- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Kuntainfo 17.9.2014 - Tero Mäkiranta 1"

Transkriptio

1 - Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

2 Pari sanaa vuodesta 2014 Tero Mäkiranta 2

3 Lausuntopyyntö jäsenkunnille vuoden 2015 talousarviosta: 1. Vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä hyvitykset Vuoden 2014 talousarvion käyttötalous toteutuu talousarvion mukaan, lukuun ottamatta jäsenkuntien potilaiden muista sairaanhoitopiireistä/sairaaloista saamien hoitojen kustannuksia. Yhtymähallitus päätti kuluvan vuoden sairaanhoidon ja ns. ylepäivystyksen palvelumaksujen 3 Me:n määräisestä hyvityksestä. Toinen vähintään saman kokoluokan hyvitys käsitellään sairaanhoitopiirissä ennen Tällä hetkellä arvioimme, että sairaanhoidon tilikauden tulos tullee olemaan +-0. Tero Mäkiranta 3

4 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2014: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,9 % Tilikauden tulos +5,0 Me Jäsenkuntien palvelumaksut +12,3 % (vrt. 1-7/2013) Palveluhinnasto + 8,3 % Ostopalvelut +29,2 % 1. hyvitys/palautus yhall / 154 ; yht. 3,0 Me. Hyvitys n. 2,2 %-yksikköä palveluhinnaston mukaisesta laskutuksesta Toinen hyvitys/palautus loppuvuodesta todennäköinen Tero Mäkiranta 4

5 - TA Yhtymähallituksessa / 159 Tero Mäkiranta 5

6 Tiivistelmä TA 2015 laadintavaiheista: jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen tuli laadintaohjeen mukaan olla vuonna 2015 enintään + 2,9 % verrattuna vuoden 2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Toimialueiden ja liikelaitoksen ensimmäisissä ehdotuksissa jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu oli noin + 7,9 %. Toukokuun johtajistossa tehdyn karsinnan sekä yhtymähallituksen kesä- ja heinäkuun evästyksen jälkeen; yhtymähallituksen elokuun kokouksessa käsittelemän talousarvioluonnoksen kasvu oli raamissa, ollen + 1,3 %. investointiesitys tuli laatia siten, että esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. Vuosien aikana tarvitaan ulkopuolista rahoitusta/lainaa erityisesti Lasten- ja naistentalon, K1 K2 hankkeiden, Satakunnan keskussairaalan psykiatrian uudisrakennushankkeen ja liikelaitoksen apteekin uudisrakennushankkeen rahoittamiseen. Esitys sisältää em. kohteet, ja niiden toteuttaminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta (lainanottoa). Lainanlyhennykset alkavat vuonna tilikauden tulostavoitteiden tuli olla vähintään +/- 0,0 Me; esitys on alijäämäinen 2,97 Me, joka vastaa n. 1,1 % -yksikköä palvelumaksuista vuositasolla. Alijäämästä 1,0 Me on liikelaitos Satadiagin alijäämää Tero Mäkiranta 6

7 - TA 2015 tuloslaskelma - Tero Mäkiranta 7

8 Tero Mäkiranta 8

9 TA 2015 henkilöstöbudjetti: Palkkabudjetti on tehty 0,95 % kasvulla, josta 0,60 % ja voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutus 0,35 % henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamien mahdollisien palkkausmuutoksien vaikutukset ja muusta varautumisesta (koulutus, sairauslomat) aiheutuvat lisäpalkkauskulut Henkilösivukulut: Sairaanhoidon henkilöstösivukulut on laskettu 22,3 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee varhemaksu 1,0 Me aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sairaanhoitoon 6,8 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä 28,8 % Tero Mäkiranta 9

10 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2015 Laadintaohjeen mukaan tavoitteena oli laatia vuoden 2015 talousarvio siten, että jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu sairaanhoidossa on enintään +2,9 % verrattuna vuoden 2014 arvioituun jäsenkuntalaskutukseen. Laadintaohjeen mukaisesti talousarvioehdotus 2015 pitää sairaanhoidon osalta sisällään uutena toimintona Rauman vaativan hoitotason yksikön (n.0,5 Me). Lisäksi uutta on Lasten ja naisten talon käyttöönotosta aiheutuvat kulut (n. 2,0 Me) ja Effica potilastietojärjestelmän käyttöönotosta ja Kantapalveluihin liittymisestä aiheutuvat kulut (n.1,0 Me). Palvelumaksujen kasvu sairaanhoidossa on esityksen mukaan vuoden 2014 talousarvioon verrattuna vain: +1,4 %. Talousarvioehdotukseen sisältyy muina tuottoina sairaanhoitoon RAS:n kiinteistön 3 Me:n myyntivoitto, joka alentaa sairaanhoidosta jäsenkunnilta perittävää määrää. SAIRAANHOITO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Myyntituotoista palvelumaksujen erittely *) 2015 % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,6 Erityisvelvoitemaksut ,2 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,2 josta muut ,3 Ostopalvelut ,2 Jäsenkunnat yhteensä ,3 Täyskustannusmaksut ,0 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,6 Palvelumaksut yhteensä ,4

11 - TA 2015 toimialueittain - Tero Mäkiranta 11

12 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,3 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,6 Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito ,0 Pkl-käynnit, yleislääketieteen päivystys ,0 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Yleislääketieteen päivystys % Lääkärikäynnit ,9 Hoitajakäynnit ,7 Puhelinkonsultaatiot ,0 Pkl-käynnit yht , Tero Mäkiranta 12

13 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon (palkat sivukuluineen) Toimialue yhteensä ilman uutta toimintaa - tutkimus- ja kehittämisraha poistettu yksi uusi sairaanhoitaja; geronomi siirtyy toimialueelta K kaksi perushoitajaa sairaanhoitajiksi kolmen sh:n palkka koko vuodelle (v vain 1.6.alkaen) tarvikkeet; N42 Ensihoitopalveluissa palveluiden ostot Medbit opetus ja kulttuuripalvelut potilaskuljetukset muut toimintakulut x-kuljetukset Ensihoitopalvelut uutena Vaativa hoitotaso / Rauma ulkoiset menot sisäiset menot tulot ilman erityisvelvoitetta erityisvelvoitteet Tero Mäkiranta 13

14 Konservatiivisen hoidon toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,2 Henkilösivukulut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,9 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,5 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 14

15 Konservatiivisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Lastentautien vastuualue siirtyy uuteen toimialueeseen Määrärahavaikutus Palkat lastentautien palkat lääkäri karsittu tutkimus- ja kehittämistoiminnasta lastentautien lääkärikoulutuksen osuus ihotautien lääkärikoulutuksen osuus geriatrian lääkäripalkkoja, ei budj hengityshalvauspotilaille 1½ hoitotiimi (2 potilasta enemmän ) sanelujen käsittelyyn siirtynyt 4 (kir., gyn. ja päiv.)+ lisäys erilliskorvauksiin tähystykseen siirtynyt kirurgialta 2 sh ja 1 os.siht sairaanhoitajan palkka vähennetty sisätaudeilta ylihoitajan palkka vähennetty hallinnosta syöpätaudeilta vähennetty muun henkilökunnnan ja sijaisten palkkoja ger osastonsihteeri ja fys kuntohoitaja virkapankkiin, ei budjetoitu sisätaudeilta 4 avointa sh virkapankkiin, ei budjetoitu palkkamuutokset vrt määrävuosikorotukset, järjestelyvaraerät yms sisätaudeilla vakanssipankkiin sh toimia, tilalle budj. sijaisia Palkkojen sivukulut edellisten sivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat lastentautien tarvikkeet apuvälineet Palvelujen ostot tietopalvelukustannusten (Medbit) nousu muut ulkopuoliset ostopalvelut konserv erityistason ostopalvelujen nousu erityistason ostopalv.lastentautien siirto Tuet ja avustukset hengityshalvauspotilaat; 2:n lisäys Muut kulut leasing (mm. kotidialyysi, uniapneapatjat) hoitomaksusaatavat Yhteensä

16 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Kulut Palkat Henkilösivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Tuet ja avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä, ulkoiset Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Oma tuotanto Hoitopäivät Hoitojaksot Pkl-käynnit Tero Mäkiranta 16

17 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Henkilöstökulut Naisten- ja lastentautien opettajien palkat (hallinto) Hallinnon palkat Lastentautien ylilääkäri (siirtynyt hallintoon) Naistentaudeilta ja synn. Siirtynyt kaksi sihteeriä sanelujenpurkukeskukseen Naistentaudeille budjetoitu erikoislääkärin virka 100% Lääkintavahtimestari 50% siirtynyt kirurgiasta lastenkirurgiaan Muun henkilökunnan sijaismäärärahojen lasku (Lastentaudit) Lääkäreiden erilliskorvauksia nostettu toteuman tasolle (Lastentaudit) Vähennetty lääkäripalkkoja (Lastentaudit) sihteeriä siirtynyt sanelujen käsittelykeskukseen % sairaanhoitaja siirtynyt korvataudeilta lastentaudeille % sh leikosta naistentaudeille % sihteeri siirtynyt kirurgiasta lastenkirurgiaan Erikoislääkärin vakanssi siirretty lastenkirurgialle kirurgiasta Ulkopuoliset palkkiot (lastenkirurgia) ei ole budjetoitu aiemmin Vähennetty sh:n sijaismäärärahoja (Lastentaudit) Sairaanhoitajien JVE (Lastentaudit) Sivukulut edellisiin 28 % Sivukuluprosentin nousu (27,7 -> 28,1) perustuu arvioon Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Palvelujen ostot Ostopalvelulääkärit (lastentaudit sis. Lastenkirurgian ) Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (lastentaudit) Lääkärikoulutus (hallinto) Erityistason ostopalvelut (hallinto) Medbitin kustannusten nousu ( > ) Ulkopuoliset ostopalvelut (hallinto) Potilasvahinkovakuutus Muut kulut Saatavien poisto Yhteensä

18 Operatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,2 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,0 Tuet ja avustukset 43 0 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,9 Hoitojaksot ,9 Pkl-käynnit , Tero Mäkiranta 18

19 Operatiivisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Henkilöstökulut Ylihoitaja (hallinto) sh tullut PKS:stä Kuvaaja (Silmätaudit) sh siirtynyt kirurgiasta endoskopiaan Hoidonvaraaja ja sh (Kirurgia) Apulaisosastonhoitaja 50% (Kirurgia) Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueelle siirtynyt henkilökunta Lääkintävahtimestari 50% siirtynyt lastenkirurgiaan sihteeriä siirtynyt (2 sanelujen käsittelykeskukseen 1 endoskopiaan) Sihteerin virka muutettu sosiaalityöntekijäksi Sh 50 % siirtynyt korvataudeilta lastentaudeille Vähennetty sh:n sijaismäärärahaa (Korvataudit) Vähennetty 50% erikoislääkäri (verisuonikirurgia) Vähennetty erikoistuva lääkäri (leikkaussali) Vähennetty sh:n sijaismäärärahaa (Kirurgia) Lisätty muun henkilökunnan sijaismäärärahaa (Teho) SH:n ja muun henkilökunnan JVE vuonna Lääkäreiden palkankorotukset Erikoislääkäri (Silmätaudit) Erikoislääkärin vakanssi lastenkirurgiaan (ollut erikoistuvan pohjana) Erikoislääkäri (gastrokirurgi, kirurgia) Lääkäreiden erilliskorvausten nousu Erikoislääkäriä 50 % (leikkaussali) Sivukulut edellisiin 28% Sivukuluprosentin nousu (27,7 -> 28,1) perustuu arvioon Varhemaksun nousu Aineet, tarvikkeet ja tavarat Silmätautien leikkaussalin tarvikkeisiin lisäys K-salin tarvikkeiden lisäys Kuulokojeet Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueelle siirtyneet kulut Palvelujen ostot Erityistason ostopalvelut ( > ) Medbitin kustannusten nousu (pl. Naiset ja laskir > ) Ulkopuoliset ostopalvelut Rekryraha (Välinehuolto) Muut kulut Saatavien poisto Yhteensä

20 Psykiatrisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos *) 2015 % Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Oma tuotanto % Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,0 Pkl-käynnit ,4 Päivätoimintakäynnit ,4 Päiväosastopäivät ,0 Kuntoutuskotipäivät , Tero Mäkiranta 20

21 Psykiatrisen hoidon toimialue Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon: Henkilöstökulut Lääkäripalkkojen nousu, budjetoitu vakanssien mukaan Sairaanhoitajien palkkojen nousu Muun henkilöstön palkkojen vähennys Erilliskorvausten nousu Varhe -maksun vähennys ( >75.200) Sivukulujen osuus 28% Vuoden 2014 talousarviossa neuropsykiatrian työryhmälle budjetoitiin vain 6 kk palkat erikoislääkäri,neuropsykologi, sos.työntekijä ja sairaanhoitaja. Vuoden 2015 talousarviossa palkkakustannukset koko vuodelle, nousu sivukuluineen. Palvelujen ostot Medbit Oy:n kustannusten nousu ( > ) Eritystason ostopalvelujen lisäys ( > ) Muut kulut Poistot puuttuvat (budjetoitu huollon toimialueelle) v Yhteensä Tero Mäkiranta 21

22 Sosiaalipalvelujen toimialue Sosiaalipalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset ,9 Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,1 Käyttöpäivät Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) ,1 Ryhmäkodit (Asumispalvelut) ,0 Ohjattu asuminen Tuettu asuminen ,0 Perhehoito ,3 Kamu-Tupa , ,4 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,4 Työ- ja päivätoiminta ,8 Suojatyö/Tyke , , Tero Mäkiranta 22

23 Sosiaalipalvelujen toimialue Merkittävimmät muutokset vrt v2014 talousarvioon Työhönkuntoutuspalvelujen päättyminen; palkat ja sivukulut Laitoshoidon hajauttamisen aikataulullinen henkilöstöresurssointi lääkäri; henkilösivukulut Ostopalvelulääkäri Uuden ryhmäkodin vuokra (Ulvila) Medbit Oy kustannusten nousu Muut yksikkökohtaiset/ yksittäiset kuluerät Rahoituskulut ja- tuotot Poistot Yhteensä Tero Mäkiranta 23

24 Huoltokeskus Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,8 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,5 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,1 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,9 Muut toimintakulut ,4 Toimintakulut yhteensä ,6 * Logistiikkakeskuksen TA2015 talousarvio sisältää kuljetuspalvelut Hankintapalvelut, nettobudjetoitu yksikkö Talousarvio Talousarvio Muutos % Palkat ,5 Henkilösivukulut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,4 Muut toimintakulut ,2 Toimintakulut yhteensä ,7

25 Huoltokeskus Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Menot Henkilöstökulut , josta E-talo laitoshuoltajat , josta E-talo ruokapalvelut , josta M28 siivouspalvelut , josta M26 palkat vähentyneet , josta E-talo sivukulut: sivukulut ja ruokapalvelut , josta muut sivukulut , josta varhemaksu Aineet, tarvikkeet ja tavarat, , josta E-talo , josta M2730 sähkökulutuksen kasvu , josta M2730 höyryenergian hinnan korotus , josta M2710, M2712 huoltotarvikkeiden alibudjetointi , josta ruokahuolto , josta logistiikkakeskus , josta hankintapalvelut Palvelujen ostot, , josta huoltopalveluiden ostot , josta E-talo , josta M2710 huoltopalveluidenn alibudjetointi , josta M2730 jätehuollon hinnan korotus , josta M2740 huoltosopimusten indeksikorotukset , josta MedBit nousu , joka sis E-talo , josta toimisto- ja pankkipalvelut , josta opetus ja kulttuuripalvelut Avustusten lisäys, lääkäriauto Muut kulut kiinteistövero Muut kulut kiinteistövero, E-talo Muut kulut, koneiden ja laitteiden vuokrat, logistiikkakeskus Yhteensä Tuotot Toimintatuottojen lisäys > Nettovaikutus

26 Yhtymähallinto Yhtymähallinto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos % Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,7 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset , Tero Mäkiranta 26

27 Yhtymähallinto Merkittävimmät muutokset vrt 2014 talousarvioon Keskustoimisto Henkilöstökulut Toimistosihteeri, projektipäällikkö 50% Potilasturvallisuuskoordinaattori 50% -> 100% (rah.sis. kehittämishankkeista) Aineet ja tarvikkeet Lehdet ja julkaisut (tieteellinen kirjasto) Palvelujen ostot Hoitotieteen professuuri 50% -> 100% Sähköiset palvelut (tieteellinen kirjasto) Tietopalvelut Muut kulut Biopankki Vuokrat (lääkäriopiskelijat) RASin kiinteistön myyntivoittto (muut tuotot) Yhteensä Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimintakulut Huom! nettobudjetoitu yksikkö, vastaavasti tulojakin enemmän omarahoitusosuus euroa ( eur vrt. ta 14) Henkilöstö- ja laskentakeskus Palvelujen ostot Exreport ja muut palvelut (Kuntapro) Asiantuntijapalvelut Postimaksut Tietopalvelut: Talousjärjestelmän uusiminen ja tietovarasto Kuntarekry Skannausarkisto Muut Yhteensä Kaikki yhteensä

28 - TA 2015 kuntataulukot - Tero Mäkiranta 28

29 Sairaanhoito Oman toiminnan arviot perustuvat /2014 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 1-5/2014 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2015 tasaus 2015 ta 2014 *) 15/ta14 Eura ,0 Eurajoki ,5 Harjavalta ,9 Honkajoki ,1 Huittinen ,3 Jämijärvi ,7 Kankaanpää ,9 Karvia ,9 Kokemäki ,6 Köyliö ,9 Lavia ,9 Luvia ,1 Merikarvia ,1 Nakkila ,4 Pomarkku ,4 Pori ,4 Rauma ,4 Siikainen ,0 Säkylä ,0 Ulvila ,3 Yhteensä ,3 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat ,6 YHTEENSÄ ,4 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

30 Sairaanhoito Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,6 3,6 Eurajoki ,5 4,3 Harjavalta ,4-4,4 Honkajoki ,6 5,8 Huittinen ,0-2,0 Jämijärvi ,4 1,9 Kankaanpää ,6-1,6 Karvia ,2-1,8 Kokemäki ,8 4,5 Köyliö ,6 9,5 Lavia ,7 5,1 Luvia ,5-4,8 Merikarvia ,4 10,6 Nakkila ,9 1,5 Pomarkku ,0 16,6 Pori ,8 3,5 Rauma ,4 3,8 Siikainen ,6 10,7 Säkylä ,3 7,3 Ulvila ,7-0,1 Jäsenkunnat yhteensä ,6 2,7 Vakuutusyhtiöt ,0 12,5 Muut kunnat ,6 8,9 Kuntalaskutus yhteensä ,7 2,8 Oma toiminta = sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelut lukuun ottamatta erityistason ostopalveluja.

31 Sairaanhoito Erityistason ostopalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat *) v / /2013 Eura ,5 47,1 Eurajoki ,1-10,1 Harjavalta ,0-19,3 Honkajoki ,6 0,0 Huittinen ,3-4,4 Jämijärvi ,5-24,2 Kankaanpää ,6-14,2 Karvia ,2-31,1 Kokemäki ,7 38,1 Köyliö ,1 115,8 Lavia ,7 6,1 Luvia ,8-38,4 Merikarvia ,6 5,4 Nakkila ,1 2,9 Pomarkku ,9-5,9 Pori ,0 16,9 Rauma ,9 21,0 Siikainen ,6-24,2 Säkylä ,3 60,7 Ulvila ,0 50,0 Jäsenkunnat yhteensä ,2 14,2 Vakuutusyhtiöt 14 Muut kunnat 0 Kuntalaskutus yhteensä ,2 14,2 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

32 Sairaanhoito Erityisvelvoitteet, Muut Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,2-28,2 Eurajoki ,7-27,8 Harjavalta ,4-28,8 Honkajoki ,8-28,6 Huittinen ,7-28,4 Jämijärvi ,7-28,5 Kankaanpää ,6-27,9 Karvia ,6-28,5 Kokemäki ,9-29,2 Köyliö ,2-29,5 Lavia ,7-28,5 Luvia ,3-28,0 Merikarvia ,1-28,9 Nakkila ,8-28,4 Pomarkku ,1-28,8 Pori ,8-27,7 Rauma ,9-27,7 Siikainen ,9-28,5 Säkylä ,1-28,9 Ulvila ,7-28,5 Jäsenkunnat yhteensä ,3-28,1 Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,0 14,1 Eurajoki ,5 14,7 Harjavalta ,2 13,2 Honkajoki ,6 13,5 Huittinen ,5 13,7 Jämijärvi ,5 13,7 Kankaanpää ,5 14,6 Karvia ,4 13,5 Kokemäki ,6 12,5 Köyliö ,9 11,9 Lavia ,6 13,6 Luvia ,2 14,3 Merikarvia ,9 12,9 Nakkila ,6 13,7 Pomarkku ,8 13,1 Pori ,6 14,8 Rauma ,7 14,8 Siikainen ,8 13,6 Säkylä ,9 12,9 Ulvila ,5 13,5 Jäsenkunnat yhteensä ,2 14,3 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,3-28,1 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,2 14,3

33 YLE-päivystys TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,3 11,9 Eurajoki ,9-4,1 Harjavalta ,4-7,9 Honkajoki ,6-14,9 Huittinen ,6 37,6 Jämijärvi ,1 4,2 Kankaanpää ,4-13,8 Karvia ,8-25,2 Kokemäki ,9-1,8 Köyliö ,8 18,2 Lavia ,5-18,1 Luvia ,5 2,1 Merikarvia ,4 5,2 Nakkila ,6-9,7 Pomarkku ,9 4,6 Pori ,6-2,0 Rauma ,0-27,7 Siikainen ,8 23,1 Säkylä ,5-8,9 Ulvila ,7 0,9 Jäsenkunnat yhteensä ,8-1,4 Vakuutusyhtiöt ,0 24,6 Muut kunnat ,8 36,3 Kuntalaskutus yhteensä ,8 0,5 Vuoden 2015 talousarvion laskelmien arvion pohjana on käytetty 1-6/2014 toteutunutta laskutusta.

34 Sosiaalipalvelut TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,9-17,2 Eurajoki ,7-1,4 Harjavalta ,8-19,3 Honkajoki ,6-4,7 Huittinen ,2 10,4 Jämijärvi ,7 25,4 Kankaanpää ,1 26,6 Karvia ,2-9,9 Kokemäki ,3-4,2 Köyliö ,4-9,1 Lavia ,7 1,9 Luvia ,5-22,0 Merikarvia ,5-5,1 Nakkila ,0 1,9 Pomarkku ,5 54,8 Pori ,0 14,8 Rauma ,3-4,0 Siikainen ,0-75,7 Säkylä ,6 9,6 Ulvila ,9-1,4 Jäsenkunnat yhteensä ,9 2,8 Muut kunnat ,6-18,1 Kuntalaskutus yhteensä ,5 1,0 TA 2015 laskelma perustuu 1-4/2014 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista

35 TA Elokuun hallituksen jälkeiset muutokset - Tero Mäkiranta 35

36 Mitä on tehty: Palkkavarausta on pienennetty: Palkkabudjetti on tehty 0,95 % 0,60 % kasvulla, josta 0,60 % ja voimaan tulevien VES/TES sopimusten vaikutus 0,35 % henkilöstön työn vaativuuden arvioinnin aiheuttamien mahdollisien palkkausmuutoksien vaikutukset ja muusta varautumisesta (koulutus, sairauslomat) aiheutuvat lisäpalkkauskulut Ensihoitopalvelut (kiireellinen sairaankuljetus): Rauman vaativan hoitotason yksikön perustamisajankohta siirretty; Kustannuksia vähennetty euroa 36

37 Mikä on vaikutus: Em. Muutosten vaikutus yhteensä e, josta vaikutus sairaanhoidon kuntalaskutukseen e. Jäsenkuntien maksuosuus sairaanhoidossa muuttui niin, että jäsenkuntaosuuksien muutos +1,3 % on nyt +0,9 % Tero Mäkiranta 37

38 LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2015 (1 000 e) Oman toiminnan arviot perustuvat /2014 keskiarvoon Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 1-5/2014 tietoja Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2015 tasaus 2015 ta 2014 *) 15/ta14 Eura ,4 Eurajoki ,9 Harjavalta ,4 Honkajoki ,2 Huittinen ,9 Jämijärvi ,1 Kankaanpää ,3 Karvia ,3 Kokemäki ,2 Köyliö ,2 Lavia ,6 Luvia ,7 Merikarvia ,7 Nakkila ,0 Pomarkku ,7 Pori ,1 Rauma ,0 Siikainen ,4 Säkylä ,6 Ulvila ,9 Yhteensä ,9 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat , YHTEENSÄ ,1 *) sisältää yhtymävaltuuston myöntämän 5 Me lisämäärärahan

39 Oma toiminta TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,9 3,3 Eurajoki ,8 4,0 Harjavalta ,1-4,7 Honkajoki ,9 5,5 Huittinen ,7-2,3 Jämijärvi ,7 1,6 Kankaanpää ,3-1,9 Karvia ,2-2,1 Kokemäki ,5 4,2 Köyliö ,9 9,2 Lavia ,0 4,8 Luvia ,1-5,1 Merikarvia ,0 10,3 Nakkila ,6 1,2 Pomarkku ,3 16,2 Pori ,5 3,3 Rauma ,1 3,5 Siikainen ,9 10,4 Säkylä ,0 7,0 Ulvila ,4-0,4 Jäsenkunnat yhteensä ,3 2,4 Vakuutusyhtiöt ,0 12,5 Muut kunnat ,6 8,9 Kuntalaskutus yhteensä ,5 2, Tero Mäkiranta 39

40 Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat v / /2013 Eura ,2 9,0 Eurajoki ,6 9,5 Harjavalta ,4 8,1 Honkajoki ,7 8,4 Huittinen ,7 8,6 Jämijärvi ,7 8,6 Kankaanpää ,6 9,5 Karvia ,6 8,5 Kokemäki ,8 7,5 Köyliö ,1 6,9 Lavia ,7 8,5 Luvia ,3 9,2 Merikarvia ,1 7,9 Nakkila ,7 8,7 Pomarkku ,0 8,0 Pori ,7 9,7 Rauma ,8 9,7 Siikainen ,9 8,5 Säkylä ,0 7,9 Ulvila ,6 8,5 Jäsenkunnat yhteensä ,3 9,2 Vakuutusyhtiöt Muut kunnat Kuntalaskutus yhteensä ,3 9, Tero Mäkiranta 40

41 Kiitos! Tero Mäkiranta 41

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 26.8.2013 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Kokouspäivämäärä 26.8.2013 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO 167 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2014 TALOUSARVIO 29.4.2013/87 Sairaanhoitopiirin talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset perustuvat kuntalain

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2015 ja 2016 talous - sekä näkymiä vuoden 2017 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2016 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 2.3.2016

Lisätiedot

- Kuntainfo 18.9.2013 - Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo 18.9.2013 - Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 18.9.2013 - Tero Mäkiranta 1 Tiivistelmä TA 2014 laadintavaiheista: jäsenkuntien sairaanhoidon palvelumaksujen tuli laadintaohjeen mukaan olla vuonna 2014 enintään + 3,5 % verrattuna vuoden

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY

Kokouspäivämäärä TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/2016 JA VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 30.01.2017 Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/39/02.02.02/2017 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK/ JA VUODEN TILINPÄÄTÖSMENETTELY Satakunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TALOUSARVIO 2014 Valtuustoseminaari 26.11.2013 Talousjohtaja Elisa Kusmin Talousarvion 2014 valmistelu Yhtymähallituksen talousarvion laadintaohjeet 24.4.2013 99 Kuntien lausunnot pyydettiin 31.8.2013

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (4) KUNTAINFO Aika klo 13.00-15.05 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2010 ja 2011 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2010 ja 2011 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2010 ja 2011 talous - sekä näkymiä vuoden 2012 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2011 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 15.2.2011

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA SEKÄ VUODEN 2014 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA Paikka Satakunnan keskussairaalan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tilasto-osa 2007. Satakuntalaisille annetut sädehoidot 2005-2007. YHTEENSÄ SatKS TYKS. www.satshp.fi

Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tilasto-osa 2007. Satakuntalaisille annetut sädehoidot 2005-2007. YHTEENSÄ SatKS TYKS. www.satshp.fi Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä Tilasto-osa 2007 Satakuntalaisille annetut sädehoidot 2005-2007 14 000 12 000 10 000 8 000 8 500 10 805 10 370 2005 2006 2007 7 147 8 500 6 000 5 199

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntatilaisuus

Satakunnan maakuntatilaisuus Satakunnan maakuntatilaisuus 14.4.2016 Satakunnan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA?

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA? 3.2.2011 APisto 2 Kaskinen TOIMIALUE JA TOIMIPISTEET 1.1.2011 Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190 km Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Pomarkku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013 SOSIAALIPALVELUT Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Antinkartanon kuntoutuskeskus Jouni Helen Asumispalvelut Tuula Saarinen Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori

Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori MUISTIO 1 (4) KUNNALLISJOHTAJIEN KOKOUS Aika: keskiviikko klo 10.00 12.00 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaala, N-rakennus, auditorio 2. krs, Sairaalantie 3, Pori liite Kaikkien esiintyjien esitykset

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

VeTe. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä. VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9.

VeTe. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä. VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä - loppuseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Piia Astila-Ketonen, projektisuunnittelija, TtM Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari 10. -11.6.2014 Yhtymävaltuusto 11.6.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma %

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1 Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys 28.5.2014 Page 1 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot