Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen"

Transkriptio

1 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen erityisesti sähköisen infrastruktuurin turvaaminen CIP-seminaari Ilkka Kananen 1

2 UHKAT JA RISKIT (Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia ) Uhkamalleja kuvattaessa ja tulkittaessa on otettava huomioon niiden moniulotteinen keskinäisriippuvuus. Mallit ovat aina voimakkaasti pelkistettyjä 2

3 TIETOYHTEISKUNNAN HAAVOITTUVUUS (YETT-strategian varautumisen painopistealueita) Tiedot ja tietojenkäsittely Sähköenergia Tiedonsiirto = keskinäisriippuvuus Jokainen kolmesta tietoyhteiskunnan teknisestä perustasta edellyttää kahden muun toimintavarmuutta. 3

4 Yhteiskunnan toimintojen riippuvuudet ja uhat rikollisuus, terrorismi kansainvälisen logistiikan häiriöt ja kriisit tietojärjestelmäuhat, verkkohyökkäykset kansalaiset, kuluttajat hallinto, elinkeinoelämä elintarvikehuolto, terveydenhuolto, joukkoviestintä kuljetuslogistiikka, rahoitushuolto tietojärjestelmät, tietoliikenne energia vaaralliset tartuntataudit sääilmiöt, energiapula 4

5 SÄHKÖISEN INFRASTRUKTUURIN HÄIRIINTYMINEN Yhteiskunnan riippuvuus tieto- ja viestintäjärjestelmistä Johtamistoiminnan varmistaminen erityistilanteissa viranomais- ja kaupallisen toiminnan sovittaminen Onnettomuudet, sähköiset ja fyysiset hyökkäykset Lisääntyneet toimintavarmuusvaatimukset järjestelmille Tietojärjestelmät, tiedonsiirto ja joukkoviestintä Tiedonkäsittelypalvelut, energia- ja sähkönjakeluverkot Maksuliikennejärjestelmät Erityistilanteita: Yleisiin tai valtionhallinnon tieto- ja viestintäjärjestelmiin kohdistunut laaja tuho tai toimintahäiriö Sähköisen joukkoviestinnän teknisten järjestelmien laaja toimintahäiriö Energiaverkon, erityisesti sähkönjakeluverkon suurhäiriö Esimerkkejä: - Myrskyjen aiheuttamat sähkökatkokset - Puhelinoperaattorien laajat toimintahäiriöt - sähköisen joukkoviestinnän katkokset 5

6 YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEÄT TOIMINNOT Valtion johtaminen 6 Henkinen Henkinen kriisinkestävyys kriisinkestävyys Kansainvälinen Kansainvälinen toiminta toiminta Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Valtakunnan Sotilaallinen sotilaallinen puolustaminen Talouden Talouden ja ja Infrastruktuurin infrastruktuurin toimivuus toimivuus Sisäisen Sisäisen turvallisuuden turvallisuuden ylläpitäminen ylläpitäminen

7 TALOUDEN JA INFRASTRUKTUURIN TOIMIVUUS Strategiset tehtävät ja vastuut Talouden ja infrastruktuurin toimivuus Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät (LVM) Rahoitusjärjestelmä ja rahahuolto (VM) Polttoainehuolto (KTM) Valtion ITtoiminnot ja tietoturvallisuus (VM) Varoitusja hälytysjärjestelmät (LVM) Vesihuolto (MMM) Elintarvikkeiden jalostus ja jakelu (KTM) Asuminen (YM) Työvoiman saanti (TM) Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen (VM) Vakuutustoiminta (STM) Voimahuolto (KTM) Kuljetusten jatkuvuus (LVM) Elintarvike huollon alkutuotanto (MMM) Elintärkeä teollisuusja palvelutuotanto (KTM) Ympäristön muutosten havaitseminen ja niihin sopeutuminen (YM) Koulutusja tutkimusjärjestelmä (OPM) 7

8 Huoltovarmuuden kehittämisen painopistealat (Vnp 350/2002) Yhteiskunnan tekniset perusrakenteet Kuljetus-, varastointi- ja jakelujärjestelmät Elintarvikehuolto Energiahuolto Sosiaali- ja terveydenhuolto Sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto ja järjestelmien ylläpito 8

9 Uusi huoltovarmuuden tavoitepäätös (2008) YHTEISKUNNAN KRIITTISEN INFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN Energian siiro- ja jakeluverkot Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät Kuljetusinfrastruktuuri Kuljetuslogistiset järjestelmät Vesihuolto ja muu yhdyskuntatekniikka Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito KRIITTISEN TUOTANNON TURVAAMINEN Elintarvikehuolto Energiantuotanto Terveydenhuolto Maanpuolustusta tukeva tuotanto Vientiteollisuus 9

10 Sähköisen infrastruktuurin varmistaminen viranomaisten erillisverkot (2V, VIRVE) tietotekniikan varakeskus- ja palvelinhotellitoiminta (Huoltovarmuusdata) tietoliikenteen varmentaminen (silmukointi, EMP/HPM-suojaus) sähköisen joukkoviestinnän varajärjestelyt varoitus- ja hälytysjärjestelmät säteilyn mittaus- ja valvontajärjestelmät (ULJAS) finanssialan varajärjestelyt ohjeistus ja valmiussuunnittelu, tutkimukset ja selvitykset, tietojärjestelmät (HUOVI-portaali, TietoVasu, VTP, pooleri) tietoturvallisuus (CERT-FI, VAHTI) seminaarit, harjoitukset (TIETO 2007) kansainvälinen toiminta (EAPC/CCPC) 10

11 Tietojärjestelmien varmistaminen: Huoltovarmuusdata Palvelinkeskus (PAKE) VALTION TIETOTEKNIIKAN VARAKESKUS (VAVK) PALVELINHOTELLI (PAHO) VARAKESKUS Toiminta-ajatus Valtion organisaatioiden ja huoltovarmuuskriittisten yritysten tietotekniikkatoiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa oloissa korkean turvatason varmistamispalveluiden avulla. 11

12 KÄYTTÖTAPOJA: Puhe Fax ISDN (esim. VIRVEn tietojärjestelmät) Virvekäyttöpaikkayhteydet Virve-verkon hallintayhteydet Pooleri-siirtotiet KÄYTTÖTAPOJA VUONNA 20XX VoIP? SÄHKÖPOSTI? SECNET? 12

13 Suomen viranomaisradioverkko Tilaajia vuonna 2007: n Käyttäjät: turvallisuusviranomaiset (PLM, SM, STM, LVM, VM, KTM, energialaitokset) n tukiasemaa; 15 keskusta n. 350 käyttöpaikkaa Suomen Erillisverkot Oy omistaa ja operoi omistajaohjaus SM:lle järjestelmätoimittaja EADS Tetra teknologia: Ryhmäkutsu Etuoikeutettu puhelu Hätäpuhelu Kuulutuspuhelu kaikille Lyhyt puhelunmuodostus (<300 ms) Dynaaminen ryhmien muodostus (tilanteen mukaan) Puheryhmien valinnat Suorakanava Salaus Ryhmäpuheluun liittyminen HVK osallistuu perusparannus- ja ylläpitoinvestointeihin 13

14 VIRVE-tukiasemien sähkönsyötön varmistaminen Osalla tärkeistä tukiasemista on kiinteät varavoimakoneet (kartta) On hankittu 40 kpl 20kVA:n siirrettäviä varavoimakoneita Varavoimakoneet on hajautettu koko valtakuntaan ja ne toimitetaan suunnitellussa järjestyksessä tukiasemlle HVK rahoittaa verkon tärkeiden solmupisteiden varavoimakoneiden toimintavarmuuden parantamista ja 300 tukiaseman varasähkönsyötön pidentämistä kolmesta kuuteen tuntiin 14

15 Viranomaistiedotteiden välitysjärjestelmä VIRANOMAISTIEDOTUKSET RADIOSSA = HÄTÄTIEDOTTEET = MUUT VIRANOMAISTIEDOTTEET ESIM. HÄTÄKESKUS YLE-KESKUS PASILASSA MAAKUNTA- RADIOT ULA-VERKOT RDS- KOODI HÄTÄTIEDOTTEET TV:SSÄ = HÄTÄTEIDOTE TV:SSÄ JA TEKSTI-TV:SSÄ ESIM. HÄTÄKESKUS YLE-KESKUS PASILASSA RDS-VAS- TAANOTIN VERKOT TV- PAIKALLIS- RADIO- ASEMA 15

16 YHTEISKUNNAN KOKONAISTURVALLISUUDEN TOIMIJAT JA ROOLIT Ulkom. Kotim. Public Private Partnership YETT Elinkeinoelämä Hallinto (v-om:t) Tuotteet ja palvelut Väestö (kansalaisjärjestöt) Turvallisuustarpeet Lainsäädännöllinen vastuu Elinkeinoelämän yritysten merkitys yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa kasvaa jatkuvasti. 16

17 Varautumisen kumppanuusorganisaatio: PTS Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Keskusjaosto Tietoyhteiskuntasektori Terveydenhuoltosektori Elintarvikehuoltosektori Energiahuoltosektori Kuljetuslogistiikkasektori Alkutuotantopooli Elintarviketeollisuuspooli Kauppa- ja jakelupooli Voimatalouspooli Öljypooli Ilmakuljetuspooli Maakuljetuspooli - aluetoimikunnat Vesikuljetuspooli Terveydenhuoltopooli Vesihuoltopooli Elektroniikkapooli Graafinen pooli Joukkoviestintäpooli Tietoverkkopooli Tietotekniikkapooli Aluepooli - TIVA-toimikunnat Kemian pooli Metallipooli Metsäpooli Muovi- ja kumipooli Rakennuspooli Vaatetuspooli Rahoitushuoltopooli Vakuutusalan pooli - aluetoimikunnat Huoltovarmuuskriittiset yritykset 17

18 Tieto- ja viestintäalan varautuminen puolustustaloudellisessa suunnittelukunnassa PTS Keskusjaosto Tietoyhteiskuntasektori Tietoverkkopooli FiCom ry teleoperaattorit Digita Oy verkkojen rakentajat ja ylläpitäjät Finnet-liitto ry viranomaiset Tietotekniikkapooli Teknologiateollisuus ry IT-palveluyritykset laite- ja ohjelmistotoimittajat viranomaiset Elektroniikkapooli Teknologiateollisuus ry tietoliikenneteollisuus sopimusvalmistajat maahantuojat Elkomit ry viranomaiset Joukkoviestintäpooli Yleisradio Oy kaupalliset televisioyhtiöt kaupalliset radiot Viestinnän keskusliitto ry viranomaiset Graafinen pooli Viestinnän keskusliitto ry sanomalehdet kirjapainot maahantuojat jakeluyritykset viranomaiset Aluepooli - TIVA-toimikunnat (12) 18

19 Kiitos! 19

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Puheenjohtaja Jaakko Rauramo Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1.3.2005 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Väestön toimeentulo Välttämättömän talouden jatkuvuus

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA

YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN STRATEGIA TIVA-alueseminaari Helsinki 15.11.2007 Yleissihteeri Petteri Kajanmaa Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea

Lisätiedot

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Jyrki Hakola, johtaja, perustuotanto-osasto Huoltovarmuustilaisuus, Agronomiliitto 14.4.2015 2 HUOLTOVARMUUDEN LÄHTÖKOHDAT HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE

Lisätiedot

Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta

Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Tuija Kyrölä Huoltovarmuuden turvaaminen poikkeustilanteissa -seminaari 25.10.2010 Esityksen tavoite käsitellä asiaa yhteiskunnan toimintavarmuuden ja

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: HUOVI-portaali jatkuvuussuunnittelun

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA

HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA Johtaja Hannu Pelttari Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Espoo HAURAS NYKY-YHTEISKUNTA Kaupungistuminen Sähköistyminen Verkottuminen

Lisätiedot

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle.

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle. VUOSIKERTOMUS 2011 TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN Syntynyt 1980 Espoossa Asuu Vantaalla KOULUTUS Visualisti, FBC Prakticum 2011 Taidemaalari, Pekka Halosen akatemia 2002 Ylioppilas, Helsingin Kuvataidelukio

Lisätiedot

Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings

Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings Vuosikertomus 2012 Sisällys Toiminta-ajatus...3 Huoltovarmuuden tavoitteet...3 Johdon katsaus 2012...4 Energiahuolto...7 Kriittinen infrastruktuuri...9 Perustuotanto... 11 Hallitus... 13 Huoltovarmuusneuvosto...

Lisätiedot

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen 1 Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen

Lisätiedot

Sisällys. Johdon katsaus Kyberturvallisuus haasteiden edessä. Sähköverkkoyhtiöille varautumisvelvoite

Sisällys. Johdon katsaus Kyberturvallisuus haasteiden edessä. Sähköverkkoyhtiöille varautumisvelvoite VUOSIKERTOMUS 2013 Sisällys Johdon katsaus Kyberturvallisuus haasteiden edessä Sähköverkkoyhtiöille varautumisvelvoite Öljyhuollon kriittisen kuljetuskapasiteetin turvaaminen Ruutituotannon säilyttäminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013. 857/2013 Valtioneuvoston päätös. huoltovarmuuden tavoitteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2013 857/2013 Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013 Valtioneuvosto on työ-

Lisätiedot

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä Vuosikertomus 2009 Johdon katsaus 2009 Yleismaailmallinen talouskriisi saavutti vuonna 2009 pohjakosketuksen, mutta toisella vuosipuoliskolla maailmantaloudessa näkyi jo elpymisen merkkejä. Varsinaista

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: Huoltovarmuusorganisaation uudet

Lisätiedot

Sisällys. Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen. Sähkön jakelun varmistaminen. Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen

Sisällys. Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen. Sähkön jakelun varmistaminen. Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys Johdon katsaus Uusien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttaminen Sähkön jakelun varmistaminen Liikennepolttoaineiden jakelun turvaaminen Huoltovarmuuskriittinen öljylaivasto

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

1 (10) FI.PLM.2014-879 194/8.1.99/2013 10.2.2014. Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät

1 (10) FI.PLM.2014-879 194/8.1.99/2013 10.2.2014. Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät 1 (10) Ministeriöiden kyberturvallisuustehtävät Valtioneuvosto antoi 24.1.2013 periaatepäätöksen Suomen kyberturvallisuusstrategista. Kyberturvallisuusstrategian lähtökohtana on, että viranomaisten kyberturvallisuuden

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet

alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet Turvalliseen huomiseen alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet 10.12.2009 Kimmo Kohvakka toimitusjohtaja Turvalliseen huomiseen Ajatuksia johtamisesta Perpetual optimism is a force

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla

Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Vaihe 4: Varautumiseen liittyvien sopimusehtoluonnosten laatiminen Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli Tietotekniikkapooli Tietoverkkopooli

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Kuntien ICTvarautuminen

Kuntien ICTvarautuminen Kuntien ICTvarautuminen Esitutkimus 5/2011 Hallinnon kehittäminen Kuntien ICT-varautuminen Esitutkimus Valtiovarainministeriön julkaisuja 5/2011 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

kokonaismaanpuolustuksesta 2006

kokonaismaanpuolustuksesta 2006 Maanpuolustuskorkeakoulu Tietoja Suomen kokonaismaanpuolustuksesta 2006 Sisäinen turvallisuus Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky Valtakunnan sotilaallinen puolustus Valtion johtaminen Henkinen kriisinkestokyky

Lisätiedot

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström VARAUTUMINEN KUNNASSA Markku Ström Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 3/2007 ISBN 978-952-5515-29-9 (nid.) ISBN 978-952-5515-30-5 (PDF) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Markku Ström Varautuminen

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TIVA. Pertti Virtanen Myyntijohtaja

TIVA. Pertti Virtanen Myyntijohtaja TIVA Pertti Virtanen Myyntijohtaja Suomen Erillisverkot Oy on valtion 100 % omistama teleoperaattori - Sisäasiainministeriön omistajaohjaus - N. 65 henkilöä ja liikevaihto n. 21 m - Turvallisuusverkkojen

Lisätiedot