- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1"

Transkriptio

1 - Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

2 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2

3 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä hyvitykset Vuoden 2014 talousarvion käyttötalous toteutuu talousarvion mukaan, lukuun ottamatta jäsenkuntien potilaiden muista sairaanhoitopiireistä/sairaaloista saamien hoitojen kustannuksia. Yhtymähallitus päätti kuluvan vuoden sairaanhoidon ja ns. ylepäivystyksen palvelumaksujen 3 Me:n määräisestä hyvityksestä. Toinen vähintään saman kokoluokan hyvitys käsitellään sairaanhoitopiirissä ennen Tällä hetkellä arvioimme, että sairaanhoidon tilikauden tulos tullee olemaan +-0. Tero Mäkiranta 3

4 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2014: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,9 % Tilikauden tulos +5,0 Me Jäsenkuntien palvelumaksut +12,3 % (vrt. 1-7/2013) Palveluhinnasto + 8,3 % Ostopalvelut +29,2 % 1. hyvitys/palautus yhall / 154 ; yht. 3,0 Me. Hyvitys n. 2,2 %-yksikköä palveluhinnaston mukaisesta laskutuksesta Toinen hyvitys/palautus loppuvuodesta todennäköinen Tero Mäkiranta 4

5 - TA Yhtymähallituksessa / 159 Tero Mäkiranta 5

6 Tiivistelmä TA 2015 laadintavaiheista: jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen tuli laadintaohjeen mukaan olla vuonna 2015 enintään + 2,9 % verrattuna vuoden 2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Toimialueiden ja liikelaitoksen ensimmäisissä ehdotuksissa jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu oli noin + 7,9 %. Toukokuun johtajistossa tehdyn karsinnan sekä yhtymähallituksen kesä- ja heinäkuun evästyksen jälkeen; yhtymähallituksen elokuun kokouksessa käsittelemän talousarvioluonnoksen kasvu oli raamissa, ollen + 1,3 %. investointiesitys tuli laatia siten, että esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. Vuosien aikana tarvitaan ulkopuolista rahoitusta/lainaa erityisesti Lasten- ja naistentalon, K1 K2 hankkeiden, Satakunnan keskussairaalan psykiatrian uudisrakennushankkeen ja liikelaitoksen apteekin uudisrakennushankkeen rahoittamiseen. Esitys sisältää em. kohteet, ja niiden toteuttaminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta (lainanottoa). Lainanlyhennykset alkavat vuonna tilikauden tulostavoitteiden tuli olla vähintään +/- 0,0 Me; esitys on alijäämäinen 2,97 Me, joka vastaa n. 1,1 % -yksikköä palvelumaksuista vuositasolla. Alijäämästä 1,0 Me on liikelaitos Satadiagin alijäämää Tero Mäkiranta 6

7 - TA 2015 tuloslaskelma - Tero Mäkiranta 7

8 Tero Mäkiranta 8

9 TA 2015 henkilöstöbudjetti: Palkkabudjetti on tehty 0,95 % kasvulla, josta 0,60 % ja voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutus 0,35 % henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamien mahdollisien palkkausmuutoksien vaikutukset ja muusta varautumisesta (koulutus, sairauslomat) aiheutuvat lisäpalkkauskulut Henkilösivukulut: Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 22,3 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee varhemaksu 1,0 Me aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sairaanhoitoon 6,8 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä 28,8 % Tero Mäkiranta 9

10 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2015 Laadintaohjeen mukaan tavoitteena oli laatia vuoden 2015 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +2,9 % verrattuna vuoden 2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Laadintaohjeen mukaisesti talousarvioehdotus 2015 pitää sairaanhoidon osalta sisällään uutena toimintona Rauman vaativan hoitotason yksikön (n.0,5 Me). Lisäksi uutta on Lasten ja naisten talon käyttöönotosta aiheutuvat kulut (n. 2,0 Me) ja Effica potilastietojärjestelmän käyttöönotosta ja Kantapalveluihin liittymisestä aiheutuvat kulut (n.1,0 Me). Palvelumaksujen kasvu sairaanhoidossa on esityksen mukaan vuoden 2014 talousarvioon verrattuna vain: +1,4 %. Talousarvioehdotukseen sisältyy muina tuottoina sairaanhoitoon RAS:n kiinteistön 3 Me:n myyntivoitto, joka alentaa sairaanhoidosta jäsenkunnilta perittävää määrää. SAIRAANHOITO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Myyntituotoista palvelumaksujen erittely *) 2015 % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,6 Erityisvelvoitemaksut ,2 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,2 josta muut ,3 Ostopalvelut ,2 Jäsenkunnat yhteensä ,3 Täyskustannusmaksut ,0 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,6 Palvelumaksut yhteensä ,4

11 - TA 2015 toimialueittain - Tero Mäkiranta 11

12 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,3 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,6 Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito ,0 Pkl-käynnit, yleislääketieteen päivystys ,0 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Yleislääketieteen päivystys % Lääkärikäynnit ,9 Hoitajakäynnit ,7 Puhelinkonsultaatiot ,0 Pkl-käynnit yht , Tero Mäkiranta 12

13 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon (palkat sivukuluineen) Toimialue yhteensä ilman uutta toimintaa - tutkimus- ja kehittämisraha poistettu yksi uusi sairaanhoitaja; geronomi siirtyy toimialueelta K kaksi perushoitajaa sairaanhoitajiksi kolmen sh:n palkka koko vuodelle (v vain 1.6.alkaen) tarvikkeet; N42 Ensihoitopalveluissa palveluiden ostot Medbit opetus ja kulttuuripalvelut potilaskuljetukset muut toimintakulut x-kuljetukset Ensihoitopalvelut uutena Vaativa hoitotaso / Rauma ulkoiset menot sisäiset menot tulot ilman erityisvelvoitetta erityisvelvoitteet Tero Mäkiranta 13

14 Konservatiivisen hoidon toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,2 Henkilösivukulut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,9 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,5 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 14

15 Konservatiivisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Lastentautien vastuualue siirtyy uuteen toimialueeseen Määrärahavaikutus Palkat lastentautien palkat lääkäri karsittu tutkimus- ja kehittämistoiminnasta lastentautien lääkärikoulutuksen osuus ihotautien lääkärikoulutuksen osuus geriatrian lääkäripalkkoja, ei budj hengityshalvauspotilaille 1½ hoitotiimi (2 potilasta enemmän ) sanelujen käsittelyyn siirtynyt 4 (kir., gyn. ja päiv.)+ lisäys erilliskorvauksiin tähystykseen siirtynyt kirurgialta 2 sh ja 1 os.siht sairaanhoitajan palkka vähennetty sisätaudeilta ylihoitajan palkka vähennetty hallinnosta syöpätaudeilta vähennetty muun henkilökunnnan ja sijaisten palkkoja ger osastonsihteeri ja fys kuntohoitaja virkapankkiin, ei budjetoitu sisätaudeilta 4 avointa sh virkapankkiin, ei budjetoitu palkkamuutokset vrt määrävuosikorotukset, järjestelyvaraerät yms sisätaudeilla vakanssipankkiin sh toimia, tilalle budj. sijaisia Palkkojen sivukulut edellisten sivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat lastentautien tarvikkeet apuvälineet Palvelujen ostot tietopalvelukustannusten (Medbit) nousu muut ulkopuoliset ostopalvelut konserv erityistason ostopalvelujen nousu erityistason ostopalv.lastentautien siirto Tuet ja avustukset hengityshalvauspotilaat; 2:n lisäys Muut kulut leasing (mm. kotidialyysi, uniapneapatjat) hoitomaksusaatavat Yhteensä

16 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Kulut Palkat Henkilösivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Tuet ja avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä, ulkoiset Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Oma tuotanto Hoitopäivät Hoitojaksot Pkl-käynnit Tero Mäkiranta 16

17 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Henkilöstökulut Naisten- ja lastentautien opettajien palkat (hallinto) Hallinnon palkat Lastentautien ylilääkäri (siirtynyt hallintoon) Naistentaudeilta ja synn. Siirtynyt kaksi sihteeriä sanelujenpurkukeskukseen Naistentaudeille budjetoitu erikoislääkärin virka 100% Lääkintavahtimestari 50% siirtynyt kirurgiasta lastenkirurgiaan Muun henkilökunnan sijaismäärärahojen lasku (Lastentaudit) Lääkäreiden erilliskorvauksia nostettu toteuman tasolle (Lastentaudit) Vähennetty lääkäripalkkoja (Lastentaudit) sihteeriä siirtynyt sanelujen käsittelykeskukseen % sairaanhoitaja siirtynyt korvataudeilta lastentaudeille % sh leikosta naistentaudeille % sihteeri siirtynyt kirurgiasta lastenkirurgiaan Erikoislääkärin vakanssi siirretty lastenkirurgialle kirurgiasta Ulkopuoliset palkkiot (lastenkirurgia) ei ole budjetoitu aiemmin Vähennetty sh:n sijaismäärärahoja (Lastentaudit) Sairaanhoitajien JVE (Lastentaudit) Sivukulut edellisiin 28 % Sivukuluprosentin nousu (27,7 -> 28,1) perustuu arvioon Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Palvelujen ostot Ostopalvelulääkärit (lastentaudit sis. Lastenkirurgian ) Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (lastentaudit) Lääkärikoulutus (hallinto) Erityistason ostopalvelut (hallinto) Medbitin kustannusten nousu ( > ) Ulkopuoliset ostopalvelut (hallinto) Potilasvahinkovakuutus Muut kulut Saatavien poisto Yhteensä

18 Operatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,2 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,0 Tuet ja avustukset 43 0 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,9 Hoitojaksot ,9 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 18

19 Operatiivisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Henkilöstökulut Ylihoitaja (hallinto) sh tullut PKS:stä Kuvaaja (Silmätaudit) sh siirtynyt kirurgiasta endoskopiaan Hoidonvaraaja ja sh (Kirurgia) Apulaisosastonhoitaja 50% (Kirurgia) Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueelle siirtynyt henkilökunta Lääkintävahtimestari 50% siirtynyt lastenkirurgiaan sihteeriä siirtynyt (2 sanelujen käsittelykeskukseen 1 endoskopiaan) Sihteerin virka muutettu sosiaalityöntekijäksi Sh 50 % siirtynyt korvataudeilta lastentaudeille Vähennetty sh:n sijaismäärärahaa (Korvataudit) Vähennetty 50% erikoislääkäri (verisuonikirurgia) Vähennetty erikoistuva lääkäri (leikkaussali) Vähennetty sh:n sijaismäärärahaa (Kirurgia) Lisätty muun henkilökunnan sijaismäärärahaa (Teho) SH:n ja muun henkilökunnan JVE vuonna Lääkäreiden palkankorotukset Erikoislääkäri (Silmätaudit) Erikoislääkärin vakanssi lastenkirurgiaan (ollut erikoistuvan pohjana) Erikoislääkäri (gastrokirurgi, kirurgia) Lääkäreiden erilliskorvausten nousu Erikoislääkäriä 50 % (leikkaussali) Sivukulut edellisiin 28% Sivukuluprosentin nousu (27,7 -> 28,1) perustuu arvioon Varhemaksun nousu Aineet, tarvikkeet ja tavarat Silmätautien leikkaussalin tarvikkeisiin lisäys K-salin tarvikkeiden lisäys Kuulokojeet Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueelle siirtyneet kulut Palvelujen ostot Erityistason ostopalvelut ( > ) Medbitin kustannusten nousu (pl. Naiset ja laskir > ) Ulkopuoliset ostopalvelut Rekryraha (Välinehuolto) Muut kulut Saatavien poisto Yhteensä

20 Psykiatrisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,0 Pkl-käynnit ,4 Päivätoimintakäynnit ,4 Päiväosastopäivät ,0 Kuntoutuskotipäivät , Tero Mäkiranta 20

21 Psykiatrisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon: Henkilöstökulut Lääkäripalkkojen nousu, budjetoitu vakanssien mukaan Sairaanhoitajien palkkojen nousu Muun henkilöstön palkkojen vähennys Erilliskorvausten nousu Varhe -maksun vähennys ( >75.200) Sivukulujen osuus 28% Vuoden 2014 talousarviossa neuropsykiatrian työryhmälle budjetoitiin vain 6 kk palkat erikoislääkäri,neuropsykologi, sos.työntekijä ja sairaanhoitaja. Vuoden 2015 talousarviossa palkkakustannukset koko vuodelle, nousu sivukuluineen. Palvelujen ostot Medbit Oy:n kustannusten nousu ( > ) Eritystason ostopalvelujen lisäys ( > ) Muut kulut Poistot puuttuvat (budjetoitu huollon toimialueelle) v Yhteensä Tero Mäkiranta 21

22 Sosiaalipalvelujen toimialue Sosiaalipalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset ,9 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,1 Käyttöpäivät Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) ,1 Ryhmäkodit (Asumispalvelut) ,0 Ohjattu asuminen Tuettu asuminen ,0 Perhehoito ,3 Kamu-Tupa , ,4 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,4 Työ- ja päivätoiminta ,8 Suojatyö/Tyke , , Tero Mäkiranta 22

23 Sosiaalipalvelujen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt v2014 talousarvioon Työhönkuntoutuspalvelujen päättyminen; palkat ja sivukulut Laitoshoidon hajauttamisen aikataulullinen henkilöstöresurssointi lääkäri; henkilösivukulut Ostopalvelulääkäri Uuden ryhmäkodin vuokra (Ulvila) Medbit Oy kustannusten nousu Muut yksikkökohtaiset/ yksittäiset kuluerät Rahoituskulut ja- tuotot Poistot Yhteensä Tero Mäkiranta 23

24 Huoltokeskus Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,8 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,5 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,1 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,9 Muut toimintakulut ,4 Toimintakulut yhteensä ,6 * Logistiikkakeskuksen TA2015 talousarvio sisältää kuljetuspalvelut Hankintapalvelut, nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,5 Henkilösivukulut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,4 Muut toimintakulut ,2 Toimintakulut yhteensä ,7

25 Huoltokeskus Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Menot Henkilöstökulut , josta E-talo laitoshuoltajat , josta E-talo ruokapalvelut , josta M28 siivouspalvelut , josta M26 palkat vähentyneet , josta E-talo sivukulut: sivukulut ja ruokapalvelut , josta muut sivukulut , josta varhemaksu Aineet, tarvikkeet ja tavarat, , josta E-talo , josta M2730 sähkökulutuksen kasvu , josta M2730 höyryenergian hinnan korotus , josta M2710, M2712 huoltotarvikkeiden alibudjetointi , josta ruokahuolto , josta logistiikkakeskus , josta hankintapalvelut Palvelujen ostot, , josta huoltopalveluiden ostot , josta E-talo , josta M2710 huoltopalveluidenn alibudjetointi , josta M2730 jätehuollon hinnan korotus , josta M2740 huoltosopimusten indeksikorotukset , josta MedBit nousu , joka sis E-talo , josta toimisto- ja pankkipalvelut , josta opetus ja kulttuuripalvelut Avustusten lisäys, lääkäriauto Muut kulut kiinteistövero Muut kulut kiinteistövero, E-talo Muut kulut, koneiden ja laitteiden vuokrat, logistiikkakeskus Yhteensä Tuotot Toimintatuottojen lisäys > Nettovaikutus

26 Yhtymähallinto Yhtymähallinto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,7 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset , Tero Mäkiranta 26

27 Yhtymähallinto Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Keskustoimisto Henkilöstökulut Toimistosihteeri, projektipäällikkö 50% Potilasturvallisuuskoordinaattori 50% -> 100% (rah.sis. kehittämishankkeista) Aineet ja tarvikkeet Lehdet ja julkaisut (tieteellinen kirjasto) Palvelujen ostot Hoitotieteen professuuri 50% -> 100% Sähköiset palvelut (tieteellinen kirjasto) Tietopalvelut Muut kulut Biopankki Vuokrat (lääkäriopiskelijat) RASin kiinteistön myyntivoittto (muut tuotot) Yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimintakulut Huom! nettobudjetoitu yksikkö, vastaavasti tulojakin enemmän omarahoitusosuus euroa ( eur vrt. ta 14) Henkilöstö- ja laskentakeskus Palvelujen ostot Exreport ja muut palvelut (Kuntapro) Asiantuntijapalvelut Postimaksut Tietopalvelut: Talousjärjestelmän uusiminen ja tietovarasto Kuntarekry Skannausarkisto Muut Yhteensä Kaikki yhteensä

28 - TA 2015 kuntataulukot - Tero Mäkiranta 28

29 Sairaanhoito Oman toiminnan arviot perustuvat /2014 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 1-5/2014 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2015 tasaus 2015 ta 2014 *) 15/ta14 Eura ,0 Eurajoki ,5 Harjavalta ,9 Honkajoki ,1 Huittinen ,3 Jämijärvi ,7 Kankaanpää ,9 Karvia ,9 Kokemäki ,6 Köyliö ,9 Lavia ,9 Luvia ,1 Merikarvia ,1 Nakkila ,4 Pomarkku ,4 Pori ,4 Rauma ,4 Siikainen ,0 Säkylä ,0 Ulvila ,3 Yhteensä ,3 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat ,6 YHTEENSÄ ,4 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

30 Sairaanhoito Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,6 3,6 Eurajoki ,5 4,3 Harjavalta ,4-4,4 Honkajoki ,6 5,8 Huittinen ,0-2,0 Jämijärvi ,4 1,9 Kankaanpää ,6-1,6 Karvia ,2-1,8 Kokemäki ,8 4,5 Köyliö ,6 9,5 Lavia ,7 5,1 Luvia ,5-4,8 Merikarvia ,4 10,6 Nakkila ,9 1,5 Pomarkku ,0 16,6 Pori ,8 3,5 Rauma ,4 3,8 Siikainen ,6 10,7 Säkylä ,3 7,3 Ulvila ,7-0,1 Jäsenkunnat yhteensä ,6 2,7 Vakuutusyhtiöt ,0 12,5 Muut kunnat ,6 8,9 Kuntalaskutus yhteensä ,7 2,8 Oma toiminta = sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelut lukuun ottamatta erityistason ostopalveluja.

31 Sairaanhoito Erityistason ostopalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat *) v / /2013 Eura ,5 47,1 Eurajoki ,1-10,1 Harjavalta ,0-19,3 Honkajoki ,6 0,0 Huittinen ,3-4,4 Jämijärvi ,5-24,2 Kankaanpää ,6-14,2 Karvia ,2-31,1 Kokemäki ,7 38,1 Köyliö ,1 115,8 Lavia ,7 6,1 Luvia ,8-38,4 Merikarvia ,6 5,4 Nakkila ,1 2,9 Pomarkku ,9-5,9 Pori ,0 16,9 Rauma ,9 21,0 Siikainen ,6-24,2 Säkylä ,3 60,7 Ulvila ,0 50,0 Jäsenkunnat yhteensä ,2 14,2 Vakuutusyhtiöt 14 Muut kunnat 0 Kuntalaskutus yhteensä ,2 14,2 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

32 Sairaanhoito Erityisvelvoitteet, Muut Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,2-28,2 Eurajoki ,7-27,8 Harjavalta ,4-28,8 Honkajoki ,8-28,6 Huittinen ,7-28,4 Jämijärvi ,7-28,5 Kankaanpää ,6-27,9 Karvia ,6-28,5 Kokemäki ,9-29,2 Köyliö ,2-29,5 Lavia ,7-28,5 Luvia ,3-28,0 Merikarvia ,1-28,9 Nakkila ,8-28,4 Pomarkku ,1-28,8 Pori ,8-27,7 Rauma ,9-27,7 Siikainen ,9-28,5 Säkylä ,1-28,9 Ulvila ,7-28,5 Jäsenkunnat yhteensä ,3-28,1 Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,0 14,1 Eurajoki ,5 14,7 Harjavalta ,2 13,2 Honkajoki ,6 13,5 Huittinen ,5 13,7 Jämijärvi ,5 13,7 Kankaanpää ,5 14,6 Karvia ,4 13,5 Kokemäki ,6 12,5 Köyliö ,9 11,9 Lavia ,6 13,6 Luvia ,2 14,3 Merikarvia ,9 12,9 Nakkila ,6 13,7 Pomarkku ,8 13,1 Pori ,6 14,8 Rauma ,7 14,8 Siikainen ,8 13,6 Säkylä ,9 12,9 Ulvila ,5 13,5 Jäsenkunnat yhteensä ,2 14,3 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,3-28,1 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,2 14,3

33 YLE-päivystys TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,3 11,9 Eurajoki ,9-4,1 Harjavalta ,4-7,9 Honkajoki ,6-14,9 Huittinen ,6 37,6 Jämijärvi ,1 4,2 Kankaanpää ,4-13,8 Karvia ,8-25,2 Kokemäki ,9-1,8 Köyliö ,8 18,2 Lavia ,5-18,1 Luvia ,5 2,1 Merikarvia ,4 5,2 Nakkila ,6-9,7 Pomarkku ,9 4,6 Pori ,6-2,0 Rauma ,0-27,7 Siikainen ,8 23,1 Säkylä ,5-8,9 Ulvila ,7 0,9 Jäsenkunnat yhteensä ,8-1,4 Vakuutusyhtiöt ,0 24,6 Muut kunnat ,8 36,3 Kuntalaskutus yhteensä ,8 0,5 Vuoden 2015 talousarvion laskelmien arvion pohjana on käytetty 1-6/2014 toteutunutta laskutusta.

34 Sosiaalipalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,9-17,2 Eurajoki ,7-1,4 Harjavalta ,8-19,3 Honkajoki ,6-4,7 Huittinen ,2 10,4 Jämijärvi ,7 25,4 Kankaanpää ,1 26,6 Karvia ,2-9,9 Kokemäki ,3-4,2 Köyliö ,4-9,1 Lavia ,7 1,9 Luvia ,5-22,0 Merikarvia ,5-5,1 Nakkila ,0 1,9 Pomarkku ,5 54,8 Pori ,0 14,8 Rauma ,3-4,0 Siikainen ,0-75,7 Säkylä ,6 9,6 Ulvila ,9-1,4 Jäsenkunnat yhteensä ,9 2,8 Muut kunnat ,6-18,1 Kuntalaskutus yhteensä ,5 1,0 TA 2015 laskelma perustuu 1-4/2014 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista

35 TA Elokuun hallituksen jälkeiset muutokset - Tero Mäkiranta 35

36 Mitä on tehty: Palkkavarausta on pienennetty: Palkkabudjetti on tehty 0,95 % 0,60 % kasvulla, josta 0,60 % ja voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutus 0,35 % henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamien mahdollisien palkkausmuutoksien vaikutukset ja muusta varautumisesta (koulutus, sairauslomat) aiheutuvat lisäpalkkauskulut Ensihoitopalvelut (kiireellinen sairaankuljetus): Rauman vaativan hoitotason yksikön perustamisajankohta siirretty; Kustannuksia vähennetty euroa 36

37 Mikä on vaikutus: Em. Muutosten vaikutus yhteensä e, josta vaikutus sairaanhoidon kuntalaskutukseen e. Jäsenkuntien maksuosuus sairaanhoidossa muuttui niin, että jäsenkuntaosuuksien muutos +1,3 % on nyt +0,9 % Tero Mäkiranta 37

38 LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2015 (1 000 e) Oman toiminnan arviot perustuvat /2014 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 1-5/2014 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2015 tasaus 2015 ta 2014 *) 15/ta14 Eura ,4 Eurajoki ,9 Harjavalta ,4 Honkajoki ,2 Huittinen ,9 Jämijärvi ,1 Kankaanpää ,3 Karvia ,3 Kokemäki ,2 Köyliö ,2 Lavia ,6 Luvia ,7 Merikarvia ,7 Nakkila ,0 Pomarkku ,7 Pori ,1 Rauma ,0 Siikainen ,4 Säkylä ,6 Ulvila ,9 Yhteensä ,9 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat , YHTEENSÄ ,1 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

39 Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,9 3,3 Eurajoki ,8 4,0 Harjavalta ,1-4,7 Honkajoki ,9 5,5 Huittinen ,7-2,3 Jämijärvi ,7 1,6 Kankaanpää ,3-1,9 Karvia ,2-2,1 Kokemäki ,5 4,2 Köyliö ,9 9,2 Lavia ,0 4,8 Luvia ,1-5,1 Merikarvia ,0 10,3 Nakkila ,6 1,2 Pomarkku ,3 16,2 Pori ,5 3,3 Rauma ,1 3,5 Siikainen ,9 10,4 Säkylä ,0 7,0 Ulvila ,4-0,4 Jäsenkunnat yhteensä ,3 2,4 Vakuutusyhtiöt ,0 12,5 Muut kunnat ,6 8,9 Kuntalaskutus yhteensä ,5 2, Tero Mäkiranta 39

40 Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,2 9,0 Eurajoki ,6 9,5 Harjavalta ,4 8,1 Honkajoki ,7 8,4 Huittinen ,7 8,6 Jämijärvi ,7 8,6 Kankaanpää ,6 9,5 Karvia ,6 8,5 Kokemäki ,8 7,5 Köyliö ,1 6,9 Lavia ,7 8,5 Luvia ,3 9,2 Merikarvia ,1 7,9 Nakkila ,7 8,7 Pomarkku ,0 8,0 Pori ,7 9,7 Rauma ,8 9,7 Siikainen ,9 8,5 Säkylä ,0 7,9 Ulvila ,6 8,5 Jäsenkunnat yhteensä ,3 9,2 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,3 9, Tero Mäkiranta 40

41 Kiitos! Tero Mäkiranta 41

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka 05.11.2009 1 Esityksen tavoitteet Taustaa Tietoketjut, niiden rooli Tuotteistus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778 KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Talous TA 2014 1.000 euroa TA 2015 1.000 euroa TS 2016 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 TS 2017 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 Toimintamenot Toimintatulot

Lisätiedot