TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo"

Transkriptio

1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askla, Lapinjärvi, Lviisa, Prnainen, Prv ja Sip

2 Sisältö innehåll 1 Yleistä Elintarvikevalvnta Talusveden valvnta Asuntjen ja ilmitusvelvllisten leskeluhuneistjen valvnta Muiden terveydensujelulain 13 :n njalla ilmitusvelvllisten huneistjen ja vastaavien valvnta Uimavesien valvnta Elinympäristön yleinen terveellisyyden valvnta Kulutustavariden ja kuluttajapalveluiden valvnta Eläinsujelu- ja eläintautivalvnta Eläinperäisen jätteen valvnta Tupakkalain sekä lääkelain mukainen valvnta Tiedttaminen... 22

3 Liitteet: 1. Kunnalliset elintarvikevalvnnan tutkimukset (ELTU B ja C-raprtti) 2. Yhteenvetraprtit suurten vesilaitsten valvntatutkimustulksista Terveydensujelutiimin tarkastukset ja näytteentt 2014 sisältäen terveydensujelulain ja kuluttajaturvallisuuslain valvnnan sekä tupakintikieltjen valvnnan 4. Yhteenvet tupakan ja niktiinivalmisteiden myyntipaikkjen tarkastuksista G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

4 1 Yleistä Terveydensujeluvalvnnan suritteiden määrä laski hieman edelliseen vuteen verrattuna. Eläinlääkäripalvelujen suritteiden määrä pysyi ennallaan. Vuden aikana selvitettiin klme suurta elintarvike- tai vesivälitteistä epidemiaa sekä useita pienempiä. Prv myi terveydensujeluvalvnta- ja eläinlääkintäpalvelut Asklan, Lapinjärven, Prnaisten ja Sipn kunnille sekä Lviisan kaupungille spimusten mukaisesti. Terveydensujeluvalvnnan ja eläinlääkintähulln kustannukset jaettiin asukasmäärien suhteessa. Valvntasuunnitelmaan li kirjattu taludellisen tilanteen vuksi yleisiä kehittämistavitteita tavanmaista vähemmän ja timintaa pyrittiinkin suuntaamaan perusvalvntatyöhön. Valvntasuunnitelmaan liittyviä menettelyhjeita kuitenkin päivitettiin vuden aikana. Elintarviketiimissä päivitettiin Elintarvikehuneistn valvntahje, Elintarvikehuneistn tarkastushje, Elintarvikehuneistn tarkastuskertmusmalli, Elintarvikehuneistn rekisteritdistusmalli, Oivafraasit ja Elintarvikevalvnnan khdekhtainen tarkastussuunnitelmaphja. Talusvesivalvnnalle tehtiin hjeistus sana pinnäytetyötä. Eläinlääkäripalveluja tarjttiin viidellä vastaantlla: Asklassa, Lapinjärvellä, Lviisassa, Prvssa ja Sipssa. Eläinlääkintähultlain edellyttämää suur- ja pieneläinpäivystyksen eriyttämistä kskeva selvitys käynnistettiin pinnäytetyönä. Vuden 2014 terveydensujelulain, tupakkalain ja kuluttajaturvallisuuslain valvntasuunnitelma tehtiin ensimmäistä kertaa viisivutiseksi. Valvntasuunnitelman khdetyyppien tarkastustiheydet perustuivat valtakunnallisten valvntahjelmien hjeellisiin tarkastustiheyksiin. Suunnitelman mukaan tarkastettujen khteiden määrä jäi kauas tavitteesta vain nin 40 % suunnitellusta tarkastuksista tteutui. Tarkastusten kknaismäärä (ml. suunnitellut tarkastukset, uusintatarkastukset, epäilytarkastukset, ilmituksen käsittelyyn liittyvät tarkastukset ja lausunnt) li kuitenkin 71 % suunnitellusta tarkastusten määrästä. Merkittävästi resursseja kului kahden suuren epidemian selvitystyöhön: Sipn Pilvijärven uimavesivälitteinen epidemia (185 sairastunutta, aiheuttaja nr-virus) sekä Sipn Söderkullan vesitrnin saastumisesta jhtunutta talusvesiepidemiaa (96 sairastunutta, aiheuttaja kampylbakteeri). Vuden aikana sallistuttiin myös vesihulln kehittämistyöryhmien työhön Prvssa ja Sipssa sekä tietjärjestelmämuutsten suunnitteluun (näytetietjen siirt, VYHA) Eviran työryhmissä. Valvntaan käyttävää aikaa vähensivät OIVA-järjestelmän muutksiin liittyvä täydennyskulutus, kahden suunnittelijan jhtamistaidn ammattitutkintn (Jeat) tähtäävät kulutukset sekä yhden sisäilmavalvntaa tekevän terveystarkastajan rakennusterveysasiantuntijakulutus. Elintarviketiimissä li lähes ½ henkilötyövuden resurssivajaus henkilöiden vaihtumiseen ja rekrytintiin liittyen. Tarkastusten kknaismäärä kasvi siitä hulimatta edelliseen vuteen verrattuna. Merkittävästi resursseja kului pastörimattmaan maitn liittyvän epidemian selvitystyöhön (55 sairastunutta, aiheuttaja yersinia-bakteeri). 1 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

5 Vuden 2014 aikana tteutetut suritteet n esitetty taulukssa 1 ja suritteiden jakaantuminen lakiperusteittain n esitetty kuvassa 1. Valvnnan painpistettä pyrittiin khdistamaan suunnitelman mukaiseen, maksulliseen valvntaan ja tarkastuksista 67 % ja näytteentista 89 % likin valvntasuunnitelman perusteella tteutettu. Valvnta käytti näytteiden tutkimukseen (sisäiset labratripalvelut ja ulkiset asiantuntijapalvelut) nin eli merkittävästi tavanmaista enemmän. Tutkimuskustannukset liittyivät terveyshaittjen selvitykseen. Taulukk 1. Suritteiden määrät ja kustannukset asukasta khden vusina Tunnusluvut - Nyckeltal Terveydensujeluvalvnnan suritteet Suunnitelman mukaiset tarkastukset* Terveydensujeluvalvnnan kustannukset / asukas Eläinlääkäripalvelujen suritteet Eläinlääkintähulln kaikki valvntasuritteet Eläinlääkintähulln suunnitelman mukaiset tarkastukset Eläinlääkintähulln kustannukset /asukas TP-BU 2009 TB-BU 2010 TP-BU 2011* TB-BU 2012 TP-BU 2013 TP-BU ,50 10,18 11,78 12,20 12,12 12, ** ** ** ** ** 217 ** ** ** ** ** 66 5,17 5,42 5,41 5,64 5,11 5,25 Kuva 1. Valvntasuritteiden jakautuminen lakiperusteittain Valvnta keräsi maksututtja yhteensä Edellisvuteen verrattuna valvnnan maksututtjen suuruuslukka säilyi ennallaan. Valvnnan perimät maksut n esitetty taulukssa 2. Verrattaessa maksutuljen kehittymistä muiden kuntien tulksiin tulee ttaa humin, että kaikki valvnnasta saatavat maksututt ja kulut eivät tällä hetkellä näy terveydensujelun talusarvissa: Prvn elintarvikelabratri ja KCL Kymen labratrit perivät suunnitelmallisista viranmaisvalvnnan tutkimuksista ja näytteentista maksun suraan 2 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

6 asiakkaalta eikä niihin liittyviä tulja ja menja kierrätetä terveydensujelun kustannuspaikan kautta (Labratrin asiakkailta perimät viranmaisnäytteisiin liittyvät maksut, taulukk 3). Js labratrin keräämät terveydensujelun tilaamat tutkimus- ja näytteenttmaksut tetaan humin, livat valvntaan liittyvät maksututt yhteensä vunna 2014, mikä n 23 % bruttkustannuksista. Valvntatuljen jakautuminen lakiperusteittain n esitetty kuvassa 2. Taulukk 2: Terveydensujeluvalvnnan perimät valvntamaksut lakiperusteittain (suunnitelman mukainen valvnta/ tarkastus- tai vusimaksut, lupien ja ilmitusten käsittely, maksulliset tdistukset ml. matka-ajasta perityt maksut), lähde: Tarkastaja-hjelma / Lims-hjelma Terveydensujelun valvntamaksut Elintarvikevalvnta Terveydensujeluvalvnta Kuluttajapalveluiden valvnta Tupakkalain valvnta Lääkelain valvnta Säteilyvalvnta 300 Erittelemättömät näytteenttmaksut Yhteensä Taulukk 3. Elintarvikelabratriiden suraan valvnnan asiakkailta perimät tutkimusmaksut, jtka eivät näy terveydensujeluvalvnnan budjetissa tulina ja menin. (Lähde: Prvn elintarvikelabratri ja KCL Kymen labratrit) Elintarvikelabratrin suraan asiakkailta laskuttamat viranmaisnäytteiden tutkimukset Elintarvikenäytteet (ml.puhtausnäytteet) Sisäilma- ja rakennusmateriaalinäytteet Talusvesi- ja raakavesinäytteet Uimavesinäytteet (rannat ja altaat) Yhteensä Kuva 2. Valvntatuljen jakautuminen lakiperusteittain vunna HUOM! Sisältää myös elintarvikelabratrin asiakkailta suraan perimät tutkimusmaksut, jtka eivät näy terveydensujeluvalvnnan budjetissa. 3 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

7 Eläinlääkintähulln timintatutt ylittivät selvästi talusarviin, kska valtin vastuulla levien valvntatehtävien salta kustannukset vitiin laskuttaa täysimääräisesti valtilta (eläinsujelu, eläintautivalvnta, eläinjätevalvnta). Lisäksi maksullisesta päivystyspuhelimesta saatiin jnkin verran tulja. Terveydensujeluvalvnnan ja eläinlääkintähulln talusarvin tteuma n esitetty taulukssa 4. Taulukk 4. Talusarvin tteuma Tteuma 2009 Tteuma 2010 Tteuma 2011* Tteuma 2012 Tteuma 2013 TA 2014 Tteuma 2014 TerveydensujeluvalvntaTult KP 2351 Ment Nett Eläinlääkintähult Tult KP2353 Ment Nett Yteensä HUOM! Elintarvikelabratrin varautumismaksu tuli uutena maksuna terveydensujeluvalvnnalle 2011 alusta lukien (1,5 / asukas eli vunna 2011 nin , vunna 2014 nin ). Kunnilta perittävät yhteistimintamaksut eivät sisälly taulukssa esitettyihin tulihin. Valvntasuunnitelmaan li kirjattu yleisiksi tavitteiksi, että terveydensujelun prsessien kuvaamista jatketaan Prvn kaupungin tavitteiden mukaisesti. Prsessien kuvaus käynnistettiin Jet-lpputyönä talusvesivalvnnan prsesseista. 4 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

8 2 Elintarvikevalvnta Elintarvikevalvnnan suritteiden määrä n pysynyt viimeiset klme vutta samalla taslla. Elintarvikkeiden tilapäistä myyntiä kskevien ilmitusten määrän väheneminen lakimuutksesta jhtuen vähensi valvntasuritteiden määrää vudesta 2011 lukien. Kuvassa 3 n kuvattu elintarvikesuritteiden määrän kehittyminen vusina Kuva 3. Elintarvikevalvnnan suritteet Eviran hjeistuksen mukaan n suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin laskettu vudesta 2012 alkaen myös käyttööntttarkastukset ja uusintatarkastukset. Uusintatarkastuksiin ja annettujen kehtusten krjaamisen seurantaan n erityisesti panstettu. Vunna 2014 uusintatarkastuksia li 10,2 % suunnitelman mukaisista tarkastuksista. Elintarvikehuneistjen mavalvntasuunnitelmat ja mavalvnnan timivuus tarkastetaan suunnitelmallisen valvnnan tarkastuksien yhteydessä. Kuvassa 4 n esitetty tarkastusmäärien kehittyminen vusina G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

9 Kuva 4. Elintarvikevalvnnan tarkastukset Vudesta 2011 lukien valtasa elintarvikehuneistista n kuulunut ns. ilmitusmenettelyn piiriin. Huneistn käyttööntta kskevan ilmituksen yhteydessä annetaan rekisteröintitdistus aiemman lupapäätöksen sijaan. Timijan vaihdksista n tehty maksutn rekisteröintipäätös. Alkhlin anniskelua varten pyydettyjä lausuntja ei enää anneta, vaan rekisteröintitdistuksen kpi lähetetään tiedksi aluehallintviranmaiselle. Päätösmenettely kskee enää vain ns. eläinperäisiä elintarvikkeita käsitteleviä laitksia. Vusina vanhat päätösjnt saatiin purettua ja vunna päätökset ja rekisteritdistukset n saatu käsiteltyä khtuullisessa ajassa. Kuvassa 5 n esitetty elintarvikehuneistjen käyttööntta kskevat päätökset ja rekisteröintitdistukset. Kuva 5. Elintarvikehuneistjen käyttööntta kskevat päätökset ja rekisteröintitdistukset 6 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

10 Kirjallisten kehtusten määrä n aiempiin vusiin verrattuna pysynyt samalla taslla. 243 elintarvikehuneistlle eli 65 %:lle tarkastetuista elintarvikehuneistista annettiin kirjallinen kehtus. Pakktimien määrä n saatu pysymään vähäisenä, sillä valtasa timijista n krjannut puutteet annetussa määräajassa. Terveydensujelujast teki vunna 2014 yhden pakktimipäätöksen ja kielsi timijaa myymästä raakamaita muualle kuin lämpökäsiteltäväksi. Kuvassa 6 n esitetty elintarvikevalvnnan timenpiteet vusina Kuva 6. Elintarvikevalvnnan timenpiteet Viranmaisnäytteitä tettiin elintarvikevalvnnassa yhteensä 209 kpl. Näytteistä 18 kpl (8,6 %) ei täyttänyt vaatimuksia. Analyysit vat painttuneet mikrbikriteeriasetuksen mukaisesti patgeenitutkimuksiin kuten Listeria mncytgenes -bakteeriin. Alkututantpaikkjen valvntaa ei tettu vunna 2014 suunnitelmallisen valvnnan piiriin maittiljen hygieniavalvntaa lukuun ttamatta. Maidntutanttilja tarkastettiin 7 kpl, jista 3 tilalle (43 %) annettiin kehtus krjata tarkastuksella havaittuja puutteita. Vuden 2014 valvntaprjektit: Valtakunnallisen elintarvikevalvntahjelman mukainen elintarvikekntaktimateriaalien valvntahanke Säteilyvalvntanäytteet lunnn keräilytutteista (Terveydensujelun ma, jatkuva prjekti): Kesän ja syksyn 2014 näytteiden säteilypitisuudet alittivat EU:n kmissin susituksen radiaktiivisen Cesiumin pitisuudesta. Kalatutteiden laatu palvelumyynnissä (Terveydensujelun ma, prjekti vusille ): näytteenttprjekti alitettiin. Prvn elintarvikelabratrin tteuttamiksi suunniteltuja prjekteja ei saatu tehtyä Elintarvikelabratrin lakkauttamisen ja alasajn vuksi. 7 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

11 Kuva 7. Elintarvikevalvnnan valitukset Kuvassa 7 n esitetty elintarvikevalvnnan valitukset vusina Elintarvikkeiden käsittelyyn tai laatuun liittyvät valitusten määrä n aiempiin vusiin verrattuna pysynyt samalla taslla. Vunna 2014 valituksia vastaantettiin 42 kpl. 8 valitusta (19 %) liittyi yksittäisiin rukamyrkytysepäilyihin. Vunna 2014 tehtiin viisi rukamyrkytysepidemiaselvitystä. Suurin epidemiaselvitys liittyi raakamaidn pakkaamiseen ja myyntiin elintarvikemyymälöissä. Raakamaidsta eristettiin kampylbakteereja ja Yersinia pseudtuberculsis-bakteereita. 55 henkilöä sairastui vimakkaisiin vatsa- tai nivelireisiin tarviten lääkärin tai sairaalahita Prvn seudulla ja pääkaupunkiseudulla. Tinen epidemiaselvitys liittyi pisaratartuntana levinneeseen vatsatautiin päiväkdissa, ptilaista eristettiin nrvirus. Klmas epidemia liittyi ravintlarukailuun, jssa ireilu yhdistyi tarjiltuun rapurukailuun, mutta aiheuttajaa ei saatu selville. Neljäs epidemia tapahtui hitlaitksessa, jssa ptilaista eristettiin Nrvirusta, selvityksessä selvisi, ettei tartunta liittynyt elintarvikkeisiin. Lisäksi selvitettiin myös yksittäisen Listeria Mncytgenekseen sairastuneen henkilön mahdllista tartuntalähdettä myymälässä levista kalatutteista. Listeria-bakteerit tutkittiin 13 graavilhi- ja 3 mätitutteesta. Yhdestä graavilhitutteesta löytyi hyvin vähäinen määrä Listeriaa. Viisi valitusta (12 %) liittyi paikallisten valmistuslaitsten tutteisiin tai tutteiden pakkausmerkintöihin. Kaupan pidetyistä elintarvikkeista tuli 13 (31 %) valitusta. 16 (38 %) valitusta kski elintarvikehuneistn timintaa. Liitteenä vat alkututannn valvnnan raprtti (Liite 1B) ja elintarvikevalvnnan valvntanäytteet raprtti (Liite 1C) Etelä- Sumen aluehallintvirastlle ja Eviralle. Lisäksi Terveydensujelu n raprtinut Etelä-Sumen aluehallintviranmaiselle ja Eviralle n mm. seuraavat raprtit: Yhteenvet eläinperäisten elintarvikkeiden nk. ensisaapumistunnista, knti Venäjän viennissä käytettävien terveystdistusten myöntämisestä, maitalan laitsten hygieniavalvntatiedt, raprtti maidntutanttiljen hygieniatarkastuksista, lihantarkastuksen vusiyhteenvet sekä lihanleikkaamjen salmnella-valvntatulkset. 8 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

12 3 Talusveden valvnta Terveydensujelun timinta-alueella n 3 suurta (vähintään 5000 käyttäjää), 37 keskisuurta ( käyttäjää) ja 63 pientä (alle 50 käyttäjää, elintarvikehuneist tai sana julkista tai kaupallista timintaa) talusvettä timittavaa laitsta. Terveydensujelu valv laitksia tarkastuksin ja niiden timittaman talusveden laatua viranmaisvalvntanäytteillä. Yhteenvet terveydensujelutiimin suunnitelluista ja tteutuneista tarkastuksista sisältäen myös talusvesivalvnnan n esitetty liitteessä 3. Terveydensujelun suunnitelman mukaisesti talusvedestä tettiin yhteensä 481 näytettä (kuva 8), jnka lisäksi 44 terveyshaittaepäily- ja uusintanäytettä. Kuva 8. Viranmaisvalvntanäytemäärien kehittyminen. Suuria vesilaitksia eli EU-vesilaitksia vat Prvn vesi, Lviisan vesiliikelaitksen Lviisan / Rutsinpyhtään verkst ja Sipn kunnan vesilaits. Suunnitelmallisen valvnnan tarkastuksia tehtiin vunna 2014 Prvn veden Sannaisten vedenttamlle ja Myllymäen vesitrniin. Kaikilla suurilla vesilaitksilla n vimassa leva valvntatutkimushjelma. Sipn salta valvntatutkimukset määräytyvät tukkuvettä timittavan Tuusulan Seudun Vesilaits kuntayhtymän valvntatutkimushjelman mukaisesti. Sipn kunnan man talusvesiverkstn salta tdettiin tarve malle valvntatutkimushjelmalle, jnka valmistelu alitettiin vunna Valvntatutkimushjelmien mukaisia vesinäytteitä suurien vesilaitsten verkstvedestä tettiin 144 kpl. Suurten vesilaitsten vesinäytteiden tulkset raprtidaan aluehallintviranmaiselle. Yhteenvetraprtit jatkuvan valvnnan tutkimustulksista vat liitteenä (liite 2). Kaikkien suurten vesilaitsten näytteiden tutkimustulkset täyttivät pääsääntöisesti hyvälle talusvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -susitukset. Sekä Prvn veden että Lviisan vesiliikelaitksen säännöllisen valvnnan näytteissä esiintyi pieniä määriä klifrmisia bakteereja. Uusintanäytteiden tulkset livat kuitenkin hyväksyttävät, jten tarvetta jatktimenpiteille ei llut. Prvn veden Saksalan vedenttamlta lähtöisin levassa vedessä esiintyi neljässä näytteessä rautapitisuuksia, jtka ylittivät laatususituksen. Vesilaitksen mukaan ylitykset jhtuivat lisääntyneen vedentn seurauksena npeutuneesta sudatusprsessista. Timenpiteenä Prvn vesi suunnittelee Saksalan vedenkäsittelylaitksen sudatusprsessin ptimimista suuremmille vesimäärille. 9 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

13 Sipn vesijhtverkstn kaikki valvntanäytteet livat hyväksyttävät, mutta Söderkullan vesitrnin käyttötarkkailunäytteissä havaittiin klifrmisia bakteereja ja Eschericia cli- bakteereja ensimmäisen kerran elkuussa. Kaikki verkstnäytteet livat puhtaat. Vesitrni eristettiin verkststa sekä puhdistettiin ja desinfiitiin ennen verkstn liittymistä. Syitä pikkeaville tulksille ei havaittu. Vesitrnin lkakuun käyttötarkkailunäytteessä esiintyi jälleen klifrmisia bakteereja ja E.clia. Tilanteessa annettiin veden keittkehtus ja vesitrni eristettiin uudestaan verkststa. Vesijhtverkst desinfiitiin syöttämällä klria verkstn kuukauden ajan. Vesitrnin kattrakenteissa ja sadevesijärjestelmässä havaittiin vutkhtia, jista kattvesiä n päässyt trnin vesitilaan. Vesitrnin kattrakenteet krjattiin ja vesitrni liitettiin jälleen verkstn desinfiinnin jälkeen. Ilmituksia vatsaireista ennen keittkehtusta vesitrnin veden jakelualueelta vastaantettiin 96 henkilöltä. Useista ptilasnäytteistä eristettiin Campylbacter jejuni. Tapaukseen liittyen tettiin yhteensä 43 ylimääräistä viranmaisvalvntanäytettä vedestä, jista tutkittiin bakteeri- tai klripitisuuksia. Vesinäytteistä ei havaittu taudinaiheuttajia. Ulsteperäisiä bakteereja havaittiin pieninä pitisuuksina ainastaan neljässä nrmaalia suuremman näytetilavuuden näytteessä. Tapauksesta tehtiin RYMY-ilmitus ja epidemiaselvitysraprtti. Keskisuuria vesilaitksia vat pienemmät kunnalliset vesilaitkset, vesisuuskunnat ja suurten tutantlaitsten mat vesilaitkset. Suunnitelmallisen valvnnan tarkastuksia tehtiin vain yhdelle vesilaitkselle. Vuden aikana päivitettiin 12 keskisuuren vesilaitksen valvntatutkimushjelmaa ja sallistuttiin valvntatutkimushjelman päivittämiseen vesisuuskunnalle, jnka jakelualue ulttuu terveydensujelun timinta-alueelle. Yksi uusi stvettä jakava vesisuuskunta hyväksyttiin käyttöön. Keskisuurten vesilaitsten näytteiden tutkimustulkset täyttivät pääsääntöisesti hyvälle talusvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -susitukset. Yksittäisiä pikkeamia esiintyi mm. klifrmien määrässä, happamuudessa sekä fluridin, raudan ja mangaanin pitisuudessa. Pieniä valvttavia vesilaitksia vat vettä jakavat laitkset, jtka timittavat vettä alle 50 henkilölle tai alle 10 m 3 /d sekä julkisessa tai kaupallisessa käytössä levien khteiden ja elintarvikehuneistjen kaivt. Säännöllisen valvnnan tarkastuksia ei näihin khteisiin tehdä. Kaivjen näytteiden tutkimustulkset täyttivät pääsääntöisesti pienten yksiköiden hyvälle talusvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -susitukset. Pikkeamia tdettiin mm. veden aistinvaraisessa laadussa, klifrmisten bakteerien pitisuudessa, sameudessa, rauta- ja/tai mangaanipitisuuksissa, fluridi- tai klridipitisuudessa, kaliumpermanganaattiluvussa ja kaivveden ph-arvssa. Kaivissa tdettiin pintavesingelmia, jtka näkyivät klifrmisten bakteerien esiintymisenä vesinäytteissä. Vuden aikana hyväksyttiin viisi uutta pientä vettä jakavaa laitsta. Yksityisten kiinteistöjen kaivt ja vesijhdt eivät kuulu säännöllisen valvnnan piiriin, mutta terveydensujelu sallistuu terveyshaittaepäilyjen selvityksiin ja neuv käyttäjiä talusveteen liittyvissä ngelmissa. Terveyshaittaepäilyn perusteella tarkastettiin kuusi yksityistä talusvesikaiva tai kiinteistön verksta. Terveyshaittaepäilyn perusteella tettiin seitsemän vesinäytettä. Terveydensujelu sallistui yhteistyössä kunnan ympäristönsujelun kanssa kahden kaivn saastumisen selvitykseen, jissa kaivista havaittiin bensan lisäaineina tunnettuja yhdisteitä (ETBE ja TAEE). Terveydensujelu sallistui vuden aikana useisiin selvityksiin sakan mudstumisesta kiinteistöjen verkstihin. Merkittävä kiinteistöjen verkstihin liittyvä tapaus li myös usean valmistajan uusissa vesiputkissa esiintynyt vika, jssa putkista liukeni kemikaaleja. Yksityisasiakkaiden yhteydenttihin ja neuvntaan käytettyä työaikaa seurattiin vunna 2014 ensimmäistä kertaa ja kirjauksia ajankäytöstä kertyi nin yhden henkilötyöviikn verran. 10 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

14 Terveydensujelu sallistui Prvn kaupungin ja Sipn kunnan vesihultjen kehittämissuunnitelmien päivittämistyöhön. Sipn kunnan vesihulln kehittämissuunnitelma hyväksyttiin vunna 2014 ja Prvn vastaavan suunnitelman hyväksyminen siirtyi vudelle G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

15 4 Asuntjen ja ilmitusvelvllisten leskeluhuneistjen valvnta Vuden aikana tuli vireille 78 asunnn terveyshaittaepäilyä. Näistä 2 jhtui asunnn siivttmuudesta. Jntusaika asunnn tarkastukseen li keskimäärin 64 vurkautta. Kuusi jnn tettua ilmitti myöhemmin, että tarkastustarvetta ei enää le. Terveyshaittaepäilyn vuksi tarkastuksia tehtiin yhteensä 66 asunnssa. Lisäksi annettiin seitsemän lausunta asukkaan tai asunnn mistajan teettämän rakennusteknisen selvityksen perusteella. Tarkastusten perusteella annettiin 36 krjauskehtusta ja yksi krjausmääräys (56 %:ssa tarkastetuista). 26 tarkastuksen sekä rakennusteknisen selvitykseen perehtymisen jhdsta annettiin hjausta ja neuvntaa havaittujen puutteiden krjaamiseksi. Yleisimmät asunnissa havaitut puutteet liittyivät ksteusvauriihin ja ilmanvaihtn. Kulussa, päiväkdissa, vanhainkdissa ja vastaavassa huneistssa tehtiin 12 tarkastusta terveyshaittaepäilyn jhdsta. Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin edellä mainituissa khteissa kuusi (6 % suunnitelmaan kirjatuista tarkastuksista). Lähes pulet tarkastuksista jhti krjauskehtuksen antamiseen tdettujen puutteiden vuksi. Suurin sa havaituista puutteista liittyi ksteusvauriihin (30 %), ilmanvaihtn (19 %), alhaiseen sisä-/pintalämpötilaan tai vetisuuteen (11 %) tai siivuskmern varustukseen (11 %). Lisäksi havaittiin muina puutteina, pintamateriaalien kulumista ja rikkinäisyyttä, vierasta hajua tai khnneita hiukkaspitisuuksia sisäilmassa, melua ja lukkaantumisvaaraa aiheuttavia rakenteita. Huneistn käyttööntta kskevia ilmituksia käsiteltiin 13 kpl ja ilmituksen käsittelyyn liittyviä tarkastuksia tehtiin yhteensä 18 kpl. Yleisissä kkntumis- ja majitushuneistista sekä muissa leskeluhuneistissa tehtiin terveyshaittaepäilyn vain yksi tarkastus. Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 6 kpl. 50 % tarkastetuista khteista annettiin kehtus ilmanvaihdn puutteellisuuksien vuksi. Huneistn käyttööntta kskevia ilmituksia käsiteltiin 10 kpl ja ilmitusten käsittelyyn liittyviä tarkastuksia tehtiin yhteensä 14 kpl. Prvn terveydensujelun edustajat vat sallistuneet, Prvn, Sipn ja Prnaisten sisäilmatyöryhmän työskentelyyn. Askla ei edelleenkään le lämmennyt sisäilmatyöryhmän perustamiselle eikä Lviisan sisäilmatyöryhmä le kkntunut vuden 2009 jälkeen. Sisäilmatyöryhmien tavitteena n llut varmistaa kaupungin/kuntien kiinteistöjen ja niiden käyttäjien terveyden parissa työskentelevien henkilöstöryhmien yhtäaikaisen ja saman sisältöisen tiedn saanti kiinteistöjen tilasta ja tarvittavien krjausten etenemisestä. Työryhmiin sallistuu edustajia mm. terveydensujelusta, kaupungin työsujelusta, työterveyshullsta, rakennusvalvnnasta, timitilajhdsta ja tilapalveluista. Sisäilmatyöryhmä pitää yllä listaa kaupungin/kuntien kiinteistöistä, jissa n vielä krjausta dttavia, mahdllista terveyshaittaa aiheuttavia puutteita. Yhteenvet terveydensujelutiimin suunnitelluista ja tteutuneista tarkastuksista sisältäen myös asuntjen ja leskeluhuneistjen valvnnan n esitetty liitteessä G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

16 5 Muiden terveydensujelulain 13 :n njalla ilmitusvelvllisten huneistjen ja vastaavien valvnta Kampaamissa tehtiin viisi suunnitelman mukaista tarkastusta ja 10 tarkastusta muusta syystä. Kauneushitlissa ja tatuintistudiissa tehtiin 11 suunnitelman mukaista tarkastusta ja 9 tarkastusta muusta syystä. Yleisissä saunissa ja hautausmailla tai hautapaikilla ei tehty yhtään tarkastusta. Asemakaava-alueella sijaitsevissa eläintenpitpaikista tarkastettiin klme ja mahdllista terveyshaittaa aiheuttavia timintja tarkastettiin yksi. Suunnitelman mukaisista tarkastuksista tteutui 38 %. Kampaamjen ja kauneushitliden suunnitelman mukaisten tarkastusten yhteydessä tettiin hygienianäytteitä ihn käsittelyyn tms. liittyvistä työvälineistä sekä pinnista, jtka vat ksketuksissa paljaan ihn kanssa yhteensä 81 kpl. Terveydensujelussa käsiteltiin 14 parturi-kampaam- ja kauneushitlahuneistn käyttööntta tai timinnanharjittajan vaihtumista kskevaa ilmitusta. Yhteenvet terveydensujelutiimin suunnitelluista ja tteutuneista tarkastuksista sisältäen myös muiden ilmitusvelvllisten huneistjen valvnnan n esitetty liitteessä G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

17 6 Uimavesien valvnta Uima-allas- ja uimarantakhteita valvtaan säännöllisin tarkastuksin. Liitteenä n taulukk terveydensujelulain njalla tehtävän valvnnan tteutumisesta verrattuna suunnitelmaan (Liite 3). Uimavesien laatua valvttiin altaiden salta vahvistettujen valvntatutkimushjelmien sekä uimarantjen salta Ssiaali- ja terveysministeriön yleisten uimarantjen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvnnasta (177/ 2008) antaman asetuksen perusteella laaditun näytteenttkalenterin mukaan. Uimavesistä tettiin kaikkiaan 362 kpl viranmaisvalvntanäytettä (kuva 9). Terveydensujelun valvmille uimahalleille, uima-altaille ja kylpylöille (13 kpl) tehtiin 4 suunnitelmallisen valvnnan tarkastusta ja 2 uima-altaan valvntatutkimushjelma päivitettiin vunna Yksi uusi uima-allas hyväksyttiin käyttöön. Se krvasi saman khteen vanhan altaan, jten valvntakhteiden lukumäärä ei muuttunut. Uima-allasvedestä tettiin yhteensä 229 uimavesinäytettä. Pääsääntöisesti näytteiden tulkset livat hyvät. Yleisimmät laatupikkeamat livat allasveden liian matala tai krkea vapaan klrin pitisuus tai pikkeama veden sameudessa. Ongelmat livat yksittäisiä ja timenpiteiden avulla ne krjaantuivat. Terveydensujelun valvmille EU-uimarannille (7 kpl), muille yleisille uimarannille (31 kpl) ja talviuintipaiklle (6 kpl) tehtiin yhteensä 34 suunnitelmallisen valvnnan tarkastusta. Uimarannilta ja talviuimapaikilta tettiin 133 uimavesinäytettä. Uimarannan lähiympäristö sekä uimaveden laatu arviitiin aistinvaraisesti jkaisen näytteentn yhteydessä. Tarvittaessa tettiin lisänäytteitä sinilevän tms. varalta. Uimavesien mikrbilginen laatu li pääsääntöisesti hyvä kaikissa valvntakhteissa muutamaa pikkeusta lukuun ttamatta. Sinilevää havaittiin kesän aikana kahdeksalla eri uimarannalla, jka n vähemmän kuin vunna 2013, jllin sinilevää havaittiin 11 rannalla. Aluehallintvirastlle timitettiin syksyllä 2014 raprtit EU-uimarantjen valvntatulksista. Kuva 9. Uimavesinäytteiden lukumäärän kehitys. Uimakaudella esiintyi yksi uimarantavälitteinen epidemia EU-uimarannalla, jssa 185 uimarannalla kävijää sairastui nrvirukseen. Taudinaiheuttajaa pystyttiin sittamaan rannan käymälätilista tetusta pintapuhtausnäytteestä, mutta ei uimavedestä. Rannalle annettiin susitus uimisen välttämisestä uimakauden lppuun saakka, eli susitus li vimassa elkuun ajan. Tapauksesta tehtiin RYMY-ilmitus ja epidemiaselvitysraprtti. Uimakaudella tapahtui yksi jätevedenpuhdistamn vikatilanne, jssa suuri määrä puhdistamatnta jätevettä jhdettiin mereen. Uimavesinäytteitä tettiin klmelta uimarannalta, jihin tapahtuneella 14 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

18 saatti lla vaikutusta. Näytteissä havaittiin vaihtelevasti khnneita määriä ulsteperäisiä bakteereja ja susitus uimisen välttämisestä annettiin kskien laajaa rannikkaluetta. Ylimääräisiä uimavesinäytteitä tapaukseen liittyen tettiin yhteensä 14 kpl. Yksittäisiä ilmituksia sairastuneista vastaantettiin, mutta yhteyttä saastumiseen ei vitu sittaa. Terveydensujelu sallistui vunna 2014 alkaneeseen ympäristöministeriön järjestämään sidsryhmätyöhön, jnka tavitteena n Itämeren merenhitsuunnitelman timenpidehjelman laatiminen. Terveydensujelun rli sidsryhmätyössä khdistuu rannikn uimavesien laatuun. 15 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

19 7 Elinympäristön yleinen terveellisyyden valvnta Terveydensujelujast anti vuden aikana tavanmaista enemmän lausuntja, yhteensä 32 ympäristölupahakemuksiin liittyvää lausunta, 17 kaavalausunta (asemakaava ja sayleiskaava) sekä kaksi lausunta maa-ainesten ttluvasta. Jastn anti lisäksi elinympäristön terveellisyyden näkökulmasta lausunnn lunnksesta Itä-Uudenmaan jätehultmääräyksiksi. Terveydensujelu sallistui ympäristönsujelun yhteistyöryhmän työhön, jssa käydään läpi Kilpilahden tellisuusalueen yritysten sekä kunnallisten ympäristönsujelu- ja terveydensujeluviranmaisten yhteisiä asiita. Terveydensujelu sallistui vuden aikana Prvn kaupungin ja Sipn kunnan vesihulln kehittämissuunnittelutyöryhmiin. Vuden aikana vastaantettiin yhteensä 21 ympäristön terveellisyyttä kskevaa valitusta ja terveyshaittaepäilyä. Ne liittyivät mm. hiirien, rttien, muurahaisten tai muiden hyönteisten esiintymiseen kiinteistöllä, naapurikiinteistön jätevesien jhtamiseen tai jätevesivutn, naapurikiinteistöltä kantautuvaan meluun, pölyyn, savuun, hajuun tai kärpäsiin (työmaa, juhlahuneist, rskien pltt, virheellinen kmpstinti, sikala), naapurihuneiststa kantautuvaan hajuun, lintujen rukintaan kiinteistöllä sekä mehiläispesien sijittamiseen kulkuväylän läheisyyteen. Lisäksi terveystarkastajat tekivät pyynnöstä 55 ulkmaan liikenteen merialuksen saniteettitarkastusta. 16 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

20 8 Kulutustavariden ja kuluttajapalveluiden valvnta Vuden 2014 valvntasuunnitelmassa kuluttajapalveluiden ja kulutustavarihin liittyvien khteiden valvntatiheystavite asetettiin Kuluttajavirastn laatukriteeristössä esitetyn valvntatiheystavitteen mukaiseksi lukuun ttamatta leikkipuistjen tarkastusmäärää. Valvntatavitteeksi tettiin yhden leikkipuistn tarkastaminen kultakin timijalta (6 kpl). Suunnitelman mukaan tavitteena li tehdä kaikkiaan nin 115 tarkastusta. Tteutuneitten suunnitelmallisten tarkastusten määrä li 56 eli 49 % kk suunnitellusta tarkastusmäärästä. Kaikkien tarkastusten yhteismäärä li 59 kpl eli 51 % suunnitellusta tarkastusmäärästä. Tarkastetuista khteista 41 % (19 khteessa) annettiin krjauskehtus tdettujen puutteiden krjaamiseksi. Pakktimiin ei kuitenkaan llut tarpeen ryhtyä vuden aikana kertaakaan. Valvnnassa pririsitiin suunnitelman mukaisesti lapsille ja nurille suunnattujen palveluiden valvnta sekä liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden valvnta. Vuden aikana sallistuttiin Tukes:in ulkliikuntapaikkjen turvallisuuden valvntaprjektiin kahdella tarkastuksella. Varsinaisia kuluttajapalvelujen tai kulutustavariden turvallisuuteen liittyviä valituksia ja vaaratilanneilmituksia vastaantettiin vain yksi: hukkuminen yleisellä uimarannalla. Yhteenvet terveydensujelutiimin suunnitelluista ja tteutuneista tarkastuksista sisältäen myös kuluttajaturvallisuusvalvnnan n esitetty liitteessä G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

21 9 Eläinsujelu- ja eläintautivalvnta Eläinsujelulain 39 mukaisia epäilyyn perustuvia eläinsujelutarkastuksia tehtiin 91 kpl ja tarkastusyrityksiä 28 kpl. Tämän lisäksi vastaantilla hidettiin tai lpetettiin 38 lunnnvaraista eläintä tai lukkaantunutta villikissaa. Tarkastuksista 75 kpl li epäilyn perusteella tehtyjä ensimmäisiä tarkastuksia ja 16 uusintatarkastuksia. Tarkastuksia pyritään työsujelusyistä tekemään työpareina. Vunna 2014 tarkastuksista tehtiin yksin nin 56 % ja yhdessä työparin kanssa 44 %. Pliisi li mukana yhdellä tarkastuksella. Muutamia tarkastuksia tehtiin yhdessä terveystarkastajien ja ssiaaliviranmaisten kanssa. Kuntakhtaisesti eniten tarkastuksia tehtiin Prvn alueella 31 kpl. Sipssa tehtiin 21 tarkastusta, Lviisassa 11, Lapinjärvellä 13, Asklassa 11 ja Prnaisissa 4 (kuva 10). Pulet tarkastuksista khdistui pieneläimiin. Hevsten suus li 32 % ja tutanteläinten 18 %. Kuvassa 11 näkyy tarkastusten khdistuminen erityyppisiin eläimiin. Nin 58 %:ssa tarkastuksista ei tdettu humautettavaa tai annettuja määräyksiä li nudatettu. Neuvja ja hjeita annettiin 15 tarkastuksella ja määräyksiä 45 tarkastuksella. Eläinsujelulain 24 ja 25 mukaisia ilmituksenvaraisia säännöllisesti valvttavia khteita tarkastettiin 30 kpl. Valtasa näistä khteista li hevstalleja. Eläintautivalvntaan liittyviä tarkastuksia ja näytteidenttkäyntejä tehtiin 17 kpl (kuva 12). Tämän lisäksi eläinten tuntiin ja vientiin liittyviä tarkastuksia tehtiin 36 kpl Prv Sip Lapinjärvi Lviisa Askla Prnainen Kuva 10. Eläinsujelukäynnit kunnittain 18 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

22 Pieneläimet Hevset Tutanteläimet Kuva 11. Eläinsujelukäynnit erilaisille eläimille Siipikarjan salmnella Lampaiden Maedivisna, scrapie Kalaviljelylaitkset Lintuinfluenssanäytteentt Esiktelmätänäytteentt vierasainevalvnta epäilyn perusteella näytteentt Kuva 12. Eläintautivalvntaan liittyvät suritteet 19 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

23 10 Eläinperäisen jätteen valvnta Rekisteröityjä haaskarukintapaikkja n timinta-alueella 15 kappaletta. Haaskarukintapaikkja ei tarkastettu vunna Eläinperäisten sivututteiden asianmukaista erttamista, keräämistä, lukittelua sekä lähettämistä käsiteltäväksi valvttiin elintarvikelaitksissa sana elintarvikelain mukaista valvntaa. Elintarvikemyymälöiden mavalvntasuunnitelmien valvnnan yhteydessä tarkastettiin, että suunnitelmaan li liitetty kuvaus entisten eläinperäisten elintarvikkeiden käsittelystä. 20 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

24 11 Tupakkalain sekä lääkelain mukainen valvnta Tupakan myynnin valvntaa suunniteltiin tehtävän 30 khteessa ja niktiinivalmisteiden myynnin valvntaa 30 khteessa. Valvntasuunnitelman tavitteeksi li asetettu myyntipaikkjen tarkastukset myymälöiden elintarvikevalvnnan yhteydessä. Vuden aikana tupakan myyntipaikissa tehtiin suunnitelman mukaisia tarkastuksia yhteensä 79 kpl ja niktiinivalmisteiden myyntipaikissa tarkastuksia tehtiin 28 kpl. Tupakan myyntilupia myönnettiin vuden 2014 aikana 21 kpl. Niktiinivalmisteiden myyntilupia myönnettiin vuden aikana 10 kpl. Tupakintitilallisia ravitsemusliikkeitä ei suunnitelman tavitteesta hulimatta tarkastettu lainkaan. Kuluja, päiväkteja ja majitustilja tuli suunnitelman mukaan tarkastaa terveydensujelulain mukaisten suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä. Tupakkalain mukaiset tarkastukset tehtiin kahdessa kulussa, yhdessä päiväkdissa ja yhdessä majitushuneistssa. Yhteenvet terveydensujelutiimin suunnitelluista ja tteutuneista tarkastuksista sisältäen myös tupakintikieltjen valvnnan n esitetty liitteessä 3. Yhteenvet elintarviketiimin tupakkalain sekä lääkelain mukaisista tarkastuksista sekä valvntasuunnitelman tteutumisesta n esitetty liitteessä G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

25 12 Tiedttaminen Vuden aikana raprtitiin keskusviranmaisille ja kaupungin rganisaatille sekä tiedtettiin tiedtusvälineiden kautta valvntaan liittyvistä asiista seuraavasti: Tammikuu ELTU-raprtti 2013 (Elintarvikevalvnnan tteutuminen) Aluehallintvirastlle, VASU-raprtti 2013 (Elintarvikevalvnnan valvntasuunnitelman tteutuminen) Aluehallintvirastlle, Tilastt maidntutanttiljen tarkastustulksista, salmnellavalvnnasta, lihantarkastuksesta, ensisaapumistunnista vuden 2013 salta Tiedte EHEC-tartunnista Lviisassa 31.01,2014 Helmikuu Vuden 2013 timintakertmustiedt ssiaali- ja terveyslautakuntaa varten Terveyspalvelujen yhteinen tiedte asiakaskyselyjen käynnistymisestä : terveydensujelussa ja eläinlääkintähullssa Maaliskuu Tiedte Terveydensujelun asiakaspalvelun aukilajan muutksesta: asiakaspalvelu n suljettu Raprtti valvnnan tteutumisesta sekä valvntatulksista eri terveydensujelun timinnan saalueilla 2013 Aluehallintvirastlle (elintarvikevalvnta, talusvesivalvnta, tuteturvallisuus, sisäilma, eläinsujelu jne.) Terveyspalvelujen kanssa yhteinen muistutus asiakaskyselystä Lviisan EHEC epidemian lppuraprtti kansallisen rukamyrkytysjärjestelmään Huhtikuu Tiedte uimarantjen viranmaisvalvnnasta tulevana kesänä Tiedte raakamaitepidemiaan liittyen : Prvn seudulla tdettu sulisttulehduksia, jiden lähteeksi epäillään raakamaita Tiedte raakamaitepidemiaan liittyen : Uusia Yersinia pseudturberculsis-löydöksiä ja epäilyjä Prvn seudulla Tiedte elintarvikelabratrin timinnan järjestämisvaihtehdista Terveystarkastajan televisihaastattelu Radn-asiista, Närbild Tiedte raakamaitepidemiaan liittyen : Maittilanäytteistä n saatu ensimmäiset tulkset Tiedte raakamaitepidemiaan liittyen : Yersinia pseudtuberculsis-epidemia rauhittumassa Prvn seudulla 22 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

26 EU - uimarantaluettel Etelä-Sumen aluehallintvirastlle Tukkuu Tiedte raakamaitepidemiaan liittyen : Terveydensujelu valmistelee ehtja Uljaan maittilalle raakamaidn luvutuksen uudelleen alittamisen varalle Tiedte : Terveydensujelun asiakaspalvelu n suljettu 7.5. Terveydensujelusuunnittelijan lehtihaastattelu uimavesivalvnnasta Tiedte : Terveydensujelun asiakaspalvelu n suljettu 7.5. Tiedte elintarvikelabratrin palveluiden järjestämisen käsittelystä ssiaali- ja terveyslautakunnassa Kesäkuu Yhteistiedte ympäristönsujelun kanssa : Kesä n uimisen parasta aikaa Tiedte : Leikkipuistt vat pääsin hyvässä kunnssa Heinäkuu Tiedte : Sipn Taasjärven vedenlaatua seurataan, uimareita kehtetaan tarkkaavaisuuteen Tiedte : Sinilevää n havaittu Kknniemen maauimalassa Tiedte : Sipn Pilvijärvellä uineilla vatsatautia uimista ei susitella Elkuu Tiedte :Sipn Pilvijärvellä ei tule uida Tiedte : Sipn Pilvijärven vatsatautiepidemian näytteistä n löytynyt nrvirusta Tiedte : Söderkullan vesitrnissa veden laatuhäiriö Tiedte : Taasianjen kalakulemien syytä tutkitaan Tiedte : Sipn Söderkullan vesitrni tetaan jälleen käyttöön Tiedte : Sipn Pilvijärven uimavesinäytteet puhtaita Tiedte : Valkn ja Källan uimarannilla Lviisassa n tdettu ulsteperäisiä bakteereja - uimista tulee välttää Tiedte : Lviisan Valkn, Källan leirikeskuksen ja Plagenin uimarantjen näytteet täyttävät laatuvaatimukset vesissä uimista ei tarvitse enää välttää Tiedte : Lviisanlahden uimarantjen uimavesitulkset jälleen hunja Tiedte Lviisanlahden yleisten uimarantjen viimeisimmät uimavesitulkset hyvät 23 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

27 Syyskuu Tiedte Terveydensujelun asiakaspalvelu aukilajan muutksesta : asiakaspalvelu n suljettu Raprtit EU - uimarantjen valvntatulksista ja uimavesien lukittelusta Aluehallintvirastlle Lkakuu Ensitiedte : Ruka- ja jumavesi tulee keittää Sipssa Söderkullan alueella Tiedte : Ruka- ja jumavesi tulee keittää Etelä-Sipssa ja Östersundmin alueella Helsingissä Tiedte : Ruka- ja jumavesi tulee edelleen keittää Etelä-Sipssa ja Östersundmissa Helsingissä Tiedte : Etelä-Sipn alustavat vesinäytteet puhtaita - keittkehtus jatkuu edelleen Tiedte : Etelä-Sipn ja Helsingin Östersundmin vesijhtverkstn klraus alitetaan lauantaina Tiedte : Etelä-Sipn ja Helsingin Östersundmin vesijhtverkstn klraus jatkuu Tiedte : Etelä-Sipn ja Helsingin Östersundmin vettä vi käyttää nrmaalisti Tiedte : Etelä-Sipn ja Helsingin Östersundmin veden klraus pienellä pitisuudella jatkuu Tiedte Tiedte Mnninkylän verkstn puhdistamisesta (pssutus) mangaaningelman vuksi Marraskuu Tiedte : Söderkullan vesitrni n jälleen käytössä Tiedte : Terveystarkastajan lehtihaastattelu rttien aiheuttamista ngelmista, Östra Nyland Tiedte : Terveydensujelun valvntasuunnitelman sisältöön vi nyt vaikuttaa Julukuu Kirje Lviisan Msskullantien asukkaille alueen kaivjen tarkastuksista sekä veden kemikaalipitisuuksien kartituksen tulksista (TAEE ja ETBE) Lisäksi terveydensujelujastn kkusten esityslistat ja päätökset n lähetetty tiedtusvälineille. Valvntaa ja terveydensujelun timintaa kskevat päätökset vat lleet nähtävillä a. kuukauden viimeisestä arkipäivästä kahden viikn ajan. 24 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

28 Liite 1B ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2014 Kunta/Kuntayhtymä: Prvn kaupunki Terveydensujelu Valvntakhde Timenpiteiden syyt (lkm) ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAITOKSET (entisen hygienialain mukaiset khteet) E1 Alkututant Valvntakhteet yhteensä Tarkastet ut khteet Tarkastu skäynnit yhteensä Tarkastu ksiin käytetty työaika (htpv) Khteet, jissa ryhdytty timenpit eisiin Timen piteet yhteensä Khteet, jissa n OVsuunnit. Omavalvnta Yleinen hygienia Kstumu s Laatu ja epäpuhtau det Pakkausm erkinnät ja esitteet E1.1 Maidntutanttilat E1.2 Tililla tapahtuvat ante mrtem tarkastuskäynnit E1.3 Teurastuspaikat E1.4 Lunnnvaraisen riistan lihantarkastuskäynnit E1.5 Kalan maihintuntitarkastus E1.6 Muut alkututantpaikat (lukuun ttamatta khdissa ja 7.1 mainittuja) n ,5 0 Muu Valvntakhde Timenpiteiden syyt (lkm) ELINTARVIKEHUONEISTOT (entisen terveydensujelulain mukaiset khteet) E7 Alkututant 7.1 Maatilataluden yhteydessä tapahtuva suramyynti, pakkaaminen ja valmistustiminta E 8 Elintarvikevalmistus 8.4 Pääasiassa suraan kuluttajalle myyvät valmistajat Valvnta khteet yhteensä 2 Khteet, jissa n OVsuunnit. Tarkastet ut khteet Tarkastu skäynnit yhteensä Tarkastu ksiin käytetty työaika (htpv) Khteet, jissa ryhdytty timenpit eisiin Timen piteet yhteensä Omavalvnta Yleinen hygienia Kstumu s Laatu ja epäpuhtau det Pakkausm erkinnät ja esitteet Muu 1 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

29 Liite 1C ELINTARVIKEVALVONNAN LABORATORIOTUTKIMUKSET 2014 Kunta/kuntayhtymä: Prvn Kaupunki Terveydensujelu Näytteet Tutkimukset Näyte Näytteet yht. Kknaisarvstelu Määr. vast. yht. Timenpiteet yht. Aistinvarainen laatu Tutkimukset vast. Määr. yht. yht. Mikrbilginen laatu Tutkimukset vast. Määr. yht. yht. Lisäaineet Muu kstumus Vieraat aineet Tutkimukset yht. Määr. vast. yht. Tutkimukset yht. Määr. vast. yht. Tutkimukset yht. Määr. vast. yht. Pakkausmerkinnät ja esitteet Tutkimukset vast. Määr. yht. yht. Muut tutkimukset Tutkimukset yht. Määr. vast. yht. 1. Mait ja maitvalmisteet Eräät ravintrasvat ja öljyt 0 3. Liha ja lihavalmisteet, riista ja siipikarja Muna ja munavalmisteet 0 5. Kala ja kalavalmisteet, äyriäinen ja simpukka Vilja- ja leipmvalmisteet 0 7. Hedelmät ja vihannekset ja niistä tehdyt valmisteet 8. Pähkinät ja pähkinätutteet ja cctailsnacksit Valmisruat Keitt, liemet ja kastikkeet Jäätelöt ja jälkiruat Yrtit ja mausteet Mehut, jumat, kivennäisvesi ja pakattu vesi 14. Makeiset, hunaja ja skeri Kaaka ja kaakavalmisteet, kahvi ja tee 16. Lisäaineet Erityisrukavalivalmisteet Elintarvikkeiden kanssa ksketukseen jutuvat tarvikkeet 19. Muut yhteensä G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

30 Liite 2a Prvn vesi V=vaatimus, S=susitus Yhteenvet tulksista A Vusi 2014 Escherichia cli Clstridium perfringens, itiöt mukaanlukien Klifrmiset bakteerit Haju Maku Sameus Väri ph Sähkönjhtavuus Rauta Mangaani Alumiini Ammnium Ammniumtyppi ( NH4-N ) Nitriitti Nitriittityppi (NO2 -N) 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutsta, 2=ei le hyväksyttävissä, n muuts 6,5-9,5 < 2500 µs/cm 200 µg/l 50 µg/l 200 µg/l 0,50 mg/l 0,40 mg/l 0,5 mg/l 0,15 mg/l V S S S S S S S S S S S S S V V YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl) Vaatimuksen/susituksen mukaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (%) 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Muuttujan tutkimustulsten keskiarv , ,00 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten keskiarv ####### ####### 4 ####### #JAKO/0! 245 ####### 290 ####### ####### ####### ####### Suurin tutkimustuls , ,00 0,00 0,0 0,00 Pienin tutkimustuls , ,00 0,00 0,0 0,00 ph <6,5 Tulsten lukumäärä 0 ph >9,5 Tulsten lukumäärä 0 ph <6,5 Tulsten summa 0,0 ph >9,5 Tulsten summa 0,0 Tutkimustulsten summa , ,00 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten summa , ,00 0,00 0,0 0,00 1 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

31 Liite 2b Sipn kunnan vesilaits V=vaatimus, S=susitus Yhteenvet tulksista A Vusi 2014 Escherichia cli Clstridium perfringens, itiöt mukaanlukien Klifrmiset bakteerit Haju Maku Sameus Väri ph Sähkönjhtavuus Rauta Mangaani Alumiini Ammnium Ammniumtyppi ( NH4-N ) Nitriitti Nitriittityppi (NO2 -N) 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutsta, 2=ei le hyväksyttävissä, n muuts 6,5-9,5 < 2500 µs/cm 200 µg/l 50 µg/l 200 µg/l 0,50 mg/l 0,40 mg/l 0,5 mg/l 0,15 mg/l V S S S S S S S S S S S S S V V YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl) Vaatimuksen/susituksen mukaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muuttujan tutkimustulsten keskiarv , ,00 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten keskiarv ####### ####### ####### ####### #JAKO/0! ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### Suurin tutkimustuls , ,01 0,00 0,0 0,00 Pienin tutkimustuls , ,00 0,00 0,0 0,00 ph <6,5 Tulsten lukumäärä 0 ph >9,5 Tulsten lukumäärä 0 ph <6,5 Tulsten summa 0,0 ph >9,5 Tulsten summa 0,0 Tutkimustulsten summa , ,05 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten summa , ,00 0,00 0,0 0,00 2 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

32 Liite 2c Lviisan vesiliikelaits, Lviisan ja Rutsinpyhtään verkst V=vaatimus, S=susitus Yhteenvet tulksista A Vusi 2014 Escherichia cli Clstridium perfringens, itiöt mukaanlukien Klifrmiset bakteerit Haju Maku Sameus Väri ph Sähkönjhtavuus Rauta Mangaani Alumiini Ammnium Ammniumtyppi ( NH4-N ) Nitriitti Nitriittityppi (NO2 -N) 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 0 pmy/ 100 ml 1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutsta, 2=ei le hyväksyttävissä, n muuts 6,5-9,5 < 2500 µs/cm 200 µg/l 50 µg/l 200 µg/l 0,50 mg/l 0,40 mg/l 0,5 mg/l 0,15 mg/l V S S S S S S S S S S S S S V V YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA YHTEENVETO VESILAITOKSEN TULOKSISTA Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl) Vaatimuksen/susituksen mukaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (kpl) Vaatimuksen/susituksen vastaisia tutkimustulksia (%) 0,0 ####### 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muuttujan tutkimustulsten keskiarv 0 ####### 0 7, ,00 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten keskiarv ####### ####### 1 ####### #JAKO/0! ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### Suurin tutkimustuls , ,00 0,00 0,0 0,00 Pienin tutkimustuls , ,00 0,00 0,0 0,00 ph <6,5 Tulsten lukumäärä 0 ph >9,5 Tulsten lukumäärä 0 ph <6,5 Tulsten summa 0,0 ph >9,5 Tulsten summa 0,0 Tutkimustulsten summa , ,00 0,00 0,0 0,00 Vaatimuksen/susituksen vastaisten tulsten summa , ,00 0,00 0,0 0,00 3 G:\Hallint\timinnan suunnittelu ja seuranta\2014\raprtinti\valvntasuunnitelman raprtit\0valvntatulkset2014.dc

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Jrnen 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 2 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 0B Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Hyväksytty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TEA 15.4.2014 17:00 OSAISTUJAT Hynninen Raim puheenjhtaja Päätöksentekijät Qvnström Raun Eer Piispasen vajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Sepp Hentunen Ki Kekknen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot