottaa arvosanaksi eximia cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä KM Markus Talvion väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 7 PsM Mari-Pauliina Vainikaisen väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu, toinen käsittely (Hallamaa) PsM Mari-Pauliina Vainikaisen erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja Finnish primary school pupils performance in learning to learn assessments: A longitudinal perspective on educational equity tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Benő Csapó ja kustoksena professori Markku Jahnukainen. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot tiedekuntaneuvoston kokouksen esityslistan liitteinä (liitteet ). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut tutkimusjohtaja, professori emeritus Jarkko Hautamäki ja toisina ohjaajina dosentti Jan-Erik Lönnqvist ja dosentti Markku Verkasalo. Asia jäi pöydälle tiedekuntaneuvoston kokouksessa Esitarkastajana toimineelta professori Andreas Demetrioulta on pyydetty perusteltu arvio arvosanasta. Professori Andreas Demetrioun lausunto on liitteenä (liite 1 7). Vastaväittäjän lausunto sekä lisälausunto on toimitettu PsM Mari-Pauliina Vainikaiselle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. PsM Mari-Pauliina Vainikainen on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomautettavaa lausunnoista.

5 17 Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi vastaväittäjä ja arvolausetoimikunnan jäsen sekä professori Andreas Demetriou ehdottavat laudatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä PsM Mari-Pauliina Vainikaisen väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 8 PsM Matti Joensuun väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Hallamaa) PsM Matti Joensuun psykologian alaan kuuluvan väitöskirja Job control as a predictor of mental and cardiovascular health: a prospective multicohort study tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Taru Feldt ja kustoksena professori Mika Kivimäki ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Taina Hintsa. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot liitteenä (liitteet 1-3 8). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Mika Kivimäki ja ohjaajana dosentti Ari Väänänen. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu PsM Matti Joensuulle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. PsM Matti Joensuu on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnosta. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan eximia cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä PsM Matti Joensuun väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 9 M.A. Yusuke Sakurain väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Hallamaa) M.A. Yusuke Sakurain kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirja International university students academic engagement: Understanding factors contributing to the academic engagement of international students tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori Jan Vermunt, kustoksena professori Sari Lindblom-Ylänne ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Auli Toom. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot liitteenä (liitteet 1-3 9). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on professori Sari Lindblom-Ylänne ja ohjaajana on toiminut dosentti Kirsi Pyhältö.

6 18 Vastaväittäjän lausunto on toimitettu M.A. Yusuke Sakuraille vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. M.A. Yusuke Sakurai on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnosta. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan magna cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä M.A. Yusuke Sakurain väitöskirja arvosanalla magna cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 10 PsM Paula Virtalan väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Hallamaa) PsM Paula Virtala psykologian alaan kuuluva väitöskirja The neural basis of Western music chord categorizations effects of development and music expertise. tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi professori István Winkler, kustoksena professori (ma.) Mari Tervaniemi ja arvolausetoimikunnan jäsenenä professori Laura Hokkanen. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot liitteenä (liitteet ). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori (ma.) Mari Tervaniemi ja toisena ohjaajana tutkimusprofessori Minna Huotilainen. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu PsM Paula Virtalalle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. PsM Paula Virtala on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnosta. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan eximia cum laude approbatur Päätös: Päätettiin hyväksyä PsM Paula Virtalan väitöskirja arvosanalla eximia cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki,professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 11 PeM Harriet Zilliacuksen väitöskirja, hyväksyminen ja arvostelu (Hallamaa) PeM Harriet Zilliacuksen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Supporting Students Identities and Inclusion in Minority Religious and Secular Ethics Education: A Study on Plurality in the Finnish Comprehensive School tarkastettiin Vastaväittäjänä toimi dosentti Kerstin von Brömssen, kustoksena professori Gunilla Holm ja arvolausetoimikunnan jäsenenä dosentti Anna Slotte-Lüttge. Vastaväittäjän, kustoksen ja arvolausetoimikunnan lausunnot liitteenä (liitteet ).

7 19 Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on professori Gunilla Holm ja sivuohjaajana on toiminut professori Arto Kallioniemi. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu PeM Harriet Zilliacukselle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (34, 44 ja 64 ) mukaisesti. PeM Harriet Zilliacukus on ilmoittanut, ettei hänellä ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnosta. Päätösehdotus: Päätetään väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta (ei esittelyä; HY:n hallintojohtosääntö, 21 ). Arvosanaksi ehdotetaan magna cum laude approbatur. Päätös: Päätettiin hyväksyä PeM Harriet Zilliacuksen väitöskirja arvosanalla magna cum laude approbatur. Päätöksen tekoon osallistuivat dekaani Patrik Scheininin lisäksi, professori Leena Krokfors, professori Teija Kujala, professori Sari Lindblom-Ylänne, professori Johanna Mäkelä, professori (ma.) Markku Niemivirta, professori Heikki Ruismäki, professori Sirpa Tani ja professori (ma.) Anu-Katriina Pesonen. Todettiin, että yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja koskevan johtosäännön 33 :n mukaan opiskelija, joka on tyytymätön väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 12 KM Poh Yi (Joey) Chuan väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Hallamaa) KM Poh Yi (Joey) Chua on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Dance talent development. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Kirsi Tirri ja ohjaajana dosentti Inkeri Ruokonen. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet professor Mirka Koro-Ljungberg (Arizona University, USA) ja adjunct professor Barry Oreck (Long Island University Brooklyn, The University of Connecticut, and The International Learning Styles Center of SUNY Buffalo, USA). Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 12). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu KM Poh Yi (Joey) Chualle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Professori Kirsi Tirri ehdottaa vastaväittäjäksi professori Jane Piirtoa (Schar College of Education, Ashland University). KM Poh Yi (Joey) Chualle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä 2. myöntää KM Poh Yi (Joey) Chualle väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi professori Jane Piirto 4. todeta, ettei KM Poh Yi (Joey) Chua ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän valinnasta, 5. nimetä kustokseksi professori Kirsi Tirri, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, 7. nimetä arvolausetoimikuntaan jäseneksi vastaväittäjän lisäksi professori Heikki Ruismäki.

8 20 13 M.A. Emmanuel Okwara Kalun väitöskirja, väittelyluvan myöntäminen (Hallamaa) M.A. Emmanuel Okwara Kalu on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Towards bettering HIV/AIDS understanding: A phenomenographic-comparison of the conceptions of HIV-positive university students in Finland and Nigeria. Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut professori Jari Lavonen ja muina ohjaajina professori emeritus Mauri Åhlberg ja dosentti Eila Jeronen. Tiedekunnan nimeäminä esitarkastajina ovat toimineet professori emeritus Pertti Yli-Luoma Oulun yliopistosta ja dosentti Taina Kaivola HY:n matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Lausunnot liitteinä (liitteet 1 ja 2 13). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu M.A. Emmanuel Okwara Kalulle vastineen antamista varten yliopistolain (558/2009, 44 ), hallintolain (434/2003, 27 ja 28 ) ja HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (42 ja 43 ) mukaisesti. Professori emeritus Mauri Åhlberg ehdottaa, että vastaväittäjäksi kutsuttaisiin professori Michael Reiss, Institute of Education, University College London ja arvolausetoimikunnan jäseneksi dosentti Taina Kaivola. M.A. Emmanuel Okwara Kalulle on varattu tilaisuus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautus vastaväittäjän valinnasta HY:n tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (43 ) mukaisesti. 1. todeta, että lausunnoissa puolletaan väittelyluvan myöntämistä 2. myöntää M.A. Emmanuel Okwara Kalulle väittelylupa, 3. pyytää vastaväittäjäksi professori Michael Reiss, 4. todeta, ettei M.A. Emmanuel Okwara Kalu ole esittänyt huomautusta vastaväittäjän valinnasta, 5. nimetä kustokseksi professori Jari Lavonen, 6. todeta, että tohtorin tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, 7. delegoida arvolausetoimikuntaan jäsenen nimeäminen dekaanille. 14 KM Matti Aarnion väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) KM Matti Aarnio on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Collaborative knowledge construction in the context of problem-based learning: learning from conflicting ideas and knowledge. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 14). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Sari Lindblom-Ylänne ja ohjaajana dosentti Eeva Pyörälä. ja FT Juha Nieminen. Professori Sari Lindblom-Ylänne ehdottaa esitarkastajiksi professori Kati Hakkaraista Tampereen yliopistosta ja dosentti Sari Poikelaa Lapin yliopistosta. 1. pyytää esitarkastajiksi professori Kati Hakkarainen ja dosentti Sari Poikela,

9 21 2. todeta, että KM Matti Aarnio ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta, 15 KM Tommi Eränpalon väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) KM Tommi Eräpalo on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Pelillisyys tuo esiin nuorten kansalaispätevyyttä Analyysejä nuorten yhteiskunnallisesta deliberaatiosta. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 15). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Jukka Rantala ja ohjaajana yliopistonlehtori Jan Löfström. Professori Jukka Rantala ehdottaa esitarkastajiksi tutkimusprofessori Tommi Hoikkalaa (Nuorisotutkimusverkosto) ja dosentti Lasse Siuralaa (Aaltoyliopisto). 1. pyytää esitarkastajiksi tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja dosentti Lasse Siurala, 2. todeta, että KM Tommi Eränpalo ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta, 16 KM Susanna Hannuksen väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) KM Susanna Hannus on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Pienten askelten tanssi Performatiivinen etnografia hierarkioiden rakentumisista ja purkamisen mahdollisuuksista kahdella yläkoululla. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 16). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Hannu Simola ja ohjaajana KT Jaana Poikolainen. Professori Hannu Simola ehdottaa esitarkastajiksi professori Eeva Anttilaa Taideyliopistosta ja professori Marita Mäkistä Tampereen yliopistosta. 1. pyytää esitarkastajiksi professori Eeva Anttila ja professori Marita Mäkinen, 2. todeta, että KM Susanna Hannus ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta,

10 22 17 KM Heidi Hyytisen väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) KM Heidi Hyytinen on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Looking Beyond the Obvious Theoretical, Empirical and Methodological Insights into Critical Thinking. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 17). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Sari Lindblom-Ylänne ja ohjaajana dosentti Katariina Holma, dosentti Auli Toom. ja professori Richard Shavelson. Professori Sari Lindblom-Ylänne ehdottaa esitarkastajiksi lehtori, Dr Ben Kotzeeta (University of Birmingham) ja apulaisprofessori Jeffrey Greeneä (University of North Carolina). 1. pyytää esitarkastajiksi lehtori, Dr Ben Kotzee ja apulaisprofessori Jeffrey Greene, 2. todeta, että KM Heidi Hyytinen ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta, 18 KM Satu-Mari Janssonin väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) KM Satu-Mari Jansson on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Teatteri ja draama työn oppimismuotona. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 18). Jatko-opintojen valvojana ja ohjaajana on toiminut professori Yrjö Engeström ja ohjaajana FT Hanna Toiviainen. Professori Yrjö Engeström ehdottaa esitarkastajiksi professori Arja Ropoa Tampereen yliopistosta ja akatemiatutkija Teija Löytöstä Aalto yliopistosta. 1. pyytää esitarkastajiksi professori Arja Ropo ja akatemiatutkija Teija Löytönen, 2. todeta, että KM Satu-Mari Janson ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta,

11 23 19 YTM Michael Laakasuon väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) YTM Michael Laakasuo on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kognitiotieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Healthy Individuals Decision Making in Online Poker Perspectives on Emotional Stability and Wellbeing. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 19). Jatko-opintojen oppiainetta edustavan ohjaajana on toiminut professori emerita Christina Krause ja nykyään ohjaajana on toiminut tutkijatohtori Jussi Palomäki. Apulaisprofessori Markus Jokela ehdottaa esitarkastajiksi apulaisprofessori Topi Miettistä (Hanken, Svenska Handelshögskolan) ja apulaisprofessori Lauri Nummenmaata (Aalto yliopisto). 1. pyytää esitarkastajiksi apulaisprofessori Topi Miettinen ja apulaisprofessori Lauri Nummenmaa, 2. todeta, että YTM Michael Laakasuo ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta, 20 FM Kirsi Wallinheimon väitöskirja, esitarkastajien nimeäminen (Hallamaa) FM Kirsi Wallinheimo on jättänyt tiedekunnalle tarkastettavaksi kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjaksi tarkoitetun käsikirjoituksen Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä. Tapaustutkimus ruotsin kielen opetuksesta ja opiskelusta yliopiston kielikeskuksessa ryhmätyöohjelmistoa käyttäen. Liitteenä selvitys itsenäisen työn osuudesta väitöskirjan käsikirjoituksessa (liite 1 20). Jatko-opintojen oppiainetta edustavana ohjaajana on toiminut dosentti Pirjo Harjanne ja ohjaajana professori (emeritus) Seppo Tella. Dosentti Pirjo Harjanne ehdottaa esitarkastajiksi dosentti Minna Maijalaa Turun yliopistosta ja dosentti Peppi Taalasta Jyväskylän yliopistosta. 1. pyytää esitarkastajiksi dosentti Minna Maijala ja dosentti Peppi Taalas, 2. todeta, että FM Kirsi Wallinheimo ei ole esittänyt huomautusta esitarkastajien valinnasta,

12 24 21 PhD Liisa Postareffin hakemus dosentiksi, pätevyyden toteaminen ja esityksen tekeminen kanslerille (Tuominen) PhD Liisa Postareff on hakenut yliopistopedagogiikan dosentuuria. Opetusnäytteensä aiheena hän esitti: Mikä edistää laadukasta oppimista yliopistossa? Helsingin yliopiston johtosäännön 84 :n mukaan kansleri voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, se tekee asiaa koskevan esityksen kanslerille. Tiedekuntaneuvosto hankkii ennen päätöksentekoa lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei se erityisestä syystä katso lausuntoa tarpeettomaksi. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijan opetustaidosta. Tiedekuntaneuvosto päätti nimetä lausunnonantajiksi professori Mari Murtosen ja professori Filip Dochyn. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta on arvioinut hakijan opetustaidon. Liitteinä hakemus, asiantuntijoiden puoltavat lausunnot ja opetustaitotoimikunnan lausunto opetustaidosta (liitteet ). 1. todeta, että PhD Liisa Postareffillä on dosentin edellyttämä tieteellinen pätevyys ja opetustaito, 2. todeta, että hän täyttää dosenteille asetetut kielitaitovaatimukset, 3. esittää kanslerille, että PhD Liisa Postareffille myönnettäisiin yliopistopedagogiikan dosentin arvo. 22 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Dekaani, puheenjohtaja (1-22 ) Professori Patrik Scheinin Sihteeri (1-22 ) Hallintosihteeri Sirpa Koivumäki Esittelijä (21 ) Hallintopäällikkö Laura Tuominen Esittelijä (4 ) Suunnittelupäällikkö Kaisa Atosuo

13 25 Esittelijä (5 ) Opintoasiainkoordinaattori Salla Mäkinen Esittelijä (6-20 ) Jatkokoulutuskoordinaattori Olli Hallamaa Pöytäkirjan tarkistajat Professori Johanna Mäkelä Viestintäsihteeri Antti Moilanen

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015. akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie professori Anu Klippi

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015. akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie professori Anu Klippi Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 17.2.2015 klo 9.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: Jäsenet: Varajäsenet:

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014 114 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 4.11.2014 klo 9.00 11.15 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2015 42 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.5.2015 klo 9.00 10.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2014 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 4.11.2014 klo 11.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: Jäsenet: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2013 136 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 10.12.2013 klo 9.00 10.50 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K18 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2012 128 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 30.10.2012 klo 9.00 10.10 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 7.10.2014 klo 9.00 12.05 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2011

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2011 54 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2011 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.5.2011 klo 9.00 11.15 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2013 15 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.2.2013 klo 9.00 11.10 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2010 33 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 23.3.2010 klo 9.00 11.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014 1 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 21.1.2014 klo 9.00 11.35 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 13/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 13/2010 140 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 13/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 14.12.2010 klo 9.00 11.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2013 81 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 10.9.2013 klo 9.00 11.30 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2010 114 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 11/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.10.2010 klo 9.00 10.40 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2014 121 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 9.12.2014 klo 9.00 12.40 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2015 1 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 20.1.2015 klo 9.00 10.30 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014 84 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 9.9.2014 klo 11.00 12.55 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2014 51 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 13.5.2014 klo 9.00 11.45 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/19.02.2002 FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 Hallintopäällikön

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2012 136 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 20.11.2012 klo 9.00 11.30 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2013 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

-Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2011

-Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2011 37 -Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2011 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.4.2011 klo 9.00 10.45 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2014 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 18.3.2014 klo 9.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: Jäsenet: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2014 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 9.9.2014 klo 11.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Tarjolla kahvia/teetä

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2015 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seikkula

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2015. akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie professori Anu Klippi

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2015. akatemiaprofessori Katri Räikkönen-Talvitie professori Anu Klippi Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2015 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 21.4.2015 klo 9.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: Jäsenet: Varajäsenet:

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄ SKYL Ä N YL I OPI STO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 11B/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 16.12.2015 klo 9.15 9.55 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Hanna Erola, opintopäällikkö Läsnä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 28.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 18 A 17/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2010 2 FT Juha Ridanpään dosentuuriasia;

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2011

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2011 10 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2011 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 15.2.2011 klo 9.00 11.25 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2014 Tiedekuntaneuvosto Esityslista Aika: tiistai 21.1.2014 klo 9.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Jäsenet: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2010 9 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 26.1.2010 klo 9.00 11.00 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2013 35 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 16.4.2013 klo 9.00 11.15 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2016 1 28.09.2016 Aika 28.09.2016, 10:15-10:30 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2015 50 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 9.6.2015 klo 9.00 12.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 15.4.2010.

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2011

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2011 22 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2011 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 22.3.2011 klo 9.00 11.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieleellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadeltaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seiklcula

Lisätiedot

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Pöytäkirja 6A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika maanantai 15.6.2015 klo 9.15 9.50 Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 Aika Paikka perjantaina 27.5.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 12/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 12/2010 123 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 12/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 23.11.2010 klo 9.00 11.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2013 1 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 1/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 22.1.2013 klo 9.00 11.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2015 26 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.3.2015 klo 9.00 11.45 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2012 53 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 4/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.4.2012 klo 9.00 11.50 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 5.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 6 A 1/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 15.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 34 A 34/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 7B/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.8.2016 klo 9.15 9.40 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Hanna Erola, opintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2016 1 20.01.2016 Aika 20.01.2016, 10:15-10:36 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.6.2016 klo 9.15 10.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2017 asialista

Kokouksen 3 / 2017 asialista Kokouksen 3 / 2017 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KM Liisa Ansalan väitöskirjan arvosteleminen 3. KM Antero Stenlundin väitöskirjan arvosteleminen 4. Kasvatustieteen apulaisprofessorin

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2013 64 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 11.6.2013 klo 9.00 11. 25 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2010 OPINTOASIAT A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2010 86 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 9/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 7.9.2010 klo 9.00 10.40 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2015 1 21.10.2015 Aika 21.10.2015, 10:15-10:41 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2012

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2012 95 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 7/2012 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 11.9.2012 klo 9.00 11.50 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2013 23 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 3/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 19.3.2013 klo 9.00 11.45 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seikkula

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 8/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1/2015 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko SciI±ula

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2010

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2010 72 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 8/2010 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 8.6.2010 klo 9.00 12.20 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2011 asialista

Kokouksen 8 / 2011 asialista Kokouksen 8 / 2011 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Tuija Anttilan väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. Tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 7 C/2015

Johtokunnan kokous 7 C/2015 Pöytäkirja 7 C/2015 1 (5) Johtokunnan kokous 7 C/2015 Aika tiistai klo 13.15-13.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Ruotsalainen, Mirkka, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 8.6.2016 klo 10.10 11.05 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) Jäsenet prof.

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 11/2010 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2014

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2014 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 6/2014 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 10.6.2014 klo 9.00 12.50 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJAT Kokous nro 8/2000 tiistaina 26.09.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2011

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2011 120 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 10/2011 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 22.11.2011 klo 9.00 11.15 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 1/2015 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 21.1.2015 klo 10.05 10.15 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2013

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2013 46 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 5/2013 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 14.5.2013 klo 9.00 11.40 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Asialista 10A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Asialista 10A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 10A/2011 1 (6) Johtokunnan kokous Aika tiistai 25.10.2011 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot