Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015 Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta

2 SeutuRAMAVA-aineisto HSY tuottaa Seudullisen perusrekisterin pohjalta kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Sisältää voimassa olevien asemakaavojen kaavayksikkötasoista paikkatietoa pääkaupunkiseudun kunnista. Sisältää erityisesti maankäytön suunnitteluun liittyviä tunnuslukuja, joita voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena ja esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa. HSY tuottaa tonttivarantokatsauksen kerran vuodessa. Tähän katsaukseen on valittu joitakin oleellisia pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja. Kaavayksikköä käytetään tontin synonyyminä. 2

3 Varantomäärittely Varannolla tarkoitetaan voimassa olevan asemakaavan kerrosalan toistaiseksi rakentamatonta kerrosalaa. Laskennallisessa varannossa mukana on jo tulkintaa mukaan ei lasketa sellaisia varantoja, joita ei todennäköisesti oteta käyttöön (asumisen osalta varannon määrä tontilla alle 100 k-m²). Varannon käyttöönotettavuuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten kaavan rakentamisaste, kaavan sijainti, sisältövaatimukset ja maanomistusolosuhteet. Varantojen toteuttamiskelpoisuuden tulkinta vaatii aina lopulta kaavakohtaista asiantuntijatarkastelua rekisteritietojen pohjalta laskettua varannon määrää ei voida pitää yksiselitteisenä tai kiistattomana lukuna. 3

4 1. Asumisen laskennallinen varanto Laskennallinen asumisen varanto, milj. k-m² SeutuRAMAVA 1/2015 Kunta Pientalovaranto Muutos* Kerrostalovaranto Muutos Yhteensä Muutos Espoo 1,67-0,08 0,71 0,11 2,39 0,04 Helsinki 1,29-0,04 1,43 0,31 2,71 0,27 Kauniainen 0,17 0,01 0,05 0,02 0,22 0,03 Vantaa 1,28-0,07 0,49-0,07 1,77-0,14 Yhteensä 4,41-0,18 2,68 0,38 7,08 0,19 *Kaikki muutokset verrattuna 9/2013 tilanteeseen Pääkaupunkiseudulla oli tammikuussa 2015 SeutuRAMAVA-aineiston mukaan asumisen varantoa yhteensä noin 7,1 miljoonaa kerrosneliömetriä. Kerrostalovarannon määrä on kasvanut vuoden 2014 kuluessa, kun taas pientalovarannon määrä on laskenut. SeutuRAMAVA-sarakkeet: KTNRO_KOOD: AP ja AK 4

5 Asumisen laskennallinen varanto 1/2015 SeutuRAMAVA 1/2015 Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY 2015

6 2. Asumisen laskennallinen varanto tyhjillä ja lähes tyhjillä kaavayksiköillä Laskennallinen asumisen varanto tyhjillä ja lähes tyhjillä* kaavayksiköillä, milj. k-m² SeutuRAMAVA 1/2015 Kunta Pientalovaranto Muutos** Kerrostalovaranto Muutos Yhteensä Muutos Espoo 0,84-0,08 0,53 0,03 1,37-0,05 Helsinki 0,57-0,03 1,04 0,27 1,60 0,23 Kauniainen 0,05 0 0,03 0,01 0,09 0,03 Vantaa 0,47-0,06 0,41-0,07 0,88-0,13 Yhteensä 1,93-0,17 2,01 0,25 3,94 0,08 *Rakennusoikeudesta käytetty alle 20 % ** Kaikki muutokset verrattuna 9/2013 tilanteeseen Pääkaupunkiseudulla oli tammikuussa 2015 SeutuRAMAVA-aineiston mukaan asumisen varantoa tyhjillä ja melkein tyhjillä kaavayksiköillä yhteensä noin 3,9 miljoonaa kerrosneliömetriä, josta yli puolet oli kerrostalovarantoa. Kerrostalovaranto on kasvanut Helsingissä vuoden 2014 kuluessa. SeutuRAMAVA-sarakkeet: KTNRO_KOOD: AP ja AK, RASTELUO: 1 ja 2 6

7 Asumisen laskennallinen varanto tyhjillä ja melkein tyhjillä kaavayksiköillä 1/2015 SeutuRAMAVA 1/2015 Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY 2015

8 3. Toimitilavaranto Toimitilojen laskennallinen varanto, milj. k-m² SeutuRAMAVA 1/2015 Kunta Liikeja toimisto Muutos* Teollisuusja varasto Muutos Yleinen rakentaminen Muutos Muu, tuntematon Muutos Yht. Muutos Espoo 2,11 0,09 0,93 0,15 1,22-0,18 0,64-0,12 4,90-0,07 Helsinki 2,11 0,09 2,55-0,18 1,39 0,01 0,72-0,19 6,77-0,28 Vantaa 2,03 0,40 3,29 0,13 0,78 0,0 0,30-0,37 6,41 0,17 Yhteensä 6,25 0,58 6,78 0,10 3,39-0,17 1,67-0,68 18,08-0,17 *Kaikki muutokset verrattuna 9/2013 tilanteeseen Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla yhteensä oli tammikuussa 2015 SeutuRAMAVA-aineiston mukaan noin 18 miljoonaa k-m² muiden kuin asumisen käyttötarkoitusten laskennallista varantoa. Eniten oli teollisuusja varastorakennusten varantoa, noin 6,8 miljoonaa kerrosneliömetriä. SeutuRAMAVA-sarakkeet: KTNRO_KOOD; K, T, Y ja LASKVARA_NN 8

9 Toimitilavaranto 1/2015 SeutuRAMAVA 1/2015 Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY 2015

10 4. Rakennusoikeus pääkäyttötarkoituksittain Kunta Rakennusoikeus kunnittain ja pääkäyttötarkoituksittain, milj. k-m² SeutuRAMAVA 1/2015 Pientalot Kerrostalot Liike- ja toimisto Teollisuus- ja varasto Yleinen rakentaminen Muu, tuntematon Yhteensä Espoo 8,22 5,97 4,76 2,31 2,90 0,97 25,12 Helsinki 6,76 23,56 8,64 5,93 6,65 1,49 53,04 Vantaa 5,91 5,02 3,90 6,06 1,73 0,55 23,17 Yhteensä 20,90 34,54 17,30 14,30 11,28 3,01 101,33 Espoon, Helsingin ja Vantaan voimassa olevissa asemakaavoissa on yhteensä noin kerrosneliömetriä, josta yli puolet on asumisen kerrosalaa. SeutuRAMAVA-sarake: KALA 10

11 5. Käyttöönotettu kerrosala Kunta Käyttöönotettu kerrosala, asuminen, milj. k-m² SeutuRAMAVA 1/2015 Pientalot Kerrostalot Asuminen muilla käyttötarkoituksilla Yhteensä Espoo 6,8 5,7 0,1 12,6 Helsinki 5,5 24,6 0,3 30,3 Kauniainen 0,4 0,2 0,0 0,6 Vantaa 4,6 4,8 0,1 9,5 Yhteensä 17,2 35,2 0,5 53,0 Käyttöönotettu kerrosala, K, T ja Y, milj. k-m² SeutuRAMAVA 1/2015 Kunta Liike- ja toimisto Teollisuus- ja Varasto Yleinen rakentaminen Toimitilat yhteensä Espoo 2,8 1,4 1,7 5,9 Helsinki 7,0 3,5 5,3 15,8 Vantaa 2,0 2,8 0,9 5,7 Yhteensä 11,7 7,8 7,9 27,4 SeutuRAMAVA-sarake: KARA_YHT ja KARA_MU 11

12 6. Laskennallisen asemakaavavarannon omistajat Pääkaupunkiseudun laskennallinen varanto omistajaluokittain milj. k-m² SeutuRAMAVA 1/2015 Pientalot Kerrostalot Liike- ja toimistoalueet Teollisuus- ja varastoalueet Yleinen rakentaminen Muu, tuntematon Kunnat 0,68 1,57 2,24 2,51 2,64 1,04 Yksityishenkilöt ja perikunnat Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt 2,69 0,10 0,24 0,12 0,02 0,03 0,58 0,30 1,42 1,51 0,03 0,15 Rakennusyritykset 0,11 0,13 0,33 0,22 0,01 0,01 Rakennuttajat, sijoittajat, muut yritykset 0,16 0,34 1,15 1,93 0,02 0,38 Valtio 0,01 0,06 0,42 0,23 0,46 0,05 Seurakunnat, säätiöt, puolueet yms. 0,10 0,08 0,10 0,04 0,18 0,01 Muu, tuntematon 0,07 0,09 0,34 0,22 0,06 0,02 Yhteensä 4,41 2,68 6,25 6,78 3,43 1,67 Yksityishenkilöt ja perikunnat omistavat suurimman osan pientalovarannosta. Asuinkerrostalovaranto on suurimmaksi osaksi kuntien omistuksessa. SeutuRAMAVA-sarakkeet: KTNRO_KOOD, OMLAJI_40 12

13 6.1 Tyhjien ja melkein tyhjien kaavayksiköiden laskennallisen asemakaavavarannon omistajat Tyhjien ja melkein tyhjien asuintonttien laskennallisen varannon omistajat, milj. k-m² / prosenttia SeutuRAMAVA 1/2015 Omistajaryhmä Pientalot % Kerrostalot % Yhteensä % Kunnat 0,61 32 % 1,25 62 % 1,87 47 % Yksityishenkilöt ja perikunnat 0,78 40 % 0,06 3 % 0,84 21 % Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt 0,15 8 % 0,10 5 % 0,24 6 % Rakennusyritykset 0,10 5 % 0,12 6 % 0,22 6 % Rakennuttajat, sijoittajat, muut yritykset 0,13 7 % 0,29 15 % 0,42 11 % Valtio 0,00 0 % 0,05 2 % 0,05 1 % Seurakunnat, säätiöt, puolueet yms. 0,10 5 % 0,06 3 % 0,16 4 % Muu, tuntematon 0,06 3 % 0,08 4 % 0,14 4 % Yhteensä 1, % 2, % 3, % Pääkaupunkiseudun kunnat omistavat suurimman osan tyhjien ja melkein tyhjien asuintonttien varannosta. Toiseksi suurin omistajaryhmä on yksityishenkilöt ja perikunnat. SeutuRAMAVA-sarakkeet: KTNRO_KOOD, OMLAJI_40, RASTELUO 1 ja 2 13

14 7. Eri käyttötarkoitusten käytössä oleva maapinta-ala rakennettavilla kaavayksiköillä Käyttötarkoituksittainen maapinta-ala Km² SeutuRAMAVA 1/2015 Espoo Helsinki Vantaa Yhteensä Kerrostaloalueet 6,71 24,06 5,98 36,74 Pientaloalueet 33,59 25,01 25,93 84,53 Liike- ja toimistoalueet 5,04 4,43 4,69 14,17 Teollisuus- ja varastoalueet 4,01 4,94 10,21 19,15 Julkisen rakentamisen alueet 6,90 8,28 4,18 19,35 Muut/tuntematon 4,17 2,54 2,06 8,77 Yhteensä 60,42 69,26 53,05 182,73 Maapinta-alaa on varattu eniten asuinpientalojen käyttöön ja toiseksi eniten asuinkerrostaloille. SeutuRAMAVA-sarakkeet: KTNRO_KOOD, YPALA 14

15 8. Asumisen varanto tyhjillä ja melkein tyhjillä kaavayksiköillä, jotka lainvoimaistuneet 2004 tai aikaisemmin, milj. k-m² 2004 tai aikaisemmin lainvoimaistuneiden tyhjien kaavayksiköiden varanto (="toteutumattomat") SeutuRAMAVA 1/2015 Kunta Pientalovaranto Kerrostalovaranto Yhteensä Espoo 0,36 0,04 0,40 Helsinki 0,15 0,03 0,19 Kauniainen 0,05 0,00 0,05 Vantaa 0,31 0,03 0,34 Yhteensä 0,88 0,10 0,98 Kerrostalovarantoa, jonka lainvoimaistumisesta on kulunut noin 10 vuotta tai enemmän, on vähän. Yhtä vanhaa toistaiseksi toteutumatonta pientalovarantoa on huomattavasti enemmän. SeutuRAMAVA-sarakkeet: KTNRO_KOOD, LAINVOIMV 15

16 Asumisen varanto tyhjillä tai melkein tyhjillä kaavayksiköillä vuonna 2004 tai ennen lainvoimaistuneissa kaavoissa SeutuRAMAVA 1/2015 Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY 2015

17 lainvoimaistunut kerrosala, milj. k-m² 2014 lainvoimaistunut kerrosala (brutto*) käyttötarkoituksittain, milj. k-m² SeutuRAMAVA 1/2015 Kunta Pientalot Kerrostalot Liikeja toimisto Teollisuusja varasto Yleinen rakentaminen Muut käyttötarkoitukset ja tuntemattomat Espoo 0,07 0,24 0,35 0,04 0,04 0,01 Helsinki 0,03 0,69 0,23 0,00 0,10 0,06 Vantaa 0,02 0,20 0,24 0,19 0,10 0,03 Yhteensä 0,12 1,13 0,82 0,23 0,23 0,11 *Bruttokerrosala ei ole sama kuin uusi kerrosala, ja osa siitä on voitu jo toteuttaa. Vuonna 2014 lainvoimaistuneesta kerrosalasta alle puolet oli asuinkerrosalaa. Asuinkerrosala painottui selvästi kerrostaloihin. Liikeja toimistokerrosalaa lainvoimaistui yli k-m². SeutuRAMAVA-sarakkeet: KTNRO_KOOD, LAINVOIMV, KALA 17

18 10. Laskennallisen varannon riittävyys vuosina Kunta Laskennallisen varannon riittävyys vuosina 1/2015 Pientalot Kerrostalot Yhteensä Espoo 13,4 6,2 8,7 Helsinki 11,9 4,4 5,6 Kauniainen 51,4 11,4 23,0 Vantaa 15,4 5,3 8,6 PKS 13,4 5,0 7,0 Edellisen SeutuRAMAVA-katsauksen lukuihin (tilanne 9/2013) verrattuna Helsingissä olevan varannon ajallinen riittävyys on kasvanut kerrostalovarannon osalta. Myös Espoossa kerrostalovarannon ajallinen riittävyys on kasvanut. Vantaalla sekä pientalo- että kerrostalovarannon riittävyys on vähentynyt. SeutuRAMAVA ei sisällä tulkintaa varannon riittävyydestä, joten tämä on erikseen arvioitava. Varannon riittävyys vuosina on arvioitu hyödyntämällä viimeisten viiden vuoden aikana valmistuneiden asuntojen kunnittaista keskiarvokokoa talotyypeittäin ja MALaiesopimuksen kuntakohtaisia asuntotuotantotavoitteita. 18

19 10.1 Tyhjien ja melkein tyhjien kaavayksiköiden laskennallisen varannon riittävyys vuosina Kunta Laskennallisen varannon riittävyys vuosina tyhjillä tonteilla 1/2015 Pientalot Kerrostalot Yhteensä Espoo 6,7 4,6 5,4 Helsinki 5,2 3,2 3,5 Kauniainen 15,8 8,5 10,6 Vantaa 5,7 4,4 4,8 PKS 5,9 3,7 4,2 Edellisen SeutuRAMAVA-katsauksen lukuihin (tilanne 9/2013) verrattuna kerrostalovarannon ajallinen riittävyys on pääkaupunkiseudulla kasvanut, kun taas pientalovarannon riittävyys on vähentynyt. SeutuRAMAVA ei sisällä tulkintaa varannon riittävyydestä, joten tämä on erikseen arvioitava. Varannon riittävyys vuosina on arvioitu hyödyntämällä viimeisten viiden vuoden aikana valmistuneiden asuntojen kunnittaista keskiarvokokoa talotyypeittäin ja MALaiesopimuksen kuntakohtaisia asuntotuotantotavoitteita. 19

20 Laskennallisen varannon ajallisesta riittävyydestä Helsingin kerrostalovarantojen ajallinen riittävyys on vähäisin suuresta asuntotuotantotavoitteesta johtuen. Mikäli toteutuva asuinrakentaminen on vähäisempää kuin MAL-tavoitteissa on asetettu, varannon riittävyys ajallisesti kasvaa. Vastaavasti MAL-tavoitteita suurempi asuntotuotanto lyhentää varannon arvioitua ajallista riittävyyttä. Varannon riittävyys ajallisesti riippuu suuresti siitä, tarkastellaanko koko laskennallista varantoa vai ainoastaan tyhjien tonttien varantoa. Varannon ajallinen riittävyys on aina tiettyjen keskiarvojen perusteella laskettu karkea arvio. Varantoluku muuttuu jatkuvasti uuden lainvoimaistuvan kerrosalan ja rakentamisen seurauksena. 20

21 Lisätietoja Mikäli haluat saada SeutuRAMAVA-aineiston asiantuntijatai tutkimuskäyttöön, ota yhteyttä Helsingin seudun ympäristöpalveluihin. SeutuRAMAVA-aineisto on julkaistu kaupunginosatasoisena avoimena datana HSY:n kotisivuilla osoitteessa: HSY Avoin data Lisätietoja tonttivarantokatsauksen tunnusluvuista: Erityisasiantuntija Heikki Levola puh , Lisätietoja SeutuRAMAVA-aineiston tuottamisesta: Paikkatietoasiantuntija Katri Eerola puh , 21

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Keflavík. Helsinki-Vantaan lentomatkustajat Euroopan kaupunkeihin. Dublin. Geneve. Nizza. Madrid. Barcelona. Lissabon. Malaga.

Keflavík. Helsinki-Vantaan lentomatkustajat Euroopan kaupunkeihin. Dublin. Geneve. Nizza. Madrid. Barcelona. Lissabon. Malaga. 2/213 Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 5.6.213 Keflavík ALUETALOUS Taantuma jatkuu ASUNTO- JA TOIMITILAMARKKINAT Asunnonostoaikomuksia aiempaa vähemmän Toimistotiloista kymmenesosa tyhjillään HYVINVOINTI

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Toukokuu 2015 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Aiesopimussihteeristö 25.4.2014 1 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen 2012-2015 seuranta Seurattavat aihealueet Asuntotuotanto

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä

Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Maapolitiikan pääperiaatteet sekä kaavavarantotiedot Helsingissä Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 15.2.2012 täydennetty 28.2.2012 Riikka Henriksson, talous- ja suunnittelukeskus Jussi

Lisätiedot

Muistio 1 (5) 2.12.2014. Ehdotus vuonna 2015 sovellettavista tonttien enimmäishinnoista valtion tukemassa asuntotuotannossa

Muistio 1 (5) 2.12.2014. Ehdotus vuonna 2015 sovellettavista tonttien enimmäishinnoista valtion tukemassa asuntotuotannossa Muistio 1 (5) 2.12.2014 Ehdotus vuonna 2015 sovellettavista tonttien enimmäishinnoista valtion tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla 1 Toimikunnan tehtävä ja kokoonpano HSY:n hallituksen asettama

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannot Avoin lähdekoodi Taksamiesten tarina

Pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannot Avoin lähdekoodi Taksamiesten tarina 2/2011 Pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannot Avoin lähdekoodi Taksamiesten tarina Historialliset ilmakuvat Laserkeilausyhteistyö Ruotsin kanssa Suomen ja Ruotsin rajankäynti Maanmittarikilta 110 vuotta

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSIA HELSINGIN TOIMITILATONTEILLA

TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSIA HELSINGIN TOIMITILATONTEILLA Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2006:3 Elina Tuominen TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSIA HELSINGIN TOIMITILATONTEILLA Elina Tuominen TOIMITILOISTA

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2011

Rakennukset ja kesämökit 2011 Asuminen 2012 Rakennukset ja kesämökit 2011 Uusia mökkejä eniten Etelä-Savoon ja Lappiin 2011 Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 kaikkiaan 493 000 kesämökkiä. Eniten uusia mökkejä rakennettiin

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus

Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 4/2013 Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus Seppo Laakso VTT, Toimitusjohtaja Kaupunkitutkimus TA Oy Heikki Loikkanen

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2012

Rakennukset ja kesämökit 2012 Asuminen 2013 Rakennukset ja kesämökit 2012 Mikkeli oli mökkivaltaisin kunta 2012 Kesämökkejä oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa yhteensä 496 200. Kuntaliitokset muuttavat mökkivaltaisimpien

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 LUONNOS MAL-NK 23.9.2014 HESE-KJ 2.10.2014 HSYK 14.10.2014 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 1 (48) Sisällys Esipuhe... 2 OSA I Helsingin seudun asumisen ympäristökuvaus...

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2013

Rakennukset ja kesämökit 2013 Asuminen 2014 Rakennukset ja kesämökit 2013 Uusmaalaisilla kolminkertainen mökkimatka kaikkiin mökinomistajiin verrattuna 2013 Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 499 000 kesämökkiä.

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin [ Seppo Laakso Tutkija,

Lisätiedot

Rakennukset ja kesämökit 2014

Rakennukset ja kesämökit 2014 Asuminen 2015 Rakennukset ja kesämökit 2014 Kesämökeistä lähimpänä vesistöä 1960 ja 1970 luvun mökit Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 500 400 kesämökkiä. Puolella kesämökeistä matka

Lisätiedot

TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA

TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA 1 TULISIJOJEN KÄYTTÖ JA PÄÄSTÖT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIENTALOISTA Helsingin seudun ympäristöpalvelut Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus Liite 2 raportille: Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:5 HELSINGIN YLEISKAAVA

Lisätiedot

Asumisen hinta ja mitä sille voidaan tehdä?

Asumisen hinta ja mitä sille voidaan tehdä? Asuntoreformiyhdistys & Yhdyskuntasuunnittelun seura Seminaari 25.9.2012 Seppo Laakso Asumisen hinta ja mitä sille voidaan tehdä? Helsingin seudun asuntomarkkinat väestö kasvaa, asuntotuotanto ei pysy

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot