Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille."

Transkriptio

1 Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille Ohjeet ja ohjelma Luonnos

2

3 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT ETUKÄTEISVALMISTELU Työpajojen tarjoaminen ja valinta Hankekohtainen työpajan valmistelu TYÖPAJAN AGENDA TYÖPAJOJEN SISÄLTÖ JA KUTSUTTAVAT TAHOT TELEMARK-YLEISESITTELY Järjestelmäarkkitehtuurin sisältö Järjestelmäarkkitehtuurin lukeminen Järjestelmäarkkitehtuurin käyttö Järjestelmäarkkitehtuurin käyttö ministeriön näkökulmasta Kalvot PALVELUN SUUNNITTELU ARKKITEHTUURI LÄHTÖKOHTANA Prosessikuvauksen tekeminen Loogisen arkkitehtuurin tekeminen Standardit Liikennetietokirjasto Kehittämissuunnitelma Yhteenveto Palvelun toteuttamiseksi tarvittavien tehtävien arviointi Jatkotoimenpiteet RAPORTOINTI...16

4 1 LÄHTÖKOHDAT Työpaja on apuvälinen FITS-ohjelman liikennetelematiikan palveluita ja järjestelmiä kehittävälle hankkeelle. Työpajan tavoitteena on 1) antaa yleiskuva arkkitehtuurista 2) tehdä arkkitehtuuriin perustuva kuvaus ja työsuunnitelman runko hankkeesta 3) kerätä hankkeen palaute arkkitehtuurin kehittämiseksi 4) sopia jatkotoimenpiteistä arkkitehtuurin käytöstä tai kehittämisestä hankkeessa Työpajan ohjelmaa voidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti muuttaa yleisempään suuntaan. Syksyn 2000 yleisten työpajojen jälkeen todettiin kuitenkin, että jatkossa tarvitaan erityisesti tapauskohtaisempia työpajoja todellisille hankkeille. Tämä dokumentti kuvaa työpajan toteuttamisen yleiset ohjeet ja ohjelman, jotka tarkennetaan aina kunkin hankkeen tarpeisiin.

5 2 ETUKÄTEISVALMISTELU 2.1 Työpajojen tarjoaminen ja valinta HelpDesk seuraa FITS-ohjelmaan tulevia hankkeita ohjelman koordinaattorilta saatavien hankelistojen avulla. Ehdotukset hankkeista, joille työpajoja ehdotetaan esitellään liikenne- ja viestintäministeriön FITS 1 hankealueen HelpDeskistä vastaavalle yhteyshenkilölle. Tämän kanssa sovitaan hankkeista, joille työpajaa ehdotetaan. HelpDesk ottaa yhteyttä sovittujen hankkeiden yhteyshenkilöihin ja ehdottaa työpajaa. Mikäli hanke haluaa työpajan järjestettävän, sovitaan siitä vielä FITS 1 yhteyshenkilön kanssa. Samassa yhteydessä sovitaan konsulttien työnjaosta työpajan osalta. 2.2 Hankekohtainen työpajan valmistelu Työpaja valmistellaan seuraavasti 1. Hankkeeseen tutustutaan palaverissa hankkeen yhteyshenkilön kanssa. Palaverissa käydään läpi seuraavat asiat käydään läpi hankkeen suunnitelmat ja tilanne, kerätään tarvittavat dokumentit hankkeesta sovitaan työpajan sisällöstä ja järjestelyistä, kuten työpajaan kutsuttavista henkilöistä 2. Tehdään hankekohtaiset muutokset työpajan ohjelmaan Arkkitehtuurin kautta välitettävät vaatimukset hankkeelle (sähköpostilla / puhelimella FITS yhteyshenkilön kanssa) 3. Työpajan käytännön valmistelut osapuolien kutsuminen työpajaan hankekohtaisen materiaalin tuottaminen tilojen varaaminen ja järjestelyt

6 3 TYÖPAJAN AGENDA TelemArk-yleisesittely Sisältö, lukeminen, käyttö Tauko Palvelun suunnittelu arkkitehtuuri lähtökohtana Prosessikuvauksen tekeminen Loogisen arkkitehtuurin tekeminen Standardien käyttö Tauko Palvelun suunnittelu arkkitehtuuri lähtökohtana Liikennetietokirjaston käyttö Kehittämissuunnitelma Tauko Yhteenveto prosessista Kriittiset kohdat ja tehtävät Jatkotoimenpiteet Yhteenveto päivästä Ohjelman kellonajat ovat ohjeellisia.

7 4 TYÖPAJOJEN SISÄLTÖ JA KUTSUTTAVAT TAHOT TP nro Pvm Sisältö Kutsuttavat tahot Työpajan pitäjät

8 5 TELEMARK-YLEISESITTELY 5.1 Järjestelmäarkkitehtuurin sisältö Esitellään yleisesti Liikennetelematiikan kansallisen järjestelmäarkkitehtuurin tavoitteet, toteutus ja sisältö. 5.2 Järjestelmäarkkitehtuurin lukeminen Esitellään, miten järjestelmäarkkitehtuuria lähdetään lukemaan. Arkkitehtuurin lukuohjeet on kuvattu Kehittämissuunnitelman luvussa Arkkitehtuurin lukeminen. Kaikkia arkkitehtuuriraportteja ei ole tarkoitus lukea aina tarkasti kannesta kanteen vaan arkkitehtuuria voidaan lukea tarkoituksen perusteella valikoiden. Lukeminen on perusteltua aloittaa Arkkitehtuurikuvauksen sivulla 15 olevasta yleiskuvasta liikennetelematiikan prosesseista ja niiden välisistä yhteyksistä. Yleiskuvasta lukija voi siirtyä suoraan niihin Arkkitehtuurikuvauksen kappaleen 3 Käsitteellinen arkkitehtuuri prosessikuvauksiin, jotka häntä kiinnostavat. Prosessikuvauksiin tutustumisen jälkeen lukija voi siirtyä katsomaan samojen prosessien tietojärjestelmien hajautuskaavioita Arkkitehtuurikuvauksen lukuun 4 Looginen arkkitehtuuri. Tämän jälkeen lukija voi tutustua prosesseissa tunnistettuihin puutteisiin ja kehitystarpeisiin Kehittämisuunnitelman luvussa 4 ja tärkeimmiksi katsottuihin jatkotoimenpiteisiin luvussa Järjestelmäarkkitehtuurin käyttö Esitellään, miten eri organisaatioit voivat käyttää kansallista järjestelmäarkkitehtuuria oman työnsä lähtökohtana. Tätä on kuvattu Kehittämisuunnitelman luvussa Järjestelmäarkkitehtuurin käyttö ministeriön näkökulmasta Esitellään, miten ministeriö voi käyttää arkkitehtuuria hankearvioinnin lähtökohtana ja liikennetelematiikan kehityksen ohjaamiseen. Tätä on kuvattu Kehittämissuunnitelman luvussa Kalvot 1. Tavoitteet yms yleistä ja arkkitehtuurikuvauksen sisältö ITS strategia Karen/FRAME Kokoomakalvo T9 Liikennetietokirjasto

9 iteratiivisesti kehittyvä kokonaisuus, johon hanke voi vaikuttaa 2. (Kehittämissuunnitelma ja arkkitehtuurin käyttö (kehit_käyttö.ppt) esimerkki LVM:n käytöstä (myös kaavio TelemArk Karen vertailusta) standardien ja liikennetietokirjaston käyttö

10 6 PALVELUN SUUNNITTELU ARKKITEHTUURI LÄHTÖKOHTANA 6.1 Prosessikuvauksen tekeminen Etukäteisvalmistelun perusteella tiedetään palvelu, jota ryhdytään kuvaamaan. Työpajan seinällä on riittävän suurena TelemArkin toimintoprosessi, joka kattaa palvelun. Pyydetään hankkeen projektipäällikkö esittemään hanke 5 10 min. Keskustellaan palvelusta. Esitellään TelemArkin toimintoprosessi kuvaustapa miten prosessikuvaus on syntynyt työpajassa varsinainen prosessi (prosessikomponentit, mitä niissä tapahtuu sekä komponenttien väliset yhteydet) Tietoturva- ja telematiikkariippuvuusluokitukset Tämän jälkeen tehdään hankekohtainen prosessikuvaus seuraavasti: Rajataan toimintoprosessista komponentit ja yhteydet, jotka palvelu kattaa. Selvitetään todelliset organisaatiot, jotka palvelussa olisivat mukana. Merkitään todelliset organisaatiot muistilapuilla prosessikuvauksen arkkitehtuuriin oikeiden aktoreiden kohdalle. Mikäli saman aktorin kohdalla on useampia todellisia toimijoita tehdään kullekin toimijalle oma prosessikomponentti. Täydennetään/muutetaan prosessikomponenttien nimiä tarpeen mukaan. Merkitään muutokset prosessikuvaan oikeille kohdilleen muistilapuilla. käyttäjä toinen prosessi haku/ vastaanotto palvelun joku muu käsittely palvelun tarjonta liikenneinfon liikenne YTV MH joukkoliikenneinfon reitti ja vuoro tieverkon tieverkon

11 Keskustellaan jatkotoimenpiteistä, joita hankkeessa täytyisi tehdä palvelun tarkemmaksi kuvaamiseksi. Jatkotoimenpiteet listataan erilliselle paperille ja kiinnitetään prosessikuvan viereen. Keskustellaan TelemArkin toimintoprosessin oikeellisuudesta ja kattavuudesta sekä listataan mahdolliset jatkokehityssuositukset. Jatkokehityssuositukset voivat olla hankkeelle tai TelemArkille tarkoitettuja. 1) Hanke tekee tarkemman kuvauksen jostakin TelemArkin osasta, joka ehdotetaan liitettäväksi osaksi kansallista arkkitehtuuria. 2) TelemArkin päivityksen yhteydessä muutetaan tai tarkennetaan kuvausta jatkosuositusten mukaisesti. Näiden tarkistusten huomioiminen hankkeen työsuunnitelmassa ja resursseissa. 6.2 Loogisen arkkitehtuurin tekeminen Seinällä on ko. palvelun kattava tietojärjestelmätoimintojen ja tietojärjestelmäkomponenttien hajautuskaavio. Hajautuskaavion esitystapa esitellään Looginen arkkitehtuuri tarkennetaan hankkeen kannalta seuraavasti: Rajataan tietojärjestelmätoiminnot ja yhteydet, joita palvelussa tarvitaan. Selvitetään palvelussa mukana olevien organisaatioiden olemassa olevat järjestelmät ja sijoitetaan niiden nimet loogiseen arkkitehtuuriin oikeille paikoilleen muistilapuilla. Katsotaan tietojärjestelmäkomponenttien hajautuskaaviosta osat, joita palvelun toteutuksessa tarvittaisiin. location location JORE location location WAN LK- TIETO location location location other

12 Arvioidaan jatkotoimenpiteet, joita palvelun loogisen arkkitehtuurin kuvaamiseksi/tarkentamiseksi tarvitaan. Jatkotoimenpiteet listataan erilliselle paperille ja kiinnitetään loogisen arkkitehtuurikuvauksen viereen. Listataan mahdolliset Telemarkin jatkokehitystarpeet. 6.3 Standardit Esitellään yleisesti 1) sovellettavat kansainväliset standardit työssä tehtyjä toimintoprosessikuvauksia, joihin on merkitty eri standardien vaikutusalueet ja 2) T9 web sivuja Esittely kalvoilla ja mahdollisuuksien mukaan käydään myös web sivuilla Seinällä hankkeeseen liittyvä prosessikuvaus. Poimitaan standardit, jotka hankkeessa olisi huomioitava. Tehdään muistilapuilla prosessikuvauksen viereen lista huomioitavista standardeista. Esitellään standardit T9-kuvausten perusteella ja mahdollisuuksien mukaan selaillaan varsinaisia standardeja työpajassa. Käydään läpi tärkeimmän standardin sisältöä karkeasti. Keskustellaan standardeista ja standardoinnin välitysmekanismista sekä listataan mahdolliset suositukset. käyttäjä palvelun toinen prosessi käsittely palvelun tarjonta haku/ vastaanotto GDF RDS- TMC liikenneinfon joukkoliikenneinfon liikenne reitti ja vuoro ISO RDS-TMC tieverkon tieverkon ISO GDF 6.4 Liikennetietokirjasto

13 Esitellään yleisesti liikennetietokirjasto kalvoilla ja käydään mahdollisuuksien mukaan web-sivuilla. Nostetaan esille seinällä olevasta prosessikuvauksesta hankkeelle olennaiset yhteydet. Selvitetään liikennetietokirjastosta löytyykö sieltä näiden yhteyksien standardeja rajapintakuvauksia. Tehdään muistilapuilla prosessikuvauksen viereen lista huomioitavista rajapinnoista. Listataan vastaavasti palvelussa tarvittavat rajapinnat, joille siirtoformaattia ei ole yhteisesti sovittu. Tutustutaan liikennetietokirjaston sisältöön hanketta koskevien yhteyksien osalta. Web-sivujen kautta tai etukäteisvalmistelussa tehdyllä aineistolla. Sovitaan jatkotoimenpiteistä liikennetietokirjaston hyödyntäminen hankkeessa hankkeen aikana annettavasta palautteesta rajapintakuvauksiin hankkeessa tehtävistä ehdotuksista uusiksi rajapintakuvauksiksi muista suosituksista liikennetietokirjaston kehittämiseksi jos tarpeen sovitaan jatkopalaverista ja työstä liikennetietokirjaston hyödyntämiseksi tai uusien ehdotusten tekemiseksi käyttäjä toinen prosessi haku/ vastaanotto palvelun liikenneinfon olennainen rajapinta liikenne käsittely palvelun tarjonta standardi rajapinta puuttuu joukkoliikenneinfon tieverkon tieverkon reitti ja vuoro olennainen rajapinta 6.5 Kehittämissuunnitelma Kerrataan kehittämissuunnitelman sisältö ja tarkoitus lyhyesti. Kohdeprosessi(e)n puute- ja tarveanalyysikuva(t) selityksineen suuressa koossa seinällä.

14 Esitellään puutteet, tarpeet ja kehitysehdotukset. Keskustellaan havaintojen ja ehdotusten oikeellisuudesta ja tärkeydestä. Listataan muutosehdotukset ja kehittämissuositukset kehittämissuunnitelman osalta. 6.6 Yhteenveto Palvelun toteuttamiseksi tarvittavien tehtävien arviointi Arvioidaan mitkä ovat suunnitteilla olevan palvelun kannalta suurimmat puutteet nykyjärjestelmissä, oleellisimmat ja kiireellisimmät tehtävät, jotka palvelun toteuttamiseksi pitäisi toteuttaa, kenen tehtäviä nämä olisivat, suurimmat riskit palvelun totuttamisessa. Merkitään asiat muistilapuilla oikeille paikoilleen prosessiin. käyttäjä palvelun liikenneinfon joukkoliikenneinfon tieverkon tieverkon Tiedon vienti JP:hen (VR) liikenne reitti ja vuoro toinen prosessi käsittely Tiedon haku JOREsta (YTV) haku/ vastaanotto palvelun tarjonta Tiedon välitys WAPiin (...) Jatkotoimenpiteet Kerätään työpajan kaikista vaiheista jatkotoimenpiteet, joita täytyisi tehdä palvelun tarkemman kuvauksen ja toteutussuunnitelman aikaansaamiseksi. Palveluprosessin kuvaus Looginen arkkitehtuuri Standardit Rajapinnat

15

16 7 RAPORTOINTI Jokaisesta työpajasta tehdään lyhyt muistio, jossa käsitellään seuraavia asioita Yhteenvedossa käsitellyt jatkotoimenpiteet Miten osanottajat kokivat työpajan (hyödyt/haitat) Palaute arkkitehtuurin sisältöön ja on

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja 21.9.2000 Sisällys 1 Työpajan agenda...3 2 TelemArk-yleisesittely...4

Lisätiedot

HelpDesk. Työpajan tai palaverin järjestämiseksi ota yhteyttä TelemArk HelpDeskiin.

HelpDesk. Työpajan tai palaverin järjestämiseksi ota yhteyttä TelemArk HelpDeskiin. Liikennetelematiikan arkkitehtuuri HelpDesk HelpDesk Liikennetelematiikan arkkitehtuuri (TelemArk) kuvaa tärkeimmät henkilö- ja tavaraliikenteen telematiikan prosessit. Prosesseja ovat esimerkiksi tiedotus

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B /2000. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. Tiivistelmäraportti

LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B /2000. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. Tiivistelmäraportti LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B /2000 Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Tiivistelmäraportti Liikenneministeriö Helsinki, 2000 ISSN 1237-7449 OY EDITA AB Pikapaino,

Lisätiedot

Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriön TETRA -ohjelman ydinhankkeessa 9, Liikennetelematiikan arkkitehtuurin ja standardoinnin kehittämisen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03.

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Esimerkki 1.0 09.03.2004 pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Tavoite pakkoetuisuusjärjestelmän avulla

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 1(49) Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Raportti 11.9.2014 Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kutsuohjattu joukkoliikenne

Kutsuohjattu joukkoliikenne Kutsuohjattu joukkoliikenne Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 2.0 14.02.2004 Yleiskuvaus Kutsuohjattu joukkoliikenne Arkkitehtuuri kuvaa kutsuohjatun joukkoliikenteen toiminnallisena prosessina.

Lisätiedot

Toimintalähtöisyys tiedon tarpeiden, tiedonkulun ja ohjelmistovaatimusten selvittämisessä

Toimintalähtöisyys tiedon tarpeiden, tiedonkulun ja ohjelmistovaatimusten selvittämisessä PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 11 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 11 Marika Toivanen, Heidi Häkkinen, Irmeli Minkkinen, Annamari Riekkinen, Pauliina Ikävalko, Päivi Röppänen Toimintalähtöisyys

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 1.0 7.3.2014 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä... 4

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi S T A K E S I N R A P O R T T E J A 5 / 2 0 0 7 tero tammisalo Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan hallinnointi Periaatteet ja menetelmät Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Juha Mykkänen, Maritta Korhonen, Jari Porrasmaa, Tuula Tuomainen, Antero Ensio Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Standardointiselvitystyön

Lisätiedot

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri FITS-julkaisuja 20/2003 Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri Loppuraportti ISBN 951-723-881-9 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot