Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002

2 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat Internetin, rautatieasemien automaattien, tekstiviestipalvelun tai jatkossa puheentunnistukseen perustuvan puhelinautomaatin kautta kautta sekä matkatoimistojen ja VR:n omat asiakaspalveluhenkilöt. Palvelua on todettu tarve kehittää suuntaan, jossa myös matkustajat saisivat Internetin tai matkaviestimien kautta reittisuunnitelman yhteydessä tiedon matkan hinnasta. Tämä tukee myös mahdollisuutta jatkossa myydä lippuja sähköisillä välineillä. Useat organisaatiot odottavat VR:n toimittavan reitti- ja aikataulutietojaan eri palveluiden tarpeisiin. Tiedonvälitystapojen räätälöinti kutakin organisaatiota varten olisi työlästä. Liikenne- ja viestintäministeriö on marraskuussa 2001 käynnistänyt Henkilöliikenteen info-ohjelman (HEILIn). HEILI-ohjelman tavoitteena on edistää yhteistyötä matkustajainformaatiopalveluiden toteuttamisessa ja joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittämisessä. Keväällä 2002 käydyissä Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välisissä keskusteluissa todettiin hintatietojen liittämisen reitinsuunnittelupalvelun ja tietojen välittämisen muille tukevan ohjelman tavoitteita palveluiden edellytysten ja uusien palveluiden aikaansaamiseksi. Tällä perusteella käynnistettiin HEILI-ohjelman hanke Hintatiedotus ja tietojen välitys. 2 Tavoitteet Hankkeella oli kaksi päätavoitetta: liittää matkojen hintatiedot osaksi Journey Planner palvelua, jotta käyttäjille voidaan Internet-palvelussa kertoa matkan hinta. toteuttaa tiedonjakelun rajapinta, jonka avulla VR:n reitti, aikataulu ja hintatietoja voidaan välittää muille organisaatioille. Pilottitoteutuksena toimi tietojen välitys HKL:lle Keskusta info tiedotuspisteitä varten. 3 Toteutus ja lopputulokset Projekti toteutettiin kahtena eri osahankkeen. 3.1 Hintatiedotus Toiminta Hintatiedotus osahankkeessa toteutettiin seuraavan kuvan 1 mukaiset uudet osat, joiden avulla kesäkuussa 2002 avattiin uudistunut VR:n Matkahakupalvelu, josta käyttäjä saa reittiehdotusten lisäksi tiedot matkojen hinnoista. (http://www.vr.fi/heo/aika/kaukoaikajp.htm)

3 Käyttäjä Uudet osat Hintakyselyn ja vastauksen välitys Reitin suunnittelu Hinnoittelu OPERA Kuva 1. Hintatiedotuksen uusien toimintojen karkea kuvaus. Matkahakupalvelua varten toteutettiin uusi käyttöliittymäsovellus huolehtimaan tietojen esittämisestä käyttäjälle. Samalla toteutettiin tiedonvälityspalvelurajapinta käyttöliittymäsovelluksen ja Journey Planner ohjelmiston sekä hintatiedotus ohjelmiston välille. Matkojen hinnoittelusta huolehtimaan erotettiin oma sovellus lipunmyyntijärjestelmästä OPERAsta. Käyttäjän avatessa matkahaku palvelun käyttöliittymäsovellus esittää ensimmäisen sivun, johon käyttäjä voi määritellä hakuehdot. Käyttöliittymäsovellus välittää käyttäjän antaman tiedot reitinsuunnitteluohjelmistolle (Journey Plannerille), joka palauttaa reittiehdotukset aikatauluineen käyttöliittymäsovelluksen esitettäväksi. Jos käyttäjä valitsee hintatiedot painikkeen, käyttöliittymäsovellus välittää matkan tiedot hinnoittelusovellukselle, joka palauttaa hintatiedot käyttöliittymäsovelluksen esitettäväksi. Käyttäjä voi edelleen antaa tarkentavia kriteerejä, kuten alennusperusteita, hinnan laskemisen pohjaksi Tekniikka Matkahakupalvelun sovellusrakennetta on kuvattu kuvassa 2. Käyttöliittymäsovellus on toteutettu käyttämällä JSP-sivuja, jotka huolehtivat käyttäjälle esitettävien tietojen muotoilusta kunkin haun yhteydessä. Tietojen välittäminen sovellusten välillä on toteutettu SOAP rajapintapalvelun ja java ohjelmointikielen kautta. Näin on pyritty varmistamaan ohjemiston siirrettävyys muihin ympäristöihin ja mahdollisimman yleiskäyttöisen rapapinnan tarjoaminen reitti- ja hintatietojen hakemiseen. Hintojen laskentasovellus on toteutettu C++ kielellä.

4 WWW-selain internet Käyttöliittymäpalvelin Sovelluslogiikka SOAP Client SOAP Server JP Client Hintahaku Client Käyttöliittymästä ja tietojen muotoilusta vastaava sovellus Yleiskäyttöinen palvelurajapinta JP Server JP Database Myyjä Server Myyjä Database Omat sovellukset ja tietokannat reitinsuunnitteluun ja hintatietojen laskentaan Kuva 2. Matkahakupalvelun sovellusrakenne. Kuvassa 3 on esitetty palvelimet ja ohjelmistot, joita matkahaussa käytetään. HTTP palvelimena toimii Apache, käyttöliittymän hallinnointi hoidetaan java-pohjaisella Tomcat ohjelmistolla ja rajapinta on toteutettu java SOAP ohjelmistolla. Matkahaku INTERNET INTRANET Apache HTTP Käyttöliittymäpalvelin Vernetti - Matkahaku 7011 Tomcat 1+ Java Gui Rajapinta ja reitinsuunnittelu palvelin JP Myyjasrv Tomcat+ Java Soap VRSocksrv Tietokantapalvelin Kuva 3. Palvelimet ja ohjelmistot. 3.2 Tietojen välitys 3.3 Toiminta Tietojen välitys osahankkeessa toteutettiin sovellus muuttamaan reitti- ja aikatauludata VR:n sisäisestä muodosta XML-siirtotiedostoksi. Tietojen vastaanottajana tässä hankkeessa toimi HKL. HKL vastaa tietojen muotoilusta Helsingin keskusta info tiedotuspisteitä varten. Uudella tiedonvälitysmenettelyllä haluttiin korvata vanha runsaasti käsityötä vaatinut menettely, jossa HKL:lle siirrettiin HTML-muodossa olevat aikataulutaulukot. XML siirtotiedoston esimerkkiaineisto on

5 toimitettu HKL:lle syyskuussa Osahankkeessa toteutettu tietojen välitystapa on esitetty kuvassa 4. Reitin suunnittelu (Journey Planner) Muuntosovellus HKL Tietojen yhdistelyajo siirto käsin kenttien lukeminen tietojen kirjoittaminen XML siirtotiedostoon siirto käsin Reitti- ja aikataulutietojen ylläpito Uudet osat Kuva 4. Tietojen välitykseen toteutettu muuntosovellus. Toteutettu muuntosovellus vastaa aikaisemmista prosessin vaiheista saatavan IFFtiedoston kenttien lukemisesta ja tietojen kirjoittamisesta XML-siirtotiedostoon. Tiedonvälitysprosessia ei ole toistaiseksi automatisoitu vaan tietojen muuntaminen on käynnistettävä käsin ja XML-siirtotiedosto voidaan välittää vastaanottajalle vain käsityönä esimerkiksi sähköpostilla. Tiedonvälityksen tuotantokäyttö esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön koontietokantaa varten edellyttäisi tämän prosessin automatisointia, jos halutaan varmistaa tiedoissa tapahtuvien muutosten riittävän nopea päivittyminen vastaanottajille Tekniikka XML-siirtotiedosto on tehty Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennetietokirjaston periaatteiden mukaisesti ja se on luovutettu ministeriölle kirjastoon liitettäväksi. Siirtotiedosto pohjautuu VR:n reitinsuunnittelussa käyttämään tiedostorakenteeseen. Siirtotiedoston kehityksessä on otettu huomioon myös EU projektissa TRIDENT tehty ehdotus rajapintakuvauksista, mutta siirtotiedostoa ei voitu tehdä TRIDENTin mukaiseksi. Muuntosovellus on itsenäinen ohjelma, joka on toteutettu java ohjelmointikielellä.

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

1.3.2001 31.5.2002 LOPPURAPORTTI. Marjatta Jokisuu, Tampereen yliopisto, Täydennyskoulutuskeskuksen Seinäjoen toimipaikka

1.3.2001 31.5.2002 LOPPURAPORTTI. Marjatta Jokisuu, Tampereen yliopisto, Täydennyskoulutuskeskuksen Seinäjoen toimipaikka TIEDONHALLINTA JA HAJAUTUS TIETOVERKOISSA MDVD-PROJEKTI (MDVD = MetaData Visualisation in Distributed project and document management) Dnro 630/31/01 Päätösnro 70021/01 1.3.2001 31.5.2002 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella. elippu matkapuhelimessa

Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella. elippu matkapuhelimessa Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella elippu matkapuhelimessa 2 / 24 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Termit ja lyhenteet... 4 1.3 Roolit... 5 1.4 elippu-konsepti... 6 1.4.1 elippu-spesifikaatio...

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Dynaamisen HTTP-sisällön tarjoaminen välimuistipalvelimelta

Dynaamisen HTTP-sisällön tarjoaminen välimuistipalvelimelta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelyopin laboratorio Jussi Koskela, jpkoske2@cc.hut.fi Henri Sivonen, hsivonen@iki.fi T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Dynaamisen HTTP-sisällön

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Matti Lindell 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistoarkkitehtuuri tarjoaa korkean

Lisätiedot

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja 21.9.2000 Sisällys 1 Työpajan agenda...3 2 TelemArk-yleisesittely...4

Lisätiedot

ESIPUHE. Kaupunkikorttihanke 1993-2000 Loppuraportti

ESIPUHE. Kaupunkikorttihanke 1993-2000 Loppuraportti 5 Kaupunkikorttihanke 1993-2000 Loppuraportti ESIPUHE Tämä raportti kuvaa liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimaa kaksivaiheista kaupunkikorttihanketta vuosina 1993 2000. Raportissa on kuvattu hankkeen

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

PALVE TIHA Julkinen 65/25/2013 Osallistumishakemuspyynnön liite 1 14.2.2014 #1231380

PALVE TIHA Julkinen 65/25/2013 Osallistumishakemuspyynnön liite 1 14.2.2014 #1231380 Hankinnan kohde 1 (13) Hankinnan kohteen kuvaus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sovelluskehityksen ja ylläpidon nykytilanne... 3 2.1 Yleistä... 3 2.2 Rahoitus ja asiakkuudet... 3 2.3 Tekesin muita järjestelmiä...

Lisätiedot

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Laatu, Ville 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoftrajapintaan Ville Laatu Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Juha Vartiainen KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.4.2007 Työn valvoja: Työn ohjaaja:

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ Kandidaatintyö Tarkastaja: Mikko Salmenperä II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot