Työterveys- ja turvallisuusopetus suomalaisissa yliopistoissa tänään ja sen toteuttamisen vaihtoehtoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveys- ja turvallisuusopetus suomalaisissa yliopistoissa tänään ja sen toteuttamisen vaihtoehtoja"

Transkriptio

1 Työterveys- ja turvallisuusopetus suomalaisissa yliopistoissa tänään ja sen toteuttamisen vaihtoehtoja Marja Tuomainen Koulutuspäällikkö, FT puh

2 Alustuksen runko Työturvallisuusopetuksen yleistavoitteet EU:n säädökset Työturvallisuuden juurruttaminen kaikkeen opetukseen Esimerkkejä muualta Euroopasta Missä mennään Suomessa? Toimenpide-ehdotukset selvityksen pohjalta Työterveyslaitoksen vaste Kysymyksiä, keskustelua, pohdintaa, jatkotoimenpide-ehdotuksia TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

3 Työperäiset riskitekijät Suomessa Eurooppalaisessa vertailuissa (n=22) Suomessa esiintyi muita maita enemmän melua, toistoliikkeitä ja kiirettä, lisäksi Suomessa tehtiin eniten yötyötä ja suomalaisilla on enemmän unihäiriöitä Yli työtapaturmaa/v, joista vakavia tapaturmia n. 10 % Korkein riski rakennusalalla, kaivos- ja louhintatyössä, elintarviketeollisuudessa, maataloudessa, kuljetus- ja liikennetyössä ja teollisessa työssä Miehet tapaturma-alttiimpia kuin naiset; nuoret alttiimpia kuin vanhemmat työntekijät TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

4 Työperäiset riskitekijät Suomessa Ammattitautien kokonaismäärä: n ilmoitusta/v Ammattitautiriski 2-3-kertainen elintarviketeollisuudessa, kulkuneuvojen valmistuksessa, maa- ja metsätaloudessa, rakennusalalla, puutavara- ja metalliteollisuudessa Yleisin ammattitauti on toistotyöhön liittyvä rasitussairaus. Puolet ammattitaudeista on kemiallisen altistustekijän aiheuttamia. 2 % ammattitaudeista kuolemaan johtavia 2004: 82 ammattitautikuolemaa, joista asbestin aiheuttamia 74 Työhön liittyvistä kuolemantapauksista eniten pahanlaatuisia kasvaimia, verenkiertoelinten sairauksia ja hengityselinsairauksia TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

5 Työturvallisuuden opetuksesta kohti työelämävalmennusta Työkalujen turvallinen käyttö ja ensiapu "Nuoret työntekijät" ja työsuojelusäännökset "Turvallisuus ammatin vaaroissa" oppisisältönä Ammattitautien ehkäisy ja työterveys Turvallinen työpaikka, hyvinvoiva työntekijä / työyhteisö ja työelämätaidot TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

6 EU & työterveyden ja työturvallisuuden juurruttaminen kaikkeen koulutukseen (TTT) Lissabon 2000: Yleisstrategia Bilbao 2002: Valmistelutyön tavoitteina: "asenteista osaamiseen" "lastentarhoista yliopistoihin" EU:n työsuojelustrategia : tietoisuuden lisääminen kaikilla koulutuksen tasoilla Rooma 2003: Tarvitaan EU-strategia ja -ohjelma Bilbao 2004: "Hyvät käytännöt" kouluissa ja ammattiopetuksessa raportti Bilbao 2006: Hyvä startti työhön -kampanja TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

7 TTT koulutuksen yleistavoitteet Nuorten työsuojelu, terveys ja toimintakyky Työsuojelu- ja terveystavoitteen omaksunut, valveutunut ja osaava ja tulevassa työelämässä menestyvä sukupolvi Osaajien yhteiseurooppalainen työsuojelutaso ja kehitys (liikenne, ravintolat ja rakentaminen) pätevyydet ja työmarkkinayhteistyön tavoitteiden toteutuminen Juurruttamiseen kykenevät ja halukkaat "opettajat" malleina ja jatkuvuuden varmentajina TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

8 TYÖSUOJELUN JA TERVEYDEN JUURRUTTAMINEN KOULUTUKSEEN EU:n pyrkimykset TTT- ja koulutuspolitiikassa Ennakoiva toiminta ja ehkäisevä kulttuuri Lait ja säännökset Suomen tavoitteet TTT ja elämänmittainen oppiminen Kouluttajien koulutus Suorat työpaikkayhteydet Yhteistyötahojen osallistuminen Terve ja turvallinen koulu ja työympäristö Vuorovaikutteiset ja joustavat koulutusmenetelmät Arviointi ja palaute Paikallinen työsuojelu- ja koulutustoiminta Alueellinen työsuojelu- ja työterveys yhteistyö

9 Toimenpiteet Työsuojelun ja työterveyden sekä opetusalan toimijoiden yhteinen kieli ja näkemys lähtökohtana Toimivat ja eri ikävaiheisiin/ opintosuuntauksiin sovitetut opetusohjelmat ja -aineistot Erilaisiin opiskelumuotoihin sovitetut opiskelun rakenteet, prosessit, tekniikat ja arvioinnit Opetussuunnittelusta päättävien, kouluttajien, opiskelijoiden edustajien, tutorien yms. valmennus Tukimuodot oppilaitoksille TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

10 Hyviä käytäntöjä (EU/Bilbao) Kokonaismalli "healthy schools": kansallisia kehittämisohjelmia UK standardi Ruotsin "kouluympäristökierros" Curriculum malli läpäisyperiaatteella kaikkeen opetukseen Italian käsite- ja metodikehys opettajille Työpaikka malli työharjoittelun osana tai oman "koulutyöpisteen" hallintaan osallistumalla TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

11 Millainen tilanne Suomen yliopistoissa?

12 Kaksi selvitystä tehty 1. Palukka P. ja Salminen S Työturvallisuuskoulutuksen valtakunnallinen selvitys 2. Salminen S ja Palukka P Työpaikkojen näkemyksiä työturvallisuudesta ja sen opetuksesta. TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

13 Työelämätietous-, työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen tavoitteet Työkykyisenä ja hyvinvoivana koko työuran: kaikissa vaiheissa ja tilanteissa: minä ja toiset, toimijana ja vastuuhenkilönä! Systeeminen näkemys: arvoista ja asenteista tietoihin ja taitoihin, ihmisen ja työolojen moninaisuus ja säätelevät tekijät Riskien hallinta ja työhyvinvoinnin edistäminen tähtäimessä Tiedonlähteet, palvelujärjestelmät ja toimintatavat eri tilanteissa haltuun TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

14 Opettajille TTT -valmiudet! Tavoite: valmius toteuttaa 1 ov:n kokonaisuus omassa oppilaitoksessa Kohderyhmänä asiasta kiinnostuneet yliopistojen ja korkeakoulujen opettajat Toteutus: lähiopetusjaksot (3 päivää + 1 päivä) ja n. 2 pv omatoimista opiskelua tietosisällöt ja lähdeaineisto Keskeiset teemat: 1. Työelämätietous 2. Työterveys 3. Työturvallisuus TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

15 1. Työelämätietous Suomalaisen työelämän piirteet työn muutos ja sen vaikutukset työelämän kansainvälistyminen erilaisten kulttuurien kohtaaminen Työsuhdetietous lainsäädännöllinen pohja työntekijän/työnantajan oikeudet ja velvollisuudet työpaikkakulttuuri ja käyttäytymissäännöt Palvelujärjestelmät TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

16 2. Työterveys Kokonaisvaltaisen työ- ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen lainsäädännöllinen pohja (Työterveyshuoltolaki) kuormittuminen, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit organisaatiolähtöinen toimintapa yksilölähtöinen toimintatapa tiedonlähteet TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

17 3. Työturvallisuus Turvallisuuskulttuuri työssä ja yhteiskunnassa lainsäädännöllinen pohja (Työturvallisuuslaki) työpaikan vaarat ja kuormitustekijät organisaatiolähtöinen toimintapa yksilölähtöinen toimintatapa tapausesimerkkejä ja tiedonlähteet TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

18 Hyvä työpaikka on Terveellinen Turvallinen Viihtyisä Kehittävä TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

19 Työn tuottavuuteen vaikuttavat Sosiaalinen ympäristö Organisaatio -Johtaminen - Organisaation rakenne Suhteet muihin Henkilökohtaiset ominaisuudet Työympäristö Tuottavuus -Työ, ura -koti/työ-suhde -työhön sitoutuminen - Ilman laatu - Valaistus Akustiikka - Tilajärjestelyt -Sisustus -Koneet, laitteet, aineet TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

20 Työympäristö-osaamisen haasteita Työturvallisuuslaki (2002) edellyttää työolojen kehittämistä ja kokonaisvaltaista riskinarviointia ja hallintaa Keskeistä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen (ikääntyvä työväestö) sekä työtapaturmien (nolla-tapaturma-ajattelu) ja ammattitautien ehkäisy Pääpaino ennaltaehkäisyssä, mikä edellyttää jatkuvaa ja järjestelmällistä työolojen seurantaa Tiedonvaihdon edistäminen hyvistä työsuojelukäytännöistä ja uusien riskien varhaisesta tunnistamisesta (www.tyosuojelutietopankki.fi) TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

21 Hyvä työympäristö on kilpailuvaltti 1. Työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden lisäksi kiinnitettävä huomiota myös työolojen viihtyvyyteen. 2. Hyvä työympäristö on osa tuottavuutta ja kilpailukykyä. TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

22 TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

23 Työssä altistutaan edelleen Puolet työntekijöistä altistuu Melulle työssään ja vapaaaikanaan Epäsuotuisille lämpöolosuhteille (kylmätyö) % työntekijöistä altistuu Liuotinaineille Syöpävaarallisille tekijöille (tupakansavu, kromi, nikkeli, asbesti, bentseeni, PAH) Kemikaaleille ja biologisille tekijöille: pesuaineet, häkä, orgaaniset ja epäorgaaniset pölyt (metallit, kasvi-, puuja eläinpölyt, kvartsi) Tärinälle Heikoille valaistusolosuhteille Huonolle sisäilman laadulle TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

24 Suomalaisen työväestön terveydentila 81% työikäisistä (30-64 v) arvioi itsensä täysin työkykyiseksi; 13% piti itseään osittain ja 6% kokonaan työkyvyttömänä Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyshäiriöt ja verenkiertoelinten sairaudet kattavat yli 70% työkyvyttömyyseläkkeiden syistä Keskimäärin 8,4 sairauspäivää työllistä kohden (2002), eniten sairauspoissaoloja teollisuudessa, rakennusalalla, maataloudessa sekä terveys- ja sosiaalialalla, naisilla enemmän poissaoloja kuin miehillä 44 %:lla työssäkäyvistä on jokin lääkärin toteama pitkäaikaissairaus (yleensä tuki- ja liikuntaelin- tai hengityselinsairaus) TTT-koulutus / Työterveyslaitos / MT /

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Työsuojelu ja työterveyshuolto 5 Työsuojelu ja työterveyshuolto Työolojen ja terveyden kehitykseen voivat vaikuttaa mm. työterveyshuollon ammattihenkilöt, työsuojeluviranomaiset ja työpaikkojen oma henkilöstö. Onnistuneen työsuojelun

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖHYVINVOINTIKYLÄÄN!

TERVETULOA TYÖHYVINVOINTIKYLÄÄN! TERVETULOA TYÖHYVINVOINTIKYLÄÄN! 2.2.2013 Esittäjän nimi 1 Lähtöhaastattelu Sisäilmakoulutus Työhyvinvointikyselyt Työympäristön optimointi Työlääketieteen kurssit Riskinarviointi Työhyvinvointikortti

Lisätiedot

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta Sosiaali- ja terveysministeri Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnista Työhyvinvointi omaksuttu yleiskäsitteeksi viime vuosina työpaikoilla ja politiikassa työhyvinvointikortti,

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 114/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimus vuosille 2008-2011; tarkistusvuosi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2008 Sisällysluettelo 1 MINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOITTEET...1

Lisätiedot

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:9 Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2008 Tiivistelmä Työurat pitenevät. Veto-ohjelman indikaattorit

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot