Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa"

Transkriptio

1 Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

2 Toiminnan jatkuvuudenhallinta: Huoltovarmuusorganisaation uudet työkalut HUOVI-portaali Pohjois-Pohjanmaan tietojärjestelmäalan valmiustoimikunnan seminaari Johtaja Tuija Kyrölä 2

3 Miten HVO:n uudet työkalut tukevat organisaatioiden jatkuvuussuunnittelua Huoltovarmuusorganisaation uudet työkalut: riskianalyysiohje kypsyysanalyysi SOPIVA-sopimuslausekemallit Käyttökokemuksia ohjeiden ja kypsyysanalyysin soveltamisesta organisaatioista Keskustelua kokemuksista ja parannusehdotuksista

4 Uutiset Metsäliiton kriisin johtamisja kriisiviestintäharjoitus Automaation tietoturvaa Dokumentit Jatkuvuudenhallinnan käsitteet Riskianalyysiohje Kypsyysanalyysiohje Sopiva-lausekkeet Sähköiset työalueet: - Poolit - Hankkeet Käyttöoikeuksien hallinta Turvallisuus Sovellukset Organisaatiot Kypsyysanalyysi Kalenteri Hvk:n tapahtumat Poolin tapahtumat Jatkuvuusharjoitus sovellus: CRISIM Meltwater News (syksy 2011)

5 Yhteiskunnan toimintaedellytysten turvaaminen häiriötilanteissa Materiaalinen huoltovarmuus Materiaalinen varautuminen: turvavarastot velvoitevarastot varmuusvarastot ajoneuvovaraukset henkilövaraukset tilavaraukset tuotantovaraukset Toiminnallinen huoltovarmuus Yritysten ja niiden toimintaverkostojen toimintojen jatkuvuus Yhteistoiminta elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä Yhteistoiminta järjestöjen kanssa Laki huoltovarmuuden turvaamisesta 1390/1992, Vnp huoltovarmuuden tavoitteista 2008

6 Esimerkkejä häiriöistä ja uhkista Vakava sähkönsaatavuusongelma Vakava tietoverkkohäiriö Varaosien / materiaalien / komponenttie n saatavuus Laajamittainen tulva / myrsky Elintärkeän kohteen tuhoutuminen Vakava ydinvoimalaonnettomuus Talouden epätasapaino Pitkäkestoinen kuljetushäiriö Itämeren kauppamerenkulun estyminen Työvoimavaje Vahingonteko Vaarallisen tartuntataudin leviäminen Terrori-isku Aseellinen selkkaus Tulipalo Polttonesteiden saatavuus Aseellisen selkkauksen uhka

7 Mitä odotetaan yrityksiltä Valtakunnallinen Yritys Oy Alueellinen Toimija Oy Paikallinen Oy Oyyritys Yritys Yrittäjä Ammatinharjoittaja Huoltovarmuuskriittinen yritys - Jatkuvuussuunnitelma; riskienhallinnan osana - Kriittisten kumppaneiden toimintakyvyn varmistaminen sopimuksin - Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan kypsyysarviointi ja kehittämissuunnitelmat - Ymmärrys oman toiminnan merkityksestä yhteiskunnan huoltovarmuudelle Ei HVK-yritys (hvk-yrityksen merkittävä alihankkijana / sopimuskumppani) - Palvelun/toiminnan riskienhallintasuunnitelma - Palvelun / toiminnan jatkuvuuden varmistamat menettelyt - Ymmärrys oman toiminnan merkityksestä verkoston osana sitoutuminen verkoston toimintakyvyn varmistamiseen

8 Viisi jatkuvuudenhallinnan kehittämisen porrasta 3. taso on hyvä Arvioi oma tasosi kypsyysanalyysilla II Dokumentoitu ja sovittu I riskienhallintamenettely Ajatuksia, aikomisia ja puheita Jatkuvuudenhallinnan kehittämishankkeet Kriittisten kumppanien III sopimuksissa häiriöiden hallintamenettelyt Koordinoitu Jatkuvuusharjoitukset Vastuuhenkilö Jatkuvuudenhallinnan nyky- ja tavoitetilan tunnistaminen (kypsyysarviointi) IV V Kriittisten kumppanien toimintakyvyn varmistaminen Jatkuvuudenhallinnan menettelyjen auditointi Liiketoiminnan toimintavarmuuden kehittämistä

9 Ennakoiva toiminnan jatkuvuussuunnittelu Johtaa riittävään jatkuvuudenhallintakykyyn (ISO 22399) Haluttu toiminnan taso Tilanteesta riippuen eri toimijat aktivoituvat. Häiriötilanne Toipumisen nopeuttaminen HUOVIn kypsyyskuvaukset Haittavaikutuksen lyhentäminen ja menetysten pienentäminen Aika Riskienhallinta - Liiketoiminta - Tukitoiminta Jatkuvuussuunnittelu - Liiketoiminta - Tukitoiminta - Kriisinhallinta Häiriön hallinta Kriisin hallinta Jatkuvuussuunnitelman keinojen käyttöönotto - Liiketoiminta - Tukitoiminta Päätös Toipuminen Uudelleen aloittaminen

10 Varautumisen tehtäviä yrityksessä Viranomaisen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin Toiminta normaalioloissa - Varautumisen suunnitelmat ja sopimukset - Resurssivaraukset (henkilöstö, kalusto) - Valmiusharjoitukset ja - tarkastukset Häiriön aikainen toiminta - Toimintaedellytysten varmistaminen - Viranomaistuki toiminnan varmistamiseksi Liiketoiminnan riskien hallinta ja jatkuvuudenhallinta osana normaalia vastuullista liiketoimintaa Ennakoiva toiminta Yritysten varautuminen häiriötilanteisiin Häiriön aikainen toiminta Yrityksen ja sen toimintaverkoston toimintakyvyn varmistaminen - Riskienhallinta: riskianalyysit - Jatkuvuussuunnittelu: jatkuvuussuunnitelma(t) ja jatkuvuusharjoitukset Paluu normaaliin

11 Jatkuvuudenhallinnan perusta Organisaation tietoinen ja systemaattinen valmistautuminen toimintaa uhkaavien häiriötilanteiden hallintaan

12 1: Jatkuvuussuunnittelun perusta omaehtoinen kriittisen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Normaalia päätöksentekoa riskien hallinnan toteuttamisesta ja jatkuvuussuunnittelusta ja jatkuvuussuunnitelmien toteuttamisesta jatkuvuudenhallinnan johtamisesta ja investoinneista

13 2: Jatkuvuussuunnittelun perusta analysoidut riskit 1. Välineet riskien tunnistamiseen ja dokumentointiin Riskien kartoitus- ja analysointimenetelmät Haavoittuvuuksien tunnistaminen Riippuvuuksien tunnistaminen 2. Riskit tunnistettu ja analysoitu sekä dokumentointi Kriittiset toiminnot ja niiden riippuvuudet tunnistettu Ko. toimintojen riskit luokiteltu Esim. strategiset, operatiiviset, taloudelliset, keskeytys/vahinko Seuraukset ja vaikutukset tiedossa Toimintakatkojen pituudet käsitelty Johto käsitellyt riskit ja päättänyt riskienhallinnan toimenpiteiden kehittämisen

14 HUOVIn ohjeet jatkuvuussuunnittelun tukena

15 Ohjeita portaalissa Riskianalyysiohje Kypsyysanalyysiohje Jatkuvuussuunnittelun ABC Mediasimulaattori-Crisim käyttöohje muuta portaalin kohdasta ohjeet Poolien omilla sivuilla olevat ohjeet 15

16 Riskienhallinnan tarkoitus Yhteiskunnan huoltovarmuus muodostuu eri toimijoiden tunnistamien toimintaansa uhkaavien riskienhallinnasta

17 Riskianalyysin toteutus: Ohje Riskianalyysin toteutus Riskikartoituslomakkeet Malli kehittämissuunnitelmasta

18 Riskienhallinta Riskienhallinta tukee yritystä sen strategisten tavoitteiden toteuttamisesta. Riskianalyysin tarkoituksena on tunnistaa strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit, ts. vaaratekijät ja yllättävät tilanteet, ja arvioida niiden merkitys. Lisäksi tarkoituksena on luokitella riskit ja määritellä riskienhallintakeinot. Riskien arviointi on liiketoiminnassa jatkuvaa toimintaa, sillä yrityksen ulkoisissa suhteissa ja sisäisessä toiminnassa tapahtuu koko ajan muutoksia.

19 Esimerkki: Huoltovarmuuden kannalta kriittisen tuotantotoiminnan riskikartan muodostaminen Palvelutoimittajat Käyttäjätukipalveluhäiriö Tietoliikennehäiriö Käyttöpalveluhäiriö Teknologian toimitushäiriö LVIsaantihäiriö Energian saantihäiriö Maksuliikennehäiriö Henkilöstö Kiinteistöt Tuotantoteknologia LVI Hankinta Teknologia Johtaminen Tuotanto Energia Tilaus/toimitus Hallinto Yritys Osaamisvaje Rahoitus Omistusrakenne Raaka-aineet Materiaalit Komponentit Talous Laskutus Hyödyketoimittajat Raakaaineiden saantihäiriö Materiaalien saantihäiriö Komponenttien saantihäiriö Kuljetushäiriö Syy vrs. seuraus: Vaje, rikko, vaurio, häiriö, onnettomuus, terrorismi, sota

20 Todennäköisyyden ja vaikutuksen arviointi Todennäköisyys Todennäköisyyden määrittely 1 äärimmäisen harvinainen riski (ei 5 vuodessa) 2 harvinainen (4v -5 v) 3 melko harvinainen (2 v - 4 v) 4 melko todennäköinen (6 kk -2 v) 5 erittäin todennäköinen riski (6 kk) 6 varma (1 kk) Vaiku -tus Vaikutuksen määrittely 1 mitätön vaikutus 2 lievä 3 haitallinen 4 merkittävä / tuntuva vaikutus 5 suuri / vakava vaikutus 6 tuhoisa vaikutus, katastrofi

21 Riskitaso Vaikutus Todennäköisyys Matala Keskisuuri Korkea Matala Keskisuuri Korkea Riskiskaala: Erittäin korkea 25-36, korkea 15-24, keskisuuri 5-12, matala 1-4

22 Korjaavien toimenpiteiden määrittely Riskiluokka Riskiasteikko: Suositeltavat riskienhallinnan toimenpiteet Matala 1-4 Keskisuuri Korkea Erittäi n korkea Ei edellytä riskienhallintakeinojen toteuttamista Kohtalainen tarve toteuttaa uusia riskienhallinnan toimenpiteitä / keinoja. Aikataulu sovittavissa. Merkittävä tarve toteuttaa mahdollisimman nopeasti uusia riskienhallinnan toimenpiteitä / keinoja Erittäin merkittävä tarve toteuttaa välittömästi riskienhallinnan toimenpiteitä / keinoja.

23 Riskien käsittelyn vaihtoehdot Riskin käsittely Toimenpiteet hyväksyminen ehkäisy rajoittaminen Hyväksytään riski ja jatketaan toimintaa tai otetaan käyttöön tarvittavat keinot madaltamaan riskiä hyväksyttävälle tasolle. Poistetaan riskin syy tai seuraus. Rajoitetaan riskiä ottamalla käyttöön keinot, jotka vähentävät uhkan vaikutusta. suunnittelu Hallitaan riskiä kehittämällä riskienkäsittelysuunnitelma, jolla priorisoidaan, otetaan käyttöön ja ylläpidetään tarvittavat keinot. siirtäminen Siirretään riski toiselle osapuolelle käyttämällä muita vaihtoehtoja menetysten kompensoimiseksi. Esimerkiksi hankkimalla vakuutus tai tekemällä sopimus.

24 Liite 1: Riskianalyysitaulukko Riskianalyysin kohde: Malli Vastuujohtaja: Yksikkö: 1/2 Kriittinen toiminto/kohde: Osallistujat: Päivämäärä: sivu Osa-alue Riskit / Vaarat Todennäköisyy s Vaiku -tus Tulos Korjaavat toimenpiteet Todennäköisyy s Vaiku -tus Tulos Johtaminen Toimintaperiaatteet Henkilöstö

25 Liite 1: Riskianalyysitaulukko Riskianalyysin kohde: Vastuujohtaja: Yksikkö: 2/2 Kriittinen toiminto/kohde: Osallistujat: Päivämäärä: Malli sivu Vaiku -tus Tulos Korjaavat toimenpiteet Osa-alue Riskit / Vaarat Todennäköisyys Todennäköisyy s Vaiku -tus Tulos Kumppanuudet Resurssit Prosessit

26 Liite 2: Kehittämissuunnitelma Riskianalyysin kohde: Vastuujohtaja: Yksikkö: 1/1 Kriittinen toiminto/kohde: Osallistujat: Päivämäärä: sivu Malli Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Kustannus Tulos

27 Kypsyysanalyysi osana liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelua ja johtamista

28 Kypsyysanalyysi jatkuvuudenhallinnan arvioinnin ja kehittämisen työkaluna Toteutus Päätösten toimeenpano + riskianalyysi Kypsyysanalyysi Analysointi Vaatimuksia - Nykytila - Tavoitetila Kehitystarpeita Päätökset etenemisestä Vertailut: Edut ja haitat Vaihtoehdot Päätösten teko Keinojen tunnistaminen HUOVI ei vertaile vaihtoehtoja, ei tee päätöksiä eikä toteuta toimenpiteitä

29 Kypsyysanalyysin arviointikohteet ja - kysymykset (Sisällön kehittäminen: n. 20 poolia /n. 6 hlöä 3 työpajaa * 3h ) Jatkuvuudenhallinnan suunnittelu ja toteutus Toteutetut hankkeet Johtaminen (11) Toimintaperiaatteet (13) Henkilöstö (5) Prosessit (40 +) Prosessivalmius Osaaminen Kumppanuudet ja resurssit (31) Tietotekninen valmius

30 Kypsyysanalyysin sisällön perusta vankka Euroopan laatupalkinto, EFQM, kehys (hallinnossa CAF) European Foundation for Quality Management EFQM, kehys Maturiteetti malli, CMM Capability Maturity Model Toiminnan jatkuvuudenhallinnan standardi ISO Societal security - Guideline for incident preparedness and operational continuity management Vuodesta 2007 asti toimineet 24 poolin toimialakohtaiset työpajat takaavat kypsyyskysymysten laadun

31 Esimerkki: Kypsyyskuvaus Toimintaperiaatteet: Riskienhallinta Kypsyystaso 1 Kypsyystaso 2 Kypsyystaso 3 Kypsyystaso 4 Kypsyystaso 5 Tavoitetaso 1 Tavoitetaso 2 Tavoitetaso 3 Tavoitetaso 4 Tavoitetaso 5 Vahingot korjataan niiden tapahduttua. Kriittisen toiminnan riskijä ei ole analysoitu. Ei ole systemaattista riskienhallintamenettelyä. Kriittisten toiminnan riskejä on tunnistettu. Riskienhallinna n vastuullinen on määritelty. Riskienhallinta on vastuutettu. Riskienhallintaohje on tehty. Kriittisen tuotan-non riskit on analysoitu ja vakavimpien riskien hallintaan on toteutettu tarvittavat menettelyt. Menettelyjen riittävyyttä ei ole testattu Kriittisen tuotannon riskit analysoidaan systemaattisesti ja säännöllisesti. Riskien hallintaan luotuja menettelyjä testataan jatkuvuusharjoit uksissa. Riskienhallintamenettelyn noudattamista auditoidaan. Riskienhallinta on osa tavoitteellista johtamista. Toteutuneet vakavat tilanteet raportoidaan välittömästi johdolle, ja niiden syyt selvitetään kehittämispäätö s-ten perustaksi Jatkuvuusharjoitusten ja auditointien perus-

32 Yritys/organisaatio voi tehdä kypsyysanalyysin usealla tavalla 1, Yritystason kypsyysanalyysi 2. Toimipaikkatason kypsyysanalyysi(t) HUOVI: kypsyysanalyysivastaukset kootaan toimialoittain /pooleittain 3. Yritystason kypsyysanalyysi ja toimipaikkatason kypsyysanalyysi(t) 4. Yrityksen toimintojen / prosessien kypsyysanalyysit Tuki: HVK / Anna Mikkonen

33 Ote kypsyysanalyysin raportista: 1.1 Jatkuvuudenhallinnan strateginen ohjaus

34 2.3 Vakavan häiriötilanteen hallintamenettelyt

35 Tilannekuva tukee toiminnan jatkuvuudenhallinnan varmistamista (kypsyysanalyysi) Yritykset Huoltovarmuusorganisaatio Tilannekuva - yritys - toimiala Poolin tilannekuva HVO:n tilannekuva Kehittämisen toimenpiteet Yhteistoimintatarpeet Huoltovarmuustoiminnan kehittämisen perusta Yhteistoimintatarpeet Toimintavarmuus ja toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa

36 HUOVIn työkalut tukevat organisaation jatkuvuudenhallinnan kehittämistä Riskianalyysi: - Riskiarviointiohje - Riskien koontilomake Kypsyysanalyys i: - Nykytilan arviointi - Tavoitetilan määrittely Sopimukset: - Osapuolten häiriöiden hallinnan menettelyt raportit Toiminnan jatkuvuusriskit -dokumentoitu ja luokiteltu 1. Toimenpideehdotukset 2. -laaja: Vertailutieto 1. Kriittiset toimittajat 2. Vaihtoehtoiset toimijat 1. Kehittämissuunnitelma 2. Jatkuvuussuunnitelmat Jatkuvuussuunnittelu on osa liiketoiminnan suunnittelua Jatkuvuudenhallinta on on osa tuotannon /palvelujen tuottamisen toimintavarmuutta Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan prosessi: Nykytilan arviointi osa liiketoimintasuunnittelua Riski- ja vaikutusanalyysi Strategian kehittäminen Menettelyjen suunnittelu ja toteutus Käyttöönotto ( koulutus, harjoitukset) Toiminta liiketoimintaympäristössä

37 HUOVI-portaalin palvelut osaksi yrityksen liiketoiminnan suunnittelua ja toteutusta Toimintaympäristöt Liiketoimintasuunnittelu Liiketoimintatavoitteet: tuotteet, palvelut, asiakkaat Liiketoiminta: toiminnot, prosessit, resurssit ja kumppanit Liiketoiminnan riskit, häiriöt, riippuvuudet 1 Jatkuvuudenhallinnan menettelyjen arviointi 2 Jatkuvuudenhallinnan menettelyt kumppa-nien sopimuksissa 3 Jatkuvuudenhallinnan kehittämisen tarpeet 4 1 Riskianalyysi 2 Kypsyysanalyysi 3 Sopimuksiin liitettävät häiriöiden hallinnan menettelyt 4 Analyysin raportit Liiketoimintassuunnitelmat + Jatkuvuudenhallinnan kehittämisen suunnitelma (toimintavarmuus ja toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa)

38 Jatkuvuudenhallinnan kehittämisen vaiheistus: Esimerkki Vaihe 2 Vaihe 1 Vaihe 3 Nykytila Tavoitteet Vaihtoehdot Riski- ja vaikutusanalyysit Toimintakorttien toteutus Ratkaisujen kehittäminen Jatkuvuudenhallinnan kehittämisen suunnitelma Koulutus ja viestintä Jatkuvuus/valmiusharjoitukset

39 Toimenpiteet yrityksissä / organisaatioissa Esimerkki 1. Riskienhallinnassa huomioidaan toiminnan jatkuvuusriskit Jatkuvuusriskien hallinnan vastuutus Jatkuvuusriskien seuranta 2. Kriittisten kumppaneiden toimintakyvyn varmistaminen (SOPIVA-lausekkeet, 28 kpl) Huomioitavat asiat tarjouspyynnöissä sekä hankinta- ja palvelusopimuksissa Häiriöiden hallinnan menettelyt sopimuksissa/liitteissä 3. Kypsyysanalyysi mennessä Tilannekuva missä ollaan ja perusta kehittämisen toimenpiteille 4. Yritys- ja käyttäjätietojen ylläpito 5. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan kehittämishankkeet Jatkuvuussuunnittelu: jatkuvuussuunnitelmat / työkortit Koulutus Harjoitukset

40 HUOVIn käytöstä tilannetietoa ja käyttökokemuksia

41 HUOVIn käyttäjämäärät (päiv ) Käyttö alkoi elokuussa Rekisteröityneitä käyttäjiä Huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen, seuraava sivu. Kypsyysanalyysin vuosikierto päättyy

42 Poolikohtaisten tilannekuvien muodostumisen tila HUOM: Tilanne muuttuu viikoittain Elintarvikehuoltosektori Energiahuoltosektori Kuljetuslogistiikkasektori Terveydenhuoltosektori Tietoyhteiskuntasektori Finanssialan sektori Teollisuussektori Alkutuotantopooli Elintarviketeollisuuspooli Kauppa- ja jakelupooli Voimatalouspooli - aluetoimikunnat - kaukolämpöjaosto - kotimaisten polttoaineiden jaosto Öljypooli - maakaasujaosto Ilmakuljetuspooli Maakuljetuspooli Vesikuljetuspooli Terveydenhuoltopooli Vesihuoltopooli Tekstiili- ja jalkinepooli Graafinen pooli Joukkoviestintäpooli Tietoverkkopooli Tietotekniikkapooli Aluepooli - TIVA-toimikunnat Rahoitushuoltopooli Vakuutusalan pooli Kemian pooli Teknologiapooli Elektroniikkapooli Metsäpooli Muovi- ja kumipooli Rakennuspooli - aluetoimikunnat = tilannekuva 2011 (yli 5 analyysiä) = analyysi kesken ainakin viidellä = ei tilannekuvaa 2011

43 HUOVI koulutus Syksy 2010 tilaisuuksia osallistujia HVK Kemian pooli ja Muovi- ja kumipooli 6 n. 90 Kevät 2011 HVK Rahoitushuoltopooli ja Vakuutusalan pooli 5 n. 60 Rakennuspooli ja Maakuljetuspooli 9 n. 150 Teksti- ja jalkine 1 n. 20 YHTEENSÄ 44 n. 630 Lisäksi muita yritys- ja poolikohtaisia koulutus- ja suunnittelutilaisuuksia

44 HUOVI koulutus Kevät 2011 Yritys A Yritys B Yritys C osallistujia 20 tehtaanjoht. + varautumisesta vast. + yritystaso: 55 hlöä 30 hlöä 5 hlöä: riskienhallinta, turvallisuusjohtaja, tietoturvallisuushlö Syksy 2011 tilaisuuksia osallistujia HVK tulossa 3 (4) (1: 15, 2: 17.11:10, 3: 15.12: yli 5 ) ELPO 1 50 Rakennuspooli ja Maakuljetuspooli 3(4) n. 50 Yritys D? Yritys E? YHTEENSÄ ? = 52 yht. n ? = 835+

45 Yrityksiltä tulleita kommentteja Elintarvikealan yritys: Kaikkien tehtaiden johtajien ja varautumisesta vastaavien henkilöiden koulutus. Kaikilla tehtailla tehdään kypsyysanalyysi. Analyysi on yrityksen yksi työkalu Metsäteollisuusalan yritys: HUOVI-tiimin perustaminen, jäseninä mm. tehtaan johtaja, turvallisuusjohtaja. Tiimi koordinoi varautumisen kehittämistä. Kemian teollisuusalan yritys: Toimitusjohtajan johdolla johtoryhmässä läpikäyty kypsyyskysymykset. Kysymysten läpikäynti herätti johtajiston kiinnostuksen ja käynnisti kehittämistoimia. Analyysia harkitaan liitettäväksi osaksi johdon työkaluja. Energia-alan yritys: Eri yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa käyty kysymykset läpi. Ennakkotutustuminen, arviointi (1-5) ja keskustelu kehittämiskohteista. 45

46 Tuntoja koulutuskierroksilta (1) Osallistujat: Nyt ymmärrän mitä HUOVI sisältää. Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen vaatii työtä ja vastuuhenkilön. Tämä on osa normaalia toimintaa. Mehän tehdään tätä jo. Kypsyysanalyysi luo systematiikan jatkuvuudenhallinnan kehittämiselle. Järjestelmä näyttää yksinkertaiselta. Rekisteröityminen ei ollut vaikeaa. Ville Holopainen, ETP:n poolisihteeri Elintarvikehuoltosektorin pooleista osallistui kaikkiaan noin 60 henkilöä HVK:n eri puolilla maata järjestämiin koulutustapahtumiin. Näitä koulutuspäiviä pidettiin pääsääntöisesti hyvinä. Sektori tai sen poolit eivät ole järjestäneet ennen tätä päivää omia erillisiä koulutustapahtumia pl. Valion omalle henkilöstölleen järjestämä koulutuspäivä, jonka toteutuksessa HVK ja elintarviketeollisuuspooli olivat mukana.

47 Tuntoja koulutuskierroksilta (2) HVK:n kouluttaja: HVK:n koulutukseen osallistujat ovat olleet yritysten toimitusjohtajia, toimipaikan / tehtaiden / laitosten johtajia, turvallisuuspäälliköitä/johtajia, ELYjen, AVIen ja PV:n viranomaisia. Esitettyjä jatkuvuudenhallinnan periaatteita ja HUOVIn toiminnallisuutta ei kyseenalaistettu, mutta monessa tapauksessa saatiin innokasta vahvistusta. Yritysten koossa ja toimintatavoissa on eroja, mutta portaali antaa tilaa soveltaa sitä hyödyllisesti. Keskusteluissa nousi esille kehitysehdotuksia. SOPIVAa on sovellettu joissakin organisaatioissa. Portaali on osoittautunut varmatoimiseksi ja helppokäyttöiseksi. Kypsyysanalyysin käyttö on suunniteltava (toimipaikka- ja yritystasoilla.

48 Tuntoja koulutuskierroksilta (3) Poolin kouluttaja 1: Koulutukseen osallistuneet edustivat pääosin tehtaanjohtaja, turvallisuusja riskienhallinnan päälliköitä sekä asiantuntijoita. Koulutukseen osallistuminen oli ehkä ennakkoajateltua vähäisempää. Lähes kaikki keskeiset yritykset olivat mukana. Se, miten yrityksen johdon saa sitoutettua asiaan, ei pysty tällä hetkellä sanomaan. Kypsyysanalyysin osalta ei vielä tiedetä, miten sitä tullaan käyttämään.

49 Tuntoja koulutuskierroksilta (4) Poolin kouluttaja 2: Vieras näkökulma verrattuna aiempaan kokemukseen poikkeusolojen valmiussuunnittelusta. Uusi asia entiset toimijat. Osallistuminen koulutustilaisuuksiin koulutuskutsuihin verrattuna vähäistä. Osallistujilta positiivinen palaute toimintatapamallista ja tavoitteista. Yrityksen johdon sitoutuminen vaihtelevaa. Rekisteröityminen ja käyttäjien kutsu ei itsestään selvä vaatii tukea.

50 Koulutuskierroksella usein ehdotettuja järjestelmäparannuksia englanti, ruotsi edellisen vuoden kypsyysvastaukset seuraavan vuoden arvion pohjaksi toimipaikkojen kypsyyden vertailuraportti graafinen vertailuraportti organisaatio pooli poolin tilannekuvaan keskiarvon lisäksi hajonta ja vastausten lukumäärä

51 Käyttäjiltä nousseita kysymyksiä (1) Olen unohtanut käyttäjätunnukseni ja salasanani. Kuinka voin uusia tunnukset? Lukkiutuuko kirjautuminen, jos kokeilen virheellistä salasanaa liian monta kertaa? Olen kadottanut sähköpostin, jossa oli linkki portaaliin. Kuinka pääsen kirjautumaan HUOVIin? Olen kadottanut sähköpostin, jossa oli rekisteröitymiskutsu. Kuinka pääsen rekisteröitymään? Haluaisin jatkossa kirjautua portaaliin kertakäyttösalasanalistan avulla. Miten saan tulostettua listan? Miksi kutsuja ja muistutuksia tulee sähköpostiini vieläkin? Olen jo käynyt rekisteröitymässä. Olen jo käynyt rekisteröitymässä, miksi en pääse portaaliin? Yritin käydä hyväksymässä käyttäjän rekisteröintihakemuksen, mutta järjestelmä ilmoitti odottamaton virhe. Miksi en pääse hyväksymään rekisteröitymistä?

52 Käyttäjiltä nousseita kysymyksiä (2) Miten kutsun muita yritykseni henkilöitä portaaliin? Miksi uuden käyttäjän rekisteröintihakemus menee myös poolin pääkäyttäjälle, vaikka kutsun on lähettänyt yrityksen pääkäyttäjä? Miksi portaalissa eritellään toimipaikkoja? Eikö käyttäjiä voisi kutsua suoraan yritystasolle? Voiko toimipaikkajaon sijasta käyttää toiminnallista jakoa? Voimmeko ottaa mukaan myös ulkomaiset toimipaikat, jotka eivät ole Suomen kannalta kriittisiä? Haluaisin lisätä yritykseni alle toimipaikan. Miksi en voi luoda toimipaikkoja? Mitä pääkäyttäjä voi tehdä? Mitä ylläpitäjän rooli hankealueilla tarkoittaa? Miksi hankealueelle tekemäni kalenterimerkintä näkyy myös HUOVIn etusivulla?

53 Käyttäjiltä nousseita kysymyksiä (3) Miksi en pääse tekemään kypsyysanalyysiä, vaikka olen yritykseni pääkäyttäjä? Olen lisännyt itselleni kypsyysanalyysin vastaajan roolin ja käynyt sen hyväksymässä. Miksi en vieläkään löydä kypsyysanalyysiä? Kuinka kypsyysanalyysin tekoon tulee valmistautua? Kuka saa käsitellä organisaationi kypsyysarvioita? Yhdistetäänkö kypsyysanalyysin vastaajien vastaukset keskiarvoksi? Painotetaanko suurten yritysten vastauksia keskiarvossa (tilannekuva) enemmän kuin pienten?

54 Lopuksi

55 Win Win -periaate Huoltovarmuuskriittinen yritys / organisaatio Saa työvälineitä (liike)toiminnan häiriötilanteiden hallinnan kehittämiseksi. Systemaattinen kehittäminen mahdollistaa auditoitavan jatkuvuudenhallinnan kokonaisuuden. Saa vertailutietoa toimialan toimijoiden häiriöidenhallinnasta. Mahdollisuus lisätä toimintavarmuutta ja uskottavuutta markkinoilla. Yhteiskunnan huoltovarmuus Hvk-yritysten ennakoiva suunnittelu ja häiriöhallinta luo toimintavarmuutta Tunnistetaan tärkeimmät toiminnot ja kyetään kohdistamaan huoltovarmuuden toimenpiteet toiminnan jatkuvuuden varmistamisen kannalta kriittisimmille osa-alueille Kansallinen huoltovarmuuden tilannekuva Toimintojen jatkuvuuden varmistaminen arkipäivän tilanteista aina poikkeusoloihin saakka

56 Muuta 1. Teollisuusautomaation tietoturvallisuuden työpajat - - Ilmoittautuminen 2. Projekti Jatkuvuudenhallinnan toimintakortti mallit, häiriötietopankki ja jatkuvuusharjoituksen suunnitteluohje Tulokset käytettävissä jälkeen

57 Mediasimulaattori CRISIM tukee todenmukaista harjoituksen toteutusta Verkkotyökalu, joka toimii Harjoituksen johtamisvälineenä Tilannekuvan välityskanavana Kaikkien harjoituksesta tehtyjen uutisten julkaisualustana ja sosiaalisen median simulaattorina Ohjelmiston toimittaja: Countsec Oy

58 Yhteystiedot Huoltovarmuuskeskus Pohjoinen Makasiinikatu 7 A Helsinki, Finland CRISIM ohjelmisto: Ralf Sontag / Atte Kokkinen 58

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: HUOVI-portaali jatkuvuussuunnittelun

Lisätiedot

Huoltovarmuusorganisaation työkalut yritysten jatkuvuussuunnittelun tukena HUOVI-portaali

Huoltovarmuusorganisaation työkalut yritysten jatkuvuussuunnittelun tukena HUOVI-portaali Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät 2012 Yritykset verkostomainen toiminta ja häiriötilanteet Huoltovarmuusorganisaation työkalut yritysten jatkuvuussuunnittelun tukena HUOVI-portaali 27.9.2012

Lisätiedot

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus Miten yrityksesi toiminta jatkuu, kun sähkönsaannissa on pitkäkestoinen katko tietoliikenneyhteydet ovat poikki myrskyn vuoksi tuotantokiinteistö tuhoutuu tulipalossa tärkeimmän raaka-ainetoimittajan tai

Lisätiedot

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOLTOVARMUUSORGANISAATION TYÖKALU JOHTAJA TUIJA KYRÖLÄ Kevät 2013 Johtaja Tuija Kyrölä 1 PALVELUNA KUNNALLE & VARAUTUMISEN VERKOSTO VIRTUAALINEN KOHTAAMISPAIKKA,

Lisätiedot

HUOVI verkoston sähköinen työympäristö. Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen

HUOVI verkoston sähköinen työympäristö. Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen HUOVI verkoston sähköinen työympäristö Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen 1 Esityksen sisältö Huoltovarmuus Huoltovarmuusorganisaatio HUOVI-portaali, huoltovarmuusorganisaation

Lisätiedot

KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN

KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN VIRVE-päivä 19.3.2013 Toimitusjohtaja Ilkka Kananen 1. Miksi Suomessa tarvitaan huoltovarmuutta? 2. Mihin huoltovarmuus perustuu? 3. Miten huoltovarmuutta turvataan?

Lisätiedot

KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI. Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL

KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI. Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL 1 HVO Mikä on HUOVI-portaali? Esimerkkejä kypsyysanalyysin kysymyksistä Miten eteenpäin?

Lisätiedot

RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA

RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA

HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA Johtaja Hannu Pelttari Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Espoo HAURAS NYKY-YHTEISKUNTA Kaupungistuminen Sähköistyminen Verkottuminen

Lisätiedot

Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta

Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta SPEK Varautumisseminaari 2.12.2009 Ilkka Kananen Huoltovarmuuden turvaamisen periaatteet Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja

Lisätiedot

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI

SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Päivitetty 28.3.2017 SYSTEMAATTINEN RISKIANALYYSI YRITYKSEN TOIMINTAVARMUUDEN KEHITTÄMISEKSI Riskianalyysiohjeen tarkoitus on tukea yrityksen toimintaa uhkaavien tilanteiden (riskien) tunnistamisessa,

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen Elintarvikehuoltosektorin poolit Alkutuotanto pooli Kauppa- ja jakelupooli Elintarviketeollisuuspooli KOVAtoimikunta 14 aluetta Toimikunta

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Huomisen huoltovarmuus 22.1.2014 Toimitusjohtaja Ilkka Kananen 1 HUOLTOVARMUUS häiriöiden ja kriisien vaikutukset Varaudutaan mahdollisimman laaja-alaisesti

Lisätiedot

Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta

Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Tuija Kyrölä Huoltovarmuuden turvaaminen poikkeustilanteissa -seminaari 25.10.2010 Esityksen tavoite käsitellä asiaa yhteiskunnan toimintavarmuuden ja

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET Varautumisen III valtakunnalliset opintopäivät Hämeenlinna Valmiuspäällikkö Viljo Holopainen HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO Huoltovarmuuskeskuksen

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

SUOMEN VALMIUDET KRIISITILANTEISSA, TUOTANNOSSA, ENERGIA- JA ELINTARVIKEHUOLLOSSA

SUOMEN VALMIUDET KRIISITILANTEISSA, TUOTANNOSSA, ENERGIA- JA ELINTARVIKEHUOLLOSSA SUOMEN VALMIUDET KRIISITILANTEISSA, TUOTANNOSSA, ENERGIA- JA ELINTARVIKEHUOLLOSSA MATINE-seminaari 17.3.2015 VTT, Tampere Logistiikkapäällikkö Raija Viljanen Infrastruktuuriosasto HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE

Lisätiedot

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ YHTEISKUNNNAN TOIMIVUUDEN PERUSTANA

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ YHTEISKUNNNAN TOIMIVUUDEN PERUSTANA SÄHKÖJÄRJESTELMÄ YHTEISKUNNNAN TOIMIVUUDEN PERUSTANA Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Ilkka Kananen ENERGIAN SAATAVUUS KANSALLISEEN TURVALLISUUDEN VÄLTTÄMÄTÖN EHTO 2 Ilkka Kananen YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

PTS:n uusi organisaatio ja suunnittelutavoitteet 2004-2008 Ilkka Kananen PTS:n suunnitteluseminaari 6. 7.10.2005 Sannäs Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan toimintamalli Toimintaympäristö Uhkat Tärkeysluokitellut

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN Tietoturva Nyt! 4.11.2015 Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on

Lisätiedot

TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA

TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA VERSIO 1.0F 15.5.2009 TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA Versio: 1.0F Julkaistu: 15.5.2009 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevat suositukset... 3 3.1 Johtaminen...

Lisätiedot

MISTÄ ON HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN TEHTY?

MISTÄ ON HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN TEHTY? MISTÄ ON HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN TEHTY? Johtaja Hannu Pelttari Kansanhuollosta päivittäistavarahuoltoon - Varautuminen elintarvikehuollon häiriöihin 3.10.2013 Hämeenlinna HAURAS NYKY-YHTEISKUNTA Kaupungistuminen

Lisätiedot

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä Millog Oy 17.3.2015 17.3.2015 1 Strateginen kumppanuus Puolustushallinnon kumppanuusstrategia (Puolustusministeriön

Lisätiedot

Helsingin valmiussuunnitelma

Helsingin valmiussuunnitelma Helsingin valmiussuunnitelma Rakennusviraston toiminnan jatkuvuudenhallinta SKTY syyspäivät 21.10.2014 Timo Rytkönen Kaupungin valmiussuunnittelu Valmiuslaki (22.7.1991/1080) 40 : kunnan tulee valmiussuunnitelmin

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Puheenjohtaja Jaakko Rauramo Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1.3.2005 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Väestön toimeentulo Välttämättömän talouden jatkuvuus

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA. Sotataloudellinen Seura 25.11.2013 Ilkka Kananen

HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA. Sotataloudellinen Seura 25.11.2013 Ilkka Kananen HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Sotataloudellinen Seura 25.11.2013 Ilkka Kananen HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN KRIISINHALLINTA - ENNAKOINTI JA VARAUTUMINEN SEKÄ KRIISIN AIKANA TAPAHTUVA TOIMINTA 20.10.2014 LAHTI

KUNTATEKNIIKAN KRIISINHALLINTA - ENNAKOINTI JA VARAUTUMINEN SEKÄ KRIISIN AIKANA TAPAHTUVA TOIMINTA 20.10.2014 LAHTI KUNTATEKNIIKAN KRIISINHALLINTA - ENNAKOINTI JA VARAUTUMINEN SEKÄ KRIISIN AIKANA TAPAHTUVA TOIMINTA 20.10.2014 LAHTI Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL 1 KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA Jatkuvuudenhallinnan haasteista

Lisätiedot

Yhteiskunnan varautuminen

Yhteiskunnan varautuminen Yhteiskunnan varautuminen VIRVE -päivä 20.3.2012 Marina Congress Center, Helsinki Toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljyalan Keskusliitto Huoltovarmuuskeskuksen hallitus 21.3.2012 1 Mihin varaudutaan? Huoltovarmuusuhkakuvat

Lisätiedot

Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys

Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys 18.9.2008 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä.... 3 2. Johto-organisaatio... 4 2.1 Hallitus...4 2.1.1 Tehtävät ja kokoonpano... 4 2.1.2 Koolle kutsuminen... 4 2.1.3 Päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Huoltovarmuusorganisaatio sekä sen toimijat ja suunnitteluvälineet. Syyskuussa 2008/Gilbert Appelgren

Huoltovarmuusorganisaatio sekä sen toimijat ja suunnitteluvälineet. Syyskuussa 2008/Gilbert Appelgren Huoltovarmuusorganisaatio sekä sen toimijat ja suunnitteluvälineet Syyskuussa 2008/Gilbert Appelgren 1 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Entäs jos ja kun kuitenkin Väestön toimeentulo, välttämättömän

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA Turvallinen ohjelmistokehitys seminaari 30.9.2008 1 Turvallisuusvaatimukset ohjelmiston hankinnassa Tehtävä/toiminta liittyvä toiminnot/prosessit

Lisätiedot

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys 6.10.2005 Gilbert Appelgren 1 Esityksen pääkohdat Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Jyrki Hakola, johtaja, perustuotanto-osasto Huoltovarmuustilaisuus, Agronomiliitto 14.4.2015 2 HUOLTOVARMUUDEN LÄHTÖKOHDAT HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Uhkamalliston tasotarkastelu Kansainvälinen yhteisö Luonnonvarojen

Lisätiedot

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen erityisesti sähköisen infrastruktuurin turvaaminen CIP-seminaari 22.11.2007 Ilkka Kananen 1 UHKAT JA RISKIT (Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

Tilannekuvien luominen arjen ja konkretian välimaastossa. Pekka Koskinen 17.9.2015

Tilannekuvien luominen arjen ja konkretian välimaastossa. Pekka Koskinen 17.9.2015 Tilannekuvien luominen arjen ja konkretian välimaastossa Pekka Koskinen 17.9.2015 ARKI JA KONKRETIA KOHTAAVAT KOHTAAVATKO TILANNEKUVAT? - MYYRMANNIN SUURONNETTOMUUS 2002 - KONGINKANKAAN LIIKENNETURMA 2004

Lisätiedot

SUOMEN HUOLTOVARMUUS ajankohtaiskatsaus

SUOMEN HUOLTOVARMUUS ajankohtaiskatsaus SUOMEN HUOLTOVARMUUS ajankohtaiskatsaus Johtaja Jyrki Hakola Varautuminen IV, Tampere SPEK, 12.10.2016 HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

CERT-CIP seminaari 20.11.2008

CERT-CIP seminaari 20.11.2008 CERT-CIP seminaari 20.11.2008 Johtaja Veli-Pekka Kuparinen Viestintävirasto Helsinki 24.11.2008 1 Huoltovarmuusorganisaatio 01.07.2008 Huoltovarmuuskeskuksen hallitus TEM nimittänyt 11 jäsentä 4 yksityiseltä

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN ROOLI VARAUTUMISESSA. Voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen

HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN ROOLI VARAUTUMISESSA. Voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN ROOLI VARAUTUMISESSA Voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen HÄIRIÖHERKKÄ JA HAAVOITTUVA NYKY YHTEISKUNTA Kaupungistuminen Sähköistyminen Verkottuminen Digitalisoituminen Globalisaatio

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus 1

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus  1 Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä 20.6.2017 Satakunnan maakuntauudistus www.satakunta2019.fi 1 Valmisteluryhmän tehtävä ja keskeiset tavoitteet - Yhteiskunnan turvallisuusympäristö

Lisätiedot

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakunnat varautumisen toimijoina -seminaari 26.9.2017 Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö Maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien

Lisätiedot

ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008

ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008 ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008 VARAUTUMINEN Jatkuvuuden hallinta ICT-VARAUTUMINEN Jatkuvuuden hallinta Riskienhallinta Riskienhallinta Valmius Johtaminen Tilannetietoisuus Tiedon turvaaminen Häiriö-

Lisätiedot

TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS

TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS TIEKULJETUSTEN TOIMINTAVARMUUS Käytännönläheinen ja helppokäyttöinen riskienhallinnan työkalu kuljetusyritysten käyttöön veloituksetta RISKIENHALLINTA Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan

Lisätiedot

Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit?

Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit? Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit? Mika Ollikainen, Tutkimusjohtaja j Keskeisiä tuloksia 10.5.2010 2 Tutkimuksen sisältö Tutkimuksen kannalta keskeiset kysymykset jaettiin viiteen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

SOPIVA-hankeryhmä, Kari Wirman

SOPIVA-hankeryhmä, Kari Wirman Toiminnan jatkuvuuden hallinta verkostoituneessa toimintaympäristössä SOPIVA-hankeryhmä, Haasteena koko verkoston toimintavarmuuden kehittäminen 10.5.2010 2 Tuotantotoiminta Tuotantoprosessi Tuotannontekijät

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa

Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa Vakuutusalan varautumisen uudet haasteet -koulutustilaisuus 1.2.2011 Jukka Vesala, apulaisjohtaja Fivan missio Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta

Lisätiedot

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN MERKITYS ENERGIAHUOLTOVARMUUDELLE

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN MERKITYS ENERGIAHUOLTOVARMUUDELLE KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN MERKITYS ENERGIAHUOLTOVARMUUDELLE Johtava analyy+kko Hannu Hernesniemi Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari Helsinki 14.3.2013 1 14.3.2013 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEET (VNP 539/21.8.2008,

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy Image size: 7,94 cm x 25,4 cm SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA Eeva Rantanen Ramboll CM Oy RISKIENHALLINNASTA KRIISINHALLINTAAN Lähde: Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa. 2012

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

ALUEELLINEN HUOLTOVARMUUS ALMPK. Luosto

ALUEELLINEN HUOLTOVARMUUS ALMPK. Luosto ALUEELLINEN HUOLTOVARMUUS ALMPK Luosto 31.1.2017 Markku Aherto, pelastustoimi ja varautuminen Mihin varaudutaan? Keskeisiä uhkia ovat tieto- ja viestintäjärjestelmien sekä -verkkojen häiriintyminen - kyberuhat

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Huoltovarmuus arjen turvaksi häiriötilanteissa

Huoltovarmuus arjen turvaksi häiriötilanteissa Huoltovarmuus arjen turvaksi häiriötilanteissa Varmistamme, että yhteiskunta toimii myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että arkipäiväiset asiat toimivat.

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Jatkuvuussuunniteluohje hvk-yrityksille. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Jatkuvuussuunniteluohje hvk-yrityksille. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Jatkuvuussuunniteluohje hvk-yrityksille Etelä-Suomen TIVA:n toimikuntien alueseminaari 10.11.2009 Helsinki JVP:n ohje valmiussuunnitelman

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

8.3 HUOLTOVARMUUDEN KEHITTÄMINEN

8.3 HUOLTOVARMUUDEN KEHITTÄMINEN 8.3 HUOLTOVARMUUDEN KEHITTÄMINEN HUOLTOVARMUUSTAVOITTEET- JA ORGANISAATIO LÄHTÖKOHDAT Huoltovarmuuden turvaaminen eri muodoissaan on aina ollut maamme yleisen turvallisuuspolitiikan osa, jonka avulla on

Lisätiedot

Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 1(16) Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Arvoisa vastaaja, Tällä kyselyllä selvitetään Suomen kuntien tieto- ja kyberturvallisuuden

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUS ALMPK JATKOKURSSI. Rovaniemi

HUOLTOVARMUUS ALMPK JATKOKURSSI. Rovaniemi HUOLTOVARMUUS ALMPK JATKOKURSSI Rovaniemi 24.11.2016 Ylitarkastaja Markku Aherto Markku Aherto, pelastustoimi ja varautuminen Mihin varaudutaan? Keskeisiä uhkia ovat tieto- ja viestintäjärjestelmien sekä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, JulkICT-osasto Esitykseni - viisi

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 Projektisuunnitelma 1. Projektitiimi 2. Projektin tausta 3. Projektin tavoitteet 4. Tiimin roolit 5. Sisäinen viestintä 6. Riskianalyysi 7. Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti Aki Pihlaja Projektipäällikkö KUJA2-projekti pähkinänkuoressa Omistaja: Suomen Kuntaliitto ry Rahoittaja: Huoltovarmuuskeskus Toteutus: 4/2017-3/2019

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

HUOVI-ESITTELY. VAHTI Riskienhallintaseminaari 7.11.2013. (Julkinen versio)

HUOVI-ESITTELY. VAHTI Riskienhallintaseminaari 7.11.2013. (Julkinen versio) HUOVI-ESITTELY VAHTI Riskienhallintaseminaari (Julkinen versio) ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä HUOVI on? Hallinnon HUOVI-pilotointi (2013-2014) Eräitä HUOVIn suomia mahdollisuuksia 2 HUOVIN TARKOITUS JA KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 PESTLE-malli Poliittinen - mitä poliittisia riskejä projektiin voi liittyä? (verotus, hallinto ) Ekonominen - mitä taloudellisia riskejä projektiin liittyy? (työvoiman saatavuus,

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kuntien varautumisseminaari 19.3.2013 Pasi Vainio riskienhallintapäällikkö Porin kaupunki Pitkä Uhkat sähkökatko Arvio, miten uhka vaikuttaa

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

KUJA projekti. Projekti kuntien jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonseptin kehittämiseksi sekä jalkauttamiseksi

KUJA projekti. Projekti kuntien jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonseptin kehittämiseksi sekä jalkauttamiseksi KUJA projekti Projekti kuntien jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonseptin kehittämiseksi sekä jalkauttamiseksi Jaakko Pekki 27.3.2015 Projektin tavoite Tukea kuntakonserneja ja kuntia siinä miten kunnallisten

Lisätiedot

ENERGIAHUOLTOSEKTORIN VARAUTUMINEN, KEHITYSNÄKYMÄT JA HUOLTOVARMUUDEN TILA 2016 SEKÄ HIEMAN MAAKAASUALAN HISTORIAA

ENERGIAHUOLTOSEKTORIN VARAUTUMINEN, KEHITYSNÄKYMÄT JA HUOLTOVARMUUDEN TILA 2016 SEKÄ HIEMAN MAAKAASUALAN HISTORIAA ENERGIAHUOLTOSEKTORIN VARAUTUMINEN, KEHITYSNÄKYMÄT JA HUOLTOVARMUUDEN TILA 2016 SEKÄ HIEMAN MAAKAASUALAN HISTORIAA Kaasualan neuvottelupäivät M/S Viking Grace 1.-2.6.2016 Tapio Pelkonen LUONNONKAASUA MAAKAASUA

Lisätiedot

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3. Varautumisen uudet rakenteet Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.22 Alueellinen varautumisen yhteensovittaminen Malli on rajattu

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät varautumisessa 31.1.2017 Luosto Sisältö Yleistä ELY-keskuksista Lapin ELY-keskuksen organisaatio ja tehtävät Normaaliolojen häiriötilanteita Julkisen

Lisätiedot

LOGHU3. Kokemuksia ja suosituksia

LOGHU3. Kokemuksia ja suosituksia LOGHU3 Kokemuksia ja suosituksia 31.3.2011 Pekka Rautiainen ja Irmeli Rinta-Keturi, Talent Partners Oy LOGHU3 on Huoltovarmuuskeskuksen, puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteishanke,

Lisätiedot

Huovi-portaalin käyttöönotto ja kypsyysanalyysin tekeminen huoltovarmuuskriittisessä yrityksessä

Huovi-portaalin käyttöönotto ja kypsyysanalyysin tekeminen huoltovarmuuskriittisessä yrityksessä Huovi-portaalin käyttöönotto ja kypsyysanalyysin tekeminen huoltovarmuuskriittisessä yrityksessä Kaskenpää, Mikko 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Huovi-portaalin käyttöönotto ja kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden vaatimukset ja vaikutukset liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan

Tietoturvallisuuden vaatimukset ja vaikutukset liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan Tietoturvallisuuden vaatimukset ja vaikutukset liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan Markku Siltanen CISA, CGEIT, CRISC Miksi yhteiskunta haluaa suojautua On viimeinkin ymmärretty tietotekniikan ja sen laadullisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen. Kriisijohtamismalli ja tilannekuva pandemian puhjetessa

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen. Kriisijohtamismalli ja tilannekuva pandemian puhjetessa Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen Kriisijohtamismalli ja tilannekuva pandemian puhjetessa TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT 2003, YETT 2006 Nor m aaliolot Häir iöt ilant eet Poikkeusolot

Lisätiedot

Kunnan varautuminen tietotekniikan näkökulmasta -case Oulun Tietotekniikka. varajohtaja Seppo A. Pyykkö

Kunnan varautuminen tietotekniikan näkökulmasta -case Oulun Tietotekniikka. varajohtaja Seppo A. Pyykkö Kunnan varautuminen tietotekniikan näkökulmasta -case Oulun Tietotekniikka varajohtaja Seppo A. Pyykkö Oulun Kaupunki VSS-ORGANISAATIO Luonnos EVAKUOINTI OU-KO Pelastuslaitos Tied Huolto tsto YMP tsto

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot