Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...76 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...77 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...78 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...80 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...126

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) UPONOR (730) UPONOR OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Mikael Eriksson (511) 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) PEIKKO FINLAND OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna blått och vitt. (511) 6

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FRIENDS (730) OÜ FRIENDS TEXTILE, Tallinna, Tallinn, EE (740) Papula Oy (511) 25 (111) (210) T (220) Asokodit (730) SUOMEN ASUMISOIKEUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) BASSO (730) LEO-MATTI OJALA OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 20 (111) (210) T (220) MESTA

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAUNALAHTI GROUP OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Benjon Oy (511) 38, 41 (111) (210) T (220) (730) UUDET MUODOT OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Depos (730) BK-AUTOMATION KY ASKO KUOPPALA, Nurmo, Nurmo, FI (511) 38 (111) (210) T (220) ROBI (730) RAMTEC OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 12, 37

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) GITA (730) RAMTEC OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) Hirvas (730) HIRVAS MARINE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12 (111) (210) T (220) Paragon (730) PARAGON YACHTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 12 (111) (210) T (220) IMB

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) IMBERA ELECTRONICS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 9 (111) (210) T (220) (730) LORO PIANA S.P.A., Quarona (VC), Quarona (VC), IT (740) Kolster Oy Ab (511) 24, 25 (111) (210) T (220) (730) VÄÄKSYN PIENTALOT KY, Asikkala, Asikkala, FI (511) 17 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TEKNIKUM OY, Vammala, Vammala, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 12, 17, 19, 40 (111) (210) T (220) HELBOX (730) SÄHKÖASENNUS R. KOHTALA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Salomaki Oy (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) CINOS SOLUTIONS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått, svart och vitt. (511) 9 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PRECISION WIND (730) PRECISION WIND, LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 35 (111) (210) T (220) (730) SULAKE DYNAMOID OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) LUUPI (730) SULAKE DYNAMOID OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OPTIMIRATKAISUT OY, Kotka, Kotka, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (511) 9, 35, 37, 38 (111) (210) T (220) (730) OPTIMIRATKAISUT OY, Kotka, Kotka, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (511) 9, 35, 37, 38 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RISTIJÄRVEN KUNTA, Ristijärvi, Ristijärvi, FI (511) 44, 45 (111) (210) T (220) Loc8tor (730) ARCTECHO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 15, 42 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, grönt, vitt och grått. (511) 1, 4, 9, 11, 19, 35, 37, 39, 42 (111) (210) T (220) (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, vaaleansininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, grönt, ljusblått, vitt och grått. (511) 1, 4, 9, 11, 19, 35, 37, 39, 42 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, vaaleansininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, grönt, ljusblått, vitt och grått. (511) 1, 4, 9, 11, 19, 35, 37, 39, 42 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, vaaleansininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, grönt, ljusblått, vitt och grått. (511) 1, 4, 9, 11, 19, 35, 37, 39, 42 (111) (210) T (220) (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, vaaleansininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, grönt, ljusblått, vitt och grått. (511) 1, 4, 9, 11, 19, 35, 37, 39, 42 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, vaaleansininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, grönt, ljusblått, vitt och grått. (511) 1, 4, 9, 11, 19, 35, 37, 39, 42 (111) (210) T (220) (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, vaaleansininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i blått, grönt, ljusblått, vitt och grått. (511) 1, 4, 9, 11, 19, 35, 37, 39, 42

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Stormforce (730) SIX-CAP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (551) (730) SUOMEN HIGHLAND CATTLE CLUB / HIGHLAND CATTLE CLUB FINLAND RY, Köyliö, Kjulo, FI (511) 29 (111) (210) T (220) Näkee Ketkä Pärjää (730) OSUUSKKUNTA UNELMANIA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kaleva Travel Green Choice (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) MEDIFONI (730) ASIANAJOTOIMISTO HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 45 (111) (210) T (220) LUKEMINEN YHDISTÄÄ - OTAVA (730) KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Kaleva Travel Luxury Collection (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Kaleva Travel Green Gate (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Karhupanimo (730) OY SINEBRYCHOFF AB, Kerava, Kervo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 25, 32, 33 (111) (210) T (220) Iskelmäsävel (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) Travel Plus Green Choice (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Travel Plus Luxury Collection

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Travel Plus Green Gate (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Travel Plus Mobile Travel Assistant (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) REIM OMAKOTI (730) REIM GROUP OY LTD, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 35 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAASTAMOINEN, JUSSI SAKARI, Inari, Enare, FI (511) 25, 29, 41 (111) (210) T (220) K2-vitanatto (730) HARMONIA LIFE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 5, 29, 31 (111) (210) T (220) Tanssiyhtye Harmony

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HARTIKAINEN, TOIVO, Imatra, Imatra, FI (511) 41 (111) (210) T (220) SÖDERGÅRDEN (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29, 32 (111) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 29, 32 (111) (210) T (220) Retrock (730) KUNNAS, NORA CARITA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 25, 35, 42

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) AMOROSO (730) HERRANEN, JUKKA TAPIO, Vantaa, Vanda, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) IKONEN, PETTERI, TOIMINIMEN AVIOMIESPALVELU HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 37, 44, 45 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) IKONEN, PETTERI, TOIMINIMEN AVIOMIESPALVELU HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 37, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) IKONEN, PETTERI, TOIMINIMEN AVIOMIESPALVELU HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 37, 44, 45 (111) (210) T (220) Näkee ketkä pärjää (730) OSUUSKKUNTA UNELMANIA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 14, 16, 35 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALANTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 20, 24, 25, 27 (111) (210) T (220) (730) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) VERONMAKSAJAT (730) VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 41 (111) (210) T (220) DiCAPac (730) ARCTECHO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 9, 15

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) erace (730) ERACE SECURITY SOLUTIONS OY LTD, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) EK-RAKENTAJA OY, Piippola, Piippola, FI (511) 19, 37, 42 (111) (210) T (220) Ditelle (730) OY DITER-ELEKTRONIIKKA AB, Turku, Åbo, FI (511) 3, 10, 44 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY ELECTROLUX AB (2), Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41 (111) (210) T (220) Woltti (730) WOLTTI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37, 39, 41 (111) (210) T (220) ZYTYKE (730) EKORRE, JUHA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37, 41

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) JESTRON (730) JESTRON OY, Espoo, Esbo, FI (511) 7, 9, 37, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, oranssi, tummankeltainen, keltainen, vaaleankeltainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, orange, mörkgult, gult, ljusgult, svart och vitt. (511) 18, 22, 25 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, oranssi, tummankeltainen, keltainen, vaaleankeltainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, orange, mörkgult, gult, ljusgult, svart och vitt. (511) 18, 22, 25 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) (730) HARDFORD AKTIEBOLAG (PUBL), Malmö, Malmö, SE (740) Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB (511) 3 (111) (210) T (220) PRIVACY BY DESIGN

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 39 (111) (210) T (220) HYBRILIFT (730) MANTSINEN GROUP LTD OY, Liperi, Libelits, FI (511) 7, 37, 42 (111) (210) T (220) HYUNDAI ix55 (730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Soul, Seoul, KR (740) Lammi & Partners Oy (511) 12 (111) (210) T (220) HYUNDAI ix45 (730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Soul, Seoul, KR (740) Lammi & Partners Oy (511) 12 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI HYUNDAI ix35 (730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Soul, Seoul, KR (740) Lammi & Partners Oy (511) 12 (111) (210) T (220) SPINNY (730) HERMEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Fiilismittari (730) OY ACTIVEINSPIRE LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) CREOLINK (730) CREOWAVE OY, Oulunsalo, Uleåsalo, FI (511) 9, 38, 42

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FIRONE (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja kulta. - Märket utförs i svart, vitt och guld. (511) 29 (111) (210) T (220) GYLLDA (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Lady & Luffen's (730) SALMI, KIRSI KAARINA, Suolahti, Suolahti, FI (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) NiteJee (730) EXFORE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 18, 22, 25 (111) (210) T (220) (730) DEXTEC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (511) 1, 6 (111) (210) T (220) KahvaX

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HUTTUNEN, PEKKA, TOIMINIMEN PATENTTIPAJA HALTIJANA, Akaa, Akaa, FI (511) 6, 20, 21 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LAATUTUKKU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) PUNAINEN SONNI (730) RED BULL GMBH, Fuschl am See, Fuschl am See, AT (740) Seppo Laine Oy (511) 32, 33, 43 (111) (210) T (220) Blueberry Living (730) SATU HEINO OY, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 3, 4, 21

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Eripro (730) ERIPRO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 1 (111) (210) T (220) Proactum Platform (730) PROACTUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TEKROVI OY, Askola, Askola, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja harmaa. - Märket utförs i orange och grått. (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Silentum (730) SUOMEN JAHTI VARUSTE KY, Perniö, Bjärnå, FI (511) 13 (111) (210) T (220) (730) VITAFIN OY, Jomala, Jomala, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja sininen. - Märket utförs i grönt och blått. (511) 5 (111) (210) T (220) i30cw (730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Soul, Seoul, KR (740) Kolster Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) HYUNDAI i20

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Soul, Seoul, KR (740) Kolster Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) Arvot, asenteet ja ajankuva eli A3-tutkimus (730) A3 INTERACTION OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) FinnStone Sauna (730) MODUL TECH AB ÅKERLUND, Pedersöre, Pedersöre, FI (511) 19 (111) (210) T (220) (730) EXFORE OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja oranssi. - Märket utförs i blått och orange. (511) 35, 36, 42

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Just Being (730) JOKELAINEN, RIIKKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Xtrain (730) EDUTRAIN KY JUSSI LEINO, Vantaa, Vanda, FI (511) 41 (111) (210) T (220) ToppAqua (730) OY TOPPI AB, Espoo, Esbo, FI (511) 11, 17, 20 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DUENDE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) (320) (330) GB (310) GOT A LITTLE CAPTAIN IN YOU? (730) DIAGEO SCOTLAND LIMITED, Edinburgh, Edinburgh, GB (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) HYUNDAI i40 (730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Soul, Seoul, KR (740) Kolster Oy Ab (511) 12

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 16, 35 (111) (210) T (220) YAMAKE (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 38 (111) (210) T (220) SENIO -rivitanssi (730) VINBERG, KIRSI-MARJA, Espoo, Esbo, FI (511) 41

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SJ-TRADING OY, Kerava, Kervo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SJ-TRADING OY, Kerava, Kervo, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SIEPPI, PAULA HANNELE, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 16, 20, 41 (111) (210) T (220) (730) JFD PUMPS ROTORS OY, Anjalankoski, Anjalankoski, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 7, 37 (111) (210) T (220) TERWASAVU (730) HAAPALAHTI, TEUVO JUHANI, Oulunsalo, Oulunsalo, FI (511) 11, 19, 29, 32, 37, 42

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) askelta strategian implementointiin (730) J-IMPACT OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Sydän Ässät (730) FENNO NATURA OY/AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 31 (111) (210) T (220) (730) LEISHI FINLAND OY, Kouvola, Kouvola, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, ruskea ja keltainen. - Märket utförs i blått, vitt, brunt och gult. (511) 41, 43, 44

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Sydän Valtit (730) FENNO NATURA OY/AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 31 (111) (210) T (220) Lasten taidefestivaali Hippalot (730) HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) VIREAL OY, Pudasjärvi, Pudasjärvi, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VAISMAA, HARRI JUHANI, Lempäälä, Lembois, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 5 (111) (210) T (220) RULETTIHINTA (730) TAMETSI OSK, Raahe, Brahestad, FI (511) 4, 9, 35, 36 (111) (210) T (220) (730) TJ HOUSING PROFESSIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI, KORHONEN, EERO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 42 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MURSU (730) BASIC-FASHION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) Ullanunelma (730) SVENSK, ULLA, TOIMINIMEN ULLANUNELMA HALTIJANA, Kajaani, Kajana, FI (511) 8, 21, 25, 30 (111) (210) T (220) (730) AKETRA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 10 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Polyset (730) POLYTYPOS OY, Turku, Åbo, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) SAVONLINNAN SEUDUN LIIKUNTA RY, Savonlinna, Nyslott, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, musta, valkoinen, harmaa ja sinertävä. - Märket utförs i grönt, svart, vitt, grått och blåaktig. (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEVIN LUONTOKESKUS OY, Kittilä, Kittilä, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) OY TRIO TRADING AB (2), Kokkola, Karleby, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja harmaa. - Märket utförs i gult och grått. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Puhallusliiga

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TERMEX-ERISTE OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (511) 17, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) TREVOC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 9, 42 (111) (210) T (220) Serdico (730) CONTROTEL TECHNOLOGY OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 38, 42, 45 (111) (210) T (220) Aution Neule (730) M-L & A AUTIO KY, Alahärmä, Alahärmä, FI (511) 24, 25

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Rolla and Rolls (730) WEST CARE FINLAND OY, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 9, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, valkoinen ja musta. - Märket utförs i orange, vitt och svart. (511) 24, 25, 35 (111) (210) T (220) Maxxsafe (730) TELINEKATAJA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 37, 41

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Telinemaisemointi (730) TELINEKATAJA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 22, 35, 37 (111) (210) T (220) Maxsafe (730) TELINEKATAJA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 37, 41 (111) (210) T (220) Kataja MaxSafe (730) TELINEKATAJA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 37, 41 (111) (210) T (220) Telineakatemia (730) TELINEKATAJA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 37, 41

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) CHEN MING-TE, Taichung Hsien, Taichung Hsien, TW (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 25, 35 (111) (210) T (220) (730) CHEN MING-TE, Taichung Hsien, Taichung Hsien, TW (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 25, 35 (111) (210) T (220) XSAI (730) XTRACT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 35, 42

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ENERGIAKOMPASSI (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 9, 16, 28, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (591) Merkin värit ovat vihreä ja punainen. - Märket utförs i grönt och rött. (511) 9, 16, 28, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (591) Merkin värit ovat keltainen, vihreä ja punainen. - Märket utförs i gult, grönt och rött. (511) 9, 16, 28, 41, 42

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot