Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto Lassi Hilska Iisaakki Kosonen Jani Granqvist

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto Lassi Hilska Iisaakki Kosonen Jani Granqvist"

Transkriptio

1 Kokousmuistio TKI sivu 1 FITS Hanke 3 "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" Hankeryhmän kokous klo Paikka: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen neuvotteluhuone Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto Lassi Hilska LVM Iisaakki Kosonen TKK Jani Granqvist VTT Poissa: Sirkka-Liisa Holmberg VR-Cargo Oy Jaakko Myllylä Tiehallinto 1 Tervetuloa, kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.20 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi FITSohjelman hankkeen kolme "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" hankeryhmän kolmanteen kokoukseen. 2 Asialistan hyväksyminen Asialista hyväksyttiin. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 4 FITS-ohjelman tilannekatsaus Jani Granqvist FITS-koordinaattorin edustajana esitti katsauksen FITS-ohjelman tilanteeseen muiden hankealueiden osalta: Hanke 1: Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Hankkeessa 1 on käyty keskustelua Pro-Telio ohjelmasta. Tärkeää olisi, että Telion projektit saataisiin FITS:n alle. Projektikatsaus: - liikenteen tietopalveluiden käyttäjäkeskeinen tuotteistus on käynnissä(esimerkkinä Mobiilikeli) - KALKATIn tuotantoympäristön toteutuksessa siirrytty tuotantoympäristöön elokuussa ja syyskuussa on tarkoitus tarkistaa sisältöä - Liikennetelematiikan pelisäännöt hankeessa on valmistunut raportti sisäiseen käyttöön - DARC-esiselvitys on käynnissä - Esiselvitys tavaraliikenteen telematiikan järjestelmäarkkitehtuurista valmistumassa

2 Kokousmuistio TKI sivu 2 - Help Desk -työpajat varattu vuodelle ITS Finland esiselvityksessä on käyty läpi muualta maailmasta saatuja kokemuksia - Etäluettavien älykorttien standardoinnissa laadittu selvitys standardin sisällöstä - Neljä uutta hanke-ehdotusta (taksien ajovälitys-järjestelmä, ajoneuvolaitteisiin liittyvien standardien soveltaminen Suomessa, Digiroad-palveluiden suunnittelu, IPv6 ja autoliikenne, rajaliikenteen GSM-palvelu) Hilska mainitsi, että tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuurityössä ehkä vuoden 2004 jälkeen tehtäisiin selvitystä liittyen tavaraliikenteen tietotarpeisiin mm. tiedotuspalveluiden kehittämiseksi. Hanke 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet Projektikatsaus: - Länsiväylän ruuhkavaroitus-järjestelmän arviointi valmistumassa - Kolme uutta hanketta: - Tampereen PARAS-hanke mukaan LVM/Hly:n ja Tampereen rahoittamana - Portnet-arviointi mukaan LVM/FITS:in ja MKL:n rahoittamana. Työssä tarkastellaan mm. hankkeen yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia. - palveluiden maksuhalukkuushanke LVM/FITS-rahoituksella. Työssä tarkastellaan asiakkaiden maksuhalukkuutta eri palveluiden suhteen. Hanke 4: Liikenteen häiriönhallinta Valmistuneita projekteja: - esiselvitys: Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta - mobiilisovellus Pilotti vaarallisten aineiden kuljetuksista ei käynnistynyt, koska taustalla ollut EUhanke ei ole mennyt läpi. JUSE-hanke (Junien seurantajärjestelmän kehittäminen) on mahdollinen pilotti (RHK, VR). Tiehallinto osallistuu aktiivisesti hätäkeskuksien tietojärjestelmien suunnittelutyöhön ja rajapintamäärittelyyn työhön voidaan myös kohdentaa FITS-rahoitusta. Hanke 5: Matkustajainformaatio HEILI-ohjelma (Henkilöliikenteen info-ohjelma) saanut paljon hakemuksia. Palveluportaalin toteutus on käynnistynyt samoin kuin useimmat johtoryhmän hyväksymistä hankkeista. Syksyllä mahdollisesti järjestetään fokusoitu haku. Kotisivu: Hanke 6: Älykäs liikenteen ohjaus Käynnissä kolme hanketta: - selvitys matkapuhelinpohjaisista pysäköinnin maksupalveluista (valmistumassa) - joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien integrointi sumeaan alueelliseen liikennevalo-ohjaukseen - matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiojärjestelmät

3 Hanke 7: Nopeuden säätely ja automaattivalvonta Kokousmuistio TKI sivu 3 Valmistuneita projekteja: - Esiselvitys nopeuksien automaattisesta valvonnasta Käynnissä: - Autojen telemaattiset nopeuden säätelyjärjestelmät - Automaattisen valvonnan mahdollisuudet tulevaisuudessa Hanke 8: Terminaalien telematiikka Käynnissä: - Sähköinen sinetti (E-seal) - Ilmaliikenteen liikennetietojärjestelmä toiminnallinen määrittely - TERMIS eli satamaterminaalin kontti-liikenteen ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen - Infolaituri-hanke (infopäätteitä mm. terminaaleihin ja satamiin) on toistaiseksi käsiteltävänä Tulevia tapahtumia: FITS-syystapaaminen säätytalolla klo FITS hanke 3 Liikenteen ja kuljetusten seuranta Hankkeen kolme projektien tilannekatsaus Matkapuhelinpaikannuksen hyödyntäminen liikennetietojen keruussa, pilotti ja pilotin arviointi Karhumäki kertoi, että matkapuhelinpaikannusta liikennetietojen keruussa käyttävä matka-aikapalvelupilotti on päättynyt. Palvelua arvioiva selvitys on käynnissä. Alustavat tulokset ovat näyttäneet hyviltä. Pilotti toimi moitteetta ja tuotti ajantasaista liikenteen sujuvuustietoa. Manuaalinen liikenteen seuranta Tienkäyttäjähavaintoihin perustuvan manuaalisen liikenteen seurannan toimintamallien kehittäminen on käynnistynyt elokuussa. Tiehallinnosta työtä asian parissa tekee Armi Vilkman-Vartia, joka jatkossa myös osallistuu hankeryhmien kokouksiin. Valtakunnallinen tiesääselvitys Luoma kertoi, että valtakunnallinen tiesääselvitys on laajentunut niin, että on päätetty ensin tehdä 'Tie- ja ympäristöolosuhteiden seurannan tavoitetila 2005' esiselvitys (valmistunut). Esiselvityksen jatkotyö on organisoitu elokuun lopussa pidetyssä työpajassa neljään osaan: sää- ja kelitiedot, kelirikkotiedot, talvihoitotiedot ja akuutti tienkäyttäjäpalaute. Tiesääasemien anturitestit

4 Kokousmuistio TKI sivu 4 Tiesääasemien anturitesteissä on nettosäteilyanturin asennuspaikassa havaittu ongelmia, jonka vuoksi mittaustuloksista ei kannata tehdä suurempia vertailututkimuksia. Anturi asennetaan uuteen paikkaan, jolloin tuloksia voidaan hyödyntää. Seurantaa täytyy jatkaa tulevan syksyn ja talven aikana. Kevyttiesääasemista saatu joitain tarjouksia ja syksyn aikana tavoitteena asentaa yksi tai useampi asema Utin testauspisteeseen. Kevyttiesääasemien soveltuvuutta kelinhavainnointiin tutkitaan ensi talven aikana. Digitraffic Kosonen kertoi, että Digitrafficin esiselvitykseen liittyen pidettiin 3.9 työpaja tiedonkeruuta varten eri osapuolten kesken. Esiselvityksessä kartoitetaan osapuolten intressit ja valmiudet mm. laitteistojen osalta, ja sen on tarkoitus valmistua huhtikuussa. Tampereen keskustassa menetelmää on tarkoitus testata käytännössä ensi kevään ja kesän aikana. Kitkamittausajoneuvon jatkokehitys ja tuotteistaminen Karhumäki kertoi Myllylän toimittaman raportin pohjalta, että pilottilaitteiston kanssa on edelleen joitakin ongelmia tietojen ja kuvan lähettämisen suhteen. Ongelmat pyritään ratkaisemaan syksyn aikana. Uutta tuotteistettua versiota kelimittarista on rakennettu kesän aikana ja se tullaan asentamaan syksyllä Etelä-Suomen linjaliikenteen (Savonlinja Oy) linja-autoon välille Helsinki-Kouvola. Laitteiston kokoa pyritty edelleen pienentämään, jotta se veisi mahdollisimman vähän tilaa linjaauton muilta toiminnoilta. Pyöräosan koko tulee olemaan n. 40 x 50 x 20 cm ja tietokone ja muu elektroniikka saadaan sopimaan n. 20 x 20 x 25 cm kokoiseen pakettiin. Saapuneet projektiehdotukset ETA-lokihanke Hilska esitteli Merenkulkulaitoksen ETA-lokihankkeen, jonka tarkoituksena on kerätä alusten ohitusaikoja (ETA, ETD, muut kiintopisteet) tietokantaan (laivaliikenteen seurantaa). Hankeryhmässä projektia pidettiin sopivana hankkeeseen kolme, kun rahoitus ja projektin käynnistyminen on varmistunut. Hilska neuvottelee vielä tarkemmin projektin yksityiskohdista Merenkulkulaitoksen kanssa. 6 Viestintä FITS newsletteriin on tulossa juttu ainakin matkapuhelinpilottiin liittyen. Aihe on myös esillä Väylät ja liikenne päivillä sekä ITS Wolrd Conference:ssa. Syyskuun lopulla järjestettävässä VIKING Domain 3:n työpajassa on esillä Satu Innamaan tekemä tutkimus 'Pääteiden lyhyen aikavälin matka-aikaennusteet'. 7 Muut asiat Ei muita asioita

5 Kokousmuistio TKI sivu 5 8 Seuraavat kokoukset Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 11. joulukuuta klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo LIITTEET Päivitetty hankekuvaus JAKELU Kokoukseen osallistuneet ja kutsutut Matti Roine LVM Risto Kulmala VTT Pekka Kulmala VTT (FITS-kotisivu)

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

HelpDesk. Työpajan tai palaverin järjestämiseksi ota yhteyttä TelemArk HelpDeskiin.

HelpDesk. Työpajan tai palaverin järjestämiseksi ota yhteyttä TelemArk HelpDeskiin. Liikennetelematiikan arkkitehtuuri HelpDesk HelpDesk Liikennetelematiikan arkkitehtuuri (TelemArk) kuvaa tärkeimmät henkilö- ja tavaraliikenteen telematiikan prosessit. Prosesseja ovat esimerkiksi tiedotus

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi

VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 51/2003 /L VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi Liikenne- ja

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin

MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001. Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 4/2001 Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan standardointiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA Osallistuminen kansainväliseen liikennetelematiikan

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

uutiset Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneturvallisuusyksikkö www.vtt.fi/rte/projects/fits

uutiset Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneturvallisuusyksikkö www.vtt.fi/rte/projects/fits uutiset 2/2003 3/2003 FITS on suomalainen liikennetelematiikan tutkimusohjelma. ITS on lyhenne sanoista Intelligent Transportation Systems (älykkäät liikennejärjestelmät). Liikenteen telematiikalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

HaiPro Vaaratapahtumien raportointi

HaiPro Vaaratapahtumien raportointi 15.6.2009 1 (6) HaiPro:n kehittämisen ohjausryhmän kokous 3/2009 pidettiin torstaina 11.6.2009 klo 10.30 14.30 Tecnopolis-talossa Start up Centerissä, Hiilikatu 3, Helsinki. Kokouksessa olivat paikalla

Lisätiedot

Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät. Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa

Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät. Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Intermodaaliset kuljetukset ja sähköiset järjestelmät Suomen ja Venäjän välisessä logistiikassa 1 Hankkeen loppuraportti Toimittanut Heikki Laaksamo

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri FITS-julkaisuja 20/2003 Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri Loppuraportti ISBN 951-723-881-9 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)

Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve) Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA VNK010:00/2003 9.6.2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 8.3.2005, klo 10.30-13.30 Paikka Osallistujat Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki) Osallistujalista liitteenä 1 Kokouksen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6)

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6) 10.1.2013 1(6) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2013 Aika 26.1.2013 klo 10:53 15:40 Paikka Läsnä SPEK Pasila Mika Jäntti, pj Esko Lehtonen, Länsi-Suomi Samuel Siliin, Etelä-Suomi Veli Lampela,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokous Aika: 6.6.2008 klo 9.13-11.12 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Läsnä: Ari Muhonen, TKK:n kirjasto, puheenjohtaja Kristiina Hormia-Poutanen,

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot