- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1"

Transkriptio

1 - Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

2 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2

3 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä hyvitykset Vuoden 2014 talousarvion käyttötalous toteutuu talousarvion mukaan, lukuun ottamatta jäsenkuntien potilaiden muista sairaanhoitopiireistä/sairaaloista saamien hoitojen kustannuksia. Yhtymähallitus päätti kuluvan vuoden sairaanhoidon ja ns. ylepäivystyksen palvelumaksujen 3 Me:n määräisestä hyvityksestä. Toinen vähintään saman kokoluokan hyvitys käsitellään sairaanhoitopiirissä ennen Tällä hetkellä arvioimme, että sairaanhoidon tilikauden tulos tullee olemaan +-0. Tero Mäkiranta 3

4 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2014: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,9 % Tilikauden tulos +5,0 Me Jäsenkuntien palvelumaksut +12,3 % (vrt. 1-7/2013) Palveluhinnasto + 8,3 % Ostopalvelut +29,2 % 1. hyvitys/palautus yhall / 154 ; yht. 3,0 Me. Hyvitys n. 2,2 %-yksikköä palveluhinnaston mukaisesta laskutuksesta Toinen hyvitys/palautus loppuvuodesta todennäköinen Tero Mäkiranta 4

5 - TA Yhtymähallituksessa / 159 Tero Mäkiranta 5

6 Tiivistelmä TA 2015 laadintavaiheista: jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen tuli laadintaohjeen mukaan olla vuonna 2015 enintään + 2,9 % verrattuna vuoden 2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Toimialueiden ja liikelaitoksen ensimmäisissä ehdotuksissa jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu oli noin + 7,9 %. Toukokuun johtajistossa tehdyn karsinnan sekä yhtymähallituksen kesä- ja heinäkuun evästyksen jälkeen; yhtymähallituksen elokuun kokouksessa käsittelemän talousarvioluonnoksen kasvu oli raamissa, ollen + 1,3 %. investointiesitys tuli laatia siten, että esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. Vuosien aikana tarvitaan ulkopuolista rahoitusta/lainaa erityisesti Lasten- ja naistentalon, K1 K2 hankkeiden, Satakunnan keskussairaalan psykiatrian uudisrakennushankkeen ja liikelaitoksen apteekin uudisrakennushankkeen rahoittamiseen. Esitys sisältää em. kohteet, ja niiden toteuttaminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta (lainanottoa). Lainanlyhennykset alkavat vuonna tilikauden tulostavoitteiden tuli olla vähintään +/- 0,0 Me; esitys on alijäämäinen 2,97 Me, joka vastaa n. 1,1 % -yksikköä palvelumaksuista vuositasolla. Alijäämästä 1,0 Me on liikelaitos Satadiagin alijäämää Tero Mäkiranta 6

7 - TA 2015 tuloslaskelma - Tero Mäkiranta 7

8 Tero Mäkiranta 8

9 TA 2015 henkilöstöbudjetti: Palkkabudjetti on tehty 0,95 % kasvulla, josta 0,60 % ja voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutus 0,35 % henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamien mahdollisien palkkausmuutoksien vaikutukset ja muusta varautumisesta (koulutus, sairauslomat) aiheutuvat lisäpalkkauskulut Henkilösivukulut: Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 22,3 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee varhemaksu 1,0 Me aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sairaanhoitoon 6,8 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä 28,8 % Tero Mäkiranta 9

10 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2015 Laadintaohjeen mukaan tavoitteena oli laatia vuoden 2015 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +2,9 % verrattuna vuoden 2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Laadintaohjeen mukaisesti talousarvioehdotus 2015 pitää sairaanhoidon osalta sisällään uutena toimintona Rauman vaativan hoitotason yksikön (n.0,5 Me). Lisäksi uutta on Lasten ja naisten talon käyttöönotosta aiheutuvat kulut (n. 2,0 Me) ja Effica potilastietojärjestelmän käyttöönotosta ja Kantapalveluihin liittymisestä aiheutuvat kulut (n.1,0 Me). Palvelumaksujen kasvu sairaanhoidossa on esityksen mukaan vuoden 2014 talousarvioon verrattuna vain: +1,4 %. Talousarvioehdotukseen sisältyy muina tuottoina sairaanhoitoon RAS:n kiinteistön 3 Me:n myyntivoitto, joka alentaa sairaanhoidosta jäsenkunnilta perittävää määrää. SAIRAANHOITO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Myyntituotoista palvelumaksujen erittely *) 2015 % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,6 Erityisvelvoitemaksut ,2 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,2 josta muut ,3 Ostopalvelut ,2 Jäsenkunnat yhteensä ,3 Täyskustannusmaksut ,0 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,6 Palvelumaksut yhteensä ,4

11 - TA 2015 toimialueittain - Tero Mäkiranta 11

12 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,3 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,6 Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito ,0 Pkl-käynnit, yleislääketieteen päivystys ,0 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Yleislääketieteen päivystys % Lääkärikäynnit ,9 Hoitajakäynnit ,7 Puhelinkonsultaatiot ,0 Pkl-käynnit yht , Tero Mäkiranta 12

13 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon (palkat sivukuluineen) Toimialue yhteensä ilman uutta toimintaa - tutkimus- ja kehittämisraha poistettu yksi uusi sairaanhoitaja; geronomi siirtyy toimialueelta K kaksi perushoitajaa sairaanhoitajiksi kolmen sh:n palkka koko vuodelle (v vain 1.6.alkaen) tarvikkeet; N42 Ensihoitopalveluissa palveluiden ostot Medbit opetus ja kulttuuripalvelut potilaskuljetukset muut toimintakulut x-kuljetukset Ensihoitopalvelut uutena Vaativa hoitotaso / Rauma ulkoiset menot sisäiset menot tulot ilman erityisvelvoitetta erityisvelvoitteet Tero Mäkiranta 13

14 Konservatiivisen hoidon toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,2 Henkilösivukulut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,9 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,5 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 14

15 Konservatiivisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Lastentautien vastuualue siirtyy uuteen toimialueeseen Määrärahavaikutus Palkat lastentautien palkat lääkäri karsittu tutkimus- ja kehittämistoiminnasta lastentautien lääkärikoulutuksen osuus ihotautien lääkärikoulutuksen osuus geriatrian lääkäripalkkoja, ei budj hengityshalvauspotilaille 1½ hoitotiimi (2 potilasta enemmän ) sanelujen käsittelyyn siirtynyt 4 (kir., gyn. ja päiv.)+ lisäys erilliskorvauksiin tähystykseen siirtynyt kirurgialta 2 sh ja 1 os.siht sairaanhoitajan palkka vähennetty sisätaudeilta ylihoitajan palkka vähennetty hallinnosta syöpätaudeilta vähennetty muun henkilökunnnan ja sijaisten palkkoja ger osastonsihteeri ja fys kuntohoitaja virkapankkiin, ei budjetoitu sisätaudeilta 4 avointa sh virkapankkiin, ei budjetoitu palkkamuutokset vrt määrävuosikorotukset, järjestelyvaraerät yms sisätaudeilla vakanssipankkiin sh toimia, tilalle budj. sijaisia Palkkojen sivukulut edellisten sivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat lastentautien tarvikkeet apuvälineet Palvelujen ostot tietopalvelukustannusten (Medbit) nousu muut ulkopuoliset ostopalvelut konserv erityistason ostopalvelujen nousu erityistason ostopalv.lastentautien siirto Tuet ja avustukset hengityshalvauspotilaat; 2:n lisäys Muut kulut leasing (mm. kotidialyysi, uniapneapatjat) hoitomaksusaatavat Yhteensä

16 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Kulut Palkat Henkilösivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Tuet ja avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä, ulkoiset Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Oma tuotanto Hoitopäivät Hoitojaksot Pkl-käynnit Tero Mäkiranta 16

17 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Henkilöstökulut Naisten- ja lastentautien opettajien palkat (hallinto) Hallinnon palkat Lastentautien ylilääkäri (siirtynyt hallintoon) Naistentaudeilta ja synn. Siirtynyt kaksi sihteeriä sanelujenpurkukeskukseen Naistentaudeille budjetoitu erikoislääkärin virka 100% Lääkintavahtimestari 50% siirtynyt kirurgiasta lastenkirurgiaan Muun henkilökunnan sijaismäärärahojen lasku (Lastentaudit) Lääkäreiden erilliskorvauksia nostettu toteuman tasolle (Lastentaudit) Vähennetty lääkäripalkkoja (Lastentaudit) sihteeriä siirtynyt sanelujen käsittelykeskukseen % sairaanhoitaja siirtynyt korvataudeilta lastentaudeille % sh leikosta naistentaudeille % sihteeri siirtynyt kirurgiasta lastenkirurgiaan Erikoislääkärin vakanssi siirretty lastenkirurgialle kirurgiasta Ulkopuoliset palkkiot (lastenkirurgia) ei ole budjetoitu aiemmin Vähennetty sh:n sijaismäärärahoja (Lastentaudit) Sairaanhoitajien JVE (Lastentaudit) Sivukulut edellisiin 28 % Sivukuluprosentin nousu (27,7 -> 28,1) perustuu arvioon Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Palvelujen ostot Ostopalvelulääkärit (lastentaudit sis. Lastenkirurgian ) Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (lastentaudit) Lääkärikoulutus (hallinto) Erityistason ostopalvelut (hallinto) Medbitin kustannusten nousu ( > ) Ulkopuoliset ostopalvelut (hallinto) Potilasvahinkovakuutus Muut kulut Saatavien poisto Yhteensä

18 Operatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,2 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,0 Tuet ja avustukset 43 0 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,9 Hoitojaksot ,9 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 18

19 Operatiivisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Henkilöstökulut Ylihoitaja (hallinto) sh tullut PKS:stä Kuvaaja (Silmätaudit) sh siirtynyt kirurgiasta endoskopiaan Hoidonvaraaja ja sh (Kirurgia) Apulaisosastonhoitaja 50% (Kirurgia) Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueelle siirtynyt henkilökunta Lääkintävahtimestari 50% siirtynyt lastenkirurgiaan sihteeriä siirtynyt (2 sanelujen käsittelykeskukseen 1 endoskopiaan) Sihteerin virka muutettu sosiaalityöntekijäksi Sh 50 % siirtynyt korvataudeilta lastentaudeille Vähennetty sh:n sijaismäärärahaa (Korvataudit) Vähennetty 50% erikoislääkäri (verisuonikirurgia) Vähennetty erikoistuva lääkäri (leikkaussali) Vähennetty sh:n sijaismäärärahaa (Kirurgia) Lisätty muun henkilökunnan sijaismäärärahaa (Teho) SH:n ja muun henkilökunnan JVE vuonna Lääkäreiden palkankorotukset Erikoislääkäri (Silmätaudit) Erikoislääkärin vakanssi lastenkirurgiaan (ollut erikoistuvan pohjana) Erikoislääkäri (gastrokirurgi, kirurgia) Lääkäreiden erilliskorvausten nousu Erikoislääkäriä 50 % (leikkaussali) Sivukulut edellisiin 28% Sivukuluprosentin nousu (27,7 -> 28,1) perustuu arvioon Varhemaksun nousu Aineet, tarvikkeet ja tavarat Silmätautien leikkaussalin tarvikkeisiin lisäys K-salin tarvikkeiden lisäys Kuulokojeet Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueelle siirtyneet kulut Palvelujen ostot Erityistason ostopalvelut ( > ) Medbitin kustannusten nousu (pl. Naiset ja laskir > ) Ulkopuoliset ostopalvelut Rekryraha (Välinehuolto) Muut kulut Saatavien poisto Yhteensä

20 Psykiatrisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,0 Pkl-käynnit ,4 Päivätoimintakäynnit ,4 Päiväosastopäivät ,0 Kuntoutuskotipäivät , Tero Mäkiranta 20

21 Psykiatrisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon: Henkilöstökulut Lääkäripalkkojen nousu, budjetoitu vakanssien mukaan Sairaanhoitajien palkkojen nousu Muun henkilöstön palkkojen vähennys Erilliskorvausten nousu Varhe -maksun vähennys ( >75.200) Sivukulujen osuus 28% Vuoden 2014 talousarviossa neuropsykiatrian työryhmälle budjetoitiin vain 6 kk palkat erikoislääkäri,neuropsykologi, sos.työntekijä ja sairaanhoitaja. Vuoden 2015 talousarviossa palkkakustannukset koko vuodelle, nousu sivukuluineen. Palvelujen ostot Medbit Oy:n kustannusten nousu ( > ) Eritystason ostopalvelujen lisäys ( > ) Muut kulut Poistot puuttuvat (budjetoitu huollon toimialueelle) v Yhteensä Tero Mäkiranta 21

22 Sosiaalipalvelujen toimialue Sosiaalipalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset ,9 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,1 Käyttöpäivät Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) ,1 Ryhmäkodit (Asumispalvelut) ,0 Ohjattu asuminen Tuettu asuminen ,0 Perhehoito ,3 Kamu-Tupa , ,4 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,4 Työ- ja päivätoiminta ,8 Suojatyö/Tyke , , Tero Mäkiranta 22

23 Sosiaalipalvelujen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt v2014 talousarvioon Työhönkuntoutuspalvelujen päättyminen; palkat ja sivukulut Laitoshoidon hajauttamisen aikataulullinen henkilöstöresurssointi lääkäri; henkilösivukulut Ostopalvelulääkäri Uuden ryhmäkodin vuokra (Ulvila) Medbit Oy kustannusten nousu Muut yksikkökohtaiset/ yksittäiset kuluerät Rahoituskulut ja- tuotot Poistot Yhteensä Tero Mäkiranta 23

24 Huoltokeskus Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,8 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,5 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,1 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,9 Muut toimintakulut ,4 Toimintakulut yhteensä ,6 * Logistiikkakeskuksen TA2015 talousarvio sisältää kuljetuspalvelut Hankintapalvelut, nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,5 Henkilösivukulut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,4 Muut toimintakulut ,2 Toimintakulut yhteensä ,7

25 Huoltokeskus Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Menot Henkilöstökulut , josta E-talo laitoshuoltajat , josta E-talo ruokapalvelut , josta M28 siivouspalvelut , josta M26 palkat vähentyneet , josta E-talo sivukulut: sivukulut ja ruokapalvelut , josta muut sivukulut , josta varhemaksu Aineet, tarvikkeet ja tavarat, , josta E-talo , josta M2730 sähkökulutuksen kasvu , josta M2730 höyryenergian hinnan korotus , josta M2710, M2712 huoltotarvikkeiden alibudjetointi , josta ruokahuolto , josta logistiikkakeskus , josta hankintapalvelut Palvelujen ostot, , josta huoltopalveluiden ostot , josta E-talo , josta M2710 huoltopalveluidenn alibudjetointi , josta M2730 jätehuollon hinnan korotus , josta M2740 huoltosopimusten indeksikorotukset , josta MedBit nousu , joka sis E-talo , josta toimisto- ja pankkipalvelut , josta opetus ja kulttuuripalvelut Avustusten lisäys, lääkäriauto Muut kulut kiinteistövero Muut kulut kiinteistövero, E-talo Muut kulut, koneiden ja laitteiden vuokrat, logistiikkakeskus Yhteensä Tuotot Toimintatuottojen lisäys > Nettovaikutus

26 Yhtymähallinto Yhtymähallinto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,7 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset , Tero Mäkiranta 26

27 Yhtymähallinto Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Keskustoimisto Henkilöstökulut Toimistosihteeri, projektipäällikkö 50% Potilasturvallisuuskoordinaattori 50% -> 100% (rah.sis. kehittämishankkeista) Aineet ja tarvikkeet Lehdet ja julkaisut (tieteellinen kirjasto) Palvelujen ostot Hoitotieteen professuuri 50% -> 100% Sähköiset palvelut (tieteellinen kirjasto) Tietopalvelut Muut kulut Biopankki Vuokrat (lääkäriopiskelijat) RASin kiinteistön myyntivoittto (muut tuotot) Yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimintakulut Huom! nettobudjetoitu yksikkö, vastaavasti tulojakin enemmän omarahoitusosuus euroa ( eur vrt. ta 14) Henkilöstö- ja laskentakeskus Palvelujen ostot Exreport ja muut palvelut (Kuntapro) Asiantuntijapalvelut Postimaksut Tietopalvelut: Talousjärjestelmän uusiminen ja tietovarasto Kuntarekry Skannausarkisto Muut Yhteensä Kaikki yhteensä

28 - TA 2015 kuntataulukot - Tero Mäkiranta 28

29 Sairaanhoito Oman toiminnan arviot perustuvat /2014 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 1-5/2014 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2015 tasaus 2015 ta 2014 *) 15/ta14 Eura ,0 Eurajoki ,5 Harjavalta ,9 Honkajoki ,1 Huittinen ,3 Jämijärvi ,7 Kankaanpää ,9 Karvia ,9 Kokemäki ,6 Köyliö ,9 Lavia ,9 Luvia ,1 Merikarvia ,1 Nakkila ,4 Pomarkku ,4 Pori ,4 Rauma ,4 Siikainen ,0 Säkylä ,0 Ulvila ,3 Yhteensä ,3 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat ,6 YHTEENSÄ ,4 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

30 Sairaanhoito Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,6 3,6 Eurajoki ,5 4,3 Harjavalta ,4-4,4 Honkajoki ,6 5,8 Huittinen ,0-2,0 Jämijärvi ,4 1,9 Kankaanpää ,6-1,6 Karvia ,2-1,8 Kokemäki ,8 4,5 Köyliö ,6 9,5 Lavia ,7 5,1 Luvia ,5-4,8 Merikarvia ,4 10,6 Nakkila ,9 1,5 Pomarkku ,0 16,6 Pori ,8 3,5 Rauma ,4 3,8 Siikainen ,6 10,7 Säkylä ,3 7,3 Ulvila ,7-0,1 Jäsenkunnat yhteensä ,6 2,7 Vakuutusyhtiöt ,0 12,5 Muut kunnat ,6 8,9 Kuntalaskutus yhteensä ,7 2,8 Oma toiminta = sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelut lukuun ottamatta erityistason ostopalveluja.

31 Sairaanhoito Erityistason ostopalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat *) v / /2013 Eura ,5 47,1 Eurajoki ,1-10,1 Harjavalta ,0-19,3 Honkajoki ,6 0,0 Huittinen ,3-4,4 Jämijärvi ,5-24,2 Kankaanpää ,6-14,2 Karvia ,2-31,1 Kokemäki ,7 38,1 Köyliö ,1 115,8 Lavia ,7 6,1 Luvia ,8-38,4 Merikarvia ,6 5,4 Nakkila ,1 2,9 Pomarkku ,9-5,9 Pori ,0 16,9 Rauma ,9 21,0 Siikainen ,6-24,2 Säkylä ,3 60,7 Ulvila ,0 50,0 Jäsenkunnat yhteensä ,2 14,2 Vakuutusyhtiöt 14 Muut kunnat 0 Kuntalaskutus yhteensä ,2 14,2 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

32 Sairaanhoito Erityisvelvoitteet, Muut Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,2-28,2 Eurajoki ,7-27,8 Harjavalta ,4-28,8 Honkajoki ,8-28,6 Huittinen ,7-28,4 Jämijärvi ,7-28,5 Kankaanpää ,6-27,9 Karvia ,6-28,5 Kokemäki ,9-29,2 Köyliö ,2-29,5 Lavia ,7-28,5 Luvia ,3-28,0 Merikarvia ,1-28,9 Nakkila ,8-28,4 Pomarkku ,1-28,8 Pori ,8-27,7 Rauma ,9-27,7 Siikainen ,9-28,5 Säkylä ,1-28,9 Ulvila ,7-28,5 Jäsenkunnat yhteensä ,3-28,1 Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,0 14,1 Eurajoki ,5 14,7 Harjavalta ,2 13,2 Honkajoki ,6 13,5 Huittinen ,5 13,7 Jämijärvi ,5 13,7 Kankaanpää ,5 14,6 Karvia ,4 13,5 Kokemäki ,6 12,5 Köyliö ,9 11,9 Lavia ,6 13,6 Luvia ,2 14,3 Merikarvia ,9 12,9 Nakkila ,6 13,7 Pomarkku ,8 13,1 Pori ,6 14,8 Rauma ,7 14,8 Siikainen ,8 13,6 Säkylä ,9 12,9 Ulvila ,5 13,5 Jäsenkunnat yhteensä ,2 14,3 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,3-28,1 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,2 14,3

33 YLE-päivystys TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,3 11,9 Eurajoki ,9-4,1 Harjavalta ,4-7,9 Honkajoki ,6-14,9 Huittinen ,6 37,6 Jämijärvi ,1 4,2 Kankaanpää ,4-13,8 Karvia ,8-25,2 Kokemäki ,9-1,8 Köyliö ,8 18,2 Lavia ,5-18,1 Luvia ,5 2,1 Merikarvia ,4 5,2 Nakkila ,6-9,7 Pomarkku ,9 4,6 Pori ,6-2,0 Rauma ,0-27,7 Siikainen ,8 23,1 Säkylä ,5-8,9 Ulvila ,7 0,9 Jäsenkunnat yhteensä ,8-1,4 Vakuutusyhtiöt ,0 24,6 Muut kunnat ,8 36,3 Kuntalaskutus yhteensä ,8 0,5 Vuoden 2015 talousarvion laskelmien arvion pohjana on käytetty 1-6/2014 toteutunutta laskutusta.

34 Sosiaalipalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,9-17,2 Eurajoki ,7-1,4 Harjavalta ,8-19,3 Honkajoki ,6-4,7 Huittinen ,2 10,4 Jämijärvi ,7 25,4 Kankaanpää ,1 26,6 Karvia ,2-9,9 Kokemäki ,3-4,2 Köyliö ,4-9,1 Lavia ,7 1,9 Luvia ,5-22,0 Merikarvia ,5-5,1 Nakkila ,0 1,9 Pomarkku ,5 54,8 Pori ,0 14,8 Rauma ,3-4,0 Siikainen ,0-75,7 Säkylä ,6 9,6 Ulvila ,9-1,4 Jäsenkunnat yhteensä ,9 2,8 Muut kunnat ,6-18,1 Kuntalaskutus yhteensä ,5 1,0 TA 2015 laskelma perustuu 1-4/2014 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista

35 TA Elokuun hallituksen jälkeiset muutokset - Tero Mäkiranta 35

36 Mitä on tehty: Palkkavarausta on pienennetty: Palkkabudjetti on tehty 0,95 % 0,60 % kasvulla, josta 0,60 % ja voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutus 0,35 % henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamien mahdollisien palkkausmuutoksien vaikutukset ja muusta varautumisesta (koulutus, sairauslomat) aiheutuvat lisäpalkkauskulut Ensihoitopalvelut (kiireellinen sairaankuljetus): Rauman vaativan hoitotason yksikön perustamisajankohta siirretty; Kustannuksia vähennetty euroa 36

37 Mikä on vaikutus: Em. Muutosten vaikutus yhteensä e, josta vaikutus sairaanhoidon kuntalaskutukseen e. Jäsenkuntien maksuosuus sairaanhoidossa muuttui niin, että jäsenkuntaosuuksien muutos +1,3 % on nyt +0,9 % Tero Mäkiranta 37

38 LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2015 (1 000 e) Oman toiminnan arviot perustuvat /2014 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 1-5/2014 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2015 tasaus 2015 ta 2014 *) 15/ta14 Eura ,4 Eurajoki ,9 Harjavalta ,4 Honkajoki ,2 Huittinen ,9 Jämijärvi ,1 Kankaanpää ,3 Karvia ,3 Kokemäki ,2 Köyliö ,2 Lavia ,6 Luvia ,7 Merikarvia ,7 Nakkila ,0 Pomarkku ,7 Pori ,1 Rauma ,0 Siikainen ,4 Säkylä ,6 Ulvila ,9 Yhteensä ,9 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat , YHTEENSÄ ,1 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

39 Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,9 3,3 Eurajoki ,8 4,0 Harjavalta ,1-4,7 Honkajoki ,9 5,5 Huittinen ,7-2,3 Jämijärvi ,7 1,6 Kankaanpää ,3-1,9 Karvia ,2-2,1 Kokemäki ,5 4,2 Köyliö ,9 9,2 Lavia ,0 4,8 Luvia ,1-5,1 Merikarvia ,0 10,3 Nakkila ,6 1,2 Pomarkku ,3 16,2 Pori ,5 3,3 Rauma ,1 3,5 Siikainen ,9 10,4 Säkylä ,0 7,0 Ulvila ,4-0,4 Jäsenkunnat yhteensä ,3 2,4 Vakuutusyhtiöt ,0 12,5 Muut kunnat ,6 8,9 Kuntalaskutus yhteensä ,5 2, Tero Mäkiranta 39

40 Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,2 9,0 Eurajoki ,6 9,5 Harjavalta ,4 8,1 Honkajoki ,7 8,4 Huittinen ,7 8,6 Jämijärvi ,7 8,6 Kankaanpää ,6 9,5 Karvia ,6 8,5 Kokemäki ,8 7,5 Köyliö ,1 6,9 Lavia ,7 8,5 Luvia ,3 9,2 Merikarvia ,1 7,9 Nakkila ,7 8,7 Pomarkku ,0 8,0 Pori ,7 9,7 Rauma ,8 9,7 Siikainen ,9 8,5 Säkylä ,0 7,9 Ulvila ,6 8,5 Jäsenkunnat yhteensä ,3 9,2 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,3 9, Tero Mäkiranta 40

41 Kiitos! Tero Mäkiranta 41

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 22.8.2017 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2017 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2017: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 57,7 % HTV - 2,9 % (-56,5 henkilötyövuotta)

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 26.8.2013 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Kokouspäivämäärä 26.8.2013 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO 29.4.2013/87 Sairaanhoitopiirin talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset perustuvat kuntalain

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan

Lisätiedot

- Kuntainfo 18.9.2013 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 18.9.2013 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 18.9.2013 - Tero Mäkiranta 1 Tiivistelmä TA 2014 laadintavaiheista: jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen tuli laadintaohjeen mukaan olla vuonna 2014 enintään + 3,5 % verrattuna vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TALOUSARVIO 2014 Valtuustoseminaari 26.11.2013 Talousjohtaja Elisa Kusmin Talousarvion 2014 valmistelu Yhtymähallituksen talousarvion laadintaohjeet 24.4.2013 99 Kuntien lausunnot pyydettiin 31.8.2013

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (4) KUNTAINFO Aika klo 13.00-15.05 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (5) Yhtymähallinto AP/sv

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (5) Yhtymähallinto AP/sv LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (5) Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnallishallitukset Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta Viite: Yhtymähallitus 28.8.2017 LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA SEKÄ VUODEN 2014 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA Paikka Satakunnan keskussairaalan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2010 ja 2011 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2010 ja 2011 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2010 ja 2011 talous - sekä näkymiä vuoden 2012 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2011 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 15.2.2011

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kuntakokous

Kuntakokous Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tilasto-osa 2007. Satakuntalaisille annetut sädehoidot 2005-2007. YHTEENSÄ SatKS TYKS. www.satshp.fi

Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tilasto-osa 2007. Satakuntalaisille annetut sädehoidot 2005-2007. YHTEENSÄ SatKS TYKS. www.satshp.fi Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä Tilasto-osa 2007 Satakuntalaisille annetut sädehoidot 2005-2007 14 000 12 000 10 000 8 000 8 500 10 805 10 370 2005 2006 2007 7 147 8 500 6 000 5 199

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA?

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? 3.2.2011 APisto 2 Kaskinen TOIMIALUE JA TOIMIPISTEET 1.1.2011 Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190 km Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Pomarkku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Satakunnan maakuntatilaisuus

Satakunnan maakuntatilaisuus Satakunnan maakuntatilaisuus 14.4.2016 Satakunnan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot