Kehityskeskustelu Anneli Valpola, Olorin Oy Kehityskeskustelukouluttajien verkoston palaveri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehityskeskustelu Anneli Valpola, Olorin Oy Kehityskeskustelukouluttajien verkoston palaveri 2009-10-13"

Transkriptio

1 Kehityskeskustelu Anneli Valpola, Olorin Oy Kehityskeskustelukouluttajien verkoston palaveri Onnistu kehityskeskustelussa, WSOY 2002 Kehityskeskustelun mahdollisuudet, WSOY 2000 Kuntajohtajan kehityskeskustelu, KEVA 2009

2 Mitä kehityskeskusteluille tapahtuu? Havaintoja, kysymyksiä keskusteluun Osa johtamisjärjestelmää esimiehet viestikapulana? Esimiesten merkittävä keino symbolisoi johtamisen (ihmisten)? KK-valmennus usein yhteinen em ja koko henkilöstölle hyvä lähtökohta! Kun odotukset tavoitteina on määritelty, palaute on paljon helpompi vrt. aikaisen puuttumisen mallit? KK teemoja laajennetaan Työhyvinvointi, hyvinvointi vrt. Varma, EvitaPeili Töiden priorisointi ja ajankäyttö vrt. halutut taulukot Osaamisprofiilit ja tiimien osaamiskartat vrt. henkilöstöjärjestelmät Erityisryhmät: Kuntajohto, luottamushenkilöt/poliittinen johto osa johtamissopimusta Valmentava johtaminen, coaching lisääntyy mikä vaikutus KK:lle? Keiden/kenen kanssa ihminen puhuu asioistaan: työ, ura, ammattitaito, talent, elämän tasapaino perinteisesti olivat KK asioita! Paljon perinteisiä KK-nimiä, ohjeita ja lomakkeita missä tuoreet toteutukset? Varmistava rooli korostuu! Alaisten aktiivisuuden lisääminen miten alainen käyttää KK itselleen?

3 Osa johtamisjärjestelmää Kehityskeskustelun trendit Kehityskeskustelu oleellinen lenkki ketjussa, joka johtaa yrityksen visiosta päivittäiseen työhön Arvioinnin monipuolisuus Tavoitteiden mitattavuus, tunnuslukujen ja suorituskortin (Balance Scorecard) käyttö Osaamiseen keskittyminen Lisätty alaisen mahdollisuuksia käyttää keskustelua omien tarpeiden ja ehdotusten esiintuomiseen Tehtävät kuvattu osaamisena, millä osaamisella menestyy Joukkovastuu Ihmiset organisoituvat joukkueiksi, joissa päätöksenteko ja ohjaus ovat yhteisvastuullista Kehityskeskustelu-käytäntö voi olla tarjolla, mutta sen ajankohta ja sisältö pitää itse ehdottaa Valmistautuminen Erilaisia vaihtoehtoja, miten työsuoritus sovitaan ja arvioidaan Hankitaan monella tavalla lisää tietoa tavoitteista, toiminnasta, käyttäytymisestä Tuetaan kehityskeskustelujen käyntiä ja sitoutumista niihin

4 Johtamisen kokonaisuus Päämäärä Visio Strategia Toimintasuunnitelmat STRATEGINEN JOHTAMINEN Kartta Sijainti Kompassi Arvot Toimintatavat SUORITUSJOHTAMINEN Teot Askeleet Käyttäytyminen Suoritus Tulos

5 Valmentavan johtamisen ketju VISIO STRATEGIA BUDJETTI INVESTOINNIT PÄÄTAVOITTEET BUDJETTI SUORITUS- TAVOITTEET SUORITUS- ARVIO SUORITUSTA- VOITTEET OHJAUS JA VÄLITAVOITTEET OHJAUS JA VÄLITAVOITEET SUORITUS- ARVIO KEHITYS- KESKUSTELUT

6 Valmentava johtaminen vastaa kysymyksiin Miten voin auttaa? KEHITTÄMIS- / SUUNNITTELU- KOKOUS Miten pärjäämme? KOKOUS TIIMIPALAVERI Miten meillä menee? Välittääkö kukaan minusta? KEHITTYMISKESKUSTELU Miten suoriudun? TULOSKESKUSTELU KEHITYS- KESKUSTELU Mitä minun pitäisi tehdä? TAVOITEKESKUSTELU

7 Kehityskeskustelun kolme osaa TAVOITTEET TIEDOKSI, OSAKSI strategia / toiminnansuunnitteluprosessiin yksikön toimintasuunnitelmaan A TAVOITEKESKUSTELU JA ARVIOINTIKRITEERIT C KEHITTYMISKESKUSTELU - lyhyt aikaväli - pitkä aikaväli - tulevaisuuden suunnitelmat KEHITTYMISSUUNNITELMA TIEDOKSI henkilöstön kehittämisyksikölle henkilöstön osaamis- ja ura-arviointiprosessiin B TULOSKESKUSTELU - palaute - suorituksen arviointi - työn kehittäminen YHTEENVETO TIEDOKSI esimiehen esimiehelle henkilöstöosastolle toiminnan seurantaan

8 Valmistautuminen kehityskeskusteluun Suorituskortti Tavoite- ja tuloskeskustelut Kehittymissuunnitelma Osaamiskartta Alainen haastattelee työtoverinsa 360 º -palaute Toimintahaastattelut Ryhmäkehityskeskustelut Kehityskeskusteluvalmennus Kyselytunti Tiimi valmistautuu Esimiehet valmistautuvat

9 Kehityskeskustelun kaksi vaihtoehtoa Strategiat Johtoryhmä Tavoitteet ja tunnusluvut Menestystekijät LTY-johtoryhmä LTY-Strategia Osasto-/Tiimipalaveri 2 h Toimintasuunnitelma LTY-johtoryhmän jäsen YKSILÖ-TAVOITTEET KEHITYSKESKUSTELUT Lähin esimies Henkilökohtainen kehityskeskustelu 4menneen kauden arviointi 4tavoitteet tulevalle kaudelle 4ammattitaito ja osaaminen 4vuorovaikutus ja yhteistyö 2 h Päivittäisjohtaminen, työnteko ja seuranta TIIMI-TAVOITTEET Ryhmäkehityskeskustelu 4rooli ja pääasiakkaat 4edellisen kauden onnistumiset, puutteet 4seuraavan kauden tärkeimmät tavoitteet 4seuraavan kauden kriittiset kohdat 4ammattitaito ja osaaminen 4tiimin kehittymissuunnitelma Henkilökohtainen keskustelu 4rooli, päätehtävät 4vuorovaikutus ja yhteistyö 4ammattitaito ja osaaminen 2 h 1 h

10 Keskeiset tavoitteet (tuloskortti) Kokonaiskuva työtehtävistä Tehtäväkuvan mukaiset työt (operatiivinen työ, prosessit joissa toimii rutiinit, perustehtävät) Arviot työmäärästä* Tehtävään liittyvät työt (kehittämishankkeet, edustukset, yhdistys, koordinaatioryhmät yms.) Ns. ennakoimattomat tehtävät (nopeasti tulevat tarpeet, apu, isännyys, emännyys, esitysten, ehdotusten valmistelu yms.) (paljonko tarvitaan tyhjää kalenterissa?) * työvuosi esim. 200 pv tai 1800 h

11 HAASTEET Löydä sujuvuus työssäsi Korkea Ahdistus Taistele tai pakene Valppaus Sujuvuus (Flow) Huoli Hallinta/Rutiinilla Ikävystyminen Välinpitämättömyys Rentous Matala TAIDOT Korkea Lähde: Mihaly Csikszentmihalyi: Finding Flow

12 Kehityskeskustelun rooli johtamisen kokonaiskuvassa (Kuntajohtajan kehityskeskustelu opas, KEVA 2009) Olorin Oy

13 Kuntajohtajan tavoitekartta (Kuntajohtajan kehityskeskustelu opas, KEVA 2009) Olorin Oy

14 Avaintavoitteet (2-5 keskeistä kehittävää asiaa) Kokonaiskuva työmäärästä (Kuntajohtajan kehityskeskustelu opas, KEVA 2009) Jatkuvat tavoitteet (Kunnan operatiivinen toiminto, lait, säädökset) Vastuu kuntayhtymässä, liikelaitoksissa, yrityksissä Ajankäyttö eri tehtäviin* Tehtäväkuvan mukaiset työt (Operatiivinen työ, perustehtävät, sijaisuus) Yhteydenpitotehtävät (Kehittämishankkeet, edustukset, yhdistys, koordinaatiotehtävät) Ennakoimattomat työt (paljonko tarvitaan tyhjää/ vara-aikaa kalenterissa?) Olorin Oy *) Arvio työmäärästä suhteessa esim. vuoden työpäiviin (n. 200 pv) tai kokonaistyömäärään ( h). Prosenttien avulla voidaan määritellä eri osien painotukset, mutta pelkät prosenttiluvut voivat piilottaa ylityöt ja moneen paikkaan ehtimisen odotukset.

15 Työhyvinvoinnin arviointi Omaa työoloaan voi arvioida seuraavan kysymyslistan avulla. Sen avulla tunnistaa oman hyvinvointinsa ja siinä mahdollisesti olevat kipukohdat. 1. Tiedän, mitä minulta odotetaan työssäni. 2. Minulla on joka päivä mahdollisuus tehdä työtä, jonka osaan parhaiten. 3. Viimeisen kuukauden aikana olen saanut tunnustusta hyvin tehdystä työstä. 4. Poliittiset luottamushenkilöt tuntuvat välittävän minusta ihmisenä. 5. Minulla on työssäni joku, joka tuntuu välittävän kehittymisestäni. 6. Viimeisen puolen vuoden aikana kanssani on keskusteltu edistymisestäni työssäni. 7. Mielipiteilläni tuntuu olevan merkitystä. 8. Kunnan tavoitteet ja visio tekevät työstäni tärkeän ja vaivannäön arvoisen. 9. Työtoverini ovat sitoutuneet tekemään parhaansa työssään. 10. Minulla on paras ystävä, joku jonka kanssa voin jutella ja johon voin luottaa. 11. Minulla on mahdollisuus oppia uusia taitoja sekä kasvaa ihmisenä. 12. Koen tekemättömien töiden painetta melko usein. 13. Ajoittain koen oman työn jatkumisen epävarmana. 14. Saan riittävästi tukea kunnan poliittiselta johdolta. 15. Haaveilen/mietin aika ajoin vakavasti alan vaihtoa. 16. Pystyn rentoutumaan ja lepäämään vapaa-ajallani. Olorin Oy Kuntajohtajan kehityskeskustelu opas, KEVA 2009

16 Johtoryhmän ryhmäkehityskeskustelu Olorin Oy

17 Edellytykset ryhmäkehityskeskustelun onnistumiselle Ohjeita valmistautumiseksi Tavoitteet Agenda Roolit Valmistautuminen Järjestelyt Ohjeita jälkihoitoon Tulokset talteen Teot ja seuranta Oppiminen/kehittäminen Ohjeita keskustelun ohjaukseen Aloitus Pelisäännöt Roolit ja ilmapiiri Jäntevyys Keskustelut Kysykää Oman työskentelyn arviointi Välineet Kuntajohtajan kehityskeskustelu opas, KEVA 2009

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Johtamisen/johtajan osaamisalueet

Johtamisen/johtajan osaamisalueet Esimiesten vastuut ja velvollisuudet osana työkykyjohtamista Kirsti Santamäki, kevät 2014 Johtamisen/johtajan osaamisalueet Vuorovaikutusosaaminen Hyvinvointiosaaminen Ammattiosaaminen Johtamisosaaminen

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1

Karl-Magnus Spiik Oy 1 Karl-Magnus Spiik Oy 1 EM 1 ( esimiehet, 2 pv ) KANNUSTAVA JA TAVOITTEELLINEN ESIMIESTAITO on asiakaspalvelun tiiminvetäjien, esimiesten ja johdon käytännönläheinen valmennus. Päivien aikana keskustellaan

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Asiantuntijayhteisöt johtaminen ja työnohjaus Peter Peitsalo työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja

Asiantuntijayhteisöt johtaminen ja työnohjaus Peter Peitsalo työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja Asiantuntijayhteisöt johtaminen ja työnohjaus Peter Peitsalo työnohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja Artikkeli perustuu viiden asiantuntijayhteisössä toimivan johtajan teemahaastatteluun sekä asiantuntijuutta

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

MARKKINOINNIN JA MYYNNIN JOHTAMINEN

MARKKINOINNIN JA MYYNNIN JOHTAMINEN Karl-Magnus Spiik Ky JR ja esimiestaito / sivu 1 MARKKINOINNIN JA MYYNNIN JOHTAMINEN Johtoryhmä- ja esimiesvalmennus ( 2 + 2 + 1 + 1 + 1). Ennakkotehtävä netissä (ohjeet lähetetään sähköpostissa) * johtoryhmätyöskentelyn

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Osaaminen ja arvioinnit työhyvinvointia lisäävänä tekijänä

Osaaminen ja arvioinnit työhyvinvointia lisäävänä tekijänä Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Osaaminen ja arvioinnit työhyvinvointia lisäävänä tekijänä 25.11.2008 Lohja 2.12.2008

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen Opetusalan johtamisen foorumi 10.6.2011 Muutoksen johtaminen Anneli Valpola Olorin Oy Organisaatiot yhteen, muutosjohtamisen käytännön keinot, WSOY 2004 Kuntajohto muutoksen osaajana/www.kuntatyokunnossa.fi

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ Kati Halttunen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot