Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa"

Transkriptio

1 Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa YT kehitysprojektin tuotokset ja uudet menetelmäideat Anna Isopoussu, Jyväskylän kaupunki Sari Pelttari, Tampereen teknillinen yliopisto Kymppi Moni työpaja

2 Kymppi R toimintaympäristön ydinprosessit PÄÄTÖKSENTEKO JA STRATEGINEN OHJAUS Kymppi R valmisteluryhmä Kymppi R palveluverkkoryhmä TONTTIOSASTO YHDYSKUNTA TEKNINEN SUUNNITTELU ASUNTO TOIMI KAAVOITUS TILA PALVELU PÄIVÄHOITO PALVELUT OPETUSTOIMI KUNTALAISTEN TARPEET STRATEGIAT, ARVOT JA VISIOT KAAVAVARANTO AJOITUSMENETELMÄ VÄESTÖARVIO PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO PALVELUVERKON MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ TIETOJÄRJESTELMÄT KUSTANNUSTEHOKAS JA LAADUKAS MAANKÄYTÖN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMINEN KYMPPI R MAANKÄYTÖN KYMMENVUOTISOHJELMA YT JÄRJESTELMÄ TEKLA GIS MAPINFO INFRA IK AATU + EXCEL

3 Tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen: mitä tietoja tarvitaan? TIETOLÄHTEET KIINTEISTÖREKISTERI VÄESTÖREKISTERI KOULUTOIMEN ASIAKASREKISTERIT PÄIVÄHOIDON ASIAKASREKISTERIT RAKENNUS JA HUONEISTOREKISTERI KAAVAREKISTERI VÄESTÖTILASTOT + n. kpl rekisterejä, tiedostoja, muistioita ym. tietolähteitä MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU PALVELUVERKON SUUNNITTELU Kaavavarantotiedot Väestötiedot Palveluverkko tiedot Reaalisesti käytössä oleva / käyttöön tuleva kaavakapasiteetti Sijaintitiedot Ominaisuustiedot mm. Suunnitteluvaihe Käyttötarkoitus Mitoitus Maanomistustilanne Kunnallisteknisten investointien tarve Ajoitus Nykyinen väestö, ikäryhmät Alueittainen väestöarvio Päiväkodit ja koulut Sijaintitiedot Ominaisuustiedot mm. Päivähoito / koulupaikat Tilan olotila (nykyinen, purettava, uudishanke, laajennus jne.) Johtopäätökset palveluverkon muutostarpeista Arvio kaavavarannon toteutumisaikataulusta

4 Mikä YT? Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä Yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa kehitetty selainpohjainen ohjelma Jyväskylän kaavakapasiteetin hallinta ja ajoitus lainvoimainen ja tuleva kaavavaranto ominaisuus- ja sijaintitietojen ylläpito, selailu, raportointi (mm. yhteenvedot kaavavarannon määrästä, tyhjät tontit, alueittaisen väestöarvion laadintaa palvelevat pienalueittaiset rakentumisarviot) Rajapinnat Tekla GIS- ja MapInfoohjelmiin.

5 YT järjestelmän erilaiset liittymät muihin kaavoitusprosessin ohjelmistoihin Excel Mapinfo YT ajoitus YT kartta YT raportointi YT perusjärjestelmä Tontit, yksikkötiedot ja hankkeet Paikkatietojärjestelmä YT tietokanta TTY/Sari Pelttari

6 KAAVAVARANNON LÄHTÖTIEDOT KIINTEISTÖ REKISTERI KAAVA REKISTERI RAKENNUS JA HUONEISTO REKISTERI RAKENNUS VALVONNAN REKISTERI MUISTIOT, KAAVOITUSOHJELMAT, SUUNNITTELIJAT, KUULUTUKSET YM. YM. YT: KAAVAVARANTOTIETOJEN YLLÄPITO TUOTOKSENA: Tiedot reaalisesti käytössä olevan tonttivarannon ja tulevan kaavavarannon määrästä suunnittelualueittain = ajoitettava aineisto YT: AJOITUS Arvio suunnittelualueiden vuosittaisesta toteutumasta käyttötarkoituksen ja maanomistuksen mukaan: KYMPPIR VALMISTELURYHMÄ määrälliset tavoitteet tonttimarkkinoinnille asuinalueiden toteutumisjärjestys ja vaiheistus TUOTOKSENA: Pienalueittaiset raportit vuosittain valmistuvasta kerrosala arviosta käyttötarkoituksen mukaan (AO ja AK+AR). Lähtötietona alueittaisen väestöarvion laadintaan.

7 YT: Kaavavarannon ominaisuustiedot Kapasiteettiyksikkö: varannon dokumentaation peruselementti. Pääkäyttötarkoitukseltaan ja suunnitteluvaiheeltaan yhtenäinen varantoelementti. Kapasiteettiyksikkö koostuu kartalla olevasta aluerajauksesta ja siihen liittyvistä ominaisuustiedoista Sijaintitiedot Kartalla aluemaisessa muodossa Ominaisuustiedot: Suunnitteluvaihe Yleiskaava suunnitteilla Ominaisuustiedot Yleiskaava vireillä tarkentuvat suunnitteluprosessin edetessä Lainvoimainen yleiskaava Asemakaava suunnitteilla Asemakaava vireillä Asemakaavatontti Lainvoimainen kaavavaranto Tonttirekisteritontti Käyttötarkoitus Asumisen kaavavarannon luokittelu: AO, AK, AR Mitoitus (k m2) Rakennusoikeus yhteensä sekä arvio asumisen kapasiteetista Maanomistustilanne Kaupungin / yksityisen Kunnallistekniset tiedot Vaatiiko toteutus kunnallisteknisiä investointeja Hanketiedot Kapasiteettiin kohdistuva rakentaminen, joka vähentää kapasiteettiyksikön varantoa (valmiiden ja rakenteilla olevien rakennusten tiedot).

8 KYMPPIR valmisteluryhmä Ajoitus YT:n ajoitus Pientalot Ohjelma laskee alueen AO tonttien toteutuma arvion markkinointivuoden perusteella Kerros ja rivitalot Pienalueittaiset raportit vuosittain valmistuvasta kerrosalaarviosta käyttötarkoituksen mukaan (AO ja AK+AR).

9 YT: Väestöarviotyökalu Pienalueittaiset väestöarviotiedot siirrettävissä YTjärjestelmään, jossa väestöarviotyökalulla voidaan poimia halutut alueet ja ohjelma laskee yhteen alueiden väestömäärän.

10 YT:n kehitysprojekti mitä uutta tullut? WMS taustakartat

11 YT: mitä suunnitteilla? Ajoitustoiminnon uudelleenmäärittely Toiminnon selkiyttäminen ja nopeuttaminen Ajoittavan varannon laskennan tarkentaminen Uusia raportteja esim. suuralueittaiset rakentumisarviot Tavoitteena tuottaa joustavammin vaihtoehtoisia ajoituksia! Palveluverkon toimipisteiden kapasiteettitiedot YT:hen Päivähoito / koulupaikkojen kapasiteetin vertailu väestöarvioon Tarve työkaluille, jotka auttavat hahmottamaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia

12 YT: mitä suunnitteilla? Palveluverkon toimipisteet Päiväkoti ja kouluverkkotiedot pidetty yllä kaupungin dokumentinhallintajärjestelmässä exceltaulukossa. Tiedot on työstetty suuralueittain. Palveluverkkotyössä on tarpeen saada tehtyä vastaavia tarkasteluja myös muilla aluejaoilla pienalueittaisia tietoja yhdistelemällä ja vertaamalla niitä ko. alueiden väestöarvioon.

13 YT: mitä suunnitteilla? Palveluverkon toimipisteet väestöarviokarttaan Työkalu, jolla käyttäjä voi lisätä toimipisteitä kartalle ominaisuutietoineen. Toimipiste* Suuralue* Pienalue* Palvelusisältö* Tila* Hallinta* Huomioita Vakiolistaus: päiväkoti, alakoulu, päiväkoti koulu, yläkoulu, yhtenäiskoulu Vakiolistaus: nykyinen, poistuva, laajennus, uudishanke peruskorjaus Vakiolistaus: Kaupungin, yksityisen Käyttäjä voi valita kartalta pienalueita samaan tapaan kuin väestöarviosovelluksessa. Ohjelma laskee yhteen valittujen alueiden palvelukapasiteetin ja vertaa sitä väestöarvion tietoihin. KAPASITEETTILASKELMA Listaus pienalueista, joilta poiminta tehty Päivähoitopaikat Päivähoitoryhmät Päivähoitopaikat Päivähoitoryhmät Lopputuloksena kapasiteettilaskelma Koulupaikat Perusopetusryhmiä Koulupaikat 0 6 vuotiaat Perusopetusryhmiä 7 12 vuotiaat Päiväkotipaikkojen tarve Koulupaikkojen tarve

14 Kymppi R toimintaympäristön ydinprosessit PÄÄTÖKSENTEKO JA STRATEGINEN OHJAUS Kymppi R valmisteluryhmä Kymppi R palveluverkkoryhmä TONTTIOSASTO YHDYSKUNTA TEKNINEN SUUNNITTELU ASUNTO TOIMI KAAVOITUS TILA PALVELU PÄIVÄHOITO PALVELUT OPETUSTOIMI KUNTALAISTEN TARPEET STRATEGIAT, ARVOT JA VISIOT KAAVAVARANTO AJOITUSMENETELMÄ VÄESTÖARVIO PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO PALVELUVERKON MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ TIETOJÄRJESTELMÄT Palveluverkon maankäytön suunnitteluun tuomat reunaehdot KUSTANNUSTEHOKAS JA LAADUKAS MAANKÄYTÖN JA PALVELUVERKON YHTEENSOVITTAMINEN KYMPPI R MAANKÄYTÖN KYMMENVUOTISOHJELMA YT JÄRJESTELMÄ TEKLA GIS MAPINFO INFRA IK AATU + EXCEL

15 Palveluverkon optimointityökalu Esim. päiväkotiverkko Tarve työkalulle, jonka avulla voidaan spekuloida paljonko alueelle voidaan osoittaa uutta rakentamista, jotta palveluverkon kapasiteetti pysyy täydessä käytössä pitkällä aikajänteellä. ALUERAJAUS LÄHTÖTIEDOT KÄYTTÄJÄN ASIANTUNTIJA ARVIO OHJELMA LASKEE TUOTOS / JOHTOPÄÄTÖS 0 6 vuotiaiden määrä, nykytilanne Päivähoidon toimipisteet ja niiden kapasiteetti Päivähoitopaikkojen mitoitus % Arvio millä % vauhdilla alueen nykyisten 0 6 vuotiaiden määrä vähenee, jos uutta rakentamista ei tule Arvio uusissa asunnoissa asuvien 0 6 vuotiaiden % osuudesta uusien asuntojen väestöstä, AO / AK+AR Asumisväljyyden muutoksen arviointi ALUEEN NYKYISTEN 0 6 VUOTIAIDEN MÄÄRÄN KEHITYS VS. PALVELUKAPASITEETTI: PALJONKO TARVITAAN UUTTA VÄESTÖÄ ALUEELLE PALJONKO TARVITAAN UUTTA RAKENTAMISTA vuoteen 2015 /2020 / 2025 mennessä omakotitaloja / kerros ja rivitaloja Kaavavaranto UUDEN RAKENTAMISEN TARVE VS. KAAVAVARANNON RIITTÄVYYS Onko päiväkotiverkon optimikapasiteetin ylläpito maankäytöllisesti mahdollista?

Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia

Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Tampere 4.12.2012 Leena Rossi Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: Jyväskylän paikkatietopohjainen Kymppi R menetelmä herättänyt

Lisätiedot

Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa

Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa Tampereen teknillinen yliopisto Sari Pelttari Rakennusalan tietotekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kymppi R 2012 ohjelma

Kymppi R 2012 ohjelma Kymppi R 2012 ohjelma Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2022 Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Jyväskylän kaupunki 1 2.5.2012 Kymppi R 2012 ohjelman sisältö 1. Kymppi R ohjelman tavoitteet 1. Kymppi R

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen kontra uusi alue kaavoituksessa

Täydennysrakentaminen kontra uusi alue kaavoituksessa Täydennysrakentaminen kontra uusi alue kaavoituksessa Asuntomessualue 2014 Täydennysrakentamista Pirkanmaan rakennuspäivä 4.11.2014 Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö 4.11.2014 Jyväskylän täydennysrakentaminen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ

PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 1.1. Järjestelmän luonti... 4 1.2. Lähtötilanne... 4 1.3. Kytkentä kuntastrategiaan ja muihin hankkeisiin...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2013 2015 Seurantaraportti Seutuhallitus, 23.4.2014 Valtion ja kuntien seurantakokous, 6.5.2014 1 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun 29.3.2012 Helsinki HSY:n paikkatietoseminaari DI Tiina Järvinen Espoo kaupunkina Espoo on yli 250 000 ihmisen kotikaupunki. Kaupungin maapinta-ala

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Timo Kaartio ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä

Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä Tuukka Huikari Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA 2000 Suunnittelukeskus Oy Turku SUUNNITTELUKESKUS OY Säkylän kunta 1(19) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Nykytila... 4 2.1 Laitekanta... 4 2.2 Ohjelmisto... 4 2.3 Paikkatietoaineistot...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAAPOLIITTISEN OHJELMAN INVENTOINNIT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAAPOLIITTISEN OHJELMAN INVENTOINNIT Anssi Tarkiainen PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAAPOLIITTISEN OHJELMAN INVENTOINNIT Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Anssi Tarkiainen

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

ROVANIEMEN VERKKO OY:N SÄHKÖASEMIEN KUORMITUSENNUSTE VUOSILLE 2011-2030

ROVANIEMEN VERKKO OY:N SÄHKÖASEMIEN KUORMITUSENNUSTE VUOSILLE 2011-2030 ROVANIEMEN VERKKO OY:N SÄHKÖASEMIEN KUORMITUSENNUSTE VUOSILLE 2011-2030 Pasi Moilanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Alustava luonnos 8.11.2010 1 2 Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Toteuttamisohjelman toimitus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Merja Tyynismaa ja Minna Seppänen Valokuvat: Minna Seppänen

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 15.2.2012 täydennetty 28.2.2012 Riikka Henriksson, talous- ja suunnittelukeskus Jussi

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot