Työhönkuntoutumisen palveluverkosto. KuntoutuNET -verkkopalvelussa on mukana 12 palveluntilaajaa ja 71 palveluntuottajaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16.1.2014. Työhönkuntoutumisen palveluverkosto. KuntoutuNET -verkkopalvelussa on mukana 12 palveluntilaajaa ja 71 palveluntuottajaa."

Transkriptio

1 UUTISKIRJE 2013 Työhönkuntoutumisen palveluverkosto VUOSI Verkoston jäsenet - Toiminnan seuranta - Palveluverkoston työpaja Helsingissä Palveluverkoston seminaari Helsingissä Koulutustarpeen kartoitus VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMA - Tavoitteet - Ohjausryhmän kokoonpano kaudella Tapahtumat - Tiedotusasiat VUOSI 2013 TYÖHÖNKUNTOUTUMISEN PALVELUVERKOSTON JÄSENET Jäsenet - 14 palveluntilaajaa - 80 palveluntuottajaa Uudet palveluntilaajat - Eläkekassa Verso - Yleisradion eläkesäätiö Uudet palveluntuottajat - Relaxo - KunNosteena hyvinvointipalvelut - Ravimäkiyhdistys ry - TukiaCon Oy - Suomen Terveystalo - Bovallius Oy KuntoutuNET -verkkopalvelussa on mukana 12 palveluntilaajaa ja 71 palveluntuottajaa. Uudet palveluntilaajat ja tuottajat on perehdytetty verkostokoordinaattoreiden sekä KuntoutuNET pääkäyttäjän toimesta. Perehdytyksessä tuodaan esille palveluverkoston idea ja toiminta sekä käydään pääpiirteissään läpi ammatillisen kuntoutuksen käytännöt kiinnittäen erityisesti huomiota viestintään palveluntilaajien ja tuottajien välillä. Verkoston osapuolet kartuttavat osaamistaan työeläkekuntoutuksen keinovalikoimasta ja toimintatavoista itsenäisesti.

2 TOIMINNAN SEURANTA Palveluverkoston ohjausryhmän päätöksellä verkostokoordinaattorit olivat vuoden 2013 aikana yhteydessä niihin palveluntuottajiin, joille ei ollut kertynyt toimeksiantoja kuluvan ja sitä edeltävän vuoden aikana. Seurannan perusteella muutama palveluntuottaja totesi irtisanoutuvansa palveluverkostosta toimintansa painottuessa muuhun palveluun. Sovittiin, että verkostokoordinaattorit toteuttavat vastaavan seurannan vuosittain. Palveluverkostosta irtisanoutuneet toimijat - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä OYS, lääkinnällinen kuntoutus - Carelian Consulting - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri - Tyke Oy - Toimexi-palvelut - Oorninki - Opintila - Päijät-Hämeen työklinikka - HRV-palvelut siirtyivät Opteamille PALVELUVERKOSTON TYÖPAJA HELSINGISSÄ Vuoden 2013 työpajan teemana oli työhönvalmennus. Työhönvalmennukseen liittyen kuultiin mm. työnantajan ja työeläkevakuuttajan näkemyksiä työhönvalmennuksesta. Alustusten jälkeen teemaa käsiteltiin ryhmissä hyödyntäen learning-cafe menetelmää. Ryhmissä käsiteltiin mm. työhönvalmennuksen tavoiteasetantaa, päättymisvaiheen avoimia kysymyksiä ja kehitysajatuksia. Ryhmäkeskustelujen pohjalta ryhmien puheenjohtajat ja verkostokoordinaattorit laativat työhönvalmennuksen infopaketin. Laaditun materiaalin tavoitteena on jakaa tietoa asiasta sekä yhtenäistää työhönvalmennuksen käytäntöjä. Infopaketti on julkaistu verkoston www-sivuilla materiaalipankissa. PALVELUVERKOSTON SEMINAARI HELSINGISSÄ Palveluverkoston verkostoseminaari järjestettiin Helsingin Paasitornissa. Seminaarissa käsiteltiin työhönvalmennuksesta laadittua yhteenvetoa. Lisäksi esillä olivat työeläkekuntoutuksen tunnusluvut tilastojen valossa, tietosuojaan liittyvät asiat, työkyvyttömyyden kustannusvaikutukset suurtyönantajalle sekä STM:n hanke Osatyökykyiset työssä. Uudet palveluntuottajat esittäytyivät päivän aikana. Päivä koettiin pääosin onnistuneeksi. Päivämäärämuutoksista johtuen tilaratkaisu ei ollut optimaalinen, mikä näkyi palautteissa. Osaa luennoitsijoista kiiteltiin kovin ja sisältöä pidettiin mielekkäänä. Jatkossakin toivottiin verkostoitumisen mahdollistamista riittävin tauoin. Päivän alustukset ovat luettavissa palveluverkoston materiaalipankissa.

3 KOULUTUSTARPEEN KARTOITUS Verkostokoordinaattoreille tulleiden palautteiden pohjalta keskusteltiin palveluntuottajille suunnatun maksullisen koulutustarjonnan järjestämisestä vuoden 2014 aikana. Ohjausryhmän päätöksellä koulutustarpeista kysyttiin palveluntuottajilta sähköpostitse. Vastauksia tuli vain muutamia. Saadun palautteen pohjalta todettiin, että erillistä koulutusta ei ole tarpeen järjestää. Esille nostetut aiheet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunniteltaessa kevään työpajaa, syksyn verkostoseminaaria ja Kuntoutujan koulutusvaihtoehdot -tilaisuutta. VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMA TAVOITTEET Palveluverkoston kehittämistyössä painotetaan hyvien, käytännönläheisten toimintamallien aikaansaamista. Palveluverkoston perustehtävänä on varmistaa, että tilaajat saavat tarkoituksenmukaisia ja kulloiseenkin tilanteeseen sopivia palveluita. Palveluiden ja yhteistyön kehittämisellä pystytään vastaamaan työelämän muutokseen ja pidentämään työuria. Verkoston jäseninä olevien ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajien määrä on jatkuvasti kasvanut, ja lisäksi tuottajien monimuotoistuminen on lisääntynyt. Käytännössä verkostoon kuuluvat kaikki merkittävät ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajat. Tämä korostaa yhtenäisten menettelytapojen tärkeyttä niin tilaaja- kuin tuottajapuolellakin. Ohjausryhmä seuraa palveluverkoston tunnuslukuja. Verkostossa tulisi olla vain aktiivisesti ammatillisia kuntoutuspalveluita tuottavia jäseniä. Tämän varmentamiseksi verkostokoordinaattorit ottavat yhteyttä niihin palveluntuottajiin, joilla ei ole ollut aktiviteettiä viimeisen kahden vuoden aikana. Samalla neuvotellaan jäsenyyden mahdollisesta päättämisestä. OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO KAUDELLA Verkoston toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jonka VKK:n hallitus nimeää 3 vuodeksi kerrallaan. Toimikaudelle on nimetty seuraavat jäsenet: Oili Alatorvinen Eerika Aremo Jaakko Alamäki Martti Kauhanen Riikka Kivirikko-Ekman Nina Brandenburg Katja Noponen Marjaana Pajunen Kuntoutusjohtaja, Verve Kuntoutuspäällikkö, Elo Palvelujohtaja, Barona Solutions Yrittäjä, Koulutus ja konsultointi Martti Kauhanen Kuntoutus- ja eläkeratkaisija, Elo Yksikönpäällikkö, Etera Toimitusjohtaja, Katja Noponen Oy Suunnittelija, Kela

4 Anne Sinkko Kuntoutusasiantuntija, Ilmarinen Leena Toivonen Palvelupäällikkö, Kiipula-säätiö Patrik Tötterman Ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö (varajäsenenä ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz) Merja Valle Kehityspäällikkö, Varma Puheenjohtaja Juha Mikkola Vakuutuskuntoutus VKK Koordinaattori Riitta Erämaa Vakuutuskuntoutus VKK Koordinaattori Teija Kosola Vakuutuskuntoutus VKK Uusina jäseninä ohjausryhmään liittyvät vuoden 2013 aikana VKK:n verkostokoordinaattorit Riitta Erämaa ja Teija Kosola aiemmin verkostokoordinaattoreina toimineiden Susanna Finnen ja Johanna Laurikaisen tilalle. Eerika Aremon jäsenyys ohjausryhmässä päättyi , kun Eläke-Fennia ja Eläke-Tapiola fuusioituivat keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiö Eloksi. Ohjausryhmä kokoontuu vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Kevään kokoontumiset ovat ja Ohjausryhmän muistiot ovat luettavissa materiaalipankissa. TAPAHTUMAT Palveluverkoston työpaja. Palveluverkosto järjestää toukokuussa 2014 verkoston työpajan, joka on suunnattu jo pidempään ammatillisen kuntoutuksen parissa työskenteleville. Tapahtuman paikka, aika sekä osallistujamäärä tarkennetaan myöhemmin. Työpajan teemaksi on suunniteltu eheää palveluprosessia. Alustavasti esille nostettavia aiheita ovat Kelan etuuksien ja Kelan järjestämän kurssituksen hyödyntäminen osana ammatillisen kuntoutuksen prosessia, työvoimapoliittiset etuudet, tuki maahanmuuttajille kuntoutussuunnittelun aikana (rajapinnat työeläkekuntoutukseen), oppimisvaikeudet sekä palautteen anto tilaajien ja tuottajien välillä. Keskustelua palveluverkoston työpajan teemasta jatketaan vielä ohjausryhmässä. Verkostoseminaari. Syksyllä 2014 järjestetään verkostoseminaari, jonka teemasta informoidaan sen tarkentuessa. Verkostoseminaarissa on etenkin uusilla toimijoilla mahdollisuus esitellä toimintaansa ja palveluitaan. Kuntoutujan koulutusvaihtoehdot. Kuntoutujan koulutusvaihtoehdot koulutuspäivä toteutetaan keväällä Sen sisällöstä ja tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan lähempänä. TIEDOTUSASIAT Kustannusten jako. Suunnitteilla on periä jatkossa kaikilta KuntoutuNETissä mukana olevilta palveluntuottajilta vuosimaksu, joka kattaa osittain käyttöönottokoulutuksen ja järjestelmän ylläpidon aiheuttamia kustannuksia. Asian valmistelu on kuitenkin vielä kesken, joten tiedotamme tästä lisää myöhemmin vuoden 2014 aikana.

5 KuntoutuNET-palautteen arviointikriteerit. Ohjausryhmä on todennut KuntoutuNETjärjestelmään kirjattavien arviointikriteereiden vaativan täsmennystä. Työ tullaan aloittamaan vuoden 2014 aikana. Yhteystiedot. Toivomme palveluntuottajien ja -tilaajien ilmoittavan verkostokoordinaattoreille muuttuneista yhteystiedoista, jotta kutsut seminaareihin ja työpajoihin sekä muu toimitettava materiaali löytää oikeat ihmiset. Tiedottaminen tapahtuu sähköpostitse sekä palveluverkoston www-sivuilla. Ilmoitettu yhteyshenkilö tiedottaa omassa organisaatiossaan palveluverkoston tapahtumista. Työeläkekuntoutuksen koulutus / ETK. Eläketurvakeskus (ETK) tuottaa koulutuspalveluja työeläkejärjestelmän edustajien ja sidosryhmien tarpeisiin. Helmikuussa 2014 on tarjolla Työeläkekuntoutuksen perusteet -kurssi, jonka tavoitteena on antaa kuulijoille kokonaiskuva ammatillisesta kuntoutuksesta työeläkejärjestelmässä. Lisätietoja ETK:n koulutuksista saat sivuilta Vakuutuskuntoutus-lehti. Kuntoutusalan ammattilaisille suunnattu Vakuutuskuntoutus -lehti irrotetaan palveluverkoston toiminnasta VKK:n omaksi asiakas- ja yhteistyökumppanilehdeksi, jonka kustannukset katetaan VKK:n toimintamäärärahoista. Kiitokset kaikille verkoston jäsenille menneen vuoden yhteistyöstä! Yhteistyöterveisin ja menestyksekästä vuotta 2014 toivottaen Riitta Erämaa ja Teija Kosola verkostokoordinaattorit

Työhönkuntoutumisen. palveluverkoston peruskirja

Työhönkuntoutumisen. palveluverkoston peruskirja Työhönkuntoutumisen palveluverkosto Työhönkuntoutumisen palveluverkoston peruskirja Sisällys 1. Mikä työhönkuntoutumisen palveluverkosto on? 2 2. Mitä hyötyä työhönkuntoutumisen palveluverkostosta on?

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta Muistio 1/2013 1 (6)

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta Muistio 1/2013 1 (6) 1(6) Muistio 1/2013 1 (6) Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan kokous Aika 1.2.2012 klo 11.30-13:35 Paikka Seinäjoen keskussairaala, Pihlaja kabinetti Osallistujat Heikki Suoyrjö puheenjohtaja Anne

Lisätiedot

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/201 Milla Ryynänen 28 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOIMINTAPROSESSIT... 3 2 PALVELUPOLUN MALLINTAMINEN... 2.1 Nykytilanteen kuvaus...

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (11) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 5.6.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Uusi ura ammattipajasta hanke 2009-2012

Uusi ura ammattipajasta hanke 2009-2012 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta hanke 2009-2012 Sosiaaliset tavoitteet ja tulokset 2012 ESIPUHE Tämä raportti on arviointi Pohjois-Kymen Setlementti ry:n Uusi ura ammattipajasta hankkeen

Lisätiedot

Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi

Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysohjelman 2004 2006 visio Helsingin työllisyysohjelman 2004 2006 väliraportti

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin.

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin. Sivu 1 / 28 Tiivistelmä: Verkosto toteutti syksyn 2014 aikana itsearviointikyselyn, jonka tarkoituksena on eritellä hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä selvittää kehittämiskohteita. Arviointi toteutettiin

Lisätiedot

AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN

AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN AVOKUNTOUTUSFOORUMIN JÄRJESTÄMINEN JA AVOKUNTOUTUSVERKOSTON PERUSTAMINEN RAPORTTI 4.2.2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AVOKUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY... 4 3 FOORUMIN JÄRJESTELYISTÄ VASTAAVA ASSISTENTTI...

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Loppuraportti Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Lokakuu, 2014 Taitto: Edita Publishing Oy Kuvitus: Pixmac Julkaistu: 10/2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kuntoutuksen. asiakasyhteistyötoimikunta. joulukuu 31. asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012

Pohjois-Suomen kuntoutuksen. asiakasyhteistyötoimikunta. joulukuu 31. asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012 Pohjois-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta joulukuu 31 2012 Pohjois-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012 Toimikunnan kokoonpano ja muistiot vuodelta 2012,. POHJOIS-SUOMEN

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen 26.1.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot Rinnakkaistyöryhmien aineistot Yhteistyössä: 1 VATES säätiö Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta 25. 26.10.2011 Turku Rinnakkaisseminaarien puhujat Puhuja työryhmä Ajankohta sivunro Aralinna Virpi,

Lisätiedot

Työmieli. Näin se tehtiin

Työmieli. Näin se tehtiin Työmieli Näin se tehtiin Työmieli Näin se tehtiin Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori 2012 Työmieli-hanke 2009 2012 Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto Satakunnan ELY-keskus Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN VISIO, TAVOITTEET

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien

Mielenterveyskuntoutujien Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen laatustandardi Toim. Mika Veijalainen VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 ISBN 952-99258-3-2 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot