Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...28 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...33 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...34 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...36 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...60 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...63 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...64 Oikaisuja Rättelser...64 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...65 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...67

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) BLUE PETER (730) HELSINGFORS SEGELKLUBB RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 41, 43 (111) (210) T (220) kauppasuomi (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 16, 41

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) kauppa-suomi (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) LEK (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) MelodyGo (730) HIRVONEN, MAIJA-RIITTA, TOIMINIMEN ÄÄNIAVARA HALTIJANA, Liperi, Libelits, FI (511) 9, 16, 28, 41, 42 (111) (210) T (220) TEX

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PIRKAN LAATUPALVELU OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (740) Taisto Nieminen (511) 7, 8 (111) (210) T (220) TERRAMEX (730) PIRKAN LAATUPALVELU OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 7, 8 (111) (210) T (220) YUJU (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN KODINKONETUKKU OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 8, 9, 11 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN MATKATOIMISTO OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) BILAR (730) CLOETTA SVERIGE AB, Malmö, Malmö, SE (740) Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB (511) 30 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI PYSY UTELIAANA (730) DRAMAFORUM OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) CLOETTA SVERIGE AB, Malmö, Malmö, SE (740) Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB (511) 30 (111) (210) T (220) NICORETTE SAAVUTA JOTAIN SUURENMOISTA (730) MCNEIL AB, Helsingborg, Helsingborg, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 16, 38, 41, 44 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ÅLAND UNIQUE AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, punainen ja vihreä. - Märket utförs i grått, rött och grönt. (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) MAGLIS (730) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen am Rhein, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 35, 44 (111) (210) T (220) SEFFI (730) SPORT EQUIPMENT FINLAND OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 7, 11, 28 (111) (210) T (220) INNOVAATIOISTUNTO (730) DEVOI NETWORKS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 41, 45

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) INNOVATION SESSION (730) DEVOI NETWORKS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 41, 45 (111) (210) T (220) MAINOSTOIMISTO HELSINKI (730) MAINOSTOIMISTO HELSINKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) Suomi-seinä (730) KANGAS MEDIA & MARKETING OY, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) APTEEKKIVIESTI

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ORIOLA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) SAMEXCON OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 4, 6, 11, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 35 (111) (210) T (220) (730) GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, Hebei, Hebei, CN (740) Papula Oy (511) 3, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 25, 28 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 8, 9, 16, 21, 25, 26, 35 (111) (210) T (220) (730) AP SOLUTIONS OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 6, 9 (111) (210) T (220) ALAVUS IKKUNAT JA OVET (730) ALAVUS IKKUNAT OY, Alavus, Alavus, FI (511) 6, 19, 37

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) KOSKIPANIMO OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 32, 43 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KUOPION KLUBI OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 16, 39, 43 (111) (210) T (220) (730) BREVILLIER-URBAN & SACHS GMBH & CO KG, Wien, Wien, AT (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat keltainen, vihreä, musta, valkoinen ja beige. - Märket utförs i gult, grönt, svart, vitt och beige. (511) 16 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RANTA, MIKA, Lahti, Lahtis, FI (511) 25, 28 (111) (210) T (220) Puolustuslaitos Rommia (730) MOTHER'S MILK BEVERAGES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) (730) SEK LOYAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, vihreä, sininen, pinkki ja violetti. - Märket utförs i svart, grönt, blått, rosa och violett. (511) 35 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i mörkblått, vitt och svart. (511) 35 (111) (210) T (220) JUNKER (730) LILLBACKA POWERCO OY, Kauhava, Kauhava, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 29, 30, 31, 32, 43 (111) (210) T (220) (730) LILLBACKA POWERCO OY, Kauhava, Kauhava, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 29, 30, 31, 32, 43 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) POSTNORD LOGISTICS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 36, 38, 39 (111) (210) T (220) tietoturvakortti (730) RINNE, SAMI, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) vivus.fi (730) 4FINANCE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 36 (111) (210) T (220) Luxury Action

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HONKANEN, JANNE, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 39, 43 (111) (210) T (220) Puls, Puls Nutrition (730) PÖYHTÄRI, JONNE-EEMELI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 20, 21, 30, 35 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, vaaleansininen, vaaleanpunainen ja vihreä. - Märket utförs i vitt, svart, ljusblått, ljusrött och grönt. (511) 16, 20, 21, 30, 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat beige, musta, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i beige, svart, vitt och grönt. (511) 16, 20, 21, 29, 30, 31, 35 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SIEKKINEN, MERJA, Nakkila, Nakkila, FI (511) 39, 43 (111) (210) T (220) (730) FINLAND FITNESS GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) TATU JA PATU (730) HAVUKAINEN, AINO-MARIA, Sastamala, Sastamala, FI, TOIVONEN, SAMI HARR PETTERI, Sastamala, Sastamala, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 9, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 41

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) sauna-timo (730) JÄRVELÄINEN, PASI, Järvenpää, Träskända, FI (511) 20, 32 (641) Kantahakemus numero T stamansökan nummer T (111) (210) T (220) McDanze (730) GEITEL, TEA MARGARETA, Järvenpää, Träskända, FI, MCGLYNN, SUSANNA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Feru (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PARITILIT OY, Lohja, Lojo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) Greenhousing (730) GREEN HOUSE EFFECT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31, 42, 44 (111) (210) T (220) iholla (730) NOVARTIS FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (511) 44 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SÄRKINIEMI, EMILIA KAARINA, Lahti, Lahtis, FI (511) 36 (111) (210) T (220) Suomen liikuttavin päiväkoti (730) SEINÄJOKI ACTIVITY PARK OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Amandan (730) VAPAAVALTA, PANU, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 10, 11 (111) (210) T (220) TIKAPUU

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TIKAPUU GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 35, 36, 42, 45 (111) (210) T (220) HURJA-KAARLO (730) KOLU, SIRI, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 9, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 41 (111) (210) T (220) ME ROSVOLAT (730) KOLU, SIRI, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 9, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 41 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SKAFUURI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat syvänsininen ja valkoinen. - Märket utförs i djupblått och vitt. (511) 39 (111) (210) T (220) Biffi (730) ANDELSLAGET NÄRPES GRÖNSAKER, Närpiö, Närpes, FI (511) 31 (111) (210) T (220) #snäxi (730) ANDELSLAGET NÄRPES GRÖNSAKER, Närpiö, Närpes, FI (511) 31 (111) (210) T (220) Närpiano, Narpiano (730) ANDELSLAGET NÄRPES GRÖNSAKER, Närpiö, Närpes, FI (511) 31 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Agricola-leivos (730) SUOMEN PIPLIASEURA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) FLAIRLINE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 24 (111) (210) T (220) (730) RAUHANKASVATUSINSTITUUTTI RKI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä ja ruskea. - Märket utförs i ljusgrönt och brunt. (511) 41

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, kullankeltainen ja ruskea. - Märket utförs i ljusblått, guldgult och brunt. (511) 3, 5 (111) (210) T (220) HEALTHBERRY (730) DOVE, REETTA EMILII, Pori, Björneborg, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Lotto24 (730) LOTTO24 APS, Aalborg, Aalborg, DK (740) Seppo Laine Oy (511) 8, 15 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Torni (730) REVCON OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 20731, 23829, 44260, 45756, 46909, 60888, 99596, , , , , (730) SIKA AG, Baar, Baar, CH (111) 29027, 29163, 29614, 32209, 46476, 50569, 51861, 68448, 72911, 77825, 79996, 93698, 94069, 94070, 95391, 96784, 98471, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS FINLAND AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (111) (730) PMC ORGANOMETALLIX, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) ZOETIS WHC 2 LLC, Delaware, Delaware, US (111) 48268, (730) CHEMTURA CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) 56277, 60816, 67089, 71938, 72136, 72474, 81629, 87841, , , , (730) COATINGS FOREIGN IP CO LLC, Delaware, Delaware, US

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) 67509, 78164, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) SOREMARTEC S.A., Findel, Findel, LU (111) (730) BOARDS & MORE HOLDING GMBH, Oberhaching, Oberhaching, DE (111) , , , , , (730) SAINT-GOBAIN ECOPHON AB, Hyllinge, Hyllinge, SE (111) , (730) AGENTUR ARNE & MIRJA HOLMBERG OY (3), Naantali, Nådendal, FI (111) , , , (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) AUSTRIA TABAK GMBH (2), Wien, Wien, AT (111) (730) WHEELABRATOR GROUP GMBH, Metelen, Metelen, DE (111) (730) ALERE NORTH AMERICA, LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) EYCO DIREKT ANSTALT, Triesen, Triesen, LI (111) (730) SUXEE CONSULTING OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (111) (730) UNILEVER FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) DESIGN LÄMPÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HANKKIJA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CGI SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ERICSSON-LG ENTERPRISE CO., LTD, Gyeonggi-do, Gyeonggi-do, KR (111) (730) BUSINESS NAVIGATOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , (730) LAATTAPISTE OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) INNOVA HENKILÖSTÖRAHASTO- JA ELÄKEPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SVENSKA RESEGRUPPEN AB, Uppsala, Uppsala, SE (111) (730) BROWDER COMMERCIAL INC., Tortola, Tortola, VG (111) (730) ONNIBUS.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CODEMILL OY, Kajaani, Kajana, FI

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) 20731, 23829, 44260, 45756, 46909, 60888, 99596, , , , , (730) SIKA AG, Baar, Baar, CH (111) 29027, 29163, 29614, 32209, 46476, 50569, 51861, 68448, 72911, 77825, 79996, 93698, 94069, 94070, 95391, 96784, 98471, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS FINLAND AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (111) (730) PMC ORGANOMETALLIX, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) ZOETIS WHC 2 LLC, Delaware, Delaware, US (111) 48268, (730) CHEMTURA CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) 56277, 60816, 67089, 71938, 72136, 72474, 81629, 87841, , , , (730) COATINGS FOREIGN IP CO LLC, Delaware, Delaware, US (111) 67509, 78164, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) SOREMARTEC S.A., Findel, Findel, LU (111) (730) BOARDS & MORE HOLDING GMBH, Oberhaching, Oberhaching, DE (111) , , , , , (730) SAINT-GOBAIN ECOPHON AB, Hyllinge, Hyllinge, SE

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , (730) AGENTUR ARNE & MIRJA HOLMBERG OY (3), Naantali, Nådendal, FI (111) , , , (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) AUSTRIA TABAK GMBH (2), Wien, Wien, AT (111) (730) WHEELABRATOR GROUP GMBH, Metelen, Metelen, DE (111) (730) ALERE NORTH AMERICA, LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) EYCO DIREKT ANSTALT, Triesen, Triesen, LI (111) (730) SUXEE CONSULTING OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (111) (730) UNILEVER FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) DESIGN LÄMPÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HANKKIJA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CGI SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) ERICSSON-LG ENTERPRISE CO., LTD, Gyeonggi-do, Gyeonggi-do, KR (111) (730) BUSINESS NAVIGATOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , (730) LAATTAPISTE OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) INNOVA HENKILÖSTÖRAHASTO- JA ELÄKEPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SVENSKA RESEGRUPPEN AB, Uppsala, Uppsala, SE (111) (730) BROWDER COMMERCIAL INC., Tortola, Tortola, VG (111) (730) ONNIBUS.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CODEMILL OY, Kajaani, Kajana, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 34 REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) TERGAN DERI ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Bayrampasa/Istanbul, Bayrampasa/Istanbul, TR (511) 35 NCL(9) (111) (151) (320) (330) US (310) FIND YOURSELF HERE (730) CALIFORNIA TRAVEL AND TOURISM COMMISSION, Kalifornia, Kalifornien, US (511) 22, 35 NCL(9)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) US (310) (730) CALIFORNIA TRAVEL AND TOURISM COMMISSION, Kalifornia, Kalifornien, US (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 22, 35 NCL(9) (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) SAINT TROPEZ AF 1993 A/S, Hellebæk, Hellebæk, DK (511) 18, 25, 35 NCL(9) (111) (151) ESTELADO (730) MIGUEL TORRES, S.A., Vilafranca del Penedes (Barcelona), Vilafranca del Penedes (Barcelona), ES (511) 33 NCL(9)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "EKSPOSERVIS", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat tummanpunainen ja viininpunainen. - Märket utförs i mörkrött och vinrött. (511) 32, 33, 35 NCL(9) (111) (151) IMAKREBIN (730) ALVOGEN PHARMA TRAIDING EUROPE EOOD, Sofia, Sofia, BG (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SPÄNI ZENTRALE HAUSTECHNIK AG, Steinen, Steinen, CH (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 7, 11, 37 (111) (151) (320) (330) NO (310) LA TABLE (730) TIL BORDS AS, Bergen, Bergen, NO (511) 8, 21 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) EUROGARDEN NV, Tienen, Tienen, BE (511) 16, 35 (111) (151) (320) (330) DE (310) /18

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SCHMACK, GERTRUD, Potsdam, Potsdam, DE (511) 18, 33 (111) (151) (320) (330) BG (310) VICTORY (730) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING", Sofia, Sofia, BG (511) 34 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) JOINT-STOCK COMPANY "MUSIC ONE", Moskova, Moskva, RU (554) Rekisteröinti muodostuu tyylitellystä pallosta, joka pyörii vasemmalta oikealle. Kirjaimet RU ovat toisella puolen palloa ja vastakkaisella puolella kirjaimet TV. - Registreringen berör en stiliserad boll, som roterar från vänster till höger. Bokstäverna RU är på den ena sidan och bokstäverna TV på den andra. (591) Merkin värit ovat vaaleanharmaa, valkoinen, pinkki, vaaleanpinkki, tummanpinkki, liila, tummanliila, purppura, karmiininpunainen ja musta. - Märket utförs i ljusgrått, vitt, rosa, ljusrosa, mörkrosa, lila, mörklila, purpur, karminrött och svart. (511) 35, 38, 41

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "AV 808", Pietari, Sankt Petersburg, RU (511) 9 (111) (151) REDengine (730) CD PROJEKT S. A., Varsova, Warszawa, PL (511) 9, 42 (111) (151) (730) SYNSAM SERVICE AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 5 (111) (151) (320) (330) IS (310) 2997/2012

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjordur, Hafnarfjordur, IS (591) Merkin värit ovat vihreä ja sininen. - Märket utförs i grönt och blått. (511) 1, 3, 5, 41, 42 (111) (151) (730) VOYAG TURIZM OTELCILIK ISLETMESI VE INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, Kadiköy-Istanbul, Kadiköy-Istanbul, TR (511) 39, 41, 43 (111) (151) (320) (330) NO (310)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSE HOLDING AS, Oslo, Oslo, NO (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 25, 35, 41, 44 (111) (151) (320) (330) IT (310) FI/2012/C/ (730) NR S.R.L., Firenze, Florens, IT (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /35

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HAGEBAU HANDELSGESELLSCHAFT FÜR BAUSTOFFE MBH & CO. KG, Soltau, Soltau, DE (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, rött och vitt. (511) 35 (111) (151) (320) (330) DE (310) /32 ICOLA (730) CHRISTOPHER MÜNCHHOFF, Heidelberg, Heidelberg, DE (511) 32 (111) (151) xsocial (730) X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A., Varsova, Warszawa, PL (511) 36, 41 (111) (151)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUZHOU SHOWON ARTS EMBROIDERY CRAFT CO., LTD., Jiangsu, Jiangsu, CN (511) 24 (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU LIQUID MAKER, Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod, RU (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on LIKVID MEYKER. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är LIKVID MEYKER. (591) Merkin värit ovat valkoinen, oranssi ja sininen. - Märket utförs i vitt, orange och blått. (511) 1, 2, 3, 4 (111) (151)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i ljusblått, blått och vitt. (511) 1, 4, 6, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 39, 41 (111) (151) (730) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, sininen, valkoinen, punainen, harmaa ja musta. - Märket utförs i ljusblått, blått, vitt, rött, grått och svart. (511) 1, 4, 6, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 39, 41 (111) (151)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) Merkin värit ovat vaaleansininen ja valkoinen. - Märket utförs i ljusblått och vitt. (511) 1, 4, 6, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 39, 41 (111) (151) (320) (330) US (310) 85/ (730) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (591) Merkin värit ovat musta ja kulta. - Märket utförs i svart och guld. (511) 33

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) KIM, SO HEE, Soul, Seoul, KR (511) 3, 18, 21, 25, 35 (111) (151) (730) KIM, SO HEE, Soul, Seoul, KR (511) 3, 18, 21, 25, 35 (111) (151) (320) (330) CH (310)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MICRO-MACINAZIONE SA, Molinazzo di Monteggio, Molinazzo di Monteggio, CH (511) 5, 7, 40 (111) (151) (730) KIM, SO HEE, Soul, Seoul, KR (511) 3, 18, 25, 35 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) OBSCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTYOU "MIKSOLOGIST", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta ja punainen. - Märket utförs i vitt, svart och rött. (511) 32, 33 (111) (151) (320) (330) NO (310)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DERMANOR AS, Billingstad, Billingstad, NO (511) 3, 5, 35 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 (730) GUSTAV BERNING GMBH & CO. KG, Georgsmarienhütte, Georgsmarienhütte, DE (591) Merkin värit ovat vaaleanharmaa, harmaa ja tummanharmaa. - Märket utförs i ljusgrått, grått och mörkgrått. (511) 30 (111) (151) (320) (330) FR (310) 13/ NUJAVIC (730) SANOFI (3), Pariisi, Paris, FR (511) 5

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) NORSKE FRISØRARTIKLER ENGROS AS, Bergen, Bergen, NO (511) 3, 44 (111) (151) (730) FUJIAN ANXI QISHAN WEIYINMINGCHA YOUXIANGONGSI., QuanZhou City, Fujian Province, QuanZhou City, Fujian Province, CN (511) 30 (111) (151) (320) (330) IS (310) 766/2013 KALIDREN (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjordur, Hafnarfjordur, IS (511) 5

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 (730) GUSTAV BERNING GMBH & CO. KG, Georgsmarienhütte, Georgsmarienhütte, DE (591) Merkin värit ovat vaaleanharmaa, harmaa ja tummanharmaa. - Märket utförs i ljusgrått, grått och märkgrått. (511) 30 (111) (151) TopLiner (730) COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, Puteaux, Puteaux, FR (511) 36 (111) (151) (320) (330) FR (310)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning CARTE NOIRE FIRE & ICE ROASTING (730) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY S.A.S., Velizy Villacoublay, Velizy Villacoublay, FR (511) 30 (111) (151) (320) (330) IT (310) PD2013C (730) SAFILO - SOCIETA AZIONARIA FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A. (2), Pieve di Cadore, (Belluno), Pieve di Cadore, (Belluno), IT (511) 9 (111) (151) (730) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTIYOU "URALSPETSMASH", Chelyabinskaya obl., Chelyabinskaya obl., RU (561) Merkin translitteraatio on FERMER. - Translitteration av märket är FERMER. (511) 7, 8 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2013/07145

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CAY ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ, Rize, Rize, TR (591) Merkin värit ovat tummanvihreä, punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i mörkgrönt, rött, vitt och svart. (511) 30 (111) (151) (730) KIM, SO HEE, Soul, Seoul, KR (511) 3, 18, 25, 35 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) QINGDAO GENCO INDUSTRIAL GROUP CO., LTD, Shandong Province, Shandong Province, CN (511) 12

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) EXPO 2020 IZMIR YÖNLENDIRME KURULU, Alsancak Izmir, Alsancak Izmir, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 16, 35, 41 (111) (151) (730) MEI KO LONG METALLIC PRODUCTS (CHINA) CO., LTD., Jiangsu Province, Jiangsu Province, CN (511) 20 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/01306 ibreath (730) TOMAS LENZ, Örebro, Örebro, SE (511) 9

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) CÔTE (730) COTE RESTAURANTS LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 43 (111) (151) (730) PETLAS LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Kirsehir, Kirsehir, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 12 (111) (151) LATRAX (730) TRAXXAS LP, Texas, Texas, US (511) 28 (111) (151) (730) MAXIM'S LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 25

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) LGL FRANCE, Mions, Mions, FR (511) 11 (111) (151) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (511) 9 (111) (151) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (511) 1

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) SEKEROGULLARI KONFEKSIYON SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Eminönü - Istanbul, Eminönü - Istanbul, TR (511) 25 NCL(8) (111) (151) PERIDOR (730) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Monheim am Rhein, Monheim am Rhein, DE (511) 1, 5 NCL(8) (111) (151) HIPERESIN (730) CHEMISOL ITALIA S.R.L., Castellanza (Varese), Castellanza (Varese), IT (511) 1, 17 NCL(8) (111) (151)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DECATHLON, Villeneuve d'ascq, Villeneuve d'ascq, FR (511) 14, 21 NCL(8) (111) (151) (730) BBK DAIRY EXPORT AG, Zug, Zug, CH (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on BIBIKOL. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är BIBIKOL. (511) 5, 29 NCL(8) (111) (151) (730) BBK DAIRY EXPORT AG, Zug, Zug, CH (561) Merkissä olevan kreikkalaisen sanan translitteraatio on AMALTEYA. - Translitteration av det grekiska ordet i märket är AMALTEYA. (511) 29 NCL(8) (111) (151)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MODA TEKSTIL KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 35 NCL(9) KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) , , , , , , , , , , (730) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Monheim am Rhein, Monheim am Rhein, DE (111) (730) SKIP AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (B), , , , , , , (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) ELK MARKEN GMBH, Schrems, Schrems, AT (111) , , (730) NORDIC IMMUNOLOGICAL LABORATORIES B.V., Susteren, Susteren, NL

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , , (730) STRELLSON AG, Kreuzlingen, Kreuzlingen, CH (111) (730) RUGMARK FOUNDATION INDIA, New Delhi, New Delhi, IN (111) (730) WARREN RUPP, INC., Delaware, Delaware, US (111) , (730) NORDEON B.V., Utrecht, Utrecht, NL (111) (730) JWVDB HOLDING B.V., Nijverdal, Nijverdal, NL (111) (730) AAP JOINTS GMBH, Berliini, Berlin, DE (111) (730) FÜR SIE HANDELSGENOSSENSCHAFT EG, FOOD- NON FOOD, Köln, Köln, DE (111) (730) EIGHTEEN SOUND S.R.L., Reggio Emilia, Reggio Emilia, IT (111) (730) BORGWARD TRADEMARK HOLDINGS GMBH, Stuttgart, Stuttgart, DE (111) , (730) VIVALAVIDA AB, Sundbyberg, Sundbyberg, SE (111) , (730) SOTRALENTZ, Drulingen, Drulingen, FR

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) ASSMANN HOLDING GMBH, Lüdenscheid, Lüdenscheid, DE (111) (730) MIFA MITTELDEUTSCHE FAHRRADWERKE AG, Sangerhausen, Sangerhausen, DE (111) (A) (730) BEMIS LTD., Lancashire, Lancashire, GB (111) (730) SHENZHEN SUNELL TECHNOLOGY CORPORATION, Shenzhen, Shenzhen, CN (111) (730) TREK BICYCLE, CORP., Wisconsin, Wisconsin, US (111) , (730) HUSQVARNA AKTIEBOLAG, Huskvarna, Huskvarna, SE (111) (730) FUZHOU TOPBI FASHION CORP., LTD., Fujian, Fujian, CN (111) (730) IWT INSTITUT FÜR WERKSTOFFTECHNOLOGIE AG, Wallisellen, Wallisellen, CH (111) (730) NEPTUNUS HOLDING B.V., Kessel, Kessel, NL (111) (730) FERALCO AB, Helsingborg, Helsingborg, SE (111) (730) SUNWOOD HOLDING GROUP CO., LTD., Zhejiang Province, Zhejiang Province, CN

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , (730) BORMIOLI ROCCO S.P.A., Fidenza, Fidenza, IT (111) (730) DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (111) (730) GEORG FISCHER AUTOMOTIVE AG, Schaffhausen, Schaffhausen, CH (111) , , (730) SERTRANS HOLDING ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (111) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOCT'U "IEK HOLDING", Podolsk, Moscovskaya oblast', Podolsk, Moscovskaya oblast', RU (111) , (730) FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND GMBH, Bad Homburg, Bad Homburg, DE (111) (730) LUCART SPA, Porcari, Porcari, IT KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111) OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 8/2014: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 8/2014: Kansainvälinen rekisteröinti nro on kuulutettu erehdyksessä. Internationella registreringen nr har kungjorts av misstag.

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa seuraavat laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo on perustettu Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 6. päivänä kesäkuuta Luettelomerkintä on voimassa viisi vuotta hyväksymispäivästä lukien, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa. Luetteloon hyväksyttyä tavaramerkkiä vastaan ei voi tehdä väitettä. Kuka tahansa voi vaatia tavaramerkkiä poistettavaksi luettelosta. Poistamista varten virastoon tulee toimittaa ilmoitus tavaramerkistä, joka halutaan poistettavaksi sekä ne syyt ja perustelut, miksi poistaminen tulisi tehdä. Luettelosta poistamispyyntö on maksullinen. Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken: Patent- och registerstyrelsen kungör följande varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken. Förteckningen över väl kända varumärken har inrättats av Patent- och registerstyrelsen genom ett beslut den 6 juni Anteckningen i förteckningen är i kraft i fem år räknat från dagen för godkännande varefter det är möjligt att ansöka om förnyelse. En invändning kan inte göras mot ett varumärke som har tagits upp i förteckningen. Vem som helst kan begära att ett varumärke skall strykas från förteckningen. För detta ändamål skall en anmälan om sådant varumärke lämnas in till ämbetsverket samt skäl och motivering anges varför märket borde strykas. Begäran om strykning från förteckningen är avgiftsbelagd. Merkin numero Märkets nummer L Hyväksymispäivä Voimassaolo päättyy Giltighet upphör Hakemispäivä Ingivandedatum Tavaramerkki Varumärke

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Väriselitys Färgbeskrivning Merkin värit ovat tummansininen ja vaaleansininen. Märket är utfört i mörkblå och ljusblå. Haltija Innehavare Suomen Terveystalo Oy Asiamies Ombud Roschier Brands Asianajotoimisto Oy Kohderyhmä Målgrupp Ei rajattu Ej begränsad Tavarat/palvelut Varor/tjänster Luokka 44: Lääkinnälliset palvelut, terveydenhoitopalvelut ja lääketieteellinen neuvonta ihmisille.

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus VÄISÄNEN, PERTTI OLAVILLE, Espoo, sen johdosta, että VÄISÄNEN, PERTTI OLAVIN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus TIMO MÄKELÄLLE, Helsinki, sen johdosta, että TIMO MÄKELÄN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus DEAN BUNCICILLE, Espoo, sen johdosta, että DEAN BUNCICILLE tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus TEEMU LEPPÄLÄLLE, Helsinki, sen johdosta, että TEEMU LEPPÄLÄN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Kari Juusela Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus MATTI RAINIOLLE, Tampere, sen johdosta, että MATTI RAINION tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus TUUKKA SAIMENILLE, Helsinki, sen johdosta, että TUUKKA SAIMENIN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Kari Juusela

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot