Kymppi-Moni hanke Vantaalla:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymppi-Moni hanke Vantaalla:"

Transkriptio

1 Kymppi-Moni hanke Vantaalla: Tavoitteena paikkatietojen monipuolinen hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa HSY:n paikkatietoseminaari Ari Jaakola ja Tomi Henriksson maankäytön ja ympäristön toimiala

2 Esityksen rakenne 2010: : Mikä Kymppi-Moni? 2. Kymppi-Moni hanke Vantaalla: maankäytön toteuttamisen ohjelmointi Kaavavarannot Asuntorakentamisennuste Väestöennuste Palveluverkon ja kuntatekniikan suunnittelu 3. Menetelmän hyödyntäminen Vantaalla: esimerkki 4. Toteuttamisen ohjelmoinnin tilanne Vantaalla Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

3 2010: : Mikä Kymppi-Moni? Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

4 Kymppi-Moni -hanke Jyväskylän kaupungin ja Tampereen teknillisen yliopiston (Tekes-rahoitteinen) yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää tehokkaita paikkatietopohjaisia menetelmiä maankäytön suunnittelun tueksi. Tähtää erityisesti tonttituotannon ja palveluverkkojen yhteensovittamiseen Taustalla Jyväskylässä käytössä oleva suunnittelumenetelmä Kymppi R ja sitä tukeva tiedonhallintajärjestelmä Mukana Helsinki, Hyvinkää, Joensuu, Oulu, Tampere, Vantaa sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Toimintaperiaate: Opitaan toisiltamme hyviä käytäntöjä ja etsitään uusia soveltamistapoja

5 Palveluverkon lähtötietojen ja muutosten hallintamenetelmä, esimerkkinä Jyväskylän malli Lähde: Anna Isopoussu

6 2010: : Kymppi-Moni hanke Vantaalla: Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

7 Kymppi-Moni Vantaalla: Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi Vantaalla on valmisteltu maankäytön toteuttamisen ohjelmointiin tähtäävää tiedonhallintajärjestelmää vuodesta 2008 alkaen. Tavoitteena on antaa kokonaiskuva kaupungin yhdyskuntarakennetta ja ympäristöä muuttavista toimenpiteistä ja varmistaa, että kaavoitus, maapolitiikka sekä rakentaminen toteuttavat kaupungin strategiaa samansuuntaisesti. antaa tarkempaa tietoa siitä mihin jatkosuunnittelun resurssit on kohdennettava ja ennen kaikkea milloin. Toteuttamisen ohjelmointi palvelee kaavoitusohjelman, rakentamisennusteen ja väestöennusteen laatimista sekä palveluverkon suunnittelua, kuntatekniikan rakentamisen ohjelmointia sekä maanhankintaa ja tontinluovutusta. Toteuttamisen ohjelmoinnilla pyritään toimialojen yhteistyön tehostamiseen ja tulevaisuuden ennakointiin maankäytön hankkeissa ja palveluverkon suunnittelussa. Tavoitteena on, että kaikilla toimialoilla on helppo pääsy ajantasaisiin tietokantoihin.

8 Paikkatiedon näkökulmasta keskeistä mm.: Nykytilanteen rinnalla pyritään kuvaamaan myös tulevaa kaupunkirakennetta (tai vaihtoehtoja) mahdollisimman realistisesti Hajanaisesta hallintokuntien sisäisestä tiedosta tiedon jakamiseen kaupunkisuunnittelulle yhteinen tietopohja Nykytila (2012) Toteuttamisen ohjelmointi varannot ja valinnat + kasvun hallinta uudet asunnot uudet työpaikat uudet palvelut uudet kaupat ja ostoskeskukset uudet tiet ja kadut uudet joukkoliikennereitit jne = VE1 VE2 Tulevaisuus

9 VISIOINTI VANTAAN KEHITTÄMISEN OHJELMATYÖ MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET INVESTOINTIOHJELMA JA KÄYTTÖTALOUS SEURANTA MTO tiedonhallintajärjestelmän viitekehys Vantaalla YLEISKAAVAT JA ASEMAKAAVAT: aluevaraukset, liikenneverkko, tekninen huolto, melu, pohjavedet Aluevaraukset ja kaavavarannot ASUMINEN ELINKEINOT JA KAUPPA PALVELUT VIRKISTYS JA SUOJELU LIIKENNE JA KUNTATEKNIIKKA ILMASTOSTRATEGIA JA YHDYSKUNTARAKENTEEN EHEYTTÄMINEN VANTAAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA (VTS) VANTAAN KILPAILUKYKY Asunto-ohjelma (toimenpiteitä myös muihin lohkoihin) Elinkeinopoliittiset tavoitteet ja alueiden profilointi Palveluverkkoselvitykset Liikuntapaikkasuunnitelma Viheralueohjelma Luonnonsuojelualueiden tot.ohj. Rak.historialliset inventoinnit HLJ Joukkoliikenne Kuntatekniikan rakentamisohjelma Hulevesiohjelma THe

10 Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi, tiedonhallintajärjestelmä Esimerkkinä asuminen ja palvelut 1. Asumisen kaavavarannot Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2. Asuntorakentamisen ennuste Arvaus tulevasta asuntorakentamisesta kaupunginosittain 3. Väestöennuste Arvaus tulevasta väestökehityksestä kaupunginosittain 4.a Palveluverkon nykytilanne ja suunnitelmat + palveluiden tuottamistapojen muutoksista aiheutuvat vaikutukset - päivähoito, peruskoulut 4.b Kuntatekniikka, nykytilanne ja suunnitelmat 4.c) Palvelutilat, nykytilanne ja suunnitelmat Tomi Henriksson ja Ari Jaakola, Nykytila Vireillä olevat Tulevaisuus asemakaavavaranto nykyiset asuntoalueet nykyiset palveluverkon toimipisteet olevat tiet, kadut ja muu infra olevat rakennukset vireillä olevat asemakaavat suunnittelussa pitkällä olevat uudet alueet ja täydennysrakentaminen palveluverkon investoinnit ja karsinta katusuunnitelmat, infrasuunnitelmat peruskorjaukset, uudet rakennukset yleiskaavavaranto + yleiskaavan uudet asuntoalueet ja täydennyskohteet + yleis- ja asemakaavavaranto (uudet toimipisteet) + yleis- ja asemakaavojen liikenneverkko + yleis- ja asemakaavojen Y- varaukset +

11 Yleiskaavavaranto: ylläpitosovellus MapInfo Kohteet kartalla

12 Yleiskaavavaranto: ylläpitosovellus MapInfo Arvio mitoituksesta Arvio ajoituksesta

13 Asuntorakentamisen mahdollisuudet? Yleis- ja asemakaavavarannot 2010 Asuminen: noin 4,6 milj. k-m² ( asuntoa) (kerrostalot: 1,7 milj. k-m², pientalot 2,9 milj. k-m²) Työpaikat: noin 11 milj. k-m² 2010: : : : Korso Kivistö Lentokenttä Koivukylä Tikkurila Martinlaakso Pakkala Tammisto Hakunila Myyrmäki Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson Länsimäki

14 2. Asuntorakentamisennuste Vantaan asuntorakentamisennuste vuosille Työryhmä: Hannu Kyttälä, Tuula Hurme, Reijo Sandberg, Tomi Henriksson Viimeksi muokattu/päivitetty: /THe Vantaa talotyyppi Yhteensä yhteensä k-m² omakoti rivitalo kerrostalo yhteensä Vantaa talotyyppi Yhteensä yhteensä omakoti asuntoja (kpl) rivitalo kerrostalo yhteensä Pientaloprosentti Vantaa omakoti-/paritalo 17 % kpl rivitalo 16 % kpl kerrostalo 67 % kpl k-m Hakunila Korso Koivukylä Tikkurila Aviapolis Kivistö Myyrmäki Yhteensä : asuntoa Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

15 Asuntorakentamisennuste k-m² Korso k-m² Kivistö Kivistö 2011: : k-m² Myyrmäki k-m² Koivukylä Aviapolis k-m² Tikkurila Tikkurila k-m² k-m² Hakunila Kerrostalo Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson Rivitalo 15 Omakotitalo

16 3. Väestöennuste kaupunginosittain Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

17 Päivähoitoikäiset (0-6 v.) Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

18 4.a Palveluverkon nykytilanne ja suunnitelmat ? Päivähoito

19 2010: : Menetelmän hyödyntäminen: Asuntorakentaminen vs. palveluverkon kapasiteetti esimerkkinä Myyrmäen suuralue ja päivähoito Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

20 Asuntorakentamisen ennuste Myyrmäki 2010: : ok- ja paritalot rivitalot kerrostalot k-m Myyrmäki omakoti-/paritalo 15 % 501 kpl rivitalo 14 % 445 kpl kerrostalo 71 % kpl Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson 20 Yhteensä : asuntoa

21 Päivähoidon kapasiteettitarkastelu Palveluverkon kapasiteetti Myyrmäen suuralue / Päivähoito Päivähoidon laskennallinen mahtuvuustarkastelu: Myyrmäen suuralue Palveluverkon kapasiteetti? % osuus 0-6 -vuotiaat 0-6 -vuotiaat Myyrmäen suuralue % osuus Kunnan paikat??????????? Yksityiset paikat??????????? Päiväkotipaikat yht.??????????? Paikkojen tarve??????????? Päivähoidon toimipiste Hoitopaikat Ryhmiä Huomioita Ojahaka 40????? 2????? Simpukka???????????? ympärivuorokautinen Jönsas???????????? Patotie???????????? Myyrilä???? tilasta luovutaan 2015 (TS09)

22 2010: : Toteuttamisen ohjelmoinnin tilanne Vantaalla Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

23 Toteuttamisen ohjelmoinnin tilanne Vantaalla maankäytön paikkatietokannat lähes valmiit - asuntorakentamisen varannot ja ennuste, 10 v. - työpaikkarakentamisen varannot - viheraluetietokanta (valmis) ja rakentamisohjelma (kesken) - kuntatekniikan rakentamisohjelma, 10 v. (kesken) väestöennuste on paikkatietona kaupunginosittain (10 v.) palveluverkon tietokantojen ensimmäiset versiot on tehty palveluverkon kapasiteettitiedon tuominen ohjelmointiin aloitettu esim. päivähoito ja koulut raportointia päätöksentekijöille kehitetään - Karttoja taulukoiden jatkeeksi

24 Keskeisiä kysymyksiä maankäytön ja palveluverkon yhteensovittamisessa mm. Mikä on rakentamisen vaikutus väestöpohjaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Kuka vastaa kokonaisuudesta ja miten?? Kaavasta aiheutuvat yhdyskuntatekniset kustannukset, toteuttamiskelpoisuus? Onko palveluille riittävästi asemakaavoitettuja tontteja? Mikä olisi optimaalinen aika rakentaa suhteessa oleviin palveluihin?? Onko tukeutuminen olevaan palveluverkkoon mahdollista vai tarvitaanko uusia palveluinvestointeja? Kannattaako olemassa olevia palvelutiloja korjata vai rakentaa uusia monikäyttöisiä rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin?

25 2010: : Summa summarum: Tiedonhallintajärjestelmä valmistumassa käyttöön, jatkossa huomio muutosten hallintaan ja tietojen hyödyntämiseen siihen liittyvässä päätöksenteossa Kiitos! Vantaan kaupunki, Tomi Henriksson

Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia

Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Tampere 4.12.2012 Leena Rossi Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: Jyväskylän paikkatietopohjainen Kymppi R menetelmä herättänyt

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa

Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa YT kehitysprojektin tuotokset ja uudet menetelmäideat Anna Isopoussu, Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla. SKTY Jyväskylä 17.05.2013 Henry Westlin

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla. SKTY Jyväskylä 17.05.2013 Henry Westlin Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla SKTY Jyväskylä 17.05.2013 Henry Westlin kylpylätekniikka, lentoasemat, terveystarkastus kiinteistöjen hallinta ja ylläpito, nimistötyö,

Lisätiedot

Kymppi R 2012 ohjelma

Kymppi R 2012 ohjelma Kymppi R 2012 ohjelma Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2022 Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Jyväskylän kaupunki 1 2.5.2012 Kymppi R 2012 ohjelman sisältö 1. Kymppi R ohjelman tavoitteet 1. Kymppi R

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ

PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 1.1. Järjestelmän luonti... 4 1.2. Lähtötilanne... 4 1.3. Kytkentä kuntastrategiaan ja muihin hankkeisiin...

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 15.2.2012 täydennetty 28.2.2012 Riikka Henriksson, talous- ja suunnittelukeskus Jussi

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Joni Heikkola (Kaupunkisuunnittelu, yleiskaavasuunnittelija) Helsingin Sanomat

Lisätiedot

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Alustava luonnos 8.11.2010 1 2 Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Toteuttamisohjelman toimitus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Merja Tyynismaa ja Minna Seppänen Valokuvat: Minna Seppänen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Aiesopimussihteeristö 25.4.2014 1 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen 2012-2015 seuranta Seurattavat aihealueet Asuntotuotanto

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Toukokuu 2015 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

Rahastot 2014-2017. Rahastot 2014-2017

Rahastot 2014-2017. Rahastot 2014-2017 Rahastot 2014-2017 Asuntolainarahasto... 186 Marja-vantaan ja keskusten kehittämisrahasto... 188 Sosiaalinen luototus... 191 Vahinkorahasto... 192 Rahastojen yhdistetty tuloslaskelma... 193 Rahastojen

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2013 2015 Seurantaraportti Seutuhallitus, 23.4.2014 Valtion ja kuntien seurantakokous, 6.5.2014 1 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa

Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa Tampereen teknillinen yliopisto Sari Pelttari Rakennusalan tietotekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119)

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) 20.5.2013 Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 3 (119) TIIVISTELMÄ Kontiolahden kunnan johtoryhmä on nähnyt tarpeelliseksi selvittää

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot