Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi"

Transkriptio

1 Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto Esitelmän pitäjän nimi Riikka Henriksson, talous- ja suunnittelukeskus Jussi Mäkinen, kaupunkisuunnitteluvirasto

2 Ohjaavat strategiset asiakirjat Valtuuston hyväksymät Kuntastrategia Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 2

3 Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS)

4 Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma Yleistä Ohjelmassa määritellään kaupungin asuntopoliittiset päämäärät sekä ohjelmakauden tavoitteet ja toimenpiteet Valmisteilla uusi ohjelma, voimassa Laadukkaan asumisen Helsinki ohjelma Tavoitteet ja toimenpiteet koskevat pääosin koko kaupunkia, ei aluekohtainen tavoite- tai toteutusohjelma Laaditaan yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa (MA- sihteeristö) i tö) Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 4

5 Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma Yleistä Kehittämisosaston ATO-tiimi valmistelee asunto-ohjelmaa ohjelmaa 10 vuodeksi eteenpäin. Ohjelmaan sisältyy kaavoittamattomia alueita. Asunto-ohjelmoinnin avulla suunnitellaan tarkemmin asuntotuotannon t t hallintamuotojen t mukaista sijoittumista itt i t alueittain sekä ajoitetaan tuotannon eteneminen. ATO-tiimi seuraa ohjelman ja jakauman toteutumista kaupungin eri alueilla sekä koko kaupungin tasolla eri vaiheissa Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 5

6 Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma Tavoitteet ja toimenpiteet Asuntotuotannon määrä Hallinta- ja rahoitusmuoto Kaupungin oma tuotanto Yhteisvastuullinen asuntopolitiikka Uustuotannon keskikoko Talotyyppien kehittäminen: kerrostalot, kaupunkimainen pientalo Omatoiminen rakentaminen ja rakennuttaminen Kaupungin tontinluovutus ja aluekokonaisuuksien toteuttaminen Alueidentiteetit Autopaikkojen Hitas-järjestelmän kehittäminen Kaupungin oma asuntorahoitusmalli Täydennysrakentamisen edistäminen Vanhan asuntokannan parantaminen Kaupungin omistaman vuokraasuntokannan peruskorjaukset ja kehittäminen Rakentamisen energiatehokkuus Kaupungin vuokra-asuntojen välitys Asuntojen hankinta toteuttaminen Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edistäminen Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 6

7 Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma Keskeiset tavoitteet ja toteutuksen ohjelmointi asuntoa/vuosi, kaupungin tai valtion omistama maalle 20 % valtion tukema vuokraasuntotuotanto 40 % välimallin tuotanto, aiesopimuksen välimallin vuokra-asunnot, Hitas, osaomistus, asumisoikeus ik 40 % sääntelemätön omistus ja vuokra-asuntotuotanto Oma tuotanto asuntoa/vuosi, joista ara-vuokra vähintään 50 % Uustuotannon keskipinta-ala 75 htm², ei koske vuokra- ja asumisoikeustuotantoa Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 7

8 Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma Rakenteeltaan samankaltainen Uusi ohjelma MA 2012 Ei merkittäviä muutoksia keskeisiin määrätavoitteisiin, mahdollisia muutoksia keskipinta-alaan ja hallintamuotojakaumaan Käsitellään valtuustossa Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 8

9 Asuntotuotannon hankerekisteri (ATO) Ohjelmoinnin ja seurannan väline Työkalu kaupungin rakentamisen suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin Tietojärjestelmä, jossa tallennetaan ja ylläpidetään asuntotuotanto-ohjelman ja väestöennusteen laadinnassa tarvittava informaatio Tiedoista laaditaan rakentamisennuste Tieto asuntotonteista tonttien volyymitiedoista tontteihin kohdistuvista päätöksistä voimassa olevista ja valmisteilla olevista asemakaavoista Tieto tai arvio tonttien toteutumisaikataulusta Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 9

10 Asuntotuotannon hankerekisteri (ATO) Ohjelmoinnin ja seurannan väline Aluerakentamisyksikön alueprojektit antavat arvion rakentamisaikatauluista eri alueilla Asunto-ohjelmoinnin tiedot tarkentuvat kaavoituksen edetessä osayleiskaavasta asemakaavaan Tiedot: kaavaluonnokset, vuosittainen kaavoitusohjelma ja kerrosalainventaari Aluerakentamisprojektit sekä kehittämistiimi saavat rakennusvirastolta tiedon alueen kunnallistekniikan toteuttamisen etenemisestä. Rakentamisvalmiustilanne ATOrekisteriin, päivitetään alueen rakentamisaikatauluja Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 10

11 Rakentamisennuste Väestöennuste 2011: Rakentamisennuste valmistumisvuoden mukaan (as. kpl) Projektialueet Yhteensä Länsisatama Arabia Hermanni Viikki Vuosaari Kalasatama Kruunuvuori Töölönlahti Pasila Kuninkaankolmio Yhteensä Muut alueet Yhteensä Alppikylä Ormuspelto Myllypuro Muut Yhteensä Helsinki yhteensä Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS)

12 Kunnallisteknisten investointien ennakointi Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS)

13 Kunnallisteknisten investointien ennakointi Talousarvion investointiohjelma Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma sisältää investointiohjelman vuosille Talousarvion raamin ja investointiohjelman valmistelun yhteydessä aluerakentamisprojektit käyvät keskusteluja taloussuunnitteluosaston kanssa Aluerakentamisprojektit koordinoivat investointitarpeiden tarkastelua, yhteistyö rakennusviraston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa pyrkimyksenä jatkuva prosessi Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 13

14 Kunnallisteknisten investointien ennakointi Hallintokuntien roolit Vastuutahot eri investointien koonnissa Rakennusvirasto: alueelliset esirakentamisinvestoinnit, katuinvestoinnit t i it Kiinteistöviraston tonttiosasto: pilaantuneet maat, tonttialueen putki- ja johtosiirrot Arviointi helppo tehdä noin kolmeksi vuodeksi, siitä eteenpäin epätarkkuus kasvaa Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 14

15 Kunnallisteknisten investointien ennakointi Eri vaiheissa Kaupunkisuunnitteluviraston teknistaloudellinen toimisto laatii kaavatalousselvityksen ja asemakaavaselostuksen kustannusarviot Rapalin Foren yhteiskäyttöä kehitetään virastojen välillä: rakenne sovittu, päämääränä tiedon säilyminen yhdessä paikassa Aluerakentamisprojektit tiedon käyttäjiä Kaupunkisuunnitteluvirasto: osayleiskaavavaiheen laskenta, asemakaavan hankeosalaskenta Rakennusvirasto: rakennusosalaskenta katusuunnittelun edetessä Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 15

16 Kunnallisteknisten investointien ennakointi Aluerakentamisprojektien investointitalous Aluerakentamisprojektien investointitalouden tarkastelua varten on laadittu pääomatalouden meno- ja tuloerät huomioonottava laskentatyökalu Menetelmän kehittämistyötä jatketaan yhteistyössä kaupungin muiden kehittämisprojektien kanssa (mm. ATO-rekisteri, TilaDW ja Fore-kehitystyö) Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 16

17 Kunnallisteknisten investointien ennakointi Aluerakentamisprojektien investointitalous Tarkasteluaika neljäkymmentä vuotta ( ) 2051) Laskelmat perustuvat tietoihin aluerakentamisprojekteilta kaupunkisuunnitteluviraston teknistaloudellisesta toimistosta rakennusviraston investointitoimistosta kiinteistöviraston tonttiosastolta Laskelmien tarkkuus vaihtelee alueittain, sillä alueet ovat eri suunnitteluvaiheessa ja siten kaikille alueille ei ole vielä laadittu teknistaloudellisia selvityksiä tai muita suunnitelmia Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 17

18 Kunnallisteknisten investointien ennakointi Aluerakentamisprojektien investointitalous Tarkastelussa mukana olevat investointimenot i ti t sisältävät ät projektialueille kohdistuvat seuraavat kaupungin talousarvion investointiosan menokohdat: Esirakentaminen (kiinteä omaisuus) Palvelut (talonrakennus) Kadut, liikenneväylät ja radat Puistorakentaminen Liikuntarakentaminen Riikka Henriksson (Taske/Keto), Jussi Mäkinen (KSV/YS) 18

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 15.2.2012 täydennetty 28.2.2012 Riikka Henriksson, talous- ja suunnittelukeskus Jussi

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 2008-2015

Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 2008-2015 Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 8-5 Sisällysluettelo Tiivistelmä... I Raision visio... II Asuntopolitiikan tarkoitus Raisiossa... III Yleiset asuntopoliittiset periaatteet... IV Asuntopoliittiset linjaukset

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys Yhdistykset kohtuuhintaisen asumisen tuottajina seminaari 26.4.2012 Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö Maankäytön

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Aiesopimussihteeristö 25.4.2014 1 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen 2012-2015 seuranta Seurattavat aihealueet Asuntotuotanto

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARAlle uusi johtokunta 1.11.2014-31.10.2018 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskuksen toimintakertomus 2011. Tiivistelmä

Talous- ja suunnittelukeskuksen toimintakertomus 2011. Tiivistelmä Talous- ja suunnittelukeskuksen toimintakertomus 2011 Tiivistelmä 1. Virastopäällikön katsaus Työntäyteinen vuosi Tasken organisaatio RAHOITUSJOHTAJA Organisaatioyksikkö Henkilöstö ja talous Viestintä

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010 1 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA VALTION VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 1. JOHDANTO Pornaisten kunta on ollut ainoa metropolialueen kunta, jolla ei tähän

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 30.11.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS LOPPURAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4 2.1.1 Helsinki

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Asia 4 / Liite 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 19.1.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS VÄLIRAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot