HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus"

Transkriptio

1 Miten yrityksesi toiminta jatkuu, kun sähkönsaannissa on pitkäkestoinen katko tietoliikenneyhteydet ovat poikki myrskyn vuoksi tuotantokiinteistö tuhoutuu tulipalossa tärkeimmän raaka-ainetoimittajan tai komponenttivalmistajan toimitukset katkeavat onnettomuuden vuoksi maksuliikenteessä on pitkäkestoinen häiriö? HUOVI-portaali Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus HUOVI-portaali tukee huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten jatkuvuudenhallintaa Portaali tarjoaa välineitä yritysten liiketoiminnan ja sen toimintaverkoston jatkuvuudenhallinnan arviointiin ja kehittämiseen. Portaali tarjoaa myös työskentelyalueita luottamukselliseen tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön. Palvelut auttavat yrityksiä varautumaan liiketoiminnan häiriöihin ja kehittämään toimintakykyään häiriötilanteissa. Yritysten kypsyysanalyysivastausten perusteella tuotetaan vuosittain kansallinen huoltovarmuuden tilannekuva.

2 Jatkuvuudenhallinta: jotta huoltovarmuuden kannalta kriittinen toiminta jatkuisi Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan yrityksessä ennalta toteutettuja järjestelyjä, joilla yritys hallitsee liiketoimintaansa kohtaavat häiriötilanteet. Yritysten jatkuvuudenhallinnan menettelyt takaavat osaltaan kansalaisille, yrityksille ja organisaatioille suunnattujen palveluiden saatavuuden häiriötilanteissa ja myös poikkeusoloissa. Jatkuvuudenhallinta on toimintamalli, jolla yritys tunnistaa liiketoimintansa riskit, häiriötilanteet ja riippuvuudet organisoi ja toteuttaa menettelytavat häiriötilanteiden varalle varmistaa kriittisten kumppaneidensa kyvyn toimia häiriötilanteissa suojaa liiketoimintansa intressit ja arvontuotantokykynsä. Toimintavarmuus ja toiminnan jatkuvuus varmistetaan ennakoivalla jatkuvuussuunnittelulla. Toiminnan taso HÄIRIÖ- TILANNE Haittavaikutuksen lyhentäminen ja menetysten pienentäminen Toipumisen nopeuttaminen Aika HUOVIn kypsyysanalyysi Riskien hallinta Jatkuvuussuunnittelu Häiriön hallinta Kriisin hallinta Jatkuvuussuunnitelman keinojen käyttöönotto Toipuminen Uudelleen aloittaminen PÄÄTÖS Systemaattisen jatkuvuudenhallinnan kehittämisen hyötyjä Jatkuvuudenhallinnan systemaattinen kehittäminen vähentää toimintakatkoista aiheutuvia kustannuksia luo johdolle varmuutta vastuuhenkilöiden kyvystä toimia häiriötilanteissa tehostaa toimintaa häiriötilanteissa ja nopeuttaa tilanteesta toipumista lisää vastuuhenkilöiden osaamista toiminnan kehittämisessä parantaa yrityksen mainetta luotettavana kumppanina.

3 HUOVI-portaali jatkuvuudenhallinnan kehittämisen apuväline HUOVI-portaalin palvelut auttavat yritystä varautumaan liiketoiminnan häiriöihin ja kehittämään toimintakykyään häiriötilanteissa. Portaali tarjoaa toimijoille tietoa ja välineitä yrityksen ja sen toimintaverkoston riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen. HUOVIn käyttö on maksutonta, helppoa ja turvallista. HUOVI-portaalin työkaluja ovat muun muassa jatkuvuudenhallinnan kypsyysanalyysi ja sen tuloksena saatavat yrityksen toiminnan nykytila- ja kehittämisraportit vertailuraportit toimialan kypsyysanalyysivastausten keskiarvoon SOPIVA-mallilausekkeiden hyödyntäminen sopimuksissa mediasimulaattori yrityskohtaisten kriisiviestintä- ja jatkuvuusharjoitusten tueksi ohje systemaattisen riskianalyysin toteuttamiseksi. HUOVI-portaalin työkalut tukevat organisaation jatkuvuudenhallinnan kehittämistä. Riskianalyysi: - Riskiarviointiohje - Riskien koontilomake Toiminnan jatkuvuusriskit - Dokumentoitu ja luokiteltu Kypsyysanalyysi: - Nykytilan arviointi - Tavoitetilan määrittely 1. Kehittämisraportti 2. Vertailuraportti Jatkuvuussuunnittelu on osa liiketoiminnan suunnittelua Sopimukset: - Osapuolten häiriöiden hallinnan menettelyt 1. Kriittiset toimittajat 2. Vaihtoehtoiset toimijat 1. Kehittämissuunnitelma 2. Jatkuvuussuunnitelmat Jatkuvuudenhallinta on osa tuotannon / palvelujen tuottamisen toimintavarmuutta Nykytilan arviointi Riski- ja vaikutusanalyysi Strategian kehittäminen Menettelyjen suunnittelu ja toteuttaminen Käyttöönotto (koulutus, harjoitukset) Toiminta liiketoimintaympäristössä Jatkuva prosessi

4 Kypsyysanalyysi tukee jatkuvuudenhallinnan johtamisen kehittämistä HUOVIn kypsyysanalyysin avulla huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset arvioivat jatkuvuudenhallintansa tasoa ja asettavat sille tavoitetason. Analyysissä yritykset arvioivat myös toimintansa häiriönsietokykyä ja riippuvuuksia asiakkaisiinsa, kumppaneihinsa ja alihankkijoihinsa. Yritykselle on hyödyllistä liittää kypsyysanalyysin toteutus osaksi vuosittaista liiketoiminnan suunnittelujaksoa, sillä analyysin tulokset antavat perusteita liiketoiminnan ja sille kriittisten kumppaneiden häiriönhallinnan kehittämiselle. Lisäksi yritys voi verrata jatkuvuudenhallinnan tasoansa toimialan vastaajien keskiarvoon. Yrityskohtaiset analyysitulokset ovat vain yrityksessä nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Huoltovarmuusorganisaation poolit analysoivat vuosittain toimialan keskiarvotulokset ja johtavat niistä poolille toimenpiteitä yritysten jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi. Näistä poolikohtaisista analyyseistä muodostetaan Huoltovarmuuskeskuksessa kansallinen huoltovarmuuden tilannekuva. Graafinen raportti esittää jatkuvuudenhallinnan kypsyystasot havainnollisesti. Jatkuvuudenhallinnan johtaminen 5 4 Tietoliikenneyhteydet ja -palvelut Toimintojen riippuvuuksien tunnistaminen Henkilöstön osaaminen häiriötilanteessa Häiriötilanteiden luokittelu nykytaso tavoitetaso Jatkuvuussuunnittelu liiketoimintayksiköissä

5 Työkalu yritysten ja poolien väliseen viestintään ja luottamukselliseen yhteistoimintaan Luottamukselliset yhteistoiminta-alueet HUOVI-portaali tehostaa yritysten ja poolien välistä yhteistoimintaa. Portaaliin voidaan joustavasti luoda rajattujen käyttäjäryhmien työskentelyalueita. Artikkelit, ohjeet ja julkaisut HUOVI-portaalissa on artikkeleita, malleja, ohjeita ja muuta tukimateriaalia jatkuvuudenhallinnan kehittämisen tueksi. Tapahtumakalenterit Portaalin etusivulla ja poolien sivuilla on kalenterit, joista löytyy tietoa huoltovarmuusorganisaation ajankohtaisista tapahtumista, kuten koulutuksista ja harjoituksista. Ajantasaiset yritysten ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot Portaalin sisältämän yritys- ja henkilötietokannan avulla pidetään yllä huoltovarmuuskriittisten yritysten ja toimipaikkojen sekä vastuuhenkilöiden yhteystietoja. Ajantasaiset yhteystiedot tukevat tehokasta ja luotettavaa yhteydenpitoa huoltovarmuusorganisaation ja yritysten välillä. HUOVIn tietoturva HUOVI-järjestelmän tietoturva ja käytettävyys on varmistettu parhailla mahdollisilla ratkaisuilla (mm. SSL-suojaus ja vaihtuva salasanatunnistus) niin, että ulkopuoliset eivät pääse portaalin tai käyttäjien tietoihin. Tietoturvallisuuden korkean tason säilyminen varmistetaan säännöllisesti ulkopuolisin auditoinnein. Yhteiskunnan toiminta rakentuu yritysten ja niiden toimintaverkostojen häiriönsietokykyyn.

6 HUOVI-koulutukset Huoltovarmuuskeskus ja poolit järjestävät HUO- VI-koulutusta useilla paikkakunnilla. Koulutuksen kohteina ovat huoltovarmuuskriittisten yritysten liiketoiminnasta vastaava johto sekä varautumisen vastuuhenkilöt. Lisätietoa HUOVIsta ja koulutuspäivistä löytyy Huoltovarmuuskeskuksen internet-sivuilta Yrityskohtaisia koulutuksia ja tukea jatkuvuusharjoituksiin voi tiedustella osoitteesta Kuinka pääsen HUOVI-portaalin käyttäjäksi? Huoltovarmuuskriittisen yrityksen edustaja voi saada kutsun portaaliin joko oman yrityksensä HUOVI-pääkäyttäjältä, edustamansa poolin sihteeriltä tai Huoltovarmuuskeskuksesta. Lisätietoa voi kysyä osoitteesta Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuusorganisaation poolit vastaavat operatiivisesta varautumisesta elinkeinoelämän johdolla toimivina toimieliminä. Poolien tehtävänä on yhdessä alan yritysten kanssa seurata, selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä omien alojensa huoltovarmuuden kehittämiseksi. Pohjoinen Makasiinikatu 7 A Helsinki

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

KYBER-TEO 2014 -hankkeen tuloksia

KYBER-TEO 2014 -hankkeen tuloksia 1 KYBERTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN JA JALKAUTTAMINEN TEOLLISUUTEEN VUONNA 2014 KYBER-TEO 2014 -hankkeen tuloksia KYBERTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN JA JALKAUTTAMINEN TEOLLISUUTEEN VUONNA 2014 KYBER-TEO

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta /2010 Viestintäviraston selvitys Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta Työryhmäraportti /2010 1 (31) SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 MIKÄ TILANNEKUVA?...4 2.1 MITKÄ OVAT VIESTINTÄVERKKOJA

Lisätiedot

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen Työryhmäraportti Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.4.2011 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Puolustushallinnon tutkimustoiminta

Puolustushallinnon tutkimustoiminta Osastrategia Puolustushallinnon tutkimustoiminta Puolustushallinnon tutkimustoiminta osastrategia Sisällysluettelo Johdanto... 1 Tutkimustoiminnan periaatteet... 2 Tutkimustoiminnan kehittäminen... 3 Hallinnonalan

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot