OULA TelemArk - arkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULA TelemArk - arkkitehtuuri"

Transkriptio

1 OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0) Date: Page: 1

2 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus Pvu Ensimmäinen versio Pvu Tehty muutokset Jukka Lähesmaan kommenttien perusteella Pvu Muutettu loogista arkkitehtuurikuvaa. Peek Traffic:n kommentit huomioitu Pvu Muutettu Oulun kaupungin kommenttien perusteella. Sisällysluettelo 1. Yleistä Dokumentin rakenne Dokumentin rajaukset Terminologia Käsitteellinen arkkitehtuuri Looginen arkkitehtuuri Ulkoiset avoimet rajapinnat OULA001 - liityntä reitti- ja aikataulusovellukseen OULA002 - liityntä digiroad/digistop-järjestelmään OULA003 - liityntä pysäkille sijaitsevaan näyttötauluun OULA004 - liityntä ajoneuvon sisänäyttöön Kriittiset tekijät... 8 Fax +358 (0) Date: Page: 2

3 1. YLEISTÄ Dokumentissa kuvataan OULA-järjestelmän arkkitehtuuri TelemArk-mallin mukaisesti. Dokumentti on tarkoitettu OULA-projektiin osallsituville organisaatiolle. Kuvissa käytettyjen merkintöjen selitykset on kuvattu TelemArk-dokumenteissa, joten niitä ei ole katsottu tarpeellisiksi kopioida tähän dokumenttiin. Tämän vuoksi lukijalla oletetaan olevan perustiedot TelemArk-mallin mukaisesta arkkitehtuurikuvauksesta. Dokumentissa on esitetty sekä käsitteellinen että looginen arkkitehtuurikuvaus. 1.1 Dokumentin rakenne Ensimmäisessä luvussa on kuvattu mitä dokumentti käsittelee, kenelle se on tarkoitettu ja miten se on rakennettu. Toisessa luvussa kuvataan käsitteellinen malli ja kolmannessa looginen malli. 1.2 Dokumentin rajaukset Dokumentti ei siällä rajapintakuvauksia avoimista rajapinnoista. Ne kuvataan myöhemmin erillisissä dokumenteissa. 1.3 Terminologia RTPI = Real Time Passanger Info, reaaliaikainen informaatio matkustajalle 2. KÄSITTEELLINEN ARKKITEHTUURI Tässä luvussa kuvataan OULA-järjestelmän käsitteellinen arkkitehtuuri. Kuvaus on tehty dokumentin "liikennevalojen pakkoetuisuus hälytysajoneuvoille" version. 0.5 mukaisesti. Kuvaukseen kuuluu käsitteellinen arkkitehtuurikuva ja selitykset siinä esitetyille prosessikomponenteille, yhteyksille ja toimijoille. Yhteyksissä ei ole lueteltu järjestelmän sisäisiä yhteyksiä. Ulkoiset avoimet rajapinnat on merkitty kuvaan koodeilla OULAxxx, missä xxx on järjestysnumero. Lyhyet kuvaukset avoimista rajapinnoista on esitetty luvussa neljä. Kuvaan piirretyt punaiset numeroidut ympyrät merkitsevät kriittisiä tekijöitä. Tarkemmat kuvautset niistä löytyvät luvusta viisi. Fax +358 (0) Date: Page: 3

4 Reaaliaikainen informaatio matkustajille ja liikennevaloetuisuudet linja-autoille LIVA Vihreän valon näyttäminen Matkustaja muualla Aikataulun seuranta muusta päätelaitteesta Matkustaja linja-autossa Seuraavan pysäkin luku sisänäytöltä OULA004 Matkustaja pysäkillä Aikataulun seuranta näyttötaululta OULA003 Kuljettaja Ajettavan linjan ja lähdön valinta kuljettajapäätteeltä 4 Peek RTPI- Järjestelmä OULA001 Tiedon keruu Ajoneuvon automaattinen paikannus 3 Aikataulun seuranta Reaaliaikaisen informaation julkaisu Liikennevaloetuisuuksien toteutus Liikennöitsijät aikataulutietojen ylläpito 2 OULA002 Tienpitäjä Digistop-ylläpito 1 Liikennevaloohjauspisteiden määritys Matka.fi Linjakas aikataulutiedon vastaanotto aikataulutiedon vastaanotto KUVA 1: OULA-järjestelmän käsitteellinen arkkitehtuuri Prosessikomponenttien kuvaukset Komponentti Kuvaus Liikennöitsijöiden tehtävänä on ylläpitää omien linjojen reitti- ja aikataulutietojen aikatauluinformaatiota. ylläpito Fax +358 (0) Date: Page: 4

5 Liikennevaloohjauspisteiden määritys Digistop-ylläpito Tiedon keruu Ajoneuvon automaattinen paikannus Reaaliaikaisen informaation julkaisu Liikennevaloetuisuuksi en toteutus kuljettajapäätteeltä Ajettavan linjan ja lähdön valinta näyttötaululta Seuraavan pysäkin luku sisänäytöltä Vihreän valon näyttäminen aikataulutietojen vastaanotto muusta päätelaitteesta Oulun kaupungin tehtävän on määritellä ja ylläpitää listaa liikennevaloetuisuuspisteistä. Oulun kaupungin tehtävän on ylläpitää listaa DIGISTOP-formaatin mukaista listaa OULA-järjestelmän toiminta-alueella olevista pysäkeistä. Peek RTPI-järjestelmä kerää tarvittavat tiedot, jotka tarvitaan palvelun tuottamisessa. Peek RTPI-järjestelmä paikantaa ajoneuvon sijainnin automaattisesti. Peek RTPI-järjestelmä seuraa ajoneuvon pysymistä liikennöitsijöiden määrittämässä aikataulussa. Peek RTPI-järjestelmä informoi matkustajia ja kuljettajaa aikatauluseurannan perusteella. Peek RTPI-järjestelmä välittää etuisuuspyynnön liikennevaloille. Kuljettaja saa informaatiota aikataulussa pysymisestä kuljettajapäätteen näytöltä. Kuljettaja valitsee kuljettajapäätteeletä ajettavan linjan ja lähdön. Matkustajalle tulostetaan informaatiota seuraavaksi tulevista linjaautoista pysäkeille asennetuille näytöille. Matkustajalle tulostetaan informaatiota linja-autoon asennetulle sisänäytölle, esimerkiksi mikä on seuraava pysäkki. Liikennevalolaitteisto vaihtaa myöhässä olevalle linja-autolle vihreän valon. aikataulutiedot välitetään WinBus-ohjelmistosta Linjakas ja matka.fi järjestelmiin. (OPTIO?) Matkustaja voi seurata bussien aikataulua päätelaitteensa avulla. (OPTIO) Yhteydet Tunnus OULA001 OULA002 OULA003 OULA004 OULA005 Kuvaus Linja, reitti ja aikataulutiedot Liikennevaloetuisuuspisteet Digistop-formaatin mukainen lista pysäkeistä Viestit pysäkeille asennetuille näyttötauluille Viestit ajoneuvoon asennetuille sisänäytöille Toimijat Nimi Tienpitäjä Kuvaus Organisaatiot, jotka ovat vastuussa digistop-tietojen ylläpidosta. Fax +358 (0) Date: Page: 5

6 Liikennöitsijät Peek RTPI-Järjestelmä Kuljettaja Matkustaja pysäkillä Matkustaja linjaautossa Liikennevalot Matkustaja muualla Oulun seudulla paikallisliikennettä hoitavat liikennöitsijät, jotka ovat mukana OULA-hankkeessa. Peek Traffic Oy:n toimittama RTPI-järjestelmä. Järjestelmä sisältää sekä ajoneuvo- että keskusjärjestelmän. Ajoneuvon kujettaja Matkustaja, joka odottaa linja-autoa pysäkillä, jonne on asennettu näyttötaulut. Matksutaja, joka matkustaa ajoneuvossa, jonne on asennettu sisänäytöt. Liikennevalolaitteisto, joka on liitetty OULA-järjestelmään. Matkustaja muualla kuin ajoneuvossa tai pysäkillä. Fax +358 (0) Date: Page: 6

7 3. LOOGINEN ARKKITEHTUURI Tässä luvussa kuvataan looginen arkkitehtuuri. Kuvaus on tehty "The National Transport Telematics Architecture - TelemarArk" dokumentin ohjeiden mukaan. OULA RTPI-palvelut Oulun kaupunki kaupunki Liikennöitsijä X X Liikennöitsijä Y Y Matkustaja OUKA LAN Liikennöitsijä Y LAN Muu Linjakas Internet/VPN Sonera DataNet-verkko Kuljettaja Peek Buscom Matka.fi Winbus KUVA 2: OULA-järjestelmän looginen arkkitehtuuri 4. ULKOISET AVOIMET RAJAPINNAT Tässä luvussa kuvataan lyhyesti OULA-järjestelmässä olevat ulkoiset rajapinnat, joiden rajapintamäärittelyt ovat saatavilla muille toimijoille. Tekniset rajapintamäärittelyt toimitetaan siis erillisinä dokumentteina. Tämän luvun tarkoituksena on kuvata mitä OULA-järjestelmän komponentteja voidaan korvata toisten toimittajan vastaavilla komponenteilla järjestelmän elinkaaren aikana. Jokainen rajapinta on esitely omassa kappaleessa. 4.1 OULA001 - liityntä reitti- ja aikataulusovellukseen Liityntä sovellukseen, jolla liikennöitsijät suunnittelevat ja ylläpitävät linja, reitit ja aikataulut toteutetaan Transmodel-standardin mukaisesti. Fax +358 (0) Date: Page: 7

8 4.2 OULA002 - liityntä digiroad/digistop-järjestelmään "DIGIROAD on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, johon kootaan koko Suomen tie- ja katuverkon tarkka sijainti ja tärkeimmät ominaisuustiedot. Yhtenäinen järjestelmä mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisten liikennetelemaattisten palveluiden kehittämisen ja tuotteistamisen." Digistop-tiedostossa on lueteltu kaikki OULA-liikennöintialueella sijaitsevat pysäkit tarvittavine tietoineen. Pysäkit viedään OULA-järjestelmään Digiroad-projektissa määriteyn rajapinnan kautta. 4.3 OULA003 - liityntä pysäkille sijaitsevaan näyttötauluun Pysäkeille asennetaan Mitron Oy:n toimittavat näyttötaulut. Niiden ohjaus tehdään Mitron Oy:n määrittelemän rajapintakuvauksen mukaisesti. 4.4 OULA004 - liityntä ajoneuvon sisänäyttöön Ajoneuvoihin asennetaan Mitron Oy:n toimittavat sisänäytöt. Niiden ohjaus tehdään Mitron Oy:n määrittelemän rajapintakuvauksen mukaisesti. 5. KRIITTISET TEKIJÄT Kriittiset tekijät on merkittu kuvaan 1 punaisilla ympyröillä. Kriittiset tekijät Numero ja nimi 1. Pysäkkitietojen ylläpito 2. Reitti ja aikataulutietojen ylläpito 3. Automaattinen paikannus ajoneuvoissa 4.Tietoliikenneverkkojen toiminta Kuvaus Digistopista saatavat pysäkkitiedot toimivat järjestemän käyttämän automaattisen paikannuksen pohjatietona. Jos lähtötiedot ovat virheelliset, järjestelmän toiminta kärsii. aikataulutiedot toimivavat järjestelmässä tehtävän aikataulun seurannan pohjatietona. Jos lähtötiedot ovat virheelliset, järjestelmän toiminta kärsii. Matkustajainformaatiojärjestelmä perustuu ajoneuvon paikantamiseen ja aikataulun seurantaan. Jos paikantaminen ei toimi, ei ole mahdollista tuottaa reaaliaikaista iteoa matkustajille. Järjestelmän toiminta perustuu yleisiin GPRS- ja Internet-verkkoihin. Jos tietoliikenneyhteydet eivät toimi, ei reaaliaikaista tietoa saada välitettyä pysäkkinäytöille ja muihin ajoneuvon ulkopuolella sijaitseviin informaatiovälineisiin. Fax +358 (0) Date: Page: 8

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1.1 ecall palvelun yleiskuvaus...2 1.2 Tavoitteet...3 1.3 Hankkeeseen osallistuneet toimijat...

SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1.1 ecall palvelun yleiskuvaus...2 1.2 Tavoitteet...3 1.3 Hankkeeseen osallistuneet toimijat... 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1.1 ecall palvelun yleiskuvaus...2 1.2 Tavoitteet...3 1.3 Hankkeeseen osallistuneet toimijat...3 2 KÄYTTÄJÄ- JA VIRANOMAISTARPEIDEN KARTOITUS...5 2.1 Tavoite...5 2.2 Tutkimusmenetelmä...5

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy 1.3.1999 Tampereen Viatek Oy

7DPSHUHHQÃNDXSXQJLQÃOLLNHQQHODLWRV 7DPSHUHHQÃNDXSXQNL /LLNHQQHPLQLVWHUL. Viatek Oy 1.3.1999 Tampereen Viatek Oy 7$03(5((1Ã3$,.$//,6/,,.(17((1Ã+$//,17$-b5-(67(/0bà 5$.(118668811,7(/0$,9 7(.1,672,0,11$//,6(7Ã9$$7,08.6(7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työn tausta ja tavoitteet... 1 2. Yleiset vaatimukset... 4 3. Bussilaitteisto...

Lisätiedot

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03.

Liikennevalojen pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille. Esimerkki. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 09.03. Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Esimerkki 1.0 09.03.2004 pakkoetuisuusjärjestelmä hälytysajoneuvoille Tavoite pakkoetuisuusjärjestelmän avulla

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Hallinnollinen arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Hallinnollinen arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture hallinnan arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture Versio 1.0 15.2.2005 hallinnan arkkitehtuuri Tiehallinto Helsinki 2005 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto,

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

DART 6 RIIHIMÄEN TIENVARSITAULUJÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA STATUS. Palvelusopimusmalliin kuuluva osuus

DART 6 RIIHIMÄEN TIENVARSITAULUJÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA STATUS. Palvelusopimusmalliin kuuluva osuus DART 6 RIIHIMÄEN TIENVARSITAULUJÄRJESTELMÄ STATUS Hanke olisi ollut käynnistettävissä vuoden 2004 aikana. Riihimäki liitettiin (ajantasaiseen) MAKE-järjestelmään maaliskuussa 2004. Hanke-ehdotuksen valmistuttua

Lisätiedot

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7 Digiroad Tietolajien kuvaus Versio 3.7 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VERSIOHISTORIA 5 2 SANASTO 7 3 JOHDANTO 9 3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojärjestelmässä 9 3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti 10 3.1.2

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke

Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio. HEILI-hanke Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen korttijärjestelmä, tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja matkustajainformaatio HEILI-hanke HEILI-hanke Helsinki 2004 Julkaisija Liikenne- ja viestintäministeriö Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma 10.6.2014 Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma Versionhallinta: Versio Pvm Tila (Luonnos / Ehdotus / Tekijä(t) Hyväksytty) 0.1 12.08.2013 Luonnos Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko (Oulun Kaupunki)

Lisätiedot

SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN. Diplomityö

SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN. Diplomityö SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jarkko Rantala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä. Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä. Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013 Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013 Lippu- ja maksujärjestelmän tavoitteita Lippu- ja maksujärjestelmä joukkoliikenteen toimivaltaisten

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja 21.9.2000 Sisällys 1 Työpajan agenda...3 2 TelemArk-yleisesittely...4

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi ESPOO 2007 VTT WORKING PAPERS 86 Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi Jukka Räsänen, Tuuli Järvi, Katja Estlander, Jenni Eckhard & Harri Hiljanen ISBN 978-951-38-6637-2 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Ohjeet Noutopisterekisterin REST-rajapinnan käyttöön

Ohjeet Noutopisterekisterin REST-rajapinnan käyttöön 1 (15) Ohjeet Noutopisterekisterin REST-rajapinnan käyttöön 2 (15) Sisällysluettelo 1 Versiohistoria... 3 2 Käyttöoikeusehdot... 3 2.1 Käyttöoikeuden kohde... 3 2.2 Postin vastuut ja rajoitukset... 3 2.3

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Kutsuohjattu joukkoliikenne

Kutsuohjattu joukkoliikenne Kutsuohjattu joukkoliikenne Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 2.0 14.02.2004 Yleiskuvaus Kutsuohjattu joukkoliikenne Arkkitehtuuri kuvaa kutsuohjatun joukkoliikenteen toiminnallisena prosessina.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8 1/8 Vastaukset Atik- tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin 1.4.2009. Esitetyt kysymykset ovat ohessa esittäjien alkuperäisessä muodossa. Vastausten järjestys on satunnainen, ja joitakin saman aihealueen

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen, Juhani Vehviläinen, Markku Toiviainen, Kimmo Ylisiurunen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Yhteiskunnan korvaamien matkojen yhdistelyä

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri FITS-julkaisuja 20/2003 Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri Loppuraportti ISBN 951-723-881-9 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot