Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk"

Transkriptio

1 Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

2 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan kehitystä! TelemArkin tavoitteena on kuvata! henkilöliikenteen telematiikan palvelut Suomessa! palveluita tuottavat, välittävät ja käyttävät toimijat sekä niiden väliset suhteet Mikko Lehtonen # 2

3 Liikennetelematiikan keskeiset prosessit! Tiedotus autoilijoille! Tiedotus joukkoliikenteen käyttäjille! Tiedotus liityntäpysäköinnistä! Kutsujoukkoliikenne ja matkojen yhdistely! Pääsyn säätely! Maksunperintä! Liikenteen ohjaus! Riskikuljetusten hallinta! Yksityisen liikenteen häiriönhallinta! Julkisen liikenteen häiriönhallinta! Liikenteen valvonta Mikko Lehtonen # 3

4 Tärkeimmät tulokset Kehittämissuunnitelma Nykyjärjestelmä Toimintoprosessikuvaus ja Looginen arkkitehtuuri Järjestelmä Mikko Lehtonen # 4

5 Yksinkertaistettu esimerkki toimintoprosessista Palvelun käyttäjä Muut prosessit Tiedon haku/ vastaanotto Palveluntuottaja Liikennetiedotus- palvelun sisällöntuottaja Joukkoliikenteen tiedotuspalvelun sisällöntuottaja Liikennetietojen ylläpito Reitti- ja aikataulutietojen ylläpito Tiedon jalostus Tietopalvelun tuottaminen Tieliikenteen tiedotuspalvelun sisällöntuottaja Tieverkon tietojen ylläpito Mikko Lehtonen # 5

6 Yksinkertaistettu esimerkki loogisesta arkkitehtuurista location location WAN location location location other Mikko Lehtonen # 6

7 Kehittämissuunnitelma kertoo mitä hyötyä arkkitehtuurista on miten eri organisaatiot voivat käyttää arkkitehtuuria mitkä ovat puutteet ja tarpeet liikennetelematiikan toiminnoissa ja järjestelmissä mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet miten arkkitehtuuria ylläpidetään Mikko Lehtonen # 7

8 Esimerkki puutteiden ja tarpeiden kuvaamisesta Muut prosessit Tiedon jalostus Tietopalvelun tuottaminen Tiedon haku/ vastaanotto Tieverkon tietojen ylläpito Liikennetietojen ylläpito Reitti- ja aikataulutietojen ylläpito TARVITAAN STANDARDI RAJAPINTA PUUTTUU TOIMIJA Mikko Lehtonen # 8

9 Arkkitehtuurin käyttäjät! Arkkitehtuurin omistaja - Liikenne- ja viestintäministeriö! Liikenteen telematiikan palveluita ja järjestelmiä toteuttavat organisaatiot Mikko Lehtonen # 9

10 Liikenne- ja viestintäministeriö käyttää arkkitehtuuria! Liikenteen telematiikan kehityksen ohjaamiseen! Työ ja rahoitus pyritään ohjaamaan tärkeimmille kehittämisalueille! Yksittäisen hankkeen merkityksen ja laajuuden arvioimiseen! Hankepäätösten tekeminen Mikko Lehtonen # 10

11 Yksittäiset organisaatiot käyttävät arkkitehtuuria! Selvittääkseen oman asemansa palveluketjussa! Lähtökohtana omalle kehitystyölleen! oman järjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen! omien palveluiden ja järjestelmien kehittäminen Mikko Lehtonen # 11

12 TELEMARKIN TÄRKEIMMÄT LÄHITULEVAISUUDEN TEHTÄVÄT! Käynnistetään ylläpito ja korjaaminen! Tarkennetaan ja laajennetaan käsitteellisen arkkitehtuurin prosessikuvauksia ja kehittämissuunnitelman prosessikohtaisten kehitystarpeiden kuvauksia! Laajennetaan arkkitehtuuria kattamaan laiva-, lentoja raideliikenne! Kytketään olennaiset sidosryhmät mukaan työhön! Käynnistetään työ noin vuoden kuluttua! Hankkeen tarve nousi esille arkkitehtuurin käyttöönottotyöpajoissa Mikko Lehtonen # 12

13 TELEMARKIN TÄRKEIMMÄT LÄHITULEVAISUUDEN TEHTÄVÄT! Jatketaan arkkitehtuurin kentälle viemistä! Toteutetaan yhteiset kotisivut TelemArkille, KALKATI.netille ja T9:lle! Järjestetään suurimpien hankkeiden käynnistymisvaiheessa käyttötyöpaja! Avustetaan FITS-ohjelman pilottihankkeita arkkitehtuurin käytössä! Kerätään hankkeilta tuleva palaute järjestelmällisesti! Käynnistetään työ mahdollisimman pian! Hanke lisää arkkitehtuuriosaamista ja varmistaa arkkitehtuurin käyttöönoton yksittäisissä hankkeissa Mikko Lehtonen # 13

14 TELEMARKIN TÄRKEIMMÄT LÄHITULEVAISUUDEN TEHTÄVÄT! Käynnistetään tavaraliikenteen arkkitehtuurin laatiminen! Laaditaan esiselvitys! Tehdään varsinainen arkkitehtuuri rajapintatasolla! Käynnistetään esiselvitysvaihe mahdollisimman pian! Hanke helpottaa erityisesti pk-yritysten liittymistä osaksi tavaraliikenteen tietoverkostoja Mikko Lehtonen # 14

15 TELEMARKIN TÄRKEIMMÄT LÄHITULEVAISUUDEN TEHTÄVÄT! Käynnistetään KARENin ja TelemArkin vertailu! Otetaan vertailun tulokset huomioon TelemArkin päivityksessä! Pyritään vaikuttamaan Euroopan puitearkkitehtuurin lopulliseen muotoon Suomen etujen mukaisesti! Käynnistetään hanke mahdollisimman pian! Hankkeen myötä KARENin ja TelemArkin yhdenmukaisuus lisääntyy Mikko Lehtonen # 15