Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén"

Transkriptio

1 Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

2 Perintö- ja lahjaverotus Verovelvollisuus 1. Suomessa asuminen varsinainen asunto ja koti (PerVL 4 ja 18 ) lahjanantaja tai -saaja on Suomessa asuva perinnönjättäjä, perillinen tai testamentinsaaja on Suomessa asuva 2. Peritty tai lahjana saatu omaisuus Suomessa oleva kiinteä omaisuus tai kiinteää omaisuutta omistavan Oy:n osakkeet (>50 % kiinteää omaisuutta) osuus suomalaiseen kuolinpesään on irtainta omaisuutta (KHO 1980 II 622) Verohallituksen ohje Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa,

3 Lahjaverotus - Esimerkki Saksa Suomi 3

4 Perintö- ja lahjaverotus Verotushetki yleiset periaatteet lahjana saatu omaisuus saadaan haltuun kuolinhetki (testamenttimääräykset) Omaisuuden arvostaminen Verohallinnon ohje Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa, käypä arvo (perintö ja lahja) ulkomainen omaisuus yleiset arvostusperiaatteet Verohallinnon ohje ja Verohallituksen ohje sukupolvenvaihdoshuojennus myös vieraassa valtiossa oleva yritysvarallisuus voi oikeuttaa huojennukseen 4

5 Perintö- ja lahjaverotus Velkojen ym. vähentäminen (HE 93/2012 vp) Muussa maassa asuneen henkilön jäämistön varoista vähennetään velat ja velvoitukset, jotka kohdistuvat mainittuun omaisuuteen (PerVL 9 4 mom.) PerVL 9 4 mom. laajennettaisiin koskemaan nimenomaisesti myös 9 :n 2 momentissa tarkoitettuja hautaus- ja perunkirjoituskustannuksia Veron määrä Ei vähennetä, jos kohdistuvat omaisuuteen, joka ei ole Suomessa veronalaista Veloista, velvoitteista ja kustannuksista, jotka eivät kohdistu tiettyyn omaisuuteen, vähennetään Suomessa veronalaisista varoista suhteellinen osa (Suomessa veronalaiset varat/koko jäämistön arvo) normaali perintö- ja lahjaveroasteikko 5

6 Perintö- ja lahjaverotus Suomen solmimat verosopimukset perintöverotus: Alankomaat, USA, Ranska, Sveitsi perintö- ja lahjaverotus: Pohjoismaat (voimassaolo päätynyt Ruotsin osalta ) rajoitettu lahjaverosopimus: Kreikka (tieteelliseen tai kulttuuritarkoitukseen käytettävän kiinteistön lahjoittaminen) 6

7 Perintö- ja lahjaverotus Verosopimukset voivat rajoittaa Suomen verotusoikeutta (eivät laajentaa) perinnönjättäjän kotipaikka sopimusvaltiossa kiinteästä omaisuudesta vero yleensä vain sijaintivaltiossa asuinvaltio yleensä hyvittää toisessa valtiossa perityn veron liikkeeseen kuuluvat varat verotetaan valtiossa, jossa liikettä harjoitettu kiinteästä toimipaikasta irtain omaisuus yleensä perinnönjättäjän tai lahjanantajan asuinvaltiossa 7

8 Perintöverotus - Esimerkki Ruotsi Suomi Perintö- ja lahjaverotus poistettu 8

9 Perintö- ja lahjaverotus Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen jos ei sopimusta, hyvitysmenetelmä vain ulkomaille maksettu valtion vero vain Suomessa asuvien osalta hyvityksellä enimmäismäärä (=Suomen vero nettovaroista) jos verosopimus, menetelmä määrätään verosopimuksessa hyvitysmenetelmä (verosopimuksessa yleensä) ulkomaan vero vähennetään asuinvaltion verosta lahjansaaja tai perinnönsaaja Suomessa asuva selvitys veron maksusta ulkomailla 9

10 Lahjaverotus - Esimerkki Suomi Venäjä 10

11 Varainsiirtovero ja kv-tilanteet 11

12 Varainsiirtoveron määrä Maksetaan Suomessa seuraavista vastikkeellisista omistusoikeuden luovutuksista kiinteistö (4 %) arvopaperi (1,6 %), Ei pörssikauppa 12

13 Arvopaperin varainsiirtovero Veron määrä 2 % (HE 125/2012 vp) As Oy, Kesk. Kiint. Oy ja toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa Oy tai ulkomainen yhteisö, jolla suora tai välillinen edellisten osakkeiden tai kiinteistöjen omistus Muutoksia varainsiirtoveron pohjana olevan luovutushinnan laskentaan Eduskuntakäsittely kesken 13

14 Varainsiirtoveron kohde Mikä on kiinteistö maapohja, vuokra- ja käyttöoikeus, rakennus ja rakennelma Suomessa 14

15 Varainsiirtoveron kohde Mikä on arvopaperi (VSVL 17 ) osakeyhtiön osake tai väliaikaistodistus osuustodistus tai väliaikaistodistus arvopaperin merkintäoikeudesta annettu todistus (esim. optio-oikeus) arvo-osuus Mikä ei ole arvopaperi ulkomaisen yhteisön liikkeelle laskema arvopaperi (VSVL 18 ) Ky:n tai Ay:n omistusosuus (eikä Tmi) 15

16 Varainsiirtovero - Esimerkki Ruotsi Kauppa I Suomi Kauppa II Aktier i AB 16

17 Varainsiirtovero - osapuolet Luovutuksen osapuolet Kiinteistö varainsiirtovero maksetaan, vaikka kumpikaan osapuolista ei asuisi Suomessa Arvopaperi varainsiirtoveroa ei suoriteta, jos kumpikaan osapuolista ei ole TVL:n mukaan Suomessa yleisesti verovelvollinen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suomessa oleva sivuliike 17

18 Varainsiirtovero - osapuolet Luovutuksen osapuolet Arvopaperi suomalainen luovuttaja on velvollinen perimään veron, jos luovutuksensaaja ei ole, TVL:n mukaan Suomessa yleisesti verovelvollinen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suomessa oleva sivuliike arvopaperivälittäjällä tai kiinteistövälittäjällä velvollisuus periä vero osapuolista riippumatta varainsiirtovero on suoritettava As. Oy:n tai Kiint. Oy:n tai asunto- tai kiinteistöosuuskunnan osakkeiden luovutuksesta 18

19 Varainsiirtovero - Esimerkki AB Kauppa AB As. Oy Sivuliike 19

20 Yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotus kiinteistöt ja arvopaperit Verolliset toimet (VSVL 4 4 mom. ja 15 3 mom.) Pääomasijoitus ay:hyn, ky:hyn, Oy:hyn ja muuhun yhteisöön Saanto yhteisön purkautuessa, yksityisotossa ja varojen jaossa (mm. osinko in natura) Osakevaihto osakkeen luovutus osaketta vastaan (VSVL 15 3 mom.) Verovapaat toimet (VSVL 4 5 mom. ja 15 3 mom.) Yhteisömuodon muutos Sulautuminen Jakautuminen (EVL 52 c ) 20

21 Osakevaihto (EVL 52 f ) Oy 1 hankkii toisen Oy 2:n osakkeita yli 50 % osakkeiden äänimäärästä tai lisäosuuden (yritysjärjestelydirektiivin muutos ) Oy 1 antaa vastikkeena uusia osakkeita (suunnattu anti) tai hallussaan olevia omia osakkeita Vastikkeena max. 10 % rahaa vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta tai osuudesta maksettua osakepääomaa Osakevaihto on luovutus, mutta voittoa tai tappiota ei oteta verotuksessa huomioon (TVL ja EVL) Exit tax 5 v. ETA:n ulkopuolelle tai luovutus ETA:ssa (EVL 52.3 f ) tappiot ja käyttämättömät yhtiöveron hyvitykset voidaan menettää (poikkeuslupa) hankittujen osakkeiden varainsiirtovero maksuun (C-240/06, Fortum Project Finance SA => KHO 2008:15) 21

22 Osakevaihto (EVL 52 f) Ennen Osakkeenom. Kohde Oy X Hankkija Oy Jälkeen Osakkeenom. Hankkija Oy X Kohde Oy 22

23 KHO 2008:15 Suunnatussa annissa saadut uudet osakkeet Y Oyj A Oy A. Jakautuminen B. Osakevaihto C Oy X SA (Lux) D Oy D Oy Ei syytä tutkia EY 56 artiklaa (EYT) Pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista annettua direktiiviä (69/335/ETY) ei sovelleta osakevaihdon varainsiirtoverotukseen varainsiirtovero on maksettava 23

24 Varainsiirtoveron maksu Koska vero on maksettava Kiinteistö lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa tai kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä Arvopaperi 2 kk:n kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä (esim. arvopaperikauppias tai kiinteistövälittäjä välittäjänä) KHO 2009:27 jos kauppa puretaan ja omistusoikeus ei ole lykkäävän ehdon takia siirtynyt, varainsiirtoveron maksua voidaan pitää aiheettomana ja se voidaan palauttaa hakemuksesta (VSVL15 1 mom., 21 3 mom. ja 40 1 mom.) 24

25 Varainsiirtoveron perintä Velvollisuus periä varainsiirtovero arvopaperin luovutuksesta suomalainen luovuttaja on velvollinen perimään veron, jos luovutuksensaaja ei ole (VSVL 16 2 mom.), TVL:n mukaan Suomessa yleisesti verovelvollinen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön Suomessa oleva sivuliike arvopaperivälittäjällä tai kiinteistövälittäjällä velvollisuus periä vero (VSVL 21 ) 25

26 Varainsiirtovero - Esimerkki Ruotsi Liiketoimintakauppa Suomi Aktier i AB Tmi 26

27 Varainsiirtovero - Esimerkki Myyjä AB Kauppa AB Ruotsi Suomi Kohde a) b) As. Oy Oy Sivuliike Ostaja c) Ky:n osuus 27

Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Yritysverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Tuloverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa Yritysten toimintatavoista ulkomailla Yrityksen verovelvollisuudesta

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö-

HE 93/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia.

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Tekijä: Finell,

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Ulkomailla työskentelevän suomalaisen verotuksesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Lisätiedot

Perhe, perintö ja verotus

Perhe, perintö ja verotus Perhe, perintö ja verotus varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle Helsingin yliopisto, 12.-21.1.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luentojen sisältö 1. Eräitä perintöverotuksen perusteita 2.

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

PERHEYRITYKSEN JATKAMINEN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ GENERATIONAL CHANGE IN FAMILY BUSINESSES LIMITED AND GENERAL PARTNERSHIP

PERHEYRITYKSEN JATKAMINEN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ GENERATIONAL CHANGE IN FAMILY BUSINESSES LIMITED AND GENERAL PARTNERSHIP Lappeenranta School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka PERHEYRITYKSEN JATKAMINEN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ GENERATIONAL CHANGE IN FAMILY BUSINESSES LIMITED

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO 2007:30 Antopäivä 9.5.2007 Taltionumero 1195 Diaarinumero 2728/2/06. Asian aikaisempi käsittely. Ennakkoratkaisuhakemus

Vuosikirjanumero KHO 2007:30 Antopäivä 9.5.2007 Taltionumero 1195 Diaarinumero 2728/2/06. Asian aikaisempi käsittely. Ennakkoratkaisuhakemus Vuosikirjanumero KHO 2007:30 Antopäivä 9.5.2007 Taltionumero 1195 Diaarinumero 2728/2/06 Asian aikaisempi käsittely Ennakkoratkaisuhakemus Hakemuksessaan Keskusverolautakunnalle E SE on muun ohessa lausunut,

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot

Jonna Niemi SIJOITUSRAHASTOJEN JA SIJOITUSSIDONNAISTEN VAKUUTUSTEN VEROTUS

Jonna Niemi SIJOITUSRAHASTOJEN JA SIJOITUSSIDONNAISTEN VAKUUTUSTEN VEROTUS Jonna Niemi SIJOITUSRAHASTOJEN JA SIJOITUSSIDONNAISTEN VAKUUTUSTEN VEROTUS SIJOITUSRAHASTOJEN JA SIJOITUSSIDONNAISTEN VAKUUTUSTEN VEROTUS Jonna Niemi Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketalous Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 30.12.1992/1535 Tuloverolaki Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 LUKU Lain soveltamisala 1 Tulovero ja veronsaajat

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 3. Ajankohtaisia tapahtumia... 4. Asiantuntijakirjoituksia... 6

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 3. Ajankohtaisia tapahtumia... 4. Asiantuntijakirjoituksia... 6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 3 Ajankohtaisia tapahtumia... 4 Asiantuntijakirjoituksia... 6 Yritysten sukupolvenvaihdosten verotuksen keventäminen... 6 KHO hyväksyi asiantuntijayrityksistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 Tekijä: Tuuli

Lisätiedot

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012

FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET. Lokakuu 2012 FINANSSIOIKEUDEN PERUSTEET Lokakuu 2012 1 FINANSSIOIKEUS VEROTUS - Julkisen sektorin tulot FINANSSIHALLINTO-OIKEUS - Julkisen sektorin menot 2 VERO-OIKEUS Verojuridiikka Muut oikeudenalat Veropolitiikka

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja 1 (8) Euroopan yhteisöjen komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi, 200 / Wetstraat 200 B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL Kantelu Kantelija Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14), FI-00131 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

HS Vero. h a n n e s. s n e l l m a n

HS Vero. h a n n e s. s n e l l m a n Hannes Snellman vero 2/09 newsletter h a n n e s s n e l l m a n HS Vero HS Veron tarkoituksena on tiedottaa lyhyesti erityisesti transaktioihin liittyvistä kiinnostavista veromuutoksista ja oikeustapauksista.

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot