B 5 /2000. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Arkkitehtuurikuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B 5 /2000. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Arkkitehtuurikuvaus"

Transkriptio

1 B 5 /2000 Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Arkkitehtuurikuvaus

2 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5 /2000 Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Arkkitehtuurikuvaus Liikenneministeriö Helsinki, 2000

3 ISBN ISSN OY EITA AB Pikapaino, Annank. 44 Helsinki 2000

4 Julkaisija Tekijät Julkaisun nimi Pasi Mäkinen/Cap Gemini, Keijo Ruoti/Cap Gemini, Jukka Lähesmaa/VTT, Mikko Lehtonen/VTT, Jari Oinas/ Traficon, Tomi Ristola/Traficon, Kristian Appel/Traficon KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Toimeksiantaja Raportti Liikenneministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk. Arkkitehtuurikuvaus. Tiivistelmä Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri (TelemArk) hankkeesta on laadittu kaksi loppuraporttia: Arkkitehtuurikuvaus ja Kehittämissuunnitelma sekä lisäksi Tiivistelmä -raportti, jossa esitetään hankkeen tärkeimmät tulokset. Käsillä oleva raportti on Arkkitehtuurikuvaus. Arkkitehtuuri on kuvattu kahdessa osassa: 1. Käsitteellinen arkkitehtuuri kuvaa toimintaprosessit, joita arkkitehtuurilla mahdollistetaan 2. Looginen arkkitehtuuri kuvaa toimintaprosessien mukaan laaditut tietojärjestelmätoiminnot, niiden väliset tietovirrat, käytettävät tietojoukot sekä toimintojen komponenttirakenne. Järjestelmäarkkitehtuurin merkittävin hyöty on järjestelmien suurempi yhteensopivuus. Lisäksi arkkitehtuuri tehostaa organisaatioiden omaa toimintaa, edesauttaa eri liikennemuodot kattavien telematiikkapalveluiden syntymistä, nopeuttaa uusien järjestelmien toteuttamista, lisää järjestelmien yhteiskäyttöisyyttä, tukee organisaatioiden strategista suunnittelua sekä auttaa tunnistamaan uusia kehittämis- ja yhteistyömahdollisuuksia. Arkkitehtuurin käyttäjiä ovat liikennetelematiikan kehittäjät ja liikenneministeriö. Kehittäjät voivat käyttää arkkitehtuuria järjestelmiensä nykytilan selvittämiseen ja lähtökohtana kehittämishankkeilleen. Liikenneministeriö käyttää arkkitehtuuria liikennetelematiikan kehityksen ohjaamiseen ja hankkeiden arviointiin. Ohjaaminen tapahtuu resursseja suuntaamalla. TelemArkin aikajänne on asetettu 5 10 vuoden päähän. Arkkitehtuurin eri osa-alueet muuttuvat tuona aikana erilaisin syklein. Muuttumiseen vaikuttavat tekijät jaetaan muutoksiin toimintaympäristössä ja teknologiassa. Ylläpitotarpeen arvioimiseksi esitetään, että arkkitehtuurille nimetään vastuullinen, joka käynnistää tarvittaessa arkkitehtuurin päivityksen. Avainsanat (asiasanat) Liikennetelematiikka, järjestelmäarkkitehtuuri, kehittämissuunnitelma, TelemArk, toimintoprosessi Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN Kokonaissivumäärä Liikenneministeriön mietintöjä ja muistioita B 5 /2000 Kieli Hinta Luottamuksellisuus Jakaja suomi Kustantaja Julkinen Liikenneministeriö Liikenneministeriö

5 The publisher Authors (from body; name, chairman and secretary of the body) Pasi Mäkinen/Cap Gemini, Keijo Ruoti/Cap Gemini, Jukka Lähesmaa/VTT, Mikko Lehtonen/VTT, Jari Oinas/ Traficon, Tomi Ristola/Traficon, Kristian Appel/Traficon Name of the publication ESCRIPTION ate of publication Type of publication Assigned by Report Ministry of Transport and Communications ate when body appointed The National Transport Telematics Architecture TelemArk. escription of the Architecture Abstract Keywords The National Transport Telematics Architecture TelemArk is documented into two final reports: a escription of the Architecture ( Arkkitehtuurikuvaus ) and a Services evelopment Plan ( Kehittämissuunnitelma ). An additional summary report ( Tiivistelmä ) describing the main findings has also been produced This report is the escription of the Architecture ( Arkkitehtuurikuvaus ). The Architecture is described in two parts:: 1. Conceptual Architecture describes the service processes that the architecture is supporting 2. Logical Architecture describes the structure that supports the processes; Information System Functions and their components, data flows between them and the data groups needed. The most remarkable benefit of the architecture is greater systems interoperability. The architecture also enables organisations to develop greater functional efficiency, encourages the creation of multimodal telematic services, speeds up the development of new systems, supports the strategic planning of various organisations and helps to identify new opportunities for development and co-operation. Users of the architecture are developers of telematic systems and the Ministry of Transport and Communication. The developers can use the architecture as a reference for their current situation and as a starting point for development. The Ministry of Transport and Communication can use the architecture to steer the development of the field and evaluation of development programmes. Steering is done by aiming the resources controlled by the ministry. The architecture attempts to cover a time span of 5 to 10 years. Various aspects of the architecture will change during that period. Changes can be divided into changes in the operating environment or changes in the technology. To ensure maintenance of the architecture when appropriate, there should be a named party to be responsible for assessing the changes and commission the maintenance when needed. Transport Telematics, Architecture description, evelopment Plan, TelemArk, Service Processes Miscellaneous Serial name and number Pages, total Reports and memoranda of the Ministry of Transport and Communications 5 / istributed by Language Finnish Ministry of Transport and Communications ISSN ISBN Price Confidence status Published by Public Ministry of Transport and Communications

6 Sisällys 1. Projektin tausta Liikennetelematiikasta kilpailukykyä Suomelle Tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuuri TETRA liikenteen telematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelma Kansallisen järjestelmäarkkitehtuurin edut sovelluskehityksestä kokonaisuuden hallintaan Kansallinen ja kansainvälinen arkkitehtuurityö Arkkitehtuurityön eteneminen Käsitteellinen arkkitehtuuri Työn eteneminen Käsitteellisen arkkitehtuurin kuvaukset Nykyjärjestelmät Aktorit Prosessien ja prosessikomponenttien kuvaukset Tietovirtojen kuvaukset Prosessikaaviot Arkkitehtuurin vaatimukset Nykyjärjestelmät Aktoriluettelo Toimintoprosessien merkitys toimijoille Toimintoprosessien kuvaustapa Tiedotus autoilijoille Tiedotus julkisesta liikenteestä Kysynnän ohjaus, liityntäpysäköinti Kysynnän ohjaus, kutsujoukkoliikenne ja matkojen yhdistely Kysynnän ohjaus, pääsyn säätely Kysynnän ohjaus, maksunperintä Kysynnän ohjaus, perintä Liikenteen ohjaus Riskikuljetusten hallinta Häiriönhallinta, yksilöliikenne Häiriönhallinta, julkinen liikenne Liikenteen valvonta Looginen arkkitehtuuri Loogisen arkkitehtuurin kuvaukset Tietojärjestelmätoiminnot Tietojoukot Tietojärjestelmätoimintojen komponentit Tietojärjestelmätoimintojen hajautuskaaviot Tietojärjestelmäkomponenttien hajautuskaaviot Liikenteen tiedotus Maksunperintä Kutsujoukkoliikenne ja matkojen yhdistely Pääsyn säätely ja liityntäpysäköinti Häiriönhallinta Liikenteen ohjaus Liikenteen valvonta Riskikuljetusten hallinta Tietoturvastrategia...93

7 4.1 Tietoturvapalvelut Tietoturva-alueet TelemArk arkkitehtuurin tietoturvan vaatimustasomäärityksen soveltaminen Tietoturvaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeisto Järjestelmähallintastartegia Järjestelmähallintapalvelut Järjestelmähallinta-alueet TelemArk arkkitehtuurin soveltaminen järjestelmähallinnan suunnittelussa...95

8 1. ESIPUHE TelemArk henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri on syntynyt osana Liikenneministeriön käynnistämää TETRA-ohjelmaa. TelemArk on TETRA-ohjelman osahanke numero 8: Liikennetelematiikan palveluiden edellytysten kehittäminen. TelemArk työ käynnistyi kesällä 1998 ja on nyt päättynyt ensimmäisen vaiheensa osalta. Liikenneministeriö päättää jatkotyöstä. Työtä on ohjannut TelemArk johtoryhmä, johon kuuluivat: Pekka Leviäkangas VR-Yhtymä Oy Petri Jalasto Liikenneministeriö Tämä TelemArk arkkitehtuurikuvaus kuvaa käsitteellisessä osassaan telemaattisten palveluiden toimintoprosessit, prosessin osat ja tietovirrat sekä prosesseihin osallistuvat toimijat. Loogisessa arkkitehtuurissa kuvataan tietojärjestelmätoiminnoin, -komponentein, tietojoukoin ja tietovirroin muodostettu rakenne, joka tukee toimintoprosesseja. Tämän arkkitehtuurikuvauksen lisäksi on laadittu TelemArk kehittämissuunnitelma täydentämään arkkitehtuuria. Kehittämissuunnitelma toimii ensisijaisesti arkkitehtuurin käyttöönottosuunnitelmana, jota toteuttaen voidaan raivata kansallisen arkkitehtuurin käyttöönoton tiellä olevia esteitä. Toiseksi kehittämissuunnitelma kertoo, kuinka arkkitehtuuria ylläpidetään. Kehittämissuunnitelma sisältää myös itse arkkitehtuurista erillään olevia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää liikennetelemaattisten palveluiden syntymistä Suomeen. Arkkitehtuurin on laatinut konsulttiyhteenliittymä, jossa ovat olleet mukana: Seppo Öörni Anne Herneoja Maritta Polvinen Nina Nizovsky Martti Kerosuo Mikko Melasniemi Seppo Hongisto sekä edellä mainitut konsultit. Liikenneministeriö YTV Tielaitos Taksiliitto Ratahallintokeskus Teollisuus ja työnantajat Oy Matkahuolto Ab Cap Gemini Oy VTT Yhdyskuntatekniikka Traficon Oy Pasi Mäkinen ja Keijo Ruoti Jukka Lähesmaa ja Mikko J. Lehtonen Kristian Appel, Tomi Ristola ja Jari Oinas Liikenneministeriössä Petri Jalasto Liikenneneuvos

9 Liitteet Numero Nimi Päivä Versio 1 2 Muutokset Versio Päivä Muutos Ensmmäinen loppudokumentin runko Final draft Ohjausryhmän kommentein korjattu versio Konsulttiryhmän kommentein korjattu versio Konsulttiryhmän ja Seppo Öörnin kommentein korjattu versio Arkkitehtuurin katselmoinnit Päivämäärä Nimi Osa Yrjö Pilli-Sihvola Käsitteellinen arkkitehtuuri Peter Jesty Käsitteellinen ja looginen arkkitehtuuri

10 2. Projektin tausta 2.1 Liikennetelematiikasta kilpailukykyä Suomelle Suomi on harvaanasuttu mutta sekä tieto- että fyysiseltä infrastruktuuriltaan kehittynyt maa. Pitkät välimatkat merkitsevät sitä, että liikenteen tehostaminen on kansantaloudellinen etu. Liikennetelematiikalla pyritään juuri tähän. Liikenteen telematiikalla tarkoitetaan nykyaikaisen tieto- ja tiedonsiirtoteknologian käyttöä osana liikennejärjestelmää. Telemaattisilla järjestelmillä voidaan esimerkiksi ohjata ruuhkaliikennettä tai tuottaa tietoa bussi- ja junamatkustajille. Erityisesti tieto- ja tietoliikenneinfrastruktuurin edistyksellisyys sekä elektroniikkateollisuuden vahvuus tarjoavat suomalaisille mahdollisuuden kehittää televiestintään perustuvia palveluja. Osittain näillä palveluilla voidaan tehostaa fyysistä liikennettä ja osittain korvata sitä. Tällöin myös ympäristökuormitus vähenee. Palveluiden ja niitä tuottavien järjestelmien kehittäminen on vasta alkanut. Suotuisan kehityksen varmistamiseksi, turhien virheiden välttämiseksi sekä Suomen vauhdittamiseksi tietoyhteiskuntaan ja tulevaisuuden kilpailukyvyn takaamiseksi Liikenneministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on luoda henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. 2.2 Tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri on kuvaus toimijoista, toimijoiden järjestelmistä sekä toimijoiden ja järjestelmien välisistä suhteista. Liikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuurin tavoitteena on kuvata Suomessa liikenteen telematiikan palvelut, palveluita tuottavat, välittävät ja käyttävät toimijat sekä niiden väliset suhteet. Toimijoilla on käytössään lukuisia erilaisia järjestelmiä, joiden toiminta ja suhteet myös kuvataan. Nykytilan kuvaamisesta edetään todennäköiseen tulevaisuudentilaan, jonka pohjalta tulevaisuuden tarpeet täyttävä järjestelmäarkkitehtuuri laaditaan. Tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuurista tulee avoin, eli se ei sido toimijoita ennalta määrättyihin teknologioihin tai standardeihin. Järjestelmäarkkitehtuuri toimii ennen kaikkea viitteellisellä ja loogisella tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien merkityksellisten toimijoiden ja toimintojen loogiset suhteet ja tietovirtojen karkea sisältö ja suunta on määritelty. Tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuuri keskittyy henkilöliikenteeseen, kattaen kaikki fyysiset liikkumismuodot: tie-, juna-, lento- ja vesiliikenteen. Arkkitehtuurin kuvauksen lisäksi hankkeessa laaditaan suunnitelma, jolla poistetaan tulevaisuuden palveluiden syntymisen esteitä. Esimerkiksi lainsäädännölliset, organisatoriset ja rahoitukseen liittyvät kysymykset kuuluvat tarkasteltavien esteiden piiriin. 2.3 TETRA liikenteen telematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelma Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri (TelemArk) hanke on Liikenneministeriön vuosina toteutettavan TETRA ohjelman ydinhanke TETRA 8, jonka tavoitteena on liikennetelematiikan palveluiden edellytysten kehittäminen järjestelmäarkkitehtuurin avulla. TelemArkiin läheisesti liittyvät muut TETRA-hankkeet ovat liikenteen telematiikan tietojärjestelmiin ja niiden integrointiin keskittyvä TETRA 7 ja TETRA 9, joka kohdentuu telematiikan sovelluksiin liittyviin standardeihin. Muissa TETRA hankkeissa kehitetään mm. eri liikennemuotojen telemaattisia sovelluksia ja telemaattisten järjestelmien vaikutusarviointimenetelmiä. 2.4 Kansallisen järjestelmäarkkitehtuurin edut sovelluskehityksestä kokonaisuuden hallintaan Tällä hetkellä liikenteen telematiikkaa kehitetään pääsääntöisesti julkisen sektorin toimesta. Tulevaisuuden järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa uusien, mahdollisesti yksityisten toimijoiden tuottamien palvelujen tunnistamisen. Arkkitehtuurin avulla voidaan myös tukea mielekästä toimialarakennetta, jossa julkisen ja yksityisen sektorin toiminnot eivät mene päällekkäin ja vastuut on ennalta selkeästi määritelty. Tällöin turha ja päällekkäinen työ vähenee. Hyödyn korjaa viime kädessä palveluiden käyttäjä, joka saa laadukkaan ja edullisen palvelun. Koko yhteiskunnan resurssit tulevat tehokkaasti käytetyksi. Selkeä näkemys tulevaisuuden arkkitehtuurista mahdollistaa edelleen nykyisin julkisin varoin tuotettujen palveluiden juohevan siirtämisen tarpeellisessa määrin yksityisen sektorin tuottamiksi kulloisenkin markkinakysynnän mukaan. Julkisen sektorin rooli siirtyy kansallisen järjestelmäarkkitehtuurin myötä yhä enemmän liikenteen telematiikan kentän, toimialan, hallintaan ja hallinnointiin nykyisen sovelluskehityksen asemesta. Alkuvaiheessa julkisen sektorin rooli on kuitenkin ratkaiseva. Koska arkkitehtuurista laaditaan avoin, se ei estä teknologian ja palveluiden sisällön kehittämistä. Innovatiivisuus ja markkinakysynnän tarpeiden täyttäminen palkitaan. 2.5 Kansallinen ja kansainvälinen arkkitehtuurityö TelemArk toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa kansainvälisten järjestelmäarkkitehtuurihankkeiden kanssa. Tärkein näistä on KAREN (EU Framework Architecture for ITS), EU:n Komission käynnistämä arkkitehtuurihanke. Se keskittyy pääasiassa tieliikenteeseen ja sen edustus tulee pääasiassa teollisuudesta ja elinkeinoelämästä. TelemArk projektiryhmän jäsen Appel on Suomen Tielaitoksen

11 edustajana KARENin neuvoa-antavaan elimessä. TelemArk aikataulu on laadittu siten, että vuorovaikutus KARENin kanssa on mahdollisimman hedelmällistä. TelemArk arkkitehtuurityö on katselmoitu työn kuluessa KAREN hankkeen käyttäjävaatimusten laadinnassa mukana olleen Peter Jestyn (Leedsin yliopisto) toimesta. Toisen perusteellisen katselmoinnin arkkitehtuurille on suorittanut Yrjö Pilli-Sihvola (Tielaitos). TelemArk työtä ohjanneessa johtoryhmässä ovat edustettuina Liikenneministeriö, Teollisuus ja Työnantajat, YTV, Tielaitos, Ratahallintokeskus, Telehallintokeskus, Matkahuolto, VR- Yhtymä Oy, VTT, Traficon Oy ja Cap Gemini Oy. Kolme viimemainittua edustavat konsulttiyhteenliittymää.

12 2.6 Arkkitehtuurityön eteneminen Työn alussa määritettiin ja hyväksytettiin johtoryhmässä liikennetelematiikan ja liikenteen hallinnan toiminnot, jotka sisällytettiin TelemArk -arkkitehtuuriin.arkkitehtuurin laatiminen jakaantui käsitteellisen ja loogisen arkkitehtuurin laatimiseen. Käsitteellisen arkkitehtuurin laatiminen käsitti toimijakohtaisten tietojen keräämisen, toimintoprosessien kuvaamisen ja arkkitehtuurin vaatimusten jalostamisen. Loogisessa arkkitehtuurissa kuvattiin toimintoprosesseja tukevat tietojärjestelmätoiminnot, niiden käyttämät tietojoukot sekä Ohessa periaatekuva työn etenemisestä: Ympäristön muutostekijät Käsitteellinen arkkitehtuuri CBAF v.2.ls - CBAF3 Arkkitehtuurin toiminnalliset vaatimukset Prosessien toiminnallisen merkityksen luokitteluasteikko Prosessien telemattiikkariippuvuuden luokitteluasteikko Prosessien tietoturvavaatimusten luokitteluasteikko CBAF v.2.ls - CBAF1.1 CBAF v.2.ls - CBAF1.3 CBAF v.2.ls - CBAF1.2 CAO.ls - CAO23 Aktoriluettelo toimintojen jakautuminen komponentteihin. Tämä raportti sisältää arkkitehtuurin tärkeimmät kuvaukset. Koko arkkitehtuuridokumentaatio on saatavilla sähköisessä muodossa TETRAohjelman internet-sivuilla. Arkkitehtuurin tulosten perusteella laadittu kehittämissuunnitelma kokoaa arkkitehtuurin hyödyt, opastaa soveltamisessa, analysoi toimintoprosesseittain kehittämistarpeet ja esittää näistä kootut kokonaiskehittämistarpeet. Kehittämissuunnitelma kuvaa myös miten tätä arkkitehtuuria tulisi ylläpitää CBAF v.2.ls - CBAF3 - Combined Jalostetut arkkitehtuurin vaatimukset Looginen arkkitehtuuri CAAF.ls - GL Tietoryhmät LF Häiriönhallinta.vsd LF Kutsujoukkoliikenne ja matkojen yhdistely.vsd LF Liikenteen ohjaus.vsd LF Liikenteen tiedotus.vsd LF Liikenteen valvonta.vsd LF Maksunperintä.vsd LF Pääsyn säätely ja liityntäpys.vsd LF Riskikuljetusten hallinta.vsd Tietojärjestelmä -toimintojen hajautuskaavio TelemArk_arkkitehtuurikuvaus_v1_3.doc TelemArk_arkkitehtuurikuvaus_v1_3.doc Tietoturvastrategia Järjestelmähallintastrategia Toimijoiden strategia Toimijatyöpaja Alustavat toimintojen prosessikuvaukset Toimintotyöpajat CBAF v.2.ls - CBAF - BPC Prosessien ja - komponenttien kuvaukset Lopulliset toimintojen prosessikuvaukset CAAF.ls - CAAF1 CAAF.ls - ISCL Tietojärjestelmätoiminnot Tietojärjestelmäkomponentit Tietojärjestelmä -komponenttien hajautuskaavio Nykyjärjestelmät CAO.ls - CAO7 Nykyjärjestelmät CF.ls - PCF Tietovirtojen kuvaukset CF.ls - PCF Tietovirtojen attribuutit Hankeluettelo Toimijatyöpajojen muistiot TP1 Häiriöhallinta - julkinen liikenne.vsd TP1 Tiedotus julkisesta liikenteestä.vsd TP2 Häiriönhallinta - autoilu.vsd TP2 Tiedotus autoilijoille.vsd TP3 Kysynnan ohjaus - liityntäpysäköinti.vsd TP3 Kysynnän ohjaus - kutsujl yhdistely.vsd TP4 Kysynnan ohjaus - maksunperinta.vsd TP4 Kysynnan ohjaus - perintä.vsd TP4 Kysynnan ohjaus - pääsyn säätely.vsd TP5 Liikenteen ohjaus v2.vsd TP7 Riskikuljetusten hallinta.vsd TP7 Valvonta.vsd Käsitteellisen arkkitehtuurin yhteenveto TelemArk_arkkitehtuurikuvaus_v1_3.doc LM Häiriönhallinta.vsd LM Kutsujoukkoliikenne ja matkojen yhdistely.vsd LM Liikenteen ohjaus.vsd LM Liikenteen tiedotus.vsd LM Liikenteen valvonta.vsd LM Maksunperintä.vsd LM Pääsyn säätely ja liityntäpys.vsd LM Riskikuljetusten hallinta.vsd Loogisen arkkitehtuurin yhteenveto TelemArk_arkkitehtuurikuvaus_v1_3.doc

13 3. Käsitteellinen arkkitehtuuri Tämä luku kuvaa Liikenneministeriön TETRA ohjelman osahankkeen 8 TelemArk - henkilöliikenteen kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri käsitteellisen arkkitehtuurin. Käsitteellisellä arkkitehtuurilla tarkoitetaan mallinnettuja arkkitehtuurin vaatimuksia. 3.1 Työn eteneminen Arkkitehtuurin vaatimukset kerättiin työpajamuotoisesti. Toimijakohtaisissa työpajoissa keskityttiin henkilöliikenteen telematiikkaan vaikuttaviin yleisiin muutostekijöihin, toimijan strategiaan, hankkeisiin ja nykyjärjestelmiin. Toimijatyöpajoja järjestettiin seuraavien tahojen kanssa: - Oy CR-NET Ltd - Helsingin kaupungin pelastuslaitos - Helsingin kaupungin liikennelaitos - Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto - Ilmailulaitos - Karttakeskus Oy - Koiviston Auto Oy - Liikenneministeriö - Linja-autoliitto - Matkailun edistämiskeskus (MEK) - Oy Matkahuolto Ab - Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) - Ratahallintokeskus - Sisäasiainministeriön poliisiosasto - Suomen Matkain Oy Iternet Ltd - Taksiliitto - Tielaitos - Tuusulan kaupunki - VR Toimintokohtaiset työpajat valmisteltiin kokoamalla toimintoryhmään liittyvät nykyjärjestelmät eri toimijatyöpajojen dokumentaatiosta. Lisäksi liikennetelematiikan ja liikenteen hallinnan toimintoluettelon (taulukko 1) ja toimijoiden liiketoimintamallien perusteella laadittiin. toiminnot toteuttavasta prosessimallista alustava versio kunkin työpajan pohjaksi. Toimintotyöpajoihin saatiin osallistujia seuraavilta tahoilta: TP1 Tiedotus julkisesta liikenteestä - Suomen Matkain Oy Iternet Ltd - Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) - Helsingin kaupungin liikennelaitos - Tuusulan kaupunki TP2 Tiedotus autoilijoille - Tielaitos - Tuusulan kaupunki - Karttakeskus Oy - Taksiliitto TP3 Kysynnän hallinta joukkoliikenne - Valtion rautatiet - Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto - Oy Matkahuolto Ab - Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) TP4 Kysynnän hallinta autoilu - Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) - Tielaitos TP5 Liikenteen ohjaus liikennevaloin - Helsingin kaupungin liikennelaitos - Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto TP6 Liikenteen ohjaus muuttuvin opastein - Tielaitos TP7 Liikenteen valvonta - Tielaitos - Karttakeskus Käsitteellisen arkkitehtuurin varsinaisia lopputuloksia ovat nykyjärjestelmien luettelo (koottu Ecel-tiedostoon CAO.ls), prosessikuvaukset (Vision- ja VMF-tiedostot) ja niihin liittyvät tarkemmat kuvaukset prosessien komponenteista (CBAF.ls), aktoreista (CAO.ls) ja tietovirroista (CF.ls) sekä jalostettu arkkitehtuurin vaatimusluettelo (CBAF.ls).

14 3.2 Käsitteellisen arkkitehtuurin kuvaukset Nykyjärjestelmät Nykyjärjestelmät on koottu Ecel taulukkoon CAO.ls välilehdelle CAO7. Järjestelmistä on talletettu seuraavat tiedot sikäli kuin ne ovat olleet saatavilla: nimi, tyyppi, sijainti, kuvaus, päätoiminnot, liittymät, telematiikkaprosessit, tekeillä/ valmis ja teknologia-alusta. Kuvauksen avulla voidaan kartoittaa mitkä toiminnot ovat ilman järjestelmätukea ja mille toiminnoille on olemassa useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kuvaus palvelee myös toimijoita lähdedokumenttina järjestelmiä koskevalle yhteistyölle. Yhteenveto työssä kartoitetuista nykyjärjestelmistä on esitetty kappaleessa Aktorit Aktorit on koottu Ecel taulukkoon CAO.ls välilehdelle CAO23. Aktori on arkkitehtuurin rajaukseen kuuluvien järjestelmien tilaan vaikuttava toimija. Aktori voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö, laite (kulkuväline) tai järjestelmä. Prosesseista on erillisessä taulukossa (sivu CBAF - BPC) prosessien ja niiden alakomponenttien määritykset. Toisessa taulukossa (sivu CBAF2) on jokaisesta prosessikomponentista kuvattu mihin telematiikkatoimintoihin se liittyy ja mitkä ovat sen edellisissä kappaleissa kuvatut luokitustasot. Taulukon avulla voi selvittää mitkä prosessin osat yhdistetyistä prosesseista liittyvät yhteen tiettyyn telematiikkatoimintoon Tietovirtojen kuvaukset Prosessikomponenttien ja prosessien välillä on tietovirtoja, jotka on kuvattu Ecel taulukon CF.ls sivulla PCF. Prosessien sisäiset tietovirrat on nimetty prosessin tunnisteen ja juoksevan numeroinnin avulla. Esimerkiksi TAF008: Tiedotus autoilijoille tietovirta (flow) numero 8. Prosessien väliset tietovirrat on nimetty osallistuvien prosessien mukaan. Esimerkiksi XF-Tj_Ta on prosessien välinen tietovirta (cross process flow), joka lähtee Tiedotus julkisesta liikenteestä - prosessista ja kulkee Tiedotus autoilijoille -prosessiin. Lisäksi prosessista on kerrottu sen suunta (Input/Output), kuvaus ja mahdollisesti lisähuomioita. Osasta prosesseja on myös kerrottu ominaisuudet eli tietosisältö. Tietovirrat kertovat prosessin eri osien yhteystyypeistä. Niitä on käytetty loogisen arkkitehtuurin rakenteen laatimisessa. Aktoreista on koottu: tunnus, päätyyppi, alityyppi, tyyppi (henkilö, juridinen henkilö, laite tai järjestelmä), käyttötapa, liittyvät prosessit, kuvaus, vastine KARENissa. Kuvaus mahdollistaa arkkitehtuurin rakenteen laatimisen eri toimijoiden nykyisistä rooleista riippumatta. Tällöin nykytila ei sido arkkitehtuurin rakennetta tämänhetkisiin organisaatiorakenteisiin. Aktoreiden avulla voidaan myös tehdä päätelmiä tietovirtojen volyymeistä sekä prosessien komponenttien suoritusfrekvenssistä Prosessien ja prosessikomponenttien kuvaukset Prosessien kuvaukset on koottu Ecel taulukkoon CBAF.ls. Taulukon ensimmäiset välilehdet sisältävät prosessin toiminnallisen merkityksen, telematiikkariippuvuuden ja tietoturvatarpeen kuvaavat arvoasteikot kuvauksineen. Toimintaprosessin arvot (sivu CBAF1.1) auttavat päättelemään kullekin prosessikomponentille tarvittavan telematiikkatuen tason. Telematiikan merkitys prosessille (sivu CBAF1.2) kertoo tarvitaanko järjestelmätukea ja miten toimintavarmaa sen tulisi olla. Esimerkiksi kriittinen prosessin osa, jota on mahdotonta hoitaa ilman telematiikka/tietotekniikka vaatii hyvin luotettavan järjestelmäratkaisun. Tietoturvaluokitus (sivu CBAF1.3) kertoo prosessin osia tukevalta järjestelmäratkaisulta edellytettävän tietoturvan tason. Tietoturvan taso tulee arvioida yleisesti kaikkien tietoturvapalveluiden (tunnistaminen, muuttumattomuus, luottamuksellisuus, valtuuttaminen, kiistämättömyys, jäljitettävyys, fyysinen suojaus) suhteen. 14

15 3.2.5 Prosessikaaviot Prosessikaaviot on kuvattu toimintotyöpajoittain Visio dokumentteihin. Prosessit on nimetty toimintotyöpajan tunnisteella ja kuvaavalla tekstillä. Esim. 'TP1 Tiedotus julkisesta liikenteestä.vsd'. Lisäksi on omat dokumenttinsa kuvaustavasta ja prosessien välisistä yhteyksistä. Kaikki kuvaukset on myös talletettu Windows Metafile muotoon muilla välineillä muokkaamista varten. Prosessikaavioissa on kuvattuna prosessin komponentit, aktorit, tietovirrat sekä prosessikomponenteille annetut arvo-, telematiikkariippuvuus- ja tietoturvaluokitukset. Prosessikaavio antaa yleiskuvan telematiikkapalveluiden järjestelmätuen tarpeista. Alla yleiskuva kaikista kartoitetuista prosesseista sekä niiden välisistä tietovirroista. Punaisella merkityt prosessit olivat työpajoihin osallistuneiden toimijoiden kannalta kiinnostavimpia. Tummempi väri kertoo kiinnostavuuden järjestyksen. TelemArk Liikenteen tiedotus Tiedotus autoilijoille (Ta) XF-KYS1_Ta XF-Tj_Ta XF-Tj_Ta_lp001/XF-Tj_Ta_lp002 XF-Ta_Tj XF-KYS2_Tj Tiedotus julkisesta liikenteestä (Tj) Kysynnän ohjaus Joukkoliikenteen maksunperintä (KYS8) Usean palvelun maksunperintä (KYS9) XF-KYS8-PER XF-KYS9-PER Perintä (PER) XF-KYS-PER Tienkäyttömaksut (KYS5) Liityntäpysäköinnin järjestäminen (KYS1) Kutsujoukko -liikenne ja matkojen yhdistely (KYS2, KYS3) XF-Tj_KYS2 Pääsyn säätely (KYS7) Liikenteen ohjaus Liikenteen ohjaus (O) XF-KAL_O XF-HÄHj_KYS1 XF-HÄHa_Ta Kaluston ja kuljetusten hallinta Riskikuljetusten hallinta (KAL3) XF-KAL_HÄHa XF-V_KAL XF-HÄHj_Ta XF-HÄHj_KYS1 XF-HÄHj_KYS2_2 XF-HÄHj_KYS2_1 XF-Tj_HÄH Häiriönhallinta Häiriönhallinta (autoilu) (HÄHa) XF-HÄHa_Ta Häiriönhallinta (julkinen liikenne) (HÄHj) XF-HÄHj_Tj Kuljettajan tukijärjestelmät XF-O_V_001, XF-O_V_002, XF-O_V_003 XF-KAL_V_001, XF-KAL_V_002 XF-V_KAL Liikenteen valvonta Valvonta (V) Rekisterin Ajoneuvo & hlö rekisterit 15

16 Taulukko 1. Liikennetelematiikan ja liikenteen hallinnan toiminnot sekä TelemArk toimintoprosessit, joilla toiminnot toteutetaan. LIIKENNETELEMATIIKAN JA LIIKENTEEN HALLINNAN TOIMINTO Luettelo pohjautuu ISO:n jakoon ja Liikennetelematiikan kehittämisen suuntaaminen hankkeessa (LM 38/97) laadittuun toimintoluetteloon. Toimintojen rajauksen hyväksyi hankkeen johtoryhmä projektikonsortion esityksen pohjalta. LIIKENTEEN TIEOTUS (T) 1 Tiedotus kulkumahdollisuuksista 2 Tiedotus liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä ja tietöistä 3 Tiedotus säästä ja kelistä 4 Tiedotus reiteistä, matkailu- ja oheispalveluista 5 Tiedotus pysäköintitarjonnasta 6 Tiedotus joukkoliikennematkustajill e TOIMINNON SISÄLTÖ Tiedottaminen vaihtoehtoisista kulkumuodoista, niiden reiteistä, aikatauluista ja tariffeista. X X X Tiedottaminen tie- ja katuverkon vallitsevasta ja ennustetusta sujuvuudesta, häiriöistä ja tietöistä. TelemArk toimintoprosessit TIEOTUS AUTOILIJOILLE TIEOTUS JULKISESTA LIIKENTEESTÄ Tiedottaminen tie- ja katuverkon vallitsevasta ja ennustetusta säästä ja kelistä. X X Matkan suunnittelua sekä varauksia tukevat tiedot kuten tiedot nähtävyyksistä ja muista reitin matkustajaa kiinnostavista kohteista, majoittumismahdollisuuksista sekä muista matkailupalveluista ja kohteista. LIITYNTÄPYSÄKÖINTI KUTSUJOUKKOLIIK. JA MATKOJEN YH. PÄÄSYN SÄÄTELY MAKSUNPERINTÄ JA PERINTÄ LIIKENTEEN OHJAUS RISKIKULJETUSTEN HALLINTA HÄIRIÖNHALLINTA, YKSILÖLIIKENNE HÄIRIÖNHALLINTA, JULKINEN LIIKENNE X = toiminto sisältyy arkkitehtuuriin O = toiminto rajapintana arkkitehtuurissa X X X X X Tiedottaminen vallitsevasta ja ennustetusta pysäköintitilanteesta. X X X Tiedottaminen joukkoliikenteen käyttäjille pysäkeillä, terminaaleissa ja ajoneuvoissa. KYSYNNÄN OHJAUS (KYS) 1 Liityntäpysäköinti Liityntäpysäköinti ja toimenpiteet, jolla se tehdään helppokäyttöisemmäksi, esim. tosiaikainen tiedotus, paikanvaraus ja integroitu maksunperintä. 2 Kutsujoukkoliikenne Joukkoliikennepalvelujen tuottaminen matkustajien yksilöllisiä tarpeita (lähtö- ja määräpaikka, aika jne.) vastaavasti tilauskeskuksen avulla. 3 Matkojen yhdistäminen Suurasiakkaiden (suurten matkamäärien maksajat kuten kunnat, läänit, LM, KELA, oppilaitokset jne.) matkojen ja matkaketjujen optimointi eri liikennevälineitä hyödyntämällä. 5 Tienkäyttömaksut Erilaisia keinoja periä poliittisiin päätöksiin perustuva maksu tien käytöstä (verotus, ruuhka- ja aluemaksut, tie-, silta- ja tunnelitullit jne.). 7 Pääsyn säätely Henkilöiden tai ajoneuvojen tietylle alueelle tai tiettyihin paikkoihin pääsyn säätely automaattisen tunnistuksen ja pääsyoikeuksien tarkistuksen avulla. X X X X X X X LIIKENTEEN VALVONTA 8 Joukkoliikenteen maksunperintä 9 Usean palvelun maksunperintä LIIKENTEEN OHJAUS (O) 1 Liittymien ja väylien ohjaus liikennevaloin 2 Verkon ohjaaminen liikennevaloin Maksuvälineen käyttäminen joukkoliikennepalvelun käytön yhteydessä. Saman maksuvälineen käyttäminen usean liikenne- ja muun palvelun käytön yhteydessä. Liikenteen ohjaaminen liittymässä ja väyläosuudella liikennevaloilla. Tieverkon linkeillä ja liittymissä koordinoidusti toteutettu liikenteen valo-ohjaus, jolla pyritään optimoimaan koko verkon toiminta. 3 Liikennevaloetuudet Tietyille tienkäyttäjäryhmille annettu etuus valoohjauksisissa liittymissä, tiejaksolla tai verkolla. 4 Paikallinen varoittaminen muuttuvin opastein Kuljettajien paikallinen varoittaminen muuttuvilla tienvarsiopasteilla havaitusta tai ennustetusta vaarasta tietyllä tiestön osalla. 5 Nopeudenohjaus Ulkoisten toimenpiteiden toteuttaminen ajonopeuksien ohjaamiseksi. Vaihtoehtoisten reittien viitoittaminen ja/tai reittiohjeiden antaminen muuttuvilla opasteilla. 6 Vaihtoehtoisille reiteille opastaminen muuttuvin opastein 7 Kaistaohjaus Ohjaustoimet nopeuksien ohjaamiseksi, kaistojen sulkemiseksi ja/tai niiden ajosuunnan muuttamiseksi. KALUSTON JA KULJETUSTEN HALLINTA (KAL) 1 Joukkoliikennekaluston hallinta Joukkoliikennekaluston seuranta, häiriötilanteiden havaitseminen, kuljetusten suunnittelu ja kaluston ohjaus. 3 Riskikuljetusten hallinta Viranomaisten toimet riskiaineiden ja tavaroiden kuljetusten ohjaamiseksi ja 5 Kunnossapitokaluston ja toimintojen hallinta 6 Hälytysajoneuvojen hallinta valvomiseksi Teiden ja katujen kunnossapitotarpeen havaitseminen ja ennakointi sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen, toimenpiteiden seuranta ja ohjaaminen. Toimet hälytysajoneuvojen ohjaamiseksi ja valvomiseksi. TelemArk toimintoprosessit TIEOTUS AUTOILIJOILLE TIEOTUS JULKISESTA LIIKENTEESTÄ LIITYNTÄPYSÄKÖINTI KUTSUJOUKKOLIIK. JA MATKOJEN YH. PÄÄSYN SÄÄTELY MAKSUNPERINTÄ JA PERINTÄ LIIKENTEEN OHJAUS RISKIKULJETUSTEN HALLINTA HÄIRIÖNHALLINTA, YKSILÖLIIKENNE HÄIRIÖNHALLINTA, JULKINEN LIIKENNE X = toiminto sisältyy arkkitehtuuriin O = toiminto rajapintana arkkitehtuurissa X X X X X X X X X O O X O O LIIKENTEEN VALVONTA 16

17 TelemArk toimintoprosessit TelemArk toimintoprosessit LIIKENNETELEMATIIKAN JA LIIKENTEEN HALLINNAN TOIMINTO Luettelo pohjautuu ISO:n jakoon ja Liikennetelematiikan kehittämisen suuntaaminen hankkeessa (LM 38/97) laadittuun toimintoluetteloon. Toimintojen rajauksen hyväksyi hankkeen johtoryhmä projektikonsortion esityksen pohjalta. HÄIRIÖNHALLINTA (HÄH) 1 Liikenteen häiriötilanteiden havaitseminen 2 Liikenteen häiriötilanteiden hoitaminen 3 Joukkoliikenteen häiriötilanteiden havaitseminen 4 Joukkoliikenteen häiriötilanteiden hoitaminen KULJETTAJAN TUKIJÄRJESTELMÄT (KULJ) 2 ynaaminen ajonopeuden säätäminen 11 Automaattinen nopeusrajoituksen pakottaminen TOIMINNON SISÄLTÖ Epätavallisen liikennetilanteen havaitseminen ja tunnistaminen, mukaan lukien onnettomuus. Liikennehäiriön havaitseminen ja tunnistaminen, tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen ja liikenteen ohjaaminen normaalien liikenneolojen palautumiseen saakka. Joukkoliikenteen häiriötilanteen havaitseminen ja tunnistaminen. Joukkoliikenteen häiriötilanteen havaitseminen ja tunnistaminen, tarvittavien toimenpiteiden toteutus (tiedotus, kaluston ohjaus jne.). Muuttuva ajonopeuden säätö, joka perustuu tiestä ja ajo-olosuhteista saataviin tietoihin. 9 Reittiopastus Tiedot valittujen kriteerien mukaisesta reitistä määräpaikkaan. 10 Hätäpalvelut Hätätilanteen (onnettomuus, ajon. rikkoutuminen jne.) havaitseminen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen avun saamiseksi paikalle. Ajoneuvon automaattinen maksiminopeuden pakottava säätö vallitsevan nopeusrajoituksen mukaan. TIEOTUS AUTOILIJOILLE TIEOTUS JULKISESTA LIIKENTEESTÄ LIITYNTÄPYSÄKÖINTI KUTSUJOUKKOLIIK. JA MATKOJEN YH. PÄÄSYN SÄÄTELY MAKSUNPERINTÄ JA PERINTÄ LIIKENTEEN OHJAUS RISKIKULJETUSTEN HALLINTA HÄIRIÖNHALLINTA, YKSILÖLIIKENNE HÄIRIÖNHALLINTA, JULKINEN LIIKENNE X = toiminto sisältyy arkkitehtuuriin O = toiminto rajapintana arkkitehtuurissa X X X X O X O O O O LIIKENTEEN VALVONTA VALVONTAJÄRJESTELMÄT (V) 1 Automaattinen nopeusvalvonta 2 Automaattinen risteysvalvonta 3 Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta 4 Automaattinen kuljetusten painon valvonta 5 Automaattinen kaistan käytön valvonta Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, joilla pyritään varmistamaan nopeusrajoituksen noudattaminen. Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, joilla pyritään varmistamaan, ettei ajeta päin punaista valoa. Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, joilla pyritään varmistamaan, että vaaralliset kuljetukset noudattavat annettuja kuljetusehtoja kuten sallittuja reittejä ja kuljetusajankohtaa. Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, joilla pyritään varmistamaan, että (raskaat) ajoneuvot eivät ylitä suurimpia sallittuja akseli- ja kokonaispainoja. Valvontaviranomaisten asettamien latteiden avulla tapahtuva toiminta, joilla pyritään varmistamaan ettei tietyille ajoneuvoille varattua kaistaa käytä muut ajoneuvot. TIEOTUS AUTOILIJOILLE TIEOTUS JULKISESTA LIIKENTEESTÄ LIITYNTÄPYSÄKÖINTI KUTSUJOUKKOLIIK. JA MATKOJEN YH. PÄÄSYN SÄÄTELY MAKSUNPERINTÄ JA PERINTÄ LIIKENTEEN OHJAUS RISKIKULJETUSTEN HALLINTA HÄIRIÖNHALLINTA, YKSILÖLIIKENNE HÄIRIÖNHALLINTA, JULKINEN LIIKENNE X = toiminto sisältyy arkkitehtuuriin O = toiminto rajapintana arkkitehtuurissa X LIIKENTEEN VALVONTA X X X X X 17

18 3.2.6 Arkkitehtuurin vaatimukset Toimijatyöpajojen pääosin ympäristötekijöistä ja strategiatiedoista kerätyt arkkitehtuurin vaatimuksiksi katsotut lauseet lähdetietoineen on kerätty taulukon CBAF.ls sivulle CBAF3. Jokaisesta lauseesta on arvioitu mihin telematiikkatoimintoon ja liikennemuotoon se liittyy. Vaatimuksille on myös ensimmäisen läpikäynnin yhteydessä keksitty 1-3 sanan lyhyt aihepiiriä kuvaava tunnus, jonka mukaan taulukko on ennen seuraavaa läpikäyntiä lajiteltu. Sivulle CBAF3 - Combined on laadittu yhdistetyt vaatimukset. Jokaisen vaatimuksen tunniste on lisätty edellisessä taulukossa niiden alkuperäisten vaatimusten kohdalle, jotka on yleistetty. Yleistettyjä vaatimuksia on 50 kappaletta: Tyyppi Tunniste Periaate Asiakaslähtöisyys Asi1 Arkkitehtuurin on tuettava asiakaslähtöistä toimintaa. Asiakassuhteesta kootaan kattava kokonaiskuva. Avoimuus Avo1 Arkkitehtuurin tulee mahdollistaa uusien ja uudentyyppisten palveluiden syntyminen Avoimuus Avo2 Arkkitehtuurin on tuettava palveluiden ketjuttamista ja kokoamista suuremmiksi lisäarvopalveluiksi. Ketjuttamisessa yksi palvelu tuottaa aineistoa toisen palvelun lähtötiedoksi. Arkkitehtuurin on pohjauduttava avoimiin järjestelmiin. Avoimuus Avo3 Arkkitehtuurin on prosessirakennetta noudattavia rajapintoja määrittelemällä tuettava liiketoiminnan ulkoistamista Avoimuus Avo4 Arkkitehtuurin on tuettava monitoimittajaympäristöä Toiminnallisuus Func01 Arkkitehtuurin on mahdollistettava tiedon ja palveluiden käyttöön liittyvän maksutiedon välittäminen ja kerääminen Toiminnallisuus Func02 Arkkitehtuurin on mahdollistettava joustava palveluiden ja tiedon hinnoittelu Toiminnallisuus Func03 Tiedotus ja maksujärjestelmät ovat kriittisiä toimintoja Toiminnallisuus Func04 Palveluiden käyttö useilla eri kielillä Toiminnallisuus Func05 Arkkitehtuurille asettavat vaatimuksia seuraavat lait: - Henkilöliikennelaki + asetus - Kilpailulainsäädäntö - Julkisuuslaki - Valmismatkalaki - Tekijänoikeuslainsäädäntö - Tietosuojalainsäädäntö - Työaikalaki ja työehtosopimukset - Pelastustoimilaki - Rautatienpitoa koskeva lainsäädäntö - Kuluttajalainsäädäntö - Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä - Tieliikenneasetus - Liikenneministeriön päätökset erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista - Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista Toiminnallisuus Func06 Kansainvälisten sopimusten huomioonottaminen - Kioton sopimus Toiminnallisuus Func07 Arkkitehtuurin on tuettava ympäristöasioiden huomioimista Toiminnallisuus Func08 EU:n direktiivien ja kehitysohjelmien huomiointi Toiminnallisuus Func09 Kartta ja paikkatiedosta saatavat hyödyt pyrittävä käyttämään sekä matkustajatasolla että liikennevälineissä Toiminnallisuus Func10 Arkkitehtuurin on tuettava eri liikennemuotojen joustavaa yhteiskäyttöä Toiminnallisuus Func11 Arkkitehtuurin on mahdollistettava liikenteen tilannekohtainen ohjaus huomioiden pistekohtaiset tilanteet, käyttäjä- ja ajoneuvoryhmät (julkinen liikenne, pitkät ajoneuvot, jalankulkijat) Toiminnallisuus Func12 Liikenteen ohjauksessa on huomioitava koko tie- ja katuverkon tehokas käyttö kokonaisuutena (vihreät aallot ym.) Toiminnallisuus Func13 Viranomaisohjeiden huomiointi: - Joukkoliikenteen suunnitteluohje (HKI) - Liikenneministeriön määräykset (älykortin käyttö tietyissä kuljetuksissa, ym.) Tyyppi Tunniste Periaate Toiminnallisuus Func14 Palveluiden tarjoaminen käyttäjäryhmän, henkilön, ajan ja paikan suhteen kohdistettuna. Toiminnallisuus Func15 Palvelut pyritään tekemään vuorovaikutteisiksi (esim. tiedotuksessa tiedon syöttömahdollisuus) Toiminnallisuus Func16 Telematiikan on edistettävä liikenteen sujuvaa, turvallista, taloudellista ja ympäristöystävällistä kulkua Toiminnallisuus Func17 Liikkumisen ennakoitavuutta on pyrittävä parantamaan mm. tiedottamalla häiriötilanteista ja tiedottamisen luotettavuudella Toiminnallisuus Func18 Arkkitehtuuriin sisällytettävä palvelun mittaamiseen tarvittava toiminnallisuus. Mittareita ovat mm.: - matkojen määrä - täsmällisyys - liikennevälineen tyyppi Käytettävyys Käy1 Palveluiden on oltava helposti saatavia, helppokäyttöisiä ja kattavia Maantiede Maan1 Arkkitehtuuri ei saa asettaa rajoituksia toiminnan maantieteelliselle sijainnille Maantiede Maan2 Arkkitehtuurin on sallittava aktoreiden sijainti Suomen rajojen ulkopuolella Organisaatio O1 Arkkitehtuurin on oltava riippumaton organisaatiomallista ja sallittava organisaation roolin muuttuminen. Julkishallinnon organisaatioita yhdistellään tai muutetaan liikelaitoksiksi. Yksityissektorilla muodostuu suurempia yksiköitä ja toisaalta pieniä erikoistuneita yrityksiä. Organisaatio O2 Tulevaisuuden vallitseva organisaatiotyyppi on prosessiorganisaatio. Arkkitehtuurin on tuettava prosessin kokonaishallintaa. Organisaatio O3 Arkkitehtuurin on mahdollistettava alueellinen yhteistyö eri organisaatioiden välillä. Verkottuminen. Organisaatio O4 Arkkitehtuurin ei pidä asettaa esteitä toimintojen kilpailuttamiselle. Liikennepolitiikka Pol1 Liikennemuodon suosiminen liikennepoliittisista syistä. (julkinen liikenne) Luotettavuus Rel1 Arkkitehtuurin on varmistettava kriittisten ja tietotekniikka (telematiikka) -riippuvaisten prosessin osien järjestelmien häiriön sietokyky ja valvottavuus. Tietoturva Sec1 Arkkitehtuurissa on laadittava tietoturvaluokitus ja sen mukainen luokitus annettava jokaiselle prosessikomponentille ja tietojoukolle. Tietoturva Sec2 Arkkitehtuurin on osoitettava missä ja mitä tietoturvapalveluita tulee käyttää. Standardit Sta1 Arkkitehtuurin on ohjattava kansallista maksujärjestelmästandardin kehitystä Standardit Sta2 Arkkitehtuurin tietoliikenne perustuu yleisesti hyväksyttyihin standardeihin. Nykyinen standardi on TCP/IP. Standardit Sta3 Arkkitehtuurin on ohjattava standardinmukaisiin laiteratkaisuihin Standardit Sta4 Bussikaluston telematiikkajärjestelmien standardointi Standardit Sta5 Seuraavat nimetyt standardit on tarkasteltava arkkitehtuurityössä - CEN standardit - WorldFlip tiedonsiirtostandardi ajoneuvon sis. Tiedonsiirtoon - TransModel tietokantamalli - EU:n graafisen esitystavan standardit - ATEX-Net - GF LM:n turvamoduulistandardi. Standardit Sta6 Standardointitarvetta olisi seuraavilla alueilla: - Viranomaisrekistereiden yhteiskäyttöisyys - takseilta kerättävät tiedot ja niiden esitysmuoto - tilauskeskusten yhteensopivuus - maksukorttijärjestelmät ja matkaliput - reitti- ja aikataulutiedot (erityisesti kutsujoukkoliikenne) Standardit Sta7 Teollisuusstandardeja käytetään kun sellainen on alueelle muodostunut Standardit Sta8 Arkkitehtuurin tulee ohjata yhtenäisten ratkaisujen käyttöön erilaisten rinnakkaisten ratkaisujen sijaan Tasa-arvo Tas1 Käyttäjien on pystyttävä hyödyntämään telemaattisia palveluita riippumatta heidän maantieteellisestä sijainnistaan, sosiaalisesta asemastaan, taloudellisesta tilanteestaan, käyttämästään liikennemuodosta tai uuden teknologian käytön osaamisesta. 18

19 Tyyppi Tunniste Periaate Tehokkuus Teh01 Tiedotuksen on voitava olla hyvin ajantasaista Tehokkuus Teh02 Telematiikan avulla tehostetaan henkilöresurssien käyttöä liikenteen ohjauksessa ja valvonnassa Teknologia Tek1 Arkkitehtuurin on mahdollistettava uusien teknologioiden mukaanotto. Esimerkiksi: WAP, UMTS, GPRS, Internet-TV, WWW, Internet, GSM SMS, paikannusteknologiat (GPS, GNSS), TETRA (VIRVE), älykortit, julkisen avaimen salaus, sähköinen raha, sähköinen identiteetti Vastuu Vas1 Arkkitehtuurissa on määritettävä tiedoille ja järjestelmille omistaja Volyymi Vol1 Arkkitehtuurin on skaalauduttava väestöjakauman ja ikärakenteen muuttumiseen ja liikennemäärän kasvuun. Muuttoliike, taloudellinen kasvu, keskittyminen, Volyymi Vol2 Liikenteen määrään, liikennemuotojen jakaumaan ja ajalliseen sijoittumiseen vaikuttavat etätyö, sähköinen kaupankäynti, muiden palveluiden aukioloajat, ympäristönormit, liikenteen ja polttoaineen verotus sekä liikennepolitiikka. Tyyppi Tunniste Periaate Volyymi Vol3 Pääkaupunkiseudun liikenteen jakaumaan ja määrään vaikuttavat toteutuessaan suuret liikennehankkeet. Marja-rata, länsimetro Espooseen, Jokeri-bussi sekä joukkoliikenne ja taksikaistat Yleistettyjä arkkitehtuurin vaatimuksia tulisi käyttää yleisinä vaatimuksina kaikissa arkkitehtuuria soveltavissa hankkeissa. Kullakin hankkeella on yleisten vaatimusten lisäksi joukko omia tarkempia vaatimuksiaan. 19

20 3.3 Nykyjärjestelmät Tämä kappale sisältää yhteenvedon kartoitetuista nykyjärjestelmistä ja käynnissä olevista hankkeista. Ecel tiedoston CAO.ls taulukkoon CAO7 on kerätty kattava luettelo. HKL - HASTUS, Joukkoliikenteen suunnittelu ja järjestelmä - JORE, YTV:n joukkoliikennerekisterin käyttäjä - Puhelinneuvontajärjestelmä - Internet tiedotus - Karttapalvelu internetissä - Aikatalumonitorit Helsingissä - Infokioski Helsingissä - Metron monitorit - Projekti pysäkki ja ajoneuvoinfo - Helsinki keskusta info 2000 infopisteet Ilmailulaitos - Matkustajainformaatio - Taksien ohjausjärjestelmä - Pysäköinnin ohjausjärjestelmä - Terminaalin infopisteet ja internet infopisteet Karttakeskus - Genimap GT Suomi - Muut Genimap tuotteet - Merikartat - MapInfo - RouteView Keski-Uusimaan, Seinäjoen ja Kuopion alueen kutsujoukkoliikenne - Kutsujoukko-liikenteen ohjausjärjestelmä Koiviston auto - Liikennetietojärjestelmä LM - Eteläsuomen lääninhallitus - Vallu, liikennelupajärjestelmä Matkahuolto - Matkustajainformaatiojärjestelmä - Maksukorttijärjestelmä - Matkahuolto, Seinäjoki, Rovaniemi, Tampere, Matkahuollon valtakunnallinen joukkoliikenteen älykorttijärjestelmä Matkain-hanke - MatkainInternetissä toimiva tietopalvelujärjestelmä ja matkailu-, luonto- ja kulttuuripalvelujen markkinapaikka. MEK - MIS, Market Information System: markkinoinnin informaatio-, tietohallinto- ja jakelujärjestelmä. - PROMIS, Professional Marketing Information Service: Suomen matkailutuotetiedon valtakunnallinen tiedontuotantojärjestelmä - RELIS, Research, Education and Library Information Service: matkailun tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja kirjastoalan palvelujärjestelmä. - Online Travel Guide, Internet palvelu PROMIS tiedon hakemiseksi - Tourism atalines, Matkailualan faktat - Etranet-palvelut, Etranet palvelu kohderyhmittäin PROMIS- ja MIS-järjestelmistä saatavalle tiedolle Rovaniemi, Seinäjoki, Vaasa - Kaupunkikorttijärjestelmät, paikallisia monisovellusjärjestelmiä, joissa älykorttia käytetäänerilaisten kunnallisten palveluiden maksamiseen. Tielaitos ja YTV - Liityntäpysäköinnin muuttuva opastus pääkaupunkiseudulla Tielaitos - Tietyörekisteri TITY - Lktieto, Liikennettä haittaavien tilanteiden tallennus, hallinta ja tiedon jakelu - Liikennekeskusten tietovarasto, järjestelmä, jonka avulla integroidaan Tielaitoksen perusjärjestelmät liikennekeskuskäyttöön - Ajantasaisen liikenne-tiedottamisen kotisivu - Liikennekamerat ja kuvantulkintaan perustuvat seuranta-järjestelmät - Liikennevalojen valvontaohjelmia - Useita erillisiä sään, kelin ja liikenteen mukaan ohjattavia tiejaksoja 20

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus

B 5 /2000. LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Arkkitehtuurikuvaus LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 5 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

TelemArk - Arkkitehtuurikuvaus

TelemArk - Arkkitehtuurikuvaus TelemArk - Arkkitehtuurikuvaus Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Version 1.0 Cap Gemini Oy Keijo Ruoti Traficon Oy Kristian Apple Jari Oinas Tomi Ristola VTT Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

TelemArk - Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri

TelemArk - Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk - Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Pekka Leviäkangas, VR-Yhtymä Oy Jukka Lähesmaa, VTT Yhdyskuntatekniikka Pasi Mäkinen, CapGemini Oy Jari Oinas, Traficon Oy

Lisätiedot

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja 21.9.2000 Sisällys 1 Työpajan agenda...3 2 TelemArk-yleisesittely...4

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B /2000. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. Tiivistelmäraportti

LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B /2000. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. Tiivistelmäraportti LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B /2000 Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri Tiivistelmäraportti Liikenneministeriö Helsinki, 2000 ISSN 1237-7449 OY EDITA AB Pikapaino,

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille.

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille Ohjeet ja ohjelma Luonnos 16.5.2002 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT...4 2 ETUKÄTEISVALMISTELU...5

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn

Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät. Jari Gröhn Älykäs liikenne ja EU:n vihreät kuljetuskäytävät Jari Gröhn Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset puristavat Julkinen talous on tiukkaa Innovaatiot

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERIÖN JULKAISUJA /00 TETR. Luonnos

LIIKENNEMINISTERIÖN JULKAISUJA /00 TETR. Luonnos LIIKENNEMINISTERIÖN JULKAISUJA /00 TETR /LLNHQQHWHOHPDWLLNDQNDQVDOOLQHQMlUMHVWHOPl DUNNLWHKWXXUL 7LLYLVWHOPlUDSRUWWL Luonnos 30.12.99 Liikenneministeriö Helsinki, 2000 ISSN 1237-7449 OY EDITA AB Pikapaino,

Lisätiedot

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista?

Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Mitä pitäisi nyt tehdä liikenteen telematiikassa? Onko telematiikka kallista? Risto Kulmala VTT Risto Kulmala 16.10.2003 Esityksen sisältö > Ratkaistavat ongelmat > Mitä telematiikalla voidaan tehdä? >

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN PERUSRAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN

LIIKENNETELEMATIIKAN PERUSRAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN LIIKENNETELEMATIIKAN PERUSRAKENTEIDEN Erikoistutkija Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka, PL 1902, 02044 VTT puh (09) 456 4990, fax (09) 464 850, Risto.Kulmala@vtt.fi JOHDANTO Liikennetelematiikka, eli

Lisätiedot

HelpDesk. Työpajan tai palaverin järjestämiseksi ota yhteyttä TelemArk HelpDeskiin.

HelpDesk. Työpajan tai palaverin järjestämiseksi ota yhteyttä TelemArk HelpDeskiin. Liikennetelematiikan arkkitehtuuri HelpDesk HelpDesk Liikennetelematiikan arkkitehtuuri (TelemArk) kuvaa tärkeimmät henkilö- ja tavaraliikenteen telematiikan prosessit. Prosesseja ovat esimerkiksi tiedotus

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikennelabra-päivä 01.04.2016 Thomas Casey, VTT Englanninkielinen raportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t255.pdf Mitä

Lisätiedot

Työpaja arkkitehtuurin soveltamiseksi Pro Telion koordinoimiin Oulun seudun hankkeisiin

Työpaja arkkitehtuurin soveltamiseksi Pro Telion koordinoimiin Oulun seudun hankkeisiin Arkkitehtuurityöpajat FITS-piloteille ja hankkeille 29.08.2002 1 (7) Työpaja arkkitehtuurin soveltamiseksi Pro Telion koordinoimiin Oulun seudun hankkeisiin Aika 29.8.2002 klo. 9.00 16.00 Paikka VTT, Oulu,

Lisätiedot

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille?

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Autotekniikan visiopäivä 17.1.2008 Helsinki Oy Matkahuolto Ab Pekka Hongisto toimitusjohtaja Langaton

Lisätiedot

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 Tielaitos Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Tielaitoksen selvityksiä 13/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA. Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus

LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA. Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B:24/98 Liikenteen ja matkailun informaatiojärjestelmien toteutus Liikenneministeriö Helsinki, 1998 ISSN 1237-7449 OY EDITA AB Pikapaino, Mariankatu 9 Helsinki

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Uusi arjen tietoyhteiskunta Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Kriittisiä kehitystekijöitä Kuinka teknologian mahdollisuudet hyödynnetään? Miten kuljetusten tehokkuutta

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014

SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 SUOMEN MAKSUNEUVOSTON EHDOTTAMAT TOIMENPITEET - MAKSAMISEN NYKYTILA JA TRENDIT 2014 1 TUNNISTAMINEN JA MAKSAMINEN VERKOSSA TÄYDENTÄÄ DIGITALISAATIOTA Dirty Money Banknotes are contaminated with an average

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT

LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT LIIKENTEEN OHJAUSKEINOT UUSIUTUVAN ENERGIAN JA ENERGIANSÄÄSTÖN/ENERGIATEHOKKUUDEN OHJAUSKEINOT PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIASSA Seminaari 29.02.2008 Tuuli Järvi Juhani Laurikko LIIKENTEEN

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

Älykäs liikenteen ohjaus, telematiikka ja vinjetti

Älykäs liikenteen ohjaus, telematiikka ja vinjetti Älykäs liikenteen ohjaus, telematiikka ja vinjetti Rekisteröinti- ja verotustoimialan kumppaniseminaari 1.10.2009 Yksikönpäällikkö Janne Huhtamäki 30.9.2009 1 Mitä on älykäs liikenne? Kerätyn tiedon avulla,

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys INFO- JA KÄYNNISTÄMISTILAISUUS 23.4.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting SysOpen Oyj Traficon Oy Raine Hautala & Seppo Öörni # 1 Taustaa Liikennetelematiikan

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset

Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset 2 Liikenne kasvavassa kaupungissa Helsinki kasvaa, liikenne lisääntyy Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat voimakkaasti. Helsingin väkiluvun

Lisätiedot

TöyssyTutka. Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan

TöyssyTutka. Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan TöyssyTutka Kilpailutyö Apps4Finland 2011 Ideasarjaan Idean kuvaus Suomen tiestön kunto rapistuu jatkuvasti käytettävissä olevien määrärahojen niukkuuden johdosta. Teiden ylläpidon tehostamiseksi tarvitaan

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Liikkuminen palveluina Mobility as a Service

Liikkuminen palveluina Mobility as a Service Mobility as a Service Suomesta älyliikenteen innovaatioalusta Suomeen kehitetään maailman ensimmäinen avoin innovaatioalusta liikkumisen palveluille. Tekes kokoaa -yhteisön, johon mukaan tulevien yritysten

Lisätiedot

TransSmart visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030. TransSmart seminaari 9.10.2014 Anu Tuominen ja Heidi Auvinen VTT

TransSmart visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030. TransSmart seminaari 9.10.2014 Anu Tuominen ja Heidi Auvinen VTT TransSmart visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030 TransSmart seminaari 9.10.2014 Anu Tuominen ja Heidi Auvinen VTT TransSmart tiekarttatyön tavoite Luoda kärkiohjelmalle yhteinen

Lisätiedot

Kutsuohjattu joukkoliikenne

Kutsuohjattu joukkoliikenne Kutsuohjattu joukkoliikenne Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 2.0 14.02.2004 Yleiskuvaus Kutsuohjattu joukkoliikenne Arkkitehtuuri kuvaa kutsuohjatun joukkoliikenteen toiminnallisena prosessina.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Älyliikenteen mahdollisuudet

Älyliikenteen mahdollisuudet Älyliikenteen mahdollisuudet 23.10.2014 Eetu Pilli-Sihvola erityisasiantuntija, älyliikenne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Älyliikenne? Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen liikenteen

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen sää- ja kelitiedon kuvien liikennetiedon kunnossapidon toimenpidetietojen analysointi tietojen täydennys ja tilanteen häiriön muuttuvien opasteiden Bussi Hälytysajoneuvo Häl. ajon. kuljettaja Palvelun

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT 2 3 Onko älyliikenne pelkkää sanahelinää vai oikeita palveluita? CO2 päästörajat vaikuttavat liikkumiseen

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Väliseminaari 18.1.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Kuvaus palvelumalleista Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 20.5.2014 Taloudellinen tilanne synkkä Miksi? Osaaminen on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus

HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus Sampo Hietanen Tieliikelaitos liikkujan palvelut puh. 040 565 7688 HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus PV 1 00.00.0000 Häiriöinfo-pilotti Pilotin

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Seminaari 14.4.2010 Armi Vilkman, VTT

Seminaari 14.4.2010 Armi Vilkman, VTT Älykkäiden Paikka-Aika-Suoritemaksujärjestelmien tietosuojakysymyksistä Seminaari 14.4.2010 Armi Vilkman, VTT 2 Sääntelystä Suomessa ja muualla hyvin tiedostettu, että paikannusperusteisiä palveluita tehtäessä

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot