Kuntoutuskumppanuuden mahdollisuudet ja haasteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutuskumppanuuden mahdollisuudet ja haasteet"

Transkriptio

1 Kuntoutuskumppanuuden mahdollisuudet ja haasteet Janne Jalava 1

2 Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten kymmenen vuoden aikana enemmän muutoksia kuin koskaan 1860-luvun teollistumisen murroksen jälkeen työhyvinvoinnin tukemisen perinteiset (esim. työsuojelu/työturvallisuus, työterveyshuolto, työssä olevien kuntoutus, tyky) asiantuntijavetoiset työmenetelmät eivät toimi tässä muuttuvassa ympäristössä riittävän hyvin työorganisaatio/yrityskohtaisesti on kehitettävä toimintamalleja, jotka pohjautuvat verkostoihin sekä yrityksen sisällä että yrityksen ulkopuolella haaste kaikille toimijoille On alettu puhua varhaiskuntoutuksesta työpaikoilla. 2

3 Varhaiskuntoutuksen haasteista Työelämän ja varhaiskuntoutuksen haasteiksi ovat muodostuneet työssä jatkaminen ja jaksaminen, työn vaatimusten kiristäminen ja kuntoutuksen integroiminen työn uusiin sisältöihin ja vaatimuksiin Viimeaikaisten tutkimusten mukaan kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien että mielenterveysongelmien vuoksi on edelleen jatkanut kasvuaan (esim. Notkola 2007) Ei riitä, että varhaiskuntoutus on esillä poliittisella agendalla Kuntoutuksen on tavalla tai toisella puututtava myös itse työn laadullisiin tekijöihin, erityisesti työhyvinvoinnin kehittämiseen ja työssä jatkamisen sekä jaksamisen edistämiseen tulevaisuudessa kuntoutuksen merkitys muotoutuu pitkälti sen perusteella, miten kuntoutus kyetään integroimaan työn uusiin sisältöihin ja vaatimuksiin, verkostoimaan työpaikkojen kehittämiseen ja ottamaan huomioon varhaisen puuttumisen politiikassa (Suikkanen& Lindh 2007, 8) Tämä huomioitu myös lainsäädännössä, yli 20 hengen työyhteisöt tarvitsevat reagointimalleja 3

4 Varhaiskuntoutuksen haasteista Aila Järvikoski (1990, 12) korosti n. 20 vuotta sitten sitä, että varhaiskuntoutus on ensi sijassa työpaikan sisäinen asia; työpaikkojen on itse kehitettävä omat varhaiskuntoutusmallinsa ja ulkopuolisen kuntoutuslaitoksen apu on suotavaa vasta sitten, kun kaikki omat keinot on käytetty Työpaikoilla on tänään apuna työterveyshuollot, joiden kanssa niillä on toimivia kumppanuuksia, aina kuitenkaan myöskään työterveyshuollon edustama tietotaito ei riitä kuntoutusalan ammattilaisia tarvitaan työpaikoilla; esimerkiksi urakehityksessä ja ammatillisessa kuntoutuksessa sekä työhön paluun tukemisessa on sellaisia asioita, joihin niin työpaikkojen kuin työterveyshuoltojen tiedot ja taidot eivät riitä Oikein kohdistettu työhön integroitu kuntoutus estää ihmistä putoamasta myös välityömarkkinoille sekä myös edesauttaa työhön paluuta 4

5 Kuntoutus ja kumppanuuden tarve Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Juhani Törmä on huolissaan siitä, että kilpailutus ja ja laki julkisista hankinnoista tuhoavat kumppanuuden kuntoutuksen sektorilla Törmä haluaisi, että palvelujen tilaajat, kuntoutuspalvelujen tuottajat, työnantajat, työhallinnon ja sosiaalitoimen edustajat ja muut kuntoutujan hyvinvointia tukevat tahot istuisivat entistä tiiviimmin saman pöydän ääressä TÄTÄ OLISI AITO KUMPPANUUS, nyt taistellaan hintojen avulla toisia vastaan KUMPPANUUDESSA KOROSTUVAT KÄSITTEET YHTEISTYÖ, YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ, AKTIIVINEN OSALLISUUS, ASIAKASLÄHTÖISYYS, VERKOSTOMAISUUS JA YHTEISIÄ, PITEMMÄN PERSPEKTIIVIN TAVOITTEITA PALVELEVA KEHITTÄMISTOIMINTA 5

6 Kumppanuuden periaatteita (Jalava 2008) Kumppanuus perustuu siihen, että organisaatiot ovat ns. suljettuja systeemejä (vrt. Luhmann); niillä on uniikki historia, omat säännöt ja päätöksentekokäytännöt, joita ne itse uudistavat. Yritykset eivät voi kuntouttaa työntekijöitään itse, vaan siihen tarvitaan niiden ympäristössä toimivia kuntoutuslaitoksia/kuntoutusalan ammattilaisia Organisaatioiden rajojen hahmottamisella paljastetaan niiden käytössä olevat keinot ja osaaminen Usein yhteistyö organisaatioiden välillä perustuu sopimusten varaan organisaatioiden yhteistyö (rakenteellinen kytkentä) konkretisoituu sopimusten kautta Kumppanuus voidaan nähdä sopimusten täydentäjänä tai korvikkeena sopimus on lakeihin ja säädöksiin sidoksissa oleva käsite, kumppanuus kuvastaa asennetta kohti jaettua vastuullisuutta, yhteistyötä ja tulevaisuutta Kumppanuuden voidaan sanoa olevan kallellaan, siihen sisältyy lupaus: luvataan paitsi nyt, myös tulevaisuudessa toimia samojen vastuiden ja palvelujen aikaansaamiseksi yhdessä kumppanin tai kumppaneiden kanssa (Andersen 2008) 6

7 Kumppanuuden periaatteita Kumppanuudet tarvitsevat toteutuakseen kuitenkin jonkinasteisia sopimuksia; niitä kutsutaan toisen asteen sopimuksiksi, joissa on kyse yhteisistä tulevaisuuden valinnoista ei niinkään tavaroiden tai palvelujen vaihdosta. Kumppanuus on koneisto, joka tuottaa mahdollisuuksia, eli uusia kumppaneita, visioita, ideoita kehitykseen sekä uusia teemoja yhteistyöhön ja valintoihin (Andersen 2008) Kumppanuus ei välttämättä vähennä epävarmuutta, vaan tuottaa kontingenssia Kumppanuusorganisaatio toimii isäntäorganisaatioiden rinnalla ja toteuttaa omaa strategiaansa, joka tavalla tai toisella täydentää isäntäorganisaatioiden strategiaa; konkreettisena esimerkkinä kuntoutuskumppanuusmalleista ovat erilaiset projektit tai hankkeet Kilpailutus ei välttämättä tuhoa kumppanuutta, vaan synnyttää sille tarpeen, tällaisessa kuntoutuskumppanuudessa tärkeintä on kuntoutuksen uusien sisältöjen ja mallien kehittäminen kilpailutus tapahtuu taloudellisen järjestelmän ehdoilla ja koskee jo olemassa olevia malleja ja palveluja; mutta kumppanuutta voi olla kuntoutusjärjestelmässä kuntoutuksen kontingenssimarkkinat 7

8 Kumppanuuden haasteita Hankkeissa kumppanuus toteutuu usein hyvin, hankkeet kuitenkin loppuvat aikanaan ja usein kumppanuudet sen myötä; kumppanuuden tulokset pitäisi juurruttaa käytännön toimintaan ja osaksi organisaatioita Kuntien ja yritysten välisissä kumppanuusviritelmissä on havaittu seuraavanlaisia haasteita: Toinen organisaatio ei vain pysty täyttämään toisen tarpeita Sopimus ei vielä takaa kumppanuutta, kumppanuusprojektin parissa voidaan tapailla ja keskustella, mutta kumppanuuden pitää tuottaa oikeasti hyötyä isäntäorganisaatioille Kumppanuus voi olla yksipuolista, organisaatio oppii itse tekemään ne tehtävät, joihin se ennen tarvitsi kumppania Kumppanuusorganisaatio alkaa elämään liian kaukana isäntäorganisaatioiden toimintalogiikasta 8

9 Lopuksi Miten järjestelmätason kumppanuutta on mahdollista rakentaa, koska saman pöydän ympärillä pitäisi istua eri järjestelmien edustajia? Lisäksi organisaatioista on tullut polyfonisia, niissä toimii sisäkkäin monta eri järjestelmää? Tällä hetkellä taloudellisen ja juridisen järjestelmän valta on näyttänyt kyntensä kuntoutuksen saralla palvelujen valinnassa jäävät taka-alalle terveydenhoito- ja hoivajärjestelmään perustuva asiantuntemus (tai koodisto) Toisaalta kuntoutuksen sisällöistä on hyvä keskustella laajalla asiantuntija(koodisto)foorumeilla laajat toisen asteen organisaatiot; lisäksi kilpailutus pakottaa kehitykseen paikallisen kumppanuuden tasoilla (vrt. kehitetyt varhaiskuntoutusinterventiot) 9

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot Rinnakkaistyöryhmien aineistot Yhteistyössä: 1 VATES säätiö Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta 25. 26.10.2011 Turku Rinnakkaisseminaarien puhujat Puhuja työryhmä Ajankohta sivunro Aralinna Virpi,

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN. 15.4.2010 Loppi - tilaisuus yrittäjille Pirkko Mäkelä-Pusa

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN. 15.4.2010 Loppi - tilaisuus yrittäjille Pirkko Mäkelä-Pusa YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN 15.4.2010 Loppi - tilaisuus yrittäjille Pirkko Mäkelä-Pusa Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi syntyy töissä, töitä tekemällä. Se on sekä yksilön, että yhteisön

Lisätiedot

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Janne Jalava Elina Vaittinen Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Itellan kuntoutuspalveluohjaus -hankkeen arviointi Evaluation Reports Arviointiraportteja Rehabilitation Foundation Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jaana Salomäki

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jaana Salomäki TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jaana Salomäki JOHTAJA TYÖHYVINVOINNIN RAKENTAJANA SUOMALAISTEN YRITYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN YLIMPIEN JOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA

Lisätiedot

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja?

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Valokuvat: Kai Tirkkonen (13, 23, 24, 27,30, 32, 33, 35, 36, 38, 48, 50, 60, 68, 74, 75, 83, 93, 94, 99, 113, 135, 136, 138) Jukka Lehojärvi (14, 19, 20, 28, 51,

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Työministeriö Henkilöstön kehittäminen ja kansainväliset tukipalvelut -tiimi OHJE OSAAMISEN JA OSAAMISTARPEIDEN KARTOITTAMISEEN TYÖHALLINNOSSA

Työministeriö Henkilöstön kehittäminen ja kansainväliset tukipalvelut -tiimi OHJE OSAAMISEN JA OSAAMISTARPEIDEN KARTOITTAMISEEN TYÖHALLINNOSSA OHJE Päivämäärä Nro 25.6.2007 O/10/2007 TM Jakelu: Politiikkaosaston tiimit Hallintopalveluyksikön tiimit Toimeenpano-osaston tiimit Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot Työvoimaopisto

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI Kuntoutussäätiö TAKAKANNESSA OLEVAN MUISTIKORTIN SISÄLTÖ Oppaat ja raportit sekä niihin liittyvät esitteet ja palvelut Esimies työhyvinvointia

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa

Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa Sosiaaliset yritykset osaksi valtavirtaa Sosiaalista yritystoimintaa koskevat kehittämissuositukset Julkistettu Sosiaalisten yritysten kansallisen teematyön päätösseminaarissa 17.12.2004 Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) 1 Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) Ongelma/poikkeama Uusi vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot