B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus"

Transkriptio

1 B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus

2 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus Liikenneministeriö Helsinki, 2000

3 Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri ISBN ISSN OY EITA AB Pikapaino, Annank. 44 Helsinki 2000

4 Julkaisija Tekijät Pasi Mäkinen/ Cap Gemini, Keijo Ruoti / Cap Gemini Jukka Lähesmaa / VTT, Mikko Lehtonen/ VTT, Jari Oinas/ Traficon, Tomi Ristola/ Traficon, Kristian Appel/ Traficon KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Toimeksiantaja Raportti Liikenneministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. Arkkitehtuurikuvaus. Tiivistelmä Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri (TelemArk) hankkeesta on laadittu kaksi loppuraporttia: Arkkitehtuurikuvaus ja Kehittämissuunnitelma sekä lisäksi Tiivistelmä -raportti, jossa esitetään hankkeen tärkeimmät tulokset. Käsillä oleva raportti on Arkkitehtuurikuvaus. Arkkitehtuuri on kuvattu kahdessa osassa: 1. Käsitteellinen arkkitehtuuri kuvaa toimintaprosessit, joita arkkitehtuurilla mahdollistetaan 2. Looginen arkkitehtuuri kuvaa toimintaprosessien mukaan laaditut tietojärjestelmätoiminnot, niiden väliset tietovirrat, käytettävät tietojoukot sekä toimintojen komponenttirakenne. Järjestelmäarkkitehtuurin merkittävin hyöty on järjestelmien suurempi yhteensopivuus. Lisäksi arkkitehtuuri tehostaa organisaatioiden omaa toimintaa, edesauttaa eri liikennemuodot kattavien telematiikkapalveluiden syntymistä, nopeuttaa uusien järjestelmien toteuttamista, lisää järjestelmien yhteiskäyttöisyyttä, tukee organisaatioiden strategista suunnittelua sekä auttaa tunnistamaan uusia kehittämis- ja yhteistyömahdollisuuksia. Arkkitehtuurin käyttäjiä ovat liikennetelematiikan kehittäjät ja liikenneministeriö. Kehittäjät voivat käyttää arkkitehtuuria järjestelmiensä nykytilan selvittämiseen ja lähtökohtana kehittämishankkeilleen. Liikenneministeriö käyttää arkkitehtuuria liikennetelematiikan kehityksen ohjaamiseen ja hankkeiden arviointiin. Ohjaaminen tapahtuu resursseja suuntaamalla. TelemArkin aikajänne on asetettu 5 10 vuoden päähän. Arkkitehtuurin eri osa-alueet muuttuvat tuona aikana erilaisin syklein. Muuttumiseen vaikuttavat tekijät jaetaan muutoksiin toimintaympäristössä ja teknologiassa. Ylläpitotarpeen arvioimiseksi esitetään, että arkkitehtuurille nimetään ylläpitovastuullinen, joka käynnistää tarvittaessa arkkitehtuurin päivityksen. Avainsanat (asiasanat) Liikennetelematiikka, järjestelmäarkkitehtuuri, kehittämissuunnitelma, toimintoprosessi Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Liikenneministeriön mietintöjä ja muistioita B 5 / 2000 Kokonaissivumäärä Kieli Jakaja 94 suomi Liikenneministeriö ISSN Hinta Kustantaja Liikenneministeriö ISBN Luottamuksellisuus Julkinen

5 The publisher Authors Pasi Mäkinen/ Cap Gemini, Keijo Ruoti / Cap Gemini Jukka Lähesmaa / VTT, Mikko Lehtonen/ VTT, Jari Oinas/ Traficon, Tomi Ristola/ Traficon, Kristian Appel/ Traficon ESCRIPTION ate of publication Type of publication Assigned by Report Ministry of Transport and Communications ate when body appointed Name of the publication Abstract The Finnish National System Architecture of Transport Telematics. escription of the Architecture. The National Transport Telematics Architecture TelemArk is documented into two final reports: a escription of the Architecture ( Arkkitehtuurikuvaus ) and a Services evelopment Plan ( Kehittämissuunnitelma ). An additional summary report ( Tiivistelmä ) describing the main findings has also been produced This report is the escription of the Architecture ( Arkkitehtuurikuvaus ). The Architecture is described in two parts:: 1. Conceptual Architecture describes the service processes that the architecture is supporting 2. Logical Architecture describes the structure that supports the processes; Information System Functions and their components, data flows between them and the data groups needed. The most remarkable benefit of the architecture is greater systems interoperability. The architecture also enables organisations to develop greater functional efficiency, encourages the creation of multimodal telematic services, speeds up the development of new systems, supports the strategic planning of various organisations and helps to identify new opportunities for development and co-operation. Users of the architecture are developers of telematic systems and the Ministry of Transport and Communication. The developers can use the architecture as a reference for their current situation and as a starting point for development. The Ministry of Transport and Communication can use the architecture to steer the development of the field and evaluation of development programmes. Steering is done by aiming the resources controlled by the ministry. The architecture attempts to cover a time span of 5 to 10 years. Various aspects of the architecture will change during that period. Changes can be divided into changes in the operating environment or changes in the technology. To ensure maintenance of the architecture when appropriate, there should be a named party to be responsible for assessing the changes and commission the maintenance when needed. Keywords Miscellaneous Transport telematics, system architecture, development plan, function process Serial name and number Reports and memoranda of the Ministry of Transport and Communications B 5/ 2000 Pages, total Language Finnish 94 istributed by Ministry of Transport and Communications ISSN Price ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

6

7 Sisällys 1. Projektin tausta Kysynnän ohjaus, liityntäpysäköinti Liikennetelematiikasta kilpailukykyä Suomelle Tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuuri TETRA liikenteen telematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelma Kansallisen järjestelmäarkkitehtuurin edut sovelluskehityksestä kokonaisuuden hallintaan Kansallinen ja kansainvälinen arkkitehtuurityö Arkkitehtuurityön eteneminen Käsitteellinen arkkitehtuuri Työn eteneminen Käsitteellisen arkkitehtuurin kuvaukset Nykyjärjestelmät Aktorit Prosessien ja prosessikomponenttien kuvaukset Tietovirtojen kuvaukset Prosessikaaviot Arkkitehtuurin vaatimukset Nykyjärjestelmät Aktoriluettelo Toimintoprosessien merkitys toimijoille Toimintoprosessien kuvaustapa Tiedotus autoilijoille Tiedotus julkisesta liikenteestä Kysynnän ohjaus, kutsujoukkoliikenne ja matkojen yhdistely Kysynnän ohjaus, pääsyn säätely Kysynnän ohjaus, maksunperintä Kysynnän ohjaus, perintä Liikenteen ohjaus Riskikuljetusten hallinta Häiriönhallinta, yksilöliikenne Häiriönhallinta, julkinen liikenne Liikenteen valvonta Looginen arkkitehtuuri Loogisen arkkitehtuurin kuvaukset Tietojärjestelmätoiminnot Tietojoukot Tietojärjestelmätoimintojen komponentit Tietojärjestelmätoimintojen hajautuskaaviot Tietojärjestelmäkomponenttien hajautuskaaviot Liikenteen tiedotus Maksunperintä Kutsujoukkoliikenne ja matkojen yhdistely Pääsyn säätely ja liityntäpysäköinti Häiriönhallinta Liikenteen ohjaus Liikenteen valvonta Riskikuljetusten hallinta...94

8 4. Tietoturvastrategia Tietoturvapalvelut Tietoturva-alueet TelemArk arkkitehtuurin tietoturvan vaatimustasomäärityksen soveltaminen Järjestelmähallintastartegia Järjestelmähallintapalvelut Järjestelmähallinta-alueet TelemArk arkkitehtuurin soveltaminen järjestelmähallinnan suunnittelussa Tietoturvaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeisto... 98

9 ESIPUHE TelemArk henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri on syntynyt osana Liikenneministeriön käynnistämää TETRA-ohjelmaa. TelemArk on TETRA-ohjelman osahanke numero 8: Liikennetelematiikan palveluiden edellytysten kehittäminen. TelemArk työ käynnistyi kesällä 1998 ja on nyt päättynyt ensimmäisen vaiheensa osalta. Liikenneministeriö päättää jatkotyöstä. Tämä TelemArk arkkitehtuurikuvaus kuvaa käsitteellisessä osassaan telemaattisten palveluiden toimintoprosessit, prosessin osat ja tietovirrat sekä prosesseihin osallistuvat toimijat. Loogisessa arkkitehtuurissa kuvataan tietojärjestelmätoiminnoin, -komponentein, tietojoukoin ja tietovirroin muodostettu rakenne, joka tukee toimintoprosesseja. Tämän arkkitehtuurikuvauksen lisäksi on laadittu TelemArk kehittämissuunnitelma täydentämään arkkitehtuuria. Kehittämissuunnitelma toimii ensisijaisesti arkkitehtuurin käyttöönottosuunnitelmana, jota toteuttaen voidaan raivata kansallisen arkkitehtuurin käyttöönoton tiellä olevia esteitä. Toiseksi kehittämissuunnitelma kertoo, kuinka arkkitehtuuria ylläpidetään. Kehittämissuunnitelma sisältää myös itse arkkitehtuurista erillään olevia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää liikennetelemaattisten palveluiden syntymistä Suomeen. Arkkitehtuurin on laatinut konsulttiyhteenliittymä, jossa ovat olleet mukana: Cap Gemini Oy Pasi Mäkinen ja Keijo Ruoti VTT Yhdyskuntatekniikka Jukka Lähesmaa ja Mikko J. Lehtonen Traficon Oy Kristian Appel, Tomi Ristola ja Jari Oinas

10 Työtä on ohjannut TelemArk johtoryhmä, johon kuuluivat: Pekka Leviäkangas VR-Yhtymä Oy Petri Jalasto Liikenneministeriö Seppo Öörni Liikenneministeriö Anne Herneoja YTV Maritta Polvinen Tielaitos Nina Nizovsky Taksiliitto Martti Kerosuo Ratahallintokeskus Mikko Melasniemi Teollisuus ja työnantajat Seppo Hongisto Oy Matkahuolto Ab sekä edellä mainitut konsultit Liikenneministeriössä Petri Jalasto Liikenneneuvos

11

12 Liitteet Numero Nimi Päivä Versio 1 2 Muutokset Versio Päivä Muutos Ensmmäinen loppudokumentin runko Final draft Ohjausryhmän kommentein korjattu versio Konsulttiryhmän kommentein korjattu versio Konsulttiryhmän ja Seppo Öörnin kommentein korjattu versio Arkkitehtuurin katselmoinnit Päivämäärä Nimi Osa Yrjö Pilli-Sihvola Käsitteelline arkkitehtuuri Peter Jesty Käsitteellinen ja looginen arkkitehtuuri

13 1. Projektin tausta 1.1 Liikennetelematiikasta kilpailukykyä Suomelle Suomi on harvaanasuttu mutta sekä tieto- että fyysiseltä infrastruktuuriltaan kehittynyt maa. Pitkät välimatkat merkitsevät sitä, että liikenteen tehostaminen on kansantaloudellinen etu. Liikennetelematiikalla pyritään juuri tähän. Liikenteen telematiikalla tarkoitetaan nykyaikaisen tieto- ja tiedonsiirtoteknologian käyttöä osana liikennejärjestelmää. Telemaattisilla järjestelmillä voidaan esimerkiksi ohjata ruuhkaliikennettä tai tuottaa tietoa bussi- ja junamatkustajille. Erityisesti tieto- ja tietoliikenneinfrastruktuurin edistyksellisyys sekä elektroniikkateollisuuden vahvuus tarjoavat suomalaisille mahdollisuuden kehittää televiestintään perustuvia palveluja. Osittain näillä palveluilla voidaan tehostaa fyysistä liikennettä ja osittain korvata sitä. Tällöin myös ympäristökuormitus vähenee. Palveluiden ja niitä tuottavien järjestelmien kehittäminen on vasta alkanut. Suotuisan kehityksen varmistamiseksi, turhien virheiden välttämiseksi sekä Suomen vauhdittamiseksi tietoyhteiskuntaan ja tulevaisuuden kilpailukyvyn takaamiseksi Liikenneministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on luoda henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. 1.2 Tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri on kuvaus toimijoista, toimijoiden järjestelmistä sekä toimijoiden ja järjestelmien välisistä suhteista. Liikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuurin tavoitteena on kuvata Suomessa liikenteen telematiikan palvelut, palveluita tuottavat, välittävät ja käyttävät toimijat sekä niiden väliset suhteet. Toimijoilla on käytössään lukuisia erilaisia järjestelmiä, joiden toiminta ja suhteet myös kuvataan. Nykytilan kuvaamisesta edetään todennäköiseen tulevaisuudentilaan, jonka pohjalta tulevaisuuden tarpeet täyttävä järjestelmäarkkitehtuuri laaditaan. Tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuurista tulee avoin, eli se ei sido toimijoita ennalta määrättyihin teknologioihin tai standardeihin. Järjestelmäarkkitehtuuri toimii ennen kaikkea viitteellisellä ja loogisella tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien merkityksellisten toimijoiden ja toimintojen loogiset suhteet ja tietovirtojen karkea sisältö ja suunta on määritelty. Tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuuri keskittyy henkilöliikenteeseen, kattaen kaikki fyysiset liikkumismuodot: tie-, juna-, lento- ja vesiliikenteen. Arkkitehtuurin kuvauksen lisäksi hankkeessa laaditaan suunnitelma, jolla poistetaan tulevaisuuden palveluiden syntymisen esteitä. Esimerkiksi lainsäädännölliset, organisatoriset ja rahoitukseen liittyvät kysymykset kuuluvat tarkasteltavien esteiden piiriin. 1.3 TETRA liikenteen telematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelma Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri (TelemArk) hanke on Liikenneministeriön vuosina toteutettavan TETRA ohjelman ydinhanke TETRA 8, jonka tavoitteena on liikennetelematiikan palveluiden edellytysten kehittäminen järjestelmäarkkitehtuurin avulla. TelemArkiin läheisesti liittyvät muut TETRA-hankkeet ovat liikenteen telematiikan tietojärjestelmiin ja niiden integrointiin keskittyvä TETRA 7 ja TETRA 9, joka kohdentuu telematiikan sovelluksiin liittyviin standardeihin. Muissa TETRA hankkeissa kehitetään mm. eri liikennemuotojen telemaattisia sovelluksia ja telemaattisten järjestelmien vaikutusarviointimenetelmiä. 1.4 Kansallisen järjestelmäarkkitehtuurin edut sovelluskehityksestä kokonaisuuden hallintaan Tällä hetkellä liikenteen telematiikkaa kehitetään pääsääntöisesti julkisen sektorin toimesta. Tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa uusien, mahdollisesti yksityisten toimijoiden tuottamien palvelujen tunnistamisen. Arkkitehtuurin avulla voidaan myös tukea mielekästä toimialarakennetta, jossa julkisen ja yksityisen sektorin toiminnot eivät mene päällekkäin ja vastuut on ennalta selkeästi määritelty. Tällöin turha ja päällekkäinen työ vähenee. Hyödyn korjaa viime kädessä palveluiden käyttäjä, joka saa laadukkaan ja edullisen palvelun. Koko yhteiskunnan resurssit tulevat tehokkaasti käytetyksi. Selkeä näkemys tulevaisuuden arkkitehtuurista mahdollistaa edelleen nykyisin julkisin varoin tuotettujen palveluiden juohevan siirtämisen tarpeellisessa määrin yksityisen sektorin tuottamiksi kulloisenkin markkinakysynnän mukaan. Julkisen sektorin rooli siirtyy kansallisen järjestelmäarkkitehtuurin myötä yhä enemmän liikenteen telematiikan kentän, toimialan, hallintaan ja hallinnointiin nykyisen sovelluskehityksen asemesta. Alkuvaiheessa julkisen sektorin rooli on kuitenkin ratkaiseva. Koska arkkitehtuurista laaditaan avoin, se ei estä teknologian ja palveluiden sisällön kehittämistä. Innovatiivisuus ja markkinakysynnän tarpeiden täyttäminen palkitaan. 1.5 Kansallinen ja kansainvälinen arkkitehtuurityö TelemArk toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa kansainvälisten järjestelmäarkkitehtuurihankkeiden kanssa. Tärkein näistä on KAREN (EU Framework Architecture for ITS), EU:n Komission käynnistämä arkkitehtuurihanke. Se keskittyy pääasiassa tieliikenteeseen ja sen edustus tulee pääasiassa teollisuudesta ja elinkeinoelämästä. TelemArk projektiryhmän jäsen Appel on Suomen Tielaitoksen edustajana KARENin neuvoa-antavaan elimessä. TelemArk aikataulu on laadittu siten, että vuorovaikutus KARENin kanssa on mahdollisimman hedelmällistä. TelemArk

14 arkkitehtuurityö on katselmoitu työn kuluessa KAREN hankkeen käyttäjävaatimusten laadinnassa mukana olleen Peter Jestyn (Leedsin yliopisto) toimesta. Toisen perusteellisen katselmoinnin arkkitehtuurille on suorittanut Yrjö Pilli-Sihvola (Tielaitos). TelemArk työtä ohjanneessa johtoryhmässä ovat edustettuina Liikenneministeriö, Teollisuus ja Työnantajat, YTV, Tielaitos, Ratahallintokeskus, Telehallintokeskus, Matkahuolto, VR- Yhtymä Oy, VTT, Traficon Oy ja Cap Gemini Oy. Kolme viimemainittua edustavat konsulttiyhteenliittymää. 1.6 Arkkitehtuurityön eteneminen Työn alussa määritettiin ja hyväksytettiin johtoryhmässä liikennetelematiikan ja liikenteen hallinnan toiminnot, jotka sisällytettiin TelemArk -arkkitehtuuriin.arkkitehtuurin laatiminen Ohessa periaatekuva työn etenemisestä: Ympäristön muutostekijät Käsitteellinen arkkitehtuuri CBAF v.2.xls - CBAF3 Arkkitehtuurin toiminnalliset vaatimukset Prosessien toiminnallisen merkityksen luokitteluasteikko Prosessien telemattiikkariippuvuuden luokitteluasteikko Prosessien tietoturvavaatimusten luokitteluasteikko CBAF v.2.xls - CBAF1.1 CBAF v.2.xls - CBAF1.3 CBAF v.2.xls - CBAF1.2 CAO.xls - CAO23 Aktoriluettelo jakaantui käsitteellisen ja loogisen arkkitehtuurin laatimiseen. Käsitteellisen arkkitehtuurin laatiminen käsitti toimijakohtaisten tietojen keräämisen, toimintoprosessien kuvaamisen ja arkkitehtuurin vaatimusten jalostamisen. Loogisessa arkkitehtuurissa kuvattiin toimintoprosesseja tukevat tietojärjestelmätoiminnot, niiden käyttämät tietojoukot sekä toimintojen jakautuminen komponentteihin. Tämä raportti sisältää arkkitehtuurin tärkeimmät kuvaukset. Koko arkkitehtuuridokumentaatio on saatavilla sähköisessä muodossa TETRAohjelman internet-sivuilla. Arkkitehtuurin tulosten perusteella laadittu kehittämissuunnitelma kokoaa arkkitehtuurin hyödyt, opastaa soveltamisessa, analysoi toimintoprosesseittain kehittämistarpeet ja esittää näistä kootut kokonaiskehittämistarpeet. Kehittämissuunnitelma kuvaa myös miten tätä arkkitehtuuria tulisi ylläpitää CBAF v.2.xls - CBAF3 - Combined Jalostetut arkkitehtuurin vaatimukset Looginen arkkitehtuuri CAAF.xls - GL Tietory hmät LF Häiriönhallinta.vsd LF Kutsujoukkoliikenne ja matkojen yhdistely.vsd LF Liikenteen ohjaus.vsd LF Liikenteen tiedotus.vsd LF Liikenteen valvonta.vsd LF Maksunperintä.vsd LF Pääsyn säätely ja liityntäpys.vsd LF Riskikuljetusten hallinta.vsd Tietojärjestelmä -toimintojen hajautuskaavio TelemArk_arkkitehtuurikuvaus_v1_3.doc TelemArk_arkkitehtuurikuvaus_v1_3.doc Tietoturvastrategia Järjestelmähallintastrategia Toimijoiden strategia Toimijatyöpaja Alustavat toimintojen prosessikuvaukset Toimintotyöpajat CBAF v.2.xls - CBAF - BPC Prosessien ja - komponenttien kuvaukset Lopulliset toimintojen prosessikuvaukset CAAF.xls - CAAF1 CAAF.xls - ISCL Tietojärjestelmätoiminnot Tietojärjestelmäkomponentit Tietojärjestelmä -komponenttien hajautuskaavio Nykyjärjestelmät CAO.xls - CAO7 Nykyjärjestelmät CF.xls - PCF Tietov irtojen kuvaukset CF.xls - PCF Tietovirtojen attribuutit Hankeluettelo Toimijatyöpajojen muistiot TP1 Häiriöhallinta - julkinen liikenne.vsd TP1 Tiedotus julkisesta liikenteestä.vsd TP2 Häiriönhallinta - autoilu.vsd TP2 Tiedotus autoilijoille.vsd TP3 Kysynnan ohjaus - liityntäpysäköinti.vsd TP3 Kysynnän ohjaus - kutsujl yhdistely.vsd TP4 Kysynnan ohjaus - maksunperinta.vsd TP4 Kysynnan ohjaus - perintä.vsd TP4 Kysynnan ohjaus - pääsyn säätely.vsd TP5 Liikenteen ohjaus v2.vsd TP7 Riskikuljetusten hallinta.vsd TP7 Valvonta.vsd Käsitteellisen arkkitehtuurin yhteenveto TelemArk_arkkitehtuurikuvaus_v1_3.doc LM Häiriönhallinta.vsd LM Kutsujoukkoliikenne ja matkojen yhdistely.vsd LM Liikenteen ohjaus.vsd LM Liikenteen tiedotus.vsd LM Liikenteen valvonta.vsd LM Maksunperintä.v sd LM Pääsyn säätely ja liityntäpys.vsd LM Riskikuljetusten hallinta.vsd Loogisen arkkitehtuurin yhteenveto TelemArk_arkkitehtuurikuvaus_v1_3.doc

15 2. Käsitteellinen arkkitehtuuri Tämä luku kuvaa Liikenneministeriön TETRA ohjelman osahankkeen 8 TelemArk - henkilöliikenteen kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri käsitteellisen arkkitehtuurin. Käsitteellisellä arkkitehtuurilla tarkoitetaan mallinnettuja arkkitehtuurin vaatimuksia. 2.1 Työn eteneminen Arkkitehtuurin vaatimukset kerättiin työpajamuotoisesti. Toimijakohtaisissa työpajoissa keskityttiin henkilöliikenteen telematiikkaan vaikuttaviin yleisiin muutostekijöihin, toimijan strategiaan, hankkeisiin ja nykyjärjestelmiin. Toimijatyöpajoja järjestettiin seuraavien tahojen kanssa: Oy CR-NET Ltd Helsingin kaupungin pelastuslaitos Helsingin kaupungin liikennelaitos Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Ilmailulaitos Karttakeskus Oy Koiviston Auto Oy Liikenneministeriö Linja-autoliitto Matkailun edistämiskeskus (MEK) Oy Matkahuolto Ab Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Ratahallintokeskus Sisäasiainministeriön poliisiosasto Suomen Matkain Oy Iternet Ltd Taksiliitto Tielaitos Tuusulan kaupunki VR Toimintokohtaiset työpajat valmisteltiin kokoamalla toimintoryhmään liittyvät nykyjärjestelmät eri toimijatyöpajojen dokumentaatiosta. Lisäksi liikennetelematiikan ja liikenteen hallinnan toimintoluettelon (taulukko 1) ja toimijoiden liiketoimintamallien perusteella laadittiin. toiminnot toteuttavasta prosessimallista alustava versio kunkin työpajan pohjaksi. Toimintotyöpajoihin saatiin osallistujia seuraavilta tahoilta: TP1 Tiedotus julkisesta liikenteestä Suomen Matkain Oy Iternet Ltd Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Helsingin kaupungin liikennelaitos Tuusulan kaupunki TP2 Tiedotus autoilijoille Tielaitos Tuusulan kaupunki Karttakeskus Oy Taksiliitto TP3 Kysynnän hallinta joukkoliikenne Valtion rautatiet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Oy Matkahuolto Ab Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) TP4 Kysynnän hallinta autoilu Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Tielaitos TP5 Liikenteen ohjaus liikennevaloin Helsingin kaupungin liikennelaitos Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto TP6 Liikenteen ohjaus muuttuvin opastein Tielaitos TP7 Liikenteen valvonta Tielaitos Karttakeskus Käsitteellisen arkkitehtuurin varsinaisia lopputuloksia ovat nykyjärjestelmien luettelo (koottu Excel-tiedostoon CAO.xls), prosessikuvaukset (Vision- ja VMF-tiedostot) ja niihin liittyvät tarkemmat kuvaukset prosessien komponenteista (CBAF.xls), aktoreista (CAO.xls) ja tietovirroista (CF.xls) sekä jalostettu arkkitehtuurin vaatimusluettelo (CBAF.xls).

16 2.2 Käsitteellisen arkkitehtuurin kuvaukset Nykyjärjestelmät Nykyjärjestelmät on koottu Excel taulukkoon CAO.xls välilehdelle CAO7. Järjestelmistä on talletettu seuraavat tiedot sikäli kuin ne ovat olleet saatavilla: nimi, tyyppi, sijainti, kuvaus, päätoiminnot, liittymät, telematiikkaprosessit, tekeillä/ valmis ja teknologia-alusta. Kuvauksen avulla voidaan kartoittaa mitkä toiminnot ovat ilman järjestelmätukea ja mille toiminnoille on olemassa useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kuvaus palvelee myös toimijoita lähdedokumenttina järjestelmiä koskevalle yhteistyölle. Yhteenveto työssä kartoitetuista nykyjärjestelmistä on esitetty kappaleessa Aktorit Aktorit on koottu Excel taulukkoon CAO.xls välilehdelle CAO23. Aktori on arkkitehtuurin rajaukseen kuuluvien järjestelmien tilaan vaikuttava toimija. Aktori voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö, laite (kulkuväline) tai järjestelmä. Prosesseista on erillisessä taulukossa (sivu CBAF - BPC) prosessien ja niiden alakomponenttien määritykset. Toisessa taulukossa (sivu CBAF2) on jokaisesta prosessikomponentista kuvattu mihin telematiikkatoimintoihin se liittyy ja mitkä ovat sen edellisissä kappaleissa kuvatut luokitustasot. Taulukon avulla voi selvittää mitkä prosessin osat yhdistetyistä prosesseista liittyvät yhteen tiettyyn telematiikkatoimintoon Tietovirtojen kuvaukset Prosessikomponenttien ja prosessien välillä on tietovirtoja, jotka on kuvattu Excel taulukon CF.xls sivulla PCF. Prosessien sisäiset tietovirrat on nimetty prosessin tunnisteen ja juoksevan numeroinnin avulla. Esimerkiksi TAF008: Tiedotus autoilijoille tietovirta (flow) numero 8. Prosessien väliset tietovirrat on nimetty osallistuvien prosessien mukaan. Esimerkiksi XF-Tj_Ta on prosessien välinen tietovirta (cross process flow), joka lähtee Tiedotus julkisesta liikenteestä - prosessista ja kulkee Tiedotus autoilijoille -prosessiin. Lisäksi prosessista on kerrottu sen suunta (Input/Output), kuvaus ja mahdollisesti lisähuomioita. Osasta prosesseja on myös kerrottu ominaisuudet eli tietosisältö. Tietovirrat kertovat prosessin eri osien yhteystyypeistä. Niitä on käytetty loogisen arkkitehtuurin rakenteen laatimisessa. Aktoreista on koottu: tunnus, päätyyppi, alityyppi, tyyppi (henkilö, juridinen henkilö, laite tai järjestelmä), käyttötapa, liittyvät prosessit, kuvaus, vastine KARENissa. Kuvaus mahdollistaa arkkitehtuurin rakenteen laatimisen eri toimijoiden nykyisistä rooleista riippumatta. Tällöin nykytila ei sido arkkitehtuurin rakennetta tämänhetkisiin organisaatiorakenteisiin. Aktoreiden avulla voidaan myös tehdä päätelmiä tietovirtojen volyymeistä sekä prosessien komponenttien suoritusfrekvenssistä Prosessien ja prosessikomponenttien kuvaukset Prosessien kuvaukset on koottu Excel taulukkoon CBAF.xls. Taulukon ensimmäiset välilehdet sisältävät prosessin toiminnallisen merkityksen, telematiikkariippuvuuden ja tietoturvatarpeen kuvaavat arvoasteikot kuvauksineen. Toimintaprosessin arvot (sivu CBAF1.1) auttavat päättelemään kullekin prosessikomponentille tarvittavan telematiikkatuen tason. Telematiikan merkitys prosessille (sivu CBAF1.2) kertoo tarvitaanko järjestelmätukea ja miten toimintavarmaa sen tulisi olla. Esimerkiksi kriittinen prosessin osa, jota on mahdotonta hoitaa ilman telematiikka/tietotekniikka vaatii hyvin luotettavan järjestelmäratkaisun. Tietoturvaluokitus (sivu CBAF1.3) kertoo prosessin osia tukevalta järjestelmäratkaisulta edellytettävän tietoturvan tason. Tietoturvan taso tulee arvioida yleisesti kaikkien tietoturvapalveluiden (tunnistaminen, muuttumattomuus, luottamuksellisuus, valtuuttaminen, kiistämättömyys, jäljitettävyys, fyysinen suojaus) suhteen. 16

17 2.2.5 Prosessikaaviot Prosessikaaviot on kuvattu toimintotyöpajoittain Visio dokumentteihin. Prosessit on nimetty toimintotyöpajan tunnisteella ja kuvaavalla tekstillä. Esim. 'TP1 Tiedotus julkisesta liikenteestä.vsd'. Lisäksi on omat dokumenttinsa kuvaustavasta ja prosessien välisistä yhteyksistä. Kaikki kuvaukset on myös talletettu Windows Metafile muotoon muilla välineillä muokkaamista varten. Prosessikaavioissa on kuvattuna prosessin komponentit, aktorit, tietovirrat sekä prosessikomponenteille annetut arvo-, telematiikkariippuvuus- ja tietoturvaluokitukset. Prosessikaavio antaa yleiskuvan telematiikkapalveluiden järjestelmätuen tarpeista. Alla yleiskuva kaikista kartoitetuista prosesseista sekä niiden välisistä tietovirroista. Punaisella merkityt prosessit olivat työpajoihin osallistuneiden toimijoiden kannalta kiinnostavimpia. Tummempi väri kertoo kiinnostavuuden järjestyksen. TelemArk Liikenteen tiedotus Tiedotus autoilijoille (Ta) XF-KYS1_Ta XF-Tj_Ta XF-Tj_Ta_lp001/XF-Tj_Ta_lp002 XF-Ta_Tj XF-KYS2_Tj Tiedotus julkisesta liikenteestä (Tj) Kysynnän ohjaus Joukkoliikenteen maksunperintä (KYS8) Usean palvelun maksunperintä (KYS9) XF-KYS8-PER XF-KYS9-PER Perintä (PER) XF-KYS-PER Tienkäyttömaksut (KYS5) Liityntäpysäköinnin järjestäminen (KYS1) Kutsujoukko -liikenne ja matkojen yhdistely (KYS2, KYS3) XF-Tj_KYS2 Pääsyn säätely (KYS7) Liikenteen ohjaus Liikenteen ohjaus (O) XF-KAL_O XF-HÄHj_KYS1 XF-HÄHa_Ta Kaluston ja kuljetusten hallinta Riskikuljetusten hallinta (KAL3) XF-KAL_HÄHa XF-V_KAL XF-HÄHj_Ta XF-HÄHj_KYS1 XF-HÄHj_KYS2_2 XF-HÄHj_KYS2_1 XF-Tj_HÄH Häiriönhallinta Häiriönhallinta (autoilu) (HÄHa) XF-HÄHa_Ta Häiriönhallinta (julkinen liikenne) (HÄHj) XF-HÄHj_Tj Kuljettajan tukijärjestelmät XF-O_V_001, XF-O_V_002, XF-O_V_003 XF-KAL_V_001, XF-KAL_V_002 XF-V_KAL Liikenteen valvonta Valvonta (V) Rekisterin ylläpito Ajoneuvo & hlö rekisterit 17

18 Taulukko 1. Liikennetelematiikan ja liikenteen hallinnan toiminnot sekä TelemArk toimintoprosessit, joilla toiminnot toteutetaan. LIIKENNETELEMATIIKAN JA LIIKENTEEN HALLINNAN TOIMINTO Luettelo pohjautuu ISO:n jakoon ja Liikennetelematiikan kehittämisen suuntaaminen hankkeessa (LM 38/97) laadittuun toimintoluetteloon. Toimintojen rajauksen hyväksyi hankkeen johtoryhmä projektikonsortion esityksen pohjalta. LIIKENTEEN TIEOTUS (T) 1 Tiedotus kulkumahdollisuuksista 2 Tiedotus liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä ja tietöistä TOIMINNON SISÄLTÖ Tiedottaminen vaihtoehtoisista kulkumuodoista, niiden reiteistä, aikatauluista ja tariffeista. X X X Tiedottaminen tie- ja katuverkon vallitsevasta ja ennustetusta sujuvuudesta, häiriöistä ja tietöistä. TelemArk toimintoprosessit TIEOTUS AUTOILIJOILLE TIEOTUS JULKISESTA LIIKENTEESTÄ LIITYNTÄPYSÄKÖINTI KUTSUJOUKKOLIIK. JA MATKOJEN YH. PÄÄSYN SÄÄTELY MAKSUNPERINTÄ JA PERINTÄ LIIKENTEEN OHJAUS RISKIKULJETUSTEN HALLINTA HÄIRIÖNHALLINTA, YKSILÖLIIKENNE HÄIRIÖNHALLINTA, JULKINEN LIIKENNE X = toiminto sisältyy arkkitehtuuriin O = toiminto rajapintana arkkitehtuurissa X X 3 Tiedotus säästä ja kelistä Tiedottaminen tie- ja katuverkon vallitsevasta ja ennustetusta säästä ja kelistä. X X 4 Tiedotus reiteistä, matkailu- ja X X oheispalveluista 5 Tiedotus pysäköintitarjonnasta 6 Tiedotus joukkoliikennematkustajill e Matkan suunnittelua sekä varauksia tukevat tiedot kuten tiedot nähtävyyksistä ja muista reitin matkustajaa kiinnostavista kohteista, majoittumismahdollisuuksista sekä muista matkailupalveluista ja kohteista. Tiedottaminen vallitsevasta ja ennustetusta pysäköintitilanteesta. X X X Tiedottaminen joukkoliikenteen käyttäjille pysäkeillä, terminaaleissa ja ajoneuvoissa. KYSYNNÄN OHJAUS (KYS) 1 Liityntäpysäköinti Liityntäpysäköinti ja toimenpiteet, jolla se tehdään helppokäyttöisemmäksi, esim. tosiaikainen tiedotus, paikanvaraus ja integroitu maksunperintä. 2 Kutsujoukkoliikenne Joukkoliikennepalvelujen tuottaminen matkustajien yksilöllisiä tarpeita (lähtö- ja määräpaikka, aika jne.) vastaavasti tilauskeskuksen avulla. 3 Matkojen yhdistäminen Suurasiakkaiden (suurten matkamäärien maksajat kuten kunnat, läänit, LM, KELA, oppilaitokset jne.) matkojen ja matkaketjujen optimointi eri liikennevälineitä hyödyntämällä. 5 Tienkäyttömaksut Erilaisia keinoja periä poliittisiin päätöksiin perustuva maksu tien käytöstä (verotus, ruuhka- ja aluemaksut, tie-, silta- ja tunnelitullit jne.). 7 Pääsyn säätely Henkilöiden tai ajoneuvojen tietylle alueelle tai tiettyihin paikkoihin pääsyn säätely automaattisen tunnistuksen ja pääsyoikeuksien 8 Joukkoliikenteen maksunperintä tarkistuksen avulla. Maksuvälineen käyttäminen joukkoliikennepalvelun käytön yhteydessä. X X X X X X X X X LIIKENTEEN VALVONTA LIIKENNETELEMATIIKAN 9 Usean palvelun maksunperintä LIIKENTEEN OHJAUS (O) 1 Liittymien ja väylien ohjaus liikennevaloin 2 Verkon ohjaaminen liikennevaloin TOIMINNON SISÄLTÖ TelemArk toimintoprosessit X = toiminto sisältyy arkkitehtuuriin O = toiminto rajapintana arkkitehtuurissa Saman maksuvälineen käyttäminen usean liikenne- ja muun palvelun käytön yhteydessä. X Liikenteen ohjaaminen liittymässä ja väyläosuudella liikennevaloilla. Tieverkon linkeillä ja liittymissä koordinoidusti toteutettu liikenteen valo-ohjaus, jolla pyritään optimoimaan koko verkon toiminta. 3 Liikennevaloetuudet Tietyille tienkäyttäjäryhmille annettu etuus valoohjauksisissa liittymissä, tiejaksolla tai verkolla. 4 Paikallinen varoittaminen muuttuvin opastein Kuljettajien paikallinen varoittaminen muuttuvilla tienvarsiopasteilla havaitusta tai ennustetusta vaarasta tietyllä tiestön osalla. 5 Nopeudenohjaus Ulkoisten toimenpiteiden toteuttaminen ajonopeuksien ohjaamiseksi. X Vaihtoehtoisten reittien viitoittaminen ja/tai reittiohjeiden antaminen muuttuvilla opasteilla. 6 Vaihtoehtoisille reiteille opastaminen muuttuvin opastein 7 Kaistaohjaus Ohjaustoimet nopeuksien ohjaamiseksi, kaistojen sulkemiseksi ja/tai niiden ajosuunnan muuttamiseksi. KALUSTON JA KULJETUSTEN HALLINTA (KAL) 1 Joukkoliikennekaluston hallinta Joukkoliikennekaluston seuranta, häiriötilanteiden havaitseminen, kuljetusten suunnittelu ja kaluston ohjaus. 3 Riskikuljetusten hallinta Viranomaisten toimet riskiaineiden ja tavaroiden kuljetusten ohjaamiseksi ja 5 Kunnossapitokaluston ja toimintojen hallinta 6 Hälytysajoneuvojen hallinta HÄIRIÖNHALLINTA (HÄH) 1 Liikenteen häiriötilanteiden havaitseminen 2 Liikenteen häiriötilanteiden hoitaminen 3 Joukkoliikenteen häiriötilanteiden havaitseminen valvomiseksi Teiden ja katujen kunnossapitotarpeen havaitseminen ja ennakointi sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen, toimenpiteiden seuranta ja ohjaaminen. Toimet hälytysajoneuvojen ohjaamiseksi ja valvomiseksi. O Epätavallisen liikennetilanteen havaitseminen ja tunnistaminen, mukaan lukien onnettomuus. X Liikennehäiriön havaitseminen ja tunnistaminen, tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen ja liikenteen ohjaaminen normaalien liikenneolojen palautumiseen saakka. TIEOTUS AUTOILIJOILLE TIEOTUS JULKISESTA LIIKENTEESTÄ LIITYNTÄPYSÄKÖINTI KUTSUJOUKKOLIIK. JA MATKOJEN YH. PÄÄSYN SÄÄTELY MAKSUNPERINTÄ JA PERINTÄ LIIKENTEEN OHJAUS X X X X X X O RISKIKULJETUSTEN HALLINTA X HÄIRIÖNHALLINTA, YKSILÖLIIKENNE O X X X Joukkoliikenteen häiriötilanteen havaitseminen ja tunnistaminen. O HÄIRIÖNHALLINTA, JULKINEN LIIKENNE O LIIKENTEEN VALVONTA 18

19 TelemArk toimintoprosessit LIIKENNETELEMATIIKAN TOIMINNON SISÄLTÖ TelemArk toimintoprosessit LIIKENNETELEMATIIKAN JA LIIKENTEEN HALLINNAN TOIMINTO Luettelo pohjautuu ISO:n jakoon ja Liikennetelematiikan kehittämisen suuntaaminen hankkeessa (LM 38/97) laadittuun toimintoluetteloon. Toimintojen rajauksen hyväksyi hankkeen johtoryhmä projektikonsortion esityksen pohjalta. 4 Joukkoliikenteen häiriötilanteiden hoitaminen TOIMINNON SISÄLTÖ Joukkoliikenteen häiriötilanteen havaitseminen ja tunnistaminen, tarvittavien toimenpiteiden toteutus (tiedotus, kaluston ohjaus jne.). KULJETTAJAN TUKIJÄRJESTELMÄT (KULJ) 2 ynaaminen ajonopeuden säätäminen Muuttuva ajonopeuden säätö, joka perustuu tiestä ja ajo-olosuhteista saataviin tietoihin. 9 Reittiopastus Tiedot valittujen kriteerien mukaisesta reitistä määräpaikkaan. O 10 Hätäpalvelut Hätätilanteen (onnettomuus, ajon. rikkoutuminen jne.) havaitseminen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen avun saamiseksi 11 Automaattinen nopeusrajoituksen pakottaminen VALVONTAJÄRJESTELMÄT (V) 1 Automaattinen nopeusvalvonta paikalle. Ajoneuvon automaattinen maksiminopeuden pakottava säätö vallitsevan nopeusrajoituksen mukaan. Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, joilla pyritään varmistamaan nopeusrajoituksen noudattaminen. TIEOTUS AUTOILIJOILLE TIEOTUS JULKISESTA LIIKENTEESTÄ LIITYNTÄPYSÄKÖINTI KUTSUJOUKKOLIIK. JA MATKOJEN YH. PÄÄSYN SÄÄTELY MAKSUNPERINTÄ JA PERINTÄ LIIKENTEEN OHJAUS RISKIKULJETUSTEN HALLINTA HÄIRIÖNHALLINTA, YKSILÖLIIKENNE HÄIRIÖNHALLINTA, JULKINEN LIIKENNE X = toiminto sisältyy arkkitehtuuriin O = toiminto rajapintana arkkitehtuurissa X O O O LIIKENTEEN VALVONTA X 2 Automaattinen risteysvalvonta 3 Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta 4 Automaattinen kuljetusten painon valvonta 5 Automaattinen kaistan käytön valvonta Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, joilla pyritään varmistamaan, ettei ajeta päin punaista valoa. Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, joilla pyritään varmistamaan, että vaaralliset kuljetukset noudattavat annettuja kuljetusehtoja kuten sallittuja reittejä ja kuljetusajankohtaa. Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, joilla pyritään varmistamaan, että (raskaat) ajoneuvot eivät ylitä suurimpia sallittuja akseli- ja kokonaispainoja. Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, joilla pyritään varmistamaan ettei tietyille ajoneuvoille varattua kaistaa käytä muut ajoneuvot. TIEOTUS AUTOILIJOILLE TIEOTUS JULKISESTA LIIKENTEESTÄ LIITYNTÄPYSÄKÖINTI KUTSUJOUKKOLIIK. JA MATKOJEN YH. PÄÄSYN SÄÄTELY MAKSUNPERINTÄ JA PERINTÄ LIIKENTEEN OHJAUS RISKIKULJETUSTEN HALLINTA HÄIRIÖNHALLINTA, YKSILÖLIIKENNE HÄIRIÖNHALLINTA, JULKINEN LIIKENNE X = toiminto sisältyy arkkitehtuuriin O = toiminto rajapintana arkkitehtuurissa LIIKENTEEN VALVONTA X X X X X 19

20 2.2.6 Arkkitehtuurin vaatimukset Toimijatyöpajojen pääosin ympäristötekijöistä ja strategiatiedoista kerätyt arkkitehtuurin vaatimuksiksi katsotut lauseet lähdetietoineen on kerätty taulukon CBAF.xls sivulle CBAF3. Jokaisesta lauseesta on arvioitu mihin telematiikkatoimintoon ja liikennemuotoon se liittyy. Vaatimuksille on myös ensimmäisen läpikäynnin yhteydessä keksitty 1-3 sanan lyhyt aihepiiriä kuvaava tunnus, jonka mukaan taulukko on ennen seuraavaa läpikäyntiä lajiteltu. Sivulle CBAF3 - Combined on laadittu yhdistetyt vaatimukset. Jokaisen vaatimuksen tunniste on lisätty edellisessä taulukossa niiden alkuperäisten vaatimusten kohdalle, jotka on yleistetty. Yleistettyjä vaatimuksia on 50 kappaletta: Tyyppi Asiakaslähtöisyys Tunniste Periaate Asi1 Arkkitehtuurin on tuettava asiakaslähtöistä toimintaa. Asiakassuhteesta kootaan kattava kokonaiskuva. Avoimuus Avo1 Arkkitehtuurin tulee mahdollistaa uusien ja uudentyyppisten palveluiden syntyminen Avoimuus Avo2 Arkkitehtuurin on tuettava palveluiden ketjuttamista ja kokoamista suuremmiksi lisäarvopalveluiksi. Ketjuttamisessa yksi palvelu tuottaa aineistoa toisen palvelun lähtötiedoksi. Arkkitehtuurin on pohjauduttava avoimiin järjestelmiin. Avoimuus Avo3 Arkkitehtuurin on prosessirakennetta noudattavia rajapintoja määrittelemällä tuettava liiketoiminnan ulkoistamista Avoimuus Avo4 Arkkitehtuurin on tuettava monitoimittajaympäristöä Toiminnallisuus Func01 Arkkitehtuurin on mahdollistettava tiedon ja palveluiden käyttöön liittyvän maksutiedon välittäminen ja kerääminen Toiminnallisuus Func02 Arkkitehtuurin on mahdollistettava joustava palveluiden ja tiedon hinnoittelu Toiminnallisuus Func03 Tiedotus ja maksujärjestelmät ovat kriittisiä toimintoja Toiminnallisuus Func04 Palveluiden käyttö useilla eri kielillä Toiminnallisuus Toiminnallisuus Func05 Func06 Arkkitehtuurille asettavat vaatimuksia seuraavat lait: - Henkilöliikennelaki + asetus - Kilpailulainsäädäntö - Julkisuuslaki - Valmismatkalaki - Tekijänoikeuslainsäädäntö - Tietosuojalainsäädäntö - Työaikalaki ja työehtosopimukset - Pelastustoimilaki - Rautatienpitoa koskeva lainsäädäntö - Kuluttajalainsäädäntö - Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä - Tieliikenneasetus - Liikenneministeriön päätökset erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista - Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista Kansainvälisten sopimusten huomioonottaminen - Kioton sopimus Toiminnallisuus Func07 Arkkitehtuurin on tuettava ympäristöasioiden huomioimista Toiminnallisuus Func08 EU:n direktiivien ja kehitysohjelmien huomiointi Toiminnallisuus Func09 Kartta ja paikkatiedosta saatavat hyödyt pyrittävä käyttämään sekä matkustajatasolla että liikennevälineissä Toiminnallisuus Func10 Arkkitehtuurin on tuettava eri liikennemuotojen joustavaa yhteiskäyttöä Toiminnallisuus Func11 Arkkitehtuurin on mahdollistettava liikenteen tilannekohtainen ohjaus huomioiden pistekohtaiset tilanteet, käyttäjä- ja ajoneuvoryhmät (julkinen liikenne, pitkät ajoneuvot, jalankulkijat) Toiminnallisuus Func12 Liikenteen ohjauksessa on huomioitava koko tie- ja katuverkon tehokas käyttö kokonaisuutena (vihreät aallot ym.) Toiminnallisuus Func13 Viranomaisohjeiden huomiointi: - Joukkoliikenteen suunnitteluohje (HKI) - Liikenneministeriön määräykset (älykortin käyttö tietyissä kuljetuksissa, ym.) Tyyppi Toiminnallisuus Toiminnallisuus Toiminnallisuus Toiminnallisuus Toiminnallisuus Tunniste Periaate Func14 Func15 Func16 Func17 Func18 Palveluiden tarjoaminen käyttäjäryhmän, henkilön, ajan ja paikan suhteen kohdistettuna. Palvelut pyritään tekemään vuorovaikutteisiksi (esim. tiedotuksessa tiedon syöttömahdollisuus) Telematiikan on edistettävä liikenteen sujuvaa, turvallista, taloudellista ja ympäristöystävällistä kulkua Liikkumisen ennakoitavuutta on pyrittävä parantamaan mm. tiedottamalla häiriötilanteista ja tiedottamisen luotettavuudella Arkkitehtuuriin sisällytettävä palvelun mittaamiseen tarvittava toiminnallisuus. Mittareita ovat mm.: - matkojen määrä - täsmällisyys - liikennevälineen tyyppi Käytettävyys Käy1 Palveluiden on oltava helposti saatavia, helppokäyttöisiä ja kattavia Maantiede Maan1 Arkkitehtuuri ei saa asettaa rajoituksia toiminnan maantieteelliselle sijainnille Maantiede Maan2 Arkkitehtuurin on sallittava aktoreiden sijainti Suomen rajojen ulkopuolella Organisaatio O1 Arkkitehtuurin on oltava riippumaton organisaatiomallista ja sallittava organisaation roolin muuttuminen. Julkishallinnon organisaatioita yhdistellään tai muutetaan liikelaitoksiksi. Yksityissektorilla muodostuu suurempia yksiköitä ja toisaalta pieniä erikoistuneita yrityksiä. Organisaatio O2 Tulevaisuuden vallitseva organisaatiotyyppi on prosessiorganisaatio. Arkkitehtuurin on tuettava prosessin kokonaishallintaa. Organisaatio O3 Arkkitehtuurin on mahdollistettava alueellinen yhteistyö eri organisaatioiden välillä. Verkottuminen. Organisaatio O4 Arkkitehtuurin ei pidä asettaa esteitä toimintojen kilpailuttamiselle. Liikennepolitiikka Pol1 Liikennemuodon suosiminen liikennepoliittisista syistä. (julkinen liikenne) Luotettavuus Rel1 Arkkitehtuurin on varmistettava kriittisten ja tietotekniikka (telematiikka) -riippuvaisten prosessin osien järjestelmien häiriön sietokyky ja valvottavuus. Tietoturva Sec1 Arkkitehtuurissa on laadittava tietoturvaluokitus ja sen mukainen luokitus annettava jokaiselle prosessikomponentille ja tietojoukolle. Tietoturva Sec2 Arkkitehtuurin on osoitettava missä ja mitä tietoturvapalveluita tulee käyttää. Standardit Sta1 Arkkitehtuurin on ohjattava kansallista maksujärjestelmästandardin kehitystä Standardit Sta2 Arkkitehtuurin tietoliikenne perustuu yleisesti hyväksyttyihin standardeihin. Nykyinen standardi on TCP/IP. Standardit Sta3 Arkkitehtuurin on ohjattava standardinmukaisiin laiteratkaisuihin Standardit Sta4 Bussikaluston telematiikkajärjestelmien standardointi Standardit Sta5 Seuraavat nimetyt standardit on tarkasteltava arkkitehtuurityössä - CEN standardit - WorldFlip tiedonsiirtostandardi ajoneuvon sis. Tiedonsiirtoon - TransModel tietokantamalli - EU:n graafisen esitystavan standardit - ATEX-Net - GF LM:n turvamoduulistandardi. Standardit Sta6 Standardointitarvetta olisi seuraavilla alueilla: - Viranomaisrekistereiden yhteiskäyttöisyys - takseilta kerättävät tiedot ja niiden esitysmuoto - tilauskeskusten yhteensopivuus - maksukorttijärjestelmät ja matkaliput - reitti- ja aikataulutiedot (erityisesti kutsujoukkoliikenne) Standardit Sta7 Teollisuusstandardeja käytetään kun sellainen on alueelle muodostunut Standardit Sta8 Arkkitehtuurin tulee ohjata yhtenäisten ratkaisujen käyttöön erilaisten rinnakkaisten ratkaisujen sijaan Tasa-arvo Tas1 Käyttäjien on pystyttävä hyödyntämään telemaattisia palveluita riippumatta heidän maantieteellisestä sijainnistaan, sosiaalisesta asemastaan, taloudellisesta tilanteestaan, käyttämästään liikennemuodosta tai uuden teknologian käytön osaamisesta. 20

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikennelabra-päivä 01.04.2016 Thomas Casey, VTT Englanninkielinen raportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t255.pdf Mitä

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERIÖN JULKAISUJA /00 TETR. Luonnos

LIIKENNEMINISTERIÖN JULKAISUJA /00 TETR. Luonnos LIIKENNEMINISTERIÖN JULKAISUJA /00 TETR /LLNHQQHWHOHPDWLLNDQNDQVDOOLQHQMlUMHVWHOPl DUNNLWHKWXXUL 7LLYLVWHOPlUDSRUWWL Luonnos 30.12.99 Liikenneministeriö Helsinki, 2000 ISSN 1237-7449 OY EDITA AB Pikapaino,

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Teknologioiden valtavirtaistuminen 2 Tulevaisuus on muutakin kuin teknologiaa Arvo 1 Arvo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio Johanna Särkijärvi, 10.3.2016, ELY-keskus, Jyväskylä Liikenne- ja viestintäpolitiikka kohtaavat kärkihankkeissa Normien purkaminen Digitaalisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 20.5.2014 Taloudellinen tilanne synkkä Miksi? Osaaminen on

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Risto Kulmala 22.4.2002 Tekijät >VTT/RTE Risto Kulmala Juha Luoma Pirkko Rämä >Strafica Oy Hannu Pesonen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet 15 projektia Volyymi noin 750 000 Yhteyshenkilöt: Petri Jalasto (petri.jalasto@mintc.fi) Sabina Lindström (sabina.lindstrom@mintc.fi)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg

HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI. oppii Euroopasta. PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI oppii Euroopasta PYKÄLÄ-seminaari 16.2.2011 Niko Palo, Marek Salermo, Leena Silfverberg HELSINGIN PYÖRÄILYPROJEKTI 2009-12 Tausta: valtuuston strategiaohjelma Liikennejärjestelmää

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät. LINTU-seminaari Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist

Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät. LINTU-seminaari Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät LINTU-seminaari 6.2.2012 Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist 2 1. Tausta ja tavoitteet 2. Osatehtävät Sisältö 3. Automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Yhteiskäyttöpyörät -palvelupajat

Yhteiskäyttöpyörät -palvelupajat Julkinen puoli mahdollistajana (esim. lainsäädäntö, kaupunki antaa toimilupia jne.) Markkinat Käyttäjät päättävät 1 Markkinat Onko pyöriä joka asemalla? Vai keskittyvätkö palautukset yhteen paikkaan? Pyörien

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia 23.1.2012 - Taustaa Ilmoitusmuodollisuusdirektiivi 2010/65/EU ->lokakuu 2010 Direktiivi on implementoitava kansallisesti 19.5.2012 mennessä

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät Joukkoliikenteen tietojärjestelmät tietopalvelut ja työkalut pysäkit, reitit, aikataulut Martin Johansson Sisältö Matkustajanäkökulma (matka.fi ja digitransit.fi) Infopalveluiden kehittäjät avoin data

Lisätiedot