HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET"

Transkriptio

1 HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Huomisen huoltovarmuus Toimitusjohtaja Ilkka Kananen 1

2 HUOLTOVARMUUS häiriöiden ja kriisien vaikutukset Varaudutaan mahdollisimman laaja-alaisesti Erityistoimenpiteet vain kaikkein tärkeimpiin toimintoihin 2 HYVINVOINTI-SUOMI: Kaikki toimii Paljoon on varaa Kaikkea tarvitaan Tasapuolisuus Yksilön oikeudet HUOLTOVARMUUS-SUOMI: Kaikkein välttämättömin toimii Niukkuus vallitsee ja siihen on tyydyttävä Tasapuolisuutta ei voida taata Yksilön oikeuksista joudutaan tinkimään

3 HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja teknisten järjestelmien toimivuus vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa Huoltovarmuustoiminta Yhteiskunnan toiminnot Markkinaperusteinen toiminta 3

4 YHTEISKUNNAN HUOLTOVARMUUDEN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista Kriittisen infrastruktuurin turvaaminen Energian tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmät Tieto- ja viestintäjärjestelmät, - verkot ja -palvelut Finanssialan palvelut Liikenne ja logistiikka Vesihuolto Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito Jätehuolto Kriittisen tuotannon ja palveluiden turvaaminen Elintarvikehuolto Terveydenhuolto ja peruspalvelut Teollisuus Sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto ja palvelut 4

5 HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMINEN EDELLYTTÄÄ KOKONAISNÄKEMYSTÄ Huoltovarmuusorganisaatio kehittää Suomelle tärkeiden kansallisten ja globaalien järjestelmien, organisaatioverkostojen ja toimitusketjujen muodostaman kokonaisuuden analysointia, ymmärtämistä ja niihin liittyvien riskien hallitsemista. HVO edistää huoltovarmuudelle kriittisten organisaatioiden varautumista toimintaansa vaikuttaviin häiriöihin (jatkuvuudenhallinta) sekä niiden kykyä tunnistaa toiminnalleen kriittiset riippuvuudet, riskit ja muutokset. 5

6 RIIPPUVUUKSIEN MERKITYS KOROSTUU Kansallisen huoltovarmuuden turvaamisessa yhä suurempi merkitys on eri toimintojen välisillä riippuvuuksilla. Samoin kansainvälisten markkinoiden ja verkottumisen merkitys kansalliselle huoltovarmuudelle kasvaa. Tämän vuoksi huoltovarmuustyössä on yhä voimakkaammin panostettava kansallisesti verkottuneeseen yhteistyöhön sekä kansainvälisten riippuvuuksien ymmärtämiseen ja tähän perustuvaan varautumiskeinojen kehittämiseen. Yhteistyön ylläpitämisen tulee ensisijaisesti perustua molempia osapuolia hyödyttävään toimintaan ja huoltovarmuuden turvaamiseksi tulee nimenomaan kehittää myös yrityksiä hyödyttäviä toimintamalleja 6

7 KANSAINVÄLISYYS LISÄÄNTYY MYÖS POOLITOIMINNASSA Huoltovarmuuteen vaikuttavat tuotanto- ja palveluverkostot ovat taustaltaan globaaleja ja yrityksiä johdetaan usein Suomen ulkopuolelta. Siksi on hyvin olennaista, että kansainvälinen yritysjohto ymmärtää huoltovarmuustyön luonteen ja synergisyyden. Pooleissa tälle kansainvälisyysdialogille on luontevat edellytykset. 7

8 TEOLLISUUDEN NÄKÖKULMAA Huoltovarmuusnäkökulmasta on tärkeää, että Suomen riippuvuutta ulkomaisista energialähteistä vähennetään ja energiaomavaraisuutta kasvatetaan Fossiilisista ja uusiutuvista lähteistä valmistettujen öljytuotteiden jalostus ja jakelulogistiikka säilytetään riittävällä tasolla Puusta tuotetun energian kasvava merkitys otetaan huomioon varauduttaessa infrastruktuurin ylläpitämiseen ja riittäviin korjuu- ja kuljetuskalustomääriin sekä työvoiman saatavuuteen Edistetään teollisuuden infrastruktuurien ja osaamisen kehittämistä biotaloudessa sekä kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvien liikennepolttoaineiden tuotannossa Vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä edistetään huolehtimalla yhteiskunnan perustoimintojen jatkuvuudesta sekä tukemalla yritys- ja toimialakohtaista varautumista 8

9 HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaja asiantuntijaverkosto (n osallistujaa) Huoltovarmuusneuvosto Huoltovarmuuskeskus Hallitus Elintarvikehuoltosektori Energiahuoltosektori Logistiikkasektori Terveydenhuoltosektori Tietoyhteiskuntasektori Finanssialan sektori Teollisuussektori Alkutuotantopooli Elintarviketeollisuuspooli Kauppa- ja Jakelupooli - KOVAtoimikunta Voimatalouspooli - Aluetoimikunnat - Kaukolämpöjaosto - Kotimaisten polttoaineiden jaosto Öljypooli - Maakaasujaosto Ilmakuljetuspooli Maakuljetuspooli Vesikuljetuspooli Terveydenhuoltopooli Vesihuoltopooli Tekstiili- ja Jalkinepooli - Jätealan huoltovarmuustoimikunta Graafinen pooli Joukkoviestintäpooli ICT-pooli Aluepooli - ALVARtoimikunnat Rahoitushuoltopooli Vakuutusalan pooli Kemian pooli Teknologiapooli Elektroniikkapooli Metsäpooli Muovi- ja kumipooli MIL-pooli Rakennuspooli - aluetoimikunnat (6) Huoltovarmuuskriittiset yritykset (n ) 9

10 HVK:N STRATEGISET TEHTÄVÄT Vaikuttaa yleiseen talous- ja elinkeinopolitiikkaan siten, että huoltovarmuusnäkökulma otetaan laajasti huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tukea ja edesauttaa huoltovarmuuskriittisten toimijoiden jatkuvuudenhallinnan ja kriisinsietokyvyn kehittämistä yhteiskunnan huoltovarmuustavoitteiden mukaisesti. Huolehtia huoltovarmuusrahaston maksukyvyn hallinnasta sekä tarkoituksenmukaisen keinovalikoiman kustannustehokkaasta toteuttamisesta. Valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitepäätöksen yhteistyötä edellyttävien toimenpiteiden ja järjestelyjen käynnistäminen ja yhteen sovittaminen huoltovarmuusorganisaatiossa. HVK vastaa tämän yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä. 10

11 HYVÄN POOLITOIMINNAN TUNNUSPIIRTEITÄ Aktiivinen pooli Sitouttaa ja aktivoi alan keskeisiä toimijoita huoltovarmuustyöhön Edistää varautumisen kannalta keskeisten toimijoiden yhteistyötä Seuraa alan varautumisen tilaa ja toimintaympäristön muutoksia Arvioi ja kehittää omaa toimintaansa 11

12 SUOMEN HUOLTOVARMUUTEEN VAIKUTTAVIA TRENDEJÄ 1. Riippuvuus korkeasta teknologiasta, osaamisesta. Tietoliikenteen ja - järjestelmien häiriötön toiminta korostunut (kyberturvallisuus) 2. Voimakas riippuvuus tuontienergiasta. Yhteiskunnan kriittiset toiminnot käytännössä täysin sähköriippuvaisia. 3. Suuri osa huoltovarmuudelle kriittisistä tuotteista ja palveluista tuotetaan Suomen ulkopuolella (esim. raaka-aineet, lääkkeet, maksuliikenne). 4. Globalisaatio, ulkoistaminen ja arvoverkkojen monimutkaistuminen lisäävät kansainvälistä riippuvuutta ja korostavat yritysten merkitystä. 12

13 1. RIIPPUVUUS KORKEASTA TEKNOLOGIASTA, OSAAMISESTA Tietokoneohjelmistojen osuus pääomakannasta, prosenttia (rakennukset noin 80 prosenttia) Koko kansantalous Yritykset Julkisyhteisöt Lähde: Tilastokeskus ja HVK:n omat laskelmat. ICT:llä yhä suurempi merkitys tuotannossa Suomessa Kehitys läpitunkevaa kaikilla yhteiskunnan aloilla (sähkön tuotanto ja jakelu, teollisuus, logistiikka ) Muuttaa yhteiskunnan uhkaympäristöä ja varautumiskeinoja 13

14 2. VOIMAKAS RIIPPUVUUS TUONTIENERGIASTA JA SÄHKÖSTÄ OMAVARAISUUS n. 36% Venäjän tuonnin arvo on 87 % energiatuonnista (1000 t) Raakaöljy Venäjä 89% Muut 11 % Puolet vientiin! 3900 Milj. m 3 Maakaasu Venäjä 100 % 50,5 tu Ydinpolttoaine Venäjä 22 % Ruotsi 40% Muut 38 % 2785(1000 t) Kivihiili Venäjä 92 % Muut 8 % 19,3 TWh Sähkö Venäjä 23% Ruotsi 75 % Viro 2 % Lähde: Tilastokeskus 14

15 SUOMI OSANA GLOBAALIA VERKOSTOTALOUTTA

16 GLOBALISAATION HYÖDYT JA HAITAT REALISOITUNEET SUOMESSA Suuri osa yrityksistä on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen teknologia ja markkinamuutokset ovat käännekohtia omistusjärjestelyille yritykset ovat olleet aikaisemmin suomalaisessa omistuksessa ja alansa johtavia, edelläkävijöitä teknologian kehittämisessä Massatuotanto (esim. elektroniikka) on siirtynyt halpamaihin, Suomessa on muutamia erikoisia valmistusmenetelmiä tai ympäristöjä vaativaa tuotantoa monimutkaista kokoonpanotuotantoa on edelleen Suomessa Tuotekehitys, logistiikka ja liiketoiminnan ohjaus on vielä monilta osin Suomessa Suomen toiminnan laajuus riippuu osaamisalueista Lähde: Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus, HVK & elektroniikkapooli

17 LIIKETOIMINNAN OHJAUS GLOBAALISTI MAAORGANISAATIOT MUUTOSPAINEESSA Maaorganisaation status riippuu paljolti osaamisesta, liiketoiminnan luonteesta ja kilpailukyvystä sekä historiasta Useimmiten maaorganisaatio on hallinnollinen Eri toiminnot raportoivat globaaleille yksiköille itsenäisesti Maaorganisaatio hoitaa: henkilöstöasiat, yhteiskuntasuhteet, taloushallinto, toimitilat Globaalin yrityksen sisällä maat kilpailevat tehtaiden ja tuotekehityksen sijoituksista Globaalit yritykset ovat tällä hetkellä voimakkaassa muutostilassa Markkinamuutokset, teknologiamurrokset Avainhenkilöiden vaihtuvuus on suuri Lähde: Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus, HVK & elektroniikkapooli 2013

18 SUOMELLA ON VAHVUUKSIA, JOILLE ON HYVÄ RAKENTAA TULEVAISUUTTA KILPAILUTEKIJÄT: Osaaminen ja ammattitaitoinen henkilöstö Yhteiskunnan toimivuus ja toiminnan helppous Infrastruktuurin luotettava toiminta Taloudellinen kilpailukyky OSAAMISALUEET: Soveltava tutkimus Järjestelmäosaaminen ICT-osaaminen Radioteknologia Erikoisteknologiat Kansainvälinen liiketoimintaosaaminen 18 Lähde: Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus, HVK & elektroniikkapooli 2013

19 HUOLTOVARMUUSTOIMINNAN KEHITYSKOHTEET GLOBAALISSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Globaalin huoltovarmuuden hyödyntäminen - kv. yhteistyö, globaalit verkostot Julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoiminnan kehittäminen, hallinnosta palveluihin - huoltovarmuuspalvelujen tuotteistaminen - hyvän (yhteis)toiminnan sertifiointi - Huovi-portaali kommunikaatio- ja markkinointikanavana - tiedotus ja koulutus, tutkimukset ja analyysit Toiminnan jatkuvuuden hallinta - jatkuvuuden hallinnasta keihäänkärkituote yrityksille (ml. SOPIVA) 19 Lähde: Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus, HVK & elektroniikkapooli 2013

20 HUOLTOVARMUUSORGANISAATION KEHITTÄMINEN HUOLTOVARMUUSTAVOITTEIDEN POHJALTA Analysoidaan elintärkeille toiminnoille kriittiset toimitus- ja palveluketjut sekä kriittiset pisteet Tunnistetaan niiden huoltovarmuuskriittisimmät yritykset ja organisaatiot Suunnataan toiminta näihin organisaatioihin ja yrityksiin Hahmotellaan uusi yhteistoimintamalli huoltovarmuusorganisaatiolle

21 KIITOS! Yhteystiedot Huoltovarmuuskeskus Pohjoinen Makasiinikatu 7 A FI Helsinki, Finland Puh Fax

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Jyrki Hakola, johtaja, perustuotanto-osasto Huoltovarmuustilaisuus, Agronomiliitto 14.4.2015 2 HUOLTOVARMUUDEN LÄHTÖKOHDAT HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013 857/2013 Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013 Valtioneuvosto on työ-

Lisätiedot

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen 1 Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA

HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA Johtaja Hannu Pelttari Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Espoo HAURAS NYKY-YHTEISKUNTA Kaupungistuminen Sähköistyminen Verkottuminen

Lisätiedot

Sisällys. Johdon katsaus Kyberturvallisuus haasteiden edessä. Sähköverkkoyhtiöille varautumisvelvoite

Sisällys. Johdon katsaus Kyberturvallisuus haasteiden edessä. Sähköverkkoyhtiöille varautumisvelvoite VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys Johdon katsaus Kyberturvallisuus haasteiden edessä Sähköverkkoyhtiöille varautumisvelvoite Öljyhuollon kriittisen kuljetuskapasiteetin turvaaminen Ruutituotannon säilyttäminen

Lisätiedot

Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta

Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Tuija Kyrölä Huoltovarmuuden turvaaminen poikkeustilanteissa -seminaari 25.10.2010 Esityksen tavoite käsitellä asiaa yhteiskunnan toimintavarmuuden ja

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: HUOVI-portaali jatkuvuussuunnittelun

Lisätiedot

Sisällys. Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen. Sähkön jakelun varmistaminen. Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen

Sisällys. Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen. Sähkön jakelun varmistaminen. Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen Sähkön jakelun varmistaminen Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen Huoltovarmuuskriittinen öljylaivasto

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings

Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings Vuosikertomus 2012 Sisällys Toiminta-ajatus...3 Huoltovarmuuden tavoitteet...3 Johdon katsaus 2012...4 Energiahuolto...7 Kriittinen infrastruktuuri...9 Perustuotanto... 11 Hallitus... 13 Huoltovarmuusneuvosto...

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: Huoltovarmuusorganisaation uudet

Lisätiedot

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen erityisesti sähköisen infrastruktuurin turvaaminen CIP-seminaari 22.11.2007 Ilkka Kananen 1 UHKAT JA RISKIT (Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen

Lisätiedot

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle.

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle. VUOSIKERTOMUS 2011 TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN Syntynyt 1980 Espoossa Asuu Vantaalla KOULUTUS Visualisti, FBC Prakticum 2011 Taidemaalari, Pekka Halosen akatemia 2002 Ylioppilas, Helsingin Kuvataidelukio

Lisätiedot

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä Vuosikertomus 2009 Johdon katsaus 2009 Yleismaailmallinen talouskriisi saavutti vuonna 2009 pohjakosketuksen, mutta toisella vuosipuoliskolla maailmantaloudessa näkyi jo elpymisen merkkejä. Varsinaista

Lisätiedot

KUNNAN VARAUTUMINEN JA PALVELUIDEN JATKUVUUDENHALLINTA - SEMINAARI. 1. työkokous: Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan perusteet sekä johtaminen

KUNNAN VARAUTUMINEN JA PALVELUIDEN JATKUVUUDENHALLINTA - SEMINAARI. 1. työkokous: Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan perusteet sekä johtaminen KUNNAN VARAUTUMINEN JA PALVELUIDEN JATKUVUUDENHALLINTA - SEMINAARI 1. työkokous: Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan perusteet sekä johtaminen Jaakko Pekki KUJA Kuntien jatkuvuudenhallintaprojekti Projektin

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 1 2 Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Puheenjohtaja Jaakko Rauramo Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1.3.2005 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Väestön toimeentulo Välttämättömän talouden jatkuvuus

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Uhkamalliston tasotarkastelu Kansainvälinen yhteisö Luonnonvarojen

Lisätiedot

Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli

Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli HVK Julkaisuja 4 2008 Huoltovarmuuskeskus Julkaisuja 4 2008 Elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

Puolustusministeriön strateginen suunnitelma

Puolustusministeriön strateginen suunnitelma Puolustusministeriön strateginen suunnitelma 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Arvot... 2 Strateginen visio... 3 Skenaariot... 4 Strategia... 7 Puolustuskyvyn kehittäminen... 8 Puolustuskyvyn käyttö...

Lisätiedot

Huoltovarmuuskeskus Huoltovarmuuden skenaariot 2025

Huoltovarmuuskeskus Huoltovarmuuden skenaariot 2025 Huoltovarmuuskeskus Huoltovarmuuden skenaariot 2025 2 Huoltovarmuuskeskus Huoltovarmuuden skenaariot 2025 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus Miten yrityksesi toiminta jatkuu, kun sähkönsaannissa on pitkäkestoinen katko tietoliikenneyhteydet ovat poikki myrskyn vuoksi tuotantokiinteistö tuhoutuu tulipalossa tärkeimmän raaka-ainetoimittajan tai

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

LOGHU2. Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006-2008 TYÖRYHMÄT 2007 JOHDON RAPORTTI 19.11.2007

LOGHU2. Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006-2008 TYÖRYHMÄT 2007 JOHDON RAPORTTI 19.11.2007 Puolustusvoimat LOGHU2 Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006-2008 TYÖRYHMÄT 2007 JOHDON RAPORTTI 19.11.2007 LOGHU2/Johdon raportti 1 (9) Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen

Lisätiedot