Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä"

Transkriptio

1 Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä Maisa Mattjus

2 Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän arvon määrittäminen Huojennukset -luovutusvoittovero, lahjavero, arvonlisävero Myyjän ja ostajan tuloverotus Luovutuksen jälkeen ilmoitukset verotoimistoon -perustamis-, lopettamis- ja lahjaveroilmoitus Ennakkotieto ja ennakkoratkaisu Maisa Mattjus 2

3 Esimerkki: Maatilavarallisuuden käypä arvo on Jos kauppahinta on yli , mutta alle euroa, lahjaveroa ei maksuunpanna. Jos kauppahinta on alle , seuraa lahjaverotus. Maisa Mattjus 3

4 Kauppahinnan suhde käypään arvoon 0 lahja 0-0,5 lahjanluonteinen kauppa, lahjaverotus 0,5-0,75 lahjanluonteinen kauppa, lahjaveroa ei panna maksuun 0,75-1 alihintainen kauppa 1 - normaali kauppa Maisa Mattjus 4

5 Keskeisimmät sovellettavat lainkohdat TVL 48 1 TVL 48 3 PerVL 55 PerVL 56 PerVL 18.3 MVL 4.3. VarainsVL 14 AVL 19a oman asunnon luovutuksen verovapaus, 2 v omistus kiinteän omaisuuden luovutuksen verovapaus, 10v omistus, 5 v sääntö ½ sääntö, 5 v sääntö pidennetty maksuaika ¾ sääntö yksityiskäyttöönottosäännös verovapaus poistumassa yritysjärjestelyn alvittomuus Maisa Mattjus 5

6 Käyvän arvon määrittäminen Verohallitus antoi ensimmäisen valtakunnallinen arvostusohjeen Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Ohje on -sivuilla Ohje on päivitetty ja tulee voimaan osittain alkaen ja osittain alkaen. Suluissa olevia arvoja sovelletaan edelleen 2010 vuoden loppuun. Maisa Mattjus 6

7 Metsän ja joutomaan arvostus Mikäli tila-arviota, metsäsuunnitelmaa tai muuta arviota tilan puuston todellisesta kuutio-määrästä ei ole käytettävissä, tai niiden pyytämistä esimerkiksi metsäalan pienen koon (< 15 ha) takia ei pidetä tarkoituksenmukaisena, metsän käypä arvo lasketaan alla olevan hehtaarihinnan mukaan. Etelä-Pohjanmaa /ha Keski-Pohjanmaa 1900 (1 700) /ha Pohjanmaa /ha Joutomaan käypä arvo on 50 /ha. Maisa Mattjus 7

8 Maatalousmaa Maanmittauslaitoksen kauppahinta-tilaston mukainen arvostus: Keski-Pohjanmaa 4600 (4300) /ha Pohjanmaa 7000 (6000) /ha Etelä-Pohjanmaa 7300 (6100) /ha sisältää salaojien arvon 500 euron suuruisena. Yli 10 v viljelemättä olleen pellon, laitumen ja niityn arvo 100 /ha. Maisa Mattjus 8

9 Tilatukioikeus Tilatukioikeuden käyväksi arvoksi katsotaan muun selvityksen puuttuessa tasatuen arvo 5 %:n pääomituskorkokannan mukaan A-alue 240 /ha B-C1 -alue 200 /ha C2-C4 -alue150 /ha Tilatukioikeuden arvo sisältyy pellon hehtaariarvoon. Maisa Mattjus 9

10 Varastot Lannoitteiden, rehujen, siementen ja viljan yms. käypänä arvona voidaan pitää 80 % niiden hankintahinnasta. Maataloustuotteiden yksikköhintoina voidaan käyttää 80 % niiden tuottajahinnoista. Maisa Mattjus 10

11 Tuotantorakennukset Menojäännös korjattuna rakentamisen tai peruskorjauksen kohteena olleiden rakennusten osalta hankintamenon kattamiseen käytettyjen kolmen viimeisen vuoden tasausvarausten, investointiavustusten, oman työn arvon, korvausten ym. määrällä vuotuiset poistot huomioiden. Uusien tai uudehkojen rakennusten osalta rakennuskustannukset. Maisa Mattjus 11

12 Koneet ja kalusto Menojäännösarvoon lisätään kolmena edeltävänä vuonna kohdistetut tasausvaraukset laskennallisilla poistoilla vähennettynä. Maisa Mattjus 12

13 Eläimet Nautaeläimet Sonnit, yli 2 v 1000 Sonnit, 1-2 v 600 Lehmät ja hiehot 600 Vasikat, alle 1 v 170 Siat Karjut 540 Emakot 300 Muut siat yli 2 kk 180 Lihotussiat, yli 2 kk 80 Porsaat, alle 2 kk 50 Maisa Mattjus 13

14 Maidon tuotantokiintiö Arvostetaan tuottajien välisen kaupan keskiarvohintaan Pohjanmaa 0,09 / litra Etelä-Pohjanmaa 0,07 / litra Maisa Mattjus 14

15 Haja-asutusalueella sijaitsevat rakennuspaikka Kiinteistökokonaisuus arvostetaan ensisijaisesti kauppa-arvomenetelmällä = vertailuluovutus tai asiantuntijan esittämä arvio markkinahinnasta Ellei voida määrittää ensisijaisella menetelmällä, tontti arvostetaan kiinteistöverotuksessa käytettävän tonttihintakartan mukaiseen aluehintaan 3000 m2, 100 % m2, 50 % m2, 25 % yli m2, 10 % Maisa Mattjus 15

16 Vapaa-ajan ja rantarakennuspaikat Ensisijainen arvon määritys kauppaarvomenetelmällä Toissijainen maakuntakohtainen kauppahintatilastojen pitkän aikavälin neliöhintojen keskiarvo Keski-Pohjanmaa Ranta-asemakaava-alue 13,96 (13,50) m2 Haja-asutusalue 7,67 (6,92) m2 Maisa Mattjus 16

17 Maatilan asuinrakennus ensisijainen: kustannusarvomenetelmä = jälleenhankinta-arvo alennettuna ikäalennuksella vertailuluovutuksia ei yleensä riittävästi keskeisille kaupungeille ohjeelliset neliömetriarvot Maisa Mattjus 17

18 Hallintaoikeus Hallintaoikeuden pidättämisellä voidaan alentaa luovutettavan omaisuuden arvoa Arvostetaan käypään arvoon, mutta ellei selvitystä, yleensä 5 % mukaan omaisuuden käyvästä arvosta Vapaa-ajan asunto 3 % Vuotuinen tuottoarvo kerrotaan ikäkertoimella (puolisoista nuorin) Pidätetty asumisoikeus valoineen ja lämpöineen tulkitaan vastikkeeksi Maisa Mattjus 18

19 Ikäkertoimet Ikä kerroin alle Maisa Mattjus 19

20 Hallintaoikeus Pidätetty asumisoikeus valoineen ja lämpöineen oletetaan nykyisin vastikkeeksi Hallintaoikeuden pidättämistä harkittaessa on syytä aina vakavasti pohtia hyötyjä ja haittoja pitemmällä aikavälillä Hallintaoikeus rajoittaa voimakkaasti omistajan oikeuksia Pidätetty hallintaoikeus estää toiminnan jatkamisen niiltä osin ei lahjaverotuksen huojennusta Maisa Mattjus 20

21 Lahjaverotuksen huojennus PerVL 55 lahjaveroa ei panna maksuun, jos vastike maatilasta on yli 50 % käyvästä arvosta huojennusta on pyydettävä maatilalla harjoitetaan jonkun toimesta vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa maataloutta tai maa- ja metsätaloutta pelkkään metsätilaan ei saa huojennusta saaja lähes välittömästi jatkaa saamallaan maatilalla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista Maisa Mattjus 21

22 Lahjaverotuksen huojennus PerVL 55 Maatalouden harjoittaminen: maatilalla jonkun harjoitettava maataloutta tuotannollista vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa harjoitettua jos toimintaa ei harjoiteta, ei sitä voi jatkaakaan jos maatilalla ei tilan omistajan tai kenenkään muunkaan toimesta moneen vuoteen ennen maatilan luovutusta ole harjoitettu varsinaista tuottavaa maataloutta, ei jatkajan katsota harjoittavan maataloutta PerVL 55 :ssä edellytetyllä tavalla ainakaan, jos hän ei ryhdy aktiivisesti harjoittamaan maataloutta (KHO 2006:69) voi olla erityisen syy (sairaus), että ei juuri ennen luovutusta harjoita toimintaa (KHO 2004/1629, ei julk.) luopujan ei itse tarvitse harjoittaa (KHO 1991 B 564, 2002/3313, ei julk.) Maisa Mattjus 22

23 Lahjaverotuksen huojennus PerVL 55 Maatalouden jatkaminen: pidätetty hallintaoikeus estää toiminnan jatkamisen niiltä osin jatkamiseksi riittää, että toimintaa harjoitetaan jatkajan lukuun (6-vuotias verotusyhtymän osakas) sivutoimisuus mahdollista jatkajan (tai hänen lukuunsa) harjoittama toiminta voitava verottaa maataloutena tilapäinen este ei estä huojennusta alaikäisyys, armeija, opiskelu, sairaus tms. esteen lakattua on välittömästi jatkettava toimintaa peltojen lyhyen aikaa (1v) luovutuksen jälkeen jatkuva vuokraus ei este, kun heti sen jälkeen jatketaan (Kuopion HAO , KHO 2002/3313, ei julk,) Maisa Mattjus 23

24 KHO:2010:56 (antopäivä ) Lahjavero - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Maatila Lahjoitettavilla kiinteistöillä oli peltoa yhteensä 3,7 hehtaaria ja metsää 150 hehtaaria. Koska ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitettuun lahjaan sisältyi maatilatalouden tuloverolaissa tarkoitettu maatila ja lahjansaajan voitiin katsoa jatkavan lahjoitettavilla tiloilla maa- ja metsätalouden harjoittamista perintö- ja lahjaverolain 55 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, sukupolvenvaihdosta koskevia huojennussäännöksiä voitiin soveltaa aiottuun tilojen luovutukseen. Ennakkoratkaisu. Perintö- ja lahjaverolaki 55 Vähäinenkin vakaassa ansiotarkoituksessa harjoitettu maataloustoiminta riittää spv-huojennukseen, jolloin sen saa myös metsän osalta.. Ostaja, jolla on maatalousoppilaitoksesta hankittua maatalouden peruskoulutusta tulee peltojen vuokrasopimuksen päätyttyä aloittamaan välittömästi maatalouden harjoittamisen metsätalouden lisäksi. Myöskään viljan puinnin ja kuivauksen teettäminen ulkopuolisella taikka kaluston vähäisyys tai laadullinen vaatimattomuus eivät muodosta estettä huojennuksen myöntämiselle. Maisa Mattjus 24

25 Arvostus lahjaverotuksen huojennusta laskettaessa Maatilaan kuluva varallisuus arvostetaan huojennusta laskettaessa määrään, joka vastaa 40 % arvostamislain 3 ja 4 lukujen mukaisesti laskettavasta määrästä metsä 40 % arvostamislain vertailuarvosta maatilan asuinrakennus ja metsätalouden tuotantorakennuksen rakennuspaikka 40 % arvostamislain 5 luvun mukaisesta verotusarvosta metsätalouden tuotantorakennukset, koneet ja laitteet 40 % poistamattomasta hankintamenosta muut varat 40 % käyvästä arvosta (yritysvarat) Maisa Mattjus 25

26 Maksuajan pidennys PerVL 56 Lahjaveron maksuaikaa pidennetään pyynnöstä, jos maatilasta tai sen osasta määrätyn lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on 1700 tai enemmän ja jos huojennusedellytykset muutoin täyttyvät. Maksut vähintään 850 vuotuiserinä enintään 5 vuoden aikana. Pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa. Maisa Mattjus 26

27 Lahjaverotuksen huojennuksen menettäminen jos maatilan pääosa (yli 50%) luovutetaan vapaaehtoisesti 5 vuoden sisällä saannosta, pannaan maksuunpanematta jätetty lahjavero maksuun 20 %:lla korotettuna vapaaehtoista lopettamista eivät ole lopettaminen konkurssiin, osituksen, pakkohuutokaupan, pakkolunastuksen, sairauden, kuoleman, kannattamattomuuden tai niihin verrattavan syyn vuoksi eikä myöskään toimintamuodon muutos yhtymä- tai yhtiömuotoiseksi Maisa Mattjus 27

28 Luovutusvoittoverotuksen huojennus TVL 48 vakituisen asunnon luovutuksesta saatu voitto on verovapaata, kun on omistanut ja käyttänyt omana vakituisena asuntona vähintään 2 vuotta maa- tai metsätalouden kiinteän omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on verovapaata, kun on harjoittanut maa- tai metsätaloutta ja ostaja on lähisukulainen ja omistanut yli 10 vuotta Maisa Mattjus 28

29 KHO 2010:24 A oli ollut isänsä kuolemasta lähtien isän kuolinpesän osakkaana. Kuolinpesään kuuluvalla metsätilalla oli harjoitettu metsätaloutta kuolinpesän lukuun saakka, jolloin suoritettiin perinnönjako. Samana päivänä A myi saamansa metsätilan puoliosuuden veljelleen. Korkein hallintooikeus katsoi asettuen eri kannalle kuin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä taltio 2081, että kun A oli kuolinpesän osakkaana harjoittanut metsätaloutta tuloverolain 48 :n 1 momentin 3 kohdan edellyttämällä tavalla, ei metsätilan osuuden luovutuksesta saatu voitto ollut hänen veronalaista tuloaan. Maisa Mattjus 29

30 KHO 2010:25 A:n puolisot olivat viljelleet yli 10 vuoden ajan omistamaansa maatilaa. He olivat lopettaneet oman maatalouden harjoittamisen vuonna 1995, minkä jälkeen pellot oli vuokrattu ulkopuoliselle viljelijälle. Pellosta saatu vuokratulo oli verotettu maatilatalouden tuloverolain mukaan. Vuonna 2004 maatilasta oli tehty sukupolvenvaihdosluovutus, jossa ostajina olivat A:n puolisoiden tytär ja hänen aviopuolisonsa. Hallintooikeus katsoi, että tuloverolain 48 :n 1 momentin 3 kohdan säännöstä luovutusvoiton verovapaudesta voitiin pellon osalta soveltaa. Säännös ei edellyttänyt, että luovuttajan on harjoitettava aktiivisesti maataloutta juuri ennen luovutusta. Maisa Mattjus 30

31 Luovutusvoittoverotuksen huojennusedun menettäminen Mikäli ostaja luovuttaa omaisuutta, johon myyjä on saanut luovutusvoiton verovapauden 5 vuoden sisällä saannosta, lisätään myyjällä verottamatta jäänyt luovutusvoitto ostajan luovutusvoittoverotukseen. Maisa Mattjus 31

32 Huojennusedellytysten vertailu Luovutusvoittoverotus 10 v omistus oma vakituinen asunto 2 v maatalous TAI metsätalous lähisukulaisuus luovutusrajoitus 5 v harjoittanut maa- tai metsätaloutta ei edellytä jatkamista Lahjaverotus ei omistusaikaedellytystä maa- tai maa- JA metsätalous ei sukulaisuusedellytystä luovutusrajoitus 5 v myytäessä pääosa tilasta Edellyttää jatkamista jos kauppahinta % huojennetaan kokonaan jos kauppahinta 0-50 %, lahjavero maksuun huojennettuna Maisa Mattjus 32

33 Varainsiirtoverotuksen huojennus poistumassa HE 47/2010 Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain nojalla maataloustarkoituksiin tapahtuvan valtion maan luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista varten myönnettyyn korkotukilainaan liittyvää verovapautta sovellettaisiin vain nuoren viljelijän aloitustuen yhteydessä ja maatilan investointitukena myönnettyihin korkotukilainoihin liittyvästä verovapaudesta luovuttaisiin. Jos luovutuskirja on allekirjoitettu ennen lain voimaantuloa ja laina on myönnetty ennen luovutus voi olla verovapaa (ELY:n todistus) Maisa Mattjus 33

34 Arvonlisäverotuksen huojennus Arvonlisäveroa ei suoriteta, kun yritys luovutetaan yritystoiminnan jatkajalle, AVL 19a Maisa Mattjus 34

35 Myyjän tuloverotus Kiinteän omaisuuden myynti (pellot, tilatukioikeus, metsät, maatalousrakennukset, asuinrakennus, tontit): Usein verovapaa, TVL 48 Elleivät verovapauden edellytykset täyty, voitto verotetaan TVL 46 säännösten mukaan pääomatulona (28 %) Irtaimen omaisuuden myynti (karja, varastot, koneet ja kalusto, tuotantokiintiö): tulo verotetaan maatalouden tulona Maisa Mattjus 35

36 Ostajan tuloverotus Maatalouden hankintamenoiksi käypien arvojen suhteessa tehdyn kauppahinnanjaon mukaiset arvot kalusto -poisto rakennukset -poisto salaojat -poisto tilatukioikeus -vuosimeno tai poisto tuotantokiintiö -vuosimeno karja -hankintamenon voi jaksottaa 3 v metsä -60 % oikeuttaa metsävähennykseen Lainat ja korko jaetaan käypien arvojen suhteessa eri käyttötarkoituksiin asunto, maatalous, metsätalous Maisa Mattjus 36

37 Irtaimen erillinen luovutus Irtain ja kiinteä omaisuus voidaan luovuttaa erikseen. Lahjaverotuksessa yhdistetään lahjanluonteinen kauppa ja lahja. Jos kauppahinta on yli puolet myydyn ja lahjoitetun omaisuuden käyvästä arvosta, lahjaveroa ei pyydettäessä panna maksuun. Jatkaja saa vähentää lahjaverotusarvon maatalouden tuloistaan. Lahjanantajalle tuloutuu vain ostetun kiintiön osuus. Maisa Mattjus 37

38 Luovutuksen jälkeen ilmoitukset verotoimistoon Lahjaveroilmoitus tehtävä lahjasta ja lahjanluonteisesta kaupasta 3 kk kuluessa pyydettävä soveltamaan PervL 55 ja 56 mukaisia huojennuksia peräkkäiset lahjat samalta lahjanantajalta lasketaan 3 vuoden ajalta yhteen jos pääosa maatilasta myydään ennen kuin 5 v on kulunut, maksuunpanematta jätetty lahjavero pannaan maksuun 20 % korotettuna Perustamisilmoitus ja Muutos- ja lopettamisilmoitus arvonlisäverovelvollisten ja ennakkoperintärekisteri ennakkoverot ajantasalle kiinteistötietokanta lomakkeet saa osoitteesta Maisa Mattjus 38

39 Ennakkotieto ja ennakkoratkaisu Tulkinnallisissa tilanteissa on mahdollisuus saada sitova tieto verotuskohtelusta. Maatilatalouden tuloverotusta ja perintö- ja lahjaverotusta koskeva ennakkotieto ja ratkaisu maksavat 900. Vain perintö- ja lahjaverotusta koskeva ennakkoratkaisu maksaa 300. Esimerkkihinnat voimassa asti. Maisa Mattjus 39

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 5/2013 Yhteismetsän ja sen osuuden arvo Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 18.10.2013 Kemijärven, Kuusamon,

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Vuokra määräytyy sen mukaan mikä siitä on sovittu; AHVL 27. Vaikka leskirouva Anni A on asunut kauan samassa vuokra-asunnossa ilman että vuokraa olisi kertaakaan korotettu, noudatetaan vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot