Elintarvikevalvonta ja Oiva Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikevalvonta ja Oiva Helsingissä"

Transkriptio

1 Elintarvikevalvnta ja Oiva Helsingissä Elintarviketurvallisuuspäällikkö Ympäristöterveydenhulln valtakunnalliset kulutuspäivät

2 Helsingin ympäristökeskus

3 Elintarviketurvallisuussast (ELO) Elintarviketurvallisuuspäällikkö Yksiköiden yhteisenä timintana viikkpäivystys- ja neuvnta, rukamyrkytysepidemiiden selvittäminen, talusveden valvnta Elintarvikevalmistus- ja eläinsujelu-yksikkö (ELE) Vs. kaupungineläinlääkäri Mirjami Mattila 4 eläinlääkäriä 4 elintarviketarkastajaa 2 tutkimusavustajaa Eläinlääkintähult, eläinsujelu ja eläintaudit Elintarvikemyymälät yksikkö (MYY) Jhtava elintarviketarkastaja 10 elintarvike- ja terveystarkastajaa Myymälät, kiskit, keskusja laitskeittiöt, henkilöstöravintlat Ravintlat yksikkö (RAV) Jhtava elintarviketarkastaja Leea Kultanen 12 elintarvike- ja terveystarkastajaa Ravintlat, kahvilat, pitpalvelut, grilli- ja pikarukaravintlat, pubit Laitkset, tukut, leipmt, varastt, maahantunti, ensisaapumisvalvnta, ravintlisät Tapahtumat, ulkmyynti, kuljetukset, myymälöiden ensisaapumisvalvnta

4 Elintarvikevalvnta Helsingissä Helsingissä n n elintarvikehuneista, jista 88 % Oiva-järjestelmän piirissä tukkuusta 2013 lähtien Tarkastukset n suunnattu riskiperusteisesti, suurtaluksista tarkastuksia tehdään eniten ravintlihin, jissa ruanvalmistusta ja vähiten laitskeittiöihin (päiväkdit, kulut) ja tarjilupaikkihin Käytännön valvntatyötä tekevät 26 terveys- ja elintarviketarkastajaa, hygieenikkja valvntaeläinlääkäri

5 Elintarviketarkastukset 2013 Khdelukka Khteiden määrä Suunnitelmalliset tarkastukset Tarkastusten kattavuus Maitala Liha-ala Kala-ala Vilja/kasvisala Muiden elintarvikkeiden valmistus Elintarvikkeiden myynti Vienti ja tunti Elintarvikkeiden tarjilu Elintarvikkeiden kuljetus Elintarvikkeiden varastinti ja pakastaminen Yhteensä

6 Helsingin erityispiirteitä elintarvikevalvnnassa Ravintliden suuri määrä ja vaihtuvuus (n ravintlaa) Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kasvava määrä Vilkas tunti- ja vientitiminta Runsas ulkmyyntitiminta Tapahtumakaupunki (nin 100 suurta tapahtumaa vusittain, jihin liittyen 1444 tiedtusta ulkmyynnistä vunna 2013) Perinteiset tukkutri- ja kauppahallitiminnat

7 Elintarvikevalvnnan tunnuslukuja

8 Rukamyrkytysten ja valitusten käsittely Vusittain n. 700 elintarvikkeisiin liittyvää timenpidepyyntöä Rukamyrkytysepäilyjä 328 vunna 2013, jista 13 rukamyrkytysepidemiaa Epäilyistä 80 % kski tapauksia, jissa sairastuneita li vain yksi Rukamyrkytysepidemiiden käytännön selvittämisen tekee epidemiaselvitysryhmän alainen rukamyrkytystiimi (klme tarkastajaa, hygieenikkeläinlääkäri) Yksittäiset epäilyt käsitellään pääsin päivystyksessä Vunna 2013 klme nrviruksen aiheuttamaa epidemiaa, palvelutaln julurukailuun liittyvä epidemia ja yksittäinen btuliinitapaus

9 Elintarvikelain mukaisten pakkkeinjen käyttö Vunna pakkkeinpäätöstä, samalla taslla kuin edellisvunna Kahden elintarvikehuneistn timinta kiellettiin väliaikaisesti elintarviketurvallisuutta vaarantavien epäkhtien vuksi Määräykset kskivat lähinnä elintarvikehuneistjen rakenteellisia ja timinnallisia epäkhtia kuten sumen- ja rutsinkielisten pakkausmerkintöjen puuttumista myynnissä levista elintarvikkeista Kuusi elintarvikkeiden käyttöä ja hävittämistä kskevaa päätöstä Kaksi tapausta eteni uhkasakn asettamiseen saakka

10 Elintarvikevalvntasuunnitelman mukaisia tavitteita tarkastusta, jista 2700 (80 %) suunnitelmallisia Mikrbilgisia elintarvikenäytteitä 1800, jista 1650 suunnitelmallisia - laitsten valvntanäytteet, muut näytteet prjekteina Rukamyrkytysepäilyjen keskimääräinen käsittelyaika enintään 9 vrk Selvitetään itujen ja raakamaidn käyttöä ja myyntiä helsinkiläisissä elintarvikehuneistissa ja valvtaan uusien lainsäädäntövaatimusten tteutumista

11 Valvntaprjektit 2014 Salmnellan esiintyvyys ja lihatutteiden jäljitettävyys ravintlissa ja varastissa, yhdistetty näytteentt- ja tarkastusprjekti (PKS). Ravintliden salta jäljitettävyys sisällytetään Oiva-tarkastukseen. Tapahtumien ja trien talusveden mikrbilginen laatu Juustjen mikrbilginen laatu vähittäismyynnissä (PKS) Htellien aamiaispöydissä tarjttavien elintarvikkeiden hygieeninen laatu (Hki, Vantaa) Lisäksi sallistutaan Eviran terveysväite- ja kntaktimateriaaliprjekteihin

12 Oiva-arviintien yhtenäistäminen Helsingissä Aktiivinen sallistuminen Eviran Oiva-kulutuksiin Ensimmäiset Oiva-tarkastukset pareittain Uusien työntekijöiden perehdyttäminen PKS-tapaaminen syksyllä 2013, jssa myös Avin ja Eviran edustajia Valvntatulkintjen yhtenäistäminen sastn sisällä sisäisten kulutusten ja esimerkkien avulla (valkuva-aineist) Ns. Oiva-taulukk, jssa käytännön tulkintaesimerkkejä Oiva-raprttia varten n laadittu mallilauseita

13 Oiva-järjestelmän vakiinnuttaminen Helsingissä Pakllisten khtien lisäksi tarkastettavista khdista spiminen khdetyypeittäin Varmistetaan Oivajärjestelmän tunnettavuus asiakas- ja sidsryhmätilaisuuksilla (2 maa, sallistutaan 2 ulkpuliseen) Tarkastuksen menettelyhjeen uusiminen ja auditinti

14 Pakllisten khtien lisäksi tarkastettavat khdat Helsingissä 2014 Ravintlat ja suurtaludet 2. Tiljen ja välineiden sveltuvuus, riittävyys ja kunnssapit alakhtineen 4.6 Hygieniasaamisen tdentaminen 14.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys (khteet, jtka valittu jäljitettävyysprjektiin) Maahantuntia harjittavat myymälät 12.1 Yleiset pakkausmerkinnät Myymälät, jissa n palvelumyyntiä 2. Tiljen ja välineiden sveltuvuus, riittävyys ja kunnssapit alakhtineen 4.6 Hygieniasaamisen tdentaminen 12.2 Erityislainsäädännön edellyttämät merkinnät (naudanlihan merkintäjärjestelmä ja kalastustutteet)

15 Oiva- arvsanjen jakauma Helsingissä 2013 Oiva-tarkastuksia tehtiin vunna lähtien Helsingissä 1163 (kk Sumi ) Oivallisia li 442, hyviä 457, krjattavia 257, hunja 7

16 Alustavat kkemukset Oivasta Hyvää Kehitettävää Tarkastajat maksuneet järjestelmän hyvin, myös teknisesti Oiva n lisännyt yhteistä keskustelua ja tulkintaa tarkastushavainnista ja arviista >Yhtenäistää valvntaa Timijat, erityisesti ketjut, parantaneet timintaansa Suurin sa C-arvsanan saaneista krjaa asian seuraavaan tarkastukseen mennessä Kuntien pitäisi saada helpsti raprtit masta valvnnastaan kuten Oivaarviiden jakaumasta Tarkastettavat KUTI-rivit eivät le keskenään yhteismitallisia, humi yksityiskhtiin Oiva-raprtista ei käy ilmi tarkastuksen kulku ja elintarvikehuneistn tilat/timinta, js arvi n A

17 Timijiden palaute Oivasta Palaute pääsin myönteistä, tsin sa ketjuun kuulumattmista timijista ei tunne järjestelmää Yksittäisiä valituksia tarkastajan tekemästä arvista (timija eri mieltä arvista) Kysymyksiä mm. allergeeneihin ja gluteeniin liittyvistä tulkinnista, vakuumipakattujen kaljen lämpötilarajista, työvaatteiden käytöstä, asianmukaisesta siivusvälinetilasta Timijat kaipaavat hyvinkin yksityiskhtaisia hjeita Tietämättömyys lainsäädännön vaatimuksista etenkin ketjuihin kuulumattmilla timijilla

18 Helsingin ympäristökeskuksen strategian tavitteita , elintarviketurvallisuus Elintarvikevalvnnan kattavuuden lisääminen ja valvntatietjen julkistamista kskevan Oiva-järjestelmän vakiinnuttaminen Epäkhtien krjaamisen varmistaminen elintarvikevalvnnassa (Oiva C ja D-arvsanat, pakkkeint) Neuvnnan khdentaminen maahanmuutttaustaisille ja ketjuihin kuulumattmille yrittäjille - yhteistyö YritysHelsingin ja muiden yhteistyötahjen kanssa - henkilöstön saamisen vahvistaminen maahanmuutttaustaisen yrittäjien khtaamisessa ja asiakaspalvelussa Ssiaalisen median käyttö muuttuvan tapahtumakentän hjeistuksessa

19 Oivallista jatka! Yhteistyöterveisin Helsingin ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuussast

TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askla, Lapinjärvi, Lviisa, Prnainen, Prv ja Sip Sisältö innehåll 1 Yleistä... 1 2 Elintarvikevalvnta... 5 3 Talusveden valvnta... 9 4 Asuntjen ja ilmitusvelvllisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 HHyväksytty hallituksessa 26.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2 Sisällysluettel Jhdant 3 1. Avaintavitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Hyväksytty hallitus 15.11.2012 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällysluettel 1. Timintasuunnitelma 1 Strategiatyö ja jhtaminen 2 Julkiset hallinttehtävät

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

K e r t o m u s p a n k k i v a l t u u s t o l l e :

K e r t o m u s p a n k k i v a l t u u s t o l l e : K e r t m u s p a n k k i v a l t u u s t l l e : R a h i t u s t a r k a s t u k s e n t i m i n n a n t a v i t t e e t j a n i i d e n t t e u t u m i n e n v u n n a 2 0 0 8 SISÄLLYS ARVIO RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot