Spectrum kokous , Sturenkatu 2a, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki"

Transkriptio

1 Spectrum kkus , Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat tällä hetkellä ja tässä prjektissa. Työssämme meille n kiinnstavampaa kääntää appendix. Työryhmä, jka n kääntänyt kknaisarkkitehtuurin n myös laatinut mat prsessikuvaukset liittyen kkelmahallintaan. Työ jatkuu kun n kknaisarkkitehtuurin päivittämisen aika. Nrja Kääntää Prcedures - Kulturrådet n valinnut 3-4 museta, jita kiinnstaa Spectrumin testaus. Nämä muset haluavat käännöksen, jtta visivat alittaa testauksen. Tästä jhtuen Nrja n valinnut kääntää tämän suuden ensin. Mutta kska sa-alueet vat sa yhteistä kknaisuutta, n vaikeaa lla käsittelemättä kaikkea. Vähiten Nrjaa kiinnstaa minimum-sa, kska se n niin suppea. Rutsi Muutamat läänimuset vat kääntäneet aluenimiä, Cllective Accessin implementintiin liittyen. Tällä hetkellä eivät käännä mitään. - Rutsi tekee työtä vidakseen siirtyä yhteiseen standardiin, mutta he eivät tule käyttämään yhteistä luettelintitapaa vielä pitkään aikaan. Tällä hetkellä Rutsissa kaikki phjautuu luettelintitapaan. Parasta lisi painstaa timittajia täyttämään Spectrum-vaatimukset samalle taslle, mutta niin ei le tällä hetkellä mahdllista tehdä. Rutsissa kuitenkin yritetään saada muset siirtymään saman luettelintijärjestelmän käyttöön. Viimeistään vunna 2015 Digisamin tulee esitellä strategia digitinnista, ja tavitteena n esitellä tätä jhtaville henkilöille. Rutsi näkee Spectrumin tärkeänä sana tätä strategiaa. Miten jatkamme käännöstyötä? - Sumi tulee kääntämään appendix 1 sumeksi, myöhemmin rutsiksi. Sumi pyytää näihin kmmentteja tisilta phjismailta. Digisam n tdella kiinnstunut sallistumaan käännöstyöhön. - Nrja testaa nyt nrjaksi käännetyt prsessikuvaukset valituissa museissa. Kulturrådet vierailee myöhemmin museissa ja tekee seurantaa. Nrja suunnittelee myös kansallista kyselykierrsta, mahdllisesti ensi vunna. Ennen tätä testit täytyy kuitenkin lla kunnlla suritetut ja n myös ltava kattavaa palautetta käyttäjiltä. Js Nrja valitsee Spectrumin implementinnin, jutuu se myös lumaan samanlaisen kknaisarkkitehtuuritiedstn kuin Sumessa n lutu. Muse 2015-hanke, Musevirast Sturenkatu 2a, PL 913, Helsinki Museum 2015, Museiverket Sturegatan 2a, PB 913, Helsingfrs

2 Rutsinkielinen käännös n myös kiinnstava nrjalaisille (välttyvät samalta työtaakalta, ja vimme hyödyntää Nrjan saamista Spectrumin käännöstyöstä) Tietyt sat vat helpmpia kääntää, tiset tarvitsevat paljn työtä ja yhteisiä keskusteluja, jtta kk Spectrum vidaan implementida kaikissa phjismaissa. Cllectins Trust - Nrjan mielestä lisi kiinnstavaa saada Alex Dawsn ja Nick Ple mukaan kkukseen, sekä luda Spectrum frumi yhdessä muiden phjismaiden kanssa. Ideaa kannatetaan. Yhteinen frumi lisi hyvä perusta tulevalle yhteistyölle ja paremmalle datan keräykselle. - Miten vimme jatkaa yhteistyötä ja saada Lnt ja Cllectins trust ymmärtämään mitä teemme, ja että haluamme parantaa työtä emmekä yritä tehdä heidän hiena työtään uudestaan? - Nick n vastannut Digisamille, ja lupautuu auttamaan. Alex lähettää lisää taustatieta. Nick ja Alex vat myös tarjutuneet tulemaan päiväksi tänne auttamaan Spectrumin kehitystä/tutkimusta. Phjismainen Spectrum yhteistyö - Tänä vunna Rutsi n puheenjhtajana Nrdiska Rådetissa. Tästä tulee hyvä lähtöpiste yhteistyöhön. Meillä n paljn yhteistä histriaa ja ajatustapja, ja meidän tulisi löytää khdat, jissa vimme tehdä yhteistyötä ja tavitella yhteistä etua. Mitkä vat nämä kysymykset, missä visimme hyötyä yhteistyöstä? Spectrum n sa tätä phjismaista yhteistyötä. Nyt kun meillä n vurpuhelu Nrdiska rådetin kanssa, visimme ehkä pyytää avustusta phjismaista Thinktankia varten. Thinktankin tarkitus lisi saada aikaan tulksia, eikä vain keskustelua. - Kaikki vat sitä mieltä, että phjismaissa n meneillään kiinnstavia asiita/prjektejä jista muut maat visivat hyötyä liittyen esim. prsesseihin, tapihin jne. Mikä timii, mikä ei? Myös Tanska pitää pyytää kkuksiin mukaan. Heillä n paljn kkmusta jsta visimme hyötyä. Yhteyshenkilöt Spectrum yhteistyössä vat: Ingela Chef Hlmberg (SVE), Leena Furu (FIN), Bård Bie-Larsen (NOR), Henrik Jarl Hansen (DK) Muse 2015-hanke, Musevirast Sturenkatu 2a, PL 913, Helsinki Museum 2015, Museiverket Sturegatan 2a, PB 913, Helsingfrs

3 Heikkudet mikä puhuu Spectrumia vastaan? Muita hulia? Spectrumin käyttöön ei le ikeudellisia tai mudllisia ngelmia. - Miten Cllectins Trust tulee seuraamaan yhteistyötämme? Mitä tapahtuu tutteelle js heitä ei le lemassa enää neljän vuden jälkeen? Onk mahdllista jatkaa tutteen kehittelyä itse? Vastaus: Js yritystä ei lisi lemassa, jku kuitenkin jatkaisi työtä. Spectrumia käyttää tänä päivänä yli 7000 museta, ja sitä n käytetty j 20 vutta. Siksi vidaan lla varmja siitä, että uusi kehittäjä tarvittaessa löytyisi. Meidän n myös mahdtnta sana miten ma timintamme jatkuu 5 tai 10 vuden päästä, mutta fakta n se, että muset tarvitsevat järjestelmän. Vahvuutemme n, että teemme yhdessä työtä phjismaissa, vaikka Cllectins Trustia ei lisi jatkssa lemassa. Spectrum tulee lla perusta yhteistyöllemme, eikä mitään mikä tuntuu 10 vuden jälkeen vanhalta. - Muutkset Spectrumissa, vivatk nämä aiheuttaa haittaa meille? Vastaus: Muutkset tapahtuvat usein parempaan, kska museiden työskentelytapa muuttuu, ja he tarvitsevat uusia työkalua. Muutksia ei ainastaan tapahdu yksityiskhtaisesti, vaan myös mduulien määrä lisääntyy. - Vimmek itse lisätä khtia standardiin, js kemme tarvitsevamme niitä? Vastaus: Lisäykset tapahtuvat Cllectins Trustin kautta, keskustelujen jälkeen. Spectrum ei kuitenkaan le vastaus kaikkiin kysymyksiin. Vimme löytää hyödynnettäviä palja myös muualta. Standardin ei tule lla liian jäykkä, vaan sen tulee pystyä venymään. - Mitä tapahtuu kun maat alkavat sveltaa Spectrumia miin tarpeisiinsa? Kenen tehtävä n pitää Spectrum päivitettynä viimeisimpään versin? Vastaus: Tämän takia n pistettava kaikki mitä emme tarvitse, eikä myöskään svelleta standardeja likaa. Spectrum justaa, ja sitä vidaan mukata käyttäjiä varten. Ongelmia esiintyy kun haetaan tukea, ja yhtäkkiä ei enää täytetä kaikkia kriteerejä kska llaan tehty lain määräämiä muutksia. - Miten saamme museita käyttämään Spectrumia luettelinnissa? Vastaus: Sumessa ja Rutsissa emme vi pakttaa museita käyttämään Spectrumia. Sen täytyy tapahtua kulutusten, työpajjen ja ehkä myös timittajien avulla. Työ n tehtävä niin hyvin, että muset mielellään ttavat Spectrumin käytöön. Belgiassa tavitteessa ei nnistuttu pakttamalla museita, ja siksi emme myöskään täällä tule käyttämään tätä tekniikkaa. Spectrumia n esiteltävä museille hukuttelevana vaihtehtna. Lisäksi tulee myös kutsua museita mukaan prsessiin j sen alkuvaiheessa, ja tällä tavalla tiedttaa asiasta. - Muset pyytävät myös itse aktiivisesti apua, ja tätä kautta vimme lähestyä ja kerta Spectrumratkaisusta. Tulee kuitenkin muistaa että n yksi asia pyytää apua, ja täysin tinen ttaa annetut työkalut käyttöön. - Metadatan laatu n heikka Sumessa ja Rutsissa. LIDOssa n nykyään mahdllista lisätä kehittynyttä dataa, mutta sillin tarvitsemme Spectrumia. Myös Lidssa vidaan käsitellä tdella yksinkertaisista tai hyvin laajaa dataa. Tekniikka ei saa lla päättävä tekijä vaan työkalu siinä, miten esitämme kulttuuriperintöämme. Haasteena n se, että henkilöt, jtka vat rakentaneet tietkantja eivät itse le järjestelmän käyttäjiä, jllin käyttäjäystävällisyyden laatu kärsii. Muse 2015-hanke, Musevirast Sturenkatu 2a, PL 913, Helsinki Museum 2015, Museiverket Sturegatan 2a, PB 913, Helsingfrs

4 Miten jatkamme? Mitä tarvitsemme? Prjektisuunnitelma ja aikataulu Työryhmä, jssa jäsenet edustavat kaikkia phjismaita. Ryhmä n yhteydessä SKYPEN avulla, kunnes näemme seuraavan kerran kkuksessa Sähköpstilista kaikki kkukseen sallistujat liittyvät Verkksivu, jlle keräämme kaikki kkuksen materiaalit Phjismailla tulisi lla yhteinen strategia, implementinti tiedst Esimerkkejä isimmilta laitksilta jtka käyttävät Spectrumia. Samalla myös tärkeää löytää esimerkkejä pienemmiltä museilta, jtka riippumatta siitä että heillä n vähemmän henkilökuntaa ja resursseja, tekevät tätä, ja kkevat saavansa siitä suurta hyötyä. Yhteys kahteen musen, jtka vat käyneet läpi muutksen pari vutta sitten referenssejä esim. Englannista tai Sktlannista nähdäksemme kuinka Spectrum käytännössä timii museissa. Esimerkkejä sellaisista museista jssa vat j tehneet implementintia, ja nyt keskittyvät saamaan kaikki timimaan käytännössä. HUOM. Muset vivat myös käyttää Spectrumia tietämättä että tekevät niin. Yhteiset tavitteemme: - Tavite n kääntää kk Spectrum rutsiksi. Kaikki sat, kska kuuluvat yhteen. Kaikilla sapulilla n käyttöä prsessikuvaksista ja appendixistä. - Seuraava Spectrum kkus pidetään Nrjassa, syyskuussa Kkukseen kutsutaan Nick Ple ja kllegja Tanskasta. - Olemme päättäneet mudstaa työryhmän, jnka työtehtäviin kuuluu tehdä ensimmäinen versi prjektisuunnitelmasta ja aikataulusta. Tämän valmistuessa kk ryhmä kmmenti. Suunnitelman tulisi lla yleinen, sillä tässä vaiheessa emme halua paneutua liikaa yksityiskhtiin. Suunnitelman tulisi lla valmis kun tapaamme seuraavan kerran syyskuussa. Kaikki maat käyvät läpi maa aikatauluaan, ja selvittävät miten lähdemme valmistelemaan tdenmukaisia tavitteita prjektisuunnitelmasta ja aikataulusta. - Rahitus eri vaihtehtjen selvittelyä Nrdiska rådet vivatk rahittaa työryhmän timintaa, esim. matkakulut, kuluja liittyen prjektisuunnitelman/aikataulun laatimista yms. Digisam vi selvitellä, heillä n yhteydet Nrdiska Rådetiin. Ministerineuvs Rutsissa tukee verkstja, visivatk tukea meidän timintaa? - Käännös Sumessa ja Rutsissa yhdistyksiä jtka visivat tukea tätä. Täytyy selvittää asiaa ennen syyskuuta. Rutsin mielestä käännös vunna 2014 kuulstaa hyvältä. - Sumi lu wikin yhteistyötä varten. Tivmme kuitenkin, että emme le vastuussa käännöksestä, kska prjektimme lppuu vunna Parasta lisi löytää rahitusta, jtta asiantuntija Rutsissa jka visi tehdä käännöstyötä. Sumi ja Muse 2015-hanke ei tässä vaiheessa pysy laajentamaan työnkuvaa, mutta käännös rutsinkielelle n sa hankeen tavitetta. - Sumi ja Rutsi päättävät yhdessä käännöstyön jatksta, ja miten parhaiten tteutamme tämän. Muse 2015-hanke, Musevirast Sturenkatu 2a, PL 913, Helsinki Museum 2015, Museiverket Sturegatan 2a, PB 913, Helsingfrs

5 - Thinktank aktiivinen työryhmä jssa keskustellaan meille hyödyllisiä kysymyksistä ja aiheista. Thinktankin timinnasta ei kuitenkaan keskustella Nrjan kkuksessa syksyllä. - Prjektisuunnitelma/aikataulu yhteistyölle visi lla Thinktankin aihe, mutta myös muita kiinnstavia aiheita vitaisiin käsitellä. Verkst, jssa visimme käydä läpi tärkeimmät ja parhaimmat ideamme siitä, miten phjismainen yhteistyö visi jatkua. Muse 2015-hanke, Musevirast Sturenkatu 2a, PL 913, Helsinki Museum 2015, Museiverket Sturegatan 2a, PB 913, Helsingfrs

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Jensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Jensuu Phjis-Karjalan teatteriyhdistys Ry:n tarkituksena n edistää ja kehittää näyttämötaidetta timialueellaan.

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956) Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B. 956. Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot