TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA -"

Transkriptio

1 Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ - OHJELMA - Liikenne- ja viestintäministeriön työpaja

2 Sisällys 1 Työpajan agenda TelemArk-yleisesittely Järjestelmäarkkitehtuurin sisältö Järjestelmäarkkitehtuurin lukeminen Järjestelmäarkkitehtuurin käyttö ministeriön näkökulmasta Prosessikohtaisten lopputulosten läpikäynti Toimintoprosessi Tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäkomponenttien hajautuskaaviot Standardit ja standardit rajapinnat Puutteet, kehitystarpeet ja jatkosuositukset Case LM - arkkitehtuurin käyttö liikennetelematiikan ohjaamiseen Yksittäisen palvelun arviointi Palvelun kuvaus Palvelun vertaaminen arkkitehtuuriin Puutteiden, kehitystarpeiden ja toimenpiteiden arviointi Reunaehtojen huomiointi Kehityksen ohjaus Arkkitehtuurin käyttö ja Raportointi...12

3 1 TYÖPAJAN AGENDA Paikka: Cap Gemini Oy, Niittymäentie 9, Espoo HPY:n karttalehti 11, ruutu Aika: Torstai TelemArk-yleisesittely Järjestelmäarkkitehtuurin sisältö Järjestelmäarkkitehtuurin lukeminen Järjestelmäarkkitehtuurin käyttö Tauko Prosessikohtaisten lopputulosten läpikäynti Toimintoprosessi Tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäkomponenttien hajautuskaaviot Standardit ja standardit rajapinnat Puutteet, kehitystarpeet ja jatkosuositukset Tauko Case LM - arkkitehtuurin käyttö liikennetelematiikan ohjaamiseen (Tauko noin kello 14.30) Yksittäisen projektin arvioiminen Kehityksen ohjaus Käyttö ja Yhteenveto päivästä Ohjelman kellonajat ovat ohjeellisia.

4 2 TELEMARK-YLEISESITTELY 2.1 Järjestelmäarkkitehtuurin sisältö Esitellään yleisesti Liikennetelematiikan kansallisen järjestelmäarkkitehtuurin tavoitteet, toteutus ja sisältö. 2.2 Järjestelmäarkkitehtuurin lukeminen Esitellään, miten järjestelmäarkkitehtuuria lähdetään lukemaan. Arkkitehtuurin lukuohjeet on kuvattu Kehittämissuunnitelman luvussa Arkkitehtuurin lukeminen. Kaikkia arkkitehtuuriraportteja ei ole tarkoitus lukea aina tarkasti kannesta kanteen vaan arkkitehtuuria voidaan lukea tarkoituksen perusteella valikoiden. Lukeminen on perusteltua aloittaa Arkkitehtuurikuvauksen sivulla 15 olevasta yleiskuvasta liikennetelematiikan prosesseista ja niiden välisistä yhteyksistä. Yleiskuvasta lukija voi siirtyä suoraan niihin Arkkitehtuurikuvauksen kappaleen 3 Käsitteellinen arkkitehtuuri prosessikuvauksiin, jotka häntä kiinnostavat. Prosessikuvauksiin tutustumisen jälkeen lukija voi siirtyä katsomaan samojen prosessien tietojärjestelmien hajautuskaavioita Arkkitehtuurikuvauksen lukuun 4 Looginen arkkitehtuuri. Tämän jälkeen lukija voi tutustua prosesseissa tunnistettuihin puutteisiin ja kehitystarpeisiin Kehittämisuunnitelman luvussa 4 ja tärkeimmiksi katsottuihin jatkotoimenpiteisiin luvussa Järjestelmäarkkitehtuurin käyttö ministeriön näkökulmasta Esitellään, miten ministeriö voi käyttää arkkitehtuuria hankearvioinnin lähtökohtana ja liikennetelematiikan kehityksen ohjaamiseen. Tätä on kuvattu Kehittämisuunnitelman luvussa 3. Lisäksi esitellään, miten eri organisaatioit voivat käyttää kansallista järjestelmäarkkitehtuuria oman työnsä lähtökohtana. Myös tätä on kuvattu Kehittämisuunnitelman luvussa 3.

5 3 PROSESSIKOHTAISTEN LOPPUTULOSTEN LÄPIKÄYNTI 3.1 Toimintoprosessi Seinällä isossa koossa Tiedotus julkisesta liikenteestä toimintoprosessi, jota työpajassa käytetään esimerkkiprosessina tulosten esittelystä. Esitellään esimerkkiprosessin kuvaustapa miten prosessikuvaus on syntynyt työpajassa varsinainen prosessi (prosessikomponentit, mitä niissä tapahtuu sekä komponenttien väliset yhteydet) Tietoturva- ja telematiikkariippuvuusluokitukset Keskustellaan esityksen oikeellisuudesta ja kattavuudesta 3.2 Tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäkomponenttien hajautuskaaviot Esimerkkiprosessin tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäkomponenttien hajautuskaaviot suuressa koossa seinällä. Esitellään esimerkkitapaus ja keskustellaan esityksestä. 3.3 Standardit ja standardit rajapinnat Esimerkkiprosessiin liittyvät standardit ja standardit rajapinnat suuressa koossa seinällä. Esitellään standardikuvaukset ja keskustellaan niistä Esitellään standardien rajapintojen kuvaukset katsotaan mistä yhteyksistä standardit rajapinnat ovat olemassa keskustellaan siitä, miten toimitaan, jos rajapintakuvausta pitää muuttaa tai laajentaa keskustellaan siitä, miten toimitaan, jos rajapintakuvausta ei ole 3.4 Puutteet, kehitystarpeet ja jatkosuositukset Tiedotus julkisesta liikenteestä esimerkkiprosessin puute- ja tarveanalyysikuvat selityksineen suuressa koossa seinällä. Lisäksi seinälle koottu toimenpiteet, jotka koskevat erityisesti esimerkkiprosessia.

6 Esitellään puutteet, tarpeet ja kehitysehdotukset. Keskustellaan havaintojen ja ehdotusten oikeellisuudesta ja tärkeydestä.

7 4 CASE LM - ARKKITEHTUURIN KÄYTTÖ LIIKENNETELEMATIIKAN OHJAAMISEEN 4.1 Yksittäisen palvelun arviointi Palvelun kuvaus Arvioitavana on kuvitteellinen hankehakemus TETRA II ohjelmaan. Rahoitusta hakevassa hankkeessa Pääkaupungin liikenneinfo Oy pilotoi pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ja pääkaupunkiseudulta lähtevien kaukoliikenteen bussien reitinsuunnittelupalvelua. Hankkeen tekninen yleissuunnitelma on seuraavassa kuvassa. Sybase SQL Server Esimerkkiehdotus Pääkaupunkiseudun JL-WEB palvelusta pysäkki.dat reitti.dat aikataulu.dat paik.txt vrpis.txt vuoro.txt liik.txt RS6000 palvelin SQ Server WAN Link esikäsittely palvelin WAN Link station_mh.dat stations_ytv.dat timetab_mh.dat timetab_ytv.dat FTPpalvelin reitinsuunnittelu palvelin MH_YTV.dbb LAN Link WEB palvelin HTML JAVA script Hankkeessa tuottajina toimivat Matkahuolto Oy ja YTV. Pääkaupungin liikennetieto Oy huolehtii reittisuunnitelmien tekemisestä ja WEB-palvelusta. Palvelu tarjotaan yhtenä Sonera Plazan osana Palvelun vertaaminen arkkitehtuuriin Prosessikuvaus Vertailun tekevät LM:n edustajat työpajan vetäjän avustuksella.

8 Seinällä suuressa koossa TelemArkin toimintoprosessi, joka vastaa arvioitavana olevaa hanketta. Rajataan toimintoprosessista komponentit ja yhteydet, jotka palvelu kattaa. Merkitään palvelussa mukana olevat organisaatiot muistilapuilla prosessikuvauksen arkkitehtuuriin aktoreiden kohdalle. Mikäli saman aktorin kohdalla on useampia todellisia toimijoita tehdään kullekin toimijalle oma prosessikomponentti. Täydennetään/muutetaan prosessikomponenttien nimiä tarpeen mukaan. Merkitään muutokset prosessikuvaan oikeille kohdilleen muistilapuilla. käyttäjä toinen prosessi haku/ vastaanotto palvelun joku muu käsittely palvelun tarjonta liikenneinfon liikenne YTV MH joukkoliikenneinfon reitti ja vuoro tieverkon tieverkon Looginen arkkitehtuuri Työpajan vetäjä esittelee, miten vertailu loogiseen arkkitehtuuriin tehdään. Seinällä suurena ko. palvelun kattava tietojärjestelmätoimintojen ja tietojärjestelmäkomponenttien hajautuskaavio. Rajataan tietojärjestelmätoiminnot ja yhteydet, joita palvelussa tarvitaan. Selvitetään palvelussa mukana olevien organisaatioiden oikeat järjestelmät ja sijoitetaan niiden nimet loogiseen arkkitehtuuriin oikeille paikoilleen muistilapuilla. Katsotaan tietojärjestelmäkomponenttien hajautuskaaviosta osat, joita palvelun toteutuksessa tarvittaisiin.

9 JORE WAN LK- TIETO other Puutteiden, kehitystarpeiden ja toimenpiteiden arviointi Seinällä ko. palvelun prosessikuvaus, josta puutteet ja tarpeet on osoitettu. Lisäksi puutteet, tarpeet ja ko. prosessiin liittyvät toimenpide-ehdotukset paperilla. Keskustellaan mitä ovat suunnitteilla olevan palvelun kannalta suurimmat puutteet ja kehitystarpeet nykyjärjestelmissä. Keskustellaan miten hyvin arvioitavana oleva pilotti paneutuu tai ratkaisee näitä tarpeita. Merkitään tärkeimmät pilotissa ratkeavat asiat toimintoprosessikuvaan oikeille paikoilleen. Pohditaan mitkä tärkeät kysymykset jäävät vastausta vaille ja voisiko hankkeelle osoittaa lisätehtäviä näiden miettimiseksi? Reunaehtojen huomiointi Työpajan vetäjä esittelee. Keskustellaan listatuista reunaehdoista. Seinällä ja erillisillä papereilla ko. toimintoprosessit, joihin on merkitty sovellettavat kansainväliset standardit ja sovitut kansalliset standardit rajapinnat. Poimitaan kuvauksista standardit, jotka hankkeessa olisi huomioitava. Tehdään muistilapuilla prosessikuvauksen viereen lista huomioitavista standardeista.

10 käyttäjä palvelun toinen prosessi käsittely palvelun tarjonta haku/ vastaanotto GDF RDS- TMC liikenneinfon joukkoliikenneinfon liikenne reitti ja vuoro ISO RDS-TMC tieverkon tieverkon ISO GDF Poimitaan kuvauksista standardit rajapinnat, jotka hankkeessa olisi huomioitava. Tehdään muistilapuilla prosessikuvauksen viereen lista huomioitavista rajapinnoista. Listataan vastaavasti palvelussa tarvittavat rajapinnat, joille siirtoformaattia ei ole yhteisesti sovittu. käyttäjä toinen prosessi haku/ vastaanotto palvelun liikenneinfon olennainen rajapinta liikenne käsittely palvelun tarjonta standardi rajapinta puuttuu joukkoliikenneinfon tieverkon tieverkon reitti ja vuoro olennainen rajapinta 4.2 Kehityksen ohjaus Työpajan vetäjä esittelee yhden esimerkin, miten TETRA II -ohjelman yksi hankealue voidaan liittää arkkitehtuurin prosessikuvauksiin. Esimerkkinä toimii TETRA II -ohjelman osahanke 4 Liikenteen häiriötilanteiden hallinta, jota verrataan TelemArkin Häiriönhallinta, Yksilöliikenne -prosessiin.

11 osa-alueen rajaus 1 riskikulj. hallinta Tiedotus autoilijoille ajoneuvo havaitseminen tunnistettu havainnoija havaitseminen 2 3 tienpitäjä havaitseminen vastaanotto hoito pelatustoimi havaitseminen vastaanotto hoito poliisi havaitseminen vastaanotto hoito Käydään läpi prosessiin liittyvät TelemArkin kehittämissuunnitelmassa määritellyt tärkeimmät puutteet ja kehitystarpeet. Ja arvioidaan ollaanko Liikenteen häiriötilanteiden hallinta osahankkeessa tai jossakin muussa hankkeessa tekemässä näitä asioita. Puute/tarve 1. Häiriö välittäminen ajoneuvosta prosessi ja yhteydet puuttuvat 2. Häiriö välitys ja vastaanotto viranomaisten välillä kehitysasteella - muoto epäyhtenäistä 3. Häiriötilanteiden hoitamisen yhteistyömallit kehitysasteella Jne. Vastaus Ei sisälly nykyisiin hankkeisiin TETRA II osahanke 4, osahankeessa 1 rajapintojen kuvaukset TETRA II osahanke 4 Keskustellaan Arkkitehtuurin ja hankkeiden yhdistämisen järkevyydestä Miten hankkeet pitäisi kytkeä arkkitehtuuriin 4.3 Arkkitehtuurin käyttö ja Keskustellaan siitä miltä arkkitehtuuri vaikutti onko siitä hyötyä liikenneministeriölle ja alan organisaatioille. Työpajan vetäjä esittelee ajatuksia siitä, mitä asioita arkkitehtuurin on liittyy Keskustellaan, miten arkkitehtuurin tulisi organisoida

12 5 RAPORTOINTI Jokaisesta työpajasta tehdään lyhyt muistio, jossa käsitellään seuraavia asioita Miten työpajan osanottajat kokevat arkkitehtuurin käytön Miten osanottajat kokivat työpajan (hyödyt/haitat) Palaute arkkitehtuurin sisältöön ja on Työpajakohtaisten muistioiden perusteella tehdään yhteenveto, jossa arvioidaan tarvetta toteuttaa uusia työpajoja ja tehdään suositus jatkotoimenpiteiksi.

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin

ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin ELearning ei ole ratkaisu koulutuksen ongelmiin verkko voi olla työkalu kätevämpään viestintään. eli miten suunnitella verkko-opetusta, miten arvioida opetuksen verkkotyökalujen kustannus- ja resurssivaikutuksia,

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot