Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö"

Transkriptio

1 Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

2 Uhkamalliston tasotarkastelu Kansainvälinen yhteisö Luonnonvarojen riittämättömyys Suomalainen yhteiskunta Etninen kriisi Kansainvälinen terrorismi Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus Ympäristöuhkat Yksilö Suuronnettomuudet ja luonnon aiheuttamat onnettomuudet Sähköisen infrastruktuurin häiriintyminen Turvallisuutta vaarantavat väestöliikkeet Liikakansoitus Joukkotuhoaseiden leviäminen Tupakointi Alkoholismi Kaatumiset Syrjäytyminen Onnettomuudet Turvattomuus Taloudellisen toimintakyvyn vakava häiriintyminen Väestön terveyden ja toimeentuloturvan vakava häiriintyminen Terrorismi sekä järjestäytynyt ja muu vakava rikollisuus Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus Ilmakehän lämpeneminen Sotilaallisen voiman käyttö Saastuminen Väkivaltarikokset Aavikoituminen YETTperiaatepäätös YETTperiaatepäätös Uhkamalleja kuvattaessa ja tulkittaessa on otettava huomioon niiden moniulotteinen keskinäisriippuvuus. Mallit ovat aina voimakkaasti pelkistettyjä Lähde: Pertti Hyvärinen 2006

3 Esimerkkejä erityistilanteista Normaaliolot Häiriötilanteet Elintärkeän kohteen tuhoutuminen Poikkeusolot Vakava tietoverkkohäiriö Laaja ydinvoimalaonnettomuus Itämeren kauppamerenkulun estyminen Laajamittainen tulva Terrori-isku Vaarallinen tartuntatauti HUOM! Poikkeusoloissa lisätoimivaltuudet säädetään aina nimetyille viranomaisille ajallisesti ja alueellisti tarkennettuna. Erityistilanteella tarkoitetaan yllättävää tai äkillistä uhkaa tai tapahtumaa, joka voi vaarantaa kansalaisten turvallisuuden tai yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja jonka hallinnassa on varauduttu normaalista poikkeavien johtamismallien, viestinnän, toimivaltuuksien tai resurssien käyttöön. Lähde: Pertti Hyvärinen 2006

4 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta Kaukainen sininen Ehkä joskus Mukavuus- toiminnot Kun mahdollista Tärkeät toiminnot Pääsääntöisesti Elintärkeät toiminnot Internal security Securing population s livelihood and viability National military defence State leadership Mental crisis tolerance External capabilities Well-functioning economy and society Aina (kivijalka) Lähde: Pertti Hyvärinen 2006

5 Sähköisen viestinnän varautuminen VM SecNet hankkeet Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) Kansliapäällikkö Valmiusyksikkö Huoltovarmuuskeskus (HVK) Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS) Tietoyhteiskuntasektori Huoltovarmuus Data Muut ministeriöt OHJAUS OMAN HALLINNONALAN ASIOISSA Viestintävirasto (FICORA) Sihteeristö Lääninhallitus Liikenneosasto Tietojärjestelmäalan valmiustoimikunta (TIVA) Tietojärjestelmäalan valmiusyksikkö Merkitykselliset tietotekniikkapalveluiden tuottajat ja käyttäjät

6 Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan organisaatio Huoltovarmuuskriittiset yritykset Elintarvikehuoltosektori alkutuotantopooli elintarviketeollisuuspooli kauppa- ja jakelupooli Energiahuoltosektori voimatalouspooli: aluetoimikunnat öljypooli Huoltovarmuuskriittiset yritykset Tietoyhteiskuntasektori elektroniikkateollisuuspooli graafinen pooli joukkoviestintäpooli tietoverkkopooli tietotekniikkapooli aluepooli: Tiva-toimikunnat Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Keskusjaosto Teollisuus, rahoitus ja vakuutus kemian pooli metallipooli metsäpooli muovi- ja kumipooli rakennuspooli: aluetoimikunnat vaatetuspooli rahoitushuoltopooli vakuutusalan pooli Huoltovarmuuskriittiset yritykset Terveydenhuoltosektori terveydenhuoltopooli vesihuoltopooli Kuljetuslogistiikkasektori ilmakuljetuspooli maakuljetuspooli: aluetoimikunnat vesikuljetuspooli Huoltovarmuuskriittiset yritykset

7 Tieto- ja viestintäalan organisointi PTS Keskusjaosto Tietoyhteiskuntasektori Tietotekniikka- ja viestintäalan tuotanto ja palvelut Tietoverkkopooli - FiCom ry - teleoperaattorit - Digita Oy - verkkojen rakentajat ja ylläpitäjät - Finnet-liitto ry - viranomaiset Tietotekniikkapooli - Tietoalojen liitto ry - IT-palveluyritykset - ohjelmistotoimittajat - viranomaiset Elektroniikkapooli - Teknologiateollisuus ry - tietoliikenneteollisuus - sopimusvalmistajat - maahantuojat - Elkomit ry - viranomaiset Joukkoviestintäpooli - Yleisradio Oy - kaupalliset televisioyhtiöt - kaupalliset radiot - Viestinnän keskusliitto ry - viranomaiset Graafinen pooli - Viestinnän keskusliitto ry - sanomalehdet - kirjapainot - maahantuojat - jakeluyritykset - viranomaiset Viestinnän aluepooli: TIVA-toimikunnat (12)

8 Yhteiskunnan tekniset perusrakenteet (kriittisen infrastruktuurin suojaaminen, CIP) Turvattavia teknisiä perusrakenteita ovat: energiaverkot tietoliikenneverkot keskeiset tietojärjestelmät sähköinen ja painettu joukkoviestintä rahoitustoiminta ja maksuliike rahahuolto tietoteknologian huolto- ja ylläpitopalvelut vesihuolto ja muut keskeiset kunnallistekniset peruspalvelut Yhteiskunnan tietoteknisten perusrakenteiden varmistamista lisätään Varaudutaan ylläpitämään tekniset perusrakenteet jatkuvasti toimintakykyisinä Varaudutaan ohjaamaan teknisten järjestelmien palvelutuotantoa ja käyttöä huoltovarmuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti

9 Yhteiskunnan tekniset perusrakenteet Varmistustoimenpiteitä Tietojärjestelmien varmistaminen (HuoltovarmuusData: ATK-varakeskus ja palvelinhotelli) Digitaalinen valtakunnallinen varaverkko, kiinteä puhelinyhteys (2V) Viranomaisradioverkko (VIRVE) Viranomaisten hätätiedotusjärjestelmä (VIRVA) Ohjeistus ja varautumissuunnittelu Tietoturva-asiat (CERT, Computer Emergency Response Team)

10 KÄYTTÖTAPOJA Puhe Fax ISDN (esim. VIRVEn tietojärjestelmät) Virvekäyttöpaikkayhteydet Virve-verkon hallintayhteydet Pooleri-siirtotiet KÄYTTÖTAPOJA VUONNA 20XX VoIP? SÄHKÖPOSTI? VIDEONEUVOTTELU?

11 Viranomaistiedotusten välitys VIRANOMAISTIEDOTUKSET RADIOSSA = HÄTÄTIEDOTTEET = MUUT VIRANOMAISTIEDOTTEET ESIM. HÄTÄKESKUS YLE-KESKUS PASILASSA MAAKUNTA- RADIOT ULA-VERKOT RDS- KOODI HÄTÄTIEDOTTEET TV:SSÄ = HÄTÄTIEDOTE TV:SSÄ JA TEKSTI-TV:SSÄ ESIM. HÄTÄKESKUS YLE-KESKUS PASILASSA RDS-VAS- TAANOTIN VERKOT TV- PAIKALLIS- RADIO- ASEMA

12 Käyttäjäorganisaatiot Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveystoimi Säteilyturvakeskus Liikenneministeriön hallinnonala Ilmailulaitos Ilmatieteenlaitos Merenkulkulaitos Tielaitos Yleisradio Valtiovarainministeriön hallinnonala Tullilaitos Suomen Pankki Oikeusministeriö Onnettomuustutkintakeskus Vankeinhoito Kauppa- ja teollisuusministeriö Huoltovarmuuskeskus Elintarvikevirasto Turvatekniikankeskus Muita käyttäjäryhmiä mm. Energiayhtiöt Tehdaspalokunnat Turvallisuusvalvonta Sisäasiainministeriön hallinnonala Poliisitoimi Pelastustoimi Rajavartiolaitos Hätäkeskuslaitos Väestönsuojelu Ympäristöhallinto Ympäristökeskukset Öljyntorjunta-alukset Puolustusvoimat Rauhanajan turvallisuustehtävät Viranomaistenvälinen yhteistyö Ylin valtionjohto Tasavallan presidentin kanslia Valtioneuvoston kanslia Oikeuskanslerinvirasto Ministeriöt

13 Kiinteällä varavoimalla varustetut tukiasemat Siirrettävät varavoimakoneet mm HVK rahoituksella on hankittu 80 20kVA:n varavoimakoneita Varavoimakoneet on hajautettu koko valtakuntaan ja ne toimitetaan suunnitellussa järjestyksessä tukiasemlle

14 POOLERI Poikkeusolojen tiekuljetusten tietohallinto- ja viestintäjärjestelmä P O O L E R I Normaaliaikana järjestelmää käytetään tiekuljetusten poikkeusolojen toiminnan valmistelussa suunnittelu- ja tietojärjestelmänä

15 Ajoneuvojen varaaminen Varausesitys Tärkeysluokiteltu yritys tai viranomainen lähettää lääninhallituksen liikenne-osastolle Varausesityksen käsittely Tallennus Pooleriin, tilanteen tarkastaminen, liikenneosasto Päällekkäisten varausten poisto Sotilaslääni, muut varaajat Lausunnot Aluetoimikunta/läänitoimikunta Varauspäätös Liikenneosasto tekee päätöksen

16 CERT-FI toiminnan uudelleen suuntaaminen Rahoituspohjan muutos alkaen Teleyritykset 100% > 25% Huoltovarmuuskeskus 0% > 75% Kokonaisrahoitus kaksinkertaistuu Toimintojen laajentaminen ja uudelleen suuntaaminen Lisäresursseja yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseen osallistuvien yritysten palvelemiseen Jatkossakin toiminnan painopiste säilyy viestintäverkkojen ja palveluiden tietoturvallisuuden ja toimivuuden varmistamisessa

17 Teleoperaattorin rooli toiminnan varmistamisessa Palvelun käyttäjät Teleoperaattori Palvelun tuottajat (Voi olla myös Teleoperaattori) Yleinen televerkko Käyttäjän vastuualue Teleyrityksen vastuualue Palvelun tuottajan vastuualue Kokonaisuuden toiminnan varmistaminen edellyttää kaikkien osapuolten osallistumista ja yhteistyötä Lähde: Janne Kiiskinen

18 Soneran verkoista UMTS EDGE GSM Lähde: Janne Kiiskinen

19 Varautumisen filosofiaa ei kaikkia munia samaan koriin pstn/voip secnet? keep it simple puhelin, fax kaikkea ei voi turvata priorisointi mikä on hyvän paras vihollinen? 80/20-sääntö ovatko kaikki yhtä haavoittuvia? windows/linux? suljetut verkot/internet helppokäyttöisyys/tietoturvallisuus Insider TNT Virtual Insider EMP HPM

20 Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Projektin päätavoitteet ovat: tehdä ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi siten, että lakisääteinen varautumisvelvollisuus on ulotettu koskemaan eri toimijoita oikeasuhtaisella tavalla riittävän kansallisen huoltovarmuuden turvaamiseksi tehdä ehdotuksia sellaisiksi sopimusrakenteiksi ja -ehdoiksi, joita käyttäen lakisääteisen varautumisvelvollisuuden piiriin kuuluva toimija voi vyöryttää varautumisvelvoitettaan kolmannelle käyttäessään tätä varautumisvelvollisuuden piiriin kuuluvan toiminnan toteuttamisessa

21 SOPIVA-projektin vaiheet 1. Tietoyhteiskuntasektorin kriittisten infrastruktuurijärjestelmien ja -palveluiden tunnistaminen 2. Tunnistettujen järjestelmien ja palveluiden toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvien verkostojen kuvaus 3. Varautumiseen liittyvien lakisääteisten ja muiden velvoitteiden kattavuus verkoston toimijoita koskien 4. Varautumiseen liittyvien sopimusehtoluonnosten laatiminen

22 Vaiheen 2 tavoite Projektin ensimmäisessä vaiheessa tunnistettujen järjestelmien ja palveluiden toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvien verkostojen kuvaus! Kuvaus muodostaa pohjan vaiheen kolme työlle.

23 Järjestelmien järjestelmä Verkkoanalysaattori DNS-palvelin (ADSL-verkkopääte) tunnistus.etk.fi Yleinen tele- verkko solo3.nordea.fi

24 Yhteystiedot Huoltovarmuuskeskus Pohjoinen Makasiinikatu 7 A FI Helsinki, Finland Tel Fax

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Puheenjohtaja Jaakko Rauramo Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1.3.2005 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Väestön toimeentulo Välttämättömän talouden jatkuvuus

Lisätiedot

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Jyrki Hakola, johtaja, perustuotanto-osasto Huoltovarmuustilaisuus, Agronomiliitto 14.4.2015 2 HUOLTOVARMUUDEN LÄHTÖKOHDAT HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE

Lisätiedot

alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet

alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet Turvalliseen huomiseen alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet 10.12.2009 Kimmo Kohvakka toimitusjohtaja Turvalliseen huomiseen Ajatuksia johtamisesta Perpetual optimism is a force

Lisätiedot

TIVA. Pertti Virtanen Myyntijohtaja

TIVA. Pertti Virtanen Myyntijohtaja TIVA Pertti Virtanen Myyntijohtaja Suomen Erillisverkot Oy on valtion 100 % omistama teleoperaattori - Sisäasiainministeriön omistajaohjaus - N. 65 henkilöä ja liikevaihto n. 21 m - Turvallisuusverkkojen

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: HUOVI-portaali jatkuvuussuunnittelun

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla

Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Vaihe 4: Varautumiseen liittyvien sopimusehtoluonnosten laatiminen Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli Tietotekniikkapooli Tietoverkkopooli

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA

YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA TIVA-alueseminaari Helsinki 15.11.2007 Yleissihteeri Petteri Kajanmaa Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA

HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA Johtaja Hannu Pelttari Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Espoo HAURAS NYKY-YHTEISKUNTA Kaupungistuminen Sähköistyminen Verkottuminen

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: Huoltovarmuusorganisaation uudet

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta

Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Tuija Kyrölä Huoltovarmuuden turvaaminen poikkeustilanteissa -seminaari 25.10.2010 Esityksen tavoite käsitellä asiaa yhteiskunnan toimintavarmuuden ja

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle.

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle. VUOSIKERTOMUS 2011 TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN Syntynyt 1980 Espoossa Asuu Vantaalla KOULUTUS Visualisti, FBC Prakticum 2011 Taidemaalari, Pekka Halosen akatemia 2002 Ylioppilas, Helsingin Kuvataidelukio

Lisätiedot

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä Vuosikertomus 2009 Johdon katsaus 2009 Yleismaailmallinen talouskriisi saavutti vuonna 2009 pohjakosketuksen, mutta toisella vuosipuoliskolla maailmantaloudessa näkyi jo elpymisen merkkejä. Varsinaista

Lisätiedot

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström VARAUTUMINEN KUNNASSA Markku Ström Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 3/2007 ISBN 978-952-5515-29-9 (nid.) ISBN 978-952-5515-30-5 (PDF) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Markku Ström Varautuminen

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013 857/2013 Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013 Valtioneuvosto on työ-

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

Sisällys. Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen. Sähkön jakelun varmistaminen. Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen

Sisällys. Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen. Sähkön jakelun varmistaminen. Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen Sähkön jakelun varmistaminen Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen Huoltovarmuuskriittinen öljylaivasto

Lisätiedot

Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings

Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings Vuosikertomus 2012 Sisällys Toiminta-ajatus...3 Huoltovarmuuden tavoitteet...3 Johdon katsaus 2012...4 Energiahuolto...7 Kriittinen infrastruktuuri...9 Perustuotanto... 11 Hallitus... 13 Huoltovarmuusneuvosto...

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen 1 Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen

Lisätiedot

Sisällys. Johdon katsaus Kyberturvallisuus haasteiden edessä. Sähköverkkoyhtiöille varautumisvelvoite

Sisällys. Johdon katsaus Kyberturvallisuus haasteiden edessä. Sähköverkkoyhtiöille varautumisvelvoite VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys Johdon katsaus Kyberturvallisuus haasteiden edessä Sähköverkkoyhtiöille varautumisvelvoite Öljyhuollon kriittisen kuljetuskapasiteetin turvaaminen Ruutituotannon säilyttäminen

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori 2/2006 Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Osaraportti 1: Tietoyhteiskuntasektorin kriittisten infrastruktuurijärjestelmien

Lisätiedot

1 (10) FI.PLM.2014-879 194/8.1.99/2013 10.2.2014. Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät

1 (10) FI.PLM.2014-879 194/8.1.99/2013 10.2.2014. Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät 1 (10) Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät Valtioneuvosto antoi 24.1.2013 periaatepäätöksen Suomen kyberturvallisuusstrategista. Kyberturvallisuusstrategian lähtökohtana on, että viranomaisten kyberturvallisuuden

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

KENTTÄOHJESÄÄNTÖ YLEINEN OSA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PERUSTEET

KENTTÄOHJESÄÄNTÖ YLEINEN OSA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PERUSTEET 1 KENTTÄOHJESÄÄNTÖ YLEINEN OSA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN PERUSTEET 2008 2 Pääesikunta/Suunnitteluosasto Kansi ja kuvat: Janne Kopu/TKKK Taitto: Heidi Paananen/TKKK ISBN 978 951 25 1744 2 SAP 7610

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot