Hyvinvointia työstä Harri Vainio. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. 6.5.2011 Harri Vainio. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä Harri Vainio 1

2 Työstä terveyttä ja iloa vai sairautta ja surua? Perjantai-meeting Harri Vainio Harri Vainio 2

3 Mistä aion puhua? Sairaus ja suru mikä meidät sairastuttaa? Mitä me sairastamme? Suomalainen tautitaakka Mitä työterveydessä tehdään? Lääketiede on yhteiskuntatiedettä Riskit työssä ja kansanterveys Työperäisiä riskitekijöitä Riskeistä resursseihin Mikä maksaa? Mistä sitä kukoistusta syntyy? Työstä terveyttä ja iloa!

4 kuolemaa vuonna 2009 Helsingin Työterveyslaitos Sanomat

5 GBD 2010 Heat Map: Tautitaakkamme 25 kärjessä Top 25 causes, both sexes, all ages Source: IHME, Institute for Health Metrics and Evaluation Esittäjän nimi 5

6 Tautitaakka GBD 2010 Finland has the 6 th worst health out of 18 West European countries BoD= death (YLL) and disability (YLD) DALY = BoD Esittäjän nimi 6 6

7 Tautitaakkaa, sairautta ja surua riittää. entä Global Burden of Health, terveys-sampo? TERVEYS ja ILO mitä se on? Kuva: ThinkStock Työterveyslaitos Photos

8 Terveys on tervaspuuta Veijo Meren mukaan suomenkielinen sana terve on alun perin tarkoittanut tervaspuuta. Se on lujaa puuta, joka ei ole kuivunut eikä lahonnut. Hippokraattisissa kirjoituksissa terveys määriteltiin täydelliseksi tasapainotilaksi. Neljän nesteen (veri, lima, keltainen sappi ja musta sappi) tuli olla tasapainossa keskenään ja suhteessa ympäröivän mailman elementteihin. Terveyttä pidettiin hyödyllisenä ominaisuutena, jonka säilyttäminen vaati yksilöiltä yritystä.

9 Rudolf Virchow ( ): Lääketiede ja terveyshoito Virchow loi kokoavan näkemyksen lääketieteestä, jonka perustana oli ihmisen eläminen, sairastaminen ja kuoleminen yhteiskunnallisena oliona. Sairastavuus- ja kuolleisuuserojen aiheuttaja on köyhyys, puute, jonka heijastuksia ihmisen biologiassa sairastavuus on. Valtiovallan oli ryhdyttävä toimeen kansalaisen terveyden suojelemiseksi, muodostettava lääketieteellinen poliisijärjestelmä. Virchow vaikutti merkittävänä patologina aikansa ja meidän aikamme lääketieteelliseen ajatteluun tuomalla sairauksien tarkastelun solutasolle (josta se sittemmin on edennyt molekyylitasolle). R. Virchow: Die Cellularpathologie in ihrer Begrundung und physiologische und pathologische Gewerbelehre (1858) Harri Vainio 9

10 Biolääketieteellinen ja sosiologinen terveys Biolääketieteellinen terveyskäsitys kiinnittää päähuomion sairauteen. Terveys on sairauden puuttumista. Sosiologiassa ihminen käsitetään sosiaaliseksi toimijaksi ja näin ihmisen terveyttä määrittää hänen kykynsä selviytyä sosiaalisissa rooleissaan. Humanistisesta näkökulmasta on olennaista, että ihmisellä on kyky sopeutua myönteisesti elämän ongelmiin. Terveys tarkoittaa kykyä toteuttaa kaikki ne asiantilat, jotka ovat välttämättömiä minimaaliselle pitkän aikavälin onnellisuudelle (L. Nordenfeldt)

11 ENTÄ SITTEN TYÖTERVEYS? Something old, something new, something borrowed, something blue Jotain vanhaa Turvallinen ja mielekäs työ, riskit tutkimustiedolla hallintaan, preventio Jotain uutta Kannustava organisaatio, mahdollisuudet ja voimavarat käyttöön, positiivinen terveys Jotain lainattua Taloustieteellinen näkökulma työhyvinvointiin ( and a silver sixpence in her shoe ), vaikuttavuutta ja tuottavuutta työssä Jotain sinistä Kukoistava työntekijä, hyvinvointia työstä, tunteetkin peliin

12 Miten yhdistää Virchowin yhteiskunnallinen ja luonnontieteellinen, biomedisiininen näkemys moderniin työlääketieteeseen? Olemaan sekä kausaalisesti selittävä että ymmärtämään inhimillistä toimintaa? JOTAIN VANHAA Tehdään oikeita asioita. Turvallinen ja mielekäs työ, riskit hallintaan, tutkittu tieto kunniaan. Tekeminen on arvovapaata olettaen samalla, että käsitteenmuodostus perustuu yhteisille kulttuuriarvoillemme

13 Työterveyden riskinhallinnan perinteisenä ajattelumallina on arvovapaa lineaarinen kausaliteetti SYY SEURAUS Etsitään ongelman syy poistetaan se tilanne paranee Mutta: Miten inhimillinen toiminta, yhteiskunnan arvomaailma ja taloudelliset intressit vaikuttavat riskien hallintaan ja siihen toimintaan, jonka pohjalta riskit voidaan taltuttaa?

14 Kunnanjohtaja Raimo Auer pitää louhoksen toiminnan lakkauttamista kehitysaluepoliittisena takaiskuna. Osa työntekijöistä on jo toisen tai kolmannen polven asbestilaisia. Syöpäkellon, kultakellon 20- vuotisesta palveluksesta saa tänä syksynä Veikko Nissinen. HS Harri Vainio 14

15 HS Harri Vainio 15

16 HS ei mahasyöpä, vaan erittäin harvinainen rintakehän välikarsinan pahanlaatuinen kasvain Suomessa tavattava asbesti on vaarattomimpia...asbestipölyvaikutuksesta aiheutuneita kasvaimia on tavattu vain muutamia

17 ..asbestialtistuksen on todettu lisäävän keuhkosyöpäriskin kahdeksankertaiseksi ja huomattavaa on lisäksi että jos asbestille altistunut työntekijä on tupakoitsija, riski on jopa 92-kertainen (Harri Vainio, TTL) HS

18 Asbestin käyttö ja siihen liittyvät sairaudet Suomessa tons Määrä Asbestin käyttö Kaikki syövät Keuhkosyöpä Mesoteliooma Asbestoosi

19 Takala J: Eliminating Occupational Cancer in Europe and Globally.

20 Source: EIR Science & Technology 1/1999.

21 Uutta ja tuntematonta asbestista nanoihin Synteettiset nanotuotteet, nanohiukkaset riskin arviointi, riskin hallinta: osin tuntematonta Työterveyslaitos perustanut Nanoturvallisuuskeskuksen koordinoimaan nanohiukkasten riskinarviointitutkimusta ja valmistelemaan nanoteknologian riskinhallintaa

22 Moniseinäiset hiilinanoputket aiheuttavat mesotelioomia hiiren vatsaontelossa Syksyllä 2014 MWCNT-7 on WHO/IARC:n toimesta arvioitu koeeläimille syöpää aiheuttavaksi ja ihmisille mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi (2B). Muiden moniseinäisten hiilinanoputkien karsinogeenisuutta ei ole voitu arvioida (3) Takagi ym, Cancer Sci 103: , 2012; IARC Monographs, vol.111 (painossa)

23 Toiminta (a la Virchow): arvorationaalinen, välinerationaalinen, traditionaalinen, tunteenomainen JOTAIN UUTTA Riskeistä resursseihin Kannustava organisaatio: voimavarat käyttöön. Ilo, innostus, työn imu

24 25- ja 50-vuotiaan työuran työkyvyttömyysriski Lähde: ETK

25 Työkyvyttömyysriski vuotiailla on 31%!! Riskien tunnistamisella ja hallinnalla saatu hyviä tuloksia työstä johtuvat kemialliset ja fysikaaliset altistumiset, sairastumiset ja kuolemat vähentyneet työturvallisuuskulttuurin muutos, nolla tapaturmaa ajattelu leviää Silti jokin mättää, eikä perinteinen riskinäkökulma sitä tavoita: Vaikka työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus ollut hienoisessa laskussa viimeisten vuosien ajan, riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle ikävälillä vuotta on edelleen 31 prosenttia! ETK, Kautto

26 Masennushäiriöt ovat lisääntymässä väestössä Terveys 2000 ja tutkimusten perusteella masennushäiriöt ovat yleistyneet 30+ -vuotiailla suomalaisilla: 7,3 %:sta 9,6 %:iin Naisilla masennus on kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä. Erityisen yleisiä masennushäiriöt ovat vuotiailla naisilla: heistä 18,6 %:lla oli ollut masennushäiriö viimeisten 12 kk aikana. Lähde: N Markkula et al., J Affective Disorders 2015

27 Uusia lähestymistapoja tarvitaan: Masennus ja työhön osallistuminen Työeläkejärjestelmästä mielenterveyden häiriöiden perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Lähde: Eläketurvakeskus

28 Mielekäs työ, kannustava organisaatio Tekemisen meininki, sopivasti haasteita Avoin ilmapiiri, reilu pomo Mahdollisuus vaikuttaa Erilaisuus sallitaan, kaikkia arvostetaan Saa tehdä virheitäkin Kunnon työvälineet "Aamulla innostuneena töihin, päivän päätteeksi tyytyväisenä kotiin." Olisi kiva olla pizzakuski, koska kun vien jonnekin pizzoja, matkalla saa haistella hyviä pizzatuoksuja! Miro Saari, Paimalan koulu 4. lk, Turku

29 Yksinkertaisista syy-seuraus-suhteista monimutkaisiin vuorovaikutusverkostoihin: Työ ja perhe-elämä rikastuttavat toisiaan + Työn voimavarat + Työllä + myönteinen vaikutus kotiin + + Työn imu Kodin voimavarat + Kodilla myönteinen vaikutus työhön + Tyytyväisyys parisuhteeseen Kaikki merkityt yhteydet ovat kolmen vuoden aikavälin vaikutuksia. + Hakanen ym. 2011

30 Saatko tukea esimieheltäsi? Oletko innostunut työstäsi? Voitko muokata työtäsi innostavammaksi ja haastavammaksi? Mikä lisää uudistushakuisuutta? Mikä edistää työhön sitoutumista?

31 JOTAIN LAINATTUA Taloustieteellinen näkökulma työhyvinvointiin And a silver sixpence in her shoe

32 10 kalleinta tautiryhmää Kiiskinen ym.: Suomalaisten terveys,

33 Työkyvyttömyyseläkkeelle vuosina siirtyneet sairauspääryhmän mukaan Työkyvyttömyyden ehkäisyssä on miljardiluokan hyötypotentiaali! - 20 % htv - X 13 - = htv - => 13 mrd Lähde: ETK, G. Ahonen,TTL

34

35 JOTAIN SINISTÄ Jama Jama palvelemassa asiakkaita kaupan kassalla. I wasn t hired to mark yoghurt pots. I was hired to create positive feelings in people.

36 Jama Jaman hallinnan tunne : positiivinen terveys Aaron Antonovskyn positiivinen terveys kiteytyy termiin sense of coherence, koherenssin tunne: Ennustettavuus (comprehensibility) Tuntu mahdollisuuksista vaikuttaa asioihin (manageability of life) Asioille tai toisille ihmisille annettava henkilökohtainen arvo tai tärkeys (meaningfulness) Toisin sanoen: ihmisellä on positiivista terveyttä silloin, kun elämä tuntuu jotenkin loogiselta ja ennustettavalta. Positiivinen terveys eli koherenssin (hallinnan) tunne ei ole pelkästään subjektiivista. Antonovskyn mukaan siihen kuuluvat paitsi psykologiset tekijät myös sosiaaliseen rakenteeseen liittyvät voimavarat sekä kulttuuris-historialliset ulottuvuudet.

37 Kaikki lähtee ihmisestä Strategiat, prosessit, resursoinnit etc ovat insinöörivetoista asiajohtamismallia. Mutta: Missä ihmislähtöinen johtaminen? Miten saada ihmiset kukoistamaan? Miten saada ihmiset voimaan hyvin, innostumaan ja antamaan parasta itsestään? Kuva: ThinkStock Työterveyslaitos Photos

38 Kukoistuksella on kolme rakenteellista estettä (Esa Saarinen, 2013) 1. Kavennuksen silmälaput, jotka ihminen on itse itselleen luonut (vrt Jama Jama) 2. Työyhteisöllä ja sen ilmapiirillä voi olla joko kannustava tai lannistava vaikutus suhteessa omaan mahdollisuuteemme kukoistaa työpaikalla. 3. Johtaja on joko kukoistusta tuottava tai sitä tukahduttava voima jokaista alaistaan kohtaan. -> Vapauden viesti: jokainen pitää saada uskomaan omaan kukoistus-mahdollisuuteensa. Samalla se on myös vastuun julistus: olemme yhdessä vastuussa sen toteutuksesta sekä itsellemme että muille.

39 Jorma Ollila:..johtajilla on eniten kehittymisen varaa ihmisten johtamisessa! 1. Oikeissa olosuhteissa jokainen meistä voi kukoistaa. 2. Johtajan tärkein tehtävä on luoda oikeat olosuhteet yhteisön jokaisella jäsenelle. 3. Osaammeko työterveyshuollossa toimia ihmisten lähtökohdista? 4. Miten ihmiset saadaan innostumaan ja kukoistamaan?

40 Työstä terveyttä ja iloa: Työn ilo, innostus ja työn imu ovat riippuvaisia johtamisesta. Työterveyshuollon on tunnettava johtamisen avut ja mahdollisuudet. Hyvä esimiestyö on avainasemassa, saammeko potentiaalisen luovuuden ja piilevän tuottavuuden täysimääräisesti hyödynnetyksi. Myös työterveyshuolto ansaitsee osaavaa johtamista. Eriarvoisuuden vähentäminen toiminnan ytimessä. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus vähenee merkittävästi siinä tapauksessa, että saavutetaan huomattavaa edistystä niillä työpaikoilla ja niissä ammatti- ja väestöryhmissä, joissa valtaosa työkykyongelmista ja toimintarajoitteista on

41 Terveys ihmisoikeutena WHO:n perustamisasiakirjan mukaan parhaimmasta mahdollisesta terveydestä nauttiminen on jokaisen ihmisyksilön perusoikeus. Tämä oikeus terveyteen tarkoittaa oikeutta riittävään ruokaan, veteen, vaatetukseen, asumiseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen, työttömyys-, sairaus-, vammaisuus- ja vanhuusturvaan. Terveys ihmisoikeutena laajentaa määritelmää sosiaaliseen ja yhteiskunnaliseen suuntiin. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity (WHO, 1948)

42 Rudolf Virchowin ( ) aforisminomainen päätelmä sietää lainauksen tänäänkin: Lääketiede on yhteiskuntatiede, eikä politiikkakaan siten ole muuta kuin suurten mittojen lääketiedettä ( R. Virchow, 1871)

43 Kiitos keskittymisestänne Lämmin kiitos perjantai-meeting-instituutiolle! Onnittelut ansiokkaasta ja vaikuttavasta koulutustyöstä jo puolen vuosisadan ajan! Kuva: ThinkStock Photos

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009 Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ Helena Hietalahti ja Raisa Pusenius Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 Kaikki on hyvin epävarmaa,

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

ACTA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS. Pauliina Marjala C 315 UNIVERSITATIS OULUENSIS

ACTA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS. Pauliina Marjala C 315 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2009 C 315 ACTA Pauliina Marjala UNIVERSITATIS OULUENSIS C TECHNICA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA, TUOTANTOTALOUDEN

Lisätiedot

MYYNNINEDISTÄMINEN TYÖMOTIVAATION JA TYÖHYVINVOINNIN NÄKÖKULMASTA

MYYNNINEDISTÄMINEN TYÖMOTIVAATION JA TYÖHYVINVOINNIN NÄKÖKULMASTA Heikki Salo MYYNNINEDISTÄMINEN TYÖMOTIVAATION JA TYÖHYVINVOINNIN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18 Toukokuuta 2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Osa I Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle Osa II Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

TERVEENÄ TYÖSSÄ TÄHDÄTÄÄN PIDEMPÄÄN JA PAREMPAAN TYÖURAAN HAITIA

TERVEENÄ TYÖSSÄ TÄHDÄTÄÄN PIDEMPÄÄN JA PAREMPAAN TYÖURAAN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Viriketoiminta Luo yhteishenkeä ja motivoi toiminnalla Esimiestoiminta Esimies on avainasemassa viihtyvyyden kannalta Ergonomia

Lisätiedot

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä toiminnassa Pro gradu tutkielma Anna Ala-Poikela Mikko Ravantti Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työpaikat terveyserojen. osallistamalla oikeita ratkaisuja. Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman

Tietoa työstä. Työpaikat terveyserojen. osallistamalla oikeita ratkaisuja. Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman Työpaikat terveyserojen kaventajina - osallistamalla oikeita ratkaisuja Tietoa työstä Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman OSALLISTAMALLA OIKEITA RATKAISUJA Pia Sirola,

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä

Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä Terveyden edistäminen esimerkein Käsitteitä ja selityksiä Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja -sarja 3/2005 Terveyden edistäminen esimerkein Käsitteitä ja selityksiä Elina Savola & Pirjo Koskinen-Ollonqvist

Lisätiedot

TYÖKYVYN ARVIOINTI OSANA HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ SAMARIA RF:N KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA

TYÖKYVYN ARVIOINTI OSANA HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ SAMARIA RF:N KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA TYÖKYVYN ARVIOINTI OSANA HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ SAMARIA RF:N KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA Ida Bois Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä Työhyvinvointia Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä 1 Paperiliitto Puuliitto Työhyvinvointi on avainsana yhtiön menestykseen, sillä henkilöstön voimavarojen lisääminen näkyy suoraan yhtiön

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä Juho Jokinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 26.1.2011 Tekijä

Lisätiedot

Tietoa työstä. Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN. Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen

Tietoa työstä. Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN. Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Tietoa työstä Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen L Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Tekemättömän työn kustannukset

Dialogi terveydestä: Tekemättömän työn kustannukset Dialogi terveydestä: Tekemättömän työn kustannukset Lokakuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

TYÖTERVEYS LÄÄKÄRILEHTI. Valtakunnallinen työhyvinvoinnin asiantuntija. Pohjois-Suomen 2013 / 1. TEEMA : Työkyvyn tukeminen

TYÖTERVEYS LÄÄKÄRILEHTI. Valtakunnallinen työhyvinvoinnin asiantuntija. Pohjois-Suomen 2013 / 1. TEEMA : Työkyvyn tukeminen Pohjois-Suomen TYÖTERVEYS LÄÄKÄRILEHTI 2013 / 1 TEEMA : Työkyvyn tukeminen Oulu Kuopio Joensuu Tampere Jyväskylä Mikkeli Keskusta Turku Helsinki Mikkeli An ola Valtakunnallinen työhyvinvoinnin asiantuntija

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot