Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta"

Transkriptio

1 Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä

2 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö- ja lahjaveron Perintö- ja lahjaveron tuotto oli Ruotsissa 2,6 mrd. kruunua (275 milj. euroa) vuonna Perintö- ja lahjaveron tuotto oli Norjassa 2,2 mrd. kruunua (267 milj. euroa ) vuonna 2014 Ruotsi (2007) ja Suomi (2006) poistivat varallisuusveron. Tuotto Ruotsissa oli noin 50 milj. ja Suomessa noin 100 milj.. 2

3 Verosta luopumisen motiivit ja keskustelu Verotuksen yksinkertaistaminen Pk-yritysten sukupolvenvaihdosten helpottaminen Asuntojen korkeat verotusarvot Alhainen verotuotto 3

4 Vertailua perintöverosta yrityksen (tase arvo 8 milj ) sukupolvenvaihdoksessa, veroaste, %. Lähde: European Family Business Tax Monitor, Comparing the impact of tax regimes on family businesses. Kypros Luxemburg Puola Romania Slovakia Slovenia Ruotsi Itävalta Tsekin tasavalta Italia Kreikka Malta Unkari Portugali Tanska Suomi Saksa Belgia Espanja Irlanti Alankomaat Iso-Britannia Ranska % Ilman spv- ja muita huojennuksia Spv- ja muut huojennukset 4

5 Esimerkki perintö- ja luovutusvoittoveron määräytymisestä Suomessa ja Ruotsissa. Perintöveron oletetaan olevan Suomessa 10 %. Luovutusvoittoveron oletetaan olevan molemmissa maissa 30 %. Sukupolvi 0 Sukupolvi 1 Sukupolvi 2 Verot yhteensä Kaikki Hankinta Perintö Perintö Luovutus Yhteensä yhteensä Suomi Käypä arvo ei tarvita Perintövero Luovutusvoit tovero Ruotsi Käypä arvo ei tarvita ei tarvita Luovutusvoit tovero Käypä arvo ei tarvita ei tarvita Luovutusvoit tovero 5

6 Perintöverotus Perinnön arvona pidetään perintöverotuksessa sitä omaisuuden käypää arvoa, eli todennäköistä myyntihintaa, joka omaisuudella oli vainajan kuolinhetkellä. Perintöveron veroluokka I koskee perinnönjättäjän aviopuolisoa (myös avopuoliso, jos aikaisemmin avioliitossa tai yhteisiä lapsia), suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevia perillisiä (myös ottolapsia ja vanhempia) Perintöveron veroluokka II koskee muita sukulaisia ja ulkopuolisia henkilöitä. Kuolinpesän omaisuuden arvosta voidaan vähentää velat ja kuluja. Puolisovähennys on euroa ja alaikäisyysvähennys on euroa 6

7 Perintöveron tuotto perinnön koon mukaan (vuonna 2013 käsitellyt perinnöt) Lähde: Verohallinto Euroa Rintaperijät Muut perijät Perinnön koko 7

8 Perintöveron tuoton ja perinnön saajien kumulatiivinen osuus, %, perinnön koon mukaan vuonna Lähde: Verohallinto Veroluokan I (rintaperijät) verotuotto 322 milj. ja saajia kpl Veroluokan II (muut perijät) verotuotto 194 milj. ja saajia kpl Veroluokan I verotuoton kumulatiivinen osuus Veroluokan I saajien kumulatiivinen osuus Veroluokan II verotuoton kumulatiivinen osuus Veroluokan II saajien kumulatiivinen osuus 8

9 Luovutusvoitto on pääomatuloa Luovutusvoiton ja tappion määrä lasketaan siten, että omaisuuden luovutushinnasta (eli saadusta vastikkeesta) vähennetään omaisuuden poistamatta oleva hankintameno ja voiton hankkimisesta olleet menot. Luovutusvoittoa tai tappiota laskettaessa hankintameno ja luovutushinta otetaan huomioon nimellisestä määrästään. Pääomatulovero on 30 % alle pääomatuloista ja 32 % yli menevistä osasta vuonna

10 Valitaan verovelvolliselle parempi: joko hankintameno-olettama tai hankintameno Jos luovuttaja oli omistanut omaisuuden luovutushetkellä alle 10 vuoden ajan, hankintameno-olettama on vähintään 20 % luovutushinnasta. Jos luovuttaja oli omistanut omaisuuden luovutushetkellä vähintään 10 vuoden ajan, hankintameno-olettama on 40 % luovutushinnasta. 10

11 Verovapaat luovutukset Oman tai perheen yli 2 vuotta vakituisesti asuttu ja omistettu asunto (sisältää maapohjan) ostettu/peritty. Pienet alle 1000 luovutukset/vuosi. Sukupolvenvaihdoksien verohuojennukset, jolloin osa tai kokonaan voidaan jättää maksuun panematta, kun - Perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai vähintään 10 %:n osa niistä ja - verovelvollinen jatkaa yritystoimintaa (tai omistaa) 5 v ajan - Verohuojennus suurimmillaan, kun luovutuksen saaja suorittaa vastiketta yli 50 % sen käyvästä arvosta. Myyjä saa myyntivoiton verovapaasti ja ostaja/perijä ei maksa perintöveroa - Yritysvarallisuus arvostetaan 40 %:iin vertailuarvosta (spvarvo) 11

12 Luovutusvoitot ja luovutustappiot , miljoonaa euroa. Lähde: Verohallinto Milj. euroa Milj. euroa Luovutustappiot muusta omaisuudesta Luovutustappiot muista arvopapereista Luovutustappiot pörssiyhtiöiden osakkeista Luovutusvoitot muusta omaisuudesta Luovutusvoitot muista arvopapereista Luovutusvoitot pörssiyhtiöiden osakkeista Luovutusvoitot-luovutustappiot (oikea asteikko)

13 Luovutusvoittoveron tuoton sekä luovutusvoittoja ja -tappioita saaneiden kumulatiivinen osuus, %, pääomatulon koon mukaan vuonna Lähde: Verohallinto % Luovutusvoittoveron tuotto 597 milj. Luovutusvoittoja saaneita kpl ja tappioita saaneita kpl Luovutusvoittoveron tuoton kumulatiivinen osuus Luovutustappioita saaneiden kumulatiivinen osuus Luovutusvoittoja saaneiden kumulatiivinen osuus

14 Verotuottolaskelma: luovutusvoittoveron hankintamenoolettaman lasku 40 prosentista 25 prosenttiin ja perintöveron lakkauttaminen, miljoonaa euroa Vuosi 2010 Luovutusvoitot luovutustappiot Oletus Omaisuuserien pitoaika <10 10 Oletus Hankintameno per luovutushinta <10 10 Hankintamenoolettama: 25 % Luovutusvoitot luovutustappiot Pörssiyhtiöiden osakkeet 382 0,5 0,5 0,83 0, Muut arvopaperit 673 0,3 0,7 0,83 0, Muu omaisuus ,1 0,9 0,67 0, Yhteensä Verotuotto Veromuutos: Perintö- ja lahjavero pois ja hankintameno-olettama 40 -> 25 Oletus: Perinnön saaja myy puolet perinnöstä & kakki hankintameno-olettamalla Perintöveron tuotto Myyntivoittovero perinnöstä Myyntivoittoveron kiristys MUUTOS: yhteensä

15 Johtopäätökset I Ruotsi poisti perintö- ja lahjaveron vuonna Norja poisti perintöveron Perintö- ja lahjaverotuksella ja luovutusvoittoverotuksella on varsin yhtäläiset tulonjakovaikutukset. Luovutusvoittoveron tuoton kasvu perintö- ja lahjaverosta luovuttaessa kompensoisi ainakin merkittävän osan perintö- ja lahjaveron tuotosta Perintö- ja lahjaveron poisto hyödyttäisi valtaosaa kotitalouksista Jos perintö- ja lahjaverosta luovuttaisiin, omistusasunnon luovutusvoiton verovapauteen olisi tehtävä muutos. Kotitalouksien varallisuudesta noin 60 prosenttia on asuntovarallisuutta. 15

16 Johtopäätökset II Ruotsissa oman asunnon luovutusvoittovero on huojennettu 22 prosenttiin yleisestä 30 prosentin luovutusvoittoverosta Oman asunnon myynnistä saatu luovutusvoitto voidaan jättää osittain verottamatta, mikäli myyntituotot käytetään uuden asunnon hankintaan. Luovutusvoiton lykkäysvähennyksen yläraja on ja alaraja euroa. VATT 174/203: Maksettujen osinkojen arvo lisääntyy 19 prosentilla sukupolvenvaihdoksen jälkeen Perintö- ja lahjaveron poisto edistäisi yritysten investointeja ja työllisyyttä. Pysyvä työllisyysvaikutus noin työpaikkaa Käteisestä ja talletuksista ei synny luovutusvoittoa Jos perintöihin ja lahjoihin (vastikkeettomat omaisuudensiirrot) säädettäisiin prosentin varainsiirtovero, sen tuotto olisi 40 miljoonaa euroa. Varmistaisi omaisuuden rekisteröinnin. 16

17 Kiitos paljon 17

18 Varat vuonna 2009 henkilöä kohden Lähde: Tilastokeskus 5. Muut (ml. työttömät) 3. Eläkeläiset 2. Palkansaajat 1.2 Muut yrittäjät 1.1 Maatalousyrittäjät Kotitaloudet yhteensä Euroa henkilöä kohden 1.1 Varsinaisen asunnon arvo 1.2 Sijoitusasuntojen arvo 2 Vapaa-ajan asuntojen arvo 3 Kulkuvälineet 4 Talletukset 5.1 Pörssiosakkeet ja rahastot 5.2 Muut osakkeet ja joukkovelkakirjat 6 Eläkevakuutukset 18

19 Suomessa omaisuuden siirtoa verotetaan luovutuksen lisäksi lahjassa ja perinnössä (päivittävät hankintahintaa); Ruotsissa vain luovutuksessa Hinta M 1 R R M 2 Myyntivoittoveropohja R H S P 2 M S Myyntivoittoveropohja myyntivoittoveropohja S H S P 1 perintöveropohja perintöveropohja Sukupolvi 0 Sukupolvi 1 Sukupolvi 2 Sukupolvi 3 Sukupolvi 4 Aika H = Hankinta S = Suomi P = Perintö R = Ruotsi M = Myynti 19

20 Perintöveron veroluokat I ja II alkaen Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla I Veroprosentti ylimenevästä osasta I Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla II Veroprosentti ylimenevästä osasta II

21 Euroa Lahjaveron tuotto lahjan koon mukaan (vuonna 2013 käsitellyt lahjat) Lähde: Verohallinto Lahjan koko Rintaperijät Muut lahjan saajat 21

22 Lahjaveron veroluokat I ja II alkaen Lahjan arvon arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina I Veroprosentti yli menevästä osasta I Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina I Veroprosentti ylimenevästä osasta II

23 Luovutusvoitot ja luovutustappiot vuonna 2012, miljoonaa euroa. Lähde: Verohallinto Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa Yhteensä Palkansaajat Maatilatalouden harjoittajat Elinkeinon harjoittajat Eläkeläiset Muut Kuolinpesät Luovutusvoitot arvopapereista Luovutustappiot arvopapereista Luovutusvoitot-luovutustappiot Muut luovutusvoitot Muut luovutustappiot 23

24 Luovutusvoitot ja luovutustappiot pääomatulon mukaan vuonna 2012, miljoonaa euroa. Lähde: Verohallinto Miljoonaa euroa Yhteensä Luovutustappiot Luovutusvoitot arvopapereista Muut luovutusvoitot Luovutusvoitot-luovutustappiot 24

25 SPV lisää osinkoja, vähentää investointeja ja työllisyyttä Yrityshaastattelu (2013: spv ; 180 yritystä): - 73 % yrityksistä kohdannut ainakin osittaisen sukupolvenvaihdoksen - 67 % toteutti SPV:n lahjana tai perintönä; 18 % osakkeiden myynnillä - 65 % rahoitti SPV:n osingoilla ja 33 % lainoilla Tilipäätösanalyysi ( ; yritystä): vertailu verrokkiyrityksiin samana vuonna (ei SPV-yritysten tilanteen ajallinen vertailu) - Maksettujen osinkojen arvo lisääntyy 19 prosentilla SPV:n jälkeen - Tehtyjen investointien arvo laskee 30 prosentilla SPV:n jälkeen. - Työntekijöiden määrä pienenee 23 prosentilla. Olli Ropponen, Sukupolvenvaihdoksen vaikutus perheyritysten toimintaan, VATT tutkimuksia 174 (2013) 25

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 148 Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Seppo Kari Outi Kröger VATT Tutkimukset 148 toukokuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 148 Osakkeiden

Lisätiedot

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 PÄIVÄN OHJELMA 9.00 Kahvi 9.30 Tilaisuuden avaus Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja verotus Nuoren viljelijän aloittamistuki Maatilayrityksen yhtiöittäminen 12.00

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Varallisuuden verotehokas siirtäminen jälkipolville

Varallisuuden verotehokas siirtäminen jälkipolville Varallisuuden verotehokas siirtäminen jälkipolville Kuopio 29.3.2014 Jari Maijanen Danske Bank Varallisuus Elämänvaiheiden talouden tarpeet Tarve säännölliseen tulovirtaan Asuntolaina loppuu Eläkkeelle

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede: Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta. Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto

Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta. Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto 1 Yksityishenkilön sijoitustoiminta ja verolainsäädännön

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV on 28.10.2010 Luxemburgissa perustettu Luxemburgin 20.12.2002 yhteissijoitusyrityksistä antaman (ja 28.10.2010

Lisätiedot

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Verohallitus 2.10.2009 päivitetty 27.8.2010 Päivitetty ohje tulee voimaan 1.9.2010 kuitenkin siten, että lomakiinteistöjen keskineliöhintoja ranta-asemakaavaalueella

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot