JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI 2006 2008"

Transkriptio

1 1 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO, KAUSI TAUSTAA 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ vimaan tulleen jätelain muutksen mukaan järjestetty jätteenkuljetus n suunniteltava ja hidettava siten, että se turvaa jätteen haltijille riittävän palvelutasn. Lisäksi jätelain muutksessa tdetaan, että jätemaksun määräämisen yksityiskhtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta, ja että taksa tulee hyväksyä siten, että jätemaksu vastaa tarjttua palvelutasa ja kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyntämiseen. Jätelain muutkseen n kirjattu myös jätemaksun khtuullistamisesta seuraavaa: js taksan mukaista jätemaksua n pidettävä khtuuttman suurena tai pienenä, vidaan maksu määrätä taksasta piketen tai maksu jättää perimättä ttaen humin erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehulln palvelutas ja jätteen matiminen hyödyntäminen. 1.2 HAJA-ASUTUSALUEIDEN PALVELUTASO-OPAS Sumen ympäristökeskus ja Kuntaliitt laativat haja-asutusalueiden palvelutasppaan selventämään jätelain muutsta. Opas valmistui vunna Oppaan tavitteena n knkretisida uusia vaatimuksia ja pastaa kuntien viranmaisia hajaja lma-asutuksen jätehulln suunnittelussa ja parantamisessa. 1.3 KUNTIEN JÄTESTRATEGIA Yhtiön sakaskunnat (kunnat) laativat jätestrategian yhteisen san vusina Sumen Kuntaliitn antaman susituksen mukaan. Jätestrategian tavitteena li jätehultjärjestelmän kehittämiskhteiden kartittaminen, timintalinjausten etsiminen tdetuille kehittämiskhteille sekä vastuiden ja työnjan selkeyttäminen. Jätestrategialla kunnat ilmaisivat tahtnsa jätehulln tteuttamiseksi ja kehittämiseksi valitsemillaan päämäärillä ja niiden tavittelemiseksi määritellyillä timenpiteillä. Jätestrategian yhteinen sa lähetettiin kuntiin hyväksyttäväksi huhtikuussa 2005 ja kaikki kunnat vat sen hyväksyneet. Yhteisen palvelutasn määrittely alitettiin kuntien jätestrategiahankkeen aikana. Yhdeksi jätestrategian tavitteeksi kirjattiin palvelutasn määrittelyn jatkaminen ja tätä varten nimettiin palvelutastyöryhmä pidetyssä jätestrategiahankkeen neuvttelukunnan kkuksessa. Palvelutastyöryhmän jäsenet vat: Tuula-Anneli Kinnunen (puheenjhtaja), Kupin kaupunki Jukka Rissanen, Karttulan kunta Annika Rautanen, Juanksken kaupunki Pekka Rautiainen, Kupin kaupunki Hanna Kakriainen, Pieksämäen seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Kari Leskinen, Siilinjärven kunta Katja Oksala, Knneveden ja Sumiaisten kunnat Heli Kanninen, Sunenjen kaupunki Pekka Björk, Jätekukk Oy Leena Väänänen (sihteeri), Jätekukk Oy

2 2 Kuntien jätestrategian yhteiseen saan kirjatut, palvelutasn liittyvät tavitteet ja timenpiteet n kttu liitteeseen 2. Lisäksi jätestrategiaan kirjattiin, että asiakkaalta perittävällä pienimmällä mahdllisella kiinteällä maksusalla saa jätestrategiassa yhteisesti svitun palvelutasn, ja js jhnkin kuntaan halutaan enemmän palveluja, nstetaan taksan kiinteää maksusaa kunnan alueella. 1.4 OSAKASSOPIMUS Osakasspimuksen mukaan: Yhtiö järjestää sellaisen jätteen kuljetuksen, jnka kunta n jätelain 10 :n mukaan velvllinen järjestämään. Yhtiö vi spimuksella järjestää muunkin jätteen kuljetuksen. Yhtiö järjestää sellaisen spijakuntien alueella syntyvän jätteen vastaantn, hyödyntämisen ja käsittelyn, jnka kunta n jätelain 13 :n mukaan velvllinen järjestämään. Yhtiö vi spimuksella ttaa vastaan muutakin jätettä sekä järjestää sen hyödyntämisen ja käsittelyn. Yhtiö hulehtii myös sakaskuntiensa pulesta tarpeellisesta jätehulln neuvnta, tiedtus- ja valistustehtävistä. Yhtiö laatii kunnille tarpeelliset seurantaraprtit tarpeellisista seurantaraprtit sekä tekee valvntaa varten tarpeellisia tilastja ja tutkimuksia. Yhtiöllä n mistusikeus keräämiinsä tai vastaanttamiinsa jätteisiin tai hyödynnettäväksi tarkitettaviin aineisiin ja niistä lajittelemalla tai jalstamalla saatuihin tutteisiin 1.5 TIETOJA ASUKAS-, ASIAKAS-, KIINTEISTÖ- JA JÄTEMÄÄRISTÄ Tietja kuntien asukas-, asiakas- ja kiinteistömääristä n esitetty taulukssa 1. Tietja vastaanttpisteiden jätemääristä n esitetty taulukssa 2. Taulukssa 2 esitettyjen vastaanttpisteiden jätemäärien lisäksi ekpisteisiin tutiin vunna 2004 yhteensä 368 t lasia, 141 t metallia, 988 t keräyskartnkia, t pahvia ja t paperia. Tietja nykyisestä palvelutassta n esitetty taulukssa 3.

3 Taulukk 1 Tietja kuntien asukas-, asiakas- ja kiinteistömääristä Kunta Asukasmäärä 1) Vakituiset asunnt 2) Vapaa-ajan asunnt 3) Asunnt yhteensä Kiinteistökhtaista astiaa käyttävät asunnt 4) Kimppaastiaa käyttävät asunnt 4) Aluekeräyspistettä käyttävät vakituiset asunnt 4) Aluekeräyspistettä käyttävät vapaa-ajan asunnt 4) Asuntja asiakkaana yhteensä Liittymisaste järjestettyyn jätteen kuljetukseen 5) Juankski % Kaavi % Karttula % Knnevesi % Kupi % Maaninka % Nilsiä % Pieksämäki % Pieksänmaa % Rautalampi % Rautavaara % Siilinjärvi % Sumiainen % Sunenjki % Terv % Tuusniemi % Vesant % YHTEENSÄ Keskimäärin 83 % 1) Lähde: Väestörekisterikeskus, vudenvaihde ) Lähde: Tilastkeskus, ) Lähde: Tilastkeskus ) Lähde: Jätekukk Oy:n asiakasrekisteri, syyskuu ) Laskettu asuntjen määristä. Liittymättömät asunnt vat enimmäkseen vapaa-ajan asuntja, kska kunnat vat kehttaneet vakituisia asuntja (kesämökkiläisten mistajat eivät välttämättä le kuntien tiedssa)

4 Kunta Taulukk 2 Tietja kuntien vastaanttpisteisiin tuduista jätemääristä Iskkiset jäte-esineet ja rakennusjäte 1) 8) (kg) Iskkiset jäteesineet ja rakennusjäte asukas) Metallirmu (kg) 1) Iskkiset jäteesineet ja rakennusjäte asunt) 9) Metallirmu asu nt) 9) Metallirmu asukas) Sähkö- ja elektrniikkarmu (kg) 2) Sähkö- ja elektrniikkarmu asukas) Sähkö- ja elektrniikkarmu asunt) 9) Ongelmajätteet (kg) 2) Ongelmajätteet asukas) Juankski ,6 12, ,1 19, ,8 5, ,1 8,9 Kaavi ,6 7, ,2 10, ,9 2, ,3 5,1 Karttula 3) 3) 3) 3) 3) 3) ,8 2, ,2 2,7 Knnevesi ,5 24, ,2 15, ,6 6, ,5 8,9 Kupi ) 31,5 54, ) 7,1 12, ,1 3, ,9 3,3 Maaninka 5) 5) 5) 5) 5) 5) ,7 14, ,4 10,2 Nilsiä ,2 9, ,4 19, ,4 6, ,7 9,6 Pieksämäki ja Pieksänmaa 6) ) 7) 7) ,5 11, ,8 5, ,6 2,5 Rautalampi ,1 16, ,1 10, ,3 1, ,6 4,9 Rautavaara ,9 8, ,4 19, ,3 5, ,5 7,8 Siilinjärvi ,0 34, ,2 24, ,6 7, ,7 5,8 Sumiainen ,3 28, ,5 16, ,6 1, ,4 7,3 Sunenjki ,0 24, ,3 20, ,2 6, ,5 10,1 Terv ,8 17, ,3 13, ,0 1, ,8 1,9 Tuusniemi ,8 9, ,8 12, ,4 2, ,9 4,0 Vesant ,8 0, ,3 22, ,4 3, ,8 2,2 YHTEENSÄ/ KESKIARVO KAIKKI YHT (ilman Pieksämän jäteasemaa ) KA. 22,9 Ilman Pieksämäen jäteasemaa KA. 36,2 Ilman Pieksämäen jäteasemaa YHT KA. 8,8 KA. 13,8 YHT KA. 3,0 KA. 4,7 Ongelmajätteet asunt) 9) YHT KA. 3,0 KA. 4,7 1) Jätemäärät vudelta ) Jätemäärät kuluvalta vudelta, lppuvuden määrät n arviitu 3) Jätekeskuksen Pikkukukk palvelee myös Karttulan kunnan asukkaita 4) Jätekeskuksen Pikkukukk + Vehmersalmen paikallinen jäteasema 5) Siilinjärven jäteasema palvelee myös Maaningan kunnan asukkaita 6) Pieksämäen paikallinen jäteasema palvelee Pieksänmaan kunnan asukkaita 7) Pieksämäen jäteasemalle tetaan vastaan lppusijitettavista jätteistä iskkisten jäte-esineiden ja rakennusjätteen pienerien lisäksi Pieksämäen ja Pieksämäen yhdyskuntajätteen pakkarikurmat (siirtkurmaus). Kaikki em. jätteet tudaan samissa kurmissa Heinälamminrinteen jätekeskukseen, jssa kurmat punnitaan (Pieksämäen paikallisella jäteasemalla ei le vaakaa). Tämän vuksi pienerinä vastaantettujen iskkisten jäte-esineiden ja rakennusjätteen pieneristä ei le saatavissa määrää kilina. Vunna 2004 Pieksämäen jäteasemalle tettiin vastaan 1695 kpl em. jätteiden pieneriä (vrt. Siilinjärvi, jssa asukkaita suurin piirtein saman verran kuin Pieksämäellä ja Pieksänmaalla yhteensä, em. jätteiden pieneriä tettiin vastaan nin 1000 kpl) 8) Sisältää puu- ja levytavaran, mutta ei betnia, tiiltä ja kyllästettyä puuta (riippumatta siitä, tetaank vastaan erikseen vai ei) 9) Asuntjen määrässä mukana myös vapaa-ajan asunnt

5 Taulukka 2 tarkasteltaessa tulee ttaa humin seuraavat asiat: Heinälamminrinteen jätekeskuksen Pikkukukka tarkastellaan Kupin ja Karttulan yhteisenä palveluna. Pieksämäen jäteasemaa tarkastellaan Pieksämäen ja Pieksänmaan yhteisenä palveluna. Pieksämäen jäteaseman yhteydessä leva siirtkurmausasema vaatii miehityksen arkipäivinä, jten Pieksämäen jäteasema n avinna jka arkipäivä. Pieksämäen ja Pieksänmaan ngelmajätepalveluja tarkastellaan k. kuntien yhteisinä palveluina. Pieksämäen ja Pieksänmaan ngelmajätteiden vastaanttpaikkjen aukil min/asunt/vusi-arv ei le mukana aukilaikakeskiarvssa. Em. kunnissa ngelmajätteiden vastaanttpaikat vat avinna 20,2 min/asunt/vusi, kska ngelmajätteiden vastaanttpaikkina timivissa paikissa n myös muuta timintaa kuin Jätekukk Oy:n ktitaluksien ngelmajätteiden vastaantt ja paikat vat muun timintansa jhdsta avinna kaikkina arkipäivinä. Siilinjärven jäteasemaa tarkastellaan Siilinjärven ja Maaningan yhteisenä palveluna. Sunenjen jäteasema sijaitsee melk lähellä Rautalampea, jten se palvelee myös Rautalammin kunnan asukkaita. Kupin ngelmajäteasema palvelee myös muita kuin Jätekukk Oy:n asiakkaita (yritysasiakkaita). Tämän vuksi ngelmajäteasema n avinna klmena päivänä viikssa. Uusia krkeatasisia ekpisteitä n rakennettu Rautalammille, Maaningalle, Pieksänmaalle sekä 2 kpl Kupin (Riistavesi, Vehmersalmi). Puutarhajätteiden vastaantt n kuntien maa timintaa lukuun ttamatta Heinälamminrinteen jätekeskusta, jssa se n Jätekukk Oy:n timintaa. 2 PALVELUTASON MÄÄRITTELY Tähän asiakirjaan n kttu perusteluineen esitys kuntien tarjamasta palvelutassta, jsta suurimman sa käytännössä hitaa Jätekukk Oy. Esitys n valmisteltu palvelutastyöryhmässä ja se perustuu kuntien jätestrategiatyössä alitettuun palvelutasn määrittelyyn sekä tietihin ja kkemuksiin nykyisestä palvelutassta. Tässä asiakirjassa n esitetty palvelujen vähimmäistas. Vähimmäistasn ylimenevästä sasta kunta vi neuvtella Jätekukk Oy:n kanssa. 3 YHTEINEN PALVELUTASO Esitys kuntien tarjamasta yhteisestä vähimmäispalvelutassta perusteluineen n esitetty taulukssa 4. Merkittävimmät muutkset nykyiseen tasn vat: Kunta päättää tarvittaessa alueet, jtka eivät kuulu kiinteistökhtaiseen keräilyyn. Näille alueille järjestetään aluekeräyspiste tai erityisnut. Kunta päättää perusnutalueet. Ongelmajätteiden keräysautn pysähdyspaikaksi vaihtuu pääsääntöisesti jäteasema, niissä kunnissa, jissa ngelmajätepalvelu n järjestetty keräysautn avulla. Esitetty yhteinen palvelutas tu mukanaan myös muita, pieniä muutksia.

6 Taulukk 4 Esitys kuntien tarjamasta yhteisestä vähimmäispalvelutassta perusteluineen. Palvelu Tas Humit Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte: 1. Jätehulln järjestäminen a) kiinteistökhtainen keräys b) usean kiinteistön yhteinen keräysväline (kimppa) c) aluekeräyspiste a) Kiinteistön haltija järjestää kiinteistökhtaisen keräyspaikan. b) Lähikiinteistöt vivat käyttää yhteistä jätteiden keräysvälinettä. c)kunta päättää alueet, jtka eivät kuulu kiinteistökhtaiseen keräilyyn. Näille alueille järjestetään aluekeräyspiste tai erityisnut. a)kiinteistökhtaista keräystä pidetään palvelun tavitetasna. b)kimppaan ei vida velvittaa liittymään. Lähikiinteistö-termille yhtenäinen tulkinta c) Jätelain muuts: Js jätteenkuljetusta ei le järjestetty kiinteistökhtaisesti, kunnan n hulehdittava siitä, että keräyspaikat vat khtuullisesti saavutettavissa. Käyttöikeutta rajattu: Ei käyttöikeutta kiinteistöillä, jtka sijaitsevat taajamissa tai perusnutalueilla. - järjestäminen, lukumäärä ja sijainti Vähintään yksi ympärivutinen aluekeräyspiste jkaiseen kuntaan. Verkstn tarkastelu tehdään kunnan ja yhtiön yhteistyönä, kunta hyväksyy. Valitaan timinnallisesti hyvä paikka. 2. Kuljetusreitit a) keräys ja kuljetus perusnutalueella b) keräys ja kuljetus perusnutalueen ulkpulelta 3. Lisäpalvelut a) taksaan sisältyvät palvelut b) erillisestä maksusta tarjttavat palvelut a) Perusnutaluetta yleiset tiet täydennettynä lgistisesti ja timinnallisesti tarpeellisilla riittävän hyväkuntisilla yksityistiesuuksilla. b) piketessa kunnan hyväksymien perusnutalueiden ulkpulelle, peritään jätetaksan mukainen lisämaksu a) järjestetyssä jätteenkuljetuksessa levat kerran viikssa tyhjennettävät 600 l sekajäteastiat pestään kerran vudessa, kaikki bijäteastiat kahdesti vudessa b) vähimmäistasn ylittävät palvelut lisämaksusta (esim. iskkisten jäteesineiden nutpalvelut) a)perusnutalueilla tarkitetaan kunnan erikseen päättämiä kiinteistökhtaisen keräyksen kuljetusalueita, jilla jätteiden keräys- ja kuljetuslt vat tavanmaiset. b) Perusnutalueen ulkpulisilla alueilla tarkitetaan kunnan erikseen päättämiä kiinteistökhtaisen keräyksen kuljetusalueita, jiden keräys- ja kuljetuslt vat nrmaalia hankalammat. tehdään pelisäännöt kuljetusten justihin (ylimääräiset tyhjennykset, tyhjennysten keskeytykset)

7 Paikallinen jäteasema: 1. Aukilaika 2. Vastaantettavat jätteet 3. Jäteasemien lukumäärä aukilaika perustuu asukasmäärään seuraavasti: < as. 2h/viikk as. 4h/viikk > as. 8h/viikk js > asiakasta/vusi, avinna vähintään kahtena lauantaina/vusi js < asiakasta/vusi, avinna vähintään yhtenä lauantaina/vusi tarve aukiln iltaisin tarkastellaan kunnittain vähintään seuraavat pienerät: metallirmu, iskkiset jäte-esineet ja rakennusjäte vähintään 1/kunta tai timinnallinen alue > as. kuntien paikallisten jäteasemien aukilajat tarkastellaan tapauskhtaisesti asukasmäärään suhteutettuna määritelty jätestrategiassa (11.3) jäteasemille vi viedä kaikki muut jätteet, paitsi elintarvikejätettä sisältävää jätettä ja puutarhajätteitä Isimmilla jäteasemilla jätteet lajitellaan paikan päällä, pienille jäteasemille vastaantettu jäte lajitellaan lpullisesti jätekeskuksessa. lukumäärä vähintään nykyisellä taslla (11.3.) 4. Henkilökunta riittävä määrä kulutettua henkilökuntaa Ongelmajätteet: 1. Vastaanttpisteet a) aukilaika aukilaika perustuu asukasmäärään: < as. 2h jka 4.vk as. 2h jka 2.vk > as. 2h jka vk avinna samina lauantaina kuin jäteasemat > as. kuntien ngelmajätteiden vastaanttpisteiden aukilajat tarkastellaan tapauskhtaisesti asukasmäärään suhteutettuna määritelty jätestrategiassa (11.4) b) vastaanttpisteiden lukumäärä vähintään 1/kunta tai timinnallinen alue (pikkeuksena Kupissa 3) spimukset apteekkien kanssa lääkejätteiden vastaantsta Ongelmajätteiden vastaanttpisteet pyritään pääsääntöisesti sijittamaan paikallisten jäteasemien yhteyteen (myös keräysaut). 2. Keräyspalvelut yhteistyössä mm. tuttajayhteisöjen ja ngelmajäteyhtiöiden kanssa (esim. öljy) Keräyspalvelut kskevat khtuullisia määriä.

8 Hyötyjätteet: 1. Kiinteistökhtainen keräily 2. Ekpisteet a) lukumäärä b) lajittelumahdllisuus c) sijainti vähintään kuntien jätehultmääräyksien mukaisesti Kaikki ekpisteet vat timivia ja ulkasultaan siistejä. a) Kaikkien vähintään 1000 asukkaan taajamien ja kaupunginsien salta selvitetään tarve ja mahdllisuus rakentaa krkeatasinen ekpiste, vähintään 1/kunta. b) Vähintään lasi, metalli, keräyskartnki ja paristt. Paperi yhteistyössä Paperinkeräys Oy:n kanssa. c) kuntien sittamat paikat: taajamat, kaupunginsat, yleisten kulkureittien varret ja liikenteen risteämiskhdat hyötyjätekeräyksien laajentamisesta päätetään tapauskhtaisesti kunnissa erikseen yhtiön alitteesta timinnallisuus, helpsti saavutettavia, julkisilla paikilla (kunnssapit) 3. Keräyspalvelut järjestetään tarvittaessa humiiden muut timittajat Erityisjätteet: 1. Puutarhajätteet 2. Kannt 3. Ylijäämämaat 4. Pilaantuneet maat (myös pienerät) 5. Sastus- ja umpisäiliölietteet, pienpuhdistamlietteet, maasudattimen sudatinmateriaalit ja fsfrin ertuskaivjen lietteet sekä kemiallisten käymälöiden jätteet jkainen kunta sittaa vähintään yhden vastaanttpaikan jkainen kunta sittaa vähintään yhden vastaanttpaikan jkainen kunta sittaa vähintään yhden vastaanttpaikan jkaisella kunnalla n tiedssa luvalliset vastaanttpaikat, jtka vi hätätilanteessa sittaa a) jkainen kunta sittaa vähintään yhden vastaanttpaikan b) kunnissa tehdään päätös sastus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusmudsta (spimusperusteinen/kunnan järjestämä) kunnat järjestävät kunnat järjestävät kunnat järjestävät a) kunnat järjestävät vastaanttpaikan 6. Eläinperäiset jätteet selvitetään timenpiteet (sivututeasetus)

9 Tiedtus ja neuvnta: 1. Tiedtus ja peratiivista timintaa tukeva neuvnta asiakkaat tuntevat nykyiset palvelut, saavat haluamansa tiedn ja saavat tieta muutksista annetaan päivitetty tiet vähintään kerran vudessa humiidaan myös pk-yritykset keint: puhelinneuvnta, tiedtteet, nettisivut, yleisötapahtumat, neuvntatilaisuudet, messut, tietpaketti, kampanjat (esim. kimppakampanja), khdennetut ppaat (esim. kmpstintipas, tarvittaessa yritysten timialakhtaisia ppaita) jne. 2. Valistus (ml. jätteiden synnyn ehkäisy) tutetaan materiaalia ja järjestetään kulutusta keint: tiedtteet, nettisivut, yleisötapahtumat, messut, khdennetut ppaat jne., järjestäjinä Jätekukk Oy, kunnat, muut taht

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015 Savo-Pielisen jätelautakunta JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 alkaen I YLEISTÄ 1 Vestia Oy hitaa mistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla levat jätehulln palvelutehtävät lukuun ttamatta sak- ja umpikaivlietteitä.

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alueellinen jätehuoltojaosto

Alueellinen jätehuoltojaosto Alueellinen jätehultjast - Kuntien yhteinen jätehultviranmainen Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast Kunta jätelain mukainen vastuu yhdyskuntajätehullsta julkisikeudellinen palvelutehtävä mistajahjaus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun

Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun Jätekukk Oy Varkauden seudun jätehult Ylä-Savn Jätehult Oy Pelisäännöt rakennuksilla syntyvien jätteiden lajitteluun Säästä lajittelemalla rakennusjätteet Oikein lajiteltuina suuri sa rakentamisessa ja

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot