Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn"

Transkriptio

1 1 (5) Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaarin muistio Aika ja paikka: Pe klo 12-15:00, Luentosali 1, Päijät-Hämeen keskussairaala Järjestäjät: Työterveyslaitos sekä Phsoteyn Perusterveydenhuollon yksikkö Kohderyhmä: Erikoissairaanhoidon, kuntoutuksen, terveyskeskusten ja työterveyshuoltojen työntekijöille ja asiantuntijoille Ohjelma: Tilaisuuden avaus, PTH yksikön näkökulma työkyvyn tukemisessa, (pj) Risto Raivio, Yksikön johtaja PHSOTEY Perusterveydenhuollon toimijat: -Aava, Oiva (Hollola läntinen perusturvapiiri), Heinola, Lahti ja TTW ESH 38 erikoisalaa, kolme eri maakuntaa, 14 kuntaa Perusterveydenhuollon yksikön tehtävät: tukee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista (pth, ymp th, sos ja tth) -tutkimus., kehittäminen, hoitoketjut, täydennyskoulutus -huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista -huolehtii esh, pth ja sos. toimen palvelujen yhteensovittamisesta Heimo hyvinvointipiiri , jossa on aloitettu hoitoketjujen laatiminen, osa on jo Terveysportissa. - prosessikuvaus: vastuut ja tehtävät sekä nykyisten hoitoketjujen määrittäminen. - sovittu hoitoketjutyön työryhmä (10 uutta hoitoketjua), määritelty runko, valmiit viedään Terveysporttiin. Tällä hetkellä menossa hoitoketjutyö seuraavissa: palliatiivinen hoito, akuutti selkäkipu, seuraavana on lasten ravitsemus, - yhteistyöstä sopiminen: hoitoketjujen arviointiryhmä kokoontuu x2 vuodessa, yhteistyöneuvottelut, alueelliset foorumit Työ ja toimintakyvyn tukeminen- pärjääminen arjessa - hoitosuunnitelma tehdään yhdessä potilaan kanssa, tavoitteena terveyshyöty, joka on pärjäämistä arjessa hoitosuunnitelma Palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö ja työnjaosta sopiminen - sote integraatiosta toivotaan turvaa paljon palveluja käyttäville - Pitkäaikaissairaan suunnitelmallinen käynti (what matters to you) - hankkeita: välittäjä, POTKU, Hyvä vastaanotto, tulevaisuuden tk sote esh-pth-sos: urhoke, TULES, P-H sotepalvelujen järjestäminen, Parempi arki (kaste hanke) - Sähköinen alusta tulossa HYVIS= kuntien hyvinvointiverkosto Työkykyinen työntekijä -yhteinen tavoitteemme terveydenhuollossa, Timo Leino, ylilääkäri TTL Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , faksi , Y-tunnus ,

2 2 (5) (eksote kuvattu työikäisen kuntoutusprosessi) (TTh virtuaaliyliopisto kuntoutuskoulutus) Keskustelua: Tiedonkulku: Kysymys alue Effica, pth, esh on jo siinä, milloin tth tiedot saadaan alueefficaan? TTH:ssa on monta eri tietojärjestelmää, ei mennä ihan lähivuosina. Voisiko olla pysyvä lupa tietojen siirtämiseen? Ettei aina tarvitse uutta lupaa kysyä. Laki yksityisyyden suojasta rajoittaa. Lainsäädäntö velvoittaa tth:n omaan tietokantaan. Kanta hankkeeseen tth osio on tulossa. Haasteena on, että Kanta hanke on sairaalalähtöinen, kun tth taas keskittyy ennalta-ehkäisevään työhön (ei sovellu niin hyvin työterveyshuollon maailmaan ). TTH erityispiirre on, että tiedoissa on myös työantajan tietoja, joita vaikea erottaa. Sosiaali puolen kanssa yhteinen hoito ja palvelusuunnitelma tulossa. Kanta hanke edellyttää, että kaikilla pitäisi olla terveyssuunnitelma, joka pysyisi, vaikka ihmiset vaihtavat työpaikkaa. Yhteenveto potilaan tiedoista on ensimmäisellä sivulla kanta arkistossa. Kanta arkisto olisi ihmiselle seurantaväline omaan terveyteen Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn, info projektista, Kimmo Tarvainen, ylilääkäri TTL Kommentteja: Työkyky huomioidaan/tulisi huomioida TTH:ssa joka käynnillä. PTH keskittyy enemmän sairaanhoitoon ja vain pieni osa neuvolatoimintaa Keskustelua Kahvi Erikoissairaanhoidon näkökulma työkyvyn tukemisessa, Juhani Ojanen, psykiatrian erikoislääkäri (erva potilasturvallisuuden ja laadun asiantuntijaryhmässä) Erikoissairaanhoidon perustehtäviin kuuluu sairauksien tunnistus ja hoito. MT-sairauksiin liittyvät eläkkeet jatkavat kasvuaan. Keskivaikeat masennukset hukkuvat avopsykiatriaan ja niihin liittyvien prosessien kulku ei ole tiedossa erikoissairaanhoidossa. Psykiatrian puolella kiireettömään hoitoon pääsy on isompi ongelma kuin kiireelliseen hoitoon pääsy. Sairaudet ovat kulttuurisidonnaisia, esim. masennusta ei tunneta jossain kulttuureissa. Miten eri kulttuureissa masennusta ilmaistaan? Kun masennus tuli hovikelpoiseksi, kuntoutuspalvelujen määrä masennuksessa nousi ja tule sairauksien kuntouksessa tapahtui lasku ( alkaen) Masennuksen hoidon porrastus ks. kuva luentomateriaalista (esityksen kommentteja hoidon porrastuksen toimivuuteen): taso 1: pth ja tth lievä ja keskivaikea masennus, 1-3 kk. jos yli 3 kk ennuste työhön palaamiseen laskee. taso 2: pth psyk konsultaatio ei toimi taso 3: esh psyk depressio, vakava itsetuhoisuus, kyvyttömyys huolehtia itsestä, vakava masennustila, monihäiriöisyys, työkyky ei palannut 3-6 kk psykiatrisella konsultaatiollakaan, Kriteeri on ongelmallinen, koska 6 kk on liian pitkä aika.

3 3 (5) Psykiatrian pkl:n puhelut suuntautuvat kuntien sosiaalitoimeen ja pth:n toimintaan - siis siellä ovat yhteistyökumppanit. Menossa on laaja hanke kaupungin kanssa kehitteillä yhteistyömalli: pth ja esh yhteistyö, masennuksen hoito yhteistyönä: Tavoite on pienentää psyk. pkl osuutta siirtää hoitoa terv. keskukseen tai työterveyshuoltoon. Erikoissairaanhoidossa olisi potilaan psykoterapeutti ja lääkehoito pth tai tth lääkärin vastuulla. Esh rooli olisi enemmän konsultoiva. Hoitotakuun aikarajat ovat liian pitkät! 6 kk:ssa ongelmat kroonistuvat Nykyhetken ongelmia ovat: - kapasiteetti ei riitä (Kelan vaatimus B lausunnoista, laatuvaatimukset, atk- järjestelmien ongelmat) - psykiatrian rooli perälautana Muutoksina toiminnassa: Yhteistyö potilastasolla käytännön tasolla tiivistetään. Tuetaan potilaan aktiivisuutta. Nettiterapiat ovat käytössä. Psykiatrian pkl:lla on mahdollisuus ottaa vastaan samana aamuna, kun potilaan tilanne täyttää päivystys kriteerit. Muuten 3 kk jonot. Ajanvaraus annetaan 2 vko päähän aika. Esiteltiin TTH Wellamo Oy:n masennuspotilaan hoitopolku: TTH ja ESH välillä, joka on hyvä esimerkki toimivasta yhteistyöstä. Muutoinkin yhteistyö työterveyshuoltojen ja psykiatrian välillä toimii hyvin. Pitkäaikaisen ylläpitohoidon aloituksessa (toinen tai kolmas masennus) pitäisi erotella lääkityksestä hyötyvät potilaat (Kelan rooli on tässä ongelmallinen) Keskustelussa: Työkykyisyydessä motivaatiolla on suuri merkitys. Ongelmia: lääkärien virat ovat täytettyinä, mutta lääkärien määrä ei riitä syynä mm. byrokratia, hankalat atk järjestelmät, jos pth ei toimi, esh joutuu hoitamaan. Psyykkisiä sairauksia ei voida hoitaa ilman yhteiskunnallista näkökulmaa. Hoitopolkuja on kuvattu, tarvitaan lisää. Potilaskohtaista yhteistyötä on eri toimijoiden välillä. Masennuksen hoitopolku käytännössä toimii. TTH ja työterveyslääkärin tulisi näkyä myös hoitopoluissa, nyt vain terveyskeskus. TTH: psykiatrit tulevat hoitoneuvotteluihin mukaan ja myös puhelinkonsultaatiot toimii. Esh:n psykiatriassa on myönteinen suhtautuminen hoitoneuvotteluihin, koska se säästää pidemmän päälle työaikaa, kun toiminta korjautuu, eikä turhia käyntejä tule. TTL:n hanke (TomaHOK): masennuksen hoito Suomessa, hoito vastuu voi säilyä tth:ssa, kun konsultaatiomahdollisuus on olemassa. Psykiatrian puolelle tehdyissä lähetteissä potilaan puh nro nopeuttaa hoitoon pääsyä ja ehkä maininta myös potilaan tavoitettavuudesta Perusterveydenhuollon näkökulma työkyvyn tukemisessa, Timo Mononen, Lahden kaupungin työkykyselvitysyksikön lääkäri Lyhty yksikkö = työkykyselvitysyksikkö on toiminut 3,5 vuotta. Se on pitkäaikaistyöttömille perustettu yksikkö. Alun perin ideana oli se, että löydetään ne ihmiset joille voidaan tehdä eläkelausunto ja saada sellaiset ihmiset pois työttömyystilastoista, jotka eivät sinne kuulu työkyvyttömyyden vuoksi. Eläkettä haetaan n. 20% pkl potilaista. Ongelmana on, että ei saavuteta niitä, jotka kuuluisivat tähän ryhmään.

4 4 (5) Mutta yhä enemmän on niitä, joille mietitään kuntoutusta työkyvyttömyyseläkkeen sijaan. TYP lahden kaupunki + Lahden kaupunki, ongelmaiset työttömät + nuoret työttömät. Työkykyselvitysyksikkö (150 asiakasta/ vuosi) - ohjautuu asiakkaita TE toimiston hakijoista (ohjautuvat kuntoutuksen jatkotoimenpiteisiin), terveyskeskus, sosiaalitoimi, kuntahanke ongelmana: - yhteys lähettäjätahoon ei ole riittävä - yhteensovittaminen muiden toimijoiden toimenpiteiden kanssa - palveluiden saaminen saman katon alle- monia toimijoita tarvitaan (kunta, Kela ) - lakiuudistukset; toivotaan, että mahdollistavat jatkon? - palveluihin tullaan liian myöhäisessä vaiheessa - perusterveydenhuollon tukena työkyky- ja kuntoutustarpeen arvioinnissa Keskustelua: - työllisyystilanne on hankala, yhteistyötä esim työkokeiluissa kunnan kanssa - työkyvyttömyyteen pitäisi tarttua jo aikaisemmin (kaikkien toimintojen piirissä tth ja pth ja sosiaalitoimi) - toiminta keskittyi ensin vanhempiin pitkäaikaistyöttömiin, mutta nyt myös osin nuoriin, mikä olisi tarkoituksenmukaista. - työkokeilut Kuntakipinän kautta tai osana ammatillista kuntoutusta (TE toimiston kautta) -yksi ryhmä varhain syrjäytyneet ( oppimisvaikeudet, hahmotushäiriöt, ADHD) varhainen tuki jo kouluvaiheessa olisi tärkeä) - nuoret, pitkäaikaistyöttömät Työpolulla (sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan kartoitus lääkärille, saadaan kuntoutus caseja kiinni) Kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa, Jukka Puustinen osastonylilääkäri, Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY Kuntoutustutkimusyksikön tehtäväkenttää: -aivovammakuntoutus, selkäydinvammakuntoutus, vammaispoliklinikka moniongelmaisten ja monisairaiden ja vammaisten aikuisten kuntoutustarve- ja mahdollisuudet, apuvälineet Kuntoutustyöryhmä kokoontuu 1 krt/kuussa, asiantuntijat keskustelu + asiakas (kuntoutusohjaajet tekevät työpaikkakäyntejä) Tth ja kuntoutus tutkimuksen välillä on käyty keskustelua työnjaosta työkyvyn arvioinnissa, sama työnjako pth ja kuntoutustutkimus yksikön välillä, mutta terveyskeskuksella ei niin paljon käytettävissä resursseja työkyvyn arvioon. Kuntoutustukimus pkl rooli/ toiminnan kohde on työkykyselvittelyissä: second opinion, laaja-alaiset kuntoutussuunnitelmat, ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksien arviointi, työterveyshuollon piiristä putoavat Työterveyshuollon näkökulma työkyvyn tukemisessa, Satu Väihkönen, johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy:n toiminta-alue on sama kuin Päijät-Hämeen shp

5 5 (5) Satu ollut mukana järjestämissuunnitelman laatimisessa TTH roolin osalta: Mitä on tth ja mitkä ovat ydintehtävät, kuinka suuri osa kuuluu tth piiriin. TTH:n piiriin kuuluvista suurin osa saa sairaanhoidon palveluita eli työterveyshuolto on merkittävä toimija tällä alueella. Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu, mitä tth toimijoita alueella on ja kuvattu tth työkyvyn tuki toiminta. Haaste ovat paikalliset hoitoketjut, joissa olisi tärkeää huomioida kaikki toimijat. TTH:n osalta ei ole virallista koordinoijaa, Satu Väihkönen on käyttänyt tth ääntä. Hän näkee, että pitäisi olla valtakunnallinen systeemi, jolla työterveyshuollon toimintaa koordinoidaan tulevaisuudessa sote alueilla. Satu Väihkönen osallistuu pth ja esh ohjausryhmä sekä hoitoketjutyön ohjausryhmään. Kysymys: Miten Päijät-Hämeen alueella organisoitaisiin, että TTH:lla olisi yhteinen ääni? Ehdotettiin kerran vuodessa TTH toimijoiden yhteistä tapaamista, jossa sovitaan yhteistyöhön muun terveydenhuollon kanssa liittyvistä asioista. Satu lupasi koordinoida ensimmäisen tapaamisen. PTH: Aikaisemmin oli vaikea saada TTH mukaan hoitoketju työhön, koska ei ollut konsensusta kuka osallistuu. PTH:n kysymys 90 pv. säännöstä: Onko 90 päivää oikea aika, vai olisiko joskus toive, että tieto tulisi jossain tapauksissa/sairauksissa jo aiemmin työterveyshuoltoon? TTH: vastaus Asian voi aina ottaa puheeksi potilaan kanssa, ellei asia tule esille potilaan toimesta. Jos potilaan työnantajan työterveyshuoltosopimukseen ei kuulu sairaanhoito, työkyvyn arvio on aina Kela I luokan (lakisääteistä toimintaa) ja työkykyarvio on aina tth:n tehtävä. Kyse ei ole sairaanhoidon siirtymisestä, vaan selvillä olo velvoite työkyvystä ja työhön paluun suunnittelu. Hoito jatkuu pth:ssa Keskustelua Seminaarista mieleen: Ajoissa havaitaan puututaan aktiivisesti

TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS

TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS SOSVISIO Terveyssosiaalityön yhteishanke Vaasan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Tietoa työstä LAPPONIA-SEITTI. Maakunnallinen työterveyshuollon. kehittämishanke Lapissa vuosina 2013-2015. Maria Rautio Soile Seppänen

Tietoa työstä LAPPONIA-SEITTI. Maakunnallinen työterveyshuollon. kehittämishanke Lapissa vuosina 2013-2015. Maria Rautio Soile Seppänen Tietoa työstä LAPPONIA-SEITTI Maakunnallinen työterveyshuollon kehittämishanke Lapissa vuosina 2013-2015 Maria Rautio Soile Seppänen LAPPONIA-SEITTI MAAKUNNALLINEN TYÖTERVEYSHUOLLON KEHITTÄMISHANKE LAPISSA

Lisätiedot

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vuosille 2013 2016 Koonnut lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS TILASTOJEN NÄKÖKULMASTA...4 2.1

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

3 Työpaikkaselvitys. 8 Tyken palvelukartta. 13 Masennusta kannattaa hoitaa. Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen asiakaslehti

3 Työpaikkaselvitys. 8 Tyken palvelukartta. 13 Masennusta kannattaa hoitaa. Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen asiakaslehti 3 Työpaikkaselvitys Johtaa räätälöityihin ratkaisuihin 8 Tyken palvelukartta Osoitteet ja yhteystiedot 13 Masennusta kannattaa hoitaa Masennuksessa työ voi olla kuntouttavaa Pääkirjoitus Hyvän edistäminen

Lisätiedot

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 Alueellinen kehittämishanke Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa

Lisätiedot

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli Hyvä asiakkaamme 3 Työssä jatkaminen kannattaa 4 Onnistumisen edellytyksiä 6 Hyvä työkyky -malli 9

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 19.9.2014 Työkykyinen työntekijä -yhteinen tavoitteemme terveydenhuollossa Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn verkostoseminaari 19.9.2014 Lahti Timo Leino, ylilääkäri TTL 19.9.2014

Lisätiedot

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi AVAUKSIA AVAUKSIA Kristian Wahlbeck, Marko Ekqvist, Virpi Jäntti, Outi Mantere, Veijo Nevalainen, Samuli Saarni, Eija Stengård, Timo Tuori, Erja Wiili-Peltola Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Lisätiedot

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke.

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke. 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Hanketiedot... 4 1.1 Tavoitteet... 6 1.2 Kohderyhmä... 6 1.3 Toimintaympäristö... 6 2 Oppimisprosessi... 7 2.1 Projektin lähtökohta... 7 2.1.1 Päätoimijat... 7 2.1.2

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA

Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA SISÄLTÖ JOHDANTO...1 1. MITÄ ON MIELENTERVEYS...1 2. IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN PALVELUT...2 2.1. IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSONGELMISTA

Lisätiedot

RAJAT_ON -PROJEKTI. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä syventävä hanke. Loppuraportti 1.1.2007 31.12.2008.

RAJAT_ON -PROJEKTI. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä syventävä hanke. Loppuraportti 1.1.2007 31.12.2008. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän julkaisuja 8/2009 RAJAT_ON -PROJEKTI Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä syventävä hanke Loppuraportti 1.1.2007 31.12.2008

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Meillä välitetään, meillä osataan! Terveydenhuollon palvelujen alueellinen JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA vuosille 2010-2013 Valtuusto 2.10.2009 1 Terveydenhuollon palvelujen alueellinen JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Kaakon SOTE-INTO Lokakuu 2010 www.eksote.fi/kaakonsote Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3 Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Lääkehoito kuntoon s. 12 2 Kaakon

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen

4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen Työeläkekuntoutus 1 4 Lukijalle 5 Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä 6 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet 7 Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 10 Kuntoutuksen sisältö 13 Esimerkkejä työeläkekuntoutuksesta

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot