Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus"

Transkriptio

1 Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus kl Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa

2 Kkuksen agenda tälle päivälle Annikin Runfestivaalin tapahtumatuttaja Sim Ollila: Pienellä panksella näkyvyyttä - Ssiaalisen median käyttö kirjastn tapahtumatiedtuksessa Laatu-hankkeessa viime kkuksen jälkeen tapahtunutta Tavitteiden määrittely kirjastn asiakastapahtumatutannlle Hyvän tapahtumatutannn indikaattreita Asiakaskyselyphjien testauksen tulksia Jälkitutant Tampereen Mets-kirjastn tapahtumalinjaukset tarvitaank muissakin kirjastissa? Elkuun kkuspäivästä päättäminen Lpetetaan vähän ennen kl jtta ei tule kiire junalle

3 Viime kkuksen jälkeen tapahtunutta Seminaarit Lahden seminaari : Mitä n hyvä laatu yleisen kirjastn timinnassa? Hyvät ideat, käytännöt ja knseptit kiertn! Näimme 8 mielenkiintista esitystä: Hakunilan kirjastn pikku rahalla ja asiakkaita sallistaen tehty remntti Prfilitu aineistvalinta ja kkelmatyö Pelit ja mediakasvatus, Lahden Game över tapahtuma ja Pirkanmaan hankkeet Kirjjen keskellä tapahtuma Hämeenlinnassa Dekkaripäivät Kuvlassa Juklan itsepalvelukirjast Kirjastn markkininti Esitykset nähtävillä hankkeen wikissä Lisäksi n valmisteltu seuraavaa yhteisseminaaria Kuvlassa Ilmittautumiset viimeistään rukatilauksen vuksi

4 Ei-käyttäjähaastattelut Laatu-hankkeessa tehdään huhti-tukkuussa kirjastn ei-käyttäjien fkusryhmähaastatteluita Hämeenlinnassa, Kuvlassa ja Lahdessa: Fkusryhmähaastatteluja: Ala- ja yläkuluissa Nuristallla Oppilaitksissa Työpaikalla Ktiäitien ja isien keskuudessa Vapaaehtiskeskus Pysäkillä Seurakunnan tukemassa rukailussa Harjulan settlementissä Tavitteena hetergeeninen tanta ei-käyttäjistä. Ryhmiä tulee lemaan Haastattelut saadaan lppuun tukkuun aikana, tulkset esitellään lppuseminaarissa 2.10.

5 Fkusryhmähaastattelujen haastateltavat (ei-käyttäjät, vähintään 2 v. käyttämättä yleistä kirjasta): Käyttää kirjasta Ei käytä kirjasta Lukee X Ei lue X Ptentiaalisia kirjastnkäyttäjiä myös niiden jukssa jtka eivät le lukumiehiä tai naisia (ei käytä kirjasta ei lue) Heille esim. asiakastapahtumat visivat lla syy käyttää kirjasta J nyt selvää että mnet ei-käyttäjät eivät tunne kirjastn palveluita kvin hyvin. Tapahtumatutanta ei tunneta juuri lainkaan Kirjastn tapahtumilla n itseisarvnsa. Samalla ne vat tärkeä sa kirjastn viestintää ja markkinintia sisäänheittäjä

6 Teemaryhmäkkukset Huhtikuun kkuksen jälkeen 4 teemaryhmää n tavannut kukin klme kertaa eli yht. 12 kkusta n takana. Elkuussa viimeiset kkntumiset Väliraprtti tehty jhtryhmälle maaliskuun lpussa Nyt teemaryhmäkkuksissa alitetaan laatukriteerien määrittely ja susitukset kussakin teemaryhmässä. Työstän niitä pienemmissä ryhmissä kesän ajan ja lähetän ne teille kmmenteille. Keskustellaan niistä yhdessä elkuun teemaryhmäkkuksessa. Elkuun teemaryhmäkkuksessa päätetään itsearviintimatriisin kysymyksistä ja keskustellaan kirjasttyöstä kirjastn työntekijöiden näkökulmasta

7 Kulttuurituttaja Sim Ollila: Pienellä panksella näkyvyyttä - Ssiaalisen median käyttö kirjastn tapahtumatiedtuksessa

8 Simn teesit 1. Hyvä suunnittelu n kaiken a ja. Kirjastn kannattaa määritellä ma sme-strategia Strategian tulisi sisältää tavitteet, timinta, työnjak jne. Strategiaa tulee tarkistaa säännöllisin väliajin Strategia sisältää myös työnjan kuka tekee, mitä tekee, kska tekee Vaatii työntekijän läsnäla smessa Asiakaspalautteeseen smessa pitää reagida npeasti Kirjastille Facebk ja twitter vat keskeisimmät. Ne vidaan linkittää Tavite vi lla esim. kirjastn FB-sivujen tykkääjien lukumäärä Myös henkilökunta mukaan tykkääjiksi! Kirjastn sisällä vidaan myös tehdä FB kampanja. FB näkyväksi myös fyysisessä kirjastssa!

9 Sme tettava alusta asti saksi tapahtumasuunnitelmaa, ei saa jättää viime tippaan Kannattaa käyttää hyviä kuvia FB:ssa Tapahtuma kannattaa pstata kirjastn FB-sivuille 2 vka aikaisemmin, js tekee erillisen eventin niin 3 vka aikaisemmin Samaa pstausta vi käyttää muutaman kerran mutta vain js se n harkittu Riittävän mnella ikeudet ja valmiudet tehdä päivityksiä. Miten tapahtumatiedtus hidetaan smessa js jku jää esim. lmalle tai sairauslmalle?

10 2. Facebk-markkininnista kannattaa maksaa vusibudjetilla saa j paljn näkyvyyttä esim. 5 per tapahtuma Aikaisemmin pstaukset näkyivät kaikille tykkääjille, nyt uudistusten jälkeen vain % tykkääjistä Markkininnista maksamiseen tarvitaan luttkrtti Markkininnin vi keskeyttää kska vaan kesken kampanjan js tavitenäkyvyys saavutetaan j ennen kampanjan lppumista. Näin vi säästää eurja myöhempään käyttöön

11 3. Facebk-kampanja n knsepti, se n yleisnimi erilaisille asiille kirjastn FB-sivuilla jilla pyritään saamaan liikettä sivulle siis tykkääjiä, kmmentijia, jakajia, kävijöitä Kerr paras kirjastkkemuksesi ja vita palkint Mestsn musiikkisast n hyvä esimerkki timivasta kirjastn FB-sivusta kevyt te, reagi npeasti FB säännöt eivät salli käyttää tykkääjiä kilpailun laskentaperustana Säännöt eivät myöskään salli markkinida kuvia jssa n yli 20% tekstiä (esim. julisteet)

12 Kirjastn asiakastapahtumat ja tilaisuudet tavitteet ja indikaattrit

13 Tavite kirjastn asiakastapahtumatutannlle Kirjastt järjestävät maksuttmia tapahtumia ja näyttelyitä erilaisista aiheista eri khderyhmille. Lisäksi kirjastt tarjavat mahdllisuuden taitelijiden ja esiintyjien sekä yleisön vurvaikutukselle. Tapahtumien kautta saadaan kirjastlle uusia asiakkaita ja markkinidaan kirjasta, mutta kirjastn tapahtumilla n myös itseisarv. Tapahtumat laajentavat kirjastn sisältöä. Kirjastn tapahtumilla tuetaan yhteisöllisyyttä ja paikallista kulttuuria, tutetaan asiakkaille elämyksiä, ila ja virkistystä. Tapahtumilla tuetaan kuntalaisten maehtista eikaupallista timintaa. Samalla tarjtaan mahdllisuuksia ihmisten ja eri taidemutjen khtaamiselle. Tapahtumien maksuttmuus tukee kansalaisten tasa-arva.

14 Nykyiset ja mahdlliset uudet indikaattrit Nykyiset OKM:n indikaattrit: Kirjastn järjestämien näyttelyiden määrä Kirjastn järjestämien muiden tapahtumien määrä Tapahtumien sallistujamäärä (ei näyttelyt) Muita mahdllisia indikaattreita visivat lla: Asiakastyytyväisyys (tilaisuuksissa tai välittömästi niiden jälkeen kerättävä palaute ); Tapahtumien khderyhmäjakauma eli kuinka mnta tapahtumaa vudessa n khdennettu lapsille, nurille, kk perheille, senireille, kansainväliset tapahtumat jne.) Yhteistyökumppanien määrä kirjastn ja yhteistyökumppaneiden mnet yhteistyön mudt näkyviin, ei ainastaan kirjastn järjestämien tapahtumien lukumäärä Palstatila - tapahtumien näkyvyys eri mediissa. Palstatila ei le yksiviivainen indikaattri sillä siihen ei kirjast itse aina pystytä vaikuttamaan, riippuu mitä muuta kaupungissa tapahtuu

15 Asiakastyytyväisyyden mittaaminen testikysely Asiakastyytyväisyyttä mitataan yleensä kyselyllä. Jissain kirjastissa asiakastapahtumissa kerätään tapahtumien asiakaspalautetta, tisissa taas ei Palautteen kerääminen tulisi lla säännöllistä ja lmakkeiden mahdllisimman yksinkertaisia ja käyttökelpisia Hämeenlinnassa järjestetyssä Tanssii kirjjen keskellä tapahtumassa testasimme klmenlaisia asiakaspalautelmakkeita 2 itsevastattavaa ja 1 haastatellen tehtyä kysely Tapahtumalla pitkät perinteet, yhteistyökumppaneina paikalliset tanssiseurat. Vusittain vaihtuva teema Tilaisuudessa li tänä vunna nin 300 sallistujaa ja saimme 67 vastausta suht hyvä vastausprsentti 2 haastattelijaa, vastauslaatikita ympäri kirjasta. Printtejä Mielipiteesi n meille tärkeä! Asiakaspalautelmakkeet tähän, kiits! Juntaja kuulutti asiasta 1-2 kertaa tunnissa

16 Lmakkeista Js käytetään valmista valikka kysymykseen mistä let saanut tietää tapahtumasta, niin vaihtehdissa pitäisi lla myös se että n paikalla sattumalta Sain tiedn ystävältä pitäisi lla ystävältä / sukulaiselta Lapsille pitäisi mutilla mat kysymykset Pitäisikö lla haastatellen tehtävässä kyselyssä sukupuli ja ikä? Tekeekö sillä tiedlla mitään? Suurissa tapahtumissa lisi mielenkiintista kysyä asiaa myös kirjastn kävijöiltä jtka eivät sallistu tapahtumaan vaan vat siellä tapahtumasta hulimatta. Miten he kkevat tapahtuman.

17 Suurifnttinen lmake jssa n avimet kysymykset näytti tuvan ihan yhtä paljn tieta kuin se missä saatti rastittaa vaihtehdt Palautelmakkeen vi myös laittaa etukäteen etuvella jaettavan hjelmalehtisen väliin Tärkeää että juntaja muistuttaa useamman kerran asiakaspalautteen antamisesta, riittävästi palautuslaatikita ja kyniä spivasti tarjlle laatikiden viereen

18 Mainstuksesta: Miten sait tietää tapahtumasta? Eniten tiet ainakin tästä tapahtumasta tuntuu leviävän puskaradin kautta eli tiet tapahtumasta li saatu eniten ystävältä / sukulaiselta. Saattaa jhtua tapahtuman lunteesta (ryhmien mia esityksiä) Yllättävän is sa li saanut tiedn sanmalehdestä se li tiseksi tärkein infrmaatikanava. Klmanneksi tärkein li paperimains kirjastssa Kukaan ei ilmittanut saaneensa tieta netistä, ei kirjastn Facebk sivulta, kirjastn sivuilta tai muualtakaan netistä Mistä tämä jhtuu? Alitetaank Facebk-tiedtus riittävän aikaisin? Tisaalta kyse li tietynlaisesta tapahtumasta tanssiesityksiä katsmassa paljn ystäviä ja sukulaisia

19 Mitä jäit kaipaamaan tai mitä visi tehdä tisin? Tapahtuman aikataulu pitäisi lla jassa, mielellään tiedssa j etukäteen. Aikataulua kaivattiin useammassakin palautteessa Esiintyjille kaivattiin lavamanageria Istumapaikkja enemmän Mutinäytöksessä suunnittelijiden kk nimen mainitsemista Upean tilan mnipulisempaa käyttöä Interaktiivisuutta yleisön kanssa Ei päällekkäisiä luentja ym. tanssiesitysten kanssa Virvkkeita

20 Tivisitk jtain muita tapahtumia kirjastn? Minkälaisia? Kirjastssa n j paljn kaikenlaisia hienja tapahtumia, Lastentapahtumia, jita j nkin Enemmän tällaista Ktisia rentuttavia tapahtumia Keskiaikaista teemaa näyttelyihin ja tapahtumiin Valkuvia, kirjasidntaa MIEHILLE JA POJILLE LISÄÄ TAPAHTUMIA! Kirjjen myyntiä, musiikkia Knsertteja, sirkusta, teatteria Hämeenlinnan pääkirjastssa n upeat tilat jita visi käyttää mnipulisesti lyhyisiin tapahtumiin Nurille jtain. En saa sana mitä

21 Summa summarum mitä pittiin tiedtuksesta? Asiakkaan itse täyttämä lyhyt ja suurifnttinen avkysymyslmake yhdistettynä haastatellen tehtyihin kyselyihin (haastattelija kiertelee yleisön jukssa tapahtuman aikana) n paras yhdistelmä Asiakkaat vastasivat myös ilman palkintarvntaa kun heitä kannustettiin riittävästi mutta päteekö tämä aina? Tiet tapahtumasta leviää puskaradilla, sanmalehtimainksilla ja kirjastn milla mainksilla Ei-käyttäjien haastatteluissa haastateltavat vat painttaneet ilmaisjakelu-sanmalehtien tärkeyttä tiednkulussa ilmitukset minne mennä-palstille + mainksia Verkn kautta tiet tästä tapahtumasta ei leviä. Syy ei le siinä etteivätkö ihmiset lisi verkssa vaan siinä että miten, missä ja millin verkktiedtus tehdään Kirjastn mien FB-sivujen kautta tehty tiedtus pitää alittaa ajissa. Kuvat tapahtumasta tapahtuman jälkeen lisäävät kiinnstusta Pitäisikö suurille ja vusittain tistuville tapahtumille (esim. Dekkaripäivät, Pelipäivä, Tanssii kirjjen keskellä) jilla suunnilleen sama sallistujakunta perustaa FB-ryhmät? Näin kaikki ryhmään kuuluvat saisivat viestit

22 Tapahtumien jälkitutant Palaveri yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuman jälkeen palaute kirjastlle ja mahdllisen jatkuvuuden suunnittelu Kuvia kirjastn FB-sivuille tai Flickriin esim. HelMetkirjastt: Asiakaspalautteen käsittely Yhteistyökumppaneille annettavat hjeet vielä laatimatta

23 Tapahtumatutannn linjaukset esimerkkinä Mets Tarvitaank kirjastihin tapahtumatutannn linjauksia jssa määritellään tavitteet, suunnittelu ja tteutus? Onk tästä hyötyä? Mihin suunnattu viesti?

24 Lpuksi Seuraavasta kkuksesta päättäminen Muistutus: Kuvlan seminaari n ja ilmittautumiset rukailun järjestämisen vuksi VIIMEISTÄÄN Ilmittakaa samalla mahdlliset rukarajitukset. Ilmittautuminen Hannalle KIITOS TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ! NÄHDÄÄN KOUVOLAN SEMINAARISSA!

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa?

Nuorten aikuisten käsityksiä museoista. Mitä mielikuvia sana museo herättää nuorissa? Nuorten aikuisten käsityksiä museoista Suomen käsityön museo on kartoittanut nuorten aikuisten mielipiteitä ja kokemuksia museoista työpajoissa, joita on kuvattu aikaisemmissa blogikirjoituksissa. Tässä

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa

Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa Tiedote on osa tiedotussuunnitelmaa 1. Tiedote ja tiedotussuunnitelma 2. Vinkkejä tapahtumatiedotukseen sosiaalisessa mediassa 1. Tiedote ja tiedotussuunnitelma Hyvä tiedote on kohderyhmäänsä kiinnostava

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON!

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutus yhteistyökoulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2011. Selvitys koulutuksen merkityksestä opiskelijoille.

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot