TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo"

Transkriptio

1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askla, Lapinjärvi, Lviisa, Prnainen, Prv ja Sip

2 Sisältö innehåll 1 Yleistä Elintarvikevalvnta Talusveden valvnta Asuntjen ja ilmitusvelvllisten leskeluhuneistjen valvnta Muiden terveydensujelulain 13 :n njalla ilmitusvelvllisten huneistjen ja vastaavien valvnta Uimavesien valvnta Elinympäristön yleinen terveellisyyden valvnta Kulutustavariden ja kuluttajapalveluiden valvnta Eläinsujelu- ja eläintautivalvnta Eläinperäisen jätteen valvnta Tupakkalain sekä lääkelain mukainen valvnta Tiedttaminen... 22

3 Liitteet: 1. Kunnalliset elintarvikevalvnnan tutkimukset (ELTU B ja C-raprtti) 2. Yhteenvetraprtit suurten vesilaitsten valvntatutkimustulksista Terveydensujelutiimin tarkastukset ja näytteentt 2014 sisältäen terveydensujelulain ja kuluttajaturvallisuuslain valvnnan sekä tupakintikieltjen valvnnan 4. Yhteenvet tupakan ja niktiinivalmisteiden myyntipaikkjen tarkastuksista G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

4 1 Yleistä Terveydensujeluvalvnnan suritteiden määrä laski hieman edelliseen vuteen verrattuna. Eläinlääkäripalvelujen suritteiden määrä pysyi ennallaan. Vuden aikana selvitettiin klme suurta elintarvike- tai vesivälitteistä epidemiaa sekä useita pienempiä. Prv myi terveydensujeluvalvnta- ja eläinlääkintäpalvelut Asklan, Lapinjärven, Prnaisten ja Sipn kunnille sekä Lviisan kaupungille spimusten mukaisesti. Terveydensujeluvalvnnan ja eläinlääkintähulln kustannukset jaettiin asukasmäärien suhteessa. Valvntasuunnitelmaan li kirjattu taludellisen tilanteen vuksi yleisiä kehittämistavitteita tavanmaista vähemmän ja timintaa pyrittiinkin suuntaamaan perusvalvntatyöhön. Valvntasuunnitelmaan liittyviä menettelyhjeita kuitenkin päivitettiin vuden aikana. Elintarviketiimissä päivitettiin Elintarvikehuneistn valvntahje, Elintarvikehuneistn tarkastushje, Elintarvikehuneistn tarkastuskertmusmalli, Elintarvikehuneistn rekisteritdistusmalli, Oivafraasit ja Elintarvikevalvnnan khdekhtainen tarkastussuunnitelmaphja. Talusvesivalvnnalle tehtiin hjeistus sana pinnäytetyötä. Eläinlääkäripalveluja tarjttiin viidellä vastaantlla: Asklassa, Lapinjärvellä, Lviisassa, Prvssa ja Sipssa. Eläinlääkintähultlain edellyttämää suur- ja pieneläinpäivystyksen eriyttämistä kskeva selvitys käynnistettiin pinnäytetyönä. Vuden 2014 terveydensujelulain, tupakkalain ja kuluttajaturvallisuuslain valvntasuunnitelma tehtiin ensimmäistä kertaa viisivutiseksi. Valvntasuunnitelman khdetyyppien tarkastustiheydet perustuivat valtakunnallisten valvntahjelmien hjeellisiin tarkastustiheyksiin. Suunnitelman mukaan tarkastettujen khteiden määrä jäi kauas tavitteesta vain nin 40 % suunnitellusta tarkastuksista tteutui. Tarkastusten kknaismäärä (ml. suunnitellut tarkastukset, uusintatarkastukset, epäilytarkastukset, ilmituksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset ja lausunnt) li kuitenkin 71 % suunnitellusta tarkastusten määrästä. Merkittävästi resursseja kului kahden suuren epidemian selvitystyöhön: Sipn Pilvijärven uimavesivälitteinen epidemia (185 sairastunutta, aiheuttaja nr-virus) sekä Sipn Söderkullan vesitrnin saastumisesta jhtunutta talusvesiepidemiaa (96 sairastunutta, aiheuttaja kampylbakteeri). Vuden aikana sallistuttiin myös vesihulln kehittämistyöryhmien työhön Prvssa ja Sipssa sekä tietjärjestelmämuutsten suunnitteluun (näytetietjen siirt, VYHA) Eviran työryhmissä. Valvntaan käyttävää aikaa vähensivät OIVA-järjestelmän muutksiin liittyvä täydennyskulutus, kahden suunnittelijan jhtamistaidn ammattitutkintn (Jeat) tähtäävät kulutukset sekä yhden sisäilmavalvntaa tekevän terveystarkastajan rakennusterveysasiantuntijakulutus. Elintarviketiimissä li lähes ½ henkilötyövuden resurssivajaus henkilöiden vaihtumiseen ja rekrytintiin liittyen. Tarkastusten kknaismäärä kasvi siitä hulimatta edelliseen vuteen verrattuna. Merkittävästi resursseja kului pastörimattmaan maitn liittyvän epidemian selvitystyöhön (55 sairastunutta, aiheuttaja yersinia-bakteeri). 1 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

5 Vuden 2014 aikana tteutetut suritteet n esitetty taulukssa 1 ja suritteiden jakaantuminen lakiperusteittain n esitetty kuvassa 1. Valvnnan painpistettä pyrittiin khdistamaan suunnitelman mukaiseen, maksulliseen valvntaan ja tarkastuksista 67 % ja näytteentista 89 % likin valvntasuunnitelman perusteella tteutettu. Valvnta käytti näytteiden tutkimukseen (sisäiset labratripalvelut ja ulkiset asiantuntijapalvelut) nin eli merkittävästi tavanmaista enemmän. Tutkimuskustannukset liittyivät terveyshaittjen selvitykseen. Taulukk 1. Suritteiden määrät ja kustannukset asukasta khden vusina Tunnusluvut - Nyckeltal Terveydensujeluvalvnnan suritteet Suunnitelman mukaiset tarkastukset* Terveydensujeluvalvnnan kustannukset / asukas Eläinlääkäripalvelujen suritteet Eläinlääkintähulln kaikki valvntasuritteet Eläinlääkintähulln suunnitelman mukaiset tarkastukset Eläinlääkintähulln kustannukset /asukas TP-BU 2009 TB-BU 2010 TP-BU 2011* TB-BU 2012 TP-BU 2013 TP-BU ,50 10,18 11,78 12,20 12,12 12, ** ** ** ** ** 217 ** ** ** ** ** 66 5,17 5,42 5,41 5,64 5,11 5,25 Kuva 1. Valvntasuritteiden jakautuminen lakiperusteittain Valvnta keräsi maksututtja yhteensä Edellisvuteen verrattuna valvnnan maksututtjen suuruuslukka säilyi ennallaan. Valvnnan perimät maksut n esitetty taulukssa 2. Verrattaessa maksutuljen kehittymistä muiden kuntien tulksiin tulee ttaa humin, että kaikki valvnnasta saatavat maksututt ja kulut eivät tällä hetkellä näy terveydensujelun talusarvissa: Prvn elintarvikelabratri ja KCL Kymen labratrit perivät suunnitelmallisista viranmaisvalvnnan tutkimuksista ja näytteentista maksun suraan 2 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

6 asiakkaalta eikä niihin liittyviä tulja ja menja kierrätetä terveydensujelun kustannuspaikan kautta (Labratrin asiakkailta perimät viranmaisnäytteisiin liittyvät maksut, taulukk 3). Js labratrin keräämät terveydensujelun tilaamat tutkimus- ja näytteenttmaksut tetaan humin, livat valvntaan liittyvät maksututt yhteensä vunna 2014, mikä n 23 % bruttkustannuksista. Valvntatuljen jakautuminen lakiperusteittain n esitetty kuvassa 2. Taulukk 2: Terveydensujeluvalvnnan perimät valvntamaksut lakiperusteittain (suunnitelman mukainen valvnta/ tarkastus- tai vusimaksut, lupien ja ilmitusten käsittely, maksulliset tdistukset ml. matka-ajasta perityt maksut), lähde: Tarkastaja-hjelma / Lims-hjelma Terveydensujelun valvntamaksut Elintarvikevalvnta Terveydensujeluvalvnta Kuluttajapalveluiden valvnta Tupakkalain valvnta Lääkelain valvnta Säteilyvalvnta 300 Erittelemättömät näytteenttmaksut Yhteensä Taulukk 3. Elintarvikelabratriiden suraan valvnnan asiakkailta perimät tutkimusmaksut, jtka eivät näy terveydensujeluvalvnnan budjetissa tulina ja menin. (Lähde: Prvn elintarvikelabratri ja KCL Kymen labratrit) Elintarvikelabratrin suraan asiakkailta laskuttamat viranmaisnäytteiden tutkimukset Elintarvikenäytteet (ml.puhtausnäytteet) Sisäilma- ja rakennusmateriaalinäytteet Talusvesi- ja raakavesinäytteet Uimavesinäytteet (rannat ja altaat) Yhteensä Kuva 2. Valvntatuljen jakautuminen lakiperusteittain vunna HUOM! Sisältää myös elintarvikelabratrin asiakkailta suraan perimät tutkimusmaksut, jtka eivät näy terveydensujeluvalvnnan budjetissa. 3 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

7 Eläinlääkintähulln timintatutt ylittivät selvästi talusarviin, kska valtin vastuulla levien valvntatehtävien salta kustannukset vitiin laskuttaa täysimääräisesti valtilta (eläinsujelu, eläintautivalvnta, eläinjätevalvnta). Lisäksi maksullisesta päivystyspuhelimesta saatiin jnkin verran tulja. Terveydensujeluvalvnnan ja eläinlääkintähulln talusarvin tteuma n esitetty taulukssa 4. Taulukk 4. Talusarvin tteuma Tteuma 2009 Tteuma 2010 Tteuma 2011* Tteuma 2012 Tteuma 2013 TA 2014 Tteuma 2014 TerveydensujeluvalvntaTult KP 2351 Ment Nett Eläinlääkintähult Tult KP2353 Ment Nett Yteensä HUOM! Elintarvikelabratrin varautumismaksu tuli uutena maksuna terveydensujeluvalvnnalle 2011 alusta lukien (1,5 / asukas eli vunna 2011 nin , vunna 2014 nin ). Kunnilta perittävät yhteistimintamaksut eivät sisälly taulukssa esitettyihin tulihin. Valvntasuunnitelmaan li kirjattu yleisiksi tavitteiksi, että terveydensujelun prsessien kuvaamista jatketaan Prvn kaupungin tavitteiden mukaisesti. Prsessien kuvaus käynnistettiin Jet-lpputyönä talusvesivalvnnan prsesseista. 4 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

8 2 Elintarvikevalvnta Elintarvikevalvnnan suritteiden määrä n pysynyt viimeiset klme vutta samalla taslla. Elintarvikkeiden tilapäistä myyntiä kskevien ilmitusten määrän väheneminen lakimuutksesta jhtuen vähensi valvntasuritteiden määrää vudesta 2011 lukien. Kuvassa 3 n kuvattu elintarvikesuritteiden määrän kehittyminen vusina Kuva 3. Elintarvikevalvnnan suritteet Eviran hjeistuksen mukaan n suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin laskettu vudesta 2012 alkaen myös käyttööntttarkastukset ja uusintatarkastukset. Uusintatarkastuksiin ja annettujen kehtusten krjaamisen seurantaan n erityisesti panstettu. Vunna 2014 uusintatarkastuksia li 10,2 % suunnitelman mukaisista tarkastuksista. Elintarvikehuneistjen mavalvntasuunnitelmat ja mavalvnnan timivuus tarkastetaan suunnitelmallisen valvnnan tarkastuksien yhteydessä. Kuvassa 4 n esitetty tarkastusmäärien kehittyminen vusina G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

9 Kuva 4. Elintarvikevalvnnan tarkastukset Vudesta 2011 lukien valtasa elintarvikehuneistista n kuulunut ns. ilmitusmenettelyn piiriin. Huneistn käyttööntta kskevan ilmituksen yhteydessä annetaan rekisteröintitdistus aiemman lupapäätöksen sijaan. Timijan vaihdksista n tehty maksutn rekisteröintipäätös. Alkhlin anniskelua varten pyydettyjä lausuntja ei enää anneta, vaan rekisteröintitdistuksen kpi lähetetään tiedksi aluehallintviranmaiselle. Päätösmenettely kskee enää vain ns. eläinperäisiä elintarvikkeita käsitteleviä laitksia. Vusina vanhat päätösjnt saatiin purettua ja vunna päätökset ja rekisteritdistukset n saatu käsiteltyä khtuullisessa ajassa. Kuvassa 5 n esitetty elintarvikehuneistjen käyttööntta kskevat päätökset ja rekisteröintitdistukset. Kuva 5. Elintarvikehuneistjen käyttööntta kskevat päätökset ja rekisteröintitdistukset 6 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

10 Kirjallisten kehtusten määrä n aiempiin vusiin verrattuna pysynyt samalla taslla. 243 elintarvikehuneistlle eli 65 %:lle tarkastetuista elintarvikehuneistista annettiin kirjallinen kehtus. Pakktimien määrä n saatu pysymään vähäisenä, sillä valtasa timijista n krjannut puutteet annetussa määräajassa. Terveydensujelujast teki vunna 2014 yhden pakktimipäätöksen ja kielsi timijaa myymästä raakamaita muualle kuin lämpökäsiteltäväksi. Kuvassa 6 n esitetty elintarvikevalvnnan timenpiteet vusina Kuva 6. Elintarvikevalvnnan timenpiteet Viranmaisnäytteitä tettiin elintarvikevalvnnassa yhteensä 209 kpl. Näytteistä 18 kpl (8,6 %) ei täyttänyt vaatimuksia. Analyysit vat painttuneet mikrbikriteeriasetuksen mukaisesti patgeenitutkimuksiin kuten Listeria mncytgenes -bakteeriin. Alkututantpaikkjen valvntaa ei tettu vunna 2014 suunnitelmallisen valvnnan piiriin maittiljen hygieniavalvntaa lukuun ttamatta. Maidntutanttilja tarkastettiin 7 kpl, jista 3 tilalle (43 %) annettiin kehtus krjata tarkastuksella havaittuja puutteita. Vuden 2014 valvntaprjektit: Valtakunnallisen elintarvikevalvntahjelman mukainen elintarvikekntaktimateriaalien valvntahanke Säteilyvalvntanäytteet lunnn keräilytutteista (Terveydensujelun ma, jatkuva prjekti): Kesän ja syksyn 2014 näytteiden säteilypitisuudet alittivat EU:n kmissin susituksen radiaktiivisen Cesiumin pitisuudesta. Kalatutteiden laatu palvelumyynnissä (Terveydensujelun ma, prjekti vusille ): näytteenttprjekti alitettiin. Prvn elintarvikelabratrin tteuttamiksi suunniteltuja prjekteja ei saatu tehtyä Elintarvikelabratrin lakkauttamisen ja alasajn vuksi. 7 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

11 Kuva 7. Elintarvikevalvnnan valitukset Kuvassa 7 n esitetty elintarvikevalvnnan valitukset vusina Elintarvikkeiden käsittelyyn tai laatuun liittyvät valitusten määrä n aiempiin vusiin verrattuna pysynyt samalla taslla. Vunna 2014 valituksia vastaantettiin 42 kpl. 8 valitusta (19 %) liittyi yksittäisiin rukamyrkytysepäilyihin. Vunna 2014 tehtiin viisi rukamyrkytysepidemiaselvitystä. Suurin epidemiaselvitys liittyi raakamaidn pakkaamiseen ja myyntiin elintarvikemyymälöissä. Raakamaidsta eristettiin kampylbakteereja ja Yersinia pseudtuberculsis-bakteereita. 55 henkilöä sairastui vimakkaisiin vatsa- tai nivelireisiin tarviten lääkärin tai sairaalahita Prvn seudulla ja pääkaupunkiseudulla. Tinen epidemiaselvitys liittyi pisaratartuntana levinneeseen vatsatautiin päiväkdissa, ptilaista eristettiin nrvirus. Klmas epidemia liittyi ravintlarukailuun, jssa ireilu yhdistyi tarjiltuun rapurukailuun, mutta aiheuttajaa ei saatu selville. Neljäs epidemia tapahtui hitlaitksessa, jssa ptilaista eristettiin Nrvirusta, selvityksessä selvisi, ettei tartunta liittynyt elintarvikkeisiin. Lisäksi selvitettiin myös yksittäisen Listeria Mncytgenekseen sairastuneen henkilön mahdllista tartuntalähdettä myymälässä levista kalatutteista. Listeria-bakteerit tutkittiin 13 graavilhi- ja 3 mätitutteesta. Yhdestä graavilhitutteesta löytyi hyvin vähäinen määrä Listeriaa. Viisi valitusta (12 %) liittyi paikallisten valmistuslaitsten tutteisiin tai tutteiden pakkausmerkintöihin. Kaupan pidetyistä elintarvikkeista tuli 13 (31 %) valitusta. 16 (38 %) valitusta kski elintarvikehuneistn timintaa. Liitteenä vat alkututannn valvnnan raprtti (Liite 1B) ja elintarvikevalvnnan valvntanäytteet raprtti (Liite 1C) Etelä- Sumen aluehallintvirastlle ja Eviralle. Lisäksi Terveydensujelu n raprtinut Etelä-Sumen aluehallintviranmaiselle ja Eviralle n mm. seuraavat raprtit: Yhteenvet eläinperäisten elintarvikkeiden nk. ensisaapumistunnista, knti Venäjän viennissä käytettävien terveystdistusten myöntämisestä, maitalan laitsten hygieniavalvntatiedt, raprtti maidntutanttiljen hygieniatarkastuksista, lihantarkastuksen vusiyhteenvet sekä lihanleikkaamjen salmnella-valvntatulkset. 8 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

12 3 Talusveden valvnta Terveydensujelun timinta-alueella n 3 suurta (vähintään 5000 käyttäjää), 37 keskisuurta ( käyttäjää) ja 63 pientä (alle 50 käyttäjää, elintarvikehuneist tai sana julkista tai kaupallista timintaa) talusvettä timittavaa laitsta. Terveydensujelu valv laitksia tarkastuksin ja niiden timittaman talusveden laatua viranmaisvalvntanäytteillä. Yhteenvet terveydensujelutiimin suunnitelluista ja tteutuneista tarkastuksista sisältäen myös talusvesivalvnnan n esitetty liitteessä 3. Terveydensujelun suunnitelman mukaisesti talusvedestä tettiin yhteensä 481 näytettä (kuva 8), jnka lisäksi 44 terveyshaittaepäily- ja uusintanäytettä. Kuva 8. Viranmaisvalvntanäytemäärien kehittyminen. Suuria vesilaitksia eli EU-vesilaitksia vat Prvn vesi, Lviisan vesiliikelaitksen Lviisan / Rutsinpyhtään verkst ja Sipn kunnan vesilaits. Suunnitelmallisen valvnnan tarkastuksia tehtiin vunna 2014 Prvn veden Sannaisten vedenttamlle ja Myllymäen vesitrniin. Kaikilla suurilla vesilaitksilla n vimassa leva valvntatutkimushjelma. Sipn salta valvntatutkimukset määräytyvät tukkuvettä timittavan Tuusulan Seudun Vesilaits kuntayhtymän valvntatutkimushjelman mukaisesti. Sipn kunnan man talusvesiverkstn salta tdettiin tarve malle valvntatutkimushjelmalle, jnka valmistelu alitettiin vunna Valvntatutkimushjelmien mukaisia vesinäytteitä suurien vesilaitsten verkstvedestä tettiin 144 kpl. Suurten vesilaitsten vesinäytteiden tulkset raprtidaan aluehallintviranmaiselle. Yhteenvetraprtit jatkuvan valvnnan tutkimustulksista vat liitteenä (liite 2). Kaikkien suurten vesilaitsten näytteiden tutkimustulkset täyttivät pääsääntöisesti hyvälle talusvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -susitukset. Sekä Prvn veden että Lviisan vesiliikelaitksen säännöllisen valvnnan näytteissä esiintyi pieniä määriä klifrmisia bakteereja. Uusintanäytteiden tulkset livat kuitenkin hyväksyttävät, jten tarvetta jatktimenpiteille ei llut. Prvn veden Saksalan vedenttamlta lähtöisin levassa vedessä esiintyi neljässä näytteessä rautapitisuuksia, jtka ylittivät laatususituksen. Vesilaitksen mukaan ylitykset jhtuivat lisääntyneen vedentn seurauksena npeutuneesta sudatusprsessista. Timenpiteenä Prvn vesi suunnittelee Saksalan vedenkäsittelylaitksen sudatusprsessin ptimimista suuremmille vesimäärille. 9 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

13 Sipn vesijhtverkstn kaikki valvntanäytteet livat hyväksyttävät, mutta Söderkullan vesitrnin käyttötarkkailunäytteissä havaittiin klifrmisia bakteereja ja Eschericia cli- bakteereja ensimmäisen kerran elkuussa. Kaikki verkstnäytteet livat puhtaat. Vesitrni eristettiin verkststa sekä puhdistettiin ja desinfiitiin ennen verkstn liittymistä. Syitä pikkeaville tulksille ei havaittu. Vesitrnin lkakuun käyttötarkkailunäytteessä esiintyi jälleen klifrmisia bakteereja ja E.clia. Tilanteessa annettiin veden keittkehtus ja vesitrni eristettiin uudestaan verkststa. Vesijhtverkst desinfiitiin syöttämällä klria verkstn kuukauden ajan. Vesitrnin kattrakenteissa ja sadevesijärjestelmässä havaittiin vutkhtia, jista kattvesiä n päässyt trnin vesitilaan. Vesitrnin kattrakenteet krjattiin ja vesitrni liitettiin jälleen verkstn desinfiinnin jälkeen. Ilmituksia vatsaireista ennen keittkehtusta vesitrnin veden jakelualueelta vastaantettiin 96 henkilöltä. Useista ptilasnäytteistä eristettiin Campylbacter jejuni. Tapaukseen liittyen tettiin yhteensä 43 ylimääräistä viranmaisvalvntanäytettä vedestä, jista tutkittiin bakteeri- tai klripitisuuksia. Vesinäytteistä ei havaittu taudinaiheuttajia. Ulsteperäisiä bakteereja havaittiin pieninä pitisuuksina ainastaan neljässä nrmaalia suuremman näytetilavuuden näytteessä. Tapauksesta tehtiin RYMY-ilmitus ja epidemiaselvitysraprtti. Keskisuuria vesilaitksia vat pienemmät kunnalliset vesilaitkset, vesisuuskunnat ja suurten tutantlaitsten mat vesilaitkset. Suunnitelmallisen valvnnan tarkastuksia tehtiin vain yhdelle vesilaitkselle. Vuden aikana päivitettiin 12 keskisuuren vesilaitksen valvntatutkimushjelmaa ja sallistuttiin valvntatutkimushjelman päivittämiseen vesisuuskunnalle, jnka jakelualue ulttuu terveydensujelun timinta-alueelle. Yksi uusi stvettä jakava vesisuuskunta hyväksyttiin käyttöön. Keskisuurten vesilaitsten näytteiden tutkimustulkset täyttivät pääsääntöisesti hyvälle talusvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -susitukset. Yksittäisiä pikkeamia esiintyi mm. klifrmien määrässä, happamuudessa sekä fluridin, raudan ja mangaanin pitisuudessa. Pieniä valvttavia vesilaitksia vat vettä jakavat laitkset, jtka timittavat vettä alle 50 henkilölle tai alle 10 m 3 /d sekä julkisessa tai kaupallisessa käytössä levien khteiden ja elintarvikehuneistjen kaivt. Säännöllisen valvnnan tarkastuksia ei näihin khteisiin tehdä. Kaivjen näytteiden tutkimustulkset täyttivät pääsääntöisesti pienten yksiköiden hyvälle talusvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -susitukset. Pikkeamia tdettiin mm. veden aistinvaraisessa laadussa, klifrmisten bakteerien pitisuudessa, sameudessa, rauta- ja/tai mangaanipitisuuksissa, fluridi- tai klridipitisuudessa, kaliumpermanganaattiluvussa ja kaivveden ph-arvssa. Kaivissa tdettiin pintavesingelmia, jtka näkyivät klifrmisten bakteerien esiintymisenä vesinäytteissä. Vuden aikana hyväksyttiin viisi uutta pientä vettä jakavaa laitsta. Yksityisten kiinteistöjen kaivt ja vesijhdt eivät kuulu säännöllisen valvnnan piiriin, mutta terveydensujelu sallistuu terveyshaittaepäilyjen selvityksiin ja neuv käyttäjiä talusveteen liittyvissä ngelmissa. Terveyshaittaepäilyn perusteella tarkastettiin kuusi yksityistä talusvesikaiva tai kiinteistön verksta. Terveyshaittaepäilyn perusteella tettiin seitsemän vesinäytettä. Terveydensujelu sallistui yhteistyössä kunnan ympäristönsujelun kanssa kahden kaivn saastumisen selvitykseen, jissa kaivista havaittiin bensan lisäaineina tunnettuja yhdisteitä (ETBE ja TAEE). Terveydensujelu sallistui vuden aikana useisiin selvityksiin sakan mudstumisesta kiinteistöjen verkstihin. Merkittävä kiinteistöjen verkstihin liittyvä tapaus li myös usean valmistajan uusissa vesiputkissa esiintynyt vika, jssa putkista liukeni kemikaaleja. Yksityisasiakkaiden yhteydenttihin ja neuvntaan käytettyä työaikaa seurattiin vunna 2014 ensimmäistä kertaa ja kirjauksia ajankäytöstä kertyi nin yhden henkilötyöviikn verran. 10 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

14 Terveydensujelu sallistui Prvn kaupungin ja Sipn kunnan vesihultjen kehittämissuunnitelmien päivittämistyöhön. Sipn kunnan vesihulln kehittämissuunnitelma hyväksyttiin vunna 2014 ja Prvn vastaavan suunnitelman hyväksyminen siirtyi vudelle G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

15 4 Asuntjen ja ilmitusvelvllisten leskeluhuneistjen valvnta Vuden aikana tuli vireille 78 asunnn terveyshaittaepäilyä. Näistä 2 jhtui asunnn siivttmuudesta. Jntusaika asunnn tarkastukseen li keskimäärin 64 vurkautta. Kuusi jnn tettua ilmitti myöhemmin, että tarkastustarvetta ei enää le. Terveyshaittaepäilyn vuksi tarkastuksia tehtiin yhteensä 66 asunnssa. Lisäksi annettiin seitsemän lausunta asukkaan tai asunnn mistajan teettämän rakennusteknisen selvityksen perusteella. Tarkastusten perusteella annettiin 36 krjauskehtusta ja yksi krjausmääräys (56 %:ssa tarkastetuista). 26 tarkastuksen sekä rakennusteknisen selvitykseen perehtymisen jhdsta annettiin hjausta ja neuvntaa havaittujen puutteiden krjaamiseksi. Yleisimmät asunnissa havaitut puutteet liittyivät ksteusvauriihin ja ilmanvaihtn. Kulussa, päiväkdissa, vanhainkdissa ja vastaavassa huneistssa tehtiin 12 tarkastusta terveyshaittaepäilyn jhdsta. Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin edellä mainituissa khteissa kuusi (6 % suunnitelmaan kirjatuista tarkastuksista). Lähes pulet tarkastuksista jhti krjauskehtuksen antamiseen tdettujen puutteiden vuksi. Suurin sa havaituista puutteista liittyi ksteusvauriihin (30 %), ilmanvaihtn (19 %), alhaiseen sisä-/pintalämpötilaan tai vetisuuteen (11 %) tai siivuskmern varustukseen (11 %). Lisäksi havaittiin muina puutteina, pintamateriaalien kulumista ja rikkinäisyyttä, vierasta hajua tai khnneita hiukkaspitisuuksia sisäilmassa, melua ja lukkaantumisvaaraa aiheuttavia rakenteita. Huneistn käyttööntta kskevia ilmituksia käsiteltiin 13 kpl ja ilmituksen käsittelyyn liittyviä tarkastuksia tehtiin yhteensä 18 kpl. Yleisissä kkntumis- ja majitushuneistista sekä muissa leskeluhuneistissa tehtiin terveyshaittaepäilyn vain yksi tarkastus. Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 6 kpl. 50 % tarkastetuista khteista annettiin kehtus ilmanvaihdn puutteellisuuksien vuksi. Huneistn käyttööntta kskevia ilmituksia käsiteltiin 10 kpl ja ilmitusten käsittelyyn liittyviä tarkastuksia tehtiin yhteensä 14 kpl. Prvn terveydensujelun edustajat vat sallistuneet, Prvn, Sipn ja Prnaisten sisäilmatyöryhmän työskentelyyn. Askla ei edelleenkään le lämmennyt sisäilmatyöryhmän perustamiselle eikä Lviisan sisäilmatyöryhmä le kkntunut vuden 2009 jälkeen. Sisäilmatyöryhmien tavitteena n llut varmistaa kaupungin/kuntien kiinteistöjen ja niiden käyttäjien terveyden parissa työskentelevien henkilöstöryhmien yhtäaikaisen ja saman sisältöisen tiedn saanti kiinteistöjen tilasta ja tarvittavien krjausten etenemisestä. Työryhmiin sallistuu edustajia mm. terveydensujelusta, kaupungin työsujelusta, työterveyshullsta, rakennusvalvnnasta, timitilajhdsta ja tilapalveluista. Sisäilmatyöryhmä pitää yllä listaa kaupungin/kuntien kiinteistöistä, jissa n vielä krjausta dttavia, mahdllista terveyshaittaa aiheuttavia puutteita. Yhteenvet terveydensujelutiimin suunnitelluista ja tteutuneista tarkastuksista sisältäen myös asuntjen ja leskeluhuneistjen valvnnan n esitetty liitteessä G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

16 5 Muiden terveydensujelulain 13 :n njalla ilmitusvelvllisten huneistjen ja vastaavien valvnta Kampaamissa tehtiin viisi suunnitelman mukaista tarkastusta ja 10 tarkastusta muusta syystä. Kauneushitlissa ja tatuintistudiissa tehtiin 11 suunnitelman mukaista tarkastusta ja 9 tarkastusta muusta syystä. Yleisissä saunissa ja hautausmailla tai hautapaikilla ei tehty yhtään tarkastusta. Asemakaava-alueella sijaitsevissa eläintenpitpaikista tarkastettiin klme ja mahdllista terveyshaittaa aiheuttavia timintja tarkastettiin yksi. Suunnitelman mukaisista tarkastuksista tteutui 38 %. Kampaamjen ja kauneushitliden suunnitelman mukaisten tarkastusten yhteydessä tettiin hygienianäytteitä ihn käsittelyyn tms. liittyvistä työvälineistä sekä pinnista, jtka vat ksketuksissa paljaan ihn kanssa yhteensä 81 kpl. Terveydensujelussa käsiteltiin 14 parturi-kampaam- ja kauneushitlahuneistn käyttööntta tai timinnanharjittajan vaihtumista kskevaa ilmitusta. Yhteenvet terveydensujelutiimin suunnitelluista ja tteutuneista tarkastuksista sisältäen myös muiden ilmitusvelvllisten huneistjen valvnnan n esitetty liitteessä G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

17 6 Uimavesien valvnta Uima-allas- ja uimarantakhteita valvtaan säännöllisin tarkastuksin. Liitteenä n taulukk terveydensujelulain njalla tehtävän valvnnan tteutumisesta verrattuna suunnitelmaan (Liite 3). Uimavesien laatua valvttiin altaiden salta vahvistettujen valvntatutkimushjelmien sekä uimarantjen salta Ssiaali- ja terveysministeriön yleisten uimarantjen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvnnasta (177/ 2008) antaman asetuksen perusteella laaditun näytteenttkalenterin mukaan. Uimavesistä tettiin kaikkiaan 362 kpl viranmaisvalvntanäytettä (kuva 9). Terveydensujelun valvmille uimahalleille, uima-altaille ja kylpylöille (13 kpl) tehtiin 4 suunnitelmallisen valvnnan tarkastusta ja 2 uima-altaan valvntatutkimushjelma päivitettiin vunna Yksi uusi uima-allas hyväksyttiin käyttöön. Se krvasi saman khteen vanhan altaan, jten valvntakhteiden lukumäärä ei muuttunut. Uima-allasvedestä tettiin yhteensä 229 uimavesinäytettä. Pääsääntöisesti näytteiden tulkset livat hyvät. Yleisimmät laatupikkeamat livat allasveden liian matala tai krkea vapaan klrin pitisuus tai pikkeama veden sameudessa. Ongelmat livat yksittäisiä ja timenpiteiden avulla ne krjaantuivat. Terveydensujelun valvmille EU-uimarannille (7 kpl), muille yleisille uimarannille (31 kpl) ja talviuintipaiklle (6 kpl) tehtiin yhteensä 34 suunnitelmallisen valvnnan tarkastusta. Uimarannilta ja talviuimapaikilta tettiin 133 uimavesinäytettä. Uimarannan lähiympäristö sekä uimaveden laatu arviitiin aistinvaraisesti jkaisen näytteentn yhteydessä. Tarvittaessa tettiin lisänäytteitä sinilevän tms. varalta. Uimavesien mikrbilginen laatu li pääsääntöisesti hyvä kaikissa valvntakhteissa muutamaa pikkeusta lukuun ttamatta. Sinilevää havaittiin kesän aikana kahdeksalla eri uimarannalla, jka n vähemmän kuin vunna 2013, jllin sinilevää havaittiin 11 rannalla. Aluehallintvirastlle timitettiin syksyllä 2014 raprtit EU-uimarantjen valvntatulksista. Kuva 9. Uimavesinäytteiden lukumäärän kehitys. Uimakaudella esiintyi yksi uimarantavälitteinen epidemia EU-uimarannalla, jssa 185 uimarannalla kävijää sairastui nrvirukseen. Taudinaiheuttajaa pystyttiin sittamaan rannan käymälätilista tetusta pintapuhtausnäytteestä, mutta ei uimavedestä. Rannalle annettiin susitus uimisen välttämisestä uimakauden lppuun saakka, eli susitus li vimassa elkuun ajan. Tapauksesta tehtiin RYMY-ilmitus ja epidemiaselvitysraprtti. Uimakaudella tapahtui yksi jätevedenpuhdistamn vikatilanne, jssa suuri määrä puhdistamatnta jätevettä jhdettiin mereen. Uimavesinäytteitä tettiin klmelta uimarannalta, jihin tapahtuneella 14 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

18 saatti lla vaikutusta. Näytteissä havaittiin vaihtelevasti khnneita määriä ulsteperäisiä bakteereja ja susitus uimisen välttämisestä annettiin kskien laajaa rannikkaluetta. Ylimääräisiä uimavesinäytteitä tapaukseen liittyen tettiin yhteensä 14 kpl. Yksittäisiä ilmituksia sairastuneista vastaantettiin, mutta yhteyttä saastumiseen ei vitu sittaa. Terveydensujelu sallistui vunna 2014 alkaneeseen ympäristöministeriön järjestämään sidsryhmätyöhön, jnka tavitteena n Itämeren merenhitsuunnitelman timenpidehjelman laatiminen. Terveydensujelun rli sidsryhmätyössä khdistuu rannikn uimavesien laatuun. 15 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

19 7 Elinympäristön yleinen terveellisyyden valvnta Terveydensujelujast anti vuden aikana tavanmaista enemmän lausuntja, yhteensä 32 ympäristölupahakemuksiin liittyvää lausunta, 17 kaavalausunta (asemakaava ja sayleiskaava) sekä kaksi lausunta maa-ainesten ttluvasta. Jastn anti lisäksi elinympäristön terveellisyyden näkökulmasta lausunnn lunnksesta Itä-Uudenmaan jätehultmääräyksiksi. Terveydensujelu sallistui ympäristönsujelun yhteistyöryhmän työhön, jssa käydään läpi Kilpilahden tellisuusalueen yritysten sekä kunnallisten ympäristönsujelu- ja terveydensujeluviranmaisten yhteisiä asiita. Terveydensujelu sallistui vuden aikana Prvn kaupungin ja Sipn kunnan vesihulln kehittämissuunnittelutyöryhmiin. Vuden aikana vastaantettiin yhteensä 21 ympäristön terveellisyyttä kskevaa valitusta ja terveyshaittaepäilyä. Ne liittyivät mm. hiirien, rttien, muurahaisten tai muiden hyönteisten esiintymiseen kiinteistöllä, naapurikiinteistön jätevesien jhtamiseen tai jätevesivutn, naapurikiinteistöltä kantautuvaan meluun, pölyyn, savuun, hajuun tai kärpäsiin (työmaa, juhlahuneist, rskien pltt, virheellinen kmpstinti, sikala), naapurihuneiststa kantautuvaan hajuun, lintujen rukintaan kiinteistöllä sekä mehiläispesien sijittamiseen kulkuväylän läheisyyteen. Lisäksi terveystarkastajat tekivät pyynnöstä 55 ulkmaan liikenteen merialuksen saniteettitarkastusta. 16 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

20 8 Kulutustavariden ja kuluttajapalveluiden valvnta Vuden 2014 valvntasuunnitelmassa kuluttajapalveluiden ja kulutustavarihin liittyvien khteiden valvntatiheystavite asetettiin Kuluttajavirastn laatukriteeristössä esitetyn valvntatiheystavitteen mukaiseksi lukuun ttamatta leikkipuistjen tarkastusmäärää. Valvntatavitteeksi tettiin yhden leikkipuistn tarkastaminen kultakin timijalta (6 kpl). Suunnitelman mukaan tavitteena li tehdä kaikkiaan nin 115 tarkastusta. Tteutuneitten suunnitelmallisten tarkastusten määrä li 56 eli 49 % kk suunnitellusta tarkastusmäärästä. Kaikkien tarkastusten yhteismäärä li 59 kpl eli 51 % suunnitellusta tarkastusmäärästä. Tarkastetuista khteista 41 % (19 khteessa) annettiin krjauskehtus tdettujen puutteiden krjaamiseksi. Pakktimiin ei kuitenkaan llut tarpeen ryhtyä vuden aikana kertaakaan. Valvnnassa pririsitiin suunnitelman mukaisesti lapsille ja nurille suunnattujen palveluiden valvnta sekä liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden valvnta. Vuden aikana sallistuttiin Tukes:in ulkliikuntapaikkjen turvallisuuden valvntaprjektiin kahdella tarkastuksella. Varsinaisia kuluttajapalvelujen tai kulutustavariden turvallisuuteen liittyviä valituksia ja vaaratilanneilmituksia vastaantettiin vain yksi: hukkuminen yleisellä uimarannalla. Yhteenvet terveydensujelutiimin suunnitelluista ja tteutuneista tarkastuksista sisältäen myös kuluttajaturvallisuusvalvnnan n esitetty liitteessä G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

21 9 Eläinsujelu- ja eläintautivalvnta Eläinsujelulain 39 mukaisia epäilyyn perustuvia eläinsujelutarkastuksia tehtiin 91 kpl ja tarkastusyrityksiä 28 kpl. Tämän lisäksi vastaantilla hidettiin tai lpetettiin 38 lunnnvaraista eläintä tai lukkaantunutta villikissaa. Tarkastuksista 75 kpl li epäilyn perusteella tehtyjä ensimmäisiä tarkastuksia ja 16 uusintatarkastuksia. Tarkastuksia pyritään työsujelusyistä tekemään työpareina. Vunna 2014 tarkastuksista tehtiin yksin nin 56 % ja yhdessä työparin kanssa 44 %. Pliisi li mukana yhdellä tarkastuksella. Muutamia tarkastuksia tehtiin yhdessä terveystarkastajien ja ssiaaliviranmaisten kanssa. Kuntakhtaisesti eniten tarkastuksia tehtiin Prvn alueella 31 kpl. Sipssa tehtiin 21 tarkastusta, Lviisassa 11, Lapinjärvellä 13, Asklassa 11 ja Prnaisissa 4 (kuva 10). Pulet tarkastuksista khdistui pieneläimiin. Hevsten suus li 32 % ja tutanteläinten 18 %. Kuvassa 11 näkyy tarkastusten khdistuminen erityyppisiin eläimiin. Nin 58 %:ssa tarkastuksista ei tdettu humautettavaa tai annettuja määräyksiä li nudatettu. Neuvja ja hjeita annettiin 15 tarkastuksella ja määräyksiä 45 tarkastuksella. Eläinsujelulain 24 ja 25 mukaisia ilmituksenvaraisia säännöllisesti valvttavia khteita tarkastettiin 30 kpl. Valtasa näistä khteista li hevstalleja. Eläintautivalvntaan liittyviä tarkastuksia ja näytteidenttkäyntejä tehtiin 17 kpl (kuva 12). Tämän lisäksi eläinten tuntiin ja vientiin liittyviä tarkastuksia tehtiin 36 kpl Prv Sip Lapinjärvi Lviisa Askla Prnainen Kuva 10. Eläinsujelukäynnit kunnittain 18 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

22 Pieneläimet Hevset Tutanteläimet Kuva 11. Eläinsujelukäynnit erilaisille eläimille Siipikarjan salmnella Lampaiden Maedivisna, scrapie Kalaviljelylaitkset Lintuinfluenssanäytteentt Esiktelmätänäytteentt vierasainevalvnta epäilyn perusteella näytteentt Kuva 12. Eläintautivalvntaan liittyvät suritteet 19 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

23 10 Eläinperäisen jätteen valvnta Rekisteröityjä haaskarukintapaikkja n timinta-alueella 15 kappaletta. Haaskarukintapaikkja ei tarkastettu vunna Eläinperäisten sivututteiden asianmukaista erttamista, keräämistä, lukittelua sekä lähettämistä käsiteltäväksi valvttiin elintarvikelaitksissa sana elintarvikelain mukaista valvntaa. Elintarvikemyymälöiden mavalvntasuunnitelmien valvnnan yhteydessä tarkastettiin, että suunnitelmaan li liitetty kuvaus entisten eläinperäisten elintarvikkeiden käsittelystä. 20 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

24 11 Tupakkalain sekä lääkelain mukainen valvnta Tupakan myynnin valvntaa suunniteltiin tehtävän 30 khteessa ja niktiinivalmisteiden myynnin valvntaa 30 khteessa. Valvntasuunnitelman tavitteeksi li asetettu myyntipaikkjen tarkastukset myymälöiden elintarvikevalvnnan yhteydessä. Vuden aikana tupakan myyntipaikissa tehtiin suunnitelman mukaisia tarkastuksia yhteensä 79 kpl ja niktiinivalmisteiden myyntipaikissa tarkastuksia tehtiin 28 kpl. Tupakan myyntilupia myönnettiin vuden 2014 aikana 21 kpl. Niktiinivalmisteiden myyntilupia myönnettiin vuden aikana 10 kpl. Tupakintitilallisia ravitsemusliikkeitä ei suunnitelman tavitteesta hulimatta tarkastettu lainkaan. Kuluja, päiväkteja ja majitustilja tuli suunnitelman mukaan tarkastaa terveydensujelulain mukaisten suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä. Tupakkalain mukaiset tarkastukset tehtiin kahdessa kulussa, yhdessä päiväkdissa ja yhdessä majitushuneistssa. Yhteenvet terveydensujelutiimin suunnitelluista ja tteutuneista tarkastuksista sisältäen myös tupakintikieltjen valvnnan n esitetty liitteessä 3. Yhteenvet elintarviketiimin tupakkalain sekä lääkelain mukaisista tarkastuksista sekä valvntasuunnitelman tteutumisesta n esitetty liitteessä G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

25 12 Tiedttaminen Vuden aikana raprtitiin keskusviranmaisille ja kaupungin rganisaatille sekä tiedtettiin tiedtusvälineiden kautta valvntaan liittyvistä asiista seuraavasti: Tammikuu ELTU-raprtti 2013 (Elintarvikevalvnnan tteutuminen) Aluehallintvirastlle, VASU-raprtti 2013 (Elintarvikevalvnnan valvntasuunnitelman tteutuminen) Aluehallintvirastlle, Tilastt maidntutanttiljen tarkastustulksista, salmnellavalvnnasta, lihantarkastuksesta, ensisaapumistunnista vuden 2013 salta Tiedte EHEC-tartunnista Lviisassa 31.01,2014 Helmikuu Vuden 2013 timintakertmustiedt ssiaali- ja terveyslautakuntaa varten Terveyspalvelujen yhteinen tiedte asiakaskyselyjen käynnistymisestä : terveydensujelussa ja eläinlääkintähullssa Maaliskuu Tiedte Terveydensujelun asiakaspalvelun aukilajan muutksesta: asiakaspalvelu n suljettu Raprtti valvnnan tteutumisesta sekä valvntatulksista eri terveydensujelun timinnan saalueilla 2013 Aluehallintvirastlle (elintarvikevalvnta, talusvesivalvnta, tuteturvallisuus, sisäilma, eläinsujelu jne.) Terveyspalvelujen kanssa yhteinen muistutus asiakaskyselystä Lviisan EHEC epidemian lppuraprtti kansallisen rukamyrkytysjärjestelmään Huhtikuu Tiedte uimarantjen viranmaisvalvnnasta tulevana kesänä Tiedte raakamaitepidemiaan liittyen : Prvn seudulla tdettu sulisttulehduksia, jiden lähteeksi epäillään raakamaita Tiedte raakamaitepidemiaan liittyen : Uusia Yersinia pseudturberculsis-löydöksiä ja epäilyjä Prvn seudulla Tiedte elintarvikelabratrin timinnan järjestämisvaihtehdista Terveystarkastajan televisihaastattelu Radn-asiista, Närbild Tiedte raakamaitepidemiaan liittyen : Maittilanäytteistä n saatu ensimmäiset tulkset Tiedte raakamaitepidemiaan liittyen : Yersinia pseudtuberculsis-epidemia rauhittumassa Prvn seudulla 22 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

26 EU - uimarantaluettel Etelä-Sumen aluehallintvirastlle Tukkuu Tiedte raakamaitepidemiaan liittyen : Terveydensujelu valmistelee ehtja Uljaan maittilalle raakamaidn luvutuksen uudelleen alittamisen varalle Tiedte : Terveydensujelun asiakaspalvelu n suljettu 7.5. Terveydensujelusuunnittelijan lehtihaastattelu uimavesivalvnnasta Tiedte : Terveydensujelun asiakaspalvelu n suljettu 7.5. Tiedte elintarvikelabratrin palveluiden järjestämisen käsittelystä ssiaali- ja terveyslautakunnassa Kesäkuu Yhteistiedte ympäristönsujelun kanssa : Kesä n uimisen parasta aikaa Tiedte : Leikkipuistt vat pääsin hyvässä kunnssa Heinäkuu Tiedte : Sipn Taasjärven vedenlaatua seurataan, uimareita kehtetaan tarkkaavaisuuteen Tiedte : Sinilevää n havaittu Kknniemen maauimalassa Tiedte : Sipn Pilvijärvellä uineilla vatsatautia uimista ei susitella Elkuu Tiedte :Sipn Pilvijärvellä ei tule uida Tiedte : Sipn Pilvijärven vatsatautiepidemian näytteistä n löytynyt nrvirusta Tiedte : Söderkullan vesitrnissa veden laatuhäiriö Tiedte : Taasianjen kalakulemien syytä tutkitaan Tiedte : Sipn Söderkullan vesitrni tetaan jälleen käyttöön Tiedte : Sipn Pilvijärven uimavesinäytteet puhtaita Tiedte : Valkn ja Källan uimarannilla Lviisassa n tdettu ulsteperäisiä bakteereja - uimista tulee välttää Tiedte : Lviisan Valkn, Källan leirikeskuksen ja Plagenin uimarantjen näytteet täyttävät laatuvaatimukset vesissä uimista ei tarvitse enää välttää Tiedte : Lviisanlahden uimarantjen uimavesitulkset jälleen hunja Tiedte Lviisanlahden yleisten uimarantjen viimeisimmät uimavesitulkset hyvät 23 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

27 Syyskuu Tiedte Terveydensujelun asiakaspalvelu aukilajan muutksesta : asiakaspalvelu n suljettu Raprtit EU - uimarantjen valvntatulksista ja uimavesien lukittelusta Aluehallintvirastlle Lkakuu Ensitiedte : Ruka- ja jumavesi tulee keittää Sipssa Söderkullan alueella Tiedte : Ruka- ja jumavesi tulee keittää Etelä-Sipssa ja Östersundmin alueella Helsingissä Tiedte : Ruka- ja jumavesi tulee edelleen keittää Etelä-Sipssa ja Östersundmissa Helsingissä Tiedte : Etelä-Sipn alustavat vesinäytteet puhtaita - keittkehtus jatkuu edelleen Tiedte : Etelä-Sipn ja Helsingin Östersundmin vesijhtverkstn klraus alitetaan lauantaina Tiedte : Etelä-Sipn ja Helsingin Östersundmin vesijhtverkstn klraus jatkuu Tiedte : Etelä-Sipn ja Helsingin Östersundmin vettä vi käyttää nrmaalisti Tiedte : Etelä-Sipn ja Helsingin Östersundmin veden klraus pienellä pitisuudella jatkuu Tiedte Tiedte Mnninkylän verkstn puhdistamisesta (pssutus) mangaaningelman vuksi Marraskuu Tiedte : Söderkullan vesitrni n jälleen käytössä Tiedte : Terveystarkastajan lehtihaastattelu rttien aiheuttamista ngelmista, Östra Nyland Tiedte : Terveydensujelun valvntasuunnitelman sisältöön vi nyt vaikuttaa Julukuu Kirje Lviisan Msskullantien asukkaille alueen kaivjen tarkastuksista sekä veden kemikaalipitisuuksien kartituksen tulksista (TAEE ja ETBE) Lisäksi terveydensujelujastn kkusten esityslistat ja päätökset n lähetetty tiedtusvälineille. Valvntaa ja terveydensujelun timintaa kskevat päätökset vat lleet nähtävillä a. kuukauden viimeisestä arkipäivästä kahden viikn ajan. 24 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

28 Liite 1B ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Prvn kaupunki Terveydensujelu Valvntakhde Timenpiteiden syyt (lkm) ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset khteet) E1 Alkututant Valvntakhteet yhteensä Tarkastet ut khteet Tarkastu skäynnit yhteensä Tarkastu ksiin käytetty työaika (htpv) Khteet, jissa ryhdytty timenpit eisiin Timen piteet yhteensä Khteet, jissa n OVsuunnit. Omavalvnta Yleinen hygienia Kstumu s Laatu ja epäpuhtau det Pakkausm erkinnät ja esitteet E1.1 Maidntutanttilat E1.2 Tililla tapahtuvat ante mrtem tarkastuskäynnit E1.3 Teurastuspaikat E1.4 Lunnnvaraisen riistan lihantarkastuskäynnit E1.5 Kalan maihintuntitarkastus E1.6 Muut alkututantpaikat (lukuun ttamatta khdissa ja 7.1 mainittuja) n ,5 0 Muu Valvntakhde Timenpiteiden syyt (lkm) ELINTARVIKEHUONEISTOT (entisen terveydensujelulain mukaiset khteet) E7 Alkututant 7.1 Maatilataluden yhteydessä tapahtuva suramyynti, pakkaaminen ja valmistustiminta E 8 Elintarvikevalmistus 8.4 Pääasiassa suraan kuluttajalle myyvät valmistajat Valvnta khteet yhteensä 2 Khteet, jissa n OVsuunnit. Tarkastet ut khteet Tarkastu skäynnit yhteensä Tarkastu ksiin käytetty työaika (htpv) Khteet, jissa ryhdytty timenpit eisiin Timen piteet yhteensä Omavalvnta Yleinen hygienia Kstumu s Laatu ja epäpuhtau det Pakkausm erkinnät ja esitteet Muu 1 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

29 Liite 1C ELINTARVIKEVALVONNAN LABORATORIOTUTKIMUKSET 2014 Kunta/kuntayhtymä: Prvn Kaupunki Terveydensujelu Näytteet Tutkimukset Näyte Näytteet yht. Kknaisarvstelu Määr. vast. yht. Timenpiteet yht. Aistinvarainen laatu Tutkimukset vast. Määr. yht. yht. Mikrbilginen laatu Tutkimukset vast. Määr. yht. yht. Lisäaineet Muu kstumus Vieraat aineet Tutkimukset yht. Määr. vast. yht. Tutkimukset yht. Määr. vast. yht. Tutkimukset yht. Määr. vast. yht. Pakkausmerkinnät ja esitteet Tutkimukset vast. Määr. yht. yht. Muut tutkimukset Tutkimukset yht. Määr. vast. yht. 1. Mait ja maitvalmisteet Eräät ravintrasvat ja öljyt 0 3. Liha ja lihavalmisteet, riista ja siipikarja Muna ja munavalmisteet 0 5. Kala ja kalavalmisteet, äyriäinen ja simpukka Vilja- ja leipmvalmisteet 0 7. Hedelmät ja vihannekset ja niistä tehdyt valmisteet 8. Pähkinät ja pähkinätutteet ja cctailsnacksit Valmisruat Keitt, liemet ja kastikkeet Jäätelöt ja jälkiruat Yrtit ja mausteet Mehut, jumat, kivennäisvesi ja pakattu vesi 14. Makeiset, hunaja ja skeri Kaaka ja kaakavalmisteet, kahvi ja tee 16. Lisäaineet Erityisrukavalivalmisteet Elintarvikkeiden kanssa ksketukseen jutuvat tarvikkeet 19. Muut yhteensä G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

30 Liite 2a Prvn vesi V=vaatimus, S=susitus Yhteenvet tulksista A Vusi 2014 Escherichia cli Clstridium perfringens, itiöt mukaanlukien Klifrmiset bakteerit Haju Maku Sameus Väri ph Sähkönjhtavuus Rauta Mangaani Alumiini Ammnium Ammniumtyppi ( NH4-N ) Nitriitti Nitriittityppi (NO2 -N) 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutsta, 2=ei le hyväksyttävissä, n muuts 6,5-9,5 < 2500 µs/cm 200 µg/l 50 µg/l 200 µg/l 0,50 mg/l 0,40 mg/l 0,5 mg/l 0,15 mg/l V S S S S S S S S S S S S S V V YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl) Vaatimuksen/susituksen mukaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (%) 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Muuttujan tutkimustulsten keskiarv , ,00 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten keskiarv ####### ####### 4 ####### #JAKO/0! 245 ####### 290 ####### ####### ####### ####### Suurin tutkimustuls , ,00 0,00 0,0 0,00 Pienin tutkimustuls , ,00 0,00 0,0 0,00 ph <6,5 Tulsten lukumäärä 0 ph >9,5 Tulsten lukumäärä 0 ph <6,5 Tulsten summa 0,0 ph >9,5 Tulsten summa 0,0 Tutkimustulsten summa , ,00 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten summa , ,00 0,00 0,0 0,00 1 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

31 Liite 2b Sipn kunnan vesilaits V=vaatimus, S=susitus Yhteenvet tulksista A Vusi 2014 Escherichia cli Clstridium perfringens, itiöt mukaanlukien Klifrmiset bakteerit Haju Maku Sameus Väri ph Sähkönjhtavuus Rauta Mangaani Alumiini Ammnium Ammniumtyppi ( NH4-N ) Nitriitti Nitriittityppi (NO2 -N) 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutsta, 2=ei le hyväksyttävissä, n muuts 6,5-9,5 < 2500 µs/cm 200 µg/l 50 µg/l 200 µg/l 0,50 mg/l 0,40 mg/l 0,5 mg/l 0,15 mg/l V S S S S S S S S S S S S S V V YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl) Vaatimuksen/susituksen mukaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muuttujan tutkimustulsten keskiarv , ,00 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten keskiarv ####### ####### ####### ####### #JAKO/0! ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### Suurin tutkimustuls , ,01 0,00 0,0 0,00 Pienin tutkimustuls , ,00 0,00 0,0 0,00 ph <6,5 Tulsten lukumäärä 0 ph >9,5 Tulsten lukumäärä 0 ph <6,5 Tulsten summa 0,0 ph >9,5 Tulsten summa 0,0 Tutkimustulsten summa , ,05 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten summa , ,00 0,00 0,0 0,00 2 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

32 Liite 2c Lviisan vesiliikelaits, Lviisan ja Rutsinpyhtään verkst V=vaatimus, S=susitus Yhteenvet tulksista A Vusi 2014 Escherichia cli Clstridium perfringens, itiöt mukaanlukien Klifrmiset bakteerit Haju Maku Sameus Väri ph Sähkönjhtavuus Rauta Mangaani Alumiini Ammnium Ammniumtyppi ( NH4-N ) Nitriitti Nitriittityppi (NO2 -N) 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutsta, 2=ei le hyväksyttävissä, n muuts 6,5-9,5 < 2500 µs/cm 200 µg/l 50 µg/l 200 µg/l 0,50 mg/l 0,40 mg/l 0,5 mg/l 0,15 mg/l V S S S S S S S S S S S S S V V YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl) Vaatimuksen/susituksen mukaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (%) 0,0 ####### 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muuttujan tutkimustulsten keskiarv 0 ####### 0 7, ,00 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten keskiarv ####### ####### 1 ####### #JAKO/0! ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### Suurin tutkimustuls , ,00 0,00 0,0 0,00 Pienin tutkimustuls , ,00 0,00 0,0 0,00 ph <6,5 Tulsten lukumäärä 0 ph >9,5 Tulsten lukumäärä 0 ph <6,5 Tulsten summa 0,0 ph >9,5 Tulsten summa 0,0 Tutkimustulsten summa , ,00 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten summa , ,00 0,00 0,0 0,00 3 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2015 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2015 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2015 Askla, Lapinjärvi, Lviisa, Prnainen, Prv ja Sip Sisältö innehåll 1 Yleistä... 1 2 Elintarvikevalvnta... 5 3 Talusveden valvnta... 10 4 Asuntjen ja ilmitusvelvllisten

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 LOMAKE B ELTU 2014 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset kohteet) E1 Alkutuotanto Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Ajankohtaista laboratoriorintamalla

Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ajankhtaista labratririntamalla Näytteentt, raja-arvt ja tulsten tulkinta elintarviketutkimuksissa Valvntaviranmaisen näkökulma 9.10.2013 Leea Kultanen jhtava terveystarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti

Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Valvonnan toteutumisen vuosiraportti Toimiala: Ei rajausta Vuosi: 2015 AVI: Ei rajausta Valvontayksikkö: 394 AVI Valvontayksikkö /-koodi Toimiala Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto Kohteiden kohteet,

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ja Oiva Helsingissä

Elintarvikevalvonta ja Oiva Helsingissä Elintarvikevalvnta ja Oiva Helsingissä Elintarviketurvallisuuspäällikkö Ympäristöterveydenhulln valtakunnalliset kulutuspäivät 13-15.5.2014 Helsingin ympäristökeskus Elintarviketurvallisuussast (ELO) Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013 LOMAKE A (1/2) ELTU 2013 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2013 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 PÄLKÄNEEN KUNTA Tarkastuslautakunta 8. 5. 2017 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, ARVIOINTIMENETTELY JA KOKOONPANO Pälkäneen kunnanvaltuust n kuntalain mukaisesti asettanut tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2007

Ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2007 Ympäristölautakunnan timintakertmus vudelta 2007 Laine Terhi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötimen julkaisuja 17 Käyntisite Linnankatu 6 C-prras PL 63, 13101 Hämeenlinna Teletiedt Puh. vaihde (03) 6211

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008 1 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008 1 TAUSTAA 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.9.2004 vimaan tulleen jätelain muutksen mukaan järjestetty jätteenkuljetus n suunniteltava ja hidettava siten, että se turvaa jätteen

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA Vuosi 2014

VALVONTASUUNNITELMA Vuosi 2014 Pelastuslain (379/2011) 79 :n mukainen VALVONTASUUNNITELMA Vusi 2014 Hyväksytty pelastuslaitksen jhtkunnassa 13.11.2013 Oulu-Killismaan pelastusliikelaits Valvntasuunnitelma vudelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Laivatarkastukset (IHR) 14.5.2014 Viking Mariella. Jukka Kiesi, terveystarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Laivatarkastukset (IHR) 14.5.2014 Viking Mariella. Jukka Kiesi, terveystarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus Laivatarkastukset (IHR) 14.5.2014 Viking Mariella Jukka Kiesi, terveystarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus Histriaa Tautien leviäminen laivjen mukana humattiin j ennen ajanlaskun alkua, mutta

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

TUPAKOINTIKIELLON HAKEMINEN

TUPAKOINTIKIELLON HAKEMINEN TUPAKOINTIKIELLON HAKEMINEN Aika n. 1,5 kk n. 2,5-3 kk n. 6-12 kk Tupakiva asukas Tupaki häiritsevästi Krjaa käyttäytymistään, asian käsittely päättyy 30 päivää aikaa muuttaa tupakintitapansa Jatkaa tupakintia

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012

KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 LOMAKE A (1/2) ELTU 2012 KUNNALLISEN ELINTARVIKEVALVONNAN JA -TUTKIMUKSEN TAUSTA- JA HENKILÖSTÖTIEDOT VUONNA 2012 Kunta / kuntayhtymä / seudullinen valvontayksikkö: Kuntayhtymään/seudulliseen valvontayksikköön

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353 LOPPURAPORTTI Hankkeen tteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nr: VILUKKO, 17353 Lyhyt yhteenvet hankkeesta Hankkeen kattteemana li lunt- ja kulttuurimatkailun kehittäminen. Ylätasn

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot