TIedOTe. varainhoitovuodelta vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset"

Transkriptio

1 euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010

2

3 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE Tässä tiedtteessa esitetään Eurpan tilintarkastustumiistuimen varainhitvutta 2010 kskevien vusikertmusten keskeiset havainnt ja päätelmät. Kertmuksissa käsitellään EU:n talusarvin tteuttamista ja Eurpan kehitysrahastja (FED) varainhitvunna Eurpan tilintarkastustumiistuin antaa nyt 17. kertaa tarkastuslausuman (DAS) tilien lutettavuudesta sekä tilien perustana levien timien sääntöjenmukaisuudesta. Tarkastuslausuman antaminen edellyttää tilintarkastustumiistuimelta laajamittaista ja siten haasteellista tarkastustyötä. Tarkastamme erilaisia ja usein mnimutkaisia tul ja -men-hjelmia EU:n kaikilla tasilla kansallisista ja alueellisista viranmaisista yksittäisiin edunsaajiin, jita n miljnia Eurpan uninissa ja sen ulkpulella. Tavitteenamme n saada pätevään näyttöön perustuvia tulksia, jiden phjalta n mahdllista arviida ja viime kädessä parantaa - EU:n ja Eurpan kehitysrahastjen talusarviiden hallinnintia. Viimeisten 17 vuden aikana lemme kehittäneet ja hineet tarkastustemme lähestymistapaa ja tulsten raprtintia, eikä vusi 2010 le siltä sin pikkeuksellinen. Vuden 2010 vusikertmuksessa n havaittavissa muun muassa seuraavat muutkset: eri aljen ment käsittävien timintalhkryhmien (ja niihin liittyvien lukujen) esitystapaa ja kknpana n tarkistettu, tavitteena n ryhmien entistä ratinaalisempi ja tasaisempi jakautuminen tarkastustulsten esitystapaa n selvennetty siten, että kertmuksessa ilmitetaan arviidut virhetast kunkin timintlhkryhmän sekä kk talusarvin salta sekä lisäksi määrärahjen kknaismäärä varainhidn parantamistarkituksessa annetut susitukset vat painkkaammin esillä ja aiempien susitusten seurannasta raprtidaan järjestelmällisesti kertmuksessa n uusi luku, jssa käsitellään timinnan tulksellisuutta ja tarkastellaan varainkäyttöä klmen tärkeän periaatteen eli taludellisuuden, tehkkuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

4 2 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Tivn, että vuden 2010 vusikertmukset sittautuvat lukijan kannalta kiinnstaviksi. EU:n varjen riippumattmana ulkisena tarkastajana tavitteenamme n laatia pulueettmia ja relevantteja tarkastuskertmuksia ja lausuntja, jtka saltaan auttavat parantamaan Eurpan uninin varainhita uninin kansalaisten hyödyksi. Nykyisessä taludellisessa tilanteessa n entistäkin tärkeämpää, että julkisia varja käytetään vaikuttavasti. Eurpan tilintarkastustumiistuin pyrkii jatkssakin edistämään EU:n tulja ja menja kskevaa avimuutta ja tilinvelvllisuutta. Lisää tieta tilintarkastustumiistuimen tehtävistä, työskentelystä ja työn tulksista n saatavissa sivustlla Vítr Manuel da SILVA CALDEIRA Eurpan tilintarkastustumiistuimen presidentti

5 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 3 SISÄLLYS Vusikertmus varainhitvudelta 2010 Keskeiset viestit 5 Tarkastuslausuma 7 Havainnt 9 Tult 13 Maatalus ja lunnnvarat 15 Kheesiplitiikka, energia ja liikenne 19 Uninin ulkpulelle suunnattu tuki sekä kehitysyhteistyö ja laajentuminen 23 Tutkimus ja muut sisäiset plitiikat 25 EU:n timielinten ja elinten hallintment ja muut ment 29 Eurpan kehitysrahastt (EKR) 31 EU:n talusarvista rahitetun timinnan tulksellisuus 33 Tausta- ja lisätietja 35 EU:n talusarvi varainhitvudelle DAS-lähestymistapa 39 Tilintarkastustumiistuimen työ 41

6

7 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 5 VUOSIKERTOMUS VARAINHOITOVUODELTA 2010 KESKEISET VIESTIT Varainhitvuden 2010 tilinpäätös antaa ikeat ja riittävät tiedt Eurpan uninin taludellisesta asemasta ja timien tulksista ja rahavirrista päättyneeltä varainhitvudelta. Sitä vastin tilien perustana levien maksujen virhetas li lennainen, ja EU:n talusarvin arviitu kknaisvirhetas li 3,7 prsenttia. Valvntajärjestelmillä kyettiin varmistamaan maksujen sääntöjenmukaisuus kaiken kaikkiaan sittain vaikuttavasti. Tilintarkastustumiistuin arvii kheesiplitiikan, energian ja liikenteen timintalhkryhmän (jka n virhealttein EU:n menala) menjen virhetasn levan krkeampi kuin varainhitvunna Timintalhkryhmän arviitu virhetas n 7,7 prsenttia. Muilla EU:n menalilla arviitu virhetas n pysynyt melk vakaana. Maataluden ja lunnnvarjen timintalhkryhmän arviitu virhetas li 2,3 prsenttia, jten se ylittää lennaisuusrajan. Yhdennetyn hallint- ja valvntajärjestelmän (IACS) kattamissa surissa maksuissa virhetas ei sen sijaan llut lennainen. Ennakkmaksujen eli ennakkrahituksen suus EU:n talusarvista n kasvanut humattavasti. Kirjanpitsääntöjä ja valvntaa ei le mukautettu tältä sin riittävästi. Kun kmissi ja jäsenvaltit suunnittelevat EU:n men-hjelmia, niiden lisi määritettävä tavitteet paremmin SMART-periaatteen mukaisiksi eli tarkiksi, mitattavissa ja saavutettavissa leviksi, relevanteiksi ja aikasidnnaisiksi. Lisäksi niiden lisi yksilöitävä tteuttamista kskevat riskit ja lievennettävä niitä.

8

9 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 7 TARKASTUSLAUSUMA VARAINHOITOVUODEN 2010 TILIEN LUOTETTAVUUS Tilintarkastustumiistuin kats, että Eurpan uninin tilinpäätös antaa lennaisilta siltaan ikeat ja riittävät tiedt uninin taludellisesta asemasta 31. päivältä julukuuta 2010 sekä timien tulksista ja rahavirrista päättyneeltä varainhitvudelta varainhitasetuksen ja kmissin tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitsääntöjen mukaisesti. Lisätietkappale Asettamatta kyseenalaiseksi edellä esittämäänsä kantaa tilintarkastustumiistuin panee merkille, että kmissi n muuttanut tilinpäätösperiaatteita, jita se sveltaa sellaiseen rahitusjärjestelyjä kskevia välineitä tteuttavien rahastjen perustamiseksi tai rahastihin maksettavien suuksien maksamiseksi suritettuun ennakkrahitukseen, jta ei vielä le käytetty lainjen, takausten tai päämasijitusten mudssa. Muutksen vuksi kmissin li esitettävä uudestaan Eurpan uninin varainhitvuden 2009 tilinpäätös, jnka salta tilintarkastustumiistuin anti humautuksia sisältämättömän lausuman. VARAINHOITOVUODEN 2010 TULOJEN JA MENOJEN LAILLISUUS JA ASIANMUKAISUUS Tult Tilintarkastustumiistuin kats, että varainhitvuden 2010 tilien perustana levat EU:n tult vat lennaisilta siltaan lailliset ja asianmukaiset. Situmukset Tilintarkastustumiistuin kats, että varainhitvuden 2010 tilien perustana levat situmukset vat lennaisilta siltaan lailliset ja asianmukaiset. Maksut Perusteet kielteiselle lausumalle Tilintarkastustumiistuin tteaa, että valvntajärjestelmillä kyettiin varmistamaan tilien perustana levien maksujen laillisuus ja asianmukaisuus kaiken kaikkiaan sittain vaikuttavasti. Maataluden ja lunnnvarjen timintalhkryhmän sekä kheesiplitiikan, energian ja liikenteen timintalhkryhmän virhetas n lennainen. Tilintarkastustumiistuimen arvin mukaan tilien perustana levien maksujen tdennäköisin virhetas n 3,7 prsenttia.

10 8 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Kielteinen lausuma Tilintarkastustumiistuin kats edellisessä khdassa kuvattujen tekijöiden merkittävyyden perusteella, että varainhitvuden 2010 tilien perustana levien maksujen virhetas n lennainen. Tarkastuslausuma esitetään kknaisuudessaan varainhitvutta 2010 kskevan vusikertmuksen luvussa 1.

11 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 9 HAVAINNOT Varainhitvutta 2010 kskeva tarkastuslausuma n 17. lausuma, jnka tilintarkastustumiistuin antaa tilien lutettavuudesta ja tilien perustana levien timien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (eli sääntöjenmukaisuudesta). Tilintarkastustumiistuimen sveltamaa lähestymistapaa kuvataan tämän tiedtteen sassa Tausta- ja lisätietja (sivu 35). Timien sääntöjenmukaisuus Kaavissa 1 n esitetty yhteenvet timien sääntöjenmukaisuutta kskevista tarkastushavainnista. Kaavista käyvät ilmi virheiden esiintyvyys ja kvantitatiivisesti ilmaistavissa levien virheiden vaikutus. Kaavi 1 Tapahtumatarkastusten tulkset Tarkastettava ala Maatalus ja lunnnvarat Virheiden esiintyvyys 37 % 0 10 mrd eura 20 mrd eura Tdennäköisin virhetas 30 mrd eura 40 mrd eura 50 mrd eura 2,3 % 60 mrd eura 70 mrd eura Tarkastuspäätelmä Kheesiplitiikka, energia ja liikenne 49 % 7,7 % Virhetas n lennainen Uninin ulkpulelle suunnattu tuki sekä kehitysyhteistyö ja laajentumisasiat Tutkimus ja muut sisäiset plitiikat 23 % 39 % 1,7 % 1,4 % Yleinen virhetas ei le lennainen, mutta väli- ja lppumaksujen virhetas n lennainen Hallintment ja muut ment 7 % 0,4 % 0 % 0,0 % Virhetas ei le lennainen Tult X % Virheiden esiintyvyys (Niiden tarkastettujen timien suus, jihin liittyy ainakin yksi virhe.) 0 20 mrd 40 mrd 60 mrd 80 mrd 100 mrd 120 mrd 140 mrd eura eura eura eura eura eura eura Y % Tdennäköisin virhetas (Otksessa havaittujen virhetasjen (%) paintettu keskiarv; arviitu virhetas.) Hum. Tilintarkastustumiistuin arvii virhetasn vakiitujen tilastllisten menetelmien avulla. Tarkemmat tiedt n esitetty vusikertmuksen luvun 1 liitteessä 1.1.

12 10 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Tilintarkastustumiistuin tteaa, että yhdenkään timintalhkryhmän situmusten virhetas ja tuljen virhetas ei llut lennainen. Maksujen kknaisvirhetasksi arviitiin 3,7 prsenttia (3,3 prsenttia varainhitvunna 2009), minkä vuksi tilintarkastustumiistuin antaa tilien perustana levien maksujen sääntöjenmukaisuudesta kielteisen lausuman. Vertailu aiempien vusien tulksiin Tilintarkastustumiistuimen varainhitvutta 2010 kskevan tarkastustyön tulkset sittavat, että se arvii kheesiplitiikan, energian ja liikenteen timintalhkryhmässä maksujen virhetasn krkeammaksi kuin kheesiplitiikan virhetasn varainhitvunna Muissa timintalhkryhmissä maksujen arviitu virhetas n pysynyt melk vakaana. Kaavi 2 Tarkastetun maksujukn arviitu virhetas ( ) 10% 9% 8% EU:n talusarvi 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ylempi virheraja Tdennäköisin virhetas Alempi virheraja Hum. Tilintarkastustumiistuin arvii virhetasn vakiitujen tilastllisten menetelmien avulla. Tdennäköisin virhetas n tksessa havaittujen virhetasjen (%) paintettu keskiarv. Tilintarkastustumiistuin vi saavuttaa 95 % varmuuden siitä, että perusjukn virhetas n alemman ja ylemmän virherajan välillä. Tarkemmat tiedt n esitetty vusikertmuksen luvun 1 liitteessä 1.1.

13 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 11 Kmissin jhdn antamien tietjen lutettavuus Jkainen pääjhtaja raprti tehtäviensä tteuttamisesta vutuisessa timintakertmuksessa, jhn liittyy lausuma resurssien käytöstä ja valvntamenettelyjen vaikuttavuudesta. Pääjhtajat vivat esittää lausumassaan varaumia, jissa he tuvat esiin esimerkiksi timien krkean virhetasn kaltaisia seikkja. Kmissin sisäinen tarkastaja anti vunna 2010 ensimmäisen kknaislausuntnsa kmissin sisäisen valvntakehyksen tilanteesta ja arvii valvntakehyksen asianmukaiseksi. Kknaislausunt kattaa vain kmissin man sisäisen valvnnan timintakehyksen piiriin kuuluvan alan. Yli 90 prsenttia kaikista tilintarkastustumiistuimen havaitsemista virheistä ilmenee kuitenkin kmissin ulkpulella edunsaajien taslla. Tämä merkitsee, että käytössä levilla valvntajärjestelmillä ei kyetä ehkäisemään tai krjaamaan virheitä riittävässä määrin niin, että vitaisiin varmistaa, että timet vat kaiken kaikkiaan lailliset ja sääntöjenmukaiset. Hyväksymällä pääjhtajien vutuisista timintakertmuksista laaditun yhteenvetkertmuksen kmissi ttaa vastuun EU:n talusarvin tteuttamisesta. Varainhitvuden 2010 salta kmissi tteaa, että puutteiden krjaamisessa n edistytty ja muun muassa ilmitetut ment vastaavat entistä paremmin tukikelpisuussääntöjä. Kmissi tteaa myös, että parannukset vat edelleen aiheellisia tietyillä sa-alueilla. Tilintarkastustumiistuin kats, että mnilla alilla varaumien lisi pitänyt lla sisällöltään ja kattavuudeltaan laajempia ja että takaisinperintää kskevat tiedt vat puutteellisia tai niitä ei le tarkastettu; edunsaajiin khdistuvan takaisinperinnän ja muiden rahitusikaisujen, jiden vaikutukset khdistuvat jäsenvaltiiden vernmaksajiin, välillä lisi lisäksi pitänyt tehdä selkeämpi er. Ennakkrahituksen käyttö n lisääntynyt Merkittävä sa kmissin vuden mittaan surittamista maksuista n ennakita, jilla rahitetaan ulkpulisille tahille myöhemmin aiheutuvia kuluja. Ennakkmaksujen suus EU:n talusarvista n kasvanut humattavasti nykyisen rahituskehyksen aikana. Kmissi n krjannut ennakkrahitusta kskevien tietjen täydellisyyteen liittyvät lennaiset ngelmat. Ajantasaiset tiedt jäsenvaltiiden tsiasiallisesti käyttämistä EU-varista kuitenkin puuttuvat, mikä vähentää merkittävästi kirjanpittietjen hyödyllisyyttä hallinninnin kannalta. Kska ennakkrahituksen käyttö n lisääntynyt, kmissin lisi viipymättä tarkistettava ennakkrahitusta kskevaa kirjanpitsääntöä ja parannettava ennakkrahituksen valvntaa.

14

15 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 13 TULOT 127,8 MILJARDIA EUROA Valvntajärjestelmät livat vaikuttavia Tultapahtumien virhetas ei llut lennainen TARKASTETTAVA ALA Eurpan unini rahittaa mennsa tulillaan, jita se varainhitvunna 2010 keräsi 127,8 miljardia eura. Ylivimaisesti suurin sa tulista kstuu mista varista. BKTL:n perustuvat mat varat mudstavat 71,2 prsenttia ja alv:n perustuvat mat varat 10,5 prsenttia EU:n talusarvista. Ne lasketaan jäsenvaltiiden kantaman arvnlisävern (alv) ja jäsenvaltiiden bruttkansantuln (BKTL) perusteella. Kyseisten mien varjen salta kmissi käyttää jäsenvaltiiden laatimia makrtaludellisia aggregaatteja määrittäessään uninille kuuluvien tuljen määrän. Tilintarkastustumiistuimen tarkastus kattaa timinnt, jiden avulla kmissi käsittelee jäsenvaltiiden timittamia makreknmisia tietja. Perinteisten mien varjen (jäsenvaltiiden viranmaisten EU:n pulesta tunnista kantamat tullit ja skerin tutantmaksut) suus EU:n talusarvista n 12,2 prsenttia. HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT Tilintarkastustumiistuin ttesi tarkastustyönsä perusteella, että tultapahtumien virhetas ei llut lennainen. Järjestelmissä havaittiin kuitenkin jitakin puutteita, jtka liittyvät tapahtumien testaamiseen. Yhden tarkastetun maan salta ei llut mahdllista täsmäyttää ilmitettua perinteisten mien varjen määrää tilien perustana levaan kirjanpitaineistn. Tilintarkastustumiistuin havaitsi tarkastuksessaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi vudelta 2006 tehtävää krjausta kskevassa lpullisessa laskelmassa, jnka kmissi laati vunna 2010, li virhe. Omia varja kskevasta Yhdistyneen kuningaskunnan maksusuudesta vähennettävä määrä li ilmitettu 189 miljnaa eura liian suurena. Määrä ei le tuljen kknaismäärään nähden lennainen, mutta se vastaa 3,5 prsenttia krjauksen kknaisarvsta. Virhe n krjattu tarkistamalla varainhitvuden 2011 talusarvita. Tilintarkastustumiistuin ttesi, että valvntajärjestelmillä kyettiin yleisesti ttaen varmistamaan vaikuttavasti tultapahtumien sääntöjenmukaisuus. Tilintarkastustumiistuin havaitsi kuitenkin aiempien vusien tapaan menettelyissä ja järjestelmissä ngelmia, jtka vaikuttavat niiden perinteisten mien varjen arvn, jiden maksamista n lykätty. Alv:n perustuvien mien varjen salta n edelleen vimassa pitkäaikaisia varaumia, mutta sumaa

16 14 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE llaan purkamassa. Alv-direktiivien sveltamista kskevassa seurannassa n ilmennyt viiveitä. BKTL:n perustuvien mien varjen khdalla tietyt puutteet vat yhä lemassa, ja BKTL-luetteliden tarkastaminen n vielä kesken. SUOSITUKSET Aiempien susitusten seurannan yhteydessä tilintarkastustumiistuin havaitsi, että saavutetusta edistyksestä hulimatta tarvitaan lisätimia, jtta BKTL:n perustuvia mia varja kskeviin tarkistuksiin svellettaisiin EU:ssa yhteistä menettelytapaa ja jtta takavarikiduista tavarista aiheutuvat tullivelat kirjattaisiin ikein. Tilintarkastustumiistuin esittää kmissille vuden 2010 salta seuraavat susitukset: Perinteisten mien varjen alalla kmissin lisi edelleen pyrittävä varmistamaan, että jäsenvaltit käyttävät kirjanpita kskevia selvityksiä ikein, että selvitykset vat täydelliset ja että jäsenvaltiiden tullivalvntaa parannetaan entisestään. BKTL-kmitealle lisi esitettävä arviintikertmus jäsenvaltiiden BKTL-tiedista, jtta kmissi visi krvata kaikki vimassalevat yleiset varaumat erityisillä varaumilla varainhitvudesta 2002 alkaen.

17 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 15 MAATALOUS JA LUONNONVARAT 56,8 MILJARDIA EUROA Valvntajärjestelmät livat sittain vaikuttavia Virhetas ei llut lennainen yhdennetyn hallint- ja valvntajärjestelmän kattamissa suran tuen maksuissa Maaseudun kehittämisen ment livat erityisen virhealttiita 37 prsenttiin tarkastetuista edunsaajille suritetuista maksuista liittyi virhe; arviitu virhetas li 2,3 prsenttia TARKASTETTAVA ALA Suurin sa Eurpan maataluden tukirahastn (eli maatalustukirahastn) surista tuista maksetaan edunsaajille viljellyn alan perustella. Eurpan maaseudun kehittämisen maatalusrahast (eli maaseuturahast) sarahittaa hankkeita, jilla kehitetään maatalutta, elämää maaseudulla ja ympäristönsujelutimenpiteitä. Sekä maatalustukirahastn että maaseuturahastn timien sääntöjenmukaisuuden varmistamiseen pääasiallisesti käytetty valvntajärjestelmä n yhdennetty hallint- ja valvntajärjestelmä (IACS). Viljelijöiden n nudatettava mnia ikeudellisia velvitteita, jtka kskevat maankäytön käytänteitä ja ympäristönsujelua. Menja hallinnidaan yhdessä jäsenvaltiiden kanssa. EU:n ympäristöä, meriasiita ja kalastusta sekä terveys- ja kuluttaja-asiita kskevalla plitiikalla n tarkitus myötävaikuttaa ympäristön laadun sujeluun ja parantamiseen, ihmisten terveyden sujeluun ja lunnnvarjen järkevään käyttöön. HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT Tilintarkastustumiistuin tteaa tarkastustyönsä perusteella, että virhetas li lennainen maataluden ja lunnnvarjen timintalhkryhmän maksuissa. Arviitu virhetas li 2,3 prsenttia. Virhetas ei kuitenkaan llut lennainen yhdennetyn hallint- ja valvntajärjestelmän kattamissa suran tuen maksuissa, jiden määrä li 39,7 miljardia eura. Tarkastuksessa ilmeni, että maaseudun kehittämiseen liittyvissä menissa virheiden esiintyvyys li suurempi kuin maatalustukirahastn maksuissa: 27 prsenttiin tarkastetuista maatalustukirahastn maksuista liittyi virhe, kun taas maaseudun kehittämisen salta virheitä esiintyi 50 prsentissa maksuista. Useimmin esiintyvä virhetyyppi li se, että edunsaajat livat ilmittaneet maa-alan liian suurena.

18 16 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Esimerkki virheistä, jtka jhtuivat siitä, että viljelijöille li maksettu tukea vanhentuneiden tietkantaan sisältyvien tietjen perusteella Tilintarkastustumiistuin havaitsi, että nin yksittäiselle maatalustukirahastn edunsaajalle li suritettu maksuja vanhentuneiden viljelylhkjen tunnistamisjärjestelmään (LPIS) sisältyvien maaalatietjen perusteella. Tästä seurasi, että tukea maksettiin yhteensä 11 miljnaa eura liikaa. EUsäännösten vastaisesti kansalliset viranmaiset maksivat määrän takaisin EU-talusarvin kansallisista talusarviista sen sijaan, että liikaa maksetut määrät lisi peritty takaisin viljelijöiltä. Kyseessä n täten kansallinen tuki, jta ei le hyväksytty. Tilintarkastustumiistuin ttesi, että tarkastetuilla maataluden ja lunnnvarjen timintalhkryhmän valvntajärjestelmillä kyettiin sittain vaikuttavasti varmistamaan maksujen sääntöjenmukaisuus. Tietyissä maksajavirastissa esiintyi puutteita esimerkiksi viljelylhkjen tunnistamisjärjestelmässä (LPIS), jnka perusteella maksut suritetaan viljelijöille. Puutteita havaittiin myös kansallisten tarkastajien paikalla timittamien tarkastusten laadussa ja lutettavuudessa. Esimerkki kansallisten tarkastajien surittamissa maa-alamittauksissa esiintyneistä puutteista Tilintarkastustumiistuin timitti uudelleen maa-alamittauksia, jita kansalliset tarkastajat livat surittaneet maatalustukirahastn salta Bulgariassa, Kreikassa, Rmaniassa, Tšekin tasavallassa ja Alankmaissa. Tarkastuksessa kävi ilmi, että kansalliset tarkastajat livat raprtineet virheellisesti tukikelpisen alan 13:ssa 43 lhksta Bulgariassa, kuudessa 32 lhksta Kreikassa, 12:ssa 29 lhksta Rmaniassa, 35:ssä 67 lhksta Tšekin tasavallassa ja 16:ssa 174 lhksta Alankmaissa. SUOSITUKSET Kmissi n tteuttanut krjaavia timia pannakseen täytäntöön tilintarkastustumiistuimen aiemmin antamat susitukset, jiden tarkituksena n llut yksinkertaistaa maaseudun kehittämistimenpiteitä ja edistää LPIS-järjestelmään rekisteröityjen tietjen lutettavuutta ja kattavuutta. Uudessa neuvstn asetuksessa asetetaan EU:n nurmilaidunten ylläpidn vähimmäisvaatimukset ja evätään sura tuki edunsaajilta, jtka eivät harjita lainkaan maatalustimintaa tai jiden harjittama maatalustiminta n vähämerkityksistä; näiden vaatimusten nudattaminen ei kuitenkaan le pakllista vaan valinnaista eli jäsenvaltiiden harkintavallassa.

19 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 17 Vuden 2010 salta tilintarkastustumiistuimen susittaa, että kmissi varmistaa seuraavat seikat: rtkuvien (yhtenäisten ilmakuvien) käytöstä tulee pakllista ja ne päivitetään viljelylhkjen tunnistamisjärjestelmän (LPIS) tietkantaan jäsenvaltiiden sveltamien valvntajärjestelmien sana paikalla tehtävät tarkastukset timitetaan asianmukaisesti kansallisten paikalla tehtävien tarkastusten laatu tarkastetaan asianmukaisesti ja siitä raprtidaan tdentamisviranmaisille.

20

21 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 19 KOHEESIOPOLITIIKKA, ENERGIA JA LIIKENNE 40,6 MILJARDIA EUROA Tarkastusviranmaiset kykenivät varmistamaan timien sääntöjenmukaisuuden sittain vaikuttavasti Kheesiplitiikka n yhä EU:n menalista virhealttein Tarkastetuista maksuista 49 prsenttiin liittyi virhe; arviitu virhetas n 7,7 prsenttia Virheitä aiheutui pääasiassa siitä, että li krvattu tukeen ikeuttamattmia hankemenja, ja siitä, että julkisia hankintja kskevia sääntöjä ei llut nudatettu TARKASTETTAVA ALA Kheesiplitiikalla pyritään taludellisen ja ssiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseen EU:ssa. Energia- ja liikennealan menilla tuetaan kestäviä ja kilpailukykyisiä energia- ja liikennejärjestelmiä ja -palveluja. EU:n tukemia hankkeita tteuttavat yksityiset henkilöt, yhdistykset, yksityiset ja julkiset yritykset tai paikalliset, alueelliset ja kansalliset julkiset taht. Kmissi ja jäsenvaltit hallinnivat yhdessä kheesiplitiikan menja, jtka vastaavat yli 90:ää prsenttia timintalhkryhmän menista. Jäsenvaltit vastaavat hankkeiden valinnasta ja seurannasta sekä hallinnivat ja tarkastavat niihin liittyviä maksuja. Jäsenvaltit ilmittavat hankkeiden vetäjille aiheutuneet ment jaksttain kmissille, jka krvaa san menista (yhteisrahitus). Ilmitetut ment vidaan krvata ainastaan, js ne vat EU:n ja jäsenvaltiiden sääntöjen mukaisia. Kmissi vastaa suurelta sin energia- ja liikennealan menjen tteuttamisesta. HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT Tilintarkastustumiistuin ttesi tarkastustyönsä perusteella, että kheesiplitiikan, energian ja liikenteen timintalhkryhmän maksujen virhetas li lennainen. Tarkastetuista 243 maksusta 49 prsenttiin liittyi virhe, ja arviitu virhetas n 7,7 prsenttia. Ennen kuin tiedt kheesiplitiikan menista lähetetään kmissille krvaamista varten jäsenvaltiiden viranmaisten n tarkastettava, etteivät ne sisällä virheitä. Tilintarkastustumiistuin kats, että 58 prsenttia virheellisistä tapahtumista li sellaisia, jista jäsenvaltiiden viranmaisilla li riittävästi tieta niin, että ne lisivat vineet havaita ja krjata ainakin san virheistä. Nin klme prsenttia tarkastetuista maksuista liittyi hankkeisiin, jtka eivät lleet lainkaan tukikelpisia, ja ne mudstavat yli klmanneksen arviidusta virhetassta.

22 20 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Esimerkki hankkeesta, jka ei le ikeutettu EAKR:n tukeen Eräästä Eurpan aluekehitysrahastn hankkeesta laadittu tteutettavuustutkimus, jka li sa hankehakemusta, sitti, että hankkeen dtettiin tuttavan tulja, jiden määrä lisi suurempi kuin hankkeesta aiheutuvat kulut. Tämän vuksi hanke ei llut ikeutettu saamaan EU:n yhteisrahitusta. Julkisia hankintja kskevia sääntöjä li rikttu viidenneksessä tarkastetuista tapahtumista. EU:n ja jäsenvaltiiden julkisia hankintja kskevien sääntöjen vakavia rikkmisia havaittiin viidessä prsentissa tarkastetuista maksuista, ja ne mudstavat 24 prsenttia kaikista kvantitatiivisesti ilmaistavissa levista virheistä ja lähes klmanneksen arviidusta virhetassta. Esimerkki julkisia hankintja kskevien sääntöjen vakavasta rikkmisesta Jen kunnstamiseen risteilyalusten liikennöintiin spivaksi liittyvistä urakista ja palveluista tehtiin spimukset sääntöjenvastaisella tavalla. Hankintaviranmainen jaki urakat ja palvelut siin siten, että spimusten arv laski sekä EU:n että kansallisissa julkisia hankintja kskevissa säännöissä määriteltyjen kynnysarvjen alapulelle, ja kiersi tällä tavalla nrmaalit tarjuskilpailuihin liittyvät vaatimukset. Useita spimuksia myönnettiin samalle urakitsijalle. Erilaisten tukeen ikeuttamattmien kulujen (esimerkiksi liiallisten hankekulujen) ilmittaminen ja ilmitettuja kuluja kskevan tdentavan aineistn puuttuminen mudstivat nin neljänneksen arviidusta virhetassta. Rahitusjärjestelyjä kskevia välineitä jäsenvaltiissa tteuttavat rahastt vastaavat yhä suuremmasta sasta kheesilitiikan menja. Rahitusjärjestelyjä kskevia välineitä li vuden 2010 lppuun mennessä perustettu nin 8,1 miljardin eurn arvsta. Lainsäädännön mukaisia keskeisiä vaatimuksia ei llut nudatettu seitsemässä 13:sta tarkastetusta tapahtumasta, jissa li suritettu maksuja kyseisille rahastille. Kmissilla ei myöskään le riittäviä seurantatietja rahitusjärjestelyjä kskevien välineiden avulla tteutettujen timien tsiasiallisesta tilanteesta vastaanttajien taslla. Tilintarkastustumiistuin ttesi, että tarkastusviranmaiset kykenivät varmistamaan kheesiplitiikan alan maksujen sääntöjenmukaisuuden sittain vaikuttavasti. Tarkastusviranmaisten työssä jka n jäsenvaltiiden tteuttamien valvntajärjestelyjen keskeinen satekijä havaittuihin puutteisiin kuuluivat muun muassa tarkastusten viivästyminen; lisäksi kmissi ei le antanut riittäviä hjeita hanketarkastusten sisällöstä ja laajuudesta.

23 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 21 SUOSITUKSET Tilintarkastustumiistuimen aiempiin susituksiin liittyvä seuranta sittaa, että edistystä n tapahtunut: kmissi n lisännyt kansallisiin hallinninti- ja valvntajärjestelmiin khdistamaansa valvntaa hjelmakaudella , etenkin khdistamalla seurantaa tarkastusviranmaisten työhön ja sveltamalla entistä useammin maksujen keskeytyksiä ja lakkautuksia. Kmissi n myös edelleen tarjnnut pastusta timenpidehjelmia täytäntöönpaneville kansallisille viranmaisille ja yksinkertaistanut rakennerahastjen tukikelpisuussääntöjä. Tilintarkastustumiistuin esittää kmissille vuden 2010 salta seuraavat susitukset: tukikelpisuusvaatimusten sekä EU:n ja kansallisten julkisia hankintja kskevien sääntöjen nudattamiseen khdistuvaa seurantaa lisi jatkettava kansallisia viranmaisia lisi kannustettava sveltamaan krjausmekanismeja kurinalaisesti ennen kuin ment hyväksytään ja ilmitetaan kmissille maksamista varten; lisäksi maksujen surittaminen timenpidehjelmille lisi jatkssakin keskeytettävä tai lakkautettava, kunnes jäsenvalti n tteuttanut krjaavat timet hjelmakauden kansalliset tukikelpisuussäännöt lisi arviitava, jtta vidaan yksilöidä sa-alueet, jilla yksinkertaistaminen n mahdllista, sekä havaita mahdlliset virhelähteet jäsenvaltiiden tarkastusviranmaisille lisi annettava lisähjeita tannan, hanketarkastusten yhteydessä tehtävien tarkistusten sisällön sekä tarkastushavaintjen raprtimisen salta.

24

25 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 23 UNIONIN ULKOPUOLELLE SUUNNATTU TUKI SEKÄ KEHITYSYHTEISTYÖ JA LAAJENTUMINEN 6,5 MILJARDIA EUROA Valvntajärjestelmät livat sittain vaikuttavia Yleisesti ttaen virhetas ei llut lennainen; arviitu virhetas li 1,7 prsenttia Edunsaajille suritetuissa väli- ja lppumaksuissa virhetas li sitä vastin lennainen Suurin sa kvantitatiivisesti ilmaistavissa levista virheistä kski tukikelpisuuskauden ulkpulella aiheutuneita menja, tukeen ikeuttamattmien menjen ilmittamista menilmituksissa, asianmukaista tdentavaa aineista vailla levia menja sekä ilman spimusta suritettuja maksuja TARKASTETTAVA ALA Tämän timintalhkn ment liittyvät kehitysapuun ja taludelliseen yhteistyöhön Aasian, Latinalaisen Amerikan sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiiden (AKT-valtiiden) kanssa, alan aihekhtaisiin hjelmiin, Eurpan naapuruusplitiikkaan, laajentumistrategiaan, humanitaariseen apuun sekä yhteisen ulk- ja turvallisuusplitiikan alalla tteutettuun timintaan. Timintalhka hallinnidaan suraan kmissin pääsastissa jk Brysselissä sijatsevasta päätimipaikasta tai tuensaajamaissa sijaitsevista edustustista käsin taikka yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Varat käytetään mm. hankekulujen krvaamiseen ja vähemmässä määrin talusarvitukeen. AKT-maille annetaan kehistysapua myös Eurpan kehitysrahastista. HAVAINNOT JA PÄÄTELMÄT Tilintarkastustumiistuin tteaa tarkastustyönsä perusteella, että virhetas ei llut lennainen uninin ulkpulelle suunnatun avun, kehitysyhteistyön ja laajentumisasiiden timintalhkryhmän maksuissa, kun timintalhkryhmää arviidaan kknaisuutena. Arviitu virhetas li 1,7 prsenttia. Väli- ja lppumaksuissa virhetas li sitä vastin lennainen. Tilintarkastustumiistuin havaitsi, että 23 prsenttiin edunsaajille suritetuista maksuista liittyi virhe. Kaikki kvantitatiivisesti ilmaistavissa levat virheet havaittiin väli- ja lppumaksuissa. Kaksi klmassaa virheistä esiintyi lppumaksuissa; kyseisiä virheitä ei llut havaittu kmissin valvntamenettelyissä. Lisäksi havaitttiin, että tksessa esiintyi paljn virheitä, jita ei vida ilmaista kvantitatiivisesti, mm. hankintamenettelyissä ja jatkspimuksissa.

26 24 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE Esimerkki hankkeen lppumaksun yhteydessä krvatuista tukeen ikeuttamattmista menista Nicaraguassa lumucashewpähkinöiden tutanta ja kaupanpitämistä maaseudulla tukevan hankkeen yhteydessä maksetussa lppumaksussa esiintyi useita erityyppisiä virheitä. Ne liittyivät 21,7 prsenttiin hankkeen kknaiskuluista. Laskuja ja maksutsitteita puuttui, hankintasääntöjä ei llut nudatettu, alkuperätdistuksia puuttui eikä ilmitettuja määriä llut tettu kirjanpitn. Kmissi ei llut havainnut kyseisiä virheitä lppumaksuvaiheessa. Tilintarkastustumiistuin havaitsi, että uninin ulkpulelle suunnatun tuen sekä kehitysyhteistyön ja laajentumisasiiden timintalhkryhmää kskevilla valvntajärjestelmillä kyettiin varmistamaan maksujen sääntöjenmukaisuus sittain vaikuttavasti. SUOSITUKSET Tilintarkastustumiistuimen aiemmin antamien susitusten seuranta sittaa, että edistystä n tapahtunut, vaikka jukk susituksia n vielä pantava täytäntöön. Vuden 2010 salta tilintarkastustumiistuin susittaa, että: laajentumisasiiden pääsast 1) määrittelee yksityiskhtaisemmin kriteerit, jiden täytyttyä ennakktarkastuksista luvutaan ja hallintvastuun siirtäminen hajautetun hallinnn maille keskeytetään, ja tarkastaa kansallisten viranmaisten käyttämien järjestelmien vaikuttavuuden, 2) kehittää välineen, jnka avulla vidaan kta yhteen paikalla tehtyjen seurantakäyntien tulkset; 3) parantaa edelleen hallinttietjärjestelmäänsä tallennettujen tietjen laatua ja 4) lisää tapahtumien jälkitarkastuksia keskitetyn hallinninnin salta kmissi määrittelee jhdnmukaisen menetelmän, jnka avulla ulkisista suhteista vastaavat pääsastt laskevat jäännösvirhetasn.

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talusarvin valvntavalikunta 4.9.2013 TYÖASIAKIRJA erityiskertmuksesta nr 7/2013 (vastuuvapaus 2012) Onk Eurpan glbalisaatirahast tunut EU:n lisäarva integritaessa irtisanttuja

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1.

Neuvoston säädösten lopullista hyväksymistä koskevat pöytäkirjan osat, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, ovat tämän pöytäkirjan lisäyksessä 1. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. julukuuta 2001 (20.12) (OR. fr) 14235/01 LIMITE PV/CONS 68 AGRI 235 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2387. istunt (maatalus) Bryssel, 20. marraskuuta 2001 1 Neuvstn

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin.

Tähän lisäykseen sisältyvät neuvoston pöytäkirjan osat eivät kuulu salassapitovelvollisuuden piiriin, joten yleisöllä on oikeus tutustua niihin. Cnseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. helmikuuta 2000 (24.02) (OR. fr) 5593/00 ADD 1 PUBLIC LIMITE PV/CONS 2 AGRI 9 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Neuvstn 2240. istunt (maatalus), Bryssel,

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT E+ YiA Spimus LIITE III_KA347_rahitus- ja spimussäännöt_fi.dc LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa.

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje EU-valmistelurahoitus (maakunnan kehittämisraha)

Rahoitushakemuksen täyttöohje EU-valmistelurahoitus (maakunnan kehittämisraha) Rahitushakemuksen täyttöhje EU-valmistelurahitus (maakunnan kehittämisraha) Uusi hakemus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_KA347_multibeneficiary_2015_fi.dc LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa.

Lisätiedot

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan

Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa A: Johdanto ohjeasiakirjaan Tietvaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviintia kskevat hjeet Osa A: Jhdant hjeasiakirjaan Versi 1.1 Julukuu 2011 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selstetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

5577/17 1 DPG LIMITE FI

5577/17 1 DPG LIMITE FI Eurpan uninin neuvst Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 5577/17 LIMITE CO EUR-PREP 3 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvstn pääsihteeristö Vastaanttaja: Pysyvien edustajien kmitea / Neuvst Asia: Eurppa-neuvst

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB

14775/00 ADD 1 pmm/pmm/tk 1 CAB EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. helmikuuta 2001 (12.02) (OR. fr) 14775/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 89 TRANS 239 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvstn 2324. istunt (LIIKENNE),Bryssel, 20. 21.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM VVC Ovaska Pasi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM VVC Ovaska Pasi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2011-00875 VVC Ovaska Pasi(VM) 18.11.2011 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2010 U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot