MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ"

Transkriptio

1 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu saakka. Sisältö MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TULOVEROTUS... 5 KHO / Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoiton veronalaisuus - Verovapaat luovutusvoitot - Sukupolvenvaihdosluovutus - Osinko-oikeuden luovutus... 5 KHO:2011: Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutustappio - Osakkeiden arvonmenetys - Konkurssi - Menetyksen lopullisuus - Oikea verovuosi ja Saatavan menetys ei maa- ja metsätaloudessa vähennyskelpoista... 6 KHO:2011: Henkilökohtaisen tulon verotus - Palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtunut meno - Moottorisahavähennys... 7 KHO:2011: Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoitto - Oman asunnon luovutus - Hallintaoikeuden luovutus... 7 KHO:2011: Elinkeinotulon verotus - Peitelty osinko - Osuuskunta - Tuotteiden ja palveluiden myynti jäsenille käyvän arvon alittavalla hinnalla... 8 KVL 9/ Elinkeinotulon verotus - Yhteismetsä - Osakaskiinteistön tulolähde - Tulon veronalaisuus... 8 Oulun HAO /0090/ Luovutusvoiton verotus - Metsäkeskus - Luottamuksensuoja... 9 Oulun HAO /0360/ Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutustappio - Hankintameno - Alihinta Turun HAO /0726/ Elinkeinotulon verotus - Elinkeinotoiminnan tulolähde - Puolisot - Jaettava yritystulo - Ansiotulo-osuus - Tappion vähentäminen... 12

2 2 MAATALOUSVEROTUS Rovaniemen HAO , 11/0054/1 (ei julkaistu) Avopuolisot, ero, tulonjako, palkka Turun HAO /0717/3 (KHO /1344, ei valituslupaa) Jaettava yritystulo - Maatalouden nettovarallisuus - ennakonpidätyksen alaiset palkat - suoritukset yhtiölle METSÄTALOUDEN VEROTUS Kuopion HAO , nro 11/0181/1 ja nro 11/0182/ Verotusyhtymä - Osuuksien kauppa - Metsävähennyspohja PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS KHO t (ei julkaistu) (Vaasan HAO /0099/2 (julkaistu)) 15 Perintöverotus - maatalouden jatkaminen - veronhuojennus - maatilan luovutus - veron maksuunpanematta jättäminen - huojennuksen menettäminen KHO:2011: Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Yritysvarallisuus - Alaikäinen jatkaja - Edunvalvojan sijainen - Hallituksen jäsenyys KHO:2011: Lahjavero - Lahjansaaja - Apuyhtiö - Veroluokka KHO:2011: Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Maatila - Asuinrakennus - Myyjien pidättämä hallintaoikeus Kuopio HAO /0109/ Perintövero - Testamentti - Lakiosa - Osittainen luopuminen - Veronkierto Helsingin HAO /0314/ Perintö- ja lahjavero - Sukupolvenvaihdos - Peltojen edelleen vuokraus Kuopion HAO /0480/ Lahjavero - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdos - Veronhuojennus - Yhteisesti lahjana saatu omaisuus - Osakeyhtiö Hämeenlinnan HAO /0510/ Luovutusvoitto - Hankintameno - Elinikäinen hallintaoikeus - Asunto-osakeyhtiön osakkeet VARAINSIIRTOVEROTUS Turun HAO /0062/ Varainsiirtovero - kaupan purku - sopimus - myyjän verovelvollisuus Vaasan HaO /0677/ Varainsiirtovero - Perinnönjako - Pesän ulkopuoliset varat VEROHALLINNON MAATILAA SIVUAVIA OHJEITA JA OHJAUKSIA VEROHALLINNON OHJEITA: VEROHALLINNON PÄÄTÖKSIÄ: ASIANTUNTIJARENKAAN JULKAISTUJA OHJAUKSIA ASIANTUNTIJARENKAAN JULKAISEMATTOMIA OHJAUKSIA Oikeudenkäyntikulujen vähennyskelpoisuus Viljafutuurit ja verotus Vävylle kauppa ja tyttärelle lahja Maatalouteen kuuluvan turkistarhauksen yhtiöittäminen erikseen Turkistuottajien lomituspalkkio Vapaaehtoinen osuuspääoma maatalouden nettovarallisuudessa Kiinteistönmuodostamislain mukainen tilusvaihto verotuksessa Maatalouden yhtiöittäminen ja tuet muutosvuonna... 32

3 OHJAUSTOIMINNASSA ESILLE NOUSSEITA YLEISIÄ TAPAUKSIA Arvonlisäverotus sekä Verotiliasiat Kotitalouden maksamat palkat Yhteismetsä ja osakas, ilmoitus- ja maksujakso Maksuohjeen viitenumero on pysyvä Hyvityskorko/verotili - maksujen hyväksilukeminen Pankkiyhteys Verotili-palveluun Verotilin avaaminen / Ei palkanmaksu-ilmoituksia Toimintamuodon muutos ja kausiveroilmoittaminen Tiekunnan ja sen osakkaan arvonlisäverotus Tuloverotus Avopuolisot ja erotilanteen verotus Yhteinen toiminta eron jälkeen verotusyhtymänä Avoliittolain mukainen hyvitys ja verotus Maatalouden verotus Turkistarhojen häkkien laajennuskulut ALV-alarajahuojennuksen tuloutuksen verovuosi Yrittäjän työhyvinvointikartoitus (soveltuvin osin koskee alkutuottajiakin) Kriisituen (väliaikainen kansallinen tuki) tuloutus Maatilan velkasaneerauksen menot Maksuperuste ja erityiset syyt poikkeamiseen verovuodelle kohdentamisessa Metsätalouden verotus Rajoitetusti verovelvollinen myy puuta Suomesta Ruotsiin Lohkomiskulut kiinteistön hankintamenoa Ositus ja metsävähennyspohja Kannanottoja yhteismetsän muodostamistilanteen ja osuuksien luovutuksen verotukseen Oikeudenkäyntikulut Perintö- ja lahjaverotus Maatalouden harjoittamisen rajanvetoa PerVL 55 :n soveltamisessa Onko peltojen vuokraus maatalouden harjoittamista? Onko tukiviljely tai liitännäistoiminta maatalouden harjoittamista? Määräaikaisesti suojellun metsän käypä arvo Maatilan tonttivaraston laukeaminen ja rakennuspaikan kuuluminen maatilaan. 49 3

4 4 Maatalouden yleistilanteesta vuonna 2011 Maatalouden kustannusrakenne on hyvin huono. Erityisesti sika-alalla on suuria ongelmia. Maatilat monialaistuvat tulonhankinnan laajentamiseksi. Erityisesti koneurakointi sekä sosiaalinen ala, kuten hoivatyö ja ns. green care-toiminta, tuovat lisätuloa maatiloille. Toimivien maatilojen määrä oli v reilut kpl. Maidontuotannosta on luovuttu yllättävän paljon aiempiin vuosiin nähden (6,6 %, kun aiemmin vuosittain n. 5 %). Maitotilojen määrä putoaa alle :n. Monet tilat erikoistuvat ja laajentavat viljelytoimintaansa. Yhtiöittämisestä on kyselty runsaasti. Yhtiöittämisiä on tilastojen mukaan parikymmentä vuosittain. Osakeyhtiöitä oli 572 kpl v Yhteistyötä tehdään muutoinkin viljelijöiden kesken kustannusten alentamiseksi. Esitettyjä veromuutoksia vuodelle 2012 Hallitusohjelmassa on esitetty veromuutoksia hallituskaudelle. Alla on hallituksen esityksiin perustuvia keskeisiä muutosehdotuksia, jotta on käsitelty eduskunnassa budjettilakimuutoksina budjettiesitykseen (HE 56/2011) liittyvinä loppuvuoden 2011 aikana. HE 50/2011 ja sen täydennys HE 130/2011: - yhteisöjen verokanta 24,5% (nyk. 26 %) - yhteisetuuksien (mm. yhteismetsä) verokanta 28 % (nyk. 26 %) - listaamattomien osakeyhtiöiden maksama verovapaan osingon yläraja (nyt ). - asuntovelan korkovähennys pienenee: 2012 vähennyskelpoista 85% 2013 vähennyskelpoista 80% 2014 vähennyskelpoista 75% eli yht. 25%:n väheneminen - kotitalousvähennys maksimi 2000 euroa ja enintään 45% työkorvauksesta tai 15 % palkasta + palkan sivukulut edelleen kokonaan - pääomatulojen veroprosentti 30%, yli euron pääomatuloista 32% - korkotulojen lähdevero 30% - kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaiset etuudet (KEMERA-tuki) verotettavaksi tuloksi. Vastaavasti menot vähennyskelpoisia. - metsävähennys ja yhteismetsän pääomaverokantaa alhaisempi verokanta de minimis - tueksi, max euroa. Valtiontuen määräksi katsottaisiin se määrä, joka ilman tukitoimenpidettä olisi määrätty veron määräksi, ja tosiasiallisesti määrätyn veron erotus. - maa- ja metsätalousmaalle ei edelleenkään kiinteistöveroa - sisältää myös verotililain 8 :n muutoksen, jolla on vaikutusta alkutuottajien kausiveroilmoituksen palauttamisajankohtaan - annettava viimeistään kohdekautta seuraavan helmikuun viimeisenä päivänä nykyisen helmikuun 28 päivän asemesta - kalenterivuodelta annettava, postitse saapunut kausiveroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut Verohallinnolle viimeistään seitsemäntenä päivänä helmikuun viimeisestä päivästä; kausiveroilmoitus

5 5 voitaisiin postittaa vielä määräpäivänä samanaikaisesti samaan aikaan annettavan tuloveroilmoituksen kanssa HE 52/2011: (hyväksytty eduskunnassa ) - esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä verokantoja, mm. henkilökuljetus, majoitustila 9 % HE 77/2011: - perintö- ja lahjaveroon uusi porras I veroluokkaan: 16% yli euron arvoisesta perinnöstä tai lahjasta - ei muutoksia spv-huojennukseen HE 80/2011: - yhteismetsässä ei tarvita tilintarkastusta eikä tilintarkastajaa, jos liikevaihto kahtena peräkkäisenä vuonna ei ole ylittänyt euroa. Oikeuskäytäntöä 2011 Tapaukset on järjestetty aiheen mukaisesti. Ensisijainen järjestys: KHO, KVL, HAO. Samantyyppistä asiaa käsittelevät tapaukset peräkkäin päätöksentekijästä riippumatta, muutoin tekijän ja päätöspäivän mukaan järjestettynä. HUOM! Joissakin esillä olevissa päätöksissä on mainittu, että sitä ei ole julkaistu! Ne ovat yksittäistapauksia, josta ei välttämättä ole vedettävissä laajempia johtopäätöksiä! Tapauksessa voi olla yksittäisiä erityisiä syitä, jotka ovat sovellettavissa vain esillä olevassa tilanteessa. Hallintooikeuden päätökset vaikuttavat alueellisesti, mutta niillä ei ole varsinaista laajempaa vaikutusta, kuten KHO:n päätöksillä. KHO:n ratkaisut: Keskusverolautakunnan ratkaisut: Julkaistut päätökset löytyvät Internetistä esimerkiksi sivulta: - Syventävät ohjeet - Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut Hallinto-oikeuksien ratkaisut: Julkaistut päätökset löytyvät Internetistä: Tuomioistuimet, Hallinto-oikeudet, Ratkaisukäytäntö tai Oikeuskäytäntö, Hallinto-oikeudet Tuloverotus KHO KHO /509 Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoiton veronalaisuus - Verovapaat luovutusvoitot - Sukupolvenvaihdosluovutus - Osinko-oikeuden luovutus A oli lahjoittanut omistamansa osakeyhtiön osakkeet pojalleen B:lle ja pidättänyt itselleen oikeuden osakkeiden tuottamaan osinkoon. Myöhemmin A oli myynyt osakkeiden osinko-oikeuden B:lle. Osinko-oikeuden luovutuksessa ei ollut kysymys sellaisesta osakkeiden luovutuksesta, jota tarkoitetaan sukupolvenvaihdosluovutuksia koskevassa tuloverolain 48 :n 1 momentin 3 kohdassa. Verovuosi 2005.

6 6 Tuloverolaki 45 1 momentti Tuloverolaki 48 1 momentti 3 kohta Kommentti (MK) KHO:n päätös koskee tuotto-oikeuden myynnin verotusta. Siitä ei saanut luovutusvoiton verovapautta. Kyse ei ole laajemmasta omaisuuden hallintaoikeudesta. Lähtökohta on kuitenkin se, että myöskään hallintaoikeuden luovutuksesta ei saa verovapautta. Vrt. PerVL 55, KHO 2007/ KHO:2011:55 Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutustappio - Osakkeiden arvonmenetys - Konkurssi - Menetyksen lopullisuus - Oikea verovuosi Asiassa esitetyn erikoistarkastuskertomuksen mukaan osakeyhtiön osakepääoma oli menetetty tilivuoden 2003 aikana. Osakeyhtiö oli asetettu konkurssiin Käräjäoikeus oli vahvistanut yhtiön konkurssipesän jakoluetteloehdotuksen, joka oli laadittu Konkurssipesän lopputilitys oli annettu Konkurssimenettelyssä oli maksettu vakuudettomille veloille vain 2,5 prosenttia saatavista. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi olleen jo vuonna 2005 selvää, että konkurssipesästä ei jää jakoosuutta osakkeenomistajille. Yhtiön osakkeiden arvonmenetystä konkurssin vuoksi voitiin pitää lopullisena jo vuonna 2005 eikä vasta sitä myöhempänä aikana. Näin ollen osakkeiden arvonmenetys rinnastettiin luovutustappioon, joka voitiin vähentää verovelvollisen vuonna 2005 saamasta kiinteistön luovutusvoitosta. Verovuosi Tuloverolaki 50 1 momentti ja 3 momentti 3 kohta Kommentti (MK): Tapauksen periaatetta voidaan soveltaa myös maatalouden tulolähteeseen kuuluvien osakkeiden ja osuuskunnan osuuksien luovutuksiin. Maatalouden osakkeiden ja osuuksien luovutusvoitto lasketaan vähentämällä joko verotuksessa vähentämättä oleva hankintameno tai sitä edullisempi hankintameno-olettama. Luovutusvoitto on maatalouden jaettavaa yritystuloa, mutta luovutusvoitto on kuitenkin TVL 38.2 :n mukaan pääomatuloa nettovarallisuudesta riippumatta. Osakkeiden ja osuuskunnan osuuksien luovutustappio on maatalouden menoa. HUOM! ja Saatavan menetys ei maa- ja metsätaloudessa vähennyskelpoista Jos maa- tai metsätaloudenharjoittaja menettää tulon, niin se on saatavan menetys. Saatava ei ole arvopaperi. Saatavan menetys ei vaikuta mitenkään maksuperusteisessa verotuksessa! Arvopaperien osalta on säädetty TVL 50.3 :n 3 kohdassa, että sellainen arvonmenetys, jota voidaan konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi pitää lopullisena, voidaan rinnastaa luovutustappioon. Metsän osalta vastaava säännös puuttuu tuloverolaista. Eli verotuksen yleisten periaatteiden mukaan metsätalouden saamatta jäävä tulo on silloin vähennyskelvoton. Esimerkiksi Mari Kiviniemi on (valtiovarainministeriä sijaistaneena hallinto- ja kuntaministerinä) sanonut vastauksessaan eduskunnassa kirjalliseen kysymykseen KK 558/2009 mm. näin: "Omaisuuden tuhoutumisesta tai arvonmenetyksestä aiheutuvan tulevaisuudessa odotettavissa olevan laskennallisen tulon eli niin sanotun

7 7 odotusarvon menettäminen ei ole verotuksessa miltään osin vähennyskelpoinen meno. Tämä perustuu siihen, että kysymys ei ole vielä kertyneestä tulosta, joka voitaisiin menettää." Maatalouden tulon menetyksestä samantyyppisessä tilanteessa on vastattu aikoinaan seuraavasti: Viljelijä voi poistaa varallisuudestaan saamisen, jos saaminen on käynyt arvottomaksi. Tuloverotuksessa hän ei voi mitään poistaa, koska mitään ei ole tuloutunutkaan maksuperusteisen verotuksen takia. Saatavan perimiskulut hän kyllä voi vähentää tulonhankkimiskuluina KHO:2011:80 Henkilökohtaisen tulon verotus - Palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtunut meno - Moottorisahavähennys A oli saanut työnantajaltaan metsätöistä yhteensä ,77 euron veronalaisen korvauksen, johon sisältyi ,61 euron rahapalkka metsänraivaus- ja hakkuutyöstä ja moottorisahakorvauksen nimellä maksettu 3 630,16 euron suoritus. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan A:lla oli oikeus vähentää moottorisahavähennyksenä 5 522,71 euroa eli 40 prosenttia A:n metsätöistä saamasta yhteensä ,77 euron korvauksesta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö katsoi valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että A:lle palkan lisäksi metsätöistä maksettua kustannusten korvausta ei voitu pitää ennakkoperintälain 13 :n ja tuloverolain 61 :n mukaisena palkkana eikä siten myöskään tuloverolain 94 :n 1 momentissa tarkoitettuna palkkana, minkä vuoksi 40 prosentin vähennys oli laskettava pelkästään ,61 euron rahapalkan perusteella. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen. Verovuosi 2006 Tuloverolaki 94 1 momentti KHO:2011:102 Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoitto - Oman asunnon luovutus - Hallintaoikeuden luovutus A oli vuonna 1996 lahjoittanut omistamansa vuonna 1958 hankkimansa ja omana asuntona käyttämänsä omakotitalokiinteistön osuuden tyttärelleen ja pidättänyt itsellään sen hallintaoikeuden. A oli vuonna 2008 luovuttanut pidättämänsä hallintaoikeuden tyttärelleen euron kauppahinnalla. Koska luovutuksen kohteena oli ainoastaan hallintaoikeus, luovutuksesta saatuun voittoon ei voitu soveltaa oman asunnon luovutusvoiton verovapautta koskevia säännöksiä. Verovuosi Äänestys 3-2. Tuloverolaki 45 1 momentti ja 48 1 momentti 1 kohta

8 8 KHO:2011:103 Elinkeinotulon verotus - Peitelty osinko - Osuuskunta - Tuotteiden ja palveluiden myynti jäsenille käyvän arvon alittavalla hinnalla A Oy harjoitti hankinta- ja materiaalitoimintoyhtiönä muun muassa tavarakauppaa, siihen liittyvää maahantuontia ja vientiä, huolintaa, kuljetusta, tuotteiden pakkaustoimintaa, valmistamista ja valmistuttamista. A Oy:n osakkeet omisti neljä suomalaista vähittäis- ja tukkukaupan alalla toimivaa yhtiötä, joista mikään ei omistanut yli puolta yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. A Oy myi kaikki varsinaisessa toiminnassaan tuottamansa palvelut ja tuotteet osakkailleen. A Oy:n ja sen osakkaiden tekemän ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan A Oy oli tarkoitus muuttaa osuuskunnaksi. Yhtiön osakkaista tulisi osuuskunnan jäseniä siten, että osuuskunnassa A Oy:n omistus- ja äänivaltasuhteet säilyisivät osakkaiden välillä. Osuuskunta tulisi myymään tuotteita ja palveluita jäsenilleen sekä ulkopuolisille asiakkaille. Hakemuksen mukaan osuuskunnan myynti jäsenille hinnoiteltaisiin omakustannushintaan lisättynä voittomarginaalilla, joka olisi pienempi kuin osuuskunnan myydessä tuotteita ja palveluita ulkopuolisille asiakkaille. Osuuskunnan myynti ulkopuolisille hinnoiteltaisiin markkinaehtoisesti käypään hintaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että osuuskunnan myydessä hakemuksessa kuvatulla tavalla tuotteitaan ja palveluitaan jäsenilleen alhaisemmalla hinnalla kuin osuuskunnan ulkopuolisille asiakkaille, jäsenet eivät saa käyvän hintatason alittavan hinnan johdosta verotusmenettelystä annetun lain 29 :ssä tarkoitettua peiteltyä osinkoa. Ennakkoratkaisu verovuosille 2010 ja Laki verotusmenettelystä 29 1 momentti, 3 momentti ja 5 momentti KVL KVL 9/ Elinkeinotulon verotus - Yhteismetsä - Osakaskiinteistön tulolähde - Tulon veronalaisuus A Oy aikoi perustaa kiinteistönmuodostamislain 10 luvussa tarkoitetulla tavalla yhteismetsän. Yhteismetsään liitettävät kiinteistöt kuuluivat A Oy:n elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Kiinteistön liittämistä yhteismetsään ei pidetä kiinteistön luovutuksena eikä liityttäessä siten tapahdu omistajanvaihdosta. Kun otettiin huomioon yhteismetsän osakaskiinteistöjen liittyminen A Oy:n liiketoimintaan, osakaskiinteistöjen katsottiin yhteismetsän perustamisen jälkeen kuuluvan edelleen yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Tuloverolain 18 sisältää yleisen säännöksen yhteisetuuden ja sen osakkaan verotuksesta. Mainitun lainkohdan 2 momentin säännöksen oli katsottava soveltuvan myös silloin, kun yhteismetsän osakaskiinteistö kuuluu osakkaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Tuloverolain 18 :n 2 momentin mukaan A Oy:n veronalaisena tulona ei pidetty yhtiön saamaa osuutta yhteismetsän tulosta. Ennakkoratkaisu vuosille 2011 ja Laki elinkeinotulon verottamisesta 53, Tuloverolaki 18 2 mom

9 9 HAO Oulun HAO /0090/2 Luovutusvoiton verotus - Metsäkeskus - Luottamuksensuoja Oulun hallinto-oikeus katsoi muun muassa, etteivät metsäkeskukset ole valtion liikelaitoksia, eikä kiinteistön luovutukseen voida soveltaa TVL 49 :n 1 momentin 4 kohtaa. Luovutusvoiton veronalaista määrää laskettaessa tuli kuitenkin käyttää 80 prosentin hankintameno-olettamaa, kun A oli toiminut vilpittömässä mielessä viranomaiselta saamansa ohjeen mukaisesti. Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voidaanko kiinteistön luovutusta metsäkeskukselle pitää tuloverolain 49 :n 1 momentin mukaisena luovutuksena valtiolle tai valtion liikelaitokselle ja tuleeko luovutusvoiton veronalaista määrää laskettaessa käyttää 80 prosentin hankintamenoolettamaa. A oli vuonna 2007 myynyt kiinteistön Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskukselle. Hän oli saanut tilan omistukseensa vuonna Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka metsäkeskuksilla on sellaisia julkisia hallintotehtäviä, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä ja vaikka ne saavat rahoitusta valtion talousarvioon varatusta määrärahasta valtionavustuksena, metsäkeskukset eivät kuulu valtionhallintoon, vaan ne ovat niin sanottua välillistä valtionhallintoa. Näin ollen A:n ei voida katsoa luovuttaneen kysymyksessä olevaa kiinteistöä valtiolle, kuten tuloverolain 49 :n 1 momentin 4 kohdassa verohuojennuksen saamiseksi edellytetään. Valtion liikelaitoksista annetun lain ( /1185) 1 :n mukaan tuota lakia sovelletaan sellaiseen liiketoimintaa harjoittavaan valtion laitokseen (liikelaitos), johon sitä erikseen laissa (laitoskohtainen laki) säädetään sovellettavaksi. Kysymyksessä olevaa lakia ei ole säädetty sovellettavaksi metsäkeskuksiin. Metsäkeskukset eivät näin ollen ole valtion liikelaitoksia, eikä kiinteistön luovutukseen voida soveltaa tuloverolain 49 :n 1 momentin 4 kohtaa tälläkään perusteella. A oli todennut käyneensä ennen kiinteistökaupan tekemistä verotoimistossa kaksi kertaa selvittämässä kaupan veroseuraamuksia ja saaneensa molemmilla kerroilla ohjeen, jonka mukaan kauppaan sovelletaan 80 prosentin hankintameno-olettamaa. Ottaen huomioon mitä, edellä on todettu metsäkeskusten asemasta valtionhallinnossa, hallinto-oikeus katsoi, että asiaa voidaan pitää verotusmenettelystä annetun lain 26 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tulkinnanvaraisena. A:n kertomusta hänen verotoimistosta saamastaan ohjauksesta ei ollut hallinto-oikeuden mukaan syytä epäillä. Näin ollen ja kun A:n voitiin katsoa toimineen vilpittömässä mielessä viranomaiselta saamansa ohjeen mukaisesti eikä asiassa ollut ilmennyt sellaisia erityisiä syitä, joista muuta johtuisi, asia oli ratkaistava A:n eduksi. Tuloverolaki 49 Verotusmenettelystä annettu laki 26 2 mom Äänestys 2-1 Vähemmistöön jäänyt jäsen oli samaa mieltä lopputuloksesta kuin enemmistö, mutta perusteli ratkaisua seuraavasti: Lainvalmisteluasiakirjoista ei yksiselitteisesti ilmene, mitä valtiolla tuloverolain 49 :ssä tarkoitetaan ja mikä siten metsäkeskusten tyyppisten organisaatioiden asema on sen soveltamisessa. Valtion liikelaitokset on yksilöity erikseen eri laeissa. Valtion liikelaitos on muun muassa Metsähallitus. Metsäkeskukset luetaan kuuluviksi niin sanottuun välilliseen valtionhallintoon. Metsäkeskukset ovat organisatorisesti erillään perinteisestä valtionhallinnosta, mutta ne eivät myöskään ole yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä. Ne hoitavat kuitenkin julkiselle hallinnolle kuuluvia tehtäviä. Tuloverolain 49 :n 2 momentin mukaan yhteiskunnalliseen, muun muassa tutkimustarkoitukseen tapahtunut omaisuuden luovutus valtion liikelaitokselle saa

10 10 verohuojennuksen. Selvityksen mukaan A:n metsäkiinteistön luovutus metsäkeskukselle täyttää tarkoitetun yleishyödyllisyyden, erityisesti tutkimustarkoituksen vaatimuksen. Katson, että tulkinnallisesti ja huomioon ottaen käsitykseni lain tarkoituksesta kysymyksessä olevan kaltaisessa tilanteessa, luovutus metsäkeskukselle voidaan rinnastaa valtion liikelaitokselle tapahtuvaan luovutukseen. Näin ollen A:n saaman luovutusvoiton määrää laskettaessa hankintamenona on käytettävä 80 prosentin hankintameno-olettamaa. Kommentti (MK): Asiaa on pidettävä edelleen epäselvänä, kuten äänestyslausunnostakin ilmenee. Verotuksessa metsäkeskuksia on käsitelty yleishyödyllisinä yhteisöinä. Oulun HAO:n päätöksestä huolimatta Verohallinnossa on myös suositeltu metsäkeskuksen rinnastamista valtioon varainsiirtovero- ja luovutusvoittoveroasioissa. Verotuskäytäntö voi siten olla epäyhtenäistä. Nykyisistä alueellisista metsäkeskuksista muodostetaan vuoden 2012 alussa yksi, koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio, Suomen metsäkeskus. Tähän Suomen metsäkeskukseen siirretään myös osa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion nykyisistä tehtävistä. Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksesta (HE 260/2010 vp) on eduskunnassa hyväksytty ja presidentti vahvistanut ja laki tulee voimaan Suomen metsäkeskuksen perustamiseen liittyvistä järjestelyistä ei haluta koituvan veroseuraamuksia. Sen vuoksi lakiin on tarkoitus säätää siirtymäsäännös metsäkeskusten yhdistymisen veroseuraamusten poistamiseksi Oulun HAO /0360/1 Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutustappio - Hankintameno - Alihinta Verovelvolliset puolisot olivat heinäkuussa 2008 myyneet tyttärelleen euron kauppahinnalla asunto-osakeyhtiön asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet, jotka he olivat tammikuussa 2006 rakentamisvaiheen kauppakirjalla ostaneet eurolla. Osakkeiden luovutuksesta oli aiheutunut yhteensä ,72 euron tappio. Saman asunto-osakeyhtiön pinta-alaltaan suurempien osakehuoneistojen vertailukauppahinnat neliötä kohti olivat olleet olennaisesti suurempia. Puolisot olivat maaliskuussa 2009 myyneet toisen asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet ja saaneet luovutuksesta veronalaista luovutusvoittoa yhteensä ,74 euroa. Kun vuoden 2008 verotuksia toimitettaessa osakkeiden käypänä arvona pidettiin niiden hankintahintaa, luovutushinnan katsottiin olleen 75,5 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta. Luovutuksessa ei siten katsottu olleen kysymys tuloverolain 47 :n 5 momentissa ja perintö- ja lahjaverolain 18 :n 3 momentissa tarkoitetusta lahjanluonteisesta kaupasta eikä ensin mainittu säännös tullut verotuksissa sovellettavaksi. Verotuksia toimitettaessa osakkeiden myynnistä ei kuitenkaan vahvistettu luovutustappiota sillä perusteella, että puolisot olivat myyneet osakkeet tyttärelle olennaisesti alihintaisella kaupalla ja niiden luovutuksesta syntynyt tappio ei siten ollut todellinen. Oikaisulautakunta hylkäsi verovelvollisten oikaisuvaatimukset. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen katsoen, että kun vuodelta 2005 toimitetussa verotuksessa ensimmäisen kerran sovelletulla 47 :n 5 momentin säännöksellä hankintamenon vähennyskelpoisuutta on lahjanluonteisissa kaupoissa rajoitettu aikaisempaan nähden, säännöksellä ei ole sellaista vaikutusta, että myytäessä omaisuutta olennaisesti mutta enintään kolme neljännestä käypää arvoa pienemmällä hinnalla hankintameno tulisi myös luovutushinnan ylittävältä osalta vähennettäväksi ja epäaito, fiktiivinen luovutustappio tulisi vähennysoikeuden piiriin. Kun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden alihintaisen luovutuksen saaja saa kahden vuoden asumisen perusteella luovutusvoiton verovapaana, asiassa ei ollut kysymys vain voiton jaksottamisesta. Nämä seikat huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että tappio, joka on aiheutunut siitä, että omaisuutta on luovutettu lähisukulaiselle lahjoitus- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa käypää arvoa olennaisesti pienemmällä hinnalla, ei ole sillä tavoin todellinen ja aito, että sitä voitaisiin pitää tuloverolain 50 :n 1 momentissa tarkoitettuna tappiona. Verovelvollisten

11 11 tyttärelleen tekemästä olennaisesti alihintaisesta luovutuksesta ei siten ole tullut vahvistaa vähennyskelpoista luovutustappiota. Tuloverolaki 46 1 mom Tuloverolaki 47 5 mom Tuloverolaki 50 1 mom Äänestys 2-1 Vähemmistöön jäänyt jäsen olisi hyväksynyt valituksen ja vahvistanut ,72 euron luovutustappion perustellen ratkaisua seuraavasti: Kun tuloverolaissa ei ole luovutustappion laskemisen osalta erityisiä säännöksiä, on perusteltua laskea luovutustappion määrä samoja periaatteita noudattaen kuin miten luovutusvoiton määrä on säädetty laskettavaksi. Tuloverolain 47 :n 5 momentissa on säännelty se, mikä osa hankintamenosta vähennetään luovutushinnasta sovitun vastikkeen ollessa enintään kolme neljännestä käyvästä hinnasta. Lain 50 :n 2 momentissa on säännelty, mitä ei pidetä vähennyskelpoisena luovutustappiona. Nämä seikat huomioon ottaen ja kun perintö- ja lahjaverolain 18 :n 3 momenttiin kiinteässä yhteydessä oleva tuloverolain 47 :n 5 momentin säännös ei ole tässä tapauksessa tullut sovellettavaksi eikä sen perusteella osaa hankintamenosta ole voitu jättää vähentämättä, luovutusvoittoa tai -tappiota laskettaessa osakkeiden luovutushinnasta on vähennettävä hankintameno tuloverolain 46 :n 1 momentin mukaisen pääsäännön mukaan eli kokonaan. Kommentti (MK): Päätös vahvistaa verotuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa vallinneen tulkinnan. Oikeuskirjallisuudessa (Andersson-Linnakangas: Tuloverotus (2006), s. 273 ja 276) on esitetty, että luovutustappiota ei lähisukulaisten luovutuksista vahvistettaisi, koska tappion ei ole katsottava olevan todellinen. Myrsky-Räbinä (2010) s. 178 toteaa, että Tällöin on periaatteessa mahdollista, että syntyy vähennyskelpoinen luovutustappio. Oulun HAO:n päätöksen mukainen kanta on myös mainittu VH:n ohjeessa Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa, (Dnro 137/349/2011), s. 6: Luovutuksen alihintaisuuden vuoksi syntynyttä keinotekoista tappiota ei kuitenkaan hyväksytä vähennettäväksi, koska tappion ei voida katsoa alihintaisessa kaupassa syntyneen vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa tehdystä luovutuksesta. Luovutustappio on siten alihintaisissa, mutta ei lahjanluonteisissa luovutuksissa vähennyskelpoinen vain siltä osin, kuin osakkeiden hankintameno ylittää osakkeiden käyvän arvon ja kyse on todellisesta luovutustappiosta. Maatilakaupat ovat usein alihintaisia ja lahjaverotuksen huojennuksen vuoksi yleensä lahjanluonteisia eli vastike enintään 75 %, mutta usein vastike on yli 50 % kokonaishuojennuksen saamiseksi lahjaverotuksessa. Metsätilojen osalta kauppahinta usein määritetään 75 %:n rajaa korkeammaksi, koska lahjoitukseen ei pelkän metsätilan osalta saada lahjaverotuksen huojennusta. Metsän osalta luovutustappio saattaa olla todellinen metsätilan hankkimisen jälkeen tehtyjen hakkuiden takia. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että metsätilan kaupantekohetken käyvästä arvosta on luotettava arvio, yleensä metsänhoitosuunnitelmaan perustuva tila-arvio

12 12 Turun HAO /0726/3 Elinkeinotulon verotus - Elinkeinotoiminnan tulolähde - Puolisot - Jaettava yritystulo - Ansiotulo-osuus - Tappion vähentäminen Ratkaistavana oli kysymys, oliko elinkeinoharjoittaja A:lla oikeus vähentää omasta elinkeinotoiminnasta aiheutunut tappio hänelle yrittäjäpuolisona jaetusta, puolisoiden yhdessä harjoittaman yrityksen yritystulosta. A oli harjoittanut kosmetiikan myyntitoimintaa, josta toiminnasta oli aiheutunut tappiota. A ja hänen puolisonsa olivat harjoittaneet moottoriajoneuvojen huoltoa ja korjausta. Tuon elinkeinotoiminnan yritystulon ansiotulo-osuus oli jaettu puolisoiden kesken puoliksi molemmille. Koska sekä puolisoiden yhteisen yrityksen elinkeinotoiminta että A:n itsenäisesti harjoittama toiminta kuuluivat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, A:n oman elinkeinotoiminnan verovuoden tappio voitiin vähentää hänelle jaetusta yritystulosta. Äänestys 2-1 Vähemmistöön jääneen jäsenen äänestyslausunto: Puolisoiden erillisverotus huomioon ottaen ei voida katsoa, että A:lle hänen puolisonsa harjoittamasta elinkeinotoiminnasta jaettu tulo-osuus kuuluu samaan tulolähteeseen A:n itse harjoittaman elinkeinotoiminnan kanssa siitäkään huolimatta, että tuo tulo-osuus on verotettu hänen elinkeinotoiminnasta saamanaan tulona. Näin ollen A:n oman elinkeinotoiminnan tappiota ei voida vähentää tuosta tulo-osuudesta. Tuloverolaki 14 1 ja 2 mom Tuloverolaki 30 1 mom Tuloverolaki ja 2 mom Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 Laki elinkeinotulon verottamisesta 2 (ei lainvoimainen) Kommentti (MK): Verotuskäytäntö on ollut epäyhtenäinen. Päätös soveltunee periaatteessa myös maataloutta harjoittaviin puolisoihin, jos toisella puolisolla on omaa maataloustoimintaa yhteisen toiminnan lisäksi. Tapaukset lienevät kuitenkin harvinaisia. Oikeuskäytännössä ollaan nyt vetämässä tulolähteen käsitteen rajaa erityisesti tappiontasauksessa Maatalousverotus HAO Rovaniemen HAO , 11/0054/1 (ei julkaistu) Avopuolisot, ero, tulonjako, palkka Lyhennelmä (MK) Verovuonna pysyvästi erilleen muuttaneita puolisoina verotettuja henkilöitä (avopuolisot, yhteinen lapsi) ei verotettu maataloudesta verotusyhtymänä, koska toinen ei asiakirjojen mukaan omistanut osaakaan maatalousomaisuudesta.

13 13 Veroasiamies oli katsonut, että toisen henkilön voitaisiin katsoa harjoitetun maataloustoiminnan aikana tulleen omistamaan osan irtaimesta omaisuudesta ja siten heitä olisi voitu verottaa verovuodelta verotusyhtymänä. Tämähän on verotuskäytännössä esim. perintö- ja lahjaverotuksessa lahjanantajien vaatimuksesta hyväksytty. HAO katsoi, että kun asiakirjoista ei ilmene omistusta, vaan kaikki maatalousomaisuus on ilmoitettu aina miehen nimissä, niin puolison ei voida katsoa omistaneen osaakaan omaisuudesta eikä heitä siten voitu verottaa verotusyhtymänä. Kun osa tulosta oli tosiasiallisesti maksettu puolisolle ja verrattavissa palkkaan, niin HAO hyväksyi vaihtoehtoisen vaatimuksen ja hyväksyi maksetun erän vähennettäväksi palkkamenona. Lisäksi HAO totesi, että kun henkilöitä ei veroteta verovuonna puolisoina, voidaan palkka vähentää maatalousverotuksessa MVL 7 1-kohdan estämättä. Ks. jäljempänä s Turun HAO /0717/3 (KHO /1344, ei valituslupaa) Jaettava yritystulo - Maatalouden nettovarallisuus - ennakonpidätyksen alaiset palkat - suoritukset yhtiölle Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko A:n maatalouden tuloa ansio- ja pääomatuloksi jaettaessa otettava nettovarallisuutta lisäävinä, ennakonpidätyksen alaisina palkkoina huomioon hänen suoritukset B Oy:lle. B Oy, jonka osakas ja toimitusjohtaja A oli ollut, oli tehnyt vihannesten ja marjojen viljelyä koskevia sopimuksia useiden viljelijöiden, muiden ohella A:n kanssa. B Oy oli hankkinut viljelyssä ja sadonkorjuussa tarvittavaa työvoimaa ulkomailta. B Oy oli huolehtinut työlupien, viisumien ja vakuutusten hankkimisesta työntekijöille, tehnyt heidän kanssaan työsopimukset ja maksanut heidän palkkansa sekä suorittanut siihen liittyvät työnantajamaksut. B Oy oli tehnyt myös lakisääteiset vuosi-ilmoitukset viranomaisille. B Oy oli laskuttanut A:lta korvauksen asianomaisten työntekijöiden työskentelystä hänen maatilallaan. Korvauksen määrä oli käsittänyt työskentelyyn kohdistuneen palkan ja sen sivukulut sekä arvonlisäveron. Hallinto-oikeus totesi, että A ei ollut itse maksanut palkkaa maatilallaan työskennelleille työntekijöille. Heidän työnantajanaan oli ollut B Oy. A:n yhtiölle maksamat suoritukset eivät olleet luonteeltaan ennakonpidätyksenalaisia palkkoja, vaikka yhtiön kyseisten työntekijöiden työskentelystä häneltä perimään korvaukseen ei ollutkaan sisältynyt yhtiön saamaa katetta. Maatilatalouden tuloverolaki 1 2 mom Tuloverolaki 41 6 mom Äänestys 2-1 Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että A:n B Oy:lle suorittama korvaus palkoista ja niiden sivukuluista on sellainen palkan kaltainen menoerä, joka on A:n pääomatulon määrää vahvistettaessa otettava sitä lisäävänä tekijänä huomioon. Perusteena oli se, että asiaan sovelletun tuloverolain säännöksen tulkitseminen sanamuotonsa mukaisesti niin, että vain ennakonpidätyksen alaiset palkat voitaisiin ottaa maatalousyrittäjän pääomatuloa lisäävänä tekijänä huomioon, saattaisi maanviljelijät vain tilalla tehtyyn työhön perustuvan korvauksen maksutavasta riippuen erilaiseen asemaan. Kyseisen säännöksen tarkoitus ei siten ainakaan A:n tilanteen kaltaisissa tapauksissa toteutuisi. KHO:n päätös taltionumero Valituslupahakemus hylätään

14 14 Metsätalouden verotus HAO Kuopion HAO , nro 11/0181/1 ja nro 11/0182/1 Verotusyhtymä - Osuuksien kauppa - Metsävähennyspohja Kuopion HAO , nro 11/0181/1 (vv. 2007): (ote päätöksen perusteluista) Ki K ja S K ovat ostaneet puheena olevasta metsäyhtymästä yhtymäosuuden. Metsäyhtymälle on katsottava tällaisessa tilanteessa muodostuvan uutta metsävähennyspohjaa. Näin ollen yhtymä on voinut tehdä vero-vuonna saamastaan metsätalouden pääomatulosta metsävähennyksen, jonka määrää laskettaessa on otettu huomioon myös vuonna 2007 tehty yhtymä-osuuden kauppa. Kuopion HAO , nro 11/0182/1 (vv. 2007): (ote päätöksen perusteluista) Kiinteistöyhtymän oikeus metsävähennykseen Ju S on tullut kysymyksessä olevan kiinteistöyhtymän osakkaaksi ostamalla ja tehdyillä kaupoilla kahden yhtymässä olleen henkilön omistamat yhtymäosuudet. Yhtymälle on katsottava tällaisessa tilanteessa muodostuvan uutta metsävähennyspohjaa. Näin ollen Kiinteistöyhtymällä H Ja ja Je sekä S A ja Ju on oikeus tehdä verovuonna 2007 saamastaan metsätalouden pääomatulosta metsävähennys, joka lasketaan edellä mainittujen yhtymäosuuksien kauppojen perusteella. Kiinteistöyhtymän metsävähennyksen määrä Tuloverolain 55 :n 2 momentista käy ilmi, että metsävähennys voidaan tehdä vain vastikkeellisella saannolla hankitusta metsästä ja metsävähennyksen enimmäismäärä on 50 prosenttia metsän hankintahinnasta metsän-omistajan omistusaikana. Kun luonnollisten henkilöiden välisissä metsä-kaupoissa luovuttajan käyttämätön metsävähennys ei siirry ostajalle, on vastaavasti katsottava, ettei myöskään yhtymäosuuksien kaupoissa yhtymä-osuutensa luovuttaneen osakkaan osuutta vastaava käyttämätön metsävähennyspohja siirry yhtymäosuuden ostajalle eikä siten yhtymällekään. Tämän vuoksi Kiinteistöyhtymän H Ja ja Je sekä S A ja Ju vuoden 2007 verotuksessa hyväksyttävä metsävähennys on alennettava Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksessa esitetyn laskelman mukaisesti 9 768,43 euroon. Kommentti (MK): Kuopion HAO:n päätökset koskevat yhtymänä omistetun ja hallitun metsän osuuden kauppaa ja metsävähennyspohjan muodostumista. Kyse on verovuoden 2007 verotuksesta eli metsävähennyspohja oli tuolloin kiinteistökohtainen ja muutokset vaikuttivat metsän hankintamenoon. Kuopion HAO hyväksyi yhtymään kuuluvien metsäkiinteistöjen osuuksien kauppojen perusteella kiinteistön metsävähennyspohjan lisäyksen, kuitenkin vähentäen myytyä osuutta vastaavan osan, kun ostetusta osuudesta tuli lisäystä. VOVA valittanee päätöksestä. Kyse on VOVA:n linjauksesta hakea muutosta tällaisiin tapauksiin ja yrittää päästä KHO:een yhtymän kiinteistöjen osuuksien kaupoista Rovaniemen HAO:n päätöksen 2002/417/1 ja verotuskäytännön erilaisuuden perusteella.

15 15 POSV:n oikaisultk:n Rovaniemen jaosto on hyväksynyt VOVA:n valituksen yhtymän metsävähennyspohjasta. Asiakasta yritetään saada valittamaan. Yhtymä on Oulun HAO:n toimivallan puolella. Todettakoon, että esim. POSV:n verotuskäytännössä on toimittu ja toimitaan kuten Kuopion HAO on päättänyt Perintö- ja lahjaverotus KHO KHO t (ei julkaistu) (Vaasan HAO /0099/2 (julkaistu)) Perintöverotus - maatalouden jatkaminen - veronhuojennus - maatilan luovutus - veron maksuunpanematta jättäminen - huojennuksen menettäminen Perintöverotuksessa oli perintö- ja lahjaverolain 55 :n 1 momentin nojalla jätetty osa perintöverosta maksuunpanematta leskelle kun tämä oli sitoutunut jatkamaan maatalouden harjoittamista perintöön sisältyneellä maatilalla. Leski myi kuitenkin maatilan ennen kuin viisi vuotta oli kulunut perintöverotuksen toimittamispäivästä, koska hän ei kyennyt jatkamaan maataloutta vakavan sairautensa johdosta. Verovirasto pani maksuunpanematta jätetyn veron perintö- ja lahjaverolain 55 :n 6 momentin nojalla lesken maksettavaksi korotettuna 20 prosentilla. Verotuksen oikaisulautakunta ei muuttanut maksuunpanoa. Hallinto-oikeus katsoi, ottaen huomioon perintö- ja lahjaverolain 55 :n 6 momentin tarkoituksen ja sen, ettei lesken tarkoituksena ollut maatilan luovutuksella tavoitella perusteetonta hyötyä, ettei maksuunpanematta jätettyä veroa ja veronkorotusta olisi näissä olosuhteissa tullut panna hänen maksettavakseen. Hallinto-oikeus kumosi oikaisulautakunnan päätöksen ja vero-oikaisupäätöksen sekä saattoi perintöverotuspäätöksen uudelleen voimaan. Perintö- ja lahjaverolaki 55 1 ja 6 mom KHO pysytti HAO:n päätöksen KHO t (ei julkaistu). Kommentti (MK): Tapauksessa on erityispiirteitä, mikä lienee syynä siihen, että KHO ei julkaissut päätöstään, vaikka HAO oman päätöksensä julkaisikin. Päätös vahvistaa osaltaan oikeuskirjallisuudessakin esitettyä tulkintaa, että huojennusta ei menetetä, jos toiminta joudutaan erityisestä syystä lopettamaan. Huojennus menetetään vain vapaaehtoiseksi katsottavasta luovutuksesta. Taustatukea tulkinnalle löytyy lisäksi hallituksen esityksen HE 53/2008 perusteluteksteistä (po. säännökseen esitettiin asiantilan selkeyttämiseksi mm. lisättäväksi sana "vapaaehtoisesti"), vaikka itse perintö- ja lahjaverolain muutosta ei toteutettukaan. Esillä olevassa tapauksessa oli myös selvitetty, että järjestelyä (myyntiä) ei oltu tehty veronkiertotarkoituksessa. Laajennusta tulkintaan tapaus tuo sikäli, että maatila myytiin eikä toimintaa vain lopetettu. Konkurssi, pakkohuutokauppa tai pakkolunastus ei ole vapaaehtoista luovuttamista. TVL 24 :n mukaista toimintamuodon muutosta ei myöskään ole katsottu luovutukseksi. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen voidaan rinnastaa luovutukseen. Kuitenkaan toiminnan vapaaehtoiseksi lopettamiseksi ei ole katsottu lopettamista konkurssin, pakkohuutokaupan, pakkolunastuksen, osituksen, sairauden, kuoleman, kannattamattomuuden tai niihin verrattavan syyn vuoksi. Ks. Puronen, Perintö- ja lahjaverotus (2008), s. 586 ss. Erityisesti PerVL 55 :n soveltamisesta maatilaan, ks. Räbinä, Verotus 3/2011, s. 255 ss

16 16 KHO:2011:1 Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Yritysvarallisuus - Alaikäinen jatkaja - Edunvalvojan sijainen - Hallituksen jäsenyys Alaikäiselle oli maistraatin päätöksellä määrätty edunvalvojan sijainen, joka tulisi toimimaan yhtiön hallituksessa alaikäisen täysi-ikäiseksi tuloon saakka, minkä jälkeen alaikäinen tultaisiin valitsemaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Koska osakeyhtiölain mukaan vajaavaltainen ei voi toimia yhtiön hallituksen jäsenenä, eikä yhtiön hallituksen jäsenenä voi toimia jonkun osakkaan lukuun, kysymys ei ollut tilanteesta, jossa lahjansaaja tulisi jatkamaan yritystoimintaa perintö- ja lahjaverolain 55 :ssä tarkoitetulla tavalla lahjaksi saaduilla varoilla. Se, että säännöksen soveltamisen edellytyksiä arvioitiin eri tavoin alaikäisen ja täysi-ikäisen osalta, ei ollut Suomen perustuslain 6 :n vastaista. Ennakkoratkaisu. Perintö- ja lahjaverolaki 55 Suomen perustuslaki 6 Kommentti (MK) Tapauksen pitkässä osassa todetaan seuraavaa: Perintö- ja lahjaverolain 55 :ssä säädetyn huojennuksen edellytyksenä on, että lahjansaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana saaduilla varoilla. Toiminnan jatkamisen edellytyksen on katsottu täysi-ikäisen kohdalla täyttyvän, kun hän käyttää päätösvaltaa yrityksessä hallituksen jäsenenä tai vastaavalla tavalla. Alaikäiselle vastaava osallistuminen yritykseen ei ole mahdollista. Alaikäisen osalta huojennuksen edellytysten on katsottu täyttyvän, kun toimintaa on jatkettu alaikäisen lukuun. Erityisesti tällaista tulkintaa on pidetty perusteltuna, kun perheen maatalous- tai yritysvarallisuutta perineistä joku on vielä alaikäinen. Esillä olevassa tapauksessa alaikäisen puolesta osakeyhtiön hallituksen jäsenenä toimivan edunvalvojan sijaisen ei katsottu toimivan alaikäisen puolesta tai lukuun siten, että alaikäisen katsottaisiin jatkavan yritystoimintaa. Verotus- ja oikeuskäytännössä on maatalouden osalta katsottu mm. kuolinpesässä tai verotusyhtymässä osakkaana olevan alaikäisen jatkavan toimintaa, kun kuolinpesässä tai verotusyhtymässä harjoitettu toiminta koituu myös alaikäisen hyväksi. Jopa 6-vuotias on saanut huojennuksen. Tämä uusi KHO:n päätös ei käsittääkseni muuta tätä tulkintaa, vaan huojennus voidaan myöntää noissa tilanteissa. Samoin on katsottu elinkeinotoiminnan jatkamisen osalta muussa kuin osakeyhtiömuodossa VH:n ohjeessa Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa, Dnro: 547/349/2011, s. 53 ja KHO:2011:44 Lahjavero - Lahjansaaja - Apuyhtiö - Veroluokka Asiassa oli kysymys siitä, katsottiinko B:n omistama osakeyhtiö vai B sukupolvenvaihdosta koskevassa lahjaverotuksessa lahjansaajaksi ja oliko vero määrättävä yhtiölle II veroluokan vai B:lle I veroluokan mukaan. Perintö- ja lahjaverolain 55 ei sinänsä edellyttänyt, että lainkohdassa tarkoitettu yritysvarallisuus siirtyi lahjoittajan sukulaiselle. Lainkohdassa ei myöskään ollut säädetty, että lahjoituksen tulisi tapahtua luonnolliselle henkilölle. Siitä, että lahjoitus tapahtui osakeyhtiölle, ei niin ollen sinänsä seurannut, että säännöksen piiriin kuuluvaksi katsotun luovutuksen lahjansaajaksi olisi katsottava osakkeet omistava luonnollinen henkilö. Tässä tapauksessa lahjoittaja tuli ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan nimenomaan lahjoittamaan varat osakeyhtiölle. Sitä, ettei lahjoitus siviilioikeudellisesti tapahtunut osakkaalle B, korosti rinnakkainen vaihtoehtoinen ennakkoratkaisuhakemus, jonka mukainen lahjoitus tapahtuisi B:lle. Omaisuuden lahjoittaminen osakeyhtiölle oli sinänsä mahdollista, vaikkakin osakeyhtiön

17 17 kirjanpidon näkökulmasta vastikkeettomasti saadut varat kasvattivat lähtökohtaisesti sijoitettua vapaata omaa pääomaa ja koituivat osakkaiden hyväksi. Näin ollen pelkästään viimeksi mainitun seikan perusteella lahjoitusta osakeyhtiölle ei voitu pitää vastoin siviilioikeudellista muotoa lahjoituksena B:lle. Asian arviointiin ei myöskään vaikuttanut se seikka, että ulkopuolisen tehdessä nimenomaisesti pääomansijoituksen yhtiöön lahjaverotusta ei välttämättä kohdistettaisi tähän yhtiöön. Perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitetuksi lahjansaajaksi oli lahjoituksen tapahtuessa B:n omistamalle osakeyhtiölle siten katsottava tämä yhtiö. Yhtiö oli velvollinen suorittamaan lahjasta veron perintöja lahjaverolain 11 :n 1 momentin nojalla II veroluokan mukaan. Ennakkoratkaisu. Äänestys 3-2. Perintö- ja lahjaverolaki 11 1 momentti Kommentti (MK) Päätöksen periaatetta voidaan soveltaa myös maatalousvarallisuutta yhtiölle lahjoitettaessa. Tapauksessa oli erityisiä syitä, jonka mukaan katsottiin, että ennakkoratkaisussa selostetussa tilanteessa varat tarkoitettiin lahjoittaa nimenomaan osakeyhtiölle. Kun osakeyhtiö saa lahjan, verotetaan sitä II veroluokan mukaan ja yhtiö voi saada hyväkseen PerVL 55 :n huojennukset. Jos omaisuus luovutetaan vastikkeetta jatkajan omistamalle henkilö- tai osakeyhtiölle eikä lahjansaajaksi nimenomaisesti kohdenneta osakeyhtiötä, verotetaan lahjasta osakasta. Mikäli saajana on henkilöyhtiö, katsotaan kuitenkin aina saajiksi henkilöyhtiön osakkaat niiden osuuksien suhteessa, jotka yhtiömiehillä on yhtiön varoihin. Mikäli yhtiö suorittaa vastiketta siirrosta, luetaan suoritus PerVL 55.5 :n mukaiseksi vastikkeeksi (50 %:n raja) vain, jos yhtiö katsotaan lahjansaajaksi (KHO 2011:51). Eli lahjansaajan on itse maksettava vastike. Ks. VH:n ohje Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa, Dnro: 547/349/2011, erityisesti s. 22 ja KHO:2011:60 Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Maatila - Asuinrakennus - Myyjien pidättämä hallintaoikeus Perintö- ja lahjaverolain 55 :ää voitiin soveltaa maatilan asuinrakennukseen, johon myyjät tulevat pidättämään henkilökohtaisen elinikäisen hallintaoikeuden. Ennakkoratkaisu. Äänestys 3-2. Perintö- ja lahjaverolaki 55 Kommentti (MK) Tulkinnanvaraiseksi jää varsinaiseen maa- tai metsäomaisuuteen pidätetyn hallintaoikeuden vaikutus. Vova yrittänee saada oikeuskäytäntöä asiasta. Mikäli luopuja on pidättänyt hallintaoikeuden koko tilaan (KHO 1996/4388) tai muutoin luovutukselle on asetettu tai olemassa ehto, joka estää saajaa aloittamasta toimintaa tilalla, ei jatkajan voida katsoa jatkavan maatalouden harjoittamista tilalla ja huojennussäännöstä ei voida soveltaa.

18 18 KHO /4388 Perinnönjättäjä oli testamentilla määrännyt, että hänen äitinsä saa jakamattomana hallita myös perinnönjättäjän sisarelle ja tämän tyttärelle tulevaa kiinteää omaisuutta ja maatalousirtaimistoa kuolemaansa saakka sekä tilintekovelvollisuudetta käyttää hallinnassaan olevan omaisuuden tuoton. Sisaren ja tämän tyttären ei voitu katsoa jatkavan perintönä saaduilla varoilla maa- ja metsätalouden harjoittamista perintö- ja lahjaverolain 63 a :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Vrt. KHO:1995-B-543 PerVL 63 a (318/79) Toisaalta koko tilan hallintaoikeuden lahjoitukseen huojennuksen voi saada. KHO 2007/2474 A:n isä oli kuollut Keskinäisen testamentin nojalla A:n äiti oli saanut hallintaoikeuden muun ohella maatilaomaisuuteen. Isän jälkeen toimitetussa perintöverotuksessa, josta nyt ei ole kysymys, ei ollut sovellettu perintö- ja lahjaverolain 55 :ää. A:n isän jälkeen laaditun ositus- ja perinnönjakokirjaluonnoksen mukaisesti A:n äiti tulee lahjoittamaan osituksessa saamansa osuudet luonnoksessa mainituista tiloista ja maatalouskalustosta A:lle. Samalla äiti luopuu keskinäisen testamentin perusteella saamastaan hallintaoikeudesta, joka rasittaa A:n isänsä jälkeen saamaa osuutta tiloista ja maatalouskalustosta. Verovirasto selitti lahjaveroa koskevana ennakkoratkaisunaan, että perintö- ja lahjaverolain 55 :n mukaista sukupolvenvaihdosta koskevaa huojennussäännöstä oli sovellettava äidin lahjoittamiin maatilojen osiin ja osuuteen maatalouskalustosta, mutta ei edellä mainittuun äidiltä hallintaoikeuden luopumisen perusteella saatuun lahjaan. Hallinto-oikeus pysytti tältä osin ennakkoratkaisun katsoen, ettei mainittua huojennussäännöstä voitu soveltaa hallintaoikeudesta luopumiseen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että myös hallintaoikeuden lahjoittaminen oikeutti sukupolvenvaihdoshuojennukseen, koska oikeuskäytännön mukaan sellaiseen maatilaan, jonka hallinnan toinen on pidättänyt, ei voitu omistusoikeuden saajan osalta soveltaa perintöja lahjaverolain 55 :n mukaista huojennussäännöstä. Ennakkoratkaisu. Perintö- ja lahjaverolaki 55 2 mom. Jos määräala asuinrakennuksineen on kokonaan pidätetty kaupan ulkopuolelle ja myöhemmin luovutetaan jatkajalle, ei PerVL 55 huojennusta sovelleta, vaikka asuinrakennus olisi ollut välillisesti maatalouden käytössä, kun kyse ei ole maatilasta tai sen osasta (Kuopion LO t. 453, julkaistu Finlexissä). Oikeuskirjallisuudessa Puronen on kirjoittanut, että hallintaoikeuden alaiseen omaisuuteen ei saa huojennusta, mutta muuhun osaan kyllä (Puronen (2008), s. 576). Perusteena on se, että jatkaja ei voi sillä omaisuudella jatkaa toimintaa. Verotuskäytännössä metsän ja muun maa- tai metsäomaisuuden hallinnan osalta ei ole myönnetty huojennusta. Jos tilalla harjoitetaan maataloutta ja metsätaloutta, mutta hallinta pidätetään metsän osalle, tulee pohdittavaksi huojennuksen oikeutus metsän osalta. Voiko metsän osalta saada huojennuksen, kunhan harjoittaa maataloutta tilalla kuten säännös edellyttää, vaikka ei hallitse metsää? Voiko huojennusta saada muun sellaisen maa- tai metsätalousomaisuuden osalta, jota ei hallitse eikä siltä osin jatka toimintaa? Eli kun tilalla harjoitetaan maa- ja metsätaloutta, niin onko jatkajan osalta riittävää, että hän jatkaa maatalouden harjoittamista ja saa koko tilaan huojennuksen?

19 19 Kun säännös periaatteessa edellyttää vain maatalouden jatkamista, keskusteluissa on esitetty näkemys, että huojennuksen saa myös tilan muun omaisuuden osalta, jos sen saa omistukseensa, vaikka ei sitä hallitsisikaan. Toimintaa tilalla ei siten tarvitsisi jatkaa samassa laajuudessa eikä samalla omaisuudella kuin luovuttaja. KHO 2011:60 vie tulkintaa tuohon suuntaan, mutta oikeuskäytäntöä ei ole varsinaisen maa- tai metsätalouden hallinnan osalta. Mielestäni peltojen ja maatalousomaisuuden on oltava vapaita hallintaoikeudesta, jotta huojennuksen voi saada. Jatkajan on kyettävä jatkamaan maatalouden harjoittamista tilalla saamallaan omaisuudella. Muun omaisuuden osalta tilannetta on pidettävä hyvin tulkinnanvaraisena. Katson, että KHO:n päätöstä tulee toistaiseksi tulkita suppeasti eikä laajentaa huojennusta kaiken hallitun omaisuuden osalle HAO Kuopio HAO /0109/1 Perintövero - Testamentti - Lakiosa - Osittainen luopuminen - Veronkierto Oikeuskysymyksenä perintöveroasiassa oli, katsotaanko rintaperillisen perintösaannon määräksi lakimääräinen lakiosa vai se määrä, jonka rintaperillinen lakiosana tosiasiallisesti vaatii. Perinnönjättäjä A kuoli Hän oli kuollessaan avioliitossa B:n kanssa. Puolisoilla oli aviooikeus toistensa omaisuuteen. A oli testamentannut omaisuutensa hallintaoikeuden puolisolleen B:lle ja muutoin määrännyt omaisuutensa menevän lastenlapsilleen. A:n rintaperillinen C pyysi ennakkoratkaisua siitä, että jos rintaperilliset C, D ja E vaativat kukin lakiosaansa vain euron määrään saakka, katsotaanko kunkin rintaperillisen perintösaannon määräksi vain vaadittu määrä vai kunkin rintaperillisen lakimääräinen lakiosa, joka tässä tapauksessa oli alustavan arvion mukaan ,67 euroa. Verovirasto oli ennakkoratkaisussaan katsonut, että hakemuksessa selostetuissa olosuhteissa kunkin rintaperillisen perintöosuudeksi katsotaan euroa. Muu perintö verotetaan testamentinsaajilla ottaen kuitenkin huomioon testamentissa pidätetty hallintaoikeus. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö vaati ennakkoratkaisua muutettavaksi siten, että kunkin rintaperillisen on katsottava saaneen koko lakimääräisen lakiosansa, jolloin perintöverot tulee määrätä heille sen mukaisesti. Rintaperillisten luopuessa osittain saamistaan lakiosista lastensa hyväksi kunkin rintaperillisen pidättäessä itselleen euroa, tulee heidän lapsilleen määrätä lahjaverot lakimääräisen lakiosan ja euron erotuksesta. Aiottuun järjestelyyn tulisi joka tapauksessa soveltaa perintö- ja lahjaverolain 33a :n mukaista veronkiertosäännöstä, koska tarkoituksena on saada alle euron perinnöt verovapaasti. Hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen. Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että perintösaantoa ei perintö- ja lahjaverolaissa aseteta eri asemaan kuin testamenttisaantoa. Mainittuja saantoja pidetään myös siviilioikeudellisesti samanarvoisina. Vakiintuneessa oikeus- ja verotuskäytännössä osittainen luopuminen perinnöstä on kuitenkin katsottu verovelkasuhteen synnyttäväksi määräämistoimeksi, kun taas osittaista testamentista luopumista ei ole pidetty tällaisena määräämistoimena. Hallinto-oikeus viittasi tältä osin korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökseen KHO 2009:104. Lakiosa on perintöä. Verrattaessa lakiosaa lakimääräiseen perintöön ja testamenttiin, lakiosan voidaan katsoa vaativan selväpiirteisintä yksilöityä saajakohtaista ryhtymisen osoitusta, koska jokaiselta lakiosaperilliseltä vaaditaan omaa yksilöityä lakiosailmoitusta. Lakiosan vastaanotto siis ilmaistaan yksilöidyllä lakiosailmoituksella. Siitä huolimatta, että lakiosa on osa perintöosuutta, lakiosaoikeus ei kuitenkaan sisällä oikeutta vaatia jaossa tiettyä omaisuutta. Lakiosa voidaan nimittäin suorittaa rahassa ellei testaattori ole tätä nimenomaisesti kieltänyt. Testamentilla ja lakiosan saamisella on se yhteinen piirre, että molemmat vaativat erillistä kirjallista aktiivisuutta. Kun lisäksi otetaan huomioon, että lakiosan

20 20 vaatiminen on tavallaan reagointi testamenttiin ja koska testamenttia tehtäessä on mahdollista määrittää, saako testamentinsaaja maksaa lakiosan rahana ja antaa muitakin määräyksiä lakiosan suorittamisen osalta, voidaan edellä mainituin syin puoltaa osittaiseen lakiosaan vetoamisen kohtelemista samoin kuin osittaiseen testamenttiin vetoamisen. Ennakkoratkaisuhakemuksessa selostetuissa olosuhteissa kukin rintaperillinen vaatii lakiosaansa yksilöidysti vain euron määrään saakka eli osittain. Mainitun määrän ylittävältä osalta rintaperilliset luopuvat heille muutoin kuuluvasta lakiosasta ja hyväksyvät tältä osin testamentin. Perillisten ei voida katsoa ennen osittaista luopumistaan ryhtyneen sellaisiin toimiin, että heidän olisi katsottava ottaneen vastaan koko lakiosansa. Kun rintaperilliset ilmoittavat vetoavansa lakiosaan vain osittain, heidän ryhtymisensä rajoittuu vain siihen määrään, jonka he ilmoittavat vastaanottavansa. Näin ollen kunkin rintaperillisen perintöosuus on euroa ja muu perintö eli loppuosa lakiosasta on verotettava testamentinsaajilla. Perintö- ja lahjaverolain 33a :n esitöiden mukaan verovelvollisella on aina oikeus valita hänen kannaltaan edullisin menettelyvaihtoehto, jos se vain vastaa oikeustoimen todellista luonnetta ja tarkoitusta sekä sisällöltään että muodollisesti. Ennakkoratkaisuhakemuksessa selvitettyä osittaista luopumista lakiosasta ei voida pitää perintö- ja lahjaverolain 33a :ssä tarkoitettuna perintöveron kiertämistoimena. Mainittu veronkiertosäännös ei siten tule sovellettavaksi tässä tapauksessa. Perintökaari 7 luku 1 1 momentti, 5 ja 17 luku 2a Perintö- ja lahjaverolaki 1 1 momentti ja 33a Äänestys 2-1 Eri mieltä ollut esittelijäjäsen olisi hyväksynyt valituksen ja muuttanut ennakkoratkaisua siten, että jos rintaperilliset vaativat lakimääräistä lakiosaansa vain osittain euron määrään saakka, katsotaan heidän perintösaantonsa määräksi lakimääräinen lakiosa, ja perintöverotus toimitetaan tämän mukaisesti. Testamentinsaajille tulee tällöin määrätä lahjaverot siltä osin kuin rintaperillisten lakimääräiset lakiosat ylittävät heidän niistä itselleen pidättämänsä määrät. Eri mieltä olleen jäsenen mukaan rintaperillisten luopumista lakiosailmoituksissaan vaatimasta osaa lakimääräisistä lakiosista on pidettävä perintöverovelkasuhteen synnyttävänä disponointina. Osittainen luopuminen vaatimasta lakiosia on vero-oikeudellisesti tehoton. Haettu muutosta, ei lainvoimainen Helsingin HAO /0314/3 Perintö- ja lahjavero - Sukupolvenvaihdos - Peltojen edelleen vuokraus A peri veljeltään B:ltä maatilakokonaisuuden, johon kuului 34,2 hehtaaria peltoa, 35,5 hehtaaria metsää sekä maatalouden rakennukset, koneet ja välineistö. A aikoi jatkaa maatalouden harjoittamista perintönä saamallaan maatilalla. A aikoi vuokrata maatilakokonaisuuteen kuuluvista pelloista noin 8,5 hehtaaria eli neljäsosan pojalleen C:lle maatalouden harjoittamista varten. Kun otettiin huomioon, ettei vuokrasopimuksella edelleen luovutettava alue muodostanut pääosaa perintönä saadusta maatilakokonaisuudesta, hallinto-oikeus katsoi A:n jatkavan maatalouden harjoittamista myös siltä osin kuin A aikoi vuokrata peltoa pojalleen C:lle. Perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 :issä tarkoitettuja huojennussäännöksiä voitiin siten soveltaa koko maatilakokonaisuuden osalta määrättävään perintöveroon. Perintö- ja lahjaverolaki 9 1 mom, 55 ja 56

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus oikeuskäytäntöön. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaiskatsaus oikeuskäytäntöön. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Ajankohtaiskatsaus oikeuskäytäntöön Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 KHO 2011/ 2698 Palkkatulosta myönnettävä moottorisahavähennys koski myös moottorisahakorvauksen nimellä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa.

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjaverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Sukupolvenvaihdos on moniulotteinen prosessi, joka edellyttää eri osa-alueiden asiantuntemusta. Sukupolvenvaihdoksessa

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen Tilakaupan

Lisätiedot

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Luovutustappion syntyminen Luovutustappio syntyy omaisuutta myytäessä, kun hankintameno

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Pertti Ruuska Toivo-tiedonvälitys MTK-Keski-Suomi ry Konnevesi Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdosluovutus Maatilan

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos ProAgria Etelä-Savo Matti Lyömiö Kysymykset, vastaväitteet, kommentit yms. tervetulleita! Maa- ja metsätilan omistajanvaihdos Suunnittelu Toteutus Erityiskysymyksiä

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus Verovelvollisuus 1. Suomessa asuminen varsinainen asunto ja koti (PerVL 4 ja 18 )

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1984 vp. -- tie n:o 22 lfallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tulo- ja varallisuusverolain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö-

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden yhteydessä luovutetun irtaimen

Lisätiedot

Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke. Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona. Rovaniemi Markus Ekdahl

Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke. Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona. Rovaniemi Markus Ekdahl Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona Rovaniemi 11.3.2017 Markus Ekdahl Kuolinpesät Suomessa Yli 35 000 kuolinpesää 30 hehtaaria / kpl, yli 5 ha:n omistukset Lähes

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

1994 vp - HE 174 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 174 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 174 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta EV 179/1996 vp- HE 105/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 105/1996 vp

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 Antopäivä Diaarinumero 21.1.2015 00248/13/KO/8101 ASIA Henkilökohtaisen tulon verotusta koskeva valitus Verovelvollinen ( ), Valittaja Verovelvollinen Päätös,

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014

Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014 Ainutkertainen mahdollisuus tehdä hyviä ratkaisuja Jokainen tapaus on ainutkertainen ja ainutlaatuinen Ulkopuolinen taho voi

Lisätiedot

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta Lausunto 1 (5) SAK 12806 / 2017 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 30.6.2017 VM123:00/2016 VM/2034/00.01.00.01/2016 Lausunto

Lisätiedot

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Metsävähennys Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Perusteita: Metsävähennys on käytettävissä 1.1.1993 jälkeen vastikkeellisesti hankituilla metsätiloilla. Metsävähennysoikeutta ei ole yleensä alle 2 ha kiinteistöillä

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus keveni Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus Historiasta käyttöön v. 1919 aluksi määräaikainen laki nykyinen laki v. 1940 lukuisia muutoksia Miksi verotulot perinnön/lahjan

Lisätiedot

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Metsätilan sukupolvenvaihdos Tampere 19.5.2016 Antti Pajula Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

1992 vp- HE 206 ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp- HE 206 ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp- HE 206 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi pääomatulojen (lähes) tasavero? Teoreettisia näkökulmia Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn

Lisätiedot