Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto. Satu Innamaa Iisaakki Kosonen Jani Granqvist

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto. Satu Innamaa Iisaakki Kosonen Jani Granqvist"

Transkriptio

1 Kokousmuistio TKI sivu 1 FITS Hanke 3 "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" Hankeryhmän kokous klo Paikka: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen neuvotteluhuone Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto Jaakko Myllylä Tiehallinto Satu Innamaa VTT Iisaakki Kosonen TKK Jani Granqvist VTT Poissa: Sirkka-Liisa Holmberg VR-Cargo Oy Lassi Hilska LVM 1 Tervetuloa, kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.10 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi FITSohjelman hankkeen kolme "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" hankeryhmän kolmanteen kokoukseen. 2 Asialistan hyväksyminen Asialista hyväksyttiin. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 4 FITS-ohjelman tilannekatsaus Jani Granqvist FITS-koordinaattorin edustajana esitti katsauksen FITS-ohjelman tilanteeseen muiden hankealueiden osalta: Hanke 1: Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Ennen heinäkuuta on tarkoitus saada valmiiksi esiselvitys liittyen tavaraliikenteen telematiikan järjestelmä-arkkitehtuuriin. Pelisäännöt-hanke on käynnissä ja 8. huhtikuuta oli viimeinen päivä jättää tarjoukset KALKATI:n jatkokehitykseen ja ITS- Finland esiselvitykseen liittyen. ITS-Finland on yhdistys toimisi yhteistyöfoorumina julkisen ja yksityisen puolen yhteistyölle telematiikkaan liittyvissä asioissa. HelpDesk toiminta on alkanut. Hanke 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

2 Kokousmuistio TKI sivu 2 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeiden päivitys on valmistunut ja menossa painoon. Myös 'Telematiikan liikennejärjestelmätason vaikutukset' selvitys on valmistunut. Länsiväylän ruuhkavaroitusjärjestelmän arviointi on käynnissä. Hankkeeseen on saapunut lisäksi neljä uutta hanke-ehdotusta. Hanke 4: Liikenteen häiriönhallinta Projekteista ovat käynnissä toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta sekä mobiilisovelluksen tekeminen Suunnitteilla on pilotti vaarallisten aineiden kuljetusten seurantaa varten. Hanke 5: Matkustajainformaatio Heili-ohjelma (Henkilöliikenteen info-ohjelma) on käynnistynyt. Projektiehdotuksia on tullut useita ja niistä monet ovat myös käynnistymässä, mm. joukkoliikenteen viestiliikennettä varten tarvittavia radioverkkotaajuuksia koskeva selvitys. Heili-ohjelman kotisivujen osoite on Hanke 6: Älykäs liikenteen ohjaus Projekteista ovat alkamassa: - sumean liikennevalo-ohjauksen kehittäminen alueelliseen ja joukkoliikenteen valoohjaukseen - matkapuhelinpohjaisten pysäköintipalveluiden kehittäminen (liityntää EU:n TELEPAY-hankkeeseen) - ajantasaiseen pysäköintiopastukseen perustuvien uusien pysäköintipalveluiden kehittäminen Avoin tarjouspyyntökierros käytiin marraskuun loppuun mennessä. Joitakin hankkeita on menossa uudelleen hakuun. Hanke 7: Nopeuden säätely ja automaattivalvonta Raportti nopeuksien automaattisesta valvonnasta (esiselvitys) on menossa painoon. Käynnissä ovat myös nopeuden säätelyä kehittävä hanke sekä automaattisen valvonnan mahdollisuuksia tulevaisuudessa selvittävä projekti. Taksien turvallisuutta parantamaan suunniteltu valvontakamera-hanke olisi myös tarkoitus saada mukaan FITS:iin. Hanke 8: Terminaalien telematiikka Valmistunut projekti 'Intermodal Portal järjestelmän kehittäminen osaksi

3 Kokousmuistio TKI sivu 3 Sähköinen sinetti projekti on käynnissä ja käynnistymässä kaksi projektia: - Ilmaliikenteen liikennetietojäjestelmä - TERMIS eli satamaterminaalin konttiliikenteen ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Tulevia tapahtumia: FITS-kevättapaaminen säätytalossa klo VIKING-konferenssi säätytalossa FITS hanke 3 Liikenteen ja kuljetusten seuranta Hankkeen kolme projektien tilannekatsaus Karhumäki kertoi, että matkapuhelinpaikannusta liikennetietojen keruussa käyttävä matka-aikapalvelupilotti on käynnistynyt maaliskuun lopussa. Samoin palvelua arvioiva selvitys on käynnistynyt samaan aikaan. Pilotin taustalla oli vuonna 2001 tehty esiselvitys, jonka perusteella menetelmää päätettiin kokeilla käytännössä. Esiselvitys-raportit jaettiin hankeryhmän jäsenille. Tienkäyttäjähavaintoihin perustuvan manuaalisen liikenteen seurannan kehittäminen ei ole vielä käynnistynyt. Tavoitteena on saada selvitys aiheeseen liittyen käyntiin syksyyn mennessä. Myllylä kertoi, että valtakunnallinen tiesääselvitys on laajentunut niin, että on päätetty ensin tehdä 'Tie- ja ympäristöolosuhteiden seurannan tavoitetila 2005' -esiselvitys. Tämä raportti on valmistunut ja se jaettiin hankeryhmän jäsenille. Esiselvityksen jatkona tehtävä varsinainen selvitystyö ei ole vielä alkanut. Tiesääasemien anturitesteissä nettosäteilyanturin antamien tulosten keruuta ja pilvisyyden havainnointia jatkettu vuoden 2002 puolella. Suunnitelmissa on aloittaa vertailututkimus kesän 2002 aikana.keväällä 2002 anturitestejä suunniteltu laajennettavan uudella kevyttiesää-asemakokeilulla. Tavoitteena on testata laitteistoja, joita voisi käyttää vähäliikenteisten teiden kelinhavainnointiin. Luoma kertoi, että kelianalyysiohjelman kehittäminen tiesääjärjestelmään ei ole käynnistynyt, eikä se ole jatkossa mukana myöskään hankkeen projektina. Myllylä kertoi projektiin 'Kitkamittausajoneuvon jatkokehitys ja tuotteistaminen', että tuotteistetun kelimittarin asennusta siirretty edelleen olemassa olevan pilottilaitteiston asennustöistä johtuen. Pilottilaitteisto jouduttiin asentamaan uuteen autoon vanhan jouduttua lunastukseen kolarin seurauksena. Pilottilaitteisto on asennettu Paunu Oy:n Tampere-Lahti välillä liikennöivään linja-autoon ja ensimmäiset testaukset laitteen toiminnasta on suoritettu. Mittausohjelmistossa havaittiin joitain puutteita ja ne pyritään korjaamaan pikaisesti. Kun vanha laitteisto on saatu toimintakuntoon aletaan etsimään sopivaa asennuskohdetta tuotteistetulle laitteistolle.

4 Kokousmuistio TKI sivu 4 Innamaa kertoi, että 'Pääteiden lyhyen aikavälin matka-aikaennusteet' -raportti valmistui pari kuukautta sitten. Luoma jakoi raportin hankeryhmän jäsenille. Vuoden 2002 aikana kehitetään ensisijaisesti vuonna 2001 kehitettyyn matka-ajan ennustemalliin perustuvan tiedotusjärjestelmän pilottisovelluksen toteuttamista valtatielle 4. Luoma kertoi, että vuodenvaihteessa valmistui raportti 'Lyhyen ajan ennusteet liikennetiedotuksen osana', ja projekti on näiltä osin saatu päätökseen. Tämä jaettiin hankeryhmän jäsenille. Karhumäki kertoi, että SKAL ei näillä näkymin ole mukana hankeryhmässä. SKALnetin kehittäminen on aika vähäistä teknisellä puolella tänä vuonna. Ulkoasua kehitetään enemmän. Digitraffic Iisakki Kosonen TKK:lta on uusi jäsen hankeryhmässä. Hän kertoi Digitrafficjärjestelmästä ja siihen liittyvästä esiselvityksestä. Esiselvitys on jatkossa mukana hankkeessa kolme projektina, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2003 huhtikuuhun mennessä. Digitrafficin ajatuksena on, että koottaisiin yhteen eri järjestelmistä koottua liikennetietoa. Tietoja hyödyntämään rakennettaisiin mallit, jotka pyrkisivät kuvaamaan mahdollisimman hyvin sitä, mitä liikenteessä tapahtuu. Mallien tuottamat olisivat myös Digiroad-yhteensopivia. 6 Viestintä Newslettereitä tehdään jatkossa FITS:ssä. Näihin toivotaan lyhyitä artikkeleita käynnissä olevista projekteista. Karhumäki kertoi, että matkapuhelinpaikannukseen perustuvaa matkaaikapalvelupilottia esitellään VIKING-konferenssissa. Tulossa on myös artikkeli Tiennäyttäjä-lehden toukokuun numeroon. Esitelmäehdotukset aiheesta on lähetetty myös 2002 ITS World Congressiin sekä Väylät ja liikenne -päiville Innamaa on tarjonnut lyhyen aikavälin matka-aikaennusteita käsitteleviä artikkeleita Transportation Research ja Transportation ammattilehtiin. Digitrafficiin liittyen on lähetetty esitelmäehdotus Väylät ja liikenne -päiville. 7 Muut asiat Päivitetty hankekuvaus toimitetaan FITS-sivuille. Sivuille pyritään laittamaan linkit myös kaikkiin hankkeessa julkaistuihin raportteihin. 8 Seuraavat kokoukset

5 Kokousmuistio TKI sivu 5 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 4. syyskuuta klo Tarkempi ajankohta varmistetaan vielä myöhemmin. 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo LIITTEET Päivitetty hankekuvaus JAKELU Kokoukseen osallistuneet ja kutsutut Matti Roine LVM Risto Kulmala VTT Pekka Kulmala VTT (FITS-kotisivu)

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

uutiset Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneturvallisuusyksikkö www.vtt.fi/rte/projects/fits

uutiset Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneturvallisuusyksikkö www.vtt.fi/rte/projects/fits uutiset 2/2003 3/2003 FITS on suomalainen liikennetelematiikan tutkimusohjelma. ITS on lyhenne sanoista Intelligent Transportation Systems (älykkäät liikennejärjestelmät). Liikenteen telematiikalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

HelpDesk. Työpajan tai palaverin järjestämiseksi ota yhteyttä TelemArk HelpDeskiin.

HelpDesk. Työpajan tai palaverin järjestämiseksi ota yhteyttä TelemArk HelpDeskiin. Liikennetelematiikan arkkitehtuuri HelpDesk HelpDesk Liikennetelematiikan arkkitehtuuri (TelemArk) kuvaa tärkeimmät henkilö- ja tavaraliikenteen telematiikan prosessit. Prosesseja ovat esimerkiksi tiedotus

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi

VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 51/2003 /L VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi Liikenne- ja

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

VR Sähkötekniset -STY ry TIEDOTUS 5/ 2008 2.11.2008

VR Sähkötekniset -STY ry TIEDOTUS 5/ 2008 2.11.2008 SISÄLTÖ: Puheenjohtajan mietteet, sivu 1 Tapahtumia 2008 ja 2009, sivu 1 Opintomatkoja 2009, sivu 2 STYn syyskokous, sivu 3 STYn toimintasuunnitelma 2009, sivu 4 Vieraskynä Mika Saari, sivu 5 Jussin palsta,

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio TOP School -hanke Muistio 12.12.2012 Sivu 1/5 Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 14.00 Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere Läsnä Riitta Juusenaho, TOP School -hanke

Lisätiedot

Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.

Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta. Välke-ryhmän kokous 15.11.2013 kello 10.00-12.00 Osoite: Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B, Helsinki (Länsi-Pasila) Esityslista 1. Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen, sihteerin valinta.

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola AIKA: 12.11. kello 13.00 14.45 LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja Joonas Hautala Eeva Heckwolf

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12 Liedon nuorisovaltuusto Pöytäkirja -Liedon nuva 27.3.15 Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12 LIEDON NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Aika: 27.1.2012 klo 19.00

Lisätiedot

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri FITS-julkaisuja 20/2003 Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri Loppuraportti ISBN 951-723-881-9 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

SERVIS. Pumppaamoille uusi. automaatiojärjestelmät. Uutiskirje Toukokuu 2015. Kokkolan Teollisuusvesi on uusinut

SERVIS. Pumppaamoille uusi. automaatiojärjestelmät. Uutiskirje Toukokuu 2015. Kokkolan Teollisuusvesi on uusinut SERVIS Uutiskirje Toukokuu 2015 Pumppaamoille uusi automaatiojärjestelmä Kokkolan Teollisuusvesi on uusinut pintavesi- ja merivesipumppaamoiden automaatiojärjestelmät. Uudet järjestelmät otettiin pumppaamoilla

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus MUISTIO JOHTORYHMÄN KOKOUS 8, 4/2007 Aika 20.11.2007 klo 14.00 16.00 Paikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Rovaniemi Ryhmän jäsenet Läsnä: Mervi Kestilä MLL:n Lapin piiri Ristenrauna Magga

Lisätiedot