Suorituksen johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suorituksen johtaminen"

Transkriptio

1 Suorituksen johtaminen Vaasan yliopisto Kevät 2010 Juhani Kauhanen 3/28/2010 Juhani Kauhanen 1

2 Suorituksen johtaminen Esityksen tavoitteet: - määritellä asiantuntijuus - kuvata esimieheltä edellytettäviä ominaisuuksia asiantuntijaorganisaatiossa - esitellä tutkimustuloksia asiantuntijoiden motivoinnista - perustella miksi asiantuntijoille tarvitaan oma HR-strategia - antaa ajatuksia asiantuntijaorganisaation johtamisen menestyksellisyyden mittaamiseen 3/28/2010 Juhani Kauhanen 2

3 Mitä on asiantuntijuus teoriassa ja käytännössä? Asiantuntija: - korkeasti koulutettu - pitkähkö työkokemus (?) - tehtävänä ongelmanratkaisu ja innovatiivisten ratkaisuvaihtoehtojen tuottaminen organisaatiolle ja/tai sen asiakkaille 3/28/2010 Juhani Kauhanen 3

4 Esimiestyö Perusvaatimukset: - oman toimialueen asioiden tuntemus - riittävät johtamisvalmiudet - kyky johtaa ja kehittää toimintoa - viestintä- ja yhteistyövalmiudet - hyvä paineensietokyky - kyky johtaa muutoksia - keskeisimmän työlainsäädännön tuntemus 3/28/2010 Juhani Kauhanen 4

5 Keskeisin työlainsäädäntö ja muut säännöstyslähteet - Työsopimuslaki - Työaikalaki - Laki yhteistoiminnasta yrityksissä - Vuosilomalaki - Työturvallisuuslaki - Laki yksityisyyden suojasta työelämässä - Oman toimialan työehtosopimukset 3/28/2010 Juhani Kauhanen 5

6 Hyvä esimies tarvitsee myös - Vuorovaikutustaitoja - Kykyä ja halua antaa kiittävää ja korjaavaa palautetta - Kykyä ja halua jakaa vastuuta ja valtuuksia - Läsnäoloa ja saavutettavuutta - Sopivaa etäisyyttä käytännön työhön 3/28/2010 Juhani Kauhanen 6

7 Työhyvinvointi Työhyvinvointi on tila, jossa työntekijä kokee tyytyväisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, on aktiivinen ja jaksaa työssä ja kotona sekä sietää kohtullisesti epävarmuutta ja vastoinkäymisiä (Riikonen etc. 2001) 3/28/2010 Juhani Kauhanen 7

8 Mistä työhyvinvointi syntyy Yksilön oma suorituskyky Työsuhteen laatu, työn sisältö, palkkaus Työympäristö ja työolot Työyhteisön toimivuus Työn hallinta, osaaminen, ammattitaito Kehittymismahdollisuudet Kasvupolut Työaika ja työaikajärjestelyt Lähde: Työssä jaksaminen-ohjelma, Työministeriö 3/28/2010 Juhani Kauhanen 8

9 Työhyvinvoinnin mittaaminen Sairauspoissaolot Vaihtuvuus Eläköityminen Tasa-arvon toteutuminen Tuottavuus Organisaatioilmastotutkimukset Sidosryhmätyytyväisyys 3/28/2010 Juhani Kauhanen 9

10 Työssäjaksaminen ja esimiehen vastuu Mikä aiheuttaa ongelmia suoriutumisessa? Miten esimies tunnistaa asiat? Mitä esimies voi tehdä? Esimiehen vastuu? 3/28/2010 Juhani Kauhanen 10

11 Suoriutumisongelmien syyt Liiallinen työmäärä Liian vaativat työtehtävät Henkilön oma jaksaminen (motivaatio, energia) Työn ulkopuolinen elämä; elämäntilanne 3/28/2010 Juhani Kauhanen 11

12 Miten esimies tunnistaa asiat? Tarkasteltavia seikkoja: Työilmapiiri (kollegat, alaiset, esimies) Työn tulosten laatu Työn tulosten määrä Yhteydenpito sidosryhmiin Työajat (ml. Sairauspoissaolot) Habitus 3/28/2010 Juhani Kauhanen 12

13 Mitä esimies voi tehdä? Keskustelu ao. henkilön kanssa Työnjohto-oikeuden käyttäminen Sopimus tarvittavista toimenpiteistä (mieluummin kirjallisesti) Oman esimiehen ja luottamusmiehen informointi Työterveyshuollon apu 3/28/2010 Juhani Kauhanen 13

14 Asiantuntijoiden johtamisen muutostrendit - POIS PERINTEISESTÄ ESIMIES-ALAIS- ASETELMASTA - JAETTU JOHTAJUUS ( ASIANTUNTIJA MYÖS JOHTAJA ) - TIIMIEN JOHTAMINEN - PROJEKTIEN JOHTAMINEN - VERKOSTOJEN JOHTAMINEN - ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN - HENKILÖSTÖRAKENTEEN MONINAISUUS (Diversity) - ETÄTYÖ 3/28/2010 Juhani Kauhanen 14

15 Moninaisuus (Diversity) Henkilöstörakenne: - ikä - sukupuoli - koulutustausta ja taso - kokemus - etninen tausta ja uskonto - arvot ja asenteet (työ/vapaa-aika) - tulotaso ja varallisuus 3/28/2010 Juhani Kauhanen 15

16 Moninaisuus Mitä moninaisuus edellyttää työyhteisöltä? Mitä moninaisuus edellyttää esimieheltä? 3/28/2010 Juhani Kauhanen 16

17 Mitä asiantuntijat odottavat työltään? Palkitsemisen kokonaisuuden arviointi: - peruspalkkausjärjestelmä - työsuhteen pysyvyys - työajan järjestelyt (työajat, lomat, joustot) - uusien asioiden oppimisen mahdollisuus - palaute työstä esimiehiltä - palaute työstä asiakkaalta - organisaation tarjoamat kasvupolut 3/28/2010 Juhani Kauhanen 17

18 Mitä asiantuntijat odottavat työltään? Jos tekisit työsi erityisen hyvin, todennäköisesti... - tuntisin olevani tyytyväisempi itseeni - saisin enemmän työtä (työmäärä kasvaisi) - esimieheni antaisi minulle tunnustusta hyvästä työsuorituksesta - asiakkaat antaisivat minulle tunnustusta hyvästä työsuorituksestani 3/28/2010 Juhani Kauhanen 18

19 Suoritusarviointi Arvioidaan työssä suoriutumista ei henkilöä Kriteerit etukäteen tiedossa Annetaan rehellistä palautetta kahden kesken Toiminnan tempo määrittelee arvioinnin tiheyden Suoriutumisen ja palkitsemisen välillä kytkentä 3/28/2010 Juhani Kauhanen 19

20 Suorituksen arvioijat Henkilö itse Esimies ja/tai projektipäällikkö Kollegat Alaiset Asiakkaat Ulkopuolinen taho Tietojärjestelmä (automaatio) 3/28/2010 Juhani Kauhanen 20

21 Kehityskeskustelu ja suoritusarviointi Kehityskeskustelun elementit Tavoitekeskustelu (tavoiteasetanta ja arviointikriteerit Tuloskeskustelu (palaute, suorituksen arviointi) Kehittymiskeskustelu (osaamisen kehittäminen ja kasvupolut) Kehityskeskustelu on osa johtamisjärjestelmää 3/28/2010 Juhani Kauhanen 21

22 Kehityskeskustelun kehittäminen Ensin tiimin kanssa, sitten yksitellen? Henkilöstötoiminnon edustaja mukana keskustelussa? Ulkopuolinen konsultti mukana keskustelussa? Esimiehen esimies mukana keskustelussa? Teemat ja tiheys? 3/28/2010 Juhani Kauhanen 22

23 Oma HR-strategia asiantuntijoille? Miten asiantuntijat poikkeavat muista? - vaikea löytää? - vaikea sitouttaa? - vaikea johtaa? - vaikea palkita? - vaikea arvioida suoritusta ja merkitystä organisaatiolle? Tarvitaanko asiantuntijoille oma HRstrategia? 3/28/2010 Juhani Kauhanen 23

24 Asiantuntijoiden HRstrategian sisältö - Hankinta ja valinta - Motivointi- ja sitouttamiskeinot - Palkitseminen - Suoritusarviointi - Kehittäminen - Vähentäminen 3/28/2010 Juhani Kauhanen 24

25 Johtamisen onnistumisen mittaaminen Työn tulokset: - aikataulut - työn laatu (kenen näkökulma?) - asiakastyytyväisyys - innovaatiot ja ratkaisut - tiedon ja osaamisen jakaminen Johtamisen tulokset: - vaihtuvuus (mistä, minne, miksi?) - urakehitys (potentiaalinen/toteutunut) - työtyytyväisyys - omistajuus 3/28/2010 Juhani Kauhanen 25

26 Lähteet Järvinen, Pekka: Esimies ja työyhteisön kehittäminen.wsoy Järvinen, Pekka: Esimiestyö ongelmatilanteissa konfliktien luomat haasteet työyhteisössä. WSOY Kauhanen, Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOY, 8-9. painos 2006/2007. (10. uudistettu painos toukokuussa 2010) Luoma, Kirsi Troberg, Eliisa - Kaajas, Sani Nordlund, Hanna: Ei ainoastaan rahasta osaamisen kokonaispalkitseminen. Tammi Riikonen, E. Tuomi, K. Vanhala, S. Seitsamo,J.: Hyvinvoiva henkilöstö menestyvä yritys. Työterveyslaitos /28/2010 Juhani Kauhanen 26

27 Kiitos mielenkiinnostanne Hyvää päivän jatkoa! 3/28/2010 Juhani Kauhanen 27

HR-strategia. Aalto-yliopisto Kevät 2015 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi

HR-strategia. Aalto-yliopisto Kevät 2015 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi HR-strategia Aalto-yliopisto Kevät Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Strategisen henkilöstöjohtamisen malleja Yleismallit Michiganin malli (Forbrun, Tichy & Devanna) Harvardin malli (Beer & al.)

Lisätiedot

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita?

Miten motivoida ja johtaa asiantuntijoita? SANI KAAJAS - HANNA NORDLUND - ELIISA TROBERG Sani Kaajas - Hanna Nordlund - Eliisa Troberg KTT Eliisa Troberg toimii Senior Advisorina verkostojen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvissä projekteissa

Lisätiedot

Palkkavaikutteinen kehityskeskustelu uusi johtamisen ja kehittymisen väline OP-Pohjola-ryhmässä

Palkkavaikutteinen kehityskeskustelu uusi johtamisen ja kehittymisen väline OP-Pohjola-ryhmässä Palkkavaikutteinen kehityskeskustelu uusi johtamisen ja kehittymisen väline OP-Pohjola-ryhmässä TKK:n palkitsemisen tutkimusohjelman palkitsemisseminaari 2.6.2009 Miikka Uurto Turun Seudun Osuuspankki

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Hannele Jääskä Mirva Lehtonen Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen Työtilan vaikutus työhyvinvointiin Maria Outinen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Päiväys 16.11.2014 Tekijä(t) Maria Outinen Koulutusohjelma Johdon assistenttityön

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza

HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza Lisää ja parempaa johtamista, kiitos! J-Impact Oy MITÄ YRITYS/ORGANISAATIO ODOTTAA ESIMIEHELTÄ? Asetettujen tavoitteiden

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot