- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1"

Transkriptio

1 - Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

2 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2

3 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä hyvitykset Vuoden 2014 talousarvion käyttötalous toteutuu talousarvion mukaan, lukuun ottamatta jäsenkuntien potilaiden muista sairaanhoitopiireistä/sairaaloista saamien hoitojen kustannuksia. Yhtymähallitus päätti kuluvan vuoden sairaanhoidon ja ns. ylepäivystyksen palvelumaksujen 3 Me:n määräisestä hyvityksestä. Toinen vähintään saman kokoluokan hyvitys käsitellään sairaanhoitopiirissä ennen Tällä hetkellä arvioimme, että sairaanhoidon tilikauden tulos tullee olemaan +-0. Tero Mäkiranta 3

4 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2014: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,9 % Tilikauden tulos +5,0 Me Jäsenkuntien palvelumaksut +12,3 % (vrt. 1-7/2013) Palveluhinnasto + 8,3 % Ostopalvelut +29,2 % 1. hyvitys/palautus yhall / 154 ; yht. 3,0 Me. Hyvitys n. 2,2 %-yksikköä palveluhinnaston mukaisesta laskutuksesta Toinen hyvitys/palautus loppuvuodesta todennäköinen Tero Mäkiranta 4

5 - TA Yhtymähallituksessa / 159 Tero Mäkiranta 5

6 Tiivistelmä TA 2015 laadintavaiheista: jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen tuli laadintaohjeen mukaan olla vuonna 2015 enintään + 2,9 % verrattuna vuoden 2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Toimialueiden ja liikelaitoksen ensimmäisissä ehdotuksissa jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu oli noin + 7,9 %. Toukokuun johtajistossa tehdyn karsinnan sekä yhtymähallituksen kesä- ja heinäkuun evästyksen jälkeen; yhtymähallituksen elokuun kokouksessa käsittelemän talousarvioluonnoksen kasvu oli raamissa, ollen + 1,3 %. investointiesitys tuli laatia siten, että esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. Vuosien aikana tarvitaan ulkopuolista rahoitusta/lainaa erityisesti Lasten- ja naistentalon, K1 K2 hankkeiden, Satakunnan keskussairaalan psykiatrian uudisrakennushankkeen ja liikelaitoksen apteekin uudisrakennushankkeen rahoittamiseen. Esitys sisältää em. kohteet, ja niiden toteuttaminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta (lainanottoa). Lainanlyhennykset alkavat vuonna tilikauden tulostavoitteiden tuli olla vähintään +/- 0,0 Me; esitys on alijäämäinen 2,97 Me, joka vastaa n. 1,1 % -yksikköä palvelumaksuista vuositasolla. Alijäämästä 1,0 Me on liikelaitos Satadiagin alijäämää Tero Mäkiranta 6

7 - TA 2015 tuloslaskelma - Tero Mäkiranta 7

8 Tero Mäkiranta 8

9 TA 2015 henkilöstöbudjetti: Palkkabudjetti on tehty 0,95 % kasvulla, josta 0,60 % ja voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutus 0,35 % henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamien mahdollisien palkkausmuutoksien vaikutukset ja muusta varautumisesta (koulutus, sairauslomat) aiheutuvat lisäpalkkauskulut Henkilösivukulut: Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 22,3 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee varhemaksu 1,0 Me aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sairaanhoitoon 6,8 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä 28,8 % Tero Mäkiranta 9

10 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2015 Laadintaohjeen mukaan tavoitteena oli laatia vuoden 2015 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +2,9 % verrattuna vuoden 2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Laadintaohjeen mukaisesti talousarvioehdotus 2015 pitää sairaanhoidon osalta sisällään uutena toimintona Rauman vaativan hoitotason yksikön (n.0,5 Me). Lisäksi uutta on Lasten ja naisten talon käyttöönotosta aiheutuvat kulut (n. 2,0 Me) ja Effica potilastietojärjestelmän käyttöönotosta ja Kantapalveluihin liittymisestä aiheutuvat kulut (n.1,0 Me). Palvelumaksujen kasvu sairaanhoidossa on esityksen mukaan vuoden 2014 talousarvioon verrattuna vain: +1,4 %. Talousarvioehdotukseen sisältyy muina tuottoina sairaanhoitoon RAS:n kiinteistön 3 Me:n myyntivoitto, joka alentaa sairaanhoidosta jäsenkunnilta perittävää määrää. SAIRAANHOITO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Myyntituotoista palvelumaksujen erittely *) 2015 % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,6 Erityisvelvoitemaksut ,2 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,2 josta muut ,3 Ostopalvelut ,2 Jäsenkunnat yhteensä ,3 Täyskustannusmaksut ,0 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,6 Palvelumaksut yhteensä ,4

11 - TA 2015 toimialueittain - Tero Mäkiranta 11

12 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,3 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,6 Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito ,0 Pkl-käynnit, yleislääketieteen päivystys ,0 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Yleislääketieteen päivystys % Lääkärikäynnit ,9 Hoitajakäynnit ,7 Puhelinkonsultaatiot ,0 Pkl-käynnit yht , Tero Mäkiranta 12

13 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon (palkat sivukuluineen) Toimialue yhteensä ilman uutta toimintaa - tutkimus- ja kehittämisraha poistettu yksi uusi sairaanhoitaja; geronomi siirtyy toimialueelta K kaksi perushoitajaa sairaanhoitajiksi kolmen sh:n palkka koko vuodelle (v vain 1.6.alkaen) tarvikkeet; N42 Ensihoitopalveluissa palveluiden ostot Medbit opetus ja kulttuuripalvelut potilaskuljetukset muut toimintakulut x-kuljetukset Ensihoitopalvelut uutena Vaativa hoitotaso / Rauma ulkoiset menot sisäiset menot tulot ilman erityisvelvoitetta erityisvelvoitteet Tero Mäkiranta 13

14 Konservatiivisen hoidon toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,2 Henkilösivukulut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,9 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,5 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 14

15 Konservatiivisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Lastentautien vastuualue siirtyy uuteen toimialueeseen Määrärahavaikutus Palkat lastentautien palkat lääkäri karsittu tutkimus- ja kehittämistoiminnasta lastentautien lääkärikoulutuksen osuus ihotautien lääkärikoulutuksen osuus geriatrian lääkäripalkkoja, ei budj hengityshalvauspotilaille 1½ hoitotiimi (2 potilasta enemmän ) sanelujen käsittelyyn siirtynyt 4 (kir., gyn. ja päiv.)+ lisäys erilliskorvauksiin tähystykseen siirtynyt kirurgialta 2 sh ja 1 os.siht sairaanhoitajan palkka vähennetty sisätaudeilta ylihoitajan palkka vähennetty hallinnosta syöpätaudeilta vähennetty muun henkilökunnnan ja sijaisten palkkoja ger osastonsihteeri ja fys kuntohoitaja virkapankkiin, ei budjetoitu sisätaudeilta 4 avointa sh virkapankkiin, ei budjetoitu palkkamuutokset vrt määrävuosikorotukset, järjestelyvaraerät yms sisätaudeilla vakanssipankkiin sh toimia, tilalle budj. sijaisia Palkkojen sivukulut edellisten sivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat lastentautien tarvikkeet apuvälineet Palvelujen ostot tietopalvelukustannusten (Medbit) nousu muut ulkopuoliset ostopalvelut konserv erityistason ostopalvelujen nousu erityistason ostopalv.lastentautien siirto Tuet ja avustukset hengityshalvauspotilaat; 2:n lisäys Muut kulut leasing (mm. kotidialyysi, uniapneapatjat) hoitomaksusaatavat Yhteensä

16 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Kulut Palkat Henkilösivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Tuet ja avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä, ulkoiset Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Oma tuotanto Hoitopäivät Hoitojaksot Pkl-käynnit Tero Mäkiranta 16

17 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Henkilöstökulut Naisten- ja lastentautien opettajien palkat (hallinto) Hallinnon palkat Lastentautien ylilääkäri (siirtynyt hallintoon) Naistentaudeilta ja synn. Siirtynyt kaksi sihteeriä sanelujenpurkukeskukseen Naistentaudeille budjetoitu erikoislääkärin virka 100% Lääkintavahtimestari 50% siirtynyt kirurgiasta lastenkirurgiaan Muun henkilökunnan sijaismäärärahojen lasku (Lastentaudit) Lääkäreiden erilliskorvauksia nostettu toteuman tasolle (Lastentaudit) Vähennetty lääkäripalkkoja (Lastentaudit) sihteeriä siirtynyt sanelujen käsittelykeskukseen % sairaanhoitaja siirtynyt korvataudeilta lastentaudeille % sh leikosta naistentaudeille % sihteeri siirtynyt kirurgiasta lastenkirurgiaan Erikoislääkärin vakanssi siirretty lastenkirurgialle kirurgiasta Ulkopuoliset palkkiot (lastenkirurgia) ei ole budjetoitu aiemmin Vähennetty sh:n sijaismäärärahoja (Lastentaudit) Sairaanhoitajien JVE (Lastentaudit) Sivukulut edellisiin 28 % Sivukuluprosentin nousu (27,7 -> 28,1) perustuu arvioon Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Palvelujen ostot Ostopalvelulääkärit (lastentaudit sis. Lastenkirurgian ) Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (lastentaudit) Lääkärikoulutus (hallinto) Erityistason ostopalvelut (hallinto) Medbitin kustannusten nousu ( > ) Ulkopuoliset ostopalvelut (hallinto) Potilasvahinkovakuutus Muut kulut Saatavien poisto Yhteensä

18 Operatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,2 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,0 Tuet ja avustukset 43 0 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,9 Hoitojaksot ,9 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 18

19 Operatiivisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Henkilöstökulut Ylihoitaja (hallinto) sh tullut PKS:stä Kuvaaja (Silmätaudit) sh siirtynyt kirurgiasta endoskopiaan Hoidonvaraaja ja sh (Kirurgia) Apulaisosastonhoitaja 50% (Kirurgia) Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueelle siirtynyt henkilökunta Lääkintävahtimestari 50% siirtynyt lastenkirurgiaan sihteeriä siirtynyt (2 sanelujen käsittelykeskukseen 1 endoskopiaan) Sihteerin virka muutettu sosiaalityöntekijäksi Sh 50 % siirtynyt korvataudeilta lastentaudeille Vähennetty sh:n sijaismäärärahaa (Korvataudit) Vähennetty 50% erikoislääkäri (verisuonikirurgia) Vähennetty erikoistuva lääkäri (leikkaussali) Vähennetty sh:n sijaismäärärahaa (Kirurgia) Lisätty muun henkilökunnan sijaismäärärahaa (Teho) SH:n ja muun henkilökunnan JVE vuonna Lääkäreiden palkankorotukset Erikoislääkäri (Silmätaudit) Erikoislääkärin vakanssi lastenkirurgiaan (ollut erikoistuvan pohjana) Erikoislääkäri (gastrokirurgi, kirurgia) Lääkäreiden erilliskorvausten nousu Erikoislääkäriä 50 % (leikkaussali) Sivukulut edellisiin 28% Sivukuluprosentin nousu (27,7 -> 28,1) perustuu arvioon Varhemaksun nousu Aineet, tarvikkeet ja tavarat Silmätautien leikkaussalin tarvikkeisiin lisäys K-salin tarvikkeiden lisäys Kuulokojeet Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueelle siirtyneet kulut Palvelujen ostot Erityistason ostopalvelut ( > ) Medbitin kustannusten nousu (pl. Naiset ja laskir > ) Ulkopuoliset ostopalvelut Rekryraha (Välinehuolto) Muut kulut Saatavien poisto Yhteensä

20 Psykiatrisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,0 Pkl-käynnit ,4 Päivätoimintakäynnit ,4 Päiväosastopäivät ,0 Kuntoutuskotipäivät , Tero Mäkiranta 20

21 Psykiatrisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon: Henkilöstökulut Lääkäripalkkojen nousu, budjetoitu vakanssien mukaan Sairaanhoitajien palkkojen nousu Muun henkilöstön palkkojen vähennys Erilliskorvausten nousu Varhe -maksun vähennys ( >75.200) Sivukulujen osuus 28% Vuoden 2014 talousarviossa neuropsykiatrian työryhmälle budjetoitiin vain 6 kk palkat erikoislääkäri,neuropsykologi, sos.työntekijä ja sairaanhoitaja. Vuoden 2015 talousarviossa palkkakustannukset koko vuodelle, nousu sivukuluineen. Palvelujen ostot Medbit Oy:n kustannusten nousu ( > ) Eritystason ostopalvelujen lisäys ( > ) Muut kulut Poistot puuttuvat (budjetoitu huollon toimialueelle) v Yhteensä Tero Mäkiranta 21

22 Sosiaalipalvelujen toimialue Sosiaalipalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset ,9 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,1 Käyttöpäivät Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) ,1 Ryhmäkodit (Asumispalvelut) ,0 Ohjattu asuminen Tuettu asuminen ,0 Perhehoito ,3 Kamu-Tupa , ,4 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,4 Työ- ja päivätoiminta ,8 Suojatyö/Tyke , , Tero Mäkiranta 22

23 Sosiaalipalvelujen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt v2014 talousarvioon Työhönkuntoutuspalvelujen päättyminen; palkat ja sivukulut Laitoshoidon hajauttamisen aikataulullinen henkilöstöresurssointi lääkäri; henkilösivukulut Ostopalvelulääkäri Uuden ryhmäkodin vuokra (Ulvila) Medbit Oy kustannusten nousu Muut yksikkökohtaiset/ yksittäiset kuluerät Rahoituskulut ja- tuotot Poistot Yhteensä Tero Mäkiranta 23

24 Huoltokeskus Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,8 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,5 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,1 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,9 Muut toimintakulut ,4 Toimintakulut yhteensä ,6 * Logistiikkakeskuksen TA2015 talousarvio sisältää kuljetuspalvelut Hankintapalvelut, nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,5 Henkilösivukulut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,4 Muut toimintakulut ,2 Toimintakulut yhteensä ,7

25 Huoltokeskus Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Menot Henkilöstökulut , josta E-talo laitoshuoltajat , josta E-talo ruokapalvelut , josta M28 siivouspalvelut , josta M26 palkat vähentyneet , josta E-talo sivukulut: sivukulut ja ruokapalvelut , josta muut sivukulut , josta varhemaksu Aineet, tarvikkeet ja tavarat, , josta E-talo , josta M2730 sähkökulutuksen kasvu , josta M2730 höyryenergian hinnan korotus , josta M2710, M2712 huoltotarvikkeiden alibudjetointi , josta ruokahuolto , josta logistiikkakeskus , josta hankintapalvelut Palvelujen ostot, , josta huoltopalveluiden ostot , josta E-talo , josta M2710 huoltopalveluidenn alibudjetointi , josta M2730 jätehuollon hinnan korotus , josta M2740 huoltosopimusten indeksikorotukset , josta MedBit nousu , joka sis E-talo , josta toimisto- ja pankkipalvelut , josta opetus ja kulttuuripalvelut Avustusten lisäys, lääkäriauto Muut kulut kiinteistövero Muut kulut kiinteistövero, E-talo Muut kulut, koneiden ja laitteiden vuokrat, logistiikkakeskus Yhteensä Tuotot Toimintatuottojen lisäys > Nettovaikutus

26 Yhtymähallinto Yhtymähallinto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,7 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset , Tero Mäkiranta 26

27 Yhtymähallinto Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Keskustoimisto Henkilöstökulut Toimistosihteeri, projektipäällikkö 50% Potilasturvallisuuskoordinaattori 50% -> 100% (rah.sis. kehittämishankkeista) Aineet ja tarvikkeet Lehdet ja julkaisut (tieteellinen kirjasto) Palvelujen ostot Hoitotieteen professuuri 50% -> 100% Sähköiset palvelut (tieteellinen kirjasto) Tietopalvelut Muut kulut Biopankki Vuokrat (lääkäriopiskelijat) RASin kiinteistön myyntivoittto (muut tuotot) Yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimintakulut Huom! nettobudjetoitu yksikkö, vastaavasti tulojakin enemmän omarahoitusosuus euroa ( eur vrt. ta 14) Henkilöstö- ja laskentakeskus Palvelujen ostot Exreport ja muut palvelut (Kuntapro) Asiantuntijapalvelut Postimaksut Tietopalvelut: Talousjärjestelmän uusiminen ja tietovarasto Kuntarekry Skannausarkisto Muut Yhteensä Kaikki yhteensä

28 - TA 2015 kuntataulukot - Tero Mäkiranta 28

29 Sairaanhoito Oman toiminnan arviot perustuvat /2014 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 1-5/2014 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2015 tasaus 2015 ta 2014 *) 15/ta14 Eura ,0 Eurajoki ,5 Harjavalta ,9 Honkajoki ,1 Huittinen ,3 Jämijärvi ,7 Kankaanpää ,9 Karvia ,9 Kokemäki ,6 Köyliö ,9 Lavia ,9 Luvia ,1 Merikarvia ,1 Nakkila ,4 Pomarkku ,4 Pori ,4 Rauma ,4 Siikainen ,0 Säkylä ,0 Ulvila ,3 Yhteensä ,3 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat ,6 YHTEENSÄ ,4 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

30 Sairaanhoito Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,6 3,6 Eurajoki ,5 4,3 Harjavalta ,4-4,4 Honkajoki ,6 5,8 Huittinen ,0-2,0 Jämijärvi ,4 1,9 Kankaanpää ,6-1,6 Karvia ,2-1,8 Kokemäki ,8 4,5 Köyliö ,6 9,5 Lavia ,7 5,1 Luvia ,5-4,8 Merikarvia ,4 10,6 Nakkila ,9 1,5 Pomarkku ,0 16,6 Pori ,8 3,5 Rauma ,4 3,8 Siikainen ,6 10,7 Säkylä ,3 7,3 Ulvila ,7-0,1 Jäsenkunnat yhteensä ,6 2,7 Vakuutusyhtiöt ,0 12,5 Muut kunnat ,6 8,9 Kuntalaskutus yhteensä ,7 2,8 Oma toiminta = sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelut lukuun ottamatta erityistason ostopalveluja.

31 Sairaanhoito Erityistason ostopalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat *) v / /2013 Eura ,5 47,1 Eurajoki ,1-10,1 Harjavalta ,0-19,3 Honkajoki ,6 0,0 Huittinen ,3-4,4 Jämijärvi ,5-24,2 Kankaanpää ,6-14,2 Karvia ,2-31,1 Kokemäki ,7 38,1 Köyliö ,1 115,8 Lavia ,7 6,1 Luvia ,8-38,4 Merikarvia ,6 5,4 Nakkila ,1 2,9 Pomarkku ,9-5,9 Pori ,0 16,9 Rauma ,9 21,0 Siikainen ,6-24,2 Säkylä ,3 60,7 Ulvila ,0 50,0 Jäsenkunnat yhteensä ,2 14,2 Vakuutusyhtiöt 14 Muut kunnat 0 Kuntalaskutus yhteensä ,2 14,2 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

32 Sairaanhoito Erityisvelvoitteet, Muut Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,2-28,2 Eurajoki ,7-27,8 Harjavalta ,4-28,8 Honkajoki ,8-28,6 Huittinen ,7-28,4 Jämijärvi ,7-28,5 Kankaanpää ,6-27,9 Karvia ,6-28,5 Kokemäki ,9-29,2 Köyliö ,2-29,5 Lavia ,7-28,5 Luvia ,3-28,0 Merikarvia ,1-28,9 Nakkila ,8-28,4 Pomarkku ,1-28,8 Pori ,8-27,7 Rauma ,9-27,7 Siikainen ,9-28,5 Säkylä ,1-28,9 Ulvila ,7-28,5 Jäsenkunnat yhteensä ,3-28,1 Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,0 14,1 Eurajoki ,5 14,7 Harjavalta ,2 13,2 Honkajoki ,6 13,5 Huittinen ,5 13,7 Jämijärvi ,5 13,7 Kankaanpää ,5 14,6 Karvia ,4 13,5 Kokemäki ,6 12,5 Köyliö ,9 11,9 Lavia ,6 13,6 Luvia ,2 14,3 Merikarvia ,9 12,9 Nakkila ,6 13,7 Pomarkku ,8 13,1 Pori ,6 14,8 Rauma ,7 14,8 Siikainen ,8 13,6 Säkylä ,9 12,9 Ulvila ,5 13,5 Jäsenkunnat yhteensä ,2 14,3 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,3-28,1 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,2 14,3

33 YLE-päivystys TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,3 11,9 Eurajoki ,9-4,1 Harjavalta ,4-7,9 Honkajoki ,6-14,9 Huittinen ,6 37,6 Jämijärvi ,1 4,2 Kankaanpää ,4-13,8 Karvia ,8-25,2 Kokemäki ,9-1,8 Köyliö ,8 18,2 Lavia ,5-18,1 Luvia ,5 2,1 Merikarvia ,4 5,2 Nakkila ,6-9,7 Pomarkku ,9 4,6 Pori ,6-2,0 Rauma ,0-27,7 Siikainen ,8 23,1 Säkylä ,5-8,9 Ulvila ,7 0,9 Jäsenkunnat yhteensä ,8-1,4 Vakuutusyhtiöt ,0 24,6 Muut kunnat ,8 36,3 Kuntalaskutus yhteensä ,8 0,5 Vuoden 2015 talousarvion laskelmien arvion pohjana on käytetty 1-6/2014 toteutunutta laskutusta.

34 Sosiaalipalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,9-17,2 Eurajoki ,7-1,4 Harjavalta ,8-19,3 Honkajoki ,6-4,7 Huittinen ,2 10,4 Jämijärvi ,7 25,4 Kankaanpää ,1 26,6 Karvia ,2-9,9 Kokemäki ,3-4,2 Köyliö ,4-9,1 Lavia ,7 1,9 Luvia ,5-22,0 Merikarvia ,5-5,1 Nakkila ,0 1,9 Pomarkku ,5 54,8 Pori ,0 14,8 Rauma ,3-4,0 Siikainen ,0-75,7 Säkylä ,6 9,6 Ulvila ,9-1,4 Jäsenkunnat yhteensä ,9 2,8 Muut kunnat ,6-18,1 Kuntalaskutus yhteensä ,5 1,0 TA 2015 laskelma perustuu 1-4/2014 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista

35 TA Elokuun hallituksen jälkeiset muutokset - Tero Mäkiranta 35

36 Mitä on tehty: Palkkavarausta on pienennetty: Palkkabudjetti on tehty 0,95 % 0,60 % kasvulla, josta 0,60 % ja voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutus 0,35 % henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamien mahdollisien palkkausmuutoksien vaikutukset ja muusta varautumisesta (koulutus, sairauslomat) aiheutuvat lisäpalkkauskulut Ensihoitopalvelut (kiireellinen sairaankuljetus): Rauman vaativan hoitotason yksikön perustamisajankohta siirretty; Kustannuksia vähennetty euroa 36

37 Mikä on vaikutus: Em. Muutosten vaikutus yhteensä e, josta vaikutus sairaanhoidon kuntalaskutukseen e. Jäsenkuntien maksuosuus sairaanhoidossa muuttui niin, että jäsenkuntaosuuksien muutos +1,3 % on nyt +0,9 % Tero Mäkiranta 37

38 LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2015 (1 000 e) Oman toiminnan arviot perustuvat /2014 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 1-5/2014 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2015 tasaus 2015 ta 2014 *) 15/ta14 Eura ,4 Eurajoki ,9 Harjavalta ,4 Honkajoki ,2 Huittinen ,9 Jämijärvi ,1 Kankaanpää ,3 Karvia ,3 Kokemäki ,2 Köyliö ,2 Lavia ,6 Luvia ,7 Merikarvia ,7 Nakkila ,0 Pomarkku ,7 Pori ,1 Rauma ,0 Siikainen ,4 Säkylä ,6 Ulvila ,9 Yhteensä ,9 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat , YHTEENSÄ ,1 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

39 Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,9 3,3 Eurajoki ,8 4,0 Harjavalta ,1-4,7 Honkajoki ,9 5,5 Huittinen ,7-2,3 Jämijärvi ,7 1,6 Kankaanpää ,3-1,9 Karvia ,2-2,1 Kokemäki ,5 4,2 Köyliö ,9 9,2 Lavia ,0 4,8 Luvia ,1-5,1 Merikarvia ,0 10,3 Nakkila ,6 1,2 Pomarkku ,3 16,2 Pori ,5 3,3 Rauma ,1 3,5 Siikainen ,9 10,4 Säkylä ,0 7,0 Ulvila ,4-0,4 Jäsenkunnat yhteensä ,3 2,4 Vakuutusyhtiöt ,0 12,5 Muut kunnat ,6 8,9 Kuntalaskutus yhteensä ,5 2, Tero Mäkiranta 39

40 Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,2 9,0 Eurajoki ,6 9,5 Harjavalta ,4 8,1 Honkajoki ,7 8,4 Huittinen ,7 8,6 Jämijärvi ,7 8,6 Kankaanpää ,6 9,5 Karvia ,6 8,5 Kokemäki ,8 7,5 Köyliö ,1 6,9 Lavia ,7 8,5 Luvia ,3 9,2 Merikarvia ,1 7,9 Nakkila ,7 8,7 Pomarkku ,0 8,0 Pori ,7 9,7 Rauma ,8 9,7 Siikainen ,9 8,5 Säkylä ,0 7,9 Ulvila ,6 8,5 Jäsenkunnat yhteensä ,3 9,2 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,3 9, Tero Mäkiranta 40

41 Kiitos! Tero Mäkiranta 41

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 26.8.2013 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Kokouspäivämäärä 26.8.2013 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO 29.4.2013/87 Sairaanhoitopiirin talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset perustuvat kuntalain

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

- Kuntainfo 18.9.2013 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 18.9.2013 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 18.9.2013 - Tero Mäkiranta 1 Tiivistelmä TA 2014 laadintavaiheista: jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen tuli laadintaohjeen mukaan olla vuonna 2014 enintään + 3,5 % verrattuna vuoden

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (4) KUNTAINFO Aika klo 13.00-15.05 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2010 ja 2011 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2010 ja 2011 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2010 ja 2011 talous - sekä näkymiä vuoden 2012 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2011 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 15.2.2011

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tilasto-osa 2007. Satakuntalaisille annetut sädehoidot 2005-2007. YHTEENSÄ SatKS TYKS. www.satshp.fi

Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tilasto-osa 2007. Satakuntalaisille annetut sädehoidot 2005-2007. YHTEENSÄ SatKS TYKS. www.satshp.fi Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä Tilasto-osa 2007 Satakuntalaisille annetut sädehoidot 2005-2007 14 000 12 000 10 000 8 000 8 500 10 805 10 370 2005 2006 2007 7 147 8 500 6 000 5 199

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA?

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? 3.2.2011 APisto 2 Kaskinen TOIMIALUE JA TOIMIPISTEET 1.1.2011 Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190 km Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Pomarkku

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013 SOSIAALIPALVELUT Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Antinkartanon kuntoutuskeskus Jouni Helen Asumispalvelut Tuula Saarinen Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

VeTe. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä. VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9.

VeTe. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä. VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä - loppuseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Piia Astila-Ketonen, projektisuunnittelija, TtM Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

18.9.2013. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

18.9.2013. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 18.9.2013 KUNTAINFO Aika 18.9.2013 klo 9.30 11.45 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 15-16.5. ja 30.5.2012. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 15-16.5. ja 30.5.2012. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 15-16.5. ja 30.5.2012 SOSIAALIPALVELUT Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Antinkartanon kuntoutuskeskus Katja Salminen Asumispalvelut Tuula Saarinen Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV 2013-2015 JA INVESTOINTI- OHJELMA VUOTEEN 2018

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV 2013-2015 JA INVESTOINTI- OHJELMA VUOTEEN 2018 24.8.2012 Jäsenkuntien johdon edustajat SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV 2013-2015 JA INVESTOINTI- OHJELMA VUOTEEN 2018 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA?

SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA? AKAVA SATAKUNNAN FLOORANPÄIVÄN JUHLA 13.5.2014 SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA? Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 13.5.2014 APisto

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 18.9.2013 T Kallio Heikki Punnosen raportti sairaanhoitopiirien investoinneista 2000-2012 ja tulossa olevista suurista rakennushankkeista

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2020

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 Satakunnan kuntien kuntakierros SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja VUOSIEN 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja Yhtymähallitus 31.3.2014 / 58 LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri. Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri. Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010... 4 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 4 1.2

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS 1. Sopijapuolet Tämän täydennyskoulutuksen sopijapuolet ovat kunta ja Porin kaupunki. Tähän sopimukseen sitoutuneet kunnat ovat Pori, Ulvila, Nakkila,

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Hannu Sulin Pyhäranta Varsinais-Suomi Laitila Loimaa Uusikaupunki Oripää Vehmaa E Taivassalo Mynämäki Nousiainen Aura Pöytyä Koski Tl Somero Kustavi

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Pertti Rajala Maakuntajohtaja 17.9.2013 1. Tilaisuuden taustat Maakunnassamme tehdään sektoreittain paljon erinomaista työtä lasten ja nuorten hyväksi Uudenlaiset palvelumme

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja Yhtymähallitus 25.3.2013 / 55 LIITE NRO 1 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 / 19 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten?

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? O-P Lehtonen O-P Lehtonen Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, TYKS 1986-1996 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin va. johtajaylilääkäri 1996-2001 Kanta-Hämeen

Lisätiedot